69 Vo+MiT, Wy+MioT, MioT i SoMa/HaoMa i Z/S+MieL/(c)H+MieL, MieL,… LeC’/T’, LeJ,.. czyli Pra-Słowiańskie rdzenie i tzw. rough breathing Wy+R”yG+o”Ja” i MieLa” zdechłego i śmierdzącego trupa ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 02

…skoro ofitzjalni jęsykosnaftsy mogli tak bardzo pomylić się raz,.. to oznacza, że mogą mylić się częściej i gęściej… I dokładnie tak robili i nadal robiom,.. więc trzeba im wybić to z głów i… W+LaC’/T’ im tam trochę WieDzy… 🙂

W poprzednim wpisie wykazałem, że wedyjskie / sanskryckie słowo SoMa,  jego awestyjski / staroirański odpowiednik, czyli zkentumizowana, czyli ubezdźwięczniona postać HaoMa są tożsame z pra-słowiańskim słowem (c)H+MieL.

Wg mnie słowo to mogło dawno, dawno temu brzmieć jak Z/S+MieL, czyli Z+MieL+oNa lub Z+MieL+oNy.

Twierdzę, że źródłosłowem dla (c)H+MieLo” / Z/S+MieLo” jest M+LeC’/T’Mie+LiC’/T’ i w kolejnych częściach tego wpisu przejdę do wywodzenia źródłosłowu tych słów, a także i dokończę wywodzenie znaczenia samych SoMa / HaoMa.

Na początek przypomnę to:

https://en.wikipedia.org/wiki/Soma_(drink)

(…) Soma is a Vedic Sanskrit word that literally means „distill, extract, sprinkle”, often connected in the context of rituals.[2] (…)

To „1. distill, 2. extract, 3. sprinkle” tłumaczy się jako:

1. cedzić, odcedzić, sączyć, pędzić np. wódkę;
2. wyciąg, wyciągnąć, wydobyć, czerpać, wytłaczać, wyrwać, wybić, wypruć;
3. posypać, kropić, spryskać, obsypać, skrapiać, pokropić, zakrapiać, rozpryskiwać, oblać, prószyć, przyprószyć, przysypać, zraszać, usiać, opylić, itp.

Przypomnę jeszcze i to:

(…) Soma, and its cognate the Avestan haoma, are thought to be derived from Proto-Indo-Iranian *sauma-. The name of the Scythian tribe  Hauma-varga is related to the word, and probably connected with the ritual. The word is derived from an Indo-Iranian root *sav- (Sanskrit   sav-/su) „to press”, i.e. *sau-ma- is the drink prepared by pressing the stalks of a plant.[3] According to Mayrhofer, the root is Proto-Indo-European (*sew(h)-)[4] (…)

Zwracam uwagę, że wszystko to powyżej ma związek z zmienianiem stanu istnienia całej rośliny, tak by można było użyć albo np. jakieś małe cząstki jej, albo np. jej sok… biały jak M+LeK+o.

Przypominam, że zarówno KoNoPie jak i (c)H+MieL pochodzą z jednej rodziny botanicznej, czyli konopiowate, jak i to że obie te rośliny używa się w zmienionym stanie, także żeby otrzymać siebie w stanie zmienionej świadomości! 🙂

UWAGA! Twierdzę, że ofitzjalne tłumaczenie źródłosłowu SoMy / HaoMy, jako czegoś otrzymanego przez G+NieC+eNieWy+CiS+KaNie  jest błędne, bo chodzi tu o Mie+LeNie, lub L”aM+aNie,.. chociaż przyznaję, że słowa te są bliskoznaczne… ale to jednak nie jedno i to samo…

Przypominam, także że czynności i słowa jak CiSK+aC’/T’, R”o”C/T+aC’/T’, MioT+aC’/T’ a także i M+LeC’/T’Mie+LiC’/T’, G+NieS’C’/T’, Wy+CiS+KaC’/T’, L”aM+aC’/T’, itp… mają związek z Ka+MieN+ieM lub Ka+MieN+iaMi… i użyciem siły… i np. ML”oTa… jak np. Młot Tora, zwany Mjölnir, który podobno był zrobiony z koła młyńskiego, czy jakoś tak…

https://en.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir

Drawing of a Viking Age gold-plated silver Mjölnir pendant (length 4.6 cm) found at Bredsätra in ÖlandSweden, now kept in the Swedish Museum of National Antiquities.

(…) Name

Old Norse Mjǫllnir /ˈmjɔlːnir/ regularly becomes Mjøllnir /ˈmjœlːnir/ in Old Icelandic by the 13th century.[1] The modern Icelandic form is Mjölnir, Norwegian and Danish Mjølner, Swedish Mjölner.

The name is derived from a Proto-Germanic form *meldunjaz, from the Germanic root of *malanan „to grind” (*melwan, Old Icelandic meldr, mjǫll, mjǫl „meal, flour”),[5] yielding an interpretation of „the grinder; crusher”.

Additionally, there is a suggestion that the mythological „thunder weapon” being named after the word for „grindstone” is of considerable, Proto-Indo-European (if not Indo-Hittite) age; according to this suggestion, the divine thunder weapon (identified with lightning) of the storm god was imagined as a grindstone (Russian molot and possibly  Hittite malatt-„sledgehammer, bludgeon”), reflected in Russian молния (molniya) and Welsh mellt „lightning” (possibly cognate with Old Norse mjuln „fire”).[6]

In the Old Norse texts, Mjölnir is identified as hamarr „a hammer”, a word that in Old Norse and some modern Norwegian dialects can mean „hammer” as well as „stone, rock, cliff”, ultimately derived from an Indo-European word for „stone, stone tool”h₂éḱmō; as such it is cognate with Sanskrit aśman, meaning „stone, rock, stone tool; hammer” as well as „thunderbolt”.[7](…)

Widzicie ten Pra-Słowiański Ka+MieN’ w tym HaMaRR / HaMMeR? Pamiętajcie o tym jak dojdziemy do wyciskanego, wyciekającego „białego soku”…

Do dzieła. Zobaczmy najpierw, co to jest M+LeNieMie+LeNie, M+LeC’/T’Mie+LiC’/T’, M+LyN.. ale także i MeM+L”aC’/T’ i M+LaSK+aC’/T’… (To ostatnie kojarzy mi się także z K+LaSK+aC’/T’)

No i jeszcze coś, o czym w sumie należałoby napisać oddzielny wpis… czyli o… M+LeK+o” i LeK+o”,.. co i tak musi być zrobione, bo allo-allo wydaje się, że to tzw. zapożyczenie od-gockie… od rzekomo jakiegoś odtworzonego MeLTZ, czy jak mu tam… Tu piję do Tchórzliwego Grzegorza i Jaska, czyli do naszego innego głuchoniemego przyjaciela z Finlandii,.. ale dobrze już wiem oni i tak nic a nic z tego za żadne skarby nie zrozumiejo…

…..

https://sjp.pl/mle%C4%87

mleć

kruszyć, rozdrabniać, rozcierać coś na drobne cząsteczki

~gosc# 2011-09-20

Mój dziadek był młynarzem i niczego nie mielił. Mełł. Zboże na mąkę.

Tak „mieli my” w podręcznikach:

ja mielę, ty mielesz, on(a) miele, my mielemy, oni mielą, wy mielecie
mełłem, mełłe(a)ś, mełł(a), mełliśmy (mełłyśmy), mełli (mełły), mełliście (mełłyście)

Podobnie tryb dokonany (z oczywistych przyczyn czas przeszły i przyszły):
ja zmielę, ty zmielesz, on(a) zmiele, my zmielemy, oni zmielą, wy zmielecie
ja zmełłem, ty zmełłe(a)ś, on(a) zmełł(a), my zmełliśmy (zmełłyśmy), oni zmełli (one zmełły), wy zmełliście (zmełłyście)

~gosc# 2017-03-19

kotlety mełte

Nie ma że rybki i akwarium. Jeżeli preferujesz oryginalną formę „mleć” to również i kotlety nie mogą być „mielone”!
Kotlety mełte. Koniec i kropka.

„Mielić i pielić to z pochodzenia formy regionalne, mazowieckie, które jednak – ze względu na znaczenie stolicy – upowszechniły się w całym kraju i zepchnęły swoich konkurentów, tzn. mleć i pleć, do defensywy. Oprócz prestiżu stolicy nie bez znaczenia było i to, że mleć i pleć reprezentują mało liczny i trudny wzór odmiany, por. mełła, pełła, mełty, pełty (zgodnie z tym wzorem powinniśmy jeść kotlety mełte, nie mielone!). O wiele łatwiej odmieniać nowe (stosunkowo nowe) mazowizmy, por. mieliła, pieliła, mielony, pielony.

Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

…..

https://sjp.pl/mieli%C4%87

mielić

rozdrabniać coś na drobne cząsteczki za pomocą odpowiednich urządzeń

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/mlec-czy-mielic;2344.html

Panie Profesorze!
Dlaczego czasownik mleć i zemleć ma taką trudną odmianę? Większośc Polaków nie umie go odmieniać poprawnie. Powiem więcej, nawet studenci filologii polskiej mają z tym czasownikiem kłopot. Skąd się wzięła taka trudna odmiana? Czy nie warto by było uprościć ją. Po co ma być męłłem w czasie przeszłym. Nie może być po prostu mieliłem? Skoro większość Polaków nie używa poprawnej odmiany, po co na siłę ją utrzymywać?

Nie jest tak źle, jak Pan pisze. Nawet zachowawcze jak zwykle słowniki poprawnej polszczyzny w nowych wydaniach zaaprobowały już formy mielićmielił itp. Aprobata ma, co prawda, charakter warunkowy – wymienione formy uznano za należące do normy potocznej, a nie wzorcowej. I słusznie, bo w tekstach pisanych wciąż przeważają formy mlećmełł itp., zgodne z tradycją.

Mirosław Bańko

…..

https://obcyjezykpolski.pl/mlec-i-mielic/

Mleć i mielić

8 WRZEŚNIA 2010 · ZAKTUALIZOWANE 1 LISTOPADA 2016

Dzisiejsza norma dopuszcza już potocznie formę „mielić”. Ale jeszcze pół wieku temu należało mówić i pisać wyłącznie „mleć”

 Czy to prawda, że językoznawcy zaaprobowali już czasownik „mielić” w znaczeniu ‘kruszyć, rozdrabniać’ i stawiają go na równi z „mleć”? Czy można zatem bez narażania się na uwagi ze strony purystów językowych powiedzieć „zmieliłaś za grubo pieprz” zamiast „zmełłaś za grubo pieprz?”– pyta internautka.

Współczesna norma językowa jest łagodniejsza niż ta przed laty. Zezwala na posługiwanie się w polszczyźnie codziennej, potocznej bezokolicznikiem mielić i utworzonymi o niego formami osobowymi czasu teraźniejszego i przeszłego mielęmieliszmielił itp. oraz  mieliłemmieliłeśmielił itp. Proszę zajrzeć do Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 538).

Ale jeszcze Słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1973, s. 345) pod redakcją Witolda Doroszewskiego podawał wyłącznie hasło mleć (nie: mielićmlić) i odmianę ja mielę, ty mielesz (nie:mielisz), on, ona, ono miele(nie: mieli).

Skąd się wzięło owo zliberalizowanie normy?

Czasownik mleć, wskutek różnych czynników fonetycznych oddziałujących na niego w ciągu wieków, przyjmuje znacznie różniące się od siebie formy osobowe w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym. Trzeba się ich wręcz nauczyć na pamięć: ja mielę, ty mielesz, on, ona, ono miele, mymielemy, wy mielecie, oni, one mielą oraz ja mełłem, ty mełłeś, on mełł, ona mełła, ono mełło, mymełliśmymełłyśmy, wy mełliściemełłyście, oni mełli, one mełły.

Nie wszyscy potrafią zrozumieć, dlaczego od bezokolicznika mlećpowstają twory osobowe ja mielę, ty mielesz, on miele itd. Jeśli już, to powinny to być formy mlęmleszmlemlemymleciemlą, a więc z nagłosowym ml– jak w bezokoliczniku. Gdyby kiedyś postawiono na te drugie, i w czasie przeszłym można by mówić mlełemmlełeśmlełmleliśmymleliściemlelimleły i tym samym utrzymany by został związek z bezokolicznikiem mleć (nikt by go nie chciał wówczas zmieniać na mielić).

No to zdradzę Państwu, że w staropolszczyźnie rzeczywiście mówiono on mleł, ona mleła. W czasie teraźniejszym dominowała jednak inna odmiana – ja melę, ty melesz (a nie: ja mlę, ty mlesz), tzn. z przestawionym el-. Dlaczego? Otóż warto sobie uzmysłowić, że bezokolicznik mlećbrzmiał kiedyś inaczej – miał postać melć, tylko że z czasem doszło w nim do przejścia głoski el- w le– (położona była między dwiema spółgłoskami).

Ostatecznie upowszechniła się forma mleć i trafiła do koniugacji –ę, -esz. Tym samym nasz czasownik przyjął „miękkie” formy czasu teraźniejszego mielęmieleszmielemymielecie (np. Co tak grubo mielesz pieprz?; Od rana mielesz i mielesz jęzorem) i „dziwne”, bo zawierające zbitki głoskowe -łł-łl trudne do wymówienia, formy w czasie przeszłym (np. Od rana mełłyśmy i mełły i niczego nie zmełłyśmyZmełłem trochę kawę na wieczór).

Niestety, rodakom taka gramatyka nie przypadła do gustu. Nie przejmując się słownikowymi ustaleniami, zaczęli mówić i pisać po swojemu. Od formy mielę utworzyli sobie bezokolicznik mielić(skoro miel-ę, to i miel-ić) i włączyli go do koniugacji -isz. Tak oto powstała odmiana: ja mielę, tymielisz, on, ona, ona mieli, my mielimy, wy mielicie, oni, one mielą, a w czasie przeszłym ja mieliłem (-łam), ty mieliłeś (-łaś), on mielił (-ła, –ło), my mieliliśmymieliłyśmy, wy mieliliściemieliłyście, oni mielili, one mieliły.

Zdaniem prof. Andrzeja Markowskiego używanie dziś przez znaczą część Polaków wyrazów mielićzmieliłem zamiast mlećzmełłem) „nie prowadzi do większych komplikacji w systemie naszego języka”. Jeśli więc ktoś z Państwa tak mówi i pisze, ma błogosławieństwo lingwistów. Za jakiś czas bezokolicznik mielić i tworzone od niego formy osobowe mieliszmieliłem itp. zostaną z pewnością uznane za poprawne w polszczyźnie ogólnej jako nowsze warianty tradycyjnego mlećmieleszzmełłem.

MACIEJ MALINOWSKI

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/mle%C4%87

mleć (język polski)

wymowa:
IPA[mlɛʨ̑]AS[mleć]
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) rozdrabniać coś za pomocą odpowiednich przyrządów
(1.2) powoli coś żuć
odmiana:
(1) koniugacja XI

przykłady:
(1.1) Udawałaże jej smakujeale kiedy zostawała samamełła ziarna cennej kartkowej prawdziwej kawy i parzyła  sobie w szklance[1].
synonimy:
(1.1) mielićreg. pozn.melić
(1.2) przeżuwać
wyrazy pokrewne:
rzecz.młynmmłynekmmielenienmielonemielonkafmłóckaf
czas. dk.zemlećprzemlećmielić
ims.mielony
przym.mielony
związki frazeologiczne:
mleć ozorem / mleć jęzorem / mleć językiem • mleć w ustach słowa / mleć w ustach przekleństwa / mleć w zębach słowa / mleć w zębach przekleństwa
etymologia:
prasł. *melti < praindoeur. *mel(ә)- → rozkruszać, rozdrabniać; por.miałki
uwagi:
w mowie potocznej dopuszczalne jest używanie formy mielić; podana tu odmiana jest normą językową, ale ze względu na jej pewną archaiczność sprawia problemy użytkownikom języka polskiego[2][3]
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996, Narodowy Korpus Języka Polskiego.
 2. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Porada „mleć i mielić” w: Poradnia Językowa PWN.
 3. Skocz do góry Hasło Językoznawcy ulegli! w: Maciej Malinowski, Obcy język polski.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/mieli%C4%87

mielić (język polski)

wymowa:
IPA[ˈmʲjɛlʲiʨ̑]AS[mʹi ̯elʹić], zjawiska fonetyczne: zmięk.• i → j  wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) pot. mleć
odmiana:
(1.1) koniugacja VIa

wyrazy pokrewne:
rzecz.młynmmłynekmmielenienmielonemielonkafmłóckaf
czas.zmielićdk.mlećzemlećprzemleć
ims.mielony
przym.mielony
uwagi:
Jest to właściwie forma czasownika mleć powstała w potocznym języku ze względu na trudność, jaką sprawiała odmiana właściwego czasownika. Do lat 90. „mielić” było przez językoznawców uznawane za błąd, dopiero od niedawna słowniki notują „mielić” jako słowo poprawne, ale tylko w potocznej polszczyźnie.[1][2]
tłumaczenia:
(1.1) zobacz listę tłumaczeń w haśle:mleć
źródła:
 1. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Porada „mleć i mielić” w: Poradnia Językowa PWN.
 2. Skocz do góry Hasło Językoznawcy ulegli! w: Maciej Malinowski, Obcy język polski.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/mle%C4%87

mleć

Polish

Etymology

Pronunciation

Verb

mleć impf (perfective zemleć)

 1. to grind, to mill

Conjugation

Homonyms

References

 1. ↑ Jump up to:1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, ISBN 978 90 04 15504 6, page 307. ISBN 978 90 04 15504 6
 2. ↑ Jump up to:2.0 2.1 2.2 Brückner, Aleksander (1927) Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological Dictionary of the Polish Language] (in Polish), Warsaw: Wiedza Powszechna, published 1985, page 340

Further reading

 • mleć in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/melti

Reconstruction:Proto-Slavic/melti

Etymology

From Proto-Indo-European *melh₂- (to grind). Cognates include Lithuanian  máltiGerman mahlenLatin molōAncient Greek μύλη (múlē)Sanskrit मृणाति (mṛṇā́tiand Hittite  (malla-i).

Verb

*melti impf

 1. to grindmill

Conjugation

Present: *meljǫ

This verb needs an inflection-table template.

See also

Descendants


UWAGA! Widoczna postać gdzie pierwotny dźwięk zapisywane znakiem L, przeszedł w R, jak w SL”aWa, SRaWaS!


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C5%82yn#pl

młyn (język polski)

młyn (1.1) wodny

 młyn (1.1)

 młyn (1.2) papierniczy

 młyn (1.4)

 młyn (1.5)
wymowa:
IPA[mwɨ̃n]AS[mu̯ỹn], zjawiska fonetyczne: nazal. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) budynekw którym zboże miele się na mąkę
(1.2) maszyna do rozdrabniania lub miażdżenia twardych materiałów
(1.3) pot. przen. nawał pracyspraw do załatwieniazamieszanie spowodowane tym nawałem
(1.4) sport. formacja zawodników w rugby
(1.5) kib. miejsce lub sektor na stadioniegdzie zbierają się najbardziej aktywni kibice
odmiana:
(1.1–5)

przykłady:
(1.1) Młyn stał niskoszczyty jego dachów były na poziomie wody.[1]
(1.3) Ale mieliśmy dziś młyn w pracy.
kolokacje:
(1.1) młyn wodny / wiatrowy / parowy / przemysłowy • zawieźć zboże do młyna
(1.2) młyn zbożowy / węglowy / papierniczy / węglowy / kamienny
(1.5) siedzieć / stać w młynie
synonimy:
(1.2) kruszarkarozdrabniarka
wyrazy pokrewne:
rzecz. młynarz mmłynarka fmłynarczyk mmłynareczka fmiał mmłynarstwo n

zdrobn. młynek m
czas. mlećmielićprzemielićprzemleć
przym. młyńskimłynowymłynarski
związki frazeologiczne:
diabelski młyn • być wodą na czyjś młyn
etymologia:
prasł. *mъlinъ ← swn. mulin
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry Władysław Reymont: Suka

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/m%C5%82yn

Etymology

From Proto-Slavic *mъlinъ, from Old High German mulin, from Latin molinum.


UWAGA!!! No rzesz kurwa mać!!! No i jak tu takich allo-allo mendrcóf z wiki nie zmielić wielokrotnie zdzielając młotem w puste przeciw-słowiańskie głowy?!! 🙂


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/m%C5%82ot

młot (język polski)

 młot (1.1)

 młot (1.2)

 młot (1.4)
 młot (1.5)
wymowa:
IPA[mwɔt]AS[mu̯ot] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) techn. dużyciężki młotek
(1.2) hutn. maszyna do plastycznej obróbki metali
(1.3) techn. maszyna do rozbijania betonu lub nawierzchni drogi
(1.4) sport. metalowa kula z rączką służąca do rzutów w konkurencji rzut młotem
(1.5) zool. gatunek rekina o spłaszczonej głowie

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(2.1) przen. pogard. ktoś nieobyty lub nierozgarnięty
odmiana:
(1.1–5)

synonimy:
(2.1) tumanjełopmłotekgłupek
hiperonimy:
(1.1) narzędzie
(1.5) gatunek
wyrazy pokrewne:
rzecz. młociarz mosmłotowy mosmłotowanie n

zdrobn. młotek mrzmłoteczek mrz
czas. młotkować ndk.
związki frazeologiczne:
między młotem a kowadłem
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/m%C5%82ot

Etymology

From Proto-Slavic *moltъ.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/molt%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/moltъ

Etymology

From Proto-Indo-European *molh₂-to-, from *melh₂- (given as *melH- in Derksen). Equivalently from the root of *melti (to grind, mill) +‎ *-tъ. The original meaning was „crushing out”. Cognate with Latin malleus  (hammer) < *mal-ni- „crushing” (per Pokorny).

Noun

*mõltъ or *mȏltъ m

 1. hammer

Inflection

Accent paradigm b or c. Most daughters reflect paradigm c.

Derived terms

Related terms

Descendants

References

…..

https://sjp.pwn.pl/sjp/memlac;2482311.html

memłać

2. pot. «brudzić i gnieść coś»

…..

https://sjp.pl/mem%C5%82a%C4%87

memłać

mamłać; potocznie:
1. przewracać językiem w buzi; mamlać, mamleć;
2. gnieść coś, brudzić i poniewierać

https://synonim.net/synonim/mem%C5%82a%C4%87

…..

https://sjp.pl/mlaska%C4%87

mlaskać

potocznie:
1. głośno jeść; smoktać, cmoktać, cmokać, glamać, ciamkać;
2. o półpłynnych, najczęściej lepkich substancjach: odrywając się od czegoś lub uderzając o coś wydawać charakterystyczny odgłos

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/mleko

mleko (język polski)

 szklanka mleka (1.2)

 mleko (1.4)
wymowa:
IPA[ˈmlɛkɔ]AS[mleko]wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) biol. wydzielina gruczołów mlecznych samic ssaków służąca jako pokarm dla swojego potomstwa dostępna w okresie laktacjizob.też mleko w Wikipedii
(1.2) spoż. wydzielina gruczołów mlecznychnajczęściej krowyspożywana jako dodatek do pokarmu
(1.3) pot. porcjanp. butelkakarton mleka (1.2)
(1.4) białawy płyn przypominający mleko (1.2), np. sporządzany z niektórych roślinwydzielający się ze skał wapiennych itd.
(1.5) książk. przen. gęsta mgła
odmiana:
(1.1,3–5) blm

(1.3)

przykłady:
(1.1) Hazarka z Tala twierdziłaże kobietaktóra ma zbyt mało mleka powinna jeść kleik z mąki pszennej na tłuszczu[1].
(1.1) Jeśli mleko wypływa z piersi zbyt szybko maluch może nie chcieć ssaćmoże się prężyćodpychać i płakaćpomimo głodu[2].
(1.1) Dla szczeniąt konieczne jest rozpoczęcie pobierania mleka jak najszybciej po porodzie[3].
(1.2) Wielu Azjatów nie toleruje mleka.
(1.3) Na stole stały trzy mleka.
(1.5) Nagle wjechaliśmy w mleko i musieliśmy znacznie zwolnić.
kolokacje:
(1.2) krowie / kozie / owcze / … mleko • chude / tłuste / odtłuszczone / modyfikowane mleko • zsiadłe mleko / kwaśne mleko • mleko w proszku • mleko skondensowane • pićmleko • rozlać mleko • mleko matki • mleko humanizowane
(1.4) mleko kokosowe • mleko sojowe • mleko ryżowe • mleko wapienne • mleko cementowe • ptasie mleko
synonimy:
gw. mlikoreg. śl. mlyko
wyrazy pokrewne:
rzecz. mleczarnia fmleczarstwo nmleczarz mmleczarnik mmleczarka fmleczność fmleczak mmlecz mmleczaj mmleczan mMleczko n

zdrobn. mleczko n
przym. mlekowymlecznymleczanymleczarskimleczarniany
przysł. mlecznie
związki frazeologiczne:
brak tylko ptasiego mleka • kaszka z mlekiem • kraj miodem i mlekiem płynący / kraina mlekiem i miodem płynąca • krew z mlekiem • mieć mleko pod nosem • płakać nad rozlanym mlekiem • wyssać z mlekiem matki • przysłowiaczyje krowy, tego mleko • dobra gospodyni z wody mleko czyni • krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje • mleko się rozlało i już do dzbanka nie wróci • mliko daje trowa, a nie krowa (sic!) • znać się jak kot na kwaśnym mleku
etymologia:
prasł. *melko < pragerm. *meluk / *miluk < praindoeur. *melg- → doić; od XV w.[4]
uwagi:
(1.2) zobacz też: Indeks:Polski – Jedzenie
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry Etnografia polska, 1979, t. 23, str. 325
 2. Skocz do góry mamatezkobieta.pl
 3. Skocz do góry ciazaupsow.royal-canin.pl
 4. Skocz do góry Izabela Malmor, Słownik etymologiczny języka polskiego

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/mleko

Etymology

From Proto-Slavic *melko, borrowed from Proto-Germanic *meluks, from Proto-Indo-European *h₂melǵ-.


UWAGA!!! Oto macie ofitzjalnom fietzę jęsykosnaftzą allo-allo mondrali i mendrcóf fszelakiej maści!!! Widzicie, że M+LeK+o w różnych językach pochodzi albo od M+LeK+a, albo od SiaRy, albo od DoiC’/T’?


https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/melko

Reconstruction:Proto-Slavic/melko

Etymology

Usually explained as a borrowing from a Germanic language due to the  voiceless  centum reflex of the Proto-Indo-European palatovelar */ǵ/; compare the Proto-Germanic root noun *meluks (milk), itself from Proto-Indo-European  *h₂melǵ- (to milk).

However, the Early Proto-Slavic form *melka- (> Late Proto-Slavic *melko) formally presents difficulties, because Slavic shows no trace of the *u in the Germanic second syllable. This would require an intermediary language that would drop the medial *-u- from Proto-Germanic word and thematicize the stem.

Other theories include:

 • According to Valentin Kiparsky the Proto-Slavic *melko (milk) is completely separate from the reflexes of Proto-Germanic *meluks (milk), and instead derives from Proto-Slavic *molka (> Serbo-Croatian mlȁka/мла̏ка (pool, puddle), Old East Slavic молокита (molokitaswamp)). This etymology has been criticized as semantically far-fetched.
 • According to Oleg Trubačev, Proto-Slavic *melko is unlikely to be a borrowing, among other reasons because it belongs to the accent paradigm b. However, this argument is weak since the final stress goes back to earlier stem stress, which is not unlikely among the Germanic loanwords in Proto-Slavic.
 • Additional argument against Germanic origin is the neuter gender of the Slavic word, since loanwords rarely become neuter when they are borrowed into Proto-Slavic, and neuter donor words mainly become masculine or feminine.

Therefore, the exact origin cannot be specified. The etymology as a Germanic loanword is met with formal difficulties, while native origin is similarly complicated.

The same Proto-Indo-European root regularly gave Proto-Slavic *mьlsti (to milk), with a stem-final sibilant */s/. From the same Indo-European root are also Latin mulgeōAncient Greek ἀμέλγω (amélgō)Lithuanian mélžtiWelsh blithTocharian A malke.

Noun

*mēlkò n

 1. milk

Declension

Descendants

References

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h%E2%82%82mel%C7%B5-

Reconstruction:Proto-Indo-European/h₂melǵ-

Root

*h₂melǵ-[1]

 1. to milk
 2. milk

Derived terms

 • *h₂mélǵ-e-ti (thematic root present)
 • *h₂molǵ-éye-ti (iterative)
  • Italic:
 • Unsorted formations:
  • Albanian: mjel (to milk)
  • Balto-Slavic:
   • Latvian: malks (sip, nip, swig)
   • Lithuanian: malkas
  • Celtic:
   • Middle Irish: bligim (I milk)
   • Middle Irish: melg (milk)
  • Celtic: *mliktu (< *ml̥ǵtu)
  • Germanic: *meluks (milk) (with unexplained -u-)
   • → Slavic: *melko (milk) (possibly)
  • Tocharian:
   • Tocharian A: malke (milk)mālk- (to milk) (< *h₂melǵ-ei̯e)
   • Tocharian B: malkwer (milk)mālkant (to milk)

References

 1. ^ Ringe, Don (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mlecz_(ryby)

Mlecz, mleczko – białawy płyn nasienny występujący u samców ryb i mięczaków. Nazwa wywodzi się od koloru i konsystencji płynu. Liczba plemników zawartych w mleczu jest zależna od gatunku i wynosi w 1 mm³ od ok. 20 mln u szczupaka pospolitego do 10 mln u pstrągów.

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mlecz

Mlecz, łyczoga (Sonchus L.) – rodzaj roślin należących do rodziny astrowatych. Rodzaj liczy około 60 gatunków występujących na terenie EuropyAzji i Afryki. Niektóre gatunki stały się chwastami ruderalnymi i znacznie powiększyły zasięg występowania. Gatunkiem typowymjest mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus L.)[2].

Nazwa „mlecz” jest w polskim nazewnictwie botanicznym zastrzeżona dla roślin z rodzaju SonchusW języku potocznym używana jest często w odniesieniu do mniszka[3], który tworzy charakterystyczne owocostany zwane dmuchawcami oraz różyczkę liściową przy ziemi. (…)

…..

https://sjp.pl/mia%C5%82

miał

dopuszczalne w grach

miał

1. drobne cząstki jakiejś substancji; proszek
2. drobno pokruszony węgiel

miał

mieć

1. być właścicielem, dysponować czymś;
2. być wyposażonym w coś;
3. zawierać coś, składać się z czegoś;
4. pozostawać z kimś lub czymś w określonej relacji;
5. doznawać czegoś, chorować na coś;
6. być do czegoś obowiązanym;
7. mieć się – czuć się jakoś, być w jakimś stanie, położeniu, nastroju

…..

https://sjp.pwn.pl/sjp/mial;2482745.html

miał 

«drobno pokruszona lub roztarta substancja»
• miałowy

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/mia%C5%82

miał (język polski)

wymowa:
IPA[mʲjaw]AS[mʹi ̯au̯], zjawiska fonetyczne: zmięk.• i → j  wymowa ?/i
homofon: miau
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) sortyment zasadniczy węgla kamiennegostosowany głównie do ogrzewania domów
(1.2) drobne cząstki niektórych substancji stałych

czasownik, forma fleksyjna

(2.1) 3. os. m lp przesz. od: mieć
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) Olej opałowy jest drogiwięc kupię piec na miał.
(1.1) Miał w tym roku jest tańszy niż w poprzednim.
synonimy:
(1.2) proszek
hiperonimy:
(1.1) węgiel kamienny
wyrazy pokrewne:
rzecz. młyn mmłynek m
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/mia%C5%82

Etymology

From Proto-Slavic *mělъ.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/m%C4%9Bl%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/mělь

Alternative forms

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *(s)mēl-i-. Cognate with Lithuanian smė̃lis (sand)smėlỹs (sand)Latvian smēlis (fine sand)Old Norse melr (sandbank) (dialectal)Swedish smula(chunk) (dialectal). Related to *mělъkъ (small, shallow). Likely related to *melti (to grind, mill).

Noun

*mělь f

 1. finely ground substance
 2. chalk
 3. sandbank

Declension

Usage notes

 • Apparently by Late Common Slavic times the two variants had started to diverge in meaning, with the feminine i-stem variant meaning „sand, sandbank” while the masculine o-stem variant meant „chalk, powder”.

Descendants

 • East Slavic:
  • Old East Slavic: мѣлъ (mělŭ)
   • Belarusian: мел (mjel)
   • Russian: мель f (melʹsandbank, shoal)мел m (melchalk)
 • South Slavic:
 • West Slavic:
  • Old Czech: měl m (shoal, sandbank, fodder)
   • Czech: měl f (pebble, dust, powder, loose earth; spit, shoal)
  • Old Polish: miel f (sandbank)miał m (finely ground substance)
   • Polish: miał mmieł m (dust, fine powder, chalk, muddy water) (dialectal)
  • Sorbian:

References

 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, ISBN 978 90 04 15504 6, pages 310–311

…..

Jak dla mnie to naprawdę coś, bo niby takie proste i przaśne słowo, a.. tyle z tym kłopotu i jakie bogactwo znaczeń, a to dopiero początek! 🙂

W następnej części tego wpisu przejdę do wywiedzenia źródłosłowu dla M+LeC’/T’, Mie+LiC’/T, itd,.. czyli LeC’/T’, LaC’, LeJ, LeJ+eK, LeC’/T’+ieC’/T’, itp.

A co może nie,.. bo jak coś Ze+M+LeZ+Mie+Li się, to to Z+Me+L”Te?, Z+Mie+LoNe LeCi i jakby LeJe się z tego czegoś np. o+LeJ, jak o+LiWa na ten przykład, ale i np. Z+MeL”+Ta Ma”Ka

 

Jedna uwaga do wpisu “69 Vo+MiT, Wy+MioT, MioT i SoMa/HaoMa i Z/S+MieL/(c)H+MieL, MieL,… LeC’/T’, LeJ,.. czyli Pra-Słowiańskie rdzenie i tzw. rough breathing Wy+R”yG+o”Ja” i MieLa” zdechłego i śmierdzącego trupa ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 02

 1. Pingback: 137 Recenzja książki Dragomiry Płońskiej „Co każdy Słowianin wiedzieć powinien” | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.