98 Ci, Cie”, Co, Co”Dzy, CieBie, S+Wo”J i Ta, Ta”, Te, Ti/y, To, To”, TaM, TeMi, TyM, TaM+TyM, ToBie, T+Wo”J,.. i pytanie: Dlaczego na Ty(c)H przykładach rzekoma tzw. słowiańska palatalizacja, czyli udźwięcznienie zaszła albo nie?

Old east slavic in manuscript.jpg

(Srogie przypomnienie dla wszystkich zdrowo wstrząśniętych i dobrze alle-zmieszanych allo-allo Adolfków i przeciw-słowiańskich nazistów wszelkiej maści, kolory, kształtu, płci, czy a bo ja wiem, czego tam?, itp. UWAGA! UWAGA! NADCHODZI! … I wy wiecie co… )

…..

20.01.2018 Skoro nikt niema żadnych uwag, no to zobaczę sam, jakie dane dotyczące tego zagadnienia są dostępne.

21.01.2018 Jak udowodniłem na podstawie znalezionych przykładów, patrz Co, rdzeń C, dźwięk zapisywany znakiem C, wcale nie pochodził od rzekomo wcześniejszego dźwięku T, i dotyczyło to nie tylko j. słowiańskiego, ale innych tzw. języków indo-europejskich, jak tzw. łacina, greka, awestyjski, sanskryt, germańskie, celtyckie i co tam jeszcze jest wymienione.

Jeśli chodzi o np. łacińskie Co, to twierdzę, że wywiedzenie tego rzekomego tzw. PIE *kom- / KoM jest błędne, a za tym i całe to rzekome miękkie odtworzone k’/K’ i także podstawy wpisu Sławomira o Kień/KieN’ to nieprawda , itd, patrz: tzw. PIE *sem- / SeM.

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/sem-

UWAGA! Dowód, że najstarsze postacie tzw. greckie / helleńskie / ahaiskie MIAŁY POSTAĆ TZW. SATEM, patrz: Ancient Greek: ξύν (xún)σύν (sún), Mycenaean: ku-su- !!!

Jest ktoś, kto podważy to co powyżej napisałem, hm? Jeśli nie, no to teraz zajmę się wywiedzeniem słowa To/To i rdzenia T.

22.01.2018 Jak udowodniłem: 

Nic, ale to nic nie wskazuje na jakąkolwiek tzw. palatalizację, czyli zmiękczenie To w Co, ale zamiast tego wiele wskazuje na to, że współczesne nawet postacie słowiańskich słów są TAKIE SAME, jak te rzekomo odtworzonego tzw. PIE! T>/>C, gdzie T<D, C<Z/S, czyli T=D=Dz=Z=S=C=T

Spróbuję napisać do autora pracy traktującej min o tym samym, czyli T</<S i S>/>T, zobaczymy, czy da skusić się, na zajęcie swojego stanowiska, co do tzw.  palatalizacji słowiańskich.

…..

To będzie wpis wyjątkowy, bo pierwszy raz  tu będzie on pisany na żywo.

Chcę właśnie celowo na żywo udowodnić tu i teraz, że istnieje wiele pytań, co do wiarygodności powstania, przyczyn, jak i datowania, itd, tzw. palatalizacji słowiańskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatalizacja

Palatalizacja (zmiękczenie) – zjawisko wymowy danej głoski z dodatkową artykulacją  środkowopodniebienną (obok głównego zbliżenia narządów mowy pojawia się zbliżenie środkowej części języka do podniebienia), np. w języku polskim spółgłoska /p/ wymawiana jest różnie w zależności od otoczenia – w formie psa /p/ jest twarde, niepalatalne, lecz w pies przechodzi w spalatalizowane, miękkie /p’/, pisane jako: pi. Palatalizacja oznaczana jest w IPA znakiem [ʲ] w indeksie górnym, np. [pʲtʲsʲ]. Dźwięki spalatalizowane oznacza się również znakiem /’/, np. /g’/, /d’/, /f’/ (zwłaszcza w slawistyce).

W wielu językach świata, np. w niemieckim, dochodzi do zależnej od pozycji palatalizacji spółgłosek. Tak powstaje różnica między /k/ w Kuh i w Kiel. Przy wymowie /k/ w Kiel język porusza się w przewidywaniu /i/ w kierunku twardego podniebienia. Jednak w niemieckim z „nieprawidłowego“ użycia każdorazowo różnych dźwięków nie wynika żadna zmiana znaczenia.

Palatalizacją nazywamy też proces fonetyczny, w wyniku którego powstają głoski palatalne. Taki proces zaszedł między innymi w języku prasłowiańskim (stąd historycznie miękkie sz, ż, cz, dż, c, dz) i w języku polskim (stąd ś, ź, ć, dź, ń).

Spółgłoska palatalna albo miękka to spółgłoska, przy wymowie której występuje palatalizacja, na przykład /b’/ w biały, /ś/ w ślimak, /s’/ w sinus, /k’/ w kiedy. Palatalne są wszystkie spółgłoski średniojęzykowe. Niekiedy inne spółgłoski z palatalizacją określa się jako zmiękczone lub  spalatalizowane. Tego typu spółgłoski są charakterystyczne dla języków słowiańskich i uralskich, występują także w języku irlandzkim.


UWAGA! Pamiętajcie o tzw. językach syntetycznych, bo wrócę do tego jeszcze…

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=49228

Ci/Te. Dlaczego na Ty(c)H przykładach rzekoma tzw. słowiańska palatalizacja, czyli udźwięcznienie zaszła albo nie?


…..

PR”+KL”aD Z/S+L”O”W i RDzeNi

Ci, Cie”, Co, Co”Dzy, CieBie, S+Wo”J

Ta, Ta”, Te, Ti/y, To, To”, ToBie, T+Wo”J, TaM, TeMi, TyM, TaM+TyM, 

Pytanie:

Dlaczego na Ty(c)H przykładach rzekoma tzw. słowiańska palatalizacja, czyli udźwięcznienie zaszła albo nie?

…..

Przypominam, o tzw. języku Staro-Cerkiewno-Słowiańskim / Old-Church-Slavonic i tym, co wynika z niego, szczególnie co dotyczy symbolicznego zapisu jego rzekomych dźwięków właśnie…

…..

Zaczynamy zabawę. Poniżej będę dopisywał dowodzenia. Ma ktoś jakieś uwagi?

…..

20.01.2018 Skoro nikt niema żadnych uwag, no to zobaczę sam, jakie dane dotyczące tego zagadnienia są dostępne.

UWAGA! Łatwiej jest mi pisać tu, niż to samo zamieszczać w komentarzach, bo wp ma ograniczenia, co do ilości znaków w komentarzu.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/co-

co-

 Podobna pisownia Podobna pisownia: .co • c/o • CO • Co • co • coo •  •  • cỏ • cổ • cờ • ĉo • čo • 

co- (język polski)

znaczenia:

przedrostek

(1.1) …używany w połączeniu z przymiotnikiem lub przysłówkiem określającym czas: odbywający się co jakiś czas
przykłady:
(1.1) Czekam na swoją cowieczorną dawkę lekarstw.
kolokacje:
(1.1) codziennie • cotygodniowy
tłumaczenia:

UWAGA! Źródłosłowu brak, ale widoczne logiczne i znaczeniowe połączenie z nie tylko z powtarzaniem, ale i z łączeniem, patrz: Co najmniej / Co+NaJ+MNieJ, Co więcej / Co+Wie”C+eJ


co- (język angielski)

znaczenia:

temat słowotwórczy

(1.1) ko-współ-

co- (język hiszpański)

wymowa:
IPA[ko]
znaczenia:

temat słowotwórczy

(1.1) ko-współ-
przykłady:
(1.1) cooperación → współpracacodirector → współdyrektor.
synonimy:
(1.1) con-com-
etymologia:
hiszp. con
uwagi:
zawsze łącznie ze słowem, które poprzedza

co- (język łaciński)

znaczenia:

przedrostek…

(1.1) oznaczający działanie zespołowe, „wespół”, „razem z”; skrócona forma con-
odmiana:
(1.1) nieodm.
przykłady:
(1.1) coeocoerceocoemocogocohaereo, …
synonimy:
(1.1) con-
etymologia:
łac. com- < łac. cum

11 uwag do wpisu “98 Ci, Cie”, Co, Co”Dzy, CieBie, S+Wo”J i Ta, Ta”, Te, Ti/y, To, To”, TaM, TeMi, TyM, TaM+TyM, ToBie, T+Wo”J,.. i pytanie: Dlaczego na Ty(c)H przykładach rzekoma tzw. słowiańska palatalizacja, czyli udźwięcznienie zaszła albo nie?

  • UWAGA! Źródłosłowu brak, ale widoczne logiczne i znaczeniowe połączenie z nie tylko z powtarzaniem, ale i z łączeniem, patrz: Co najmniej / Co+NaJ+MNieJ, Co więcej / Co+Wie”C+eJ

   (…)

   UWAGA! Pytanie nr 1

   Dlaczego w j. polskim mamy ciągle Kędy / Ke”Dy, Skąd / S+Ka”D, Kiedy / KieDy, Gdy / GDy, czyli postacie tzw. kentum, czyli już ubezdźwięcznione, a nie postacie tzw. satem, jak Se”Dy, S+Sa”D, SieDy, SDy, itp, skoro rzekomo w tzw. PIE było *kom i *kvom?!!

   (…)

   UWAGA! Widoczna postać tzw. satem w j. Pra-Słowiańskim PS, jako Z/S, podczas gdy  w tzw. j. Pra-Germańśkim jest odtworzona postać zniekształcona zgodnie z tzw. rough breathing, czyli Z/S>H, patrz:

   (…) From Proto-Italic *kom, from Proto-Indo-European *ḱóm (next to, at, with, along). Cognate with Proto-Germanic *ga- (co-)Proto-Slavic *sъ(n) (with)Persian prefix هم (hamco-, same)Proto-Germanic *hansō. More at hanse. (…)

   UWAGA! Jest jeszcze np. Za mną /  Z/Sa MNa”, Ze Mną / Z/Se MNa”,.. ale i Ku mnie, / Ko”+MNie, Kum / Ko”M, itp!

   (…)

   Polubienie

   • UWAGA! Jest jeszcze np. Za mną / Z/Sa MNa”, Ze Mną / Z/Se MNa”,.. ale i Ku mnie, / Ko”+MNie, Kum / Ko”M, itp!

    UWAGA! UWAGA! UWAGA! Jest to DOWÓD, że postać tzw. satem Z/S BYŁA PIERWOTNA wobec późniejszej zniekształconej przez ubezdźwięcznienie, czyli zkentumizowanej postaci wtórnej dźwięku zapisywanego znakiem H!, patrz tzw. rough breathing! 🙂 LOL 🙂

    Polubienie

  • (…)

   UWAGA! Brak postaci z języków indo-irańskich, patrz: Persian prefix هم‏ (hamco-, same!!! Postać irańska HaM, jest zniekształconą postacią tzw. kentum, patrz S>H!

   (…)

   UWAGA! Pytanie nr 2.

   Czy jest tu jakaś MoC+aRNa ML”oC+KaR+Ka, albo inny MoC+aRNY MoC+aR”, co odważy się podważyć, moje twierdzenie, że postać irańska, (czyli i avestyjska?), jest zniekształcona zgodnie z tzw. rough breathing, patrz PS=PIE S>H..? 

   (…) From Middle Persianhm(hamalso, same), from Old Persian (ham(a)same, together), from Proto-Iranian[Term?], from Proto-Indo-Iranian[Term?], from Proto-Indo-European*somHós(same) (compare English same). (…)

   Pytam wszystkich allo-allo, ale zwłaszcza zwolenników i wyznawców nazistowskich twierdzeń, o rzekomych tzw. zapożyczeniach od-irańskich, rzekomo odnajdywanych w j. słowiańskim, hm?

   (…)

   UWAGA! Postacie indyjskie nie mają zniekształcenia SaMa, jak postacie irańskie HaM, czyli nie zaszła w nich kentumizacja, czyli utrata dźwięczności, patrz tzw. rough breathing S>H! 

   (…)

   UWAGA! Dowód, że najstarsze postacie tzw. greckie / helleńskie / ahaiskie MIAŁY POSTAĆ TZW. SATEM, patrz: Ancient Greek: ξύν (xún)σύν (sún), Mycenaean: ku-su- !!!

   (…)

   UWAGA! Przy okazji *jьz przypominam Jaźń / JaZ’N’!

   (…)

   UWAGA! Źródłosłowy wg oficjalnych jęsykosnaftzóf wywodzone są albo od łączenia,.. albo od dzielenia… Taa… Oczywista oczywistość, nieprawdaż?

   (…) From Proto-Indo-European ḱómsōd (union, gathering), from Proto-Indo-European  ḱóm (beside, by, with, along). Cognate with Latin consilium (council, advisory body); < *consodiumRussian сосе́д  (sosédneighbour)Latin  cum (with).

   Alternative etymology suggests possible derivation from Proto-Indo-European (s)ken-(s)kend- (to split off, secede). If so, then related to *skinþą. (…)

   Polubienie

 1. 21.01.2018 Jak udowodniłem na podstawie znalezionych przykładów, patrz Co, rdzeń C, dźwięk zapisywany znakiem C, wcale nie pochodził od rzekomo wcześniejszego dźwięku T, i dotyczyło to nie tylko j. słowiańskiego, ale innych tzw. języków indo-europejskich, jak tzw. łacina, greka, awestyjski, sanskryt, germańskie, celtyckie i co tam jeszcze jest wymienione.

  Jeśli chodzi o np. łacińskie Co, to twierdzę, że wywiedzenie tego rzekomego tzw. PIE *kom- / KoM jest błędne, a za tym i całe to rzekome miękkie odtworzone k’/K’ i także podstawy wpisu Sławomira o Kień/KieN’ to nieprawda , itd, patrz: tzw. PIE *sem- / SeM.

  https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/sem-

  UWAGA! Dowód, że najstarsze postacie tzw. greckie / helleńskie / ahaiskie MIAŁY POSTAĆ TZW. SATEM, patrz: Ancient Greek: ξύν (xún)σύν (sún), Mycenaean: ku-su- !!!

  Jest ktoś, kto podważy to co powyżej napisałem, hm? Jeśli nie, no to teraz zajmę się wywiedzeniem słowa To/To i rdzenia T.

  Polubienie

 2. Pingback: 125 Źródłosłów niemieckiego słowa Darstellen, jako dowód na… powszechną wtórną kentumizację, czyli utratę dźwięczności, czyli ubezdźwięcznienie pierwotnych Pra-Słowiańskich dźwięków wysokoenergetycznych 01 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.