128 Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01


https://ppt-online.org/56891

Verner’s Law, Part 1 of 3

Ari Hoptman
Published on Aug 30, 2008

Part 1 deals with the „discovery” of the first consonant shift, which, in effect, gave birth to the Germanic languages.

Verner’s Law, Part 2 of 3

Ari Hoptman
Published on Aug 30, 2008

Part 2 deals with Verner’s Law itself, an exception to the first consonant shift.

Verner’s Law Part 3 of 3b

Ari Hoptman
Published on Jun 16, 2011

Part 3 discusses some problems scholars have encountered with Verner’s Law. Those who don’t need that much information may wish to view only the last 2 minutes. (Slightly revised.)

…..

Niniejszy wpis nawiązuje do… już dwunastu wcześniejszych artykułów, w których wywiodłem źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Jantar, w znaczeniu Jąty / Jęty Dar, itp. Napisałem wtedy:

„Zwracam uwagę, na powiązanie Dawania i Podróżowania, patrz Podążać / Po+Da”/oNZ”/R”+aC’, Udać / o”+DaC‚, Drug / DRo”G, Droga / DRoGa, Drogo / DRoGo, itp.”

https://skrbh.wordpress.com/2018/04/26/119-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusia-07/

https://skrbh.wordpress.com/2018/04/17/118-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusia-06/

I oto niniejszym powracam do tego, by przy tej okazji poruszyć kilka bardzo ważnych zagadnień. Już znów widzę, że będę musiał podzielić ten wpis na co najmniej trzy, jeśli nie na więcej części, tyle tego jest, czego jak zwykle naiwnie nie spodziewałem się…

Po pierwsze udowodnię, że Pra-Słowiański dźwięk zapisywany znakiem T, (a jeszcze wcześniej dźwięk zapisywany znakiem C), w wielu przypadkach był i nadal jest pierwotny względem dźwięku zapisywanego znakiem D. Ten trzykrotnie zniekształcony dźwięk obecnie występujący w słowach w tzw. j. germańskich. Wg ofitzjalnego jęsykosnaftzfa te dźwięki i słowa są i tak starsze, od rzekomo późniejszych (i np. zapożyczonych) ich odpowiedników słowiańskich, których dźwięki zniekształcone jednak nie są,.. czyli mówić po ludzku są DOKŁADNIE TAKIE SAME, jak rzekome wzorce tzw. PIE. Bardzo dziwne,.. ale tako rzecze ofitzjalne jęsykosnaftzfo…

Po drugie w kolejnych wpisach ponownie udowodnię, że było i jest DOKŁADNIE ODWROTNIE, czyli że ofitzjalna wykładnia naukowa, to zwyczajne kłamstwo jest, a Pra-Słowiańskie rdzenie i słowa były i nadal są bezpośrednimi źródłosłowami dla słów istniejących w językach germańskich i nie tylko zresztą w nich.

Po trzecie wykażę, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo celowo zupełnie pomija słowiańskie odpowiedniki zniekształconych np. germańskich słów kreolskich w swoich ofitzjalnych etymologiach i fyfotzeniach… bo dojczland, dojczland zawsze musi być uber alles… 

Ktoś może powie… Zaraz, zaraz… Jak to,.. dźwięk zapisywany znakiem T (a także C), jest starszy od dźwięku zapisywanego znakiem D? Nie może to być! To błąd! Nie, to nie jest błąd…

Może ktoś pamięta, że powinno być przecież dokładnie odwrotnie, czyli że to dźwięk tzw. PIE zapisywany znakiem D powinien być starszy od zniekształconego później dźwięku zapisywanego znakiem T,.. itp.

Wszystko zgadza się, ale… TA ZASADA NIE DOTYCZY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH,.. gdzie wszystko jest zniekształcone podwójnie, potrójnie, poczwórnie i dodatkowo jeszcze na opak, czyli odwrotnie.

Oto powyżej w filmach i poniżej wiadomości dla niedowiarków patrz: tzw. prawo Grimma, inaczej pierwsza niemiecka przesuwka spółgłoskowa, inaczej reguła Raska i odpowiednio w j. angielskim Grimm’s lawFirst Germanic Sound ShiftRask’s rule

W skrócie można to opisać wzorem:

PIE = PS C/T>D (Nieme = Germanic)

Żeby było śmieszniej, to jest jakoś bardzo mało przykładów na taką wymianę dźwięków, np. patrz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Grimma

pol. ‘trzy’, łac. ‘tres’ > ang. ‘three’

https://en.wikipedia.org/wiki/Grimm%27s_law

*trit(y)ós third” Ancient Greek: τρίτος (tritos), Latin: tertius, Welsh: trydydd, Sanskrit: treta, Russian: третий (tretij), Lithuanian: trečias, Albanian: tretë *t > þ [θ] *þridjô English: third, Old Frisian: thredda, Old Saxon: thriddio, Gothic: þridja, Icelandic: þriðji, Danish, Swedish: tredje

Wiem, wiem… niczego nie zgubiłem… Potrzeba tu użyć jeszcze jedno prawo, tzw. prawo Vernera, żeby w końcu otrzymać pożądany wynik, patrz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Vernera

Prawo Vernera (ang. Verner’s law) – prawo głosowe opisujące zmianę, polegającą na tym, że praindoeuropejskie bezdźwięczne głoski zwarte regularnie zmieniają się w  germańskie zwarte dźwięczne, jeśli występują przed samogłoską akcentowaną, np. łac. ‚pater’ i staroang. ‚faeder’, gdzie ciąg zmian jest następujący:

t>θ (Prawo Grimma) θ>ð>d (Prawo Vernera)[1].

Prawo Vernera wyjaśnia odstępstwa od Prawa Grimma[2]. Istotnym aspektem prawa Vernera było wykazanie roli prozodii w przebiegu zmian fonetycznych[2].

Powtarzam jeszcze raz… i do dużo wolniej:


Pra-Słowiańskie rdzenie i słowa i ich prastare znaczenia, zawsze były i nadal są pierwotnymi źródłosłowami dla bardzo wielu rzekomo Pra-Germańskich słów i nie tylko ich, zresztą…


Oczywiście ofitzjalne jęsykosnaftzfo i jego turbo-giermańscy wyznaftzy twierdzą inaczej, ale w większości przypadków opierają swe twierdzenia jedynie:

 • albo na całkowitym przemilczeniu słowiańskich odpowiedników,
 • albo na celowej manipulacji, patrz np. ofitzjalne odtfoszenia postaci słów np. tzw. PIE, itp,
 • albo… na obu tych krętactwach jednocześnie, dodatkowo połączonych z oczywistymi bezczelnymi kłamstwami…

Faktem jest, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo bardzo często jedynie przeciw-logicznie i przeciw-słowiańsko mataczy, manipuluje lub po prostu niewygodne dane przemilcza… lub zwyczajnie o nich kłamie. Tym razem jednak, nie będę potępiał ofitzjalnego językosnaftzfa w czambuł, czyli do spodu.

Nie twierdzę także (i nigdy nie twierdziłem), że wszystko to, co ofitzjalnie odkryto lub wymyślono, że to zawsze jest nieprawda, patrz poniżej. Twierdzę, że wszystko to jest jedynie przeciw-słowiańsko interpretowane, tak żeby broń Boże nawet przypadkiem nie wykazać, jak było naprawdę…

Czasem jednak wszystko samo zakręci się tak, patrz ten wpis, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo zaplątuje się w tych swoich turbo-germańskich kłamstwach, że samo wywraca się o swoje własne podstawy.

I jest jak w tym dowcipie o zającu, co to uczył się latać… Kłamstwo leci, leci, leci sobie przez lata… i nagle spada prosto na pysk, waląc o glebę z iście geirmańskim chrzęstem i pancernym łoskotem, wybijając sobie przy tym wszystkie zęby…

Śmiejecie się allo-allo? A śmiejcie się, śmiejcie,.. ale zdrowo już pierdolneliście się… i to nie raz… i jakoś odwagi wam nie staje, żeby temu nawet zaprzeczyć… 🙂

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=49919

…..

Zacznę od tyłu,.. czyli od angielskiego / germańskiego słowa Drag / DRaG. Jak mu tylko trochę przyjrzeć się, to brzmi ono tak samo, jak słowa w języku słowiańskim, np. te, które są celowo ofitzjalnie pomijane w ofitzjalnych etymologiczeskich odtfoszeniach i lingficzeskich wygibasach, bo:

 • posiadają co najmniej „drugie dno”, w postaci bardzo głębokich i pierwotnych znaczeń,
 • są wyraźnie starsze, od tych po trzykroć zniekształconych i nic w sumie nie znaczących giermańskich odpowiedników, patrz: C/T>D, itd.

Pra-Słowiańskich rdzeni i słów ma ofitzjalnie nigdzie nie być widocznych, bo w zbyt oczywisty sposób zaburzają ofitzjalną wykładnię allo-allo, patrz pochodzenie Słowian, jako niemych dzikusów z 5-6w z bagien Prypeci, z tymi ich brzozowymi łapciami i nożami z trawy, itp, którymi jednak jakoś w trymiga pokonali i niezwyciężonych i Rzymian i równie walecznych tzw. Germanów…

No dobra, oto, co teraz zrobię. Najpierw porównam ofitzjalnie dziurawą etymologię tego angielskiego / germańskiego słowa. Potem w następnych częściach bezspornie udowodnię, że jest ona nie tylko ofitzjalnie dziurawa, ale także i koślawa, niepełna i całkowicie błędna,.. w przeciwieństwie do Pra-Słowiańskich źródłosłowów, które ciągle w pełni oddają jego pierwotne znaczenia…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/drag

drag

English

Pronunciation

Etymology 1

Capitol St., the main drag of Charleston, June 1973.
Someone taking a drag on a cigarette.

From Middle English draggen (to drag), early Middle English dragen (to draw, carry), confluence of Old English dragan (to drag, draw, draw oneself, go, protract) and Old Norse  draga (to draw, attract); both from Proto-Germanic *draganą (to draw, drag), from Proto-Indo-European *dʰreǵʰ- (to draw, drag). Verb sense influenced due to association with the noun drag (that which is hauled or dragged), related to Low German dragge (a drag-anchor, grapnel). Cognate with Danish drægge (to dredge)Danish drage (to draw, attract)Swedish  dragga (to drag, drag anchor, sweep)Swedish draga (to draw, go)Icelandic draga (to drag, pull). More at draw.

Noun

drag (countable and uncountableplural drags)

 1. (uncountable) Resistance of the air (or some other fluid) to something moving through it.
  When designing cars, manufacturers have to take drag into consideration.
 2. (countable, foundry) The bottom part of a sand casting mold.
 3. (countable) A device dragged along the bottom of a body of water in search of something, e.g. a dead body, or in fishing.
 4. (countable, informal) A puff on a cigarette or joint.
 5. (countable, slang) Someone or something that is annoying or frustrating, or  disappointing; an obstacle to progress or enjoyment.
  Travelling to work in the rush hour is a real drag.
 6. (countable, slang) Horse-drawn wagon or buggy. [from mid-18th c.]
  (Can we find and add a quotation of Thackeray to this entry?)
 7. (countable, slang) Street, as in ‚main drag‚. [from mid-19th c.]
 8. (countable) The scent-path left by dragging a fox, for training hounds to follow scents.
  to run a drag
 9. (countable, snooker) A large amount of backspin on the cue ball, causing the cue ball to slow down.
 10. A heavy harrow for breaking up ground.
 11. A kind of sledge for conveying heavy objects; also, a kind of low car or handcart.
  a stone drag
 12. (metallurgy) The bottom part of a flask or mould, the upper part being the cope.
 13. (masonry) A steel instrument for completing the dressing of soft stone.
 14. (nautical) The difference between the speed of a screw steamer under sail and that of the screw when the ship outruns the screw; or between the propulsive effects of the different floats of a paddle wheel.
 15. Anything towed in the water to retard a ship’s progress, or to keep her head up to the wind; especially, a canvas bag with a hooped mouth (drag sail), so used.
 16. A skid or shoe for retarding the motion of a carriage wheel.
 17. Motion affected with slowness and difficulty, as if clogged.
 18. witch house music
 19. The last position in a line of hikers.

Derived terms

drag (third-person singular simple present dragspresent participle draggingsimple past and past participle dragged or (dialectal) drug)

Tamil fishermen dragging their boat.
Fishing by dragging a river.
 1. (transitive) To pull along a surface or through a medium, sometimes with difficulty.
 2. (intransitive) To move slowly.
  Time seems to drag when you’re waiting for a bus.
 3. To act or proceed slowly or without enthusiasm; to be reluctant.
 4. To move onward heavily, laboriously, or slowly; to advance with weary effort; to go on lingeringly.
 5. To draw along (something burdensome); hence, to pass in pain or with difficulty.
 6. To serve as a clog or hindrance; to hold back.
 7. (computing) To move (an item) on the computer display by means of a mouse or other input device.
  Drag the file into the window to open it.
 8. To inadvertently rub or scrape on a surface.
  The car was so low to the ground that its muffler was dragging on a speed bump.
 9. (soccer) To hit or kick off target.
 10. To fish with a dragnet.
 11. To search for something, as a lost object or body, by dragging something along the bottom of a body of water.
 12. To break (land) by drawing a drag or harrow over it; to harrow.
 13. (figuratively) To search exhaustively, as if with a dragnet.
 14. (slang) To roast, say negative things about, or call attention to the flaws of (someone).
  You just drag him ’cause he’s got more money than you.

Derived terms

Related terms

See also

 • (call attention to the flaws of): read

Etymology 2

Conchita Wurst in drag during the 2014 Eurovision Song Contest.

Possibly from English drag (to pull along a surface) because of the sensation of long skirts trailing on the floor, or from Yiddish טראָגן (trognto wear)[1]

Noun

drag (uncountable)

 1. (uncountable, slang) Women’s clothing worn by men for the purpose of entertainment[from late 19th c.]
  He performed in drag.
 2. (uncountable, slang) Any type of clothing or costume associated with a particular occupation or subculture.
  corporate drag

Derived terms

drag (third-person singular simple present dragspresent participle draggingsimple past and past participle dragged)

 1. To perform as a drag queen or drag king.

References

 1. Douglas Harper, „drag (n.)” in Online Etymology Dictionary, 2001ff

Anagrams


UWAGA! 

Dlaczego w giermańskim słowie Drag / DRaG nie zaszły żadne zmiany, wobec tzw. Proto-Indo-European *dʰreǵʰ- (to draw, drag)? Przecież zgodnie z tzw. prawem Grimma, regułą Raska i prawem Vernera, pierwotne słowo tego tzw. PIE powinno wyglądać, coś jak *ThReGh


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/drag

drag (język angielski)

wymowa:
bryt. IPA/dɹæɡ/SAMPA/dr\{g/
amer. także IPA/dɹeɪɡ/IPA/dɹɛɡ/
wymowa amerykańska ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) wlecciągnąć
(1.2) inform. przeciągać (obiekt po ekranie)

czasownik nieprzechodni

(2.1) wlec siędłużyć się

rzeczownik policzalny

(3.1) sztachnięciezaciągnięcie się (papierosem)
(3.2) żegl. włók
(3.3) amer. pot. ulica

rzeczownik niepoliczalny

(4.1) opór powietrza
(4.2) slang. przebranie mężczyzny udającego kobietę
(4.3) slang. strój obowiązujący w firmie lub określonej subkulturze
(4.4) pot. nuda
(4.5) pot. kłopot
przykłady:
(1.2) Drag the file into the window to open it. → Przeciągnij ten plik do oknażeby go otworzyć.
(2.1) Time seems to drag when you’re waiting for a bus. → Czas wlecze sięgdy czekasz na autobus.
kolokacje:
(1.2) inform. drag and drop → przeciągnij i upuść
(4.1) drag coefficient → współczynnik oporu powietrza
(4.2) drag queen → transwestyta
(4.2) drag act → przebieranka
(4.3) corporate drag
wyrazy pokrewne:
rzecz. dragnet
związki frazeologiczne:
drag one’s feet → być niechętnymwlec sięociągać sięślimaczyć się
drag along → wlec
drag away → odwlec
drag down → zwlec
drag in → wciągać
drag on → przewlecpełzaćrozwlecwlec sięzaciągać się
drag oneself → dowlec się
drag one’s ass → ociągać się
drag out → wywlec
drag race → wyścig uliczny od świateł na skrzyżowaniu
drag up → wlecwywlecwyłowić

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/draw#English

draw

English

Etymology

From Middle English drawendraȝendragen, from Old English dragan (to draw, drag, pull), from Proto-Germanic *draganą, from Proto-Indo-European *dʰreǵʰ- (to draw, pull). Cognate with West Frisian drageDutch dragenGerman tragen (to carry)Danish drage. Compare Albanian dredh (to turn, spin), Old Armenian դառնամ (daṙnamto turn), Sanskrit ध्रजस्  (dhrájasgliding course or motion). See also dragdraught.

Pronunciation

Rhymes: -ɔː
Homophone: drawer (UK)

Verb

draw (third-person singular simple present drawspresent participle drawingsimple past drewpast participle drawn)

 1. (heading) To move or develop something.
  1. To sketch; depict with lines; to produce a picture with pencilcrayonchalk, etc. on papercardboard, etc.
  2. To deduce or infer.
   He tried to draw a conclusion from the facts.
  3. (intransitive) (of drinks, especially tea) To leave temporarily so as to allow the flavour to increase.
   Tea is much nicer if you let it draw for three minutes before pouring.
  4. (transitive) To take or procure from a place of deposit; to call for and receive from a fund, etc.
   to draw money from a bank
  5. To take into the lungs; to inhale.
  6. (used with prepositions and adverbs) To move; to come or go.
   We drew back from the cliff edge.
   The runners drew level with each other as they approached the finish line.
   Draw near to the fire and I will tell you a tale.
  7. (transitive) To obtain from some cause or origin; to infer from evidence or reasons; to deduce from premises; to derive.
  8. (transitive, obsolete) To withdraw.
  9. (archaic) To draw up (a document).
   to draw a memorial, a deed, or bill of exchange
 2. (heading) To exert or experience force.
  1. (transitive) To dragpull.
  2. (intransitive) To pull; to exert strength in drawing anything; to have force to move anything by pulling.
   This horse draws well.
   A ship’s sail is said to draw when it is filled with wind.
  3. To pull out (as a gun from a holster, or a tooth).
   They drew their swords and fought each other.
  4. To undergo the action of pulling or dragging.
   The carriage draws easily.
  5. (archery) To pull back the bowstring and its arrow in preparation for shooting.
  6. (of curtains, etc.) To close.
   You should draw the curtains at night.
  7. (of curtains, etc.) To open.
   She drew the curtains to let in the sunlight.
  8. (card games) To take the top card of a deck into hand.
   At the start of their turn, each player must draw a card.
 3. (heading, fluidic) To remove or separate or displace.
  1. To extract a liquid, or cause a liquid to come out, primarily water or blood.
   draw water from a well;  draw water for a bath;  the wound drew blood
  2. To drain by emptying; to suck dry.
  3. (figuratively) To extract; to force out; to elicit; to derive.
  4. To sink in water; to require a depth for floating.
   A ship draws ten feet of water.
  5. (intransitive, medicine, dated) To work as an epispastic; said of a blister, poultice, etc.
  6. (intransitive, dated) To have a draught; to transmit smoke, gases, etc.
   A chimney or flue draws.
  7. (analogous) To consume, for example, power.
   The circuit draws three hundred watts.
 4. (heading) To change in size or shape.
  1. To extend in length; to lengthen; to protract; to stretch.
   to draw a mass of metal into wire
  2. (intransitive) To become contracted; to shrink.
 5. (heading) To attract or be attracted.
  1. To attract.
   The citizens were afraid the casino would draw an undesirable element to their town.  I was drawn to her.
  2. To induce a reticent person to speak.
   He refused to be drawn on the subject
  3. (hunting) To search for game.
  4. To cause.
  5. (intransitive) To exert an attractive force; (figuratively) to act as an inducement or enticement.
 6. (Usually as draw on or draw upon): to rely on; utilize as a source.
  She had to draw upon her experience to solve the problem.
 7. To disembowel.
  He will be hanged, drawn and quartered.
 8. (transitive or intransitive) To end a game in a draw (with neither side winning).
  We drew last time we played.  I drew him last time I played him.  I drew my last game against him.
 9. A random selection process.
  1. To select by the drawing of lots.
   The winning lottery numbers were drawn every Tuesday.
  2. (transitive) To win in a lottery or similar game of chance.
   He drew a prize.
  3. (poker) To trade in cards for replacements in draw poker games; to attempt to improve one’s hand with future cards. See also draw out.
   Jill has four diamonds; she’ll try to draw for a flush.
 10. (curling) To make a shot that lands in the house without hitting another stone.
 11. (cricket) To play (a short-length ball directed at the leg stump) with an inclined bat so as to deflect the ball between the legs and the wicket.
 12. (golf) To hit (the ball) with the toe of the club so that it is deflected toward the left.
 13. (billiards) To strike (the cue ball) below the center so as to give it a backward rotation which causes it to take a backward direction on striking another ball.

Derived terms

draw (plural draws)

 1. The result of a contest in which neither side has won; a tie.
  The game ended in a draw.
 2. The procedure by which the result of a lottery is determined.
  The draw is on Saturday.
 3. Something that attracts e.g. a crowd.
 4. (cricket) The result of a two-innings match in which at least one side did not complete all their innings before time ran out. Different from a tie.
 5. (golf) A golf shot that (for the right-handed player) curves intentionally to the left. See hookslicefade.
 6. (curling) A shot that lands in the house without hitting another stone.
 7. (geography) A dry stream bed that drains surface water only during periods of heavy rain or flooding.
 8. (colloquial) Cannabis.
 9. In a commission-based job, an advance on future (potential) commissions given to an employee by the employer.
 10. (poker) A situation in which one or more players has four cards of the same suit or four out of five necessary cards for a straight and requires a further card to make their flush or straight.
 11. (archery) The act of pulling back the strings in preparation of firing.
 12. (sports) The spin or twist imparted to a ball etc. by a drawing stroke.

Synonyms

 • (The result of a contest in which neither side has won): stalemate
 • (dry stream bed that drains water during periods of heavy precipitation): dry creek

Derived terms


UWAGA! 

Dlaczego w giermańskim słowie Draw / DRaW nie zaszły tu żadne zmiany, wobec tzw. Proto-Indo-European *dʰreǵʰ- (to draw, drag)? Przecież zgodnie z tzw. prawem Grimma, regułą Raska i prawem Vernera, pierwotne słowo tego tzw. PIE powinno wyglądać, coś jak *ThReGh

Dlaczego jednak w German tragen (to carry) zaszły wszystkie te powyższe zmiany, hm?


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/draw

draw (język angielski)

wymowa:
bryt. IPA/dɹɔː/
amer. IPA/dɹɔ/
akcenty z utożsamieniem cot-caught IPA/dɹɑ/
wymowa amerykańska ?/i
wymowa brytyjska ?/i
znaczenia:

czasownik

(1.1) rysowaćkreślić
(1.2) ciągnąćwyciągaćwyciągnąćdobyć
(1.3) czerpać
(1.4) ciągnąć losy
(1.5) przyciągać

rzeczownik

(2.1) remis
(2.2) ciągnięcie (losów)
odmiana:
(1) draw, drew, drawn; he draws; be drawing
(2) lm draws
przykłady:
(1.1) Many people who learn to draw and paint think perspective drawing involves lots of technical skill and hours of practice. → Wielu ludziktórzy uczą się rysować i malować uważaże rysunek w perspektywie wymaga znacznych umiejętności technicznych i wielugodzin ćwiczeń.[1]
kolokacje:
(1.2) draw the sword
wyrazy pokrewne:
rzecz. drawingdrawer
czas. redrawdraw backdraw indraw ondraw outdraw up
przym. undrawndrawing
etymologia:
(1.1) st.ang. draġan
uwagi:
zobacz też: Aneks:Język angielski – czasowniki nieregularne
źródła:
 1. Skocz do góry z Internetu

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/dragan#Old_English

dragan

Irish

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈd̪ˠɾˠaɡənˠ/

Etymology 1

Borrowed from Old French dragon, from Latin dracō, from Ancient Greek δράκων (drákōna serpent of huge size, a python, a dragon), probably from δρακεῖν (drakeîn), aorist active infinitive of δέρκομαι (dérkomaiI see clearly).

Noun

dragan m (genitive singular dragainnominative plural dragain)

 1. dragon
  1. (figuratively) warrior
  2. dragon lizard (member of Agamidae)
 2. tarragon

Declension

Alternative forms

Derived terms

Etymology 2

Noun

dragan

 1. genitivesingular of draig

Mutation

Irish mutation
Radical Lenition Eclipsis
dragan dhragan ndragan
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every
possible mutated form of every word actually occurs.

Further reading

 • dragan” in Foclóir Gaeilge-Béarla, An Gúm, 1977, by Niall Ó Dónaill.
 • dragán” in Dictionary of the Irish Language, Royal Irish Academy, 1913–76.
 • Entries containing “dragan” in English-Irish Dictionary, An Gúm, 1959, by Tomás de Bhaldraithe.
 • Entries containing “dragan” in New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge.

Manx

Etymology

From Old Irish dragán, an English or Romance loanword, ultimately from Latin dracō, from Ancient Greek δράκων (drákōna serpent of huge size, a python, a dragon).

Noun

dragan m (genitive singular draganplural draganyn)

 1. dragon
  Synonyms: dragane

Mutation

Manx mutation
Radical Lenition Eclipsis
dragan ghragan nragan
Note: Some of these forms may be hypothetical. Not every
possible mutated form of every word actually occurs.

Old English

Etymology

From Proto-Germanic *draganą, ultimately from Proto-Indo-European *dʰreǵ- (draw, pull, drag). Compare Old Frisian dragaOld Saxon draganOld Dutch draganOld High German traganOld Norse dragaGothic 𐌳𐍂𐌰𐌲𐌰𐌽 (dragan).

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈdrɑɡɑn/[ˈdrɑɣɑn]

Verb

dragan

 1. to drawdrag

Conjugation

Derived terms

Descendants


Old Saxon

Etymology

From Proto-Germanic *draganą.

Verb

dragan

 1. to go, to travel

Conjugation

Descendants


Serbo-Croatian

Pronunciation

 • IPA(key)/drǎɡan/
 • Hyphenation: dra‧gan

Noun

dràgan m (Cyrillic spelling дра̀ган)

 1. (of a guy) sweetheart

Declension


Spanish

Verb

dragan

 1. Second-person plural (ustedes) present indicative form of dragar.
 2. Third-person plural (ellosellas, also used with ustedes?) present indicative form of dragar.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/dragar

dragar

Catalan

Verb

dragar (first-person singular present dragopast participle dragat)

 1. to dredge

Conjugation

as cantar, except that the g of the radical becomes gu before e or i in the ending


Portuguese

Verb

dragar (first-person singular present indicative dragopast participle dragado)

 1. to dredge

Conjugation


Spanish

Etymology

From draga, borrowed from French drague, from draguer, in turn borrowed from English to drag.

Verb

dragar (first-person singular present dragofirst-person singular preterite draguépast participle dragado)

 1. to dredge

Conjugation

 • Rule: g becomes a gu before e.

Conjugation of dragar (See Appendix:Spanish verbs)


UWAGA! 

Wg wikipedii to samo słowo zostało zapożyczone oddzielnie do języków italo-celtyckich i greckich i oddzielnie do germańskich, ale od dwóch różnych wcześniejszych słów i znaczeń! Zostanie to opisane dokładniej w oddzielnym wpisie.

Dziwne jednak, że w językach italo-celtyckich, ale już późnych, jak j. romańskie, jak hiszpański, kataloński, czy portugalski, słowo Dragon / DRaGoN zapożyczano jednak z języków germańskich!

A i wywiedzenie greckiego źródłosłowu jest co najmniej dziwne, patrz: „probably from δρακεῖν (drakeîn), aorist active infinitive of δέρκομαι (dérkomaiI see clearly).”

A i dlaczego znów w j. germańskich doszło do następujących zmian… lub ich braku, patrz: Old High German traganOld Norse dragaGothic 𐌳𐍂𐌰𐌲𐌰𐌽 (dragan), hm?

Czyżby prawa ofitzjalnego jęsykosnaftzfa, jak prawo Grimma, reguła Raska i prawo Vernera, jednak nie były żadnymi prawami,.. no bo przecież nie zawsze działają?


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/dredge

dredge

English

Etymology 1

From Scots dreg-boatdreg-bot (from Old English *dreċġ); or alternatively from Middle Dutch  dregghe (drag-net), probably ultimately from the same root as drag.

Pronunciation

Noun

dredge (plural dredges)

 1. Any instrument used to gather or take by dragging; as:
  1. A dragnet for taking up oysters, etc., from their beds.
  2. A dredging machine.
  3. An iron frame, with a fine net attached, used in collecting animals living at the bottom of the sea.
 2. Very fine mineral matter held in suspension in water.
  (Can we find and add a quotation of Raymond to this entry?)

Derived terms

dredge (third-person singular simple present dredgespresent participle dredgingsimple past and past participle dredged)

 1. To make a channel deeper or wider using a dredge.
 2. To bring something to the surface with a dredge.
 3. (Usually with up) to unearth.
  to dredge up someone’s unsavoury past

Derived terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/dragan%C4%85

Reconstruction:Proto-Germanic/draganą

Proto-Germanic

Etymology

From Proto-Indo-European *dʰreǵʰ- (pull, draw, drag).

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈdrɑ.ɣɑ.nɑ̃/

Verb

*draganą

 1. to draw, to pull, to carry

Inflection

Derived terms

Related terms

Descendants


UWAGA!

Jak to możliwe, że w tych poniższych słowach w nagłosie zachował się dźwięk zapisywany znakiem T? Przecież to jest niezgodne z prawami Grimma, regułą Raska i prawem Vernera, patrz: Old High GermantraganMiddle High GermantragenGermantragenYiddishטראָגן (trogn)…

A i przy okazji,.. czy widać już, że tzw. yiddish, to naprawdę turbo kreolski germański język?


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/tragen#German

https://en.wiktionary.org/wiki/tragen#Middle_High_German

tragen

German

Etymology

From Middle High German tragen, from Old High German tragan, from Proto-Germanic  *draganą (to draw, drag), from Proto-Indo-European *dʰreǵ-*dʰerāgʰ- (to draw, pull, drag). Cognate with Dutch dragen, English drawdrag, Danish drage.

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈtʁaːɡən//ˈtʁaːɡŋ̩/
 • Hyphenation: tra‧gen
 • Rhymes: -aːɡn̩

Verb

tragen (class 6 strongthird-person singular simple present trägtpast tense trugpast participle  getragenpast subjunctive trügeauxiliary haben)

 1. (transitive) to carry, to take
 2. (transitive) to hold
 3. (transitive or intransitive,fashion) to wear (clothing)
 4. (transitive, agriculture) to produce, to bear, to yield
 5. (transitive) to support, to maintain
 6. (intransitive, agriculture) to crop
 7. (reflexive,finance) to pay for itself

Conjugation

Derived terms

Related terms

Further reading


UWAGA!!!

Dlaczego w tych powyższych słowach jednak działa tzw. prawo Grimma, reguła Raska i prawo Vernera, czyli dlaczego w tych powyższych słowach jednak zaszły te tzw. przesuwki niemieckie / germańskie, patrz: D > T?


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0re%C7%B5%CA%B0-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/dʰreǵʰ-.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:German/d%CA%B0er%C4%81g%CA%B0-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for German/dʰerāgʰ-.


UWAGA!

Dla wiki German = Proto-Indo-European,.. a dodatkowo dla ofitzjalnych jęsykosnaftzóf raz prawo Grimma, reguła Raska i prawo Vernera działają… a raz nie… 🙂

A co może to nie jest prawda? Więcej o przyczynach tego i tego stanu wyjaśnieniach będzie napisane w następnych częściach.

15 uwag do wpisu “128 Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

 1. Tu podobny przykład, więc sami zobaczcie, jak to z tym giermańskim było…

  https://en.wiktionary.org/wiki/gusty

  gusty

  English

  Etymology

  From gust +‎ -y

  Pronunciation

  Adjective

  gusty (comparative gustiersuperlative gustiest)

  1. (of wind) blowing in gustsblustery

  Quotations

  • 2003, Lauren Henderson, My Lurid Past, page 48:
   gusty sigh preceded the inevitable bad news. “You know that gig I was up for?” he asked rhetorically. “I didn’t get it.”

  Related terms


  Lower Sorbian

  Etymology

  From Proto-Slavic *gǫstъ (dense). Cognate with Upper Sorbian hustyPolish gęstyCzech hustýSerbo-Croatian gȗst, and Russian густо́й (gustój)

  Pronunciation

  Adjective

  gusty (comparative gusćejšysuperlative nejgusćejšyadverb gusto)

  1. thickdense

  Declension

  Polubienie

 2. A i teraz przypomniałem sobie, o Rzęsisty / R”/Z”eS+iSTy i Rzęsie / R”/Z”e”/eN+Sie… No i co małe Adolfki? Rozumieta, że mamy tu postacie i tzw. satem i tzw, kentum, hm? Widzita ile ich jest?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/rz%C4%99sisty

  rzęsisty (język polski)

  znaczenia:

  przymiotnik

  (1.1) występujący w dużej ilości lub w silnym natężeniu
  odmiana:
  (1.1)

  kolokacje:
  (1.1) rzęsisty deszcz • rzęsiste brawa
  hiperonimy:
  (1.1) intensywny
  wyrazy pokrewne:
  rzecz. rzęsistek mrzęsistkownica ż

  Polubienie

 3. Związane ogólnie z językoznawstwem j. słowiańskich.
  Dragomira znalazła ciekawą książkę w wydawnictwie Armoryka: https://www.poczytaj.pl/ksiazka/slowianski-narodpis-seria-biblioteka-tradycji-slowianskiej-pawel-jozef-szafarzyk,288866
  Opis:
  „Słowiański narodpis to rys całej Słowiańszczyzny, który przedstawia nam gdzie i jakie szczepy i gałęzie wielkiego plemienia słowiańskiego zamieszkują, na jakie się języki, narzecza, podrzecza i różnorzecza mowa słowiańska w ustach milionów ludzi dzieli się i cieniuje – wytyka każdemu narzeczu charakterystyczne cechy właściwe i daje przykłady mowy poszczególnych języków i narzeczy. A w końcu w przytaczanych oryginalnych pieśniach gminnych daje nam zaznać każde narzecze słowiańskie. Podaje nam też statystyczny wykaz wszystkich Słowian, tak pod względem języka, jak pod względem wyznania i państwa, do którego są wcielonymi.”
  Cena: 36.70 zł

  Polubienie

 4. Pingback: 135 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 06 | SKRBH

 5. Pingback: 140 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 10 | SKRBH

 6. Pingback: 164 Ściana… czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Pierwotnie Pra-Słowiańska Oboczność i ofitzjalna z Siana Sina Dzupa Spita 01 | SKRBH

 7. Pingback: 261 Skot, скот, скотина, скотник, скотница, Szkodnik, Szkoda, Szkodzić, Przeszkoda, Przeszkadzać, Przeszkodzić, Uszkodzenie, Uszkodzić, Uszkadzać i inne logiczne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 8. Pingback: 285 Końcówki Proto-Slavic *-cь, *-čь‎, *-cati‎‎, *-čati‎, *moldenьcь, младьньць, mladĭnĭcĭ, младенец, -енец, mládenec, młodzieniec, młodzian, młodnik, młodzik, młodzić, *dьrcati, *dьrčati, *dьrkàti, дъ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.