132 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 05


mężczyzna taszczy (1.1) konar

…..

Ten wpis jest bezpośrednim przedłużeniem wpisu poprzedniego, w którym wywodziłem źródłosłowy giermańskiego słowa Shield / SHieLD, (pochodzącego od Pra-Słowiańskiego słowa Szczyt / S”C”yT), a powiązanego znaczeniowo z wcześniejszymi z Terget / TaRG+eT, Trag / TRaG i Drag / DRaG.

Przypomnę znów założenia z części pierwszej, które zamierzam teraz udowadniać jedno po drugim:

Po pierwsze udowodnię, że Pra-Słowiański dźwięk zapisywany znakiem T, (a jeszcze wcześniej dźwięk zapisywany znakiem C), w wielu przypadkach był i nadal jest pierwotny względem dźwięku zapisywanego znakiem D. Ten trzykrotnie zniekształcony dźwięk obecnie występujący w słowach w tzw. j. germańskich. Wg ofitzjalnego jęsykosnaftzfa te dźwięki i słowa są i tak starsze, od rzekomo późniejszych (i np. zapożyczonych) ich odpowiedników słowiańskich, których dźwięki zniekształcone jednak nie są,.. czyli mówić po ludzku są DOKŁADNIE TAKIE SAME, jak rzekome wzorce tzw. PIE. Bardzo dziwne,.. ale tako rzecze ofitzjalne jęsykosnaftzfo…

Po drugie w kolejnych wpisach ponownie udowodnię, że było i jest DOKŁADNIE ODWROTNIE, czyli że ofitzjalna wykładnia naukowa, to zwyczajne kłamstwo jest, a Pra-Słowiańskie rdzenie i słowa były i nadal są bezpośrednimi źródłosłowami dla słów istniejących w językach germańskich i nie tylko zresztą w nich.

Po trzecie wykażę, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo celowo zupełnie pomija słowiańskie odpowiedniki zniekształconych np. germańskich słów kreolskich w swoich ofitzjalnych etymologiach i fyfotzeniach… bo dojczland, dojczland zawsze musi być uber alles… 

Z przyczyn technicznych (za duża ilość informacji), nie dałem rady zamieścić wcześniej tych wszystkich ofitzjalnie pomijanych słowiańskich wyrazów…

Postaram się Podzielić / Po+DzieL+iC’ te pominięte słowiańskie słowa na jakieś jakby oddzielne kategorie. Z drugiej strony wszystkie je i tak w sumie można opisać znaczeniem właśnie jako Oddzielanie / oD+DzieL+aNie czegoś od czegoś…

Przy okazji, samym pojęciem i słowem Oddzielanie / oD+DzieL+aNie zajmę się w oddzielnym wpisie…

Od razu zwracam uwagę na występowanie słów słowiańskich, które posiadają zarówno postacie tzw. satem i tzw. kentum. Jest to bardzo często występujące zjawisko w j. słowiańskim,.. jeśli tylko chce się to dostrzec, co nie jest w cale dla takie powszechne, żeby nie powiedzieć, że właściwie nie znane…

Nie wierzycie mi… i dobrze! Sami popatrzcie na te przykłady:

Tachać / Ta(c)HaC’ (tzw. kentum) i Taszczyć / TaS”C”yC’ (tzw. satem)… i Taskać / TaSKaC’, które jest jednocześnie i kentum i satem… Te słowa to chyba sam Lucek wymyślał… hehehe 🙂

I znów natychmiast pojawiają się pytania o zasadność tłumaczeń ofitzjalnych jęsykosnaftzów, co do np. tzw. słowiańskich palatelizacji, itd.

No dobra wystarczy tego wstępu. Plan na ten wpis jest następujący: zacznę najpierw od nawiązania do Targania / TaRG+aNia, itp, a Ścieranie / S’CieR+aNie, czy Drążenie / DRa”Z”eNie itp. omówię w kolejnych wpisach.

…..

https://sjp.pl/tacha%C4%87

tach

taszczyć, task

…..

https://synonim.net/synonim/tacha%C4%87

Synonimy do słowa „tachać”

przeflancowywaćprzekładaćprzeładowywaćprzemieszczaćprzenosićprzerzucaćprzestawiaćtarabanićtargaćtaskaćtaszczyćtransferowaćtranslokowaćzanosićzawlekaćzwlekaćdociągaćdostarczaćprzyciągaćprzynosićprzysuwaćprzywlekaćwlecwłóczyćzaciągaćznosićdygowaćdźwigaćnosićnieśćtransportowaćtaśtać,

…..

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/taskac;5506864.html

task

…..

https://sjp.pwn.pl/slowniki/taszczy%C4%87.html

taszcz

taszczyć pot. «nieść, ciągnąć z trudem coś, rzadziej kogoś, ciężkiego lub coś niewygodnego»
taszczyć się pot. «iść, wchodzić gdzieś powoli, z trudem»

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/taszczy%C4%87

taszczyć (język polski)

mężczyzna taszczy (1.1) konar

kobiety taszczą (1.1) skrzynię
wymowa:
IPA[ˈtaʃʧ̑ɨʨ̑]AS[taščyć]
znaczenia:

czasownik

(1.1) pot. nieśćciągnąć z trudem coś (rzadziej kogoś), ciężkiego lub niewygodnego[1]

czasownik zwrotny taszczyć się

(2.1) pot. iśćwchodzić gdzieś powoliz trudem[2]
odmiana:
(1.1) koniugacja VIb

(2.1) koniugacja VIb

synonimy:
(1.1) dźwigaćreg. śl. ciorać
wyrazy pokrewne:
rzecz. taszczenie ntaskanie n
czas. taskaćprzytaszczyćprzytaskaćwytaszczyćwytaskaćodtaszczyćodtaskać
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło taszczyć w: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło taszczyć się w: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

UWAGA!

Powtarzam, że Tachać / Ta(c)HaC’ to postać tzw. kentum, a Taszczyć / TaS”C”yC’, to postać tzw. satem,.. natomiast Taskać / TaSK+aC’ ma cechy obu tych postaci… 🙂

Piję to tego, że wg ofitzjalnych jęsykosnaftzóf j. słowiański i jego gwary, jak np. j. zachodnio-słowiański / lechicki / polski… są niby tzw. językami satem.

Przypomnę, że od dawna twierdzę, że w języku Pra-Słowiańskim, który jest wg Mię tożsamy z tym tzw. PIE, występowały i nadal występują obie postacie dźwięków, zarówno tzw. satem, czyli dźwięki zapisywane znakami C, S, Z, Dz, itp i tzw. kentum, czyli dźwięki zapisywane znakami K, G, H, itp. 

To tzw. języki kentum w drodze mieszania się (podkłady i nakłady językowe, itp) i oddaliły się od pierwotnego stanu / wzoru dźwięków, jaki występował w języku Pra-Słowiańskim. To te języki, (choć także i niektóre gwary języka słowiańskiego), w różnym stopniu  zkentumizowały się, czyli ubezdźwięczniły, czyli utraciły pierwotną dźwięczność dźwięków wysokoenergetycznych, czyli tzw. sibilantów, czyli świszczaczo-gwizdaczy.

Moje tłumaczenie tego, co stało się z językami tzw. indo-europejskimi jest proste i dokładnie odwrotne od obowiązującej ofitzjalnej wykładni, jak by jeszcze tego ktoś nie wiedział.

Pytanie, czy słowo Toczyć / ToC”yC’ (postać tzw. satem) też nie jest związane z tym samym znaczeniem, co słowa powyższe? Wg mnie jest,.. choćby w powiązaniu z okrągłą Tarczą / TaRC”a”, Tokiem / ToKieM (postać tzw. kentum), Otoczakiem / o+ToC”+aKieM,.. czy w końcu np. takim Potokiem / Po+ToK+ieM…

I znów jest tego dobra tyle, że muszę o tym napisać oddzielny wpis.

…..

Tymczasem kolej na następne słowo, które podważa lub nawet więcej… zaprzecza ofitzjalnym naukofym fyfodom, co do tzw. średniowiecznych słowiańskich palatelizacji / zmiękczeń, itp, czyli Ciachać / Cia(c)HaC’

Pytanie:

Czy to Tachać / Ta(c)HaC’ było pierwowzorem dla Ciachać / Cia(c)HaC’, czy może Taszczyć / TaS”C”yC’,.. a może Taskać/ TaSKaC’,.. albo Cackać / CaCKaC’? No a co z płaską Tacką /TaCKa”? Żart, żart… o słowie Ciąć / CiąC’, będzie w następnej części…

Piję tu to rzekomej palatelizacji dźwięku ofitzjalnie odtfaszonego i zapisywanego znakiem T, który rzekomo gdzieś jakoś w średniowieczu, pod wpływem czegoś tam… miał rzekomo udźwięcznić się tu i tam do postaci zapisywanej znakiem C,.. itp.

Dziwne, że nikt spośród ofitzjalnych jęsykosnaftzów nie bierze pod uwagę ani logiki ani praw fizyki, a dodatkowo porównuje sobie i odtfasza co komu wygodnie.

Dziwne, że jakoś nikt nie zastanowił się, że a może wszystkie te postacie dawno już temu zwyczajnie występowały niezależnie obok siebie?

Dlaczego ofitzjalnie przyjmuje się na wiarę, że np. w j. słowiańskim / zachodnio-słowiańskim /  lechickim / polskim postacie dźwięków wysokoenergetycznych wzięły się od tak nagle z nie wiadomo czego gdzieś w średniowieczu?

A co z udowodnionym przecież tzw. rough breathing, czyli ubezdźwięcznieniem, czyli utratą dźwięczności, czyli wtórną tzw. kentumizacją, hm?

Tak pewno jest im wygodniej… Nic, jedźmy dalej, bo nikt nie woła…


…..

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ciachac;5417401.html

ciach

…..

https://sjp.pwn.pl/sjp/ciachnac;2448937.html

ciachnąć — ciach

1. pot. «uciąć coś ostrym narzędziem»
2. pot. «szybko wykonać jakąś czynność»

…..

https://pl.m.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/ciachn%C4%85%C4%87

ciachnąć

ciach-ciach!, dźwiękonaśladowcze.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/obciach

obciach (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɔpʲʨ̑ax]AS[opʹćaχ], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) pot. gw. młodz. wstydliwakompromitująca sytuacjauczucie wstydu

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(2.1) pot. gw. młodz. osoba płci męskiej kompromitująca się w jakiś sposóbczęsto przez niemodny strój lub fryzurę
odmiana:
(1.1) blm

(2.1)

przykłady:
(1.1) To obciach nosić takie spodnie!
(2.1) Ale z niego obciach!
(2.1) Z takim obciachem nigdzie nie pójdę!
kolokacje:
(1.1) ale obciach! • obciach nie z tej ziemi! • robić komuś obciach • nie robić / narobić komuś obciachu
synonimy:
(1.1) chałakompromitacjasiaraporutawiochawpadkawstyd
antonimy:
(1.1) szpan
wyrazy pokrewne:
rzecz. ciachanie n
forma żeńska obciachówa żobciachówka ż
czas. obciachać dk.obciachać się dk.ciachać ndk.ciachnąć ndk.pociachać dk.
przym. obciachowy
przysł. obciachowo

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/obciach

obciach

Polish

Pronunciation

Noun

obciach m inan

 1. (slang) awkwardnessembarassment
  Załóż coś normalnego! Nie rób mi obciachu przed rodzicami.

  Put on something normal! Don’t make things awkward with my parents.

Declension


UWAGA!

Brak powyżej wywiedzenia postaci Pra-Słowiańskiej, która ofitzjalnie odtfoszona powinna wyglądać coś jak *obtah,.. czy też postaci tzw. Pra-Indo-Europejskiej, takiej jak np. *teh-

Przypominam o Tachaniu / Ta(c)H+aNio’, rzekomych palatelizacjach słowiańskich, itp,.. a także i o Cisza / CiS”a, Cicho / Ci(c)Ho, Ciskać / CiSKaC’, czy Kiszka / KiS”Ka, Kichać / Ki(c)H+aC’, Kasza / KaS”a, Kosz / KoS”, Kochać / Ko(c)H+aC’,  Ciasto / CiaSTo, Ciastko / CiaSTKo, Ciacho / Cia(c)Ho, Cieszyć / CieS”yC’, Pociecha / Po+Cie(c)Ha, Uciecha / o’+Cie(c)Ha, Uciekać / o”+CieKaC’, Ciec / CieC, Cieknąć / CieKNa”C’, Tok / ToK, Toczyć / ToC”yC’, itd…

Także i o tych słowach będę musiał napisać oddzielny wpis. A żeby nie było, że to koniec, no to podaję jeszcze i to, żebyście sobie sami poszukali innych podobnych przykładów, bo jest tego dużo, dużo więcej, np. tu:

https://pl.m.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/Indeks_C

Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksander Brückner

Słownik etymologiczny języka polskiego/Indeks C

Przejdę teraz do innych słów, które nawiązują lub były wymienione w poprzednim wpisie

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/c%C4%9Bditi

Reconstruction:Proto-Slavic/cěditi

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *(s)kaiˀstei, from Proto-Indo-European *skeyd-. Baltic cognates include  Lithuanian skíesti  (to separate, dilute)Lithuanian šķiêst (scatter, spill, cut). Indo-European cognates include Proto-Germanic  *skītaną (to defecate, to shit)Latin scindōAncient Greek  σχίζω (skhízōI split, cleave)Welsh cwysSanskrit  छिनत्ति (chinatti).

Verb

cědìti impf

 1. to strainfilter

Inflection

Derived terms

Related terms

Descendants

References

 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 74
 • Vasmer, Max (1964–1973), “цедить”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačev O. N., Moscow: Progress
 • Černyx, P. Ja. (1999), “цедить”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 2, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 363
 • Trubačev O. N., editor (1976), “*cěditi”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 03, Moscow: Nauka, page 174f

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/(s)kai%CB%80stei&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/(s)kaiˀstei.

…..

Zadawanie pytania o np. Sad / SaD, Sadzić / SaDziC’, Sąd / Sa”D i Sądzić / Sa”DziC’, Siać / SiaC’ i Siatkę / SieTKe” lub np. Kadź / KaDz’ i Kadzić / KaDziC’ lub Kądziel / Ka”+DzieL, itp, pewno przez ofitzjalnych jęsykosnaftzów będzie odebrane jako znęcanie się nad nimi… Niech i tak będzie, ale i tak zrobię o tym oddzielny wpis, podobnie jak o tych *cěstiti*čistiti (to clean, purify), *čistъ (clean, pure).

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/skeyd-

Reconstruction:Proto-Indo-European/skeyd-

Proto-Indo-European

Etymology

Extended form of the root *skey-.

Root

*skeyd- (perfective)

 1. to split, to divide

Derived terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Terms_derived_from_the_PIE_root_*skeyd-

Category:Terms derived from the PIE root *skeyd-

Terms that originate ultimately from the Proto-Indo-European root *skeyd-

Subcategories

This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.


UWAGA! 

Słowiańskich odpowiedników ofitzjalnie znów brak…


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/skey-

Reconstruction:Proto-Indo-European/skey-

Proto-Indo-European

Root

*skey-

 1. to split, to dissect

Derived terms

 • *skey-d- (extended root)
 • *skey-ti (root present)
 • *ski-yé-ti (yé-present)
 • *skoy-eh₂
  • Indo-Iranian:
   • Indo-Aryan:

Extended form *skey-t-.

 • *skey-to-s
  • Balto-Slavic:
   • Slavic: *ščítъ (shield)[1] (see there for further descendants)
  • Celtic: *skētos
   • Old Irish: scíath (shield) (see there for further descendants)
   • Welsh: ysgwyd (shield)
 • *skoyt-
  • Germanic: (possibly) *skaiþaną (see there for further descendants)
 • *skoy-to-m
  • Latin: scūtum (shield) (possibly)

References

 1. Derksen, Rick (2008), “*ščítъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 486
 2. Pokorny, 2463 Pages, 919-922
 3. Gerhard Koebler
 4. Altiranisches Wörterbuch by Christian Bartholomae

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/%C5%A1%C4%8Dedr%D1%8A&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/ščedrъ.


UWAGA!

Nie wiem, czy Szczodry / S”C”oDRy na jakieś powiązanie ze Szczyt / S”C”yT, mimo, że ofitzjalna wykładnia mówi, że niby ma, patrz:


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/szczodry

szczodry (język polski)

wymowa:
IPA[ˈʃʧ̑ɔdrɨ]AS[ščodry]
znaczenia:

przymiotnik

(1.1) hojnydający coś obficie
(1.2) udzielany w sposób hojny
odmiana:
(1.1–2)

kolokacje:
(1.1) Bolesław II Szczodry
(1.2) szczodry gest / dar / upominek
antonimy:
(1.1) chciwyskąpy
(1.2) skąpyskromny
wyrazy pokrewne:
rzecz. szczodrość ższczodrobliwość ższczodrota ższczodrak mszczodrzeniec m
przym. szczodrobliwyszczodraczy
przysł. szczodrzeszczodrobliwie
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/szczodry

szczodry

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *ščedrъ, from Proto-Indo-European *skeyd-ro-s, from *skeyd- (to split, to divide).

Pronunciation

IPA(key)/ˈʂt͡ʂɔ.drɨ/

Adjective

szczodry m (comparative szczodrzejszysuperlative najszczodrzejszyadverb szczodrze)

 1. generous
 2. bounteous
 3. munificent

Declension

Synonyms

Derived terms


…..

Przypomnę znów to, co napisałem w poprzednim wpisie:

Ofitzjalni jęsykosnaftzy nie zdecydowali się jeszcze po 150 latach swoich naukofych poszukiwań, czy słowo Shield / SHieLD ma wg. nich pochodzić od znaczenia Skryć / S+K+RyC’ lub Chronić / (c)HRoN+iC’, itp, patrz: Proto-Indo-European *skewH- (to cover, protect), czy od znaczenia Ciąć / Cia”C’, Siec / SieC, czy Siekać / SieKaC’ lub Kroić / KRoiC’, czy Kaleczyć / Ka+LeC”+yC’ (w znaczeniu Dzielić) itp, patrz: Proto-Indo-European *skey-  (to cut, split).

Zastrzegam, że żeby choćby poskrobać to zagadnie, no to znów potrzeba napisać pewno nie jeden pełny wpis, co zrobię.

Przejdę teraz do podobnie brzmiących słów, które mają związek ze Szczytem / S”C”yT+eM

Nie będę jednak pisał nic o Szczelności / S”C”eL+NoS’Ci, Szczaniu / S”C”aNio’ itp, bo mimo, że te słowa brzmią podobnie, to jednak pochodzą pewno od innych pojęć i znaczeń.

W tym wpisie dam radę napisać jeszcze o Szczelinie / S”C”eL+iNie, i o Strzelaniu / STR”eL+aNio’ i Strzępieniu / S+TR”e”P+ieNio’. Reszta słów znów podana zostanie w kolejnym odcinku…

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/szczelina

szczelina (język polski)

szczelina (1.1)
wymowa:
IPA[ʃʧ̑ɛˈlʲĩna]AS[ščelʹĩna], zjawiska fonetyczne: zmięk.• nazal. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) wąskipodłużny otwór
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Dwuzłotówka wpadła do szczeliny między kostkami brukowymi i ku irytacji chłopczyka nie dała się wydłubać.
(1.1) Wsunąłem kartę kredytową do szczeliny automatu i wprowadziłem swój PIN.
synonimy:
(1.1) szpara
wyrazy pokrewne:
rzecz. szczelinomierz m

zdrobn. szczelinka ż
przym. szczelinowy
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/szczelina

szczelina

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *ščelь.

Pronunciation

 • IPA(key)/ʂt͡ʂɛˈlʲi.na/

Noun

szczelina f (diminutive szczelinka)

 1. chinkfissurecrack

Declension

Derived terms

Further reading

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/%C5%A1%C4%8Del%D1%8C&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/ščelь.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/strzeli%C4%87

strzelić (język polski)

wymowa:
IPA[ˈsṭʃɛlʲiʨ̑]AS[sṭšelʹić], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• udziąs. wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) aspekt dokonany od: strzelać
odmiana:
(1.1) zob. strzelać
przykłady:
(1.1) Próbowała kluczyć niezdarnieŻołnierz strzelił i Rachela zatrzymała się[1].
wyrazy pokrewne:
rzecz. strzelanie nstrzelec mosStrzelec mosstrzał mstrzałka żstrzelnica żstrzelanie nstrzelenie nstrzelanina ż
czas. strzelać ndk.wystrzeliwać ndk.
przym. strzelecki
związki frazeologiczne:
strzelić z rogala
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających aspektów zobacz listę tłumaczeń w haśle: strzelać
źródła:
 1. Skocz do góry Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, 1996, Narodowy Korpus Języka Polskiego.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/strzeli%C4%87

strzelić

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *strěliti.

Pronunciation

IPA(key)/ˈstʂɛ.lʲit͡ɕ/

Verb

strzelić pf (imperfective strzelać)

 1. to shoot

Conjugation

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/str%C4%9Bliti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/strěliti.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/strza%C5%82a

strzała (język polski)

strzały (1.1)

wymowa:
IPA[ˈsṭʃawa]AS[sṭšau̯a], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.• udziąs.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) pocisk przeznaczony do łukuzob. też strzała w Wikipedii
(1.2) leśn. pień o prostym przebiegu od szyi korzeniowej (czyli podstawy do wierzchołka drzewazob. też strzała (leśnictwo) w Wikipedii
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Łuki i strzały były używane do walki oraz polowania.
meronimy:
(1.1) grotpromieńosadkanasadkalotka
wyrazy pokrewne:
rzecz. strzelnica żstrzelanina żstrzelanie nstrzelec mosstrzał

zdrobn. strzałka ż
czas. strzelać
przym. strzelistystrzelecki
związki frazeologiczne:
popędzić jak strzała • prosto jak strzała • prosty jak strzała • szybki jak strzała • szybko jak strzała • lotem strzały • zatruta strzała • strzała Amora • strzała Erosa • strzała Kupidyna • partyjska strzała
etymologia:
prasł. *strěla[1]
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry Joachim Herrmann, Die Slawen in Deutschland, Akademie-Verlag Berlin, 1985

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/strza%C5%82a

strzała

Polish

Polish Wikipedia has an article on: strzała

strzała

Etymology

From Proto-Slavic *strěla, from Proto-Indo-European *strel-*strēl-, from *ster- (line, streak, stripe; jet, spurt; beam).

Pronunciation

Noun

strzała f (diminutive strzałka)

 1. arrow (projectile)

Declension

Derived terms

Related terms

Interjection

strzała

 1. yohello

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/str%C4%9Bla

Reconstruction:Proto-Slavic/strěla

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Indo-European *strel-*strēl-*strēlā, from *ster- (line, streak, stripe; jet, spurt; beam).  Baltic cognates include Lithuanian strėlė̃strėlà (arrow; shoot, branch; rafter)Latvian strēle  (arrow, dart).

Indo-European cognates include Proto-Germanic *strēlō (arrow).

Noun

*strěla f

 1. arrow

Declension

Derived terms

Related terms

Descendants

References

 • Vasmer, Max (1964–1973), “стрела”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačev O. N., Moscow: Progress
 • Černyx, P. Ja. (1999), “стрела”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 2, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 208

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/strel-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/strel-.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/str%C4%93l-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/strēl-.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/ster-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/ster-.


UWAGA!

Powyższych odtfoszonych słów brak,.. ale za to mamy innego ukrytego rodzynka, i to takiego wielkości sporego słonika!


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/str%C4%93l%C5%8D

Reconstruction:Proto-Germanic/strēlō

Proto-Germanic

Etymology


From Proto-Indo-European *strēl- (arrow), from Proto-Indo-European *ster-*strē- (strip, stripe, line, streak, stream, arrow). Cognate with Lithuanian strėlė (arrow, dart, jib), Latvian strēle (arrow, dart) and Proto-Slavic *strěla (arrow).


Noun

*strēlō f

 1. arrow

Inflection

Related terms

Descendants


UWAGA!

Pytanie za 1000 punktów…

Jak to możliwe, że Pra-Giermańcy najpierw jakoś od kogoś posiedli to było, nie było prastare słowo, by potem je posiać, w znaczeniu zgubić?!! No a co niby z tym innego zrobili, skoro używają teraz zupełnie innego określenia na to samo, patrz:

https://en.wiktionary.org/wiki/arrow

Etymology 1

From Middle English arowarwe, from Old English earharewearwe, from Proto-Germanic *arhwō, from  Proto-Indo-European *h₂érkʷo- (bow, arrow). Cognate with Faroese ørvørvur (arrow)Icelandic ör  (arrow)örvar  (arrows)Gothic 𐌰𐍂𐍈𐌰𐌶𐌽𐌰 (arƕaznaa dart)Latin arquusarcus  (bow).

A tak przy okazji, to twierdzę, że ofitzjalne fyfietzenie źródłosłowu dla słowa Strzała / S+TR”aL”a jest błędne i wykażę to w którymś w kolejnych wpisów, bo to jest ten sam źródłosłów, co dla słów Szczyt / S”C”yT,  Target / TaR+GeT, czy nawet Drag / DRaG

A na sam koniec słowo Strzęp / S+TR”e”P


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/strz%C4%99p

strzęp (język polski)

wymowa:
IPA[sṭʃɛ̃mp]AS[sṭšẽmp], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.• udziąs.• nazal.• asynch. ę  wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) poszarpana resztka czegoś
(1.2) paproch
przykłady:
(1.1) Jak cię dorwęto rozerwę na strzępy!
(1.2) Sprzątnij te strzępy z podłogi.
synonimy:
(1.2) reg. białost. farfocel
wyrazy pokrewne:
rzecz. zdrobn. strzępek
czas. strzępić
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/strz%C4%99p

strzęp

Polish

Pronunciation

Noun

strzęp m inan (diminutive strzępek)

 1. shred
 2. snippet

Declension

Synonyms

Related terms

…..

https://sjp.pwn.pl/slowniki/strz%C4%99pi%C4%87.html

strzępić

strzępić «szarpać, drzeć brzegi tkaniny, ubrania; też: wyciągać nitki z niewykończonych brzegów tkaniny»
strzępić się «o tkaninie: mieć niewykończony lub przetarty brzeg, z którego wychodzą nitki»

strzęp

1. «oddarty, urwany lub wiszący kawałek czegoś»
2. «coś o nieregularnym kształcie i postrzępionych brzegach»
3. «fragment rozmowy, wspomnień itp.»

• strzępek

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/strz%C4%99pi%C4%87_sobie_j%C4%99zyk

strzępić sobie język (język polski)

wymowa:
IPA[ˈsṭʃɛ̃mpʲiʨ̑ ˈsɔbʲjɛ ˈjɛ̃w̃zɨk]AS[sṭšmpʹić sobʹi ̯e i ̯ũ̯zyk], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• udziąs.• nazal.• asynch. ę • i → j 
znaczenia:

fraza czasownikowa niedokonana

(1.1) pot. mówić dużoniepotrzebniena próżno[1]
odmiana:
(1.1) zob. strzępić, „sobie język” nieodm., w formach zaprzeczonych – „języka”
synonimy:
(1.1) pot. strzępić językpaplaćposp. strzępić jęzorstrzępić sobie jęzorstrzępić ozórstrzępić sobie ozórchlapać jęzoremchlapać ozorem
uwagi:
zobacz też: Indeks:Polski – Związki frazeologiczne
źródła:
 1. Skocz do góry Słownik frazeologiczny PWN, red. Anna Kłosińska, s. 449, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, ISBN 978–83–01–14481–4.

…..

https://jaksiepisze.pl/strzepic-czy-szczepic/

I na koniec pytanie…

Dlaczego dźwięk zapisywany znakiem T nie spalatelizował się, czyli nie zmiękczył w powyższych słowach odpowiednio: Strzęp > SCR”e”P, Strzępić > SCR”e”P+IC’, hm?

I na tym urywam ten wpis, żeby sobie ozora, czy jęzora nie strzępić, ale pamiętajcie o tych postrzępionych strzępkach dźwięków, bo wrócę do nich jeszcze. Reszta Pra-Słowiańskich słów związanych z Oddzielaniem w kolejnej części tego wpisu. Za to w komentarzach pokarzę, jak to jest z tymi giermańskimi shredscrapsnatch,.. a to żebyście nie nudzili się, ale i także dla wprawy i zabawy…

72 uwagi do wpisu “132 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 05