138 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 08

„Polish Etymology From German Zitze.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gruczo%C5%82_mlekowy_cz%C5%82owieka

Gruczoł mlekowy (łac. glandula lactifera) lub sutkowy (łac.  glandula mammaria), pot. pierś – największy gruczoł skórny człowieka, jeden z parzystych narządów, rozwijający się u kobiet w okresie pokwitania. Gruczoł mlekowy jest nazywany  sutkiem  (łac. mamma), jednak określenie „sutek” bywa również traktowane jako synonim brodawki sutkowej[1], która jest częścią tego gruczołu, bezpośrednio wydzielającą mleko. (…)

Dziecko ssące sutek matki


UWAGA!!!

Twierdzenie, że rzekomo Pra-Słowianie zapożyczyli sobie słowa powiązane ze ssaniem, od jakichś niemych ludzi, których kreolski język jest jednym z najbardziej zniekształconych języków, spośród wszystkich języków tzw. IE, uważam nie tylko na typowy nazistowski debilizm, ale za bardzo osobistą obelgę.

Do porównania:

https://www.academia.edu/37320163/The_expansion_of_the_Indo-European_languages

The expansion of the Indo-European languages

Frederik Kortlandt #322 (2018)

(…) Haak & al. admit that the present-day people with the greatest affinity to the Corded Ware are distributed in north-eastern Europe, which led Klejn to suggest the possibility that the alleged Yamnaya genetic component is hardly Yamnaya in origin but originated in the populations of northern Europe, from where it spread both to the steppes and to the cultures of central Europe.
(…)
The influx of non-local people from northern Eurasia may be identified with the expansion of the Finno-Ugrians, who came into contact with the Indo-Europeans as a result of the eastward expansion of the latter in the fourth millennium. This was long before the split between Balto-Slavic and Indo-Iranian. In the Late Neolithic there was „a further population movement into the regions surrounding the Baltic Sea” that was „accompanied by the first evidence of extensive animal husbandry in the Eastern Baltic”, which „suggests import of the new economy by an incoming steppe-like population independent of the agricultural societies that were already established to the south and west of the Baltic Sea.” (Mittnik & al. 2018). These may have been the ancestors of Balto-Slavic speakers. At a later stage, the Corded Ware horizon spread eastward, giving rise to farming ancestry in Eastern Baltic individuals and to a female gene-flow from the Eastern Baltic into Central Europe (ibidem). It is generally assumed that Germanic and Baltic developed from contiguous Indo-European dialects. Reconsidering the chronological relationships, I have come to the conclusion that this view cannot be correct because Balto-Slavic had not yet diverged from Indo-Iranian at the time when the ancestors of the Germanic tribes separated from their eastern neighbors. I now think that the order in which the attested branches of Indo-European left the original homeland in the Russian steppe was the following (cf. Kortlandt 2010: 1-6 and 47-50):

1. Anatolian, 2. Tocharian, 3. Italo-Celtic (cf. Kortlandt 2007: 149-157), 4. Germanic, 5. „Temematic” (cf. Holzer 1989, Kortlandt 2010: 73-80), 6. Balkan languages (Greek, Phrygian, Armenian, Thracian, Albanian, in this order), 7. Balto-Slavic, 8. Indo-Iranian (cf. Kuzmina 2007: 220-223).

The earliest contacts between Germanic and Balto-Slavic speakers can be dated to the early Middle Ages. Saskia Pronk-Tiethoff has made clear that there are no Proto-Germanic loanwords in Proto-Slavic because „the two homelands were at best about 900 kilometres removed from each other” (2013: 72). The Proto-Germanic homeland can be identified with the area between the Erzgebirge, the Thuringian Forest, the Harz and the river Elbe (cf. Udolph 1994: 925f.) and the Proto-Slavic homeland with historical Galicia (cf. Udolph 1979: 619-623).

There were two waves of early Germanic loanwords into Slavic, one from the Goths in the south and the other from the Germans in the west (cf. Pronk-Tiethoff 2013: 217-273). These can be identified with the early Slavic expansions to the south and to the west, respectively (cf. Kortlandt 2011: 149). There is no evidence for earlier contact between Germanic and Slavic speakers and there are no traces of an earlier Germanic presence east of the river Elbe. It appears that the Balts never came into direct contact with Germanic tribes because the Lechitic (Polish + Pomoranian + Polabian) migration to the northwest intervened (cf. Udolph 1979: 626, 638, also 1994: 918-920). Since the Goths never lived on the Baltic coast (cf. Kortlandt 2010: 27-30), it follows that early Germanic loanwords in Baltic always passed through a Slavic intermediary.

In the „Temematic” branch of Indo-European discovered by Georg Holzer (1989), the original tenues *p, *t, *k became voiced b, d, g while the mediae aspiratae *bh, *dh, *gh became voiceless p, t, k. Holzer lists 45 Slavic etyma borrowed from Temematic (1989: 50), of which 11 are also found in Baltic. Matasović does not dismiss Holzer’s theory out of hand but considers it unproven and points out that most of the Baltic and Slavic reflexes do not go back to a single prototype (2013: 78-81). This suggests that Baltic and Slavic borrowed independently from a language that was spoken to the west of the Slavic homeland, probably in the area between the rivers San and Vistula. At that time, the Balts occupied the territory north of the Pripet marshes up to the lower Vistula. This leaves the area between the Elbe and the Vistula unaccounted for. Here may have been the territory of the Venedi (Venethi, !”#$%&'( ) mentioned by Plinius, Tacitus and Ptolemaeus, later known as Wenden or Winden after the Lechitic expansion (cf. Porzig 1974: 128). They were probably related to their namesakes in Slovenia and to the Veneti in northern Italy. The voiced obstruent in Venedi and !”#$%&'( is reminiscent of the Temematic development. This opens the possibility that the reflexes of *bh, *dh, *gh were fricatives in Temematic, as they were in the Italic languages including Venetic, and that they became devoiced and either shortened to stops or borrowed as stops in Baltic and Slavic, which did not have the corresponding fricatives.
(…)
Germanic and Balto-Slavic were never contiguous Indo-European dialects at any stage of their prehistory. The methodological point to be emphasized here is that the linguistic evidence takes precedence over archaeological and genetic data, which give no information about the languages spoken and can only support the linguistic evidence. The relative chronology of developments must be established on the basis of the comparative method and internal reconstruction. The location of a reconstructed language can only be established on the basis of lexical and onomastic material.

On the other hand, archaeological or genetic data may supply the corresponding absolute chronology. It is therefore incorrect to attribute cultural influences in southern Scandinavia and the Baltic region in the third millennium to Germanic or Baltic speakers because these languages did not yet exist. While the Italo-Celtic branch may have separated from its Indo-European neighbors in the first half of the third millennium, Proto-Balto-Slavic and Proto-Indo-Iranian can be dated to the second millennium and Proto-Germanic to the end of the first millennium BC (cf. Kortlandt 2010: 173f., 197f., 249f.).

The Indo-Europeans who moved to southern Scandinavia as part of the Corded Ware horizon were not the ancestors of Germanic speakers, who lived farther to the south, but belonged to an unknown branch that was eventually replaced by Germanic.
(…)

Tyle na teraz najnowszych mondrośi Kortlanda, co to tradycyjnie już miesza wszystko bez ładu i składu,.. ale podaje kilka ciekawostek, co do np. wielu ojczyzn Pra-Słowian, czy tzw. Germanów, itp. Wrócę do tego jeszcze w oddzielnym wpisie.

Tym czasem mam nadzieję, że tym tekstem, jak i jego drugą częścią, a także następnymi częściami śmiertelnie obrażę wszystkich tych, którzy bezmyślnie lub co gorsza zmyślnie zlizują (skądś tam), a następnie upowszechniają takie pustynne, a dokładniej austryjacko-prusko-kossinowsko-nazistowskie allo-allo przeciw-słowiańskie i przeciw-logiczne kłamstwa i nielogiczną propagandową kupę, jak np. ta dotycząca rzekomego pochodzenia źródłosłowu Pra-Słowiańskiego słowa Cyc / CyC, jako rzekomej pożyczki niemieckiej / giermańskiej, itp.

Twierdzę, że rdzeń SS i CC, który ma związek z ssaniem jest jednym z najstarszych rdzeni i musi myć datowany jeszcze przed początkiem wymyślenia i hodowli zwierząt, rolnictwa / uprawy roślin, nie mówiąc nawet o obróbce metali, itp!!!

Twierdzę, że SS i CC to Pra-Słowiański rdzeń i że to niemi Niemcy i inni zapożyczyli sobie słowa na nim oparte!


Brnę dalej w tym samym nieodpowiednim i z gruntu niesłusznym kierunku… na pogibiel wszystkim niemym przeciw-słowiańskim nazistowskim krętaczom.

Także i w tym wpisie wskażę na wyjątki, które zaprzeczają ofitzjalnym twierdzeniom, o rzekomej średniowiecznej tzw. palatalizacji słowiańskiej, a także tym rzekomym zapożyczeniom od-giermańskim, jak toto powyżej…

Ponownie pokażę odtfoszone postacie słów, zgodnie z twierdzeniem Sławomira Ambroziaka, który twierdzi, że rzekomo odtfoszony dźwięk tzw. miękkie k’/K’, był pierwotny dla dźwięków wysokoenergetycznych, tzw. satem, jak C, S, Z, Dz, itp. Od początku tego pomysłu uważam, że jest to nieprawdą, patrz wcześniej i dalej.

Zaczynam od słów tzw. satem, by potem przejść do ich odpowiedników,.. ale w postaci tzw. kentum.

Piję do tego, że znów niektóre słowa odnajdywane w językach, jak czeski, słowacki, rosyjski, itp, które rzekomo nie przeszły tych średniowiecznych palatalizacji słowiańskich, jakie miał przejść np. j. polski,.. jakoś jednak je przeszły, itp.


PYTANIA ZA 1000 punktów:

A co, jak te Pra-Słowiańskie słowa zwyczajnie zachowały swoją prastarą i pierwotną wysokoenergetyczną postać, hm? Niemożliwe? A dlaczego, hm? Skoro tzw. rough breathing udowadnia, że postać dźwięków tzw. satem była pierwotna wobec wtórnie ubezdźwięcznionej postaci tzw. kentum, no to dlaczego z innymi dźwiękami miałoby być inaczej, hm?


Jeśli nie mam racji, no to spróbujcie obalić moje przykłady… Będę naprawdę zaszczycony, jeśli ktoś odważy się i wdepcze Mię w glebę…

Pamiętacie słowo Szczyt / S”C„yT..? A co powiecie na Szczycić / S”C„yC+iC’, albo na Syty / SyTy i Sycić / SyC+iC’?, albo… Sutek / So’T+eK i Cycek / CyC+eK,.. hm? No a co z wymianą dźwięków S>C>T>D lub S>C>K, hm?


Dlaczego ciągle w j. polskim w tych samych miejscach, w tych samych słowach, występują wymiennie oba dźwięki i ten zapisywany znakiem C, i ten zapisywany znakiem T, a także i ten zapisywany znakiem K?


Nie może być tak, że raz jakaś zasada / prawo działa, a raz nie… i wszystko jest w porządku, a jeśli nie jest, to jest to zwyczajnie zamiecione pod dywan i przemilczane…

A teraz coś ode Mię od serca, spod mojego sutka…

Wiecie allo-allo, że ssiecie i że ssąc tak naprawdę ssiecie coś najbardziej obżydliwego i w 100% najgorsze z najgorszego, nieprawdaż?

Wg was Słowianie musieli uczyć się czym jest ssanie i sutki i cycki, itp, od waszych odfiecznych niemych przodków… Podobnie wg was było i z mlekiem, i chlebem, i pługiem, itd… Taa… Kortland w malignie, ale i tak przeczy temu…

Wiecie także, że tak samo ssie cała ta fasza faszystowsko-nazistowska ofitzjalna nałka, oparta jedynie na z waszej własnej brudnej giermańsko-pustynnej dziury wyssanych kłamstwach. No jeśli nie liczyć syficzno-syfilitycznej koSSinowskiej końcówki ojca nazizmu…

Nie mam wystarczającej cierpliwości, żeby tu napisać wystarczająco obelżywe słowa na wasz temat, więc pokażę wszem i wobec na jakim poziomie umysłowym znajdujecie się i wy i te wasze ofitzjalne goebbelsowskie przeciw-słowiańskie tfierdzenia…

Szczycicie się tą waszą ofitzjalną bezdenną mondrosią,.. ale jakoś tak niespecjalnie. Nie wstyd wam zwyczajnie lizać kible nazistom? Jeśli nie wstyd, no to smacznego! 🙂

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=50200

…..

Przypomnienie podstawy z poprzednich wpisów. Zapis dźwięków wg zasady a) Sławomira Ambroziaka, b) SKRiBHy, czyli mojej.

a) K’K’yT’

b) Szczyt / S”C”yT 

…..

K’K’yK’+iK’ 

Szczycić / S”C”yC+iC’

https://sjp.pl/szczyci%C4%87

szczyc

szczycić się – być dumnym z kogoś, z czegoś; chwalić się, chlubić się

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/szczyci%C4%87

szczycić (język polski)

wymowa:
[uwaga 1] IPA[ˈʃʧ̑ɨʨ̑iʨ̑]AS[ščyćić], zjawiska fonetyczne: zmięk.
znaczenia:

czasownik niedokonany

(1.1) st.pol. bronićchronić[1]
wyrazy pokrewne:
rzecz. szczytzaszczytciel
czas. szczycić sięzaszczyc
uwagi:
 1. Skocz do góry jeśli nie zaznaczono inaczej, jest to wersja odpowiadająca współczesnym standardom języka ogólnopolskiego
tłumaczenia:
zobacz listę tłumaczeń w haśle: bronić
źródła:
 1. Skocz do góry Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową!, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 40.

…..

K’a+K’K’yT

Zaszczyt / Za+S”C”yT

https://pl.wiktionary.org/wiki/zaszczyt

zaszczyt (język polski)

wymowa:
IPA[ˈzaʃʧ̑ɨt]AS[zaščyt]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) cośco jest powodem do dumywyróżnieniedocenienie
(1.2) w lm zaszczyty: wysokie stanowiska zawodoweodznaczeniahonory wraz ze związanymi z nimi przywilejami[1]
odmiana:
(1.1)

(1.2)

wyrazy pokrewne:
rzecz. zaszczycenie nzaszczycenie nzaszczycik mrz
czas. zaszczyc ndk.zaszczyc dk.
przym. zaszczytny
przysł. zaszczytnie
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło zaszczyty w: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/zaszczyt

zaszczyt

Polish

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈzaʂ.t͡ʂɨt/

Noun

zaszczyt m inan

 1. honor
 2. privilege

Declension

…..

K’a+K’K’yK’+iK’

Zaszczycić / Za+S”C”yC+iC’

https://sjp.pl/zaszczyci%C4%87

zaszczyc

sprawić komuś zaszczyt wyróżniając go w jakiś sposób

…..

K’a+K’K’yK’+aK’

Zaszczycać / Za+S”C”yC+aC’

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/zaszczyca%C4%87

zaszczyc

…..

A teraz czas nasycić się wiedzą i wątpliwościami, co do fiarygodności ofitzjalnie obowiązującej niemej wykładni rzeczywistości…


Czyż Nasycenie / Na+SyC+yCeNie nie jest tożsame z Naszczyceniem / Na+S”C”+yCeNieM?


…..

K’yTy

Syty / SyTy

https://pl.wiktionary.org/wiki/syty

syty (język polski)

znaczenia:

przymiotnik

(1.1) takiktóry zaspokoił głódnajadł się
odmiana:
(1.1)

synonimy:
(1.1) najedzony
antonimy:
(1.1) głodny
wyrazy pokrewne:
rzecz. sytość żpodsycanie n
przysł. sytodo syta
czas. syc ndk.
związki frazeologiczne:
przysłowiawilk syty i owca cała • chleb pracą nabyty, bywa smaczny i syty • syty głodnego nie zrozumie
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/syty

syty

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *sytъ.

Pronunciation

Adjective

syty m (comparative sytszysuperlative najsytszyadverb syto)

 1. satiatedfull (having eaten enough)
  Synonym: najedzony
  Antonym: głodny

Declension

Derived terms

Related terms

…..

Ko’Ty

Suty / So’Ty

https://en.wiktionary.org/wiki/suty#Polish

suty

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *sutъ.

Pronunciation

IPA(key)/ˈsu.tɨ/

Adjective

suty m (comparative sutszysuperlative najsutszyadverb suto)

 1. copiousample

Declension

Related terms

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/syt%D1%8A&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/sytъ.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/sut%D1%8A&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/sutъ.

…..

K’yK’iK’

Sycić / SyC+iC’

https://sjp.pl/syci%C4%87

syc

1. czynić najedzonym, sytym; nasycać;
2. przenośnie: wzmacniać;
3. np. o zapachu: przenikać, przesycać;
4. zaprawiać coś czymś;
5. sycić się:
a) jeść, karmić się;
b) przenośnie: upajać się czymś

…..

https://sjp.pwn.pl/sjp/sycic;2525537.html

syc

1. «czynić sytym»
2. «zaspokajać jakieś uczucia, pragnienia, potrzeby»
3. «wzmacniać, krzepić»
4. daw. «o świetle, zapachu itp.: przenikać lub napełniać coś»
5. daw. «zaprawiać coś czymś»

Podobne wyszukiwania

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/syci%C4%87#Polish

syc

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *sytiti.

Pronunciation

IPA(key)/ˈsɨ.t͡ɕit͡ɕ/

Verb

syc impf (perfective nasycić)

 1. (transitive) to satesatiate

Conjugation

Related terms

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/sytiti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/sytiti.

…..

K’yT+oK’K’

Sytość / SyT+oSC

https://pl.wiktionary.org/wiki/syto%C5%9B%C4%87

sytość (język polski)

wymowa:
IPA[ˈsɨtɔɕʨ̑]AS[sytość]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) bycie całkowicie najedzonymbrak głodu
odmiana:
(1.1)

kolokacje:
(1.1) uczucie sytości
antonimy:
(1.1) głód
wyrazy pokrewne:
czas. sycićnasycić
przym. syty
przysł. syto
rzecz. podsycanie n
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/syto%C5%9B%C4%87#Polish

sytość

Polish

Etymology

syty +‎ -ość

Pronunciation

IPA(key)/ˈsɨ.tɔɕt͡ɕ/

Noun

sytość f

 1. satiety

Declension

Related terms

…..

A teraz kilka giermańskich, greckich i łacińskich słów, żebyście nasycili się tymi Od-Pra-Słowiańskimi zapożyczeniami, a w następnej części źródłosłowy dla słów Cyc / CyC, Syty / SyTy i Sycić / SyCi+C,.. czy Syczeć / SyC„+eC, itp. 🙂

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satisfaction

satisfaction

English

Etymology

From Latin satisfactio.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satisfactio#Latin

satisfactio

Latin

Etymology

From satisfactus.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satisfactus#Latin

satisfactus

Latin

Etymology

Perfect passive participle of satisfaciō.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satisfacio#Latin

satisfacio

Latin

Etymology

satis (enough, sufficient) +‎ faciō (to make, construct)

…..

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/satiate

to completely satisfy yourself or a need, especially with food or pleasure, so that you could not have any more: He drank greedily until his thirst was satiated.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satiate

satiate

English

Etymology

Borrowed from Latin satiatus, past participle of satiare (to fill full, satiate), from sat + satis  (sufficient) + satur (full).

Pronunciation

Verb

satiate (third-person singular simple present satiatespresent  participle  satiatingsimple past and past participle satiated)

 1. (transitive) To fill to satisfaction; to satisfy.
  Nothing seemed to satiate her desire for knowledge.
 2. (transitive) To satisfy to excess. To fill to satiety.

Usage notes

Used interchangeably with, and more common than, sate.[1]

Synonyms

Derived terms

Adjective

satiate (comparative more satiatesuperlative most satiate)

 1. Filled to satisfaction or to excess.

Related terms

References

 1. Monthly Gleanings: November 2011Sate versus satiated.”, OUPblog

Further reading


Latin

Verb

satiāte

 1. second-person plural present active imperative of satiō

Participle

satiāte

 1. vocative masculine singular of satiātus

References

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satiatus#Latin

satiatus

Latin

Etymology

Perfect passive participle of satiō (satisfy).

Participle

satiātus m (feminine satiātaneuter satiātum); first/second declension

 1. satisfied, having been satisfied

Inflection

First/second declension.

Number Singular Plural
Case / Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
nominative satiātus satiāta satiātum satiātī satiātae satiāta
genitive satiātī satiātae satiātī satiātōrum satiātārum satiātōrum
dative satiātō satiātō satiātīs
accusative satiātum satiātam satiātum satiātōs satiātās satiāta
ablative satiātō satiātā satiātō satiātīs
vocative satiāte satiāta satiātum satiātī satiātae satiāta

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satio#Latin

satio

Latin

Pronunciation

Etymology 1

satis +‎ 

Verb

satiō (present infinitive satiāreperfect active satiāvīsupine satiātum); first conjugation

 1. satisfy

Inflection

Conjugation of satio (first conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present satiō satiās satiat satiāmus satiātis satiant
imperfect satiābam satiābās satiābat satiābāmus satiābātis satiābant
future satiābō satiābis satiābit satiābimus satiābitis satiābunt
perfect satiāvī satiāvistī satiāvit satiāvimus satiāvistis satiāvēruntsatiāvēre
pluperfect satiāveram satiāverās satiāverat satiāverāmus satiāverātis satiāverant
future perfect satiāverō satiāveris satiāverit satiāverimus satiāveritis satiāverint
passive present satior satiārissatiāre satiātur satiāmur satiāminī satiantur
imperfect satiābar satiābārissatiābāre satiābātur satiābāmur satiābāminī satiābantur
future satiābor satiāberissatiābere satiābitur satiābimur satiābiminī satiābuntur
perfect satiātus + present active indicative of sum
pluperfect satiātus + imperfect active indicative of sum
future perfect satiātus + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present satiem satiēs satiet satiēmus satiētis satient
imperfect satiārem satiārēs satiāret satiārēmus satiārētis satiārent
perfect satiāverim satiāverīs satiāverit satiāverīmus satiāverītis satiāverint
pluperfect satiāvissem satiāvissēs satiāvisset satiāvissēmus satiāvissētis satiāvissent
passive present satier satiērissatiēre satiētur satiēmur satiēminī satientur
imperfect satiārer satiārērissatiārēre satiārētur satiārēmur satiārēminī satiārentur
perfect satiātus + present active subjunctive of sum
pluperfect satiātus + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present satiā satiāte
future satiātō satiātō satiātōte satiantō
passive present satiāre satiāminī
future satiātor satiātor satiantor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives satiāre satiāvisse satiātūrus esse satiārī satiātus esse satiātum īrī
participles satiāns satiātūrus satiātus satiandus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
satiāre satiandī satiandō satiandum satiātum satiātū

Related terms

Descendants

Etymology 2

From satus, past participle of serō, with the suffix -io.

Noun

sat f (genitive satiōnis); third declension

 1. sowingplanting

Inflection

Third declension.

Case Singular Plural
nominative satiō satiōnēs
genitive satiōnis satiōnum
dative satiōnī satiōnibus
accusative satiōnem satiōnēs
ablative satiōne satiōnibus
vocative satiō satiōnēs

Related terms

Descendants

References

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satis#Latin

satis

Latin

Etymology

From Proto-Indo-European *sh₂tis (satiation, satisfaction), from *seh₂- (to satiate, be satisfied). Cognates include Sanskrit असिन्व (a-sinváinsatiable), Ancient Greek ἄω (áōto satiate) and Old English sæd (full, sated).

Pronunciation

Adjective

satis (indeclinable)

 1. enough, filled, plenty

Adverb

satis (not comparable)

 1. adequatelysufficiently

Derived terms

Descendants

References

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/sat#Latin

sat

Latin

Adverb

sat

 1. Alternative form of satis (enough)

References

 • sat in Charlton T. Lewis and Charles Short (1879) A Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press
 • sat in Charlton T. Lewis (1891) An Elementary Latin Dictionary, New York: Harper & Brothers

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/satur#Latin

satur

Latin

Etymology

From satis.

Pronunciation

Adjective

satur (feminine saturaneuter saturum); first/second declension

 1. fullsated
 2. well-fedreplete
 3. saturated

Inflection

First/second declension, nominative masculine singular in -ur.

Number Singular Plural
Case / Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
nominative satur satura saturum saturī saturae satura
genitive saturī saturae saturī saturōrum saturārum saturōrum
dative saturō saturō saturīs
accusative saturum saturam saturum saturōs saturās satura
ablative saturō saturā saturō saturīs
vocative satur satura saturum saturī saturae satura

Derived terms

Descendants

References

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/sh%E2%82%82tis&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/sh₂tis.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/s%C3%A6d#Old_English

sæd

Old English

Etymology 1

From Proto-Germanic *sadaz, from Proto-Indo-European *seh₂-. Cognate with Old Frisian sed (West Frisian sêd), Old Saxon sadDutch zatOld High German sat (German satt), Old Norse saðrGothic  𐍃𐌰𐌸𐍃 (saþs).

Pronunciation

Adjective

sæd

 1. fullsated
 2. weary

Descendants

Etymology 2

From Proto-Germanic *sēdiz (seed; that which can be sown). Cognate with Old Frisian sēd (West Frisian sied), Old Saxon sād (Low German Saad),  Dutch zaadOld High German sāt (German Saat),  Old Norse sáð (Danish sædSwedish säd), Gothic 𐍃𐌴𐌸𐍃 (sēþs).

Alternative forms

Pronunciation

Noun

sǣd n (nominative plural sæd)

 1. (West Saxon) seed

Descendants

…..

Jak widać ofitzjalne jęsykosnaftzfo nie rozróżnia Sycić / SyC+iC’ od Siać / SieC‚, Sadzić / SaDziC’, a także od Sądzić / Sa”Dz+iC’, itp!

Teraz więc czas na kolejny przykład działania tzw. rough breathing, czyli wtórnego ubezdźwięcznienia, czyli utraty dźwięczności, czyli… tzw. kentumizacji, która nastąpiła w tzw. j. ahaiskim / mykeńskim / helleńskim / greckim… 🙂

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CF%89#Ancient_Greek

ἄω

Ancient Greek

Etymology 1

Related to ἄημι (áēmi).

Verb

ἄω  (áō)

 1. to blow

Usage notes

Only found in the imperfect ἄεν (áen).

References

Etymology 2

Related to ἰαύω (iaúō).

Verb

ἄω  (áō)

 1. to sleep

Inflection

Only used in the aorist.

References

Etymology 3

Contraction of ἀάω (aáō).

Pronunciation

 • IPA(key)/ǎː.ɔː/ → /ˈa.o/ → /ˈa.o/

Verb

ἄω  (áō)

 1. Alternative form of ἀάω (aáōI hurt)

References

Etymology 4


From Proto-Indo-European *seh₂- (to satiate, satisfy).


Pronunciation

 • IPA(key)/ǎː.ɔː/ → /ˈa.o/ → /ˈa.o/

Verb

ἄω  (áō)

 1. to satiate
 2. (intransitive) to take one’s fill

Inflection

References

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%85%CE%B4%CE%B7%CE%BD&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for ἅδην.

…..

UWAGA!

Widać już jaki dźwięk znów zgubili ci tzw. starożytni Grecy, czy inni Mykeńczycy, Ahajowie, czy Hellenowie, zwał ich, jak zwał, hm? 🙂

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/seh%E2%82%82-

Reconstruction:Proto-Indo-European/seh₂-

Proto-Indo-European

Root

*seh₂-[1][2]

 1. to satiatesatisfy

Derived terms

 • *seh₂- (root present) or *sh₂-ye- (ye-present)
  • Hellenic:
   • Ancient Greek: ἄω (áō)
 • *sh₂-tós
  • Germanic: *sadaz (see there for further descendants)
 • *séh₂-tis
  • Italic:
   • Latin: satis (adverb) (see there for further descendants)
 • Unsorted formations:
  • Armenian:
   • Old Armenian: ատ-ոք (at-okʿfull-grown, ripe)
  • Balto-Slavic:
   • Lithuanian sotis (satiety)sótus (satisfied, full)
   • Latvian: sāts (satiety)
   • Slavic: *sytъ (satisfied, satiated) (with obscure origin of *y)
  • Celtic:
   • Old Irish: sáith (satiety)
  • Hellenic:
  • Indo-Iranian:

References

 1. Kroonen, Guus (2013) Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill
 2. De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill

…..

A teraz źródłosłowy dla tego odtfoszonego tzw. PIE *seh₂-

…..

K’yK’

Cyc / CyC

https://pl.wiktionary.org/wiki/cyc

cyc (język polski)

wymowa:
wymowa ?/iIPA[ʦ̑ɨʦ̑]AS[cyc]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) grub. wulg. kobieca pierś
(1.2) daw. rodzaj wzorzystej tkaniny bawełnianej

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(2.1) reg. człowiek wyzyskujący innychskąpiecpieczeniarz[1]
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Zobaczjakie ona ma duże cyce!
synonimy:
(1.1) cycekpierśmelon
wyrazy pokrewne:
rzecz. cycówa ż

zdrobn. cycek mcycuś m
przym. cycowycycaty
czas. cycować
etymologia:


(1.1) niem. Zitze → sutki zwierzęcewulg. pierś kobieca[2]

(1.2) niem. Zitz[3]


tłumaczenia:

źródła:
 1. Skocz do góry Ludwik Stomma, Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych, s. 33, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 2000, ISBN 83–87988–72–3.
 2. Skocz do góry Hasło cyc I w: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. Marek Łaziński, s. 47, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978–83–01–15588–9.
 3. Skocz do góry Hasło cyc II w: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. Marek Łaziński, s. 47, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978–83–01–15588–9.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/cyc#Polish

cyc

Polish

Etymology

From German Zitze.

Pronunciation

Noun

cyc m inan

 1. (mildly vulgar) augmentative of cycek

Declension

Synonyms

…..

K’yK’+eK

Cycek / CyC+eK

https://pl.wiktionary.org/wiki/cycek

cycek (język polski)

wymowa:
IPA[ˈʦ̑ɨʦ̑ɛk]AS[cycek] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski

(1.1) pot. kobieca pierś
(1.2) pot. sutek zwierzęcia
przykłady:
(1.1) Pokaż cycki!” – zawołał kloszard za przechodzącą kobietą.
synonimy:
(1.1) zob. cyc
wyrazy pokrewne:
rzecz. cyc mcycowanie ncycatka ż

zdrobn. cycuś m
czas. cycować ndk.
przym. cycaty
związki frazeologiczne:
cycki Murzynki
etymologia:
pol. cyc
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających zdrobnień zobacz listę tłumaczeń w haśle: cyc

UWAGA! 

Dlaczego istnieją w j. słowackim i rosyjskim postacie jak: Cicka / CiC+Ka, Cecok / CeC+oK, Cicik / CiC+iK,.. przecież powinny nie istnieć, patrz inne słowa zaczynające się dźwiękiem zapisywanym znakiem T, zamiast C?

Dlaczego tu zasada nie działa? Dlaczego tu zaszła tzw. palatalizacja słowiańska (ta, czy tamta), podczas, gdy w innych słowach nie zaszła?

A może jest tak, jak ja twierdzę, że to słowo jest tak stare i tak pierwotne, że nie dało się go ubezdźwięcznić, patrz: C>T,.. hm?

Czy wszyscy Słowianie zapożyczyli sobie Cycka od odfiecznych Giermańcóf i ich Zitze,.. naprawdę w to wierzycie?


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/cycek

cycek

Polish

Etymology

cyc +‎ -ek

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈt͡sɨ.t͡sɛk/

Noun

cycek m inan (diminutive cycuszekaugmentative cyc)

 1. (mildly vulgar) titnipple

Declension

…..

K’yK’+o’K’

Cycuś / CyC+uS

https://pl.wiktionary.org/wiki/cycu%C5%9B#pl

cycuś (język polski)

wymowa:
IPA[ˈʦ̑ɨʦ̑uɕ]AS[cycuś]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski

(1.1) zdrobn. od cyc
(1.2) reg. łódz.[1] reg. pozn.[2] coś nadzwyczajnego
odmiana:
(1.1)

(1.2) nieodm.
przykłady:
(1.2) Jakie to było pyszneMówię ci — cycuś obiadek.
synonimy:
(1.1) cyccycekpierś
(1.2) cudo
wyrazy pokrewne:
zob. cyc
związki frazeologiczne:
cycuś glancuś • na cycuś
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających zdrobnień zobacz listę tłumaczeń w haśle: cyc
źródła:
 1. Skocz do góry Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi, s. 187, Łódź, WUŁ, 2007, ISBN 978–83–75–25095–4.
 2. Skocz do góry publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Słownik gwary miejskiej Poznania, red. Monika Gruchmanowa i Bogdan Walczak, Wydawnictwo Naukowe PWN.

…..

K’yK’+o’K’eK

Cycuszek / CyC+uS„+eK

https://en.wiktionary.org/wiki/cycuszek#Polish

cycuszek

Polish

Pronunciation

 • IPA(key)/t͡sɨˈt͡su.ʂɛk/

Noun

cycuszek m inan

 1. diminutive of cycek

Declension

…..

A teraz porównajmy ofitzjalne giermańskie etymologiczeskie fyfotzenia znaczenia tego rzekomego pra-pierwotnego czegoś, jak tam se allo-allo odtfoszyli toto…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Zitze#German

Zitze

German

Etymology

From Middle High German zitze, from an original titte, compare tit.

Pronunciation

Noun

Zitze f (genitive  Zitzeplural Zitzen)

 1. tit

Further reading

 • Zitze in Duden online

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=zitze&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for zitze.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/Titte#de

Titte (język niemiecki)

Titten (1.1)
wymowa:
lp IPA[ˈtɪtə]lm IPA[ˈtɪtn̩] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) pot. wulg. cycek
odmiana:
(1.1) lp die Titte, Titte, Titte, Titte; lm Titten, Titten, Titten, Titten

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Titte

Titte

German

Etymology

From German Low German Titte (nipple”, “breast), from Middle Low GermanCognate with German Zitze and English titteat.

Pronunciation

Noun

Titte f (genitive  Titteplural Titten)

 1. (slang) tit (a woman’s breast)

Further reading

 • Titte in Duden online

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/tit#en

tit (język angielski)

tit (1.2)
wymowa:
IPA/tɪt/SAMPA/tIt/X-SAMPA/tIt/
znaczenia:

rzeczownik policzalny

(1.1) wulg. cycek
(1.2) ornit. remiz
(1.3) ornit. sikorka
odmiana:
(1.1–3) lp tit; lm tits
kolokacje:
(1.3) bearded tit • blue tit • coal tit • great tit • marsh tit • willow tit • long-tailed tit
synonimy:
(1.1) neutr. breast
(1.2) singing tit
wyrazy pokrewne:
rzecz. titty
związki frazeologiczne:
tit for tat
uwagi:
(1.2–3) zobacz też: Indeks:Angielski – Ptaki

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/tit

tit

English

Pronunciation

Etymology 1

From Middle English tittittetette, from Old English tittitt, from Proto-Germanic *titt- (teat; nipple; breast), from Proto-Indo-European  *tata-  (father; parent; nipple). Cognate with  Saterland Frisian TitDutch tiet, dialectal Dutch tetGerman ZitzeTitteYiddish ציצע (tsitse).


Probably related to an original meaning “to suck”. Compare  Albanian  thith (to suck, breast, tit) and teat.


Alternative forms

 • tet (in certain senses only)

Noun

tit (plural tits)

 1. mammary glandteat.
 2. (slang, vulgar, chiefly in the plural) A woman’s breast.
 3. (Britain, pejorative, slang) An idiot; a fool.
  Look at that tit driving on the wrong side of the road!
 4. (Britain, slang, derogatory) A police officer; a „tithead„.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/tata-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/tata-.

…..

Ko”T+eK

Sutek / So’T+eK

https://pl.wiktionary.org/wiki/sutek

sutek (język polski)

sutek (1.1) mężczyzny
wymowa:
IPA[ˈsutɛk]AS[sutek] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) anat. gruczoł mlekowy ssakówzob. też sutek w Wikipedii
(1.2) w rodzaju ludzkimsutkabrodawka sutkowa
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) Podczas czesania suki zauważyłam powiększony sutek.[1]
(1.2) Sutki prawidłowe przed okresem pokwitania  identyczne u obu płci.[2]
kolokacje:
(1.1) rak sutka
synonimy:
(1.1) gruczoł mlekowywymiępierś
(1.2) brodawka sutkowasutka
wyrazy pokrewne:
rzecz. sut mrzpot. zgrub. suty
przym. sutkowy
tłumaczenia:
źródła:

…..

K’K’aK

Ssak / SSaK

https://pl.wiktionary.org/wiki/ssak

ssak (język polski)

młody ssak (1.1)

wymowa:
wymowa ?/iIPA[sːak]AS[•sak], zjawiska fonetyczne: gemin.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy

(1.1) zool. Mammalia[1]zwierzę z podtypu kręgowców żyworodnychktóre po urodzeniu żywi się mlekiem matkizob. też ssaki w Wikipedii
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Charakterystyczną cechą ssaków jest stałocieplność.
wyrazy pokrewne:
rzecz. przyssawka żssawka żssanie n
czas. ssać ndk.
przym. ssaczyssawny
etymologia:

pol. ssać

uwagi:
(1.1) zobacz też: Indeks:Polski – Ssaki
tłumaczenia:
źródła:
 1. Skocz do góry Hasło Mammalia w: Wikispecies – otwarty, wolny katalog gatunków, Wikimedia.

UWAGA!

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=ssaczy&action=edit&redlink=1#pl

Tworzenie ssaczy

Co SyC„y So”Ka So”Ce SoC„+ySCie

SoK SSa”Cy SSaC„y SSaK SSie Se So”T+eK CyCKa So”Ki i SiKa, SoC„+ySCie Z SyKieM SyC„y So”C

… a teraz sami zapiszcie to sobie zgodnie z zasadami zapisu wg. teorii Sławomira Ambroziaka… 🙂

A teraz znów pytania za 1000 punktów…

Dlaczego Słowianie skoro rzekomo zapożyczyli sobie Cyc / CyC od niemego ZitZe / ZiTZe,.. nie zapożyczyli sobie także np. tego niemego  Säugen / Sao’G+eN, jako Ssać / SSaĆ, hm?

Czy to nie dziwne, że postać słowiańska jest najbardziej dźwięczna i najkrótsza ze wszystkich tu wymienionych, hm?

Czy Pra-Słowianie przed spotkaniem się z tymi rzekomymi tzw. Pra-Germanami, co to wszyscy poszli na Rzym i stworzyli tę rzekomą pustkę osadniczą, no to co mam rozumieć, że oni ani Ssania / SSaNia, ani Sutka / SuT+Ka, ani Cycka / CyC+Ka, czy np. Kuca / Ko”Ca, czy Kucyka / Ko”C+yKa, itp. to nie znali?

Aha… A czy Słowianie rozmnażali się kiedyś przez podział, czy jakoś inaczej, ale równie allo-magicznie, hm?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmna%C5%BCanie_bezp%C5%82ciowe


…..

Trochę więcej ubezdźwięcznień i innych zniekształceń w drugiej części tej kolejnej już części rozważań o wiarygodności podstaw ofitzjalnego jęsykoznaftzfa i nie tylko…

59 uwag do wpisu “138 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 08

 1. I oto mojaa brudna Pra-Słowiańska stopa dumnie stanęła była na dumnym brunatnym giermańskim gruncie…

  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=178493&pid=1753021&st=0

  Germańskie Cyce?

  Nie kiwłem nawet palcem jej… a już mam to:

  Domen post Dzisiaj, 13:29

  Dlaczego Słowianie Zachodni zapożyczyli tak podstawowe słowo jak cyce od Germanów (Zitze)?: confused1.gif

  https://en.wiktionary.org/wiki/cyc#Etymology

  https://en.wiktionary.org/wiki/Zitze#German

  Czy ma to związek z kontynuacją linii matczynych (mtDNA) na ziemiach polskich od epoki żelaza?:

  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0110839

  Z drugiej strony autor tego bloga twierdzi, że nasze cyce jednak nie są germańskie:

  https://skrbh.wordpress.com/2018/09/04/138-shield-shield-jako-target-target-giermanski-drag-drag-i-jego-pierwotne-pra-slowianskie-zrodloslowy-i-znaczenia-czyli-tragiczne-targniecie-sie-na-najswietsze-swietosci-ofitzjalne/

  Post # 1

  Spiryt post Dzisiaj, 14:38
  Czy temat jest poważny. czy nie bardzo? smile.gif Kontynuacja jakichś linii matczynych to oczywiście bzdura, słowo zapożyczone w średniowieczu i to raczej późnym. Jeśli chodzi o ‚podstawowość’ to słowiańskie miały w tym znaczeniu inne słowa, jak chociażby zupełnie zapomniane dziś polskie grędzi. Patrz także rosyjskie grudь

  https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C

  Poza tym istotnie, wielu językoznawców twierdzi, że jest to słowo pokrewne z germańskimi, a nie pożyczone – np. Wiesław Boryś.

  Ten post był edytowany przez Spiryt: Dzisiaj, 14:38

  Post #2

  …..

  Poza tym istotnie, wielu językoznawców twierdzi, że jest to słowo pokrewne z germańskimi, a nie pożyczone – np. Wiesław Boryś.

  Bingo, jakby to Walu powiedział… Oto grzęźnięcia w słowiańśkim bagnie dla allo-allo czas nadszedł… Przy okazji:

  https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C
  https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C
  https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/gr%C7%ABd%D1%8C

  https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/g%CA%B7%CA%B0rend%CA%B0-&action=edit&redlink=1

  Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/gʷʰrendʰ-.

  …..

  Jestem ciekaw jak małe brunatne Adolfki ucunie wytłumaczą sobie i innym to rzekome późne zapożyczenie tego Titte, czy Zitte, jako Cyc / CyC do ilu tam gwar języka słowiańskiego? Którzy to Słowianie nie znają Cycków i ssania, hm?

  Czyż np. twierdzenia Borysia nie jest to kolejny dowód na możliwą inną, odmienna od ofitzjalnej wykładnię rzeczywistości, patrz odtfoszenia itd? 🙂

  Polubienie

  • I na to właśnie liczę kochanieńcy, że się sami zaorzecie… 🙂

   Spiryt post Dzisiaj, 16:52
   QUOTE(Domen @ 5/09/2018, 16:23)
   Inaczej czeski czy inne języki słowiańskie miały by najpewniej jakąś postać z dwoma ‚t’, a nie afrykatą ‚c’. Temat pół-żartem pół-serio. Ale skąd wiadomo, że to na pewno nie jest wczesnośredniowieczna pożyczka skoro językoznawcy spierają się nawet o to, czy to w ogóle jest pożyczka czy też po prostu słowo pokrewne?*

   Pożyczka musiałaby zajść po wysokoniemieckiej przesuwce „t” do „c” zapisywanego jako „z” – to na pewno. Porównaj angielskie „tit”, „teat”, holenderskie „tiet” i tak dalej. Inaczej np. czeski miałby najpewniej jakąś postać z dwoma t. Polski pewnie zresztą też, chociaż nie jestem pewien.

   Więc bardzo stara nijak być nie może.

   Post #6

   Polubienie

   • Spiryt post Dzisiaj, 19:37
    QUOTE(Domen @ 5/09/2018, 19:22)
    QUOTE(Spiryt @ 5/09/2018, 16:52)
    Pożyczka musiałaby zajść po wysokoniemieckiej przesuwce „t”do „c”
    W macedońskim (słowiańskim) jest t a nie c – tsitski.*

    Raczej nie ma, jest tylko w zapisie./transliteracji. smile.gif

    Głoski „c” i podobne to w istocie ‚s’ poprzedzone przez ‚t’, dlatego zapisuje się to w IPie na przykład tak: t͡s

    Porównaj zapis polskiego „co”:

    https://en.wiktionary.org/wiki/co#Etymology_7

    I wygląda na to, że tak to rozwiązano w tej transliteracji dwie litery ts zamiast bukwy ц, jeśli o to chodzi:

    https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0#Macedonian

    Tak czy siak, te serbsko chorwackie, macedońskie itd. słowa chyba przemawiają za rodzimością, nie ważne jak odtwarzaną.

    Ten post był edytowany przez Spiryt: Dzisiaj, 19:39
    Post #9

    Domen post Dzisiaj, 19:59
    W Sanskrycie ‚cuci’ – cyce.
    Post #10

    …..

    I dzupa spita… 🙂

    Polubienie

    • Paweł Gajtkowski post Wczoraj, 22:39
     Protestuję przeciwko germanizowaniu „cyców”, które jawią mi się jako zgoła powszechne. Kiszuriwalilibori linkował tu na forum kiedyś słownik osetyńskiego, gdzie poza wersją preferowaną ustnie przez Osetyńców – ʒīʒī ‚kobieca pierś’; ʒīʒīdaj ‚osesek’ itp. – na s. 398 t. I znaleźć można warianty m.in.: ormiański, lazyjski, gruziński, udyjski, czamalalski, rutulski, ubyski, szugnański, jagnobijski, iszkaszmi itp. itd. rolleyes.gif (Василий Иванович Абаев: Историко-этимологический словарь осетинского языка). Sugeruje się tam, że to uniwersalne dziecięce słowo.

     Polskie cycać ‚ssać’ i sysać – ‚ssać’, albo sysun ‚dziecię przy piersi’ i cycoń ‚człowiek z nałogu trzymający palec w ustach’, wskazują na oboczność, a nie na późne germańskie pożyczki.

     Post #11

     Polubienie

    • mlukas Dzisiaj, 21:37 Quote Post
     Bzdury. To coś ogólno indoeuropejskiego:) Mała sesja z translatorem google, polecam każdemu zanim ropocznie taki wątek:)

     Tits (angielski)
     tieten (holenderski)
     tuttar (szwedzki)
     Tetas (hiszpański i portugalski)
     tette (włoski) ale tez la cincia
     le teton (francuski)
     cioch (irlandzki)

     Ten post był edytowany przez mlukas: Dzisiaj, 21:38
     Post #12

     Spiryt post Dzisiaj, 12:16
     QUOTE(mlukas @ 7/09/2018, 21:37)

     Bzdury. To coś ogólno indoeuropejskiego:) Mała sesja z translatorem google, polecam każdemu zanim ropocznie taki wątek:)

     Tits (angielski)
     tieten (holenderski)
     tuttar (szwedzki)
     Tetas (hiszpański i portugalski)
     tette (włoski) ale tez la cincia
     le teton (francuski)
     cioch (irlandzki)*

     Nie wiem jak celtyckie ale wszystkie Romańskie Cyce są podejrzewane o bycie germanizmem, chyba dlatego, że nie ma tego słowa w łacinie klasycznej, a pojawia się w późnej, po upadku Rzymu albo w tych okolicach.

     Wypada o tym wspomnieć, trudno powiedzieć ile w tym prawdy.

     Post #13

     …..

     Jestem ciekaw, kiedy zacznie się obśmiewanie ofitzjalnych jęsykosnaftzóf i ich fietzom, a w następstwie czego jakiś brunatny SSman nadzorujący i cenzurujący brunatny serwer zniknie ten wątek, jako niepoprawny politycznie. Coś w ogóle jakoś długo i tak pozwalają sobie na drwiny z odwiecznie jednomyślnie-najprawdziwszej nazistowskiej wykładni wszystkiego. Admin i cenzor zaspali, czy zapili, a może jeszcze nie doszczegajo tego potfornego niebezpieczeństwa?

     Cyce przecież od wieki wieków były giermańskie i muszom takimi pozostać!Ordung must zain! Ja wohl!

     Jakby co, no to dobra robota panie i panowie obersztumbanfurchers… 🙂 Spijta nadal śpioszki, śpijta…

     Polubienie

     • Paweł Gajtkowski Wczoraj, 22:28
      QUOTE(mlukas @ 7/09/2018, 21:37)
      Bzdury. To coś ogólno indoeuropejskiego:)*

      lap. čižži – wulg. ‚kobieca pierś’
      węg. csöcs – ‚cycek’, ‚cyc’
      ostj. čuči – ‚cycki’
      czerem. čiźo – ‚cycek’
      wogul. – o, tej wogulskiej diakrytyki to już nie jestem wstanie wpisać… – ale też: ‚cycek’.

      Post #14

      mlukas post Dzisiaj, 09:59
      QUOTE(Paweł Gajtkowski @ 8/09/2018, 22:28)
      QUOTE(mlukas @ 7/09/2018, 21:37)
      Bzdury. To coś ogólno indoeuropejskiego:)*

      lap. čižži – wulg. ‚kobieca pierś’
      węg. csöcs – ‚cycek’, ‚cyc’
      ostj. čuči – ‚cycki’
      czerem. čiźo – ‚cycek’
      wogul. – o, tej wogulskiej diakrytyki to już nie jestem wstanie wpisać… – ale też: ‚cycek’.*

      Czyli jakiś nostratycki rdzeń? W sumie to bardzo podstawowe słowo?

      Post #15

      …..

      O i widać, że niektórzy już łapio o co biega,.. ale tylko tak sobie, patrz odtfaszanie odtfaszania glottologocznie-nostratycznego czegoś… Ważne jest to, że allo-allo nawet nie próbują bronić tego TiTTe > ZiTZe, jako rzekomego zapożyczenia od-giermańskiego, tego, czy tamtego, wczesnego, czy późnego, dolnego, czy górnego, itp.

      Dzupa spita zlizywacze nazistowskich kibli, dzupa spita allo-allo… 🙂

      Polubienie

     • Paweł Gajtkowski post Dzisiaj, 13:51
      QUOTE(mlukas @ 9/09/2018, 9:59)
      Czyli jakiś nostratycki rdzeń? W sumie to bardzo podstawowe słowo?*

      Poza językami indoeuropejskimi, kartwelskimi i uralskimi słownikowe „cyce” wymykają się moim metodom badawczym sad.gif – więc może to pożyczka z PIE w protokartwelskim i prauralskim? Ale np. dla Y. H. Toivonena słowo „cyc” nie przedstawia żadnej wartości badawczej ze względu na jego związek z dziecięcym gaworzeniem Ugrofiniątek – u których „cyc” potrafił oznaczać zbiorczo wszystko po kolei: piersi, matkę a nawet mleko: Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde : Band XIX : Heft 1-3 (s. 183-184). Także Wsiewołod Miller uważał, że wszystkie „cyce” od Osetii po Francję należą do jednej wielkiej dźwiękonaśladowczej rodziny (Indogermanische Forschungen, t. 21, s. 328).
      Post #16

      Polubienie

  • Coś Wam wszystkim pokarzę…

   https://translate.google.co.uk/#pl/en/cycek

   Translations of cycek
   noun
   tit
   cycek, sikora, dureń
   teat
   smoczek, sutka, sutek, cycek, dójka

   …..

   https://www.google.co.uk/search?q=d%C3%B3jka&rlz=1C1GGRV_enGB751GB751&oq=d%C3%B3jka&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.621j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   https://sjp.pwn.pl/sjp/dojka;2453936.html

   dójka
   1. pot. «kobieta dojąca krowy»
   2. pot. «brodawka sutkowa u zwierząt dojnych»
   3. pot. «zwierzę dojne»

   …..

   https://sjp.pwn.pl/slowniki/d%C3%B3jka.html

   dójka
   1. pot. «kobieta dojąca krowy»
   2. pot. «brodawka sutkowa u zwierząt dojnych»
   3. pot. «zwierzę dojne»

   Synonimy
   dójka (osoba)
   dojarka

   …..

   https://en.wiktionary.org/wiki/dojka

   Serbo-Croatian
   Pronunciation
   IPA(key): /dôːjka/
   Hyphenation: doj‧ka
   Noun
   dȏjka f (Cyrillic spelling до̑јка)

   breast (female organ)
   Declension
   Declension of dojka
   singular plural
   nominative dȏjka dojke
   genitive dojke dȍjākā / dȏjkī
   dative dȏjci dojkama
   accusative dojku dojke
   vocative dojko dojke
   locative dȏjci dojkama
   instrumental dojkom dojkama
   Synonyms
   (Croatia) cecka, joška, zizek

   …..

   https://pl.wiktionary.org/wiki/dojka

   dojka (język chorwacki)
   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj żeński

   (1.1) anat. pierś (kobieca)
   odmiana:
   (1.1) lp dojka, dojke, dojci, dojku, dojkom, dojci, dojko; lm dojke, dojki, dojkama, dojke, dojkama, dojkama, dojke
   przykłady:
   (1.1) Rak dojki je najčešći oblik raka u žena.[1] → Rak piersi to najczęstsza postać raka u kobiet.
   źródła: z Internetu
   Kategorie: chorwacki (indeks)(ukryte kategorie)

   dojka (język słowacki)
   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj żeński

   (1.1) mamka[1]
   (1.2) dójka[1] (dojne zwierzę)
   źródła: Zofia Jurczak-Trojan, Halina Mieczkowska, Elżbieta Orwińska, Maryla Papierz, Słownik słowacko-polski, t. I, A-Ô, s. 123, Kraków, TAiWPN Universitas, 2005, ISBN 83–242–0569–1.
   Kategorie: słowacki (indeks)(ukryte kategorie)

   dojka (język słoweński)
   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj żeński

   (1.1) anat. pierś (kobieca)[1]
   wyrazy pokrewne:
   rzecz. dojenček m
   uwagi:
   zobacz też: Indeks:Słoweński – Części ciała
   źródła: Nina Snoj, Slovene Dictionary and Phrasebook, str. 40

   …..

   https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0#Serbo-Croatian

   Macedonian
   Pronunciation
   IPA(key): [ˈdɔjka]
   Noun
   дојка • (dojka) f

   breast
   Inflection
   Declension of дојка
   singular plural
   indefinite дојка дојки
   definite unspecified дојката дојките
   definite proximal дојкава дојкиве
   definite distal дојкана дојкине
   vocative дојко дојки
   Synonyms
   града (grada)
   Related terms
   гради (gradi)
   доенче (doenče)
   виме (vime)
   Serbo-Croatian
   Pronunciation
   IPA(key): /dôːjka/
   Hyphenation: дој‧ка
   Noun
   до̑јка f (Latin spelling dȏjka)

   breast (female organ)
   Declension
   Declension of дојка
   singular plural
   nominative до̑јка дојке
   genitive дојке до̏ја̄ка̄ / до̑јкӣ
   dative до̑јци дојкама
   accusative дојку дојке
   vocative дојко дојке
   locative до̑јци дојкама
   instrumental дојком дојкама

   …..

   https://pl.wiktionary.org/wiki/dojen%C4%8Dek#sl

   dojenček (język słoweński)
   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj męski żywotny

   (1.1) niemowlę[1]
   kolokacje:
   (1.1) razvoj dojenčka
   synonimy:
   (1.1) dojenec
   wyrazy pokrewne:
   rzecz. dojka ż, dojenec m
   źródła: Nina Snoj, Slovene Dictionary and Phrasebook, str. 40

   …..

   A teraz sprawdźcie to sobie jak to brzmi w sanskrycie i w j. giermańskich… Podpowiadam, że une te niene majo „mlekowanie”, jako dojenie…

   Pytanie brzmi, dlaczego? Czego nieme ludzie nie zrozumiały, co zrozumiały Sindusy, choć i tak utraciły część znaczeń ssania?

   Polubienie

  • https://translate.google.co.uk/#pl/bn/cycek
   চামচিকা
   Cāmacikā

   https://translate.google.co.uk/#pl/bs/cycek
   sjenica

   https://translate.google.co.uk/#pl/bg/cycek
   цица
   tsitsa

   https://translate.google.co.uk/#pl/hr/cycek
   sjenica

   https://translate.google.co.uk/#pl/cs/cycek
   sýkorka

   UWAGA! Błąd, patrz:

   https://www.google.co.uk/search?q=s%C3%BDkorka&rlz=1C1GGRV_enGB751GB751&oq=s%C3%BDkorka&aqs=chrome..69i57j0l5.641j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   https://www.google.co.uk/search?
   q=s%C3%BDkorka&rlz=1C1GGRV_enGB751GB751&oq=s%C3%BDkorka&aqs=chrome..69i57j0l5.641j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   https://translate.google.co.uk/#auto/hi/cycek
   चूची
   choochee

   https://translate.google.co.uk/#auto/hu/cycek
   cinege

   https://translate.google.co.uk/#auto/ga/cycek
   gcioch

   https://translate.google.co.uk/#auto/it/cycek
   tetta

   https://translate.google.co.uk/#auto/la/cycek

   https://translate.google.co.uk/#auto/lv/cycek
   zīle

   https://translate.google.co.uk/#auto/lv/cycek
   zīle

   https://translate.google.co.uk/#auto/lt/cycek
   zylė

   https://translate.google.co.uk/#auto/mk/cycek
   девојче
   devojče
   https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%87%D0%B5

   https://translate.google.co.uk/#auto/ru/cycek
   сиська
   sis’ka

   https://translate.google.co.uk/#auto/sr/cycek
   сиса
   sisa

   https://translate.google.co.uk/#auto/sk/cycek
   sýkorka

   https://translate.google.co.uk/#auto/uk/cycek
   сиська
   sysʹka

   …..

   https://pl.glosbe.com/pl/cs/cycek

   tłumaczenie i definicja „cycek”, polsko-czeski słownik online
   cycek IPA: ˈʦ̑ɨʦ̑ɛk; Gender: masculine; Type: noun;
   cecek { noun masculine }
   prs { noun masculine }
   prso { noun neuter }
   bradavka { noun feminine }
   sýkorka { noun feminine }
   vemeno { noun neuter }

   …..

   https://en.wiktionary.org/wiki/cecek

   Czech
   Noun
   cecek m

   (colloquial) teat (projection of the milk-producing gland)
   (vulgar) female breast
   Synonyms
   (teat): See also struk
   (breast): See also prs
   Further reading
   cecek in Příruční slovník jazyka českého, 1935–1957
   cecek in Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989

   …..

   https://pl.wiktionary.org/wiki/cecek

   cecek (język czeski)
   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj męski

   (1.1) cycek
   źródła: Janusz Siatkowski, Mieczysław Basaj, Słownik czesko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991

   …..

   CeC+eK a nie TeTTeT… 🙂

   Polubienie

 2. Tu odezwał się EastPole:

  http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=50200&p=1352659&viewfull=1#post1352659

  EastPole Today, 15:52 #2
  Nie tylko Niemcy, Indo-Irańczycy też wydaje się zapożyczyli to słowo od nas:

  http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=10408&p=572792&viewfull=1#post572792

  Ciekawe dlaczego te pseudonaukowe postkomunistyczne złogi zaśmiecające nasze uniwersytety nie badają tych ciekawych spraw?

  …..

  http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=10408&p=572792&viewfull=1#post572792

  2011-11-05, 11:24 #2962
  EastPole
  Quote Originally Posted by Polako View Post
  It’s a proto-Polish (proto-IE) loanword to many languages.

  Cycki in Polish (pronounced Tzitzki) meaning boobz. Tits or titties in English. We have two words ‘Cycki’ – ‘the female brest’ and gross form ‘cyce’ meaning the same but applied to larger boobz mostly. Polish ‘cyce’ corresponds to Sanskrit ‘cuci’- “the female brest’.

  They also have in Sanskrit ‘cucuka’ meaning “nipple” which corresponds to Polish ‘sutka’-‘nipple’. No doubt Sanskrit ‘cuci’ was borrowed from proto-Polish (proto-IE) ‘cyce’ because in Russian they don’t have it and only form ‘сиськи’ (sisʹki) is present. Sanskrit ‘cucuka’-“nipple” is also closer to Polish ‘sutka’- ‘nipple’ then Russian “соскa”(soska)- “nipple”.

  Polubienie

 3. Komentarz przeniesiony z Czeluści:

  …..

  annaM. 05.09.2018 o 12:02

  Czy nie powinieneś zrobić etymologii dla tego romantycznego zakątka? Dla kału i gówna?

  Mi się to skojarzyło z bydłem.
  „from Proto-Indo-European *gʷṓws (“cattle”). Cognates include Hittite guwau- (guwau-), Old Armenian կով (kov),
  Proto-Slavic *govędo (“cattle”)…. Old High German chuo, English cow,”

  U Czechów mamy hovno i hovado.

  Pomyślisz?

  Najłatwiej jest z hiszpańskim gównem, które nazywają mierda. Wiesz od jakiego polskiego czasownika to ściągnęli?

  I 2. Jaka by pasowała ci polska etymologia dla zachodnich żołądków: stomach, estomac?
  Esto – od czasownika jeść
  Mach – od rzeczownika miech oznaczającego wór.
  To tylko moje przypuszczenia, mogę się mylić.

  Polubienie

  • (…) Czy nie powinieneś zrobić etymologii dla tego romantycznego zakątka? (…)

   Czeluść ma już źródłosłów… Zerknij na wisy 88, 100 itp, na SKRiBH…

   (…) Dla kału i gówna? Mi się to skojarzyło z bydłem.
   „from Proto-Indo-European *gʷṓws (“cattle”). Cognates include Hittite guwau- (guwau-), Old Armenian կով (kov),
   Proto-Slavic *govędo (“cattle”)…. Old High German chuo, English cow,”

   U Czechów mamy hovno i hovado.

   Pomyślisz? (…)

   Ludzie już o tym pisywali. Podobno Gowendo / GoWeNDo to odpowiednik Skot / SKoT, jako stado…

   (…) Najłatwiej jest z hiszpańskim gównem, które nazywają mierda. Wiesz od jakiego polskiego czasownika to ściągnęli?(…)

   Nie wiem.

   (…) 2. Jaka by pasowała ci polska etymologia dla zachodnich żołądków: stomach, estomac?
   Esto – od czasownika jeść
   Mach – od rzeczownika miech oznaczającego wór.
   To tylko moje przypuszczenia, mogę się mylić. (…)

   Też nie wiem…

   Polubienie

 4. No pięknie. Tylko u ciebie to albo długo długo nic albo elaborat na 3 dni.
  Przyznaję, że się napracowałeś z Wiki itp. Dziękuję.
  Czemu wydaliłeś moje rozważania o ekskrementach ze ścieku? Co? Czy ja nie mogę już o niczym decydować? Druga część miała być właśnie o ściekach.

  Co do cyców, skąd oni wzięli, że germanski Tit, titte, tette pochodzą od PIE *tata- (“father; parent; nipple”)?
  I do tego zobaczyli związek ze ssaniem “to suck”.
  Nie jestem pewna , czy ojciec był dawniej ocyc.
  Ale miło wiedzieć, że słowo tata jest od PIE *tata, oznaczającego ojca. Zawsze możesz to pokazać niedowiarkom że PIE= słowiański.
  K’yK’+o’K’
  Dodałabym formy goidelic: Old Irish: cích, Irish: cíoch, Scottish Gaelic: cìoch na oznaczenie breast, nipple, teat.
  Wymyślili sobie, że pochodzą From Proto-Celtic *kīkos (compare Welsh cig (“meat”)).
  Sławek by się cieszył, że w Irlandii kobiety miały kiki.

  Ale ale, jak się nazywa proces twardnienia pierwotnego brzmienia spółgłosek, przeciwny do lenicji? Znasz jakieś przykłady?

  “Lenition – the process or result of weakened articulation of a consonant, causing the consonant to become voiced, spirantized, or lost.
  „The grammar involved in medieval Gaelic names often includes lenition , a „softening” of the initial consonant sound of words or names required by Gaelic grammar in certain situations””

  Pytam, bo to u Celtów jest nielogiczne.
  Zobacz formę zmiękczoną od cich. To zapisywali chich. Fonetycznie Czicz?
  Identycznie jak u Latynosów czicze na cycki?

  https://en.wiktionary.org/wiki/c%C3%ADch#Middle_Irish

  W każdym razie celtyckie są baaardzo dziwne.
  Nie to co mongolski хөхөх khökhökh.
  Albo ormiański tstsel.
  Nawet kuzyni Celtów (genetyczni) z Czadu nie kikają kików, tylko tsotse.
  I ich muchy też znają prasłowo na ssanie.

  Polubienie

  • Brawo! Czeluść, to Czeluść i nawet Ty nic tam nie możesz… hehehe

   Co do reszty odpowiem jak siem troszkie oharnem. Widzę, że zadeptałąś tzw. miękkie k’/K’ i pierwotny KieN’ Sławomira… hehehe… Poczekaj, bo to dopiro pocuntek. A i przypomniało Mię się, że Moja Babcia mówiła jak jej krowa wlazła w szkodę, że „oWaDa” jej w szkodę wlazła… (G)oWaDa… A jak chciała, żeby jej wody polać na ręce, no to mówiła Po+ToK+NiJ…

   Polubienie

  • (…) No pięknie. Tylko u ciebie to albo długo długo nic albo elaborat na 3 dni. Przyznaję, że się napracowałeś z Wiki itp. Dziękuję. (…)

   Dziękuję. Miałem wakacje, a poza tym to jeszcze nie koniec. Myślę, że jestem w połowie tej serii, bo za niedługo powracam do sedno tych bidnych giermańskich zniekształceń. Nie ma że boly…

   (…) Czemu wydaliłeś moje rozważania o ekskrementach ze ścieku? Co? Czy ja nie mogę już o niczym decydować? Druga część miała być właśnie o ściekach. (…)

   Już odpowiedziałem. Czeluść, to Czeluść. Trzeba sobie na nią zasłużyć i tam nie obowiązują żadne prawa, poza moimi… hehehe

   (…) Co do cyców, skąd oni wzięli, że germanski Tit, titte, tette pochodzą od PIE *tata- (“father; parent; nipple”)? (…)

   To żelazna konsekwencja pierwotnego giermańskiego kłamstwa. To tak jak z lewakami, w końcu nie wiedzo, czy jak dobzi muzułmańscy uchodźcy chcą w dobrych Niemczech kamieniować dobrych transwestytów, no to kto jest najlepszy, itp. Samowpadanie we własną pułapkę myślową. Będzie tego jeszcze więcej, bo to allo-allo norma.

   (…) I do tego zobaczyli związek ze ssaniem “to suck”. (…)

   Zobaczyli, ale jedynie w albańskim… Hehehe Bidoki. Dzięki temu masz się z kogo pośmiać. Jeśli Ty widzisz, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo, to jedynie nielogiczne kłamstwa i odwieczna wielkoniemiecka, goebbelsowska propaganda. Nie oczekiwałem, że wrzucą to na brunatnych. Ciekawe, jak tam wyglądają brązowe majtaski naszych allo-allo turbonazistów z koSSinowskiej szkoły UMCS-owskiej, czy inny jagiellońskiej… Ciekawe ile wytrzymio, zanim nie zniszczo tego wątku…

   (..) Nie jestem pewna , czy ojciec był dawniej ocyc. (…)

   Przecież mógł… Tyle, że tak se myślę, że raczej Pra-Słowianie nie kojarzyli (?)oJ/CCa ze ssaniem… Co innego CyC i So”T, SyT, SyC’,.. ale w sumie to jest co badać, bo to ciekawe.

   (…) Ale miło wiedzieć, że słowo tata jest od PIE *tata, oznaczającego ojca. Zawsze możesz to pokazać niedowiarkom że PIE= słowiański. (…)

   Niedowiarki nigdy niczego nie pojmio. To nie takie niewinne niedowiarki, ale zatwardzenia mózgów. Oni kurwa zawsze usłyszo jakiś odtfoszony dźwięk, ale taki, co to go tylko komputer będzie umiał odtfoszyć, bo ludzkie gardło nie da rady, za chińskiego boga… 🙂

   (…) K’yK’+o’K’
   Dodałabym formy goidelic: Old Irish: cích, Irish: cíoch, Scottish Gaelic: cìoch na oznaczenie breast, nipple, teat. Wymyślili sobie, że pochodzą From Proto-Celtic *kīkos (compare Welsh cig (“meat”)). Sławek by się cieszył, że w Irlandii kobiety miały kiki. (…)

   Sławomir opisał późne zniekształcenia, ale tylko to, a nie stan pierwotny. Za bardzo uwierzył w ofitzjalne definicje i odtfoszenia… 😦

   (…) Ale ale, jak się nazywa proces twardnienia pierwotnego brzmienia spółgłosek, przeciwny do lenicji? Znasz jakieś przykłady?

   “Lenition – the process or result of weakened articulation of a consonant, causing the consonant to become voiced, spirantized, or lost. „The grammar involved in medieval Gaelic names often includes lenition , a „softening” of the initial consonant sound of words or names required by Gaelic grammar in certain situations”” (…)

   Twardnienie, to kontakt z harczącymi ludami, np. semickimi, czy syberyjskimi, patrz:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Lenition

   (…) Lenition can involve such changes as making a consonant more sonorous, causing a consonant to lose its place of articulation (a phenomenon called debuccalization, which turns a consonant into a glottal consonant like [h] or [ʔ]), or even causing a consonant to disappear entirely.

   An example of synchronic lenition in American English is found in flapping in some dialects: the /t/ of a word like wait [weɪt] becomes the more sonorous [ɾ] in the related form waiting [ˈweɪɾɪŋ]. Some dialects of Spanish show debuccalization of /s/ to [h] at the end of a syllable, so that a word like estamos „we are” is pronounced [ehˈtamoh]. An example of diachronic lenition can be found in the Romance languages, where the /t/ of Latin patrem („father”, accusative) becomes [d] in Italian padre and [ð̞] in Spanish padre, while in Catalan pare, French père and Portuguese pai it has disappeared completely. Along with assimilation, lenition is one of the primary sources of phonological change of languages.

   In some languages, lenition has been grammaticalized into a consonant mutation, which means it is no longer triggered by its  phonological environment but is now governed by its syntactic or morphologicalenvironment. For example, in Welsh, the word cath „cat” begins with the sound /k/, but after the definite article y, the /k/ changes to [ɡ]: „the cat” in Welsh is y gath. This was historically due to intervocalic lenition, but in the plural, lenition does not happen, so „the cats” is y cathod, not *y gathod. The change of /k/ to [ɡ] in y gath is thus caused by the syntax of the phrase, not by the phonological position of the consonant /k/.

   The opposite of lenition, fortition, a sound change that makes a consonant „stronger”, is less common. (…)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Fortition

   Fortition is a consonantal change from a ‚weak’ sound to a ‚strong’ one, the opposite of the more common lenition. For example, a fricative or an approximant may become a stop (i.e. [v] becomes [b] or [r]becomes [d]). Although not as typical of sound change as lenition, fortition may occur in prominent positions, such as at the beginning of a word or stressed syllable; as an effect of reducing markedness; or due to morphological leveling. (…)

   (…) Pytam, bo to u Celtów jest nielogiczne. Zobacz formę zmiękczoną od cich. To zapisywali chich. Fonetycznie Czicz? Identycznie jak u Latynosów czicze na cycki?

   https://en.wiktionary.org/wiki/c%C3%ADch#Middle_Irish

   W każdym razie celtyckie są baaardzo dziwne. (…)

   Potwierdzam. Wg niektórych słyszalne saą wpływy jakby semickie,.. lub np. semitydyckie (Venemann), lub te, co to sobie jej Kortland wymyślił, Tegocipalsie, czy jak im tam…

   (…) Nie to co mongolski хөхөх khökhökh. (…)

   Masz harczenie Q i C…

   (…) Albo ormiański tstsel. (…)

   Typowe ubezdźwięcznienie, patrz tzw. rough breathing w awestyjskim i pochodnych, ormiańskim, (co z bliskościa harczących kartwelskich, hm?) i mykańsko-ahaisko-helleńsko-greckie, itp.

   (…) Nawet kuzyni Celtów (genetyczni) z Czadu nie kikają kików, tylko tsotse. I ich muchy też znają prasłowo na ssanie. (…)

   Tu należy Ci się medal, ale Sławomir, no to Cię znienawidzi… 🙂

   …..

   Poszukaj jak to jest w j. khoisan, bo możesz być bardzo blisko pierwotnego brzmienia ssania u nich właśnie.

   Polubienie

    • nie pamiętam czy to juz pisałem:
     wzrok-wzór-pattern
     patron-pater-patrzy – watch -oczy – ociec –
     opatrztność-opat – abbot -abba-baczyć –
     BaCZyć to to samo słowo co WiDZieć czyli w(d)zrok i tak w kółko 🙂
     wzrok od zerkać, potem zapewne uproszczone do iskać- szukać, ale do dziś po włosku -szukał to cercava , czyli zerkała.

     Polubienie

 5. S, najważniejsze z moich spostrzeżeń z cyca, to jego forma w języku hausa z Afryki – tsotse.
  Nie jest to dosłownie “c”, ale wskazuje na ogromne podobieństwo dźwięków.
  Czadyjscy mówcy hausa mają więcej R1b niż Szwedzi. I jest to V88 jak Villabruna i łowcy z Łoćwy. Więc dźwięk jak mucha tsetse mógł być obecny we Włoszech 14000 lat temu.
  Czyli łowcy z Europy z prapraIE tsetsali cyce.
  Taki podstawowy kład R1b i dźwięk podobny do naszego “C” nie korelują z pomysłem językoznawców na odtworzenie prajęzyka PIE w formie zwanej kentum.
  Celtyckie języki jeszcze w średniowieczu były miękkie, i obecny twardy (cioch) kijoch, mógł równie dobrze 500 lat temu być cycuchem albo ssiochem.
  Dobrze by było żeby Sławomir przedstawił swoje zdanie na ten temat.

  Co do wspomnień ze wsi to nigdy nie słyszałam owada, howada. Znam jedynie chów i poguowie. Ale pamiętam na powiślu faceta, który mówił “tytki” albo “dytki” na krowie cycki.

  Pomyśl o “ciecze, ciec, ściek” itp. Skąd to się wzięło na płyny?
  Ssanie cyca i z cyca ciecze ciecz.

  Polubienie

  • „S, najważniejsze z moich spostrzeżeń z cyca, to jego forma w języku hausa z Afryki – tsotse.
   Nie jest to dosłownie “c”, ale wskazuje na ogromne podobieństwo dźwięków.
   Czadyjscy mówcy hausa mają więcej R1b niż Szwedzi. I jest to V88 jak Villabruna i łowcy z Łoćwy. Więc dźwięk jak mucha tsetse mógł być obecny we Włoszech 14000 lat temu.
   Czyli łowcy z Europy z prapraIE tsetsali cyce.
   Taki podstawowy kład R1b i dźwięk podobny do naszego “C” nie korelują z pomysłem językoznawców na odtworzenie prajęzyka PIE w formie zwanej kentum.”

   Już to zapodawałem, ale wstawię, bo jest bardzo ważne:
   http://blog.homebrewing.pl/pito-troche-egzotyki-czyli-piwo-z-afryki/

   PITO = afrykańskie PIWO, wydaje mi się, że to okolice Czadu.
   Nasze PIWO, pochodzi od „. Prasłowiański wyraz pivo utworzony został od prasłowiańskiego czasownika piti, czyli pić (z indoeuropejskiego *pō(i)-: *pī-[16]) z dodatkiem przyrostka -vo. ”

   Z tego ‚pi’ może pochodzić nie tylko ‚pić’, ale i ‚piać’ (stąd ptica>ptak), jak również może dziwnym trafem również ‚pia-sek”

   Jest to bardzo dziwne ale kojarzy mi się to SIKA-NIEM:

   सिकता (sanskryt)
   सिकता (1.2)

   transliteracja:
   IAST: sikatā

   znaczenia:

   rzeczownik, rodzaj żeński

   (1.1) piaszczysta ziemia[1]
   (1.2) piasek

   Piasek służy do filtracji wody, woda ze studni jest wodą PRZE-SIĄKniętą (SIKA-SIĄK) przez PIASEK

   Polubienie

   • To „TSe+TSe”, to TYLKO ZAPIS czegoś znakami tzw. łacińskimi… Ktoś słyszał, jak to „TSe+TSe” / Ce+Ce / Se+Se / Te+Te / Ze+Ze / TZe+TZe jest tam wymawiane?

    Co do Poi, PoJ, PiJ, PiC’, PiT, no cóż. Wstrzewiwywujemy się w kalibrację na oddzielenie się R1b kameruńskiego… Villabruna kłania się?

    Zwróćcie uwagę, że coraz więcej osób zauważa różnice między tzw. północną Yamna z rzekomym R1a, a tzw. południową Yamna z R1b.

    Zwróćcie uwagę, że R1b na południe od Skałkazu jest i na jego północy także.

    A co do „starego” R1a z Iranu i Underhilla 2014, no to wyobraźcie sobie, że jakiś jeden czy dwa rody już po aryjsko-uralsko-syberyjskie? wyszły całe i całe osiedliły się w Iranie… Wyszły całe… i osiedliły się całe, bop np. na stepie było nie wiem, sucho, hm? Czy to nie może tłumaczyć tego rzekomego „statego” R1a i całej tej naciąganej południowej drogi R1a, hm?

    Czytaliście to:

    http://rudaweb.pl/index.php/2018/09/10/genetyka-o-europejczykach-wedlug-adriana-leszczynskiego/#comment-318314

    http://rudaweb.pl/index.php/2018/09/10/genetyka-o-europejczykach-wedlug-adriana-leszczynskiego/#comment-318251

    Polubienie

    • S, Cały czas cię męczy północna i południowa droga.
     Oczywiście, że jakieś rody sobie wyszły z aryjsko-uralsko-syberyjskiej ojczyzny i „osiedliły” się w Iranie, ale mogło być odwrotnie i jakieś aryjsko-iranskie 2 rody wzięły i wyemigrowały na Syberię.
     Nie sądzę żeby można było mieć pewność jak ich wszystkie wędrówki wyglądały.
     No i w zasadzie po co znać każdy krok wszystkich starych gałązek R1a w ciągu 20000 lat?
     Czy to w Iranie, na Syberii, Skandynawii czy Alasce.
     Ważne jest M417, protoplasta współczesnych 99% R1a. O którym nadal nie wiemy skąd się wziął.

     Polubienie

     • Męczy? Mię? Ja jedynie rechoczę, a to zwolennicy południowej drogi, czyli teraz już wydaje się TYLKO rudaweb.pl wiją się i wykręcajom. Miło. Paczymy i recholimy się w sumie w większej grupie.

      Przypominam Ci te rzekome starożytne, ale jednakże późne R1a z tego irańskiego stanowiska, co to był je rudaweb.pl ogłosił, jako kolejny cud, patrz Pericić, itp. Alinei coś zdycha, a dożyna go chyba Twój Miszczo… ot choćby i tu:

      http://rudaweb.pl/index.php/2018/09/10/genetyka-o-europejczykach-wedlug-adriana-leszczynskiego/#comment-318700

      A tu tego podsumowanie, patrz:

      http://rudaweb.pl/index.php/2018/09/10/genetyka-o-europejczykach-wedlug-adriana-leszczynskiego/#comment-318734

      WRZESIEŃ 13, 2018
      MA
      @ A. Leszczyński. Jeszcze raz powiem: twoja sprawa Adrianie Leszczyński, że twierdzisz o przybyciu Słowian na Bałkany dopiero w V-VII wieku n.e. Robisz to w oparciu o teorię M. Alinei i piszesz, że „wybitny językoznawca Mario Alinei uważa, że istnieje ciągłość i stabilność słowiańskiego zamieszkiwania w Europie od paleolitu, poprzez neolityczne kultury po czasy współczesne. Włoski profesor za całkowicie absurdalną uważa tezę o tzw. „późnym” przybyciu Słowian do Europy” . M. Alinei twierdzi, że owa ciągłość dotyczy kultury starczewskiej, vinczańskiej, badeńskiej. Według tego co piszesz nie ma żadnej ciągłości słowiańskiego zamieszkiwania na Bałkanach. Piszesz dodatkowo, że „P. Underhill jak i A. Klyosov – dwóch światowej sławy genetyków”. Skoro takie czołobitności urządzasz Alinei’emu, Underhill’owi i Klyosov’owi, ktoś by pomyślał, że teorie ich uważasz za z gruntu wartościowe i na tym opierasz własne twierdzenia. Nic bardziej mylnego, bo według ciebie Słowianie pojawili się na Bałkanach dopiero w V-VII wieku n.e. Gdzie tu logika i spójność argumentacji? Pytanie. Czy wiesz na czym opiera się, np. teoria Mario Alinei, oraz o czym pisze Underhill? Przy okazji Adrianie Leszczyński na śmietnik posłałeś też twierdzenia o słowiańskości Traków.

      …..

      Chopoki zakiwaly siem na śmierć i teraz co, drapanie po pleckach już nie działa, hm? Hahahaha… Bidoki powyrzynają się nawzajem, a ostrzegałem żeby nie szli ta drogą… Nic, przynajmniej jest zabawnie.

      Przypominam tez o tzw. drogach południowej i północnej R1a, co to gdzieś musiały siem zderzyć… Pytanie tylko gdzie i kiedy… To dla tych ostrożniejszych…

      Ni ma że boly, kochaniótka, ni ma… 🙂

      Polubienie

 6. Sutek.

  Na początek przypomnę o zasadach rdzeniowania,  które w punktach wskazałem. Tam też zaznaczyłem, że prardzeniem może być tylko sylaba  oznaczającą czynność.

  W myśl tej zasady rzeczownik „sutek” pochodzi od czasownika. Próbójąc:
  Su Te K
  S Ta C’.
  To jasne, że sutek stoi, a nawet sterczy, co jest jednym. Od tego samego rdzenia byłoby i stercze (penis).

  S Ta C’
  S” Ta C’
  podobnie jak sztychać. Dalej:
  Z” Ta C’
  Z” Da C’.

  Jak wynika z moich dociekań
  Z”a”  – to prardzeń dla ogólnego cięcia, szturgania. Kojarzy się z zębem, dziobem, szydłem, żądłem.

  Wkładanie sutka do ust niemowlęcia,  to przecież szturganie. Podobne czynności, to szycie, żądlenie i dziobanie.

  Według mnie prardzeniem ssania jest żęcie (w rozumieniu pierwotnym),
  od wysokoenergetycznego
  S”.
  Sutek to po prostu wyciszony stacz.
  Z”DaC” 😄

   

  Polubienie

  • (…) Na początek przypomnę o zasadach rdzeniowania, które w punktach wskazałem. Tam też zaznaczyłem, że prardzeniem może być tylko sylaba oznaczającą czynność. (…)

   Po pierwsze ponownie napiszę, że nie wiem, co to jest „rdzeniowanie” i jakie ma zasady.
   Po drugie nie zgadzam się się z tym, że „prardzeniem może być tylko sylaba oznaczającą czynność”.
   Po trzecie napiszę, że wg Mię rdzeniem jest co najmniej dwie samogłoski, a spółgłoski to istotny, ale jedynie dodatek rozróżniający.

   (…) W myśl tej zasady rzeczownik „sutek” pochodzi od czasownika.
   Próbójąc:
   Su Te K
   S Ta C’.
   To jasne, że sutek stoi, a nawet sterczy, co jest jednym. Od tego samego rdzenia byłoby i stercze (penis). (…)(…)

   W myśl tej zasady i owszem, ale od czego pochodzi ten czasownik, hm? Ten czasownik to jest tzw. reduplikacja dźwięku zapisywanego znakiem S, patrz S+S. To nic innego, jak długi dźwięk SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS… jak SyC”+eNie, SyK, czy SSe”, SSie, SSiJ,.. ale i także Sa”, bo tylko ten JeST, co Je, czyli SSie…

   Proste jak budowa cepa, a nawet jeszcze bardzi. Mowa tu jest o odwzorowaniu dźwięków rzeczywistość. Kto raz coś ssał, no to ten wie, jak to ssanie ssie… Miłego ssania ssaczki…

   Myślę, że znów przekombinowywujesz…

   SSaC’
   SSaT’
   SSo’T
   So’T

   To proste ubezdźwięcznienia i tyle.

   (…)
   S Ta C’
   S” Ta C’
   podobnie jak sztychać. Dalej:
   Z” Ta C’
   Z” Da C’.

   Jak wynika z moich dociekań
   Z”a” – to prardzeń dla ogólnego cięcia, szturgania. Kojarzy się z zębem, dziobem, szydłem, żądłem. Wkładanie sutka do ust niemowlęcia, to przecież szturganie. Podobne czynności, to szycie, żądlenie i dziobanie.

   Według mnie prardzeniem ssania jest żęcie (w rozumieniu pierwotnym),
   od wysokoenergetycznego
   S”.
   Sutek to po prostu wyciszony stacz.
   Z”DaC” 😄

   (…)

   Nie wiem, co to Z” Ta C’, a to SS+aNie, jako Cie”Cie, itd, no to wg Mię bez sensu jest.

   Polubienie

   • „W myśl tej zasady i owszem, ale od czego pochodzi ten czasownik, hm? Ten czasownik to jest tzw. reduplikacja dźwięku zapisywanego znakiem S, patrz S+S. To nic innego, jak długi dźwięk SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS”

    Toż to (dla mnie) oczywiste. Z tym, że ja to słyszę jako długie S”.
    To jest chyba ten najważniejszy, wysokoenergetyczny dźwięk, pozwalający na daleką komunikację.
    Taki dźwięk można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy, to świstanie „na  palcach”, wzorem gołębiarzy. Drugi, podobnie jak u świstaka. Język jest ułożony jak do „sz”, ale bardziej wąsko i na zęby, pozwalając na wydanie donośnego świstu. Ten sam efekt uzyskano strugając gwizdki i piszczałki.  Druga wersja gwizdania pozwala na używanie rąk, np. do polowania i zapewne dlatego przyczyniła się zapoczątkowania kodów zachowań, czyli początków naszej mowy.

    Polubienie

   • „Mowa tu jest o odwzorowaniu dźwięków rzeczywistość. Kto raz coś ssał, no to ten wie, jak to ssanie ssie”
    Jest taka opcja.
    Tyle, że ssanie sutka nie koniecznie przypomina dźwięk S. Bardziej mlaskanie. Przynajmniej moje dzieciaki tak doiły.
    Dźwiękonaśladowczość w tym przypadku jest często przytaczana, wręcz z immunitetem aksjomatu. Mnie jednak do końca nie przekonuje.  Dlatego szukam dziury w całym.  Taką mam naturę.

    Polubienie

   • „Nie wiem, co to Z” Ta C’, a to SS+aNie, jako Cie”Cie, itd, no to wg Mię bez sensu jest.”
    Żdać,  to ruskie czekać.

    Ogólnie się nie upieram, ale stanie do sutka jak ulał pasuje.
    Ze ssaniem to już nie takie oczywiste. Patrz jednak:
    SSaC’
    S Se” Ka
    Se” K
    Sa” C”
    Sączyć z sęka.    

    Polubienie

    • „Nie wiem, co to Z” Ta C’, a to SS+aNie, jako Cie”Cie, itd, no to wg Mię bez sensu jest.”
     Żdać, to ruskie czekać. (…)

     Z”DaC’ to nie to samo co Z”TaC’…

     (…) Ogólnie się nie upieram, ale stanie do sutka jak ulał pasuje. Ze ssaniem to już nie takie oczywiste. Patrz jednak:
     SSaC’
     S Se” Ka
     Se” K
     Sa” C”
     Sączyć z sęka. (…)

     Nieoczywiste, bo dlaczego?

     Polubienie

     • 《Z”DaC’ to nie to samo co Z”TaC》
      Pewnie, że nie. Jak miałoby być, to by się
      D>T albo
      T>D nie zmieniało.
      Skoro zmiana zaszła, to i sens się uchylił:
      Z”DaT’
      STaC’ .

      Polubienie

       • Obrażasz mój talent pedagogiczny.😉

        Z tego wynika udowodnienie tezy jak na wstępie .

        Trzy spółgłoski, to trzy sylaby, to z kolei możliwość użycia trzech praczasowników. Z tym, że „ssać” jest czasownikiem i to starym. Uważam, że zawiera jeden praczasownik S”.
        Więc wychodzi:
        S Sa C’
        S Su T’
        Ze Su Ta.
        Z sutka.
        Su Te K
        Su Ta C’
        Stać.

        Polubienie

        • SS+aC’ i ST+aC’ to nie jedno i to samo.

         W słowach jak KRK, SMRT, HRST itd nie ma samogłosek, itd, więc sylaby to nie zasada.

         Polubienie

        • „W słowach jak KRK, SMRT, HRST itd nie ma samogłosek. Sylaby to nie zasada.”

         Czyli nie zgadzasz się z moim poglądem,  że:
         „Spółgłoski (zgodnie z nazwą) są wypowiadane wspólnie z samogłoską lub bez niej ale z zachowaniem możliwości jej wypowiedzenia.”

         Uważam, że Twoje przykłady, to dowód dla mojej tezy. A to dlatego:
         KRK – jeden z dialektów słowiańskich
         KaRK – drugi z dialektów słowiańskich .
         Widzimy na tym przykładzie labilność (😉) samogłoski.
         Dalej: kultura Vincza obejmowała z grubsza rejon,  gdzie „kark” jest wymawiany bez samogłoski. Znalezione do tej pory pomniki pisma z tamtej kultury wskazują na zapisywanie spółgłosek z pominięciem jej pary (samogłoski). Samogłoski należało sobie „doczytać”.
         Ten sposób zapisu był stosowany również w kulturach występujących na terenach aż  do Egiptu włącznie. Sposób zapisu pomijajacy samogłoski znacznie go skraca. Niesie jednak ryzyko czytania „w prost”. Być może właśnie dlatego dialekt południowosłowiański ukształtował takie słowa.

         Twierdzę, że dźwięk wydokoenergetyczny nie był używany samotnie ale zawsze z samogłoską (która samotnie używana była). Dlatego obecnie dźwięki te nazywa się spółgłoskami. To na bazie historycznej ustalono. Z tego jedyny słuszny wniosek, że spółgłoski, to sylaby. Na zarzut, że wiele spółgłosek jest niskoenergetycznych odpowiem tak:

          Powstawanie dźwięków w ciele wymaga wysiłku. Im większa częstotliwość i amplituda drgań powietrza, tym większą energię dźwięk niesie i tym większego wysiłku wymaga. Człowiek pierwotnie mógł wydawać wszystkie dźwięki, które wydaje obecnie . Z tym, że wydawania niektórych dźwięków nauczyć się trudniej. Zwykle są to dźwięki niosące więcej energii a takie właśnie są potrzebne do przekazania informacji na większą odległość. Nosówki się do tego nie nadają. Natomiast R już ma „potencjał modernizacyjny”. Nie jest zbyt drogie ale dość słyszalne. Przy zakłóceniach przekazu (szum wiatru, odgłosy zwierząt, tupanie) koniecznie było podniesienie jego energii do Z”, S”, świstu nawet. Dlatego określenia działań dynamicznych zawierają te dźwięki. Tam, gdzie dynamika działania i odległości pomiędzy rozmówcami były mniejsze, można było korzystać z dźwięków tańszych od R, takich jak L lub J oraz tańszych od Z”, takich jak G. Z czasem na podstawie tych dźwięków powstały skojarzenia do cech przedmiotów a te z kolei stały się wyróżnikami rzeczy. Tak powstała droga od czasownika poprzez przymiotnik i imiesłów do rzeczownika. Dlatego w języku polskim rzeczownik jest szczególną formą imiesłowu. To kolejny dowód na archaiczność języka polskiego, jego wewnętrzną spójność i ciągłość rozwoju od czasu powstania mowy.

         Polubienie

        • (…) Czyli nie zgadzasz się z moim poglądem, że: „Spółgłoski (zgodnie z nazwą) są wypowiadane wspólnie z samogłoską lub bez niej ale z zachowaniem możliwości jej wypowiedzenia.” (…)

         Czy KRK istnieje bez samogłosek, czy nie, hm? Coś jakoś strasznie idziesz w jakieś definicje. Bawisz się w nowych Nowych Gramatyków?

         (…) Dalej: kultura Vincza obejmowała z grubsza rejon, gdzie „kark” jest wymawiany bez samogłoski. Znalezione do tej pory pomniki pisma z tamtej kultury wskazują na zapisywanie spółgłosek z pominięciem jej pary (samogłoski). Samogłoski należało sobie „doczytać”.
         Ten sposób zapisu był stosowany również w kulturach występujących na terenach aż do Egiptu włącznie. Sposób zapisu pomijajacy samogłoski znacznie go skraca. Niesie jednak ryzyko czytania „w prost”. Być może właśnie dlatego dialekt południowosłowiański ukształtował takie słowa. (…)

         Nie za dużo tu pobożnych życzeń? Masz jakieś źródła na to, co napisałeś?

         (…) Tak powstała droga od czasownika poprzez przymiotnik i imiesłów do rzeczownika. Dlatego w języku polskim rzeczownik jest szczególną formą imiesłowu. (…)

         A NieBo, KiJ, WoDa, LiS’C’, DR”eWo, itd? Od jakich czasowników rzekomo powstały te rzeczowniki, hm?

         Polubienie

        •  „Coś jakoś strasznie idziesz w jakieś definicje”
         Weryfikację tezę. Trzeba sprawdzić, czy teoria pasuje do rzeczywistości.

         „Nie za dużo tu pobożnych życzeń?”
         Ale po co? Do naginania rzeczywistości? Nie, mnie to nie bawi.

         „Masz jakieś źródła na to, co napisałeś?”
         Z pamięci tak se gadam.

         „A NieBo, KiJ, WoDa, LiS’C’, DR”eWo, itd? Od jakich czasowników rzekomo powstały te rzeczowniki, hm?”
         I to jest najważniejsze pytanie w tym poście bo pobudza do myślenia. Spróbujmy więc to sprawdzić (jeszcze raz powtarzam „ja nie odtwarzam”):
         N’e Bo
         Ne Wo
         Na Wi
         Tutaj widać przedrostek i prardzeń Bo. Na podstawie rozkładania innych słów wnioskuję, że określa on ogólne fizyczne, materialne być (czyli czasownik). Z tego nawia, to byłby niebyt. Ten prardzeń może też dotyczyć:
         Wo Da
         Bo Da
         Czyżby woda pozwalała być?
         Li S’ C’
         Li S”a” C’
         La S
         Przy liściu, to już trzeba się zastanowić bardziej. Wychodzi,  że jest on skojarzeniem wtórnym od lasu (bądź odwrotnie?) A prardzeniem głównym jest Li, oznaczające ogólne płomyczek, palenie (czyli czasownik), S natomiast to obecne z. Możliwe jest też skojarzenie od liścia do lasu, gdzie S’ byłoby  zmiękczonym S”e”, oznaczającym ogólnie cięcie (czyli czasownik). To samo dotyczyłoby też:
         D R”e Wo
         Do Z”e” Bo
         Drzewo jest do wycięcia.
         Na koniec najkrótsze słowo:
         Ki J
         Ki Ja”
         Ku jęciu? Kawałek czegoś co można ująć?  Czyli ten sam tok rozumowania,  co przy drągu branym do rąk. Oczywiście jąć,  to też czasownik.

         Zauważ, że to są proste i prędkie skojarzenia. Bez przekombinowania.  Utwierdzenia w dzisiejszym języku powodują trudności przy rdzeniowaniu. Trzeba na chwilę zapomnieć o szkolnych słownikach ograniczających słowotwórstwo.

         Polubienie

        • Moje skojarzenia są spontaniczne,  co nie znaczy,  że zgodne z prawdą. Zawsze mam wątpliwości i w dyskusji szukam ich potwierdzenia.

         Czy naciągane?  Skojarzenia i wątpliwości na pewno nie. Tłumaczenie zaś może być obarczone tendencyjnością z racji samego jego celu, czyli wykazania cech wspólnych, podobieństw lub zaprzeczeń.

         Nadto powtarzam po raz kolejny: z uwagi na rozwój języka prasłowiańskiego w warunkach „wąskiego gardła” występuje w nim „efekt założyciela”, co powoduje w nim „rozwój wsobny”. To jest powodem mnogości skojarzeń pomiędzy słowami pozornie mającymi odmienne znaczenia. Uważam,  że z tego powodu nigdy nie uda nam się odtworzyć ścieżek powstania wszystkich polskich słów. Możemy jednak dość precyzyjnie wskazać punkt wyjścia.

         Dla mnie głównym znaczeniem tegoż jest możliwość wnioskowania o warunkach w jakich nasza mowa powstawała.

         Polubienie

        • (…) Uważam, że z tego powodu nigdy nie uda nam się odtworzyć ścieżek powstania wszystkich polskich słów. Możemy jednak dość precyzyjnie wskazać punkt wyjścia. Dla mnie głównym znaczeniem tegoż jest możliwość wnioskowania o warunkach w jakich nasza mowa powstawała. (…)

         Piknie. I to dlatego ja nie odtfaszam, a jedynie porównuję… 🙂

         Polubienie

        • Powiedz mi, czemu twierdzisz,  że  ja odtwarzam?
         Już kilka razy bezpodstawnie mi to zarzuciłeś. Co Cię do tego skłoniło?
         To jest pytanie czysto techniczne. Zastanawiam się nad swoimi umiejętnościami przekazywania wiedzy.

         Polubienie

        • (…) Powiedz mi, czemu twierdzisz, że ja odtwarzam? (…)

         Robię tak, a gdzie? Możesz to zacytować? MI chodzi o to, że lecisz w niepewne nazewnictwo, patrz morfemy, fonemy, mini-słowa, mini-czasowniki, nini-rdzenie, itp. Uważam, że „dobudowywujesz” sobie coś na czymś. Nie wiem, czy np. tzw. mini-czasownik = sylaba…

         Ja stawiam na tzw. reduplikację, czyli ponowne powielenie i masło maślane i śmietanową śmietanę. Jeśli jest powielenie, jest tzw. PIE, czyli… np. Sio’+Sio’, to bardzo stare słowo, i rdzeń, podobnie jak SS+aC’.

         Powtarzam, że allo-allo oddało pole bez walki o Cycki niepokalanie poczęte w nazistowskiej dupie koSSiny i goeBBelsa i wy i zlizywaczy ich kibli…

         Nie chcę i nie będę rozmawiać tu o bytach abstrakcyjnych. Ja tu nie odtfaszam, a jedynie porównuję i wyciągam wnioski.

         Polubienie

        • „Ja stawiam na tzw. reduplikację, czyli ponowne powielenie i masło maślane i śmietanową śmietanę. Jeśli jest powielenie, jest tzw. PIE, czyli… np. Sio’+Sio’, to bardzo stare słowo, i rdzeń, podobnie jak SS+aC’.”

         Duplikacja, czyli zdwojenie. Zauważyłeś zapewne,  że nie jest to zjawisko powszechne i występuje (jak sądzę) jako efekt chęci wzmocnienia wypowiedzi.
         Popularne:
         mama,
         tata,
         papa,
         baba,
         caca,
         cycy,
         bobo,
         dziadzia,
         lala,
         lulu,
         siusiu,
         ziuziu,
         wszystkie dotyczące niemowląt.
         Mniej popularne:
         pojpoj (chla i szczy),
         barabara,
         cykcyk,
         mykmyk,
         bardzo bardzo.

         Ale nawet takie
         CyCy,
         to zdwojenie
         Cy.
         Można,  co prawda, zwiększać jego energię,  jednocześnie uwsteczniając:
         Sy
         S”o”
         otrzymując prardzeń,  ale można też ją obniżyć:
         C’y
         T’y
         To.
         Tutaj trudno określić,  czy to prardzeń dał podstawę słowa, czy jego wtórne i często odmienne skojarzenia.

         Nie fortunnie też wygląda zapis
         SS+aC’
         Przede wszystkim nie pasuje mi
         aC’
         pomimo chóru pipierających to etymologów.
         Przy rdzeniowaniu należałoby czytać sylabami (których nie wymyśliłem i które musiano uwzględnić ze spuścizny językowej). Byłoby więc:
         a C’a,
         przy czym pierwsza samogłoska wskazywałaby na utratę spółgłoski.
         Zapisać zatem należy że słuchu:
         SSaC’
         ze rdzeniowania:
         S Sa C’.
         Energetyzując:
         Z S”o” C”a .
         Wyciszając:
         S So Ka.

         Mamy mnogość możliwości (nie odtworzeń bynajmniej). Jak to zinterpretować?
         Przy rdzeniowaniu dążymy do źródła,  więc docieramy do
         S”o” – praczasownika żąć.
         Nie wyklucza to jednak (a wręcz przeciwnie) wykorzystania przy tworzeniu tego słowa skojarzeń wtórnych, które z natury rzeczy stanowią już rdzenie (nie prardzenie) i które już praczasownikami być nie muszą.

         Zaznaczam: to jest upraszczanie do niezbędnego minimum. W żadnym razie komplikowanie. To jest moje zdanie.

         Twoje twierdzenia o komplikowaniu lub zbytnim uproszczeniu są także sądami subiektywnymi i masz do nich prawo. Wynikają one z różnic w postrzeganiu tego samego obiektu i stanowią o istocie dochodzenia do prawdy.
          

         Polubienie

        • (…) Energetyzując:
         Z S”o” C”a .
         Wyciszając:
         S So Ka.

         Mamy mnogość możliwości (nie odtworzeń bynajmniej).(…)

         Doprawdy?

         (…) Jak to zinterpretować? (…)

         Tak, jak napisałem… Wymyślasz sobie to, co Ci pasuje, patrz np. „Energetyzując: Z S”o” C”a . Wyciszając:
         S So Ka.i”
         … interpretujesz to sobie, jak chcesz… Powtarzam, nie wiem co to jest „rdzeniowanie”, itp. Cały czas zamiast porównywać, domyślasz się czegoś.

         Polubienie

   • „Po trzecie napiszę, że wg Mię rdzeniem jest co najmniej dwie samogłoski, a spółgłoski to istotny, ale jedynie dodatek rozróżniający.”

    Według Mię samogłoski nie mogą być rdzeniem. Mogą jednak świadczyć o utraconej spółgłosce, która mogła (nie musiała) być prardzeniem, lub składnikiem rdzenia.

    Chyba,  że napisało Ci się odwrotnie.
    Wtedy co najmniej dwie spółgłoski występują. A jakże.

    Polubienie

 7. Pingback: 139 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 10 | SKRBH

 8. Pingback: 140 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 10 | SKRBH

 9. Pingback: 169 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 03 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.