164 Ściana… czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Pierwotnie Pra-Słowiańska Oboczność i ofitzjalna z Siana Sina Dzupa Spita 01

dzieża (1.1) z pokrywą
…..

Ściana… czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Pierwotnie Pra-Słowiańska Oboczność i ofitzjalna z Siana Sina Dzupa Spita 01 – czyli znów nowy podtytuł, podtytułu, podtytułu tego wpisu:

https://skrbh.wordpress.com/2018/06/07/128-giermanski-drag-drag-i-jego-pierwotne-pra-slowianskie-zrodloslowy-i-znaczenia-czyli-tragiczne-targniecie-sie-na-najswietsze-swietosci-ofitzjalnego-jesykosnaftzfa-01/

Muszem powrócić jednak jeszcze głębiej, czyli także i to tego:

https://skrbh.wordpress.com/2018/05/29/125-zrodloslow-niemieckiego-slowa-darstellen-jako-dowod-na-powszechna-wtorna-kentumizacje-czyli-utrate-dzwiecznosci-czyli-ubezdzwiecznienie-pierwotnych-pra-slowianskich-dzwiekow-wysokoenergetycz/

Już jakiś czas temu doszedłem do wniosków, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo:

 1. jest pełne przeciw-słowiańskich uprzedzeń i przemilczeń, jak i nielogicznych wzajemnie sobie zaprzeczających ofitzjalnych twierdzeń,
 2. jest jakie jest, ponieważ zostało stworzone nie w celu dochodzenia do obiektywnej prawdy, ale do prawdy fielko-giermańskiej,
 3. zostało zbudowane na obraz i podobieństwo swoich przeciw-słowiańskich fielko-giermańskich twórców i ich spaczonego sposobu widzenia rzeczywistości,
 4. i jego przeciw-słowiańskie uprzedzenia są dalej podstawą całego myślenia fielko-giermańskiego, patrz zapanowanie nad słowem, historią, itp,
 5. jest matką wszystkich pustynnych nazizmów i ich dalszych przeciw-słowiańskich uprzedzeń, przeinaczeń, kłamstw, propagandy, itd,
 6. ze wstydem traktuje problem ubezdźwięcznienia, czyli wtórnej utraty dźwięczności, czyli tzw. kentumizacji,
 7. ukrywa swoją wiedzę i swoje dane o wtórnej utracie dźwięczności, patrz tzw. rough brething i ofitzjalnie pierwotne postacie dźwięczne,
 8. przemilcza nielogiczności twierdzeń i praw ofitzjalnego jęsykosnaftzfa, patrz np. tzw. prawa Brugmanna, Vernera, itp,
 9. przemilcza wątpliwą wiarygodność ofitzjalnych odtfoszeń postaci dźwięków i rdzeni, np. tego tzw. PIE (wg Mię tożsamego z j. Pra-Słowiańskim / PS), itp.

Wniosek z tego jest jeden, że ofitzjalne jęsykosnaftzfo, itp, nigdy nie było żadną nauką, a jedynie jest kolejnym narzędziem służącym do nie tylko mentalnego podboju i ludobójstwa Słowian…

Więc ja i tej niemej i zmielonej ubezdźwięcznionej parówce, temu nowogramatycznemu zmyślonemu czemuś i tego czegoś usłużnym parówkożercom i wszystkim ich fielko-giermańskim nazizmom mówię soczyście soczyste:

NIE… I TAKIEGO WAŁA KURWA WASZA WSPÓLNA NIEMA FIELKO-GIERMAŃSKA WTÓRNIE UBEZDŹWIĘCZNIONA MAĆ!!! TO FASZE NAZISTOWSKIE OFITZJALNE ODTFOSZENIA ITP, SSĄ!!!

Oto wywiedzenie kolejnych znaczeń i źródłosłowów, w nawiązaniu słów jak Ściana / S+CiaNa, a wcześniej Drag / DRaG /, Targ / TaRG, o których przypominam pisać jeszcze nie skończyłem…

W tym wpisie powracam do wielu wątków, ale szczególnie do tragicznego targnięcia się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa przeze Mię, czyli do tzw. prawa Vernera i przejścia dźwięku tzw. PIE zapisywanego znakiem D, w później zniekształcony dźwięk zapisywany znakiem T.

W tym kolejnym gęstym i częstym kęsie ofitzjalnej sieczki, upowszechnię znów dane, za które na stówę nie będę lubiany przez ofitzjalnych jęsykosnaftzóf i innych mendrcóf, ich niemych naklatoftzóf i fytnaftzóf, czyli allo-allo, czyli fielko-giermańskich przeciw-słowiańskich kossinowsko-nowogramatycznych nazistów, wszelkiego koloru, kształtu, czy jednej z bardzo wielu licznych płcióf.

Zaczynam od postaci dźwięczniej, którą jednak dokładniej omówię dopiero w następnym wpisie, by przejść do zniekształconych postaci tzw. greckich, a następnie do obocznych postaci Pra-Słowiańskich, zarówno dźwięcznych, jak i magicznie jakoś dziwnie ciągle ubezdźwięcznionych, czyli średniowiecznie nie spalatelizowanych…

Przy okazji, zwracam uwagę na fakt, że :

 1. postacie łacińskie posiadają inne zniekształcenia przez ubezdźwięcznienie (dźwięk zapisywany znakiem F), niż postacie tzw. greckie (dźwięk zapisywany znakiem T),
 2. postacie Pra-Słowiańskie i używane obecnie postacie słowiańskie, zachowały ofitzjalnie odtfaszany pierwowzór dźwięku zapisywanego znakiem D

Krótka piłka jest bardzo krótka i jest dokładniej napisana na sam koniec tego tekstu. Tymczasem raczcie się sami tymi wszystkimi wtórnymi Od-Pra-Słowiańskimi zniekształceniami przez ubezdźwięcznienie, ponieważ powtórzę, że:

POSTACIE PRA-SŁOWIAŃSKICH SŁÓW i RDZENI I ICH OBECNE POSTACIE ZACHOWAŁY SWÓJ PIERWOTNY WZÓR DŹWIĘKÓW, IDENTYCZNY JAK TEN OFITZJALNIE ODTFOSZONY JAKO TZW. PIE

Najlepsze z tego jest to, że można to robić, czyli raczyć się tą wiedzą zupełnie ofitzjalnie… A przy tej okazji można walić allo-allo w puste przeciw-słowiańskie łepki nieznaną im Deską / DeS+Ka”, albo jeszcze lepi grubą dębową Dechą / De(c)Ha”,.. których nieznane ofitzjalnym mendrocom źródłosłowy, przytaczam pod koniec tego wpisu… hehehe

Inne tytuły tego wpisu, to:

164 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 08

164 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 29

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%95%D0%B8%D0%B4

ѕид

Macedonian

Etymology


From Proto-Slavic *zidъ.


Pronunciation

Noun

ѕид  (dzidm (diminutive ѕитче)

 1. wall

Inflection

Derived terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/zid%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/zidъ

Proto-Slavic

Alternative forms

Etymology


From Proto-Balto-Slavic *źeid-, possibly from Proto-Indo-European *eyǵʰ (knead clay, coat with loam). Cognate with Old Prussian seydis.


Noun

*zidъ m

 1. wall

Declension

Related terms

Descendants

References

 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 544
 • ↑ Jump up to:1.0 1.1 J. Kurz, A. Dostal, M. Sterbova. (1958) Slovník jazyka staroslověnského: Lexicon linguae paleoslovenicae.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=seydis&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for seydis.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/z%D1%8Cd%D1%8C&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/zьdь.


UWAGA!

W tym miejscu przerywam wywodzenie znaczenia słowa ѕид (Macedonian Etymology From Proto-Slavic *zidъ. Pronunciation IPA(key)[d͡zitNoun ѕид   (dzidm (diminutive ѕитчеwall), ponieważ danych powiązanych z tym jest znów tyle, że muszę wrócić do tego „omyłkowego” dźwięcznego znaczenia w oddzielnym wpisie.

Przy okazji. Wiem, że jest to tylko „mylący zapis”, patrz: https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Macedonian_transliteration, ale nawet z tego, można wyciągnąć dane wspierające pierwotność postaci dźwięcznych, dowolnie wygodnie ofitzjalnie odtfaszanych jako postacie ubezdźwięcznione. I zrobię to w następnym wpisie.

Tym Proto-Indo-European *eyǵʰ (knead clay, coat with loam) zajmę się dokładniej, ale później.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/z%D1%8Cdati

Reconstruction:Proto-Slavic/zьdati

Proto-Slavic

Etymology


From Proto-Balto-Slavic *ź(e)id-, from Proto-Indo-European *ǵʰi. Baltic cognates include Lithuanian žiẽsti (form (from clay))Latvian zìest  (coat with clay).


Verb

*zьdati ?

 1. to build

Conjugation

Derived terms

Related terms

Descendants

References

 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 551f
 • Vasmer, Max (1964–1973), “-здать”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačóv O. N., Moscow: Progress

UWAGA!

Ofitzjalne jęsykosnaftzfo nie wie, czy Proto-Slavic/zidъ pochodzi From Proto-Balto-Slavic *źeid-, possibly from Proto-Indo-European *eyǵʰ  (knead clay, coat with loam)., czy From Proto-Balto-Slavic *ź(e)id-, from Proto-Indo-European *ǵʰi

Mamy tu w sumie niby jedno i to samo słowo, ale z tzw. metatezą, czyli przestawką, czyli w sumie słowo na odwrót…

Problemem jest też to, że wg danych to nasi rzekomi prastarzy Bałtowie utracili niektóre dźwięki, patrz: Baltic cognates include Lithuanian žiẽsti (form (from clay))Latvian zìest  (coat with clay)…. Wg Mię bidoki bałtyjsko-ugro-fińskawate utraciły w tych słowach pierwotne Pra-Słowiańskie dźwięki zapisywane znakami G i N


https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%BEiesti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for žiesti.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=ziest&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for ziest.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/naz%D1%8Cdati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/nazьdati.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/oz%D1%8Cdati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/ozьdati.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/z%D1%8Cditi&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/zьditi.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/%C7%B5%CA%B0id%CA%B0-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/ǵʰi-.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0ey%C7%B5%CA%B0-

Reconstruction:Proto-Indo-European/eyǵʰ

Proto-Indo-European

Root

*dʰeyǵʰ-[1][2][3][4][5]

 1. to knead
 2. to form, to shape

From a metathesized form *ǵʰey:

 • *ǵʰey-ye-ti (ye-present)
  • Balto-Slavic:
 • *ǵʰeydʰ-o-s
 • *ǵʰidʰ-i-s
  • Balto-Slavic:
   • Slavic: *zьdь (see there for further descendants)

References

 1. Rix, Helmut, editor (2001) Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, page 140 of 140, 141

 2. Kroonen, Guus (2013) Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill

 3. De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill

 4. Beekes, Robert S. P. (2010), “τεῖχος”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume II, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, pages 1458-1459

 5. Ringe, Don (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press

 6. Rastorgujeva, V. S.Edelʹman, D. I. (2003) Etimologičeskij slovarʹ iranskix jazykov [Etymological Dictionary of Iranian Languages] (in Russian), volume II, Moscow: Vostochnaya Literatura, pages 311—316

 7. Olsen, Birgit Anette (1999) The noun in Biblical Armenian: origin and word-formation: with special emphasis on the Indo-European heritage (Trends in linguistics. Studies and monographs; 119), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, page 204


UWAGA!

Dlaczego postacie tych giermańskich słów ofitzjalnie odtfoszono NIEZGODNIE z tzw. prawem Vernera, patrz: Germanic: *diganą, zamiast Germanic:  *tiganą, Germanic: *daigazhm? Patrz poniżej.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/digan%C4%85

Reconstruction:Proto-Germanic/diganą

Proto-Germanic

Etymology

From Proto-Indo-European *eyǵʰ (to knead).

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈdi.ɣɑ.nɑ̃/

Verb

*diganą

 1. to knead

 2. to create out of clay or dough

Inflection

The present tense forms have the zero grade vowel -i- rather than -ī-.

Related terms

Descendants

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/daigaz

Reconstruction:Proto-Germanic/daigaz

Proto-Germanic

Etymology

From Proto-Indo-European *eyǵʰ (to build, mold, form, knead). Cognate with Latin fingō (mold, verb).

Pronunciation

Adjective

*daigaz

 1. soft

Inflection

Related terms

Descendants

Noun

*daigaz m

 1. that which is formed or kneaded; dough

Inflection

singular

plural

nominative

*daigaz

*daigōz, *daigōs

vocative

*daig

*daigōz, *daigōs

accusative

*daigą

*daiganz

genitive

*daigas, *daigis

*daigǫ̂

dative

*daigai

*daigamaz

instrumental

*daigō

*daigamiz

Descendants


UWAGA!

Powyższe zniekształcenia dowodzą, że powyższe ofitzjalne odtfoszenia są nielogiczne i niezgodne z tzw. prawem Vernera. Świadczą one też i o tym, że te wszystkie słowa pochodzą od Pra-Słowiańskiego rdzenia i słowa, które znów, jakoś dziwnie nie udźwięczniło się, czyli ofitzjalnie nie spalatelizowało jakoś magicznie w średniowieczu. Może domyślacie się, o jakim słowie jest tu mowa. Napiszę o tym oddzielny wpis.

Tymczasem poniżej postacie tzw. greckie do porównania…


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B8%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for θιγγάνω.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Hellenic/t%C3%A9ik%CA%B0os&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Hellenic/téios.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%BF%E1%BF%96%CF%87%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

τοῖχος

Ancient Greek

Etymology

From Proto-Indo-European *eyǵʰ. Compare τεῖχος (tkhos).

Pronunciation

Noun

τοῖχος  (tkhosn (genitive τοίχεος or τοίχους); third declension

 1. wall

Inflection

Descendants

Related terms

References

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%B5%E1%BF%96%CF%87%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

τεῖχος

Ancient Greek

Etymology

From Proto-Indo-European *eyǵʰ. Cognates include Sanskrit देग्धि (degdhi)Latin fingōAvestan (dzawall), and Old Armenian դէզ (dēz).

Pronunciation

Noun

τεῖχος  (tkhosn (genitive τείχεος or τείχους); third declension

 1. mound, earth works

 2. wall (especially one enclosing a town or city)

 3. fortified city

 4. fortificationcastle

Inflection

Descendants

Related terms

References

…..

A teraz coś niecoś Pra-Słowiańskiego. Najpierw w postaci dźwięcznej, czyli tzw. satem, a następnie w nieznanej jakoś ofitzjalnym jęsykosnaftzom postaci ubezdźwięcznionej, czyli tzw. kentum.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%C4%9B%C5%BEa

Reconstruction:Proto-Slavic/děža

Proto-Slavic

Etymology


From Proto-Indo-European *oyǵʰyeh₂, from *eyǵʰ (to knead (clay)). Morphologically děz +‎ *-ja. Cognate with Ancient Greek τοῖχος n  (tkhoswall, side).


Noun

*dě̄žà f

 1. kneading trough

Inflection

Related terms

Descendants

References

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0oy%C7%B5%CA%B0yeh%E2%82%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/oyǵʰyeh₂.

…..

DzieR”/Z”a

https://en.wiktionary.org/wiki/dzie%C5%BCa#Polish

dzieża

Polish

Etymology


From Proto-Slavic *děža, from Proto-Indo-European *oyǵʰyeh₂


Pronunciation

IPA(key)/ˈd͡ʑɛ.ʐa/

Noun

dzieża f

 1. kneading trough

Declension

Further reading

 • dzieża in Polish dictionaries at PWN

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/dzie%C5%BCa

dzieża (język polski)

dzieża (1.1) z pokrywą

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) duże drewniane naczynie do rozczyniania ciasta na chleb[1]

źródła:

 1.  publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło dzieża w: Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

…..

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dzie%C5%BCa.html

dzieża

…..


UWAGA!

Wg Mię źródłosłowem dla słowa Dzieża / DzieR”/Z”a są znaczenia jak np. Dzierżyć / DzieR+Z”yC’, Dziergać / DzieR+GaC’, czy Uderzać / o’+DeR”/Z”aC’

Poniżej tradycyjnie niestety znów nieznane ofitzjalnej nauce kolejne słowa Pra-Słowiańskie, zarówno w postaci ubezdźwięcznionej, czyli tzw. kentum Decha / De(c)Ha, i postaci dźwięcznej, tzw. setem Deska / DeS+Ka


…..

De(c)Ha

https://pl.wiktionary.org/wiki/decha

decha (język polski)

wymowa:

IPA[ˈdɛxa]AS[deχa] wymowa ?/i

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) zgrub. od: deska

(1.2) gw. muz. gitara elektryczna bez pudła rezonansowego[1]

odmiana:

(1.1)

synonimy:

(1.2) deska

wyrazy pokrewne:

rzecz. deska żdechy nmos

związki frazeologiczne:

przycisnąć / nacisnąć / wcisnąć gaz do dechy • gaz do dechy • pijany w dechę • w dechę • zabity dechami

etymologia:

(1.1) pol. deska[3]

tłumaczenia:

(1.1) dla języków nierozróżniających zgrubień zobacz listę tłumaczeń w haśle: deska

źródła:

 1.  Stanisław Kania, Słownik argotyzmów, s. 67, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1995, ISBN 83–214–0993–8.
 2. ↑ Skocz do:2,0 2,1 2,2 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, s. 131, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, ISBN 83–0113111-X.
 3.  Renata Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, wyd. III poprawione, Warszawa 1979, s. 17

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/decha

decha

Polish

Pronunciation

Noun

decha f

 1. Augmentative of deska

Declension

…..

DeS+Ka

https://pl.wiktionary.org/wiki/deska#deska_(j%C4%99zyk_polski)

deska (język polski)

deska (1.1)

deska (1.2)

deski (1.4)

deska (1.8)

deska (1.9) wędlin

wymowa:

IPA[ˈdɛska]AS[deska] wymowa ?/i

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) płaski kawałek drewnazob. też deska w Wikipedii

(1.2) podłużnypłaski sprzętnp. sportowydomowykuchenny

(1.3) przen. grub. kobieta z małym biustem

(1.4) przen. pot. narta lub snowboard

(1.5) gw. sport. plastikowy ochraniacz wkładany w getry[1]

(1.6) gw. muz. gitara elektryczna bez pudła rezonansowego[1]

(1.7) gw. sport. część paletki do tenisa stołowegozob. też Deska (tenis stołowy) w Wikipedii

(1.8) wierzchnia część toalety służąca do siadania i jej zamykania

(1.9) kulin. zestaw krojonychzimnych przekąsek

(1.10) zob. deski

(1.11) zob. deska rozdzielcza

(1.12) rysownica[2]

odmiana:

(1.1–12)

przykłady:

(1.1) Ta podłoga jest z desek.

(1.3) Agata to deskazupełnie nie ma biustu.

(1.4) Wczoraj widziałem nowe deski w serwisie snowboardowym w internecie.

kolokacje:

(1.2) deska do prasowania • deska do krojenia • deska surfingowa • deska rozdzielcza • deska sedesowa • deska kreślarska • deska lożowa

(1.9) deska serów / wędlin

synonimy:

(1.6) decha[1]

wyrazy pokrewne:

rzecz.

zdrobn. deseczka żdeszczułka ż

zgrub. decha ż

przym. deskowydeskowaty

związki frazeologiczne:

czytać od deski do deski • do grobowej deski • dziura zabita deskami • jedyna deska ratunku • od deski do deski • ostatnia deska ratunku• płaski jak deska • wieś zabita deskami

etymologia:


germ. *disku[3]


uwagi:

zob. też deska (ujednoznacznienie) w Wikipedii

tłumaczenia:

źródła:

 1. ↑ Skocz do:1,0 1,1 1,2 Stanisław Kania, Słownik argotyzmów, s. 67–68, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1995, ISBN 83–214–0993–8.
 2.  Irena Bajerowa, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980, s. 55.
 3.  Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. Marek Łaziński, s. 50, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN 978–83–01–15588–9.

deska (język czeski)

wymowa:
wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) tablica
(1.2) płyta
kolokacje:
(1.2) deska CD / LP

deska (język słoweński)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) deska[1]
(1.2) tablica
wyrazy pokrewne:
rzecz. deskar m
czas. deskati
źródła:
 1.  Nina Snoj, Slovene Dictionary and Phrasebook, str. 39

UWAGA!

Do tego rzekomego germ. *disku[3] , jako rzekomego źródłosłowu dla Pra-Słowiańskiej, czy też słowiańskiej Deski / DeSKi jeszcze powrócę poniżej.  Wykażę tamże, że ten ktoś kto to kolejne fielko-giermańskie kłamstwo napisał, no to musi być umysłowym kaleką. Okalecza go angielskojęzyczna wikipedia,.. winc ja nie muszem…

Dla niekumatych pytanie skąd Pra-Słowianie mogli rzekomo zapożyczyć to słowo od tych jakichś Giermańców, czy raczy Pra-Giermańców chiba…


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/deska

deska

Czech

Etymology


From Proto-Slavic *dъska


Pronunciation

Noun

deska f

 1. board (relatively long, wide and thin piece of sawn wood or similar material, usually intended for use in construction)

 2. gramophone record

Declension

Derived terms

Further reading


Polish

Etymology


From Proto-Slavic *dъska


Pronunciation

Noun

deska f (diminutive deseczka)

 1. boardplank (piece of wood)

 2. (sports, informal) skateboardsnowboardsurfboard or a similar sports item

 3. (slang) a flat woman; a woman with very small breasts

Declension

Further reading

 • deska in Polish dictionaries at PWN


Serbo-Croatian

Etymology


From Proto-Slavic *dъska


Noun

deska f (Cyrillic spelling деска)

 1. (Kajkavian) board

Synonyms


Slovene

Etymology


From Proto-Slavic *dъska


Pronunciation

Noun

dèska or deskà f (genitive dèske or deskènominative plural dèske or deskè)

 1. board

Declension

…..

De+SeC”+Ka

https://pl.wiktionary.org/wiki/deseczka

deseczka (język polski)

wymowa:

IPA[dɛˈsɛʧ̑ka]AS[desečka] wymowa ?/i

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) pot. zdrobn. oddeska

odmiana:

(1.1)

wyrazy pokrewne:

rzecz. deska ż

tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/deseczka

deseczka

Polish

Pronunciation

 • IPA(key)/dɛˈsɛt͡ʂ.ka/

Noun

deseczka f

 1. diminutive of deska

Declension

Further reading

 • deseczka in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%D1%8Aska

Reconstruction:Proto-Slavic/dъska

Proto-Slavic

Noun

*dъska f

 1. boardplank

Descendants

…..

A tu kolejny przykład zapożyczeń Od-Słowiańskich, a nie Od-Giermańskich,.. odnajdywany w j. ugro-fińskim, w tym przypadku w j. węgierskim.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/deszka

deszka

Hungarian

Etymology


From a Slavic language, compare deska.


Pronunciation

 • IPA(key)[ˈdɛskɒ]

 • Hyphenation: desz‧ka

Adjective

deszka (comparative deszkábbsuperlative legdeszkább)

 1. (slang) thin

Declension

Inflection (stem in long/high vowel, back harmony)

singular

plural

nominative

deszka

deszkák

accusative

deszkát

deszkákat

dative

deszkának

deszkáknak

instrumental

deszkával

deszkákkal

causal-final

deszkáért

deszkákért

translative

deszkává

deszkákká

terminative

deszkáig

deszkákig

essive-formal

deszkaként

deszkákként

essive-modal

inessive

deszkában

deszkákban

superessive

deszkán

deszkákon

adessive

deszkánál

deszkáknál

illative

deszkába

deszkákba

sublative

deszkára

deszkákra

allative

deszkához

deszkákhoz

elative

deszkából

deszkákból

delative

deszkáról

deszkákról

ablative

deszkától

deszkáktól

Noun

deszka (plural deszkák)

 1. board

 2. (informal) skateboard, a short version for gördeszka

 3. (informal) surfboard

 4. (informal, computer hardware) motherboard

 5. (slang) a thin person

 6. (slang) a slice of bread

Declension

Inflection (stem in long/high vowel, back harmony)

singular

plural

nominative

deszka

deszkák

accusative

deszkát

deszkákat

dative

deszkának

deszkáknak

instrumental

deszkával

deszkákkal

causal-final

deszkáért

deszkákért

translative

deszkává

deszkákká

terminative

deszkáig

deszkákig

essive-formal

deszkaként

deszkákként

essive-modal

inessive

deszkában

deszkákban

superessive

deszkán

deszkákon

adessive

deszkánál

deszkáknál

illative

deszkába

deszkákba

sublative

deszkára

deszkákra

allative

deszkához

deszkákhoz

elative

deszkából

deszkákból

delative

deszkáról

deszkákról

ablative

deszkától

deszkáktól

Possessive forms of deszka

possessor

single possession

multiple possessions

1st person sing.

deszkám

deszkáim

2nd person sing.

deszkád

deszkáid

3rd person sing.

deszkája

deszkái

1st person plural

deszkánk

deszkáink

2nd person plural

deszkátok

deszkáitok

3rd person plural

deszkájuk

deszkáik

Derived terms


UWAGA!

Czy to nie jest dziwne, że polska wiki twierdzi, że Słowiańska i Pra-Słowiańska Deska / DeSKa, czy Decha / De(c)Ha pochodzą od jakiejś niezgodnej z ofitzjalnym tzw. prawem Vernera, rzekomej ofitzjalnie odtfoszonej postaci giermańskiej *disku, podczas gdy wiki anglojęzyczna podaje Pra-Słowiański źródłosłów, hm?

Czy muszem dodawać, że źródłosłowem dla słowa Deska / DeSKa wg wszelkich znaków na niebie i ziemi znów jest Pra-Słowiańskie słowo Ciąć / CC’, w znaczeniu Siec / SieC, czy raczej Siekać / SieK+aC’, coś jak Do+SieK+aC’..? Ściany budowany ze ściętych Dech, Desek, Deseczek, Deszczułek i Deszczułeczek..


Twierdzę, że powyższe dane są dowodem, że ubezdźwięcznienia posuwały się ze wschodu na zachód, bo ani w sanskrycie, ani w awestyjskim, ani w j. ormiańskim nie nastąpiło zniekształcenia pierwowzoru dźwięku zapisywanego znakiem D. W tzw. j. greckim doszło do zniekształcenia zgodnie z tzw. prawem Vernera, czyli nastąpiło UBEZDŹWIĘCZNIENIE do dźwięku zapisywanego znakiem T.

Ciekawe, czy stało się tak dlatego że dźwięk zapisywany znakiem T jest niżej energetyczny od dźwięku zapisywanego znakiem D, przez co jest łatwiejszy do wymówienia?

Twierdzę, że nie wygląda żeby tzw. łacina zapożyczyła ubezdźwięcznienia z tzw. j. greckiego (jego dialektów), więc bardzo wątpliwe jest, by powstała na jego / ich podkładzie.

…..

O giermańskim słowie Knead napiszę w kolejnym wpisie. Bujta się i bujajta allo-allo.

 

3 uwagi do wpisu “164 Ściana… czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Pierwotnie Pra-Słowiańska Oboczność i ofitzjalna z Siana Sina Dzupa Spita 01

 1. Pingback: 165 Ściana… czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Pierwotnie Pra-Słowiańska Oboczność i ofitzjalna z Siana Sina Dzupa Spita 02 | SKRBH

 2. Gra skojarzeń.
  Skoro S przeszło w Z a potem w DZ:
  Sidina – dzidzina
  Zida – dzida
  To logicznym wydaje się być być ciąg:
  Sidina – siedzieć – zasiedzieć – dziedzina – dziedziczyć – dzierżyć.
  Podobne przejście miało miejsce przy słowie Gęśla – gęźba – gędźba – hudba, co tłumaczyłem w komentarzach do tego artykułu:
  https://slowianiegenetykahaplogrupy.wordpress.com/2016/08/11/slady-slowianszczyzny-zachowane-w-nazwach-miast-i-rzek-iii/#comment-111

  Idąc za ciosem i łącząc zmiany w wymowie i zapisie (nie piśmie tylko zapisie) mamy następujący ciąg:
  Gasidinowie – Zasiedzeni
  Ci co wyszli na podbój Europy i Płn Afryki, im zapisali nazwę: Gasidinowie/Hasdingowie
  A ci którzy zostali, z biegiem czasu ich nazwa przekształciła się w:
  Gaździnów, Gazdów

  Dlaczego uważam że Gasidinowie to Zasiedzeni czyli odwieczne dziedziczący ziemię? A następnie Hasdingowie / teraz Gaździnowie – Gazdy? Ponieważ odwieczny ten lud z tych terenów wyruszał na migracjo/podboje od bardzo dawna. Poczynając od tzw. Ludów Morza, którzy przepasani byli grubymi wysokimi skórzanymi pasami zupełnie jak później Chrobry zapewne dziedziczący po ojcu Mieszku tytuł Dux Wandalorum, a obecnie pasy jak górale – Gazdowie.
  Takie skojarzenia.

  I jeszcze skoro mowa o deskach:
  „źeid” – czyżby słowo to miało to jakiś związek ze słowem „żerdź”?
  Pozdrawiam Aby do wiosny 😉

  Polubienie

  • Wszystko powyżej brzmi logiczne.

   Z tym, że to przejście S>Z>Dz>D>T>C to tylko jedno z kilku możliwych takich przejść, patrz C/S/Z/Dz>G/H/. Może być i np. Dz>S, patrz Dzwon / DzWoN > Sound / Sao’ND, itp. Widać, że dokonuje się to wtórnie wśród ludów, które znajdują się w dalszym okręgu od wysokoenergetycznego pierwotnego ośrodka. To coś jak teoria falowa Shmidta, ale odwrócona, bo tzw. innowacja to innowacja UBEZDŹWIĘCZNIONA. To służy nie tylko do wytłumaczenie zniekształceń odnajdywanych w j. germańskich, ale i w innych językach taż, patrz np. j. indo-irańskie, ormiański, albański, dialekty tzw. greckie, itd.

   (…) I jeszcze skoro mowa o deskach: „źeid” – czyżby słowo to miało to jakiś związek ze słowem „żerdź”? (…)

   Kto wie, może i tak, bo utrata dźwięku zapisywanego znakiem R z rdzenia GRD / ZRD jest możliwa. Mało kto wypowiada ten dźwięk, patrz np. wymowa farsiafskiej bufetowej, czy wymowa angielska, gdzie ten dźwięk właściwie zanikł już…

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.