171 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 05

strażacy gaszą (1.1) ogień

…..

W tej części sprawdzę drugą etymologiczeską fyfiednię tego giermańskiego Site / SiTe. Także i w tym wpisie pokażę nielogiczności twierdzeń i fyfotzeń ofitzjalnego jęsykosnaftzfa. Sami oceńcie, jak one są wiarygodne…

Przypomnę także o ciągle istniejących obocznościach, zarówno dźwięcznych tzw. satem, jak i ubezdźwięcznionych, czyli tzw. kentum, patrz:

Zgasić / Z+GaS+iC’ i Gasić / GaS+iC’, Zasnąć / Za+SN+a”C’ i Gasnąć / Ga+SN+a”C’,

które wg ofitzjalnych mendrcóf nie ma rzekomo żadnej ofitzjalnej etymologii… No tak, no bo Sen / SeN i Śnić / S’+NiC’ niby nie istnieją ofitzjalnie…

Nic to, bo i tak napiszę o nich niebawem… I tu spaliłem byłem dowcip…

Ponownie wskazuję także na kolejne dowody, wskazujące na brak tzw. palatalizacji słowiańskich, patrz:

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_first_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

Inne tytuły tego wpisu:

171 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 14

171 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 35

Dla przypomnienia, trochę zmagań logicznych inaczej z poprzedniego wpisu, do których powrócę w kolejnej części, gdzie wywiodę w końcu właściwe źródłosłowy dla tego Site / SiTe

…..

https://www.etymonline.com/word/site

site (n.)
„place or position occupied by something,” especially with reference to environment, late 14c., from Anglo-French site, Old French site „place, site; position,” and directly from Latin situs „a place, position, situation, location, station; idleness, sloth, inactivity; forgetfulness; the effects of neglect,” from past participle of sinere „let, leave alone, permit,” from PIE *si-tu-, from root *tkei- „to settle, dwell, be home.”

site (v.)

„to give a location to, place,” 1590s, from site (n.). Related: Sited; siting.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/site

site

English

Pronunciation

Etymology 1


Probably from Old Norse (compare Norwegian syt).


Noun

site (plural sites)

 1. (obsolete) Sorrowgrief.

Etymology 2


From Middle English, from Anglo-Norman site, from Latin situs (position, place, site), from sinere (to put, lay, set down, usually let, suffer, permit).


(…)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/situs#Latin

situs

Latin

Pronunciation

Etymology 1


Perfect passive participle of sinō (put, lay, set down; usually let, suffer, permit).


Participle

situs m (feminine sitaneuter situm); first/second declension

 1. permittedallowedsuffered, having been permitted
 2. putlaid or set down, having been set down
 3. (by extension) placedsetlyingsituatedpositioned
 4. (by extension, of the dead) lying, laid, buriedinterred
 5. (by extension) builtfounded
 6. (figuratively) placed, situated, presentready
 7. (figuratively) dependent upon

Declension

First/second declension.

Number Singular Plural
Case / Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
Nominative situs sita situm sitī sitae sita
Genitive sitī sitae sitī sitōrum sitārum sitōrum
Dative sitō sitō sitīs
Accusative situm sitam situm sitōs sitās sita
Ablative sitō sitā sitō sitīs
Vocative site sita situm sitī sitae sita

Derived terms

Noun

situs m (genitive sitūs); fourth declension

 1. The manner of lying; the situationposition or site of something.
 2. quarter of the worldregion.
 3. (Late Latin) description

Declension

Fourth declension.

Case Singular Plural
Nominative situs sitūs
Genitive sitūs situum
Dative situī sitibus
Accusative situm sitūs
Ablative sitū sitibus
Vocative situs sitūs

Descendants

Etymology 2


According to de Vaan, from Proto-Indo-European *dʰgʷʰi-téw-s, from Proto-Indo-European *dʰgʷʰey- (to decline, perish).[1]


Noun

situs m (genitive sitūs); fourth declension

 1. Rustmouldmustinessdustdirtsoil.
 2. Filthiness of the body.
 3. (figuratively) Neglectidlenessabsence of use.
 4. (figuratively, of the mind) A rustingmoulding or wasting away, dullnessinactivity.

Declension

Fourth declension.

Case Singular Plural
Nominative situs sitūs
Genitive sitūs situum
Dative situī sitibus
Accusative situm sitūs
Ablative sitū sitibus
Vocative situs sitūs

Descendants

References

 1. De Vaan, Michiel (2008), “situs”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 568

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/sino#Latin

sino

Latin

Etymology


From Proto-Indo-European *tḱi-né-ti, denominative present of the root *tḱey-.


Pronunciation

Verb

sinō (present infinitive sinereperfect active sīvīsupine situm); third conjugation

 1. (with accusative of person and infinitive) I letpermitsuffer.
 2. putlayset down.

Inflection

Conjugation of sino (third conjugation)
indicative singular plural
first second third first second third
active present sinō sinis sinit sinimus sinitis sinunt
imperfect sinēbam sinēbās sinēbat sinēbāmus sinēbātis sinēbant
future sinam sinēs sinet sinēmus sinētis sinent
perfect sīvī sīvistīsīsti1 sīvit sīvimus sīvistissīstis1 sīvēruntsīvēre
pluperfect sīveram sīverās sīverat sīverāmus sīverātis sīverant
future perfect sīverō sīveris sīverit sīverimus sīveritis sīverint
passive present sinor sinerissinere sinitur sinimur siniminī sinuntur
imperfect sinēbar sinēbārissinēbāre sinēbātur sinēbāmur sinēbāminī sinēbantur
future sinar sinērissinēre sinētur sinēmur sinēminī sinentur
perfect situs + present active indicative of sum
pluperfect situs + imperfect active indicative of sum
future perfect situs + future active indicative of sum
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present sinam sinās sinat sināmus sinātis sinant
imperfect sinerem sinerēs sineret sinerēmus sinerētis sinerent
perfect sīverim sīverīs sīverit sīverimus sīveritis sīverint
pluperfect sīvissemsīssem1 sīvissēssīsses1 sīvissetsīsset1 sīvissēmussīssemus1 sīvissētissīssetis1 sīvissentsīssent1
passive present sinar sinārissināre sinātur sināmur sināminī sinantur
imperfect sinerer sinerērissinerēre sinerētur sinerēmur sinerēminī sinerentur
perfect situs + present active subjunctive of sum
pluperfect situs + imperfect active subjunctive of sum
imperative singular plural
first second third first second third
active present sine sinite
future sinitō sinitō sinitōte sinuntō
passive present sinere siniminī
future sinitor sinitor sinuntor
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives sinere sīvissesīsse1 sitūrus esse sinī situs esse situm īrī
participles sinēns sitūrus situs sinendus
verbal nouns gerund supine
nominative genitive dative/ablative accusative accusative ablative
sinere sinendī sinendō sinendum situm sitū

1At least one rare poetic syncopated perfect form is attested.

Derived terms

References

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/t%E1%B8%B1i-n%C3%A9-ti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/tḱi-né-ti.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/t%E1%B8%B1ey-

Reconstruction:Proto-Indo-European/tḱey-

Proto-Indo-European

Etymology


Reanalysed root of *tḱéyti, from *te (to sire, beget) +‎ *-éyti (*éy-present suffix).[1]


Root

*tḱey- (imperfective)[2][3]

 1. to cultivate
 2. to settle
 3. to live

See also

Derived terms

References

 1. ↑ Jump up to:1.0 1.1 Beekes, Robert S. P. (2010), “κτίλος”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, page 792
 2. Pokorny, Julius (1959), “k̑þei̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume II, Bern, München: Francke Verlag, page 626
 3. Rix, Helmut, editor (2001), “*tk̑ei̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 643-644
 4. Beekes, Robert S. P. (2010), “κτίζω”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, pages 791-792
 5. De Vaan, Michiel (2008), “sinō”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, pages 566-567
 6. De Vaan, Michiel (2008), “pōnō”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 479
 7. Olsen, Birgit Anette (1999) The noun in Biblical Armenian: origin and word-formation: with special emphasis on the Indo-European heritage (Trends in linguistics. Studies and monographs; 119), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, page 899

UWAGA!

Widać rzekome wtórne udźwięcznienie, a następnie wtórnie wtórne ponowne ubezdźwięcznienie w j. irańskich, patrz: PIE root *tḱey-Indo-Iranian: *ĉšáysatIndo-Aryan: *áysatSanskrit: क्षेषत् kéat?

Przypominam, że takie rzekome podwójne zniekształcenia, doprowadzające do zaistnienia pierwotnego stanu dźwięków są ofitzjalnie tradycyjne, patrz np. podwójne zanikania i przejścia dźwięków nosowych w j. polskim, itp.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/te%E1%B8%B1-

Reconstruction:Proto-Indo-European/te

Proto-Indo-European

Root

*teḱ- (perfective)[1][2][3]

 1. to sirebeget

Derived terms

 • *téḱ-t (perfective)
 • *té-tḱ-ti (to produce; to hew, reduplicated athematic)
 • *tí-tḱ-e-ti (i-reduplicated thematic)
 • *te-tóḱ-e (stative)
  • Hellenic: [Term?]
 • *tḱ-éy-ti (to cultivate; to settle; to live, *éy-present)
 • *téḱ-nom
  • Hellenic: [Term?]

References

 1. Pokorny, Julius (1959), “tek-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume III, Bern, München: Francke Verlag, page 1057
 2. Rix, Helmut, editor (2001), “tek̑-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, page 618
 3. Beekes, Robert S. P. (2010), “τίκτω”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume II, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, page 1484

UWAGA!

Co ma ze sobą wspólnego to produce; to hewto cultivate; to settle; to live no to nie wiem.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A4%E0%A5%8D#Sanskrit

क्षेषत्

Sanskrit

Etymology


From Proto-Indo-Aryan *áysat, from Proto-Indo-Iranian *ĉšáysat, from Proto-Indo-European  *tḱéy-s-n̥t, from *tḱey- (to cultivate, settle, live). Cognate with Latin sīrīs.


Pronunciation

Verb

क्षेषत्  (kṣéṣat) (root क्षिclass 2type Paorist(class: also 6 P) (Vedic kṣáiṣat)

 1. (aorist) to dwell, stay, reside

…..

Błagam, niech mi ktoś powie, jaka jest logika w tym wszystkim, no bo darujcie ja nie wim. Mam za to swoją trochę prostszą, niż ta ofitzjalna… A teraz dalej to samo…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0g%CA%B7%CA%B0i-t%C3%A9w-s&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/dʰgʷʰi-téw-s.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0g%CA%B7%CA%B0ey-

Reconstruction:Proto-Indo-European/dʰgʷʰey-

Proto-Indo-European

Etymology


Reanalysed root of *dʰgʷʰéyti, from *egʷʰ (to burn) +‎ *-éyti (*éy-present suffix).


Root

*dʰgʷʰey- (perfective)[1][2]

 1. to decline
 2. to perish

Derived terms

References

 1. Pokorny, Julius (1959), “ghđei̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume II, Bern, München: Francke Verlag, page 487
 2. Rix, Helmut, editor (2001), “*dhgu̯hei̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 150-152
 3. Kroonen, Guus (2013), “*dwīnan-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, page *dwīnan- of 112-113
 4. ↑ Jump up to:4.0 4.1 Cheung, Johnny (2007), “*ǰaiH”, in Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 223
 5. Beekes, Robert S. P. (2010), “φθίνω”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume II, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, pages 1570-1571
 6. De Vaan, Michiel (2008), “sitis”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 568
 7. De Vaan, Michiel (2008), “situs”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 568

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0eg%CA%B7%CA%B0-

Reconstruction:Proto-Indo-European/egʷʰ

Proto-Indo-European

Root

*dʰegʷʰ- (imperfective)[1][2][3][4][5]

 1. to burn
 2. warmhot

Derived terms

Unsorted formations
 • Armenian:
  • Old Armenian: հր-դեհ (hr-deh) (possible borrowing)
 • Germanic: *diurijaz (see there for further descendants)

References

 1. ↑ Jump up to:1.0 1.1 1.2 Pokorny, Julius (1959), “dhegh-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume I, Bern, München: Francke Verlag, pages 240-241
 2. ↑ Jump up to:2.0 2.1 2.2 Rix, Helmut, editor (2001), “*dʰegʰ-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 133-134
 3. Cheung, Johnny (2007), “*daǰ”, in Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 53-54
 4. Orel, Vladimir (1998), “ndez”, in Albanian Etymological Dictionary, Leiden, Boston, Köln: Brill, page 284
 5. Orel, Vladimir (1998), “djeg”, in Albanian Etymological Dictionary, Leiden, Boston, Köln: Brill, page 68
 6. ↑ Jump up to:6.0 6.1 6.2 Matasović, Ranko (2009), “*degʷi-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 93
 7. Derksen, Rick (2015), “daga”, in Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 110
 8. ↑ Jump up to:8.0 8.1 Beekes, Robert S. P. (2010), “τέφρα”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, pages 1475-1476
 9. ↑ Jump up to:9.0 9.1 9.2 De Vaan, Michiel (2008), “febris”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 208

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/dagis&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/dagis.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/daga%CB%80&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/dagaˀ.

…..

UWAGA!

To wszystko kojarzy Mię siem z Żagiew / R”/Z”aG+ieW albo z odwrotnością tego znaczenia, czyli Gasić / GaS+iC’, Dogaszać / Do+GaS”+aC’,.. ale jaki ma to niby związek z Situs / SiT+o’S no to ni wim…

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%BCagiew

żagiew (język polski)

żagiew (1.1)
wymowa:
IPA[ˈʒaɟɛf]ASaǵef], zjawiska fonetyczne: zmięk.• wygł.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) płonący kawał drewna
(1.2) przen. cośco staje się przyczynąpoczątkiem gwałtownych i dramatycznych wydarzeń
(1.3) biol. zob. huba
odmiana:
(1.1–3)

przykłady:
(1.1) Dwa smolne łuczywa ogień obejmował bożyzażegniętą żagiew podano dziewczyniektóra żywo i zręcznie pod stos  podłożyła[1].
synonimy:
(1.1) głownia
wyrazy pokrewne:
rzecz. Żegota ż/mos
tłumaczenia:
 • angielski: (1.1) torch
źródła:
 1.  Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%BCagiew

żagiew

Polish

Pronunciation

IPA(key)/ˈʐa.ɡʲɛf/

Noun

żagiew f

 1. torch
 2. brandfirebrand (piece of burning or smoldering wood)
 3. Any fungus of the genus Polyporus.

Declension

Synonyms

Related terms

Further reading

 • żagiew in Polish dictionaries at PWN

…..

Zgasić / Z+GaS+iC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/zgasi%C4%87#pl

zgasić (język polski)

znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) aspekt dokonany od: gasić

czasownik zwrotny zgasić się

(2.1) aspekt dokonany od: gasić się
wyrazy pokrewne:
czas. gasić ndk.
rzecz. gaszenie nzgaszenie n
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających aspektów zobacz listę tłumaczeń w haśle: gasić

…..

Gasić / GaS+iC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/gasi%C4%87

gasić (język polski)

strażacy gaszą (1.1) ogień
wymowa:
IPA[ˈɡaɕiʨ̑]AS[gaśić], zjawiska fonetyczne: zmięk. wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany (dk. brak)

(1.1) przerywać palenie
(1.2) zmniejszać blask
(1.3) techn. wyłączać urządzenie
(1.4) zaspokajać głódpożądaniepotrzebę
(1.5) tłumić
(1.6) pot. speszyćpozbawić pewności siebie
(1.7) sport. przyhamować piłkę
(1.8) o wapnie palonym: łączyć z wodą
odmiana:
(1) koniugacja VIa

przykłady:
(1.1) Strażacy dzielnie gaszą pożar.
(1.1) Nogaś tego papierosa!
(1.2) Czarne chmury gaszą blask księżyca.
(1.3) Gaś natychmiast to radioMały zasypia.
(1.4) Gasili swe pragnienie długo i namiętnie.
(1.5) Łącznik głowicy z ramą jest kluczowym elementem gaszącym wibracje motocykla Junak.
(1.6) Franek strasznie zapalił się do tego pomysłuale szef go gasił na każdym kroku.
wyrazy pokrewne:
rzecz. gaśnica żgaszenie ndogaszanie ndogaszenie npogaszenie nwygaszanie nwygaszenie nzagaszanie nzagaszenie nzgaszanie nzgaszenie n
czas. dogaszać ndk.dogasić dk.pogasić dk.wygaszać ndk.wygasić dk.zagasz ndk.zagasić dk.zgaszać ndk.zgasić dk.
przym. gaśniczy
związki frazeologiczne:
ostatni gasi światło
tłumaczenia:
źródła:
Hasło gasić w: SJP.pl.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/gasi%C4%87

gasić

Polish

Etymology


From Proto-Slavic *gasiti.


Pronunciation

Verb

gasić impf (perfective zgasić or ugasić)

 1. (transitive) to put outextinguish
 2. (transitive) to quench
 3. (transitive) to switch offturn off

Conjugation

Synonyms

Related terms

Further reading

 • gasić in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/gasiti

Reconstruction:Proto-Slavic/gasiti

Proto-Slavic

Etymology


Per Derksen, from Proto-Indo-European *gʷōs-eye-, lengthened causative of *(s)gʷes. Baltic cognates include Lithuanian gesýti (to extinguish), 1sg. gesaũgèsti (to be extinguished, to go out), 1sg. gestùLatvian dzēst (to extinguish)dzist (to be extinguished, to go out). Indo-European cognates include Sanskrit जसते (jásateto be extinguished)जासयति  (jāsáyatito extinguish, to exhaust)Ancient Greek σβέννῡμι  (sbénnūmito extinguish).


Verb

*gasìti impf

 1. to extinguish

Inflection

Related terms

 • *gàsnǫti (to be extinguished, to go out)

Descendants

References

 • Černyx, P. Ja. (1999), “гаси́ть”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 1, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 182
 • Derksen, Rick (2008), “*gasìti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 161
 • Vasmer, Max (1964–1973), “гаси́ть”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačóv O. N., Moscow: Progress
 • Trubačev O. N., editor (1979), “*gasiti”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 06, Moscow: Nauka, page 104

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/g%CA%B7%C5%8Dseye-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/gʷōseye-.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/(s)g%CA%B7es-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/(s)gʷes-.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/gasn%C7%ABti

Reconstruction:Proto-Slavic/gasti

Proto-Slavic

Etymology


From the root of *gasìti + *-nǫti, from Proto-Indo-European *(s)gʷes-. Baltic cognates include Lithuanian gesýti (to extinguish), 1sg. gesaũgèsti  (to be extinguished, to go out), 1sg. gestùLatvian dzēst (to extinguish)dzist (to be extinguished, to go out). Indo-European cognates include Sanskrit जसते (jásateto be extinguished)जासयति (jāsáyatito extinguish, to exhaust)Ancient Greek σβέννῡμι (sbénnūmito extinguish).


Verb

*gàsnǫti impf

 1. to be extinguished, to go out

Inflection

Accent paradigm a.

 • 1sg. *gasnǫ

This verb needs an inflection-table template.

Related terms

Descendants

References

 • Černyx, P. Ja. (1999), “гаси́ть”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 1, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 182
 • Derksen, Rick (2008), “*gàsnǫti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 161
 • Vasmer, Max (1964–1973), “гаси́ть”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačóv O. N., Moscow: Progress
 • Trubačev O. N., editor (1979), “*gasnǫi”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 06, Moscow: Nauka, page 104

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/gasn%C4%85%C4%87#Polish

gasć

Polish

Etymology


From Proto-Slavic *gasti.


Pronunciation

 • IPA(key)/ˈɡas.nɔɲt͡ɕ/

Verb

gasnąć impf (perfective zgasnąć)

 1. (intransitive) to go outextinguish
 2. (intransitive) to fade, to wane

Conjugation

Synonyms

Related terms

Further reading

 • gasnąć in Polish dictionaries at PWN

…..

Gasnąć / Ga+SN+a”C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/gasn%C4%85%C4%87

gasć (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɡasnɔ̃ɲʨ̑]AS[gasnõńć], zjawiska fonetyczne: nazal.• asynch. ą  wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. zgasnąć)

(1.1) o źródle światła lub ciepła, o uczuciach zanikaćzmniejszać swoją mocsiłę
odmiana:
(1.1) koniugacja Vc

przykłady:
(1.1) Ognisko już gaśnieZaraz będzie można upiec ziemniaki.
wyrazy pokrewne:
czas. zgasnąć dk.przygasać ndk.przygasnąć dk.wygasać ndk.wygasnąć dk.
przym. gaśniczy
rzecz. gaśnięcie nwygaśnięcie n
tłumaczenia:

…..

Zasnąć / Za+SN+a”C’ 

https://pl.wiktionary.org/wiki/zasn%C4%85%C4%87

zasć (język polski)

wymowa:
IPA[ˈzasnɔ̃ɲʨ̑]AS[zasnõńć], zjawiska fonetyczne: nazal.• asynch. ą 
znaczenia:

czasownik nieprzechodni dokonany (ndk. zasypiać)

(1.1) przejść w stan snuspaniazacząć spać
(1.2) eufem. peryfr. podn. umrzeć
odmiana:
(1.1–2) koniugacja Va

przykłady:
(1.1) Zmęczony kierowca zasnął za kierownicą.
synonimy:
(1.1) pogrążyć się we śniepot. uderzyć w kimono
antonimy:
(1.1) obudzić się
wyrazy pokrewne:
rzecz. zaśnięcie n
czas. zaspaćspać ndk.
związki frazeologiczne:
zasnąć na wieki • zasnąć snem sprawiedliwego • zasnąć snem wiecznym • zasnąć w Panu
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/zasn%C4%85%C4%87

zasć

Polish

Etymology

EB1911 - Volume 01 - Page 001 - 1.svg

This entry lacks etymological information.

Pronunciation

 • IPA(key)/ˈzas.nɔɲt͡ɕ/

Verb

zasnąć pf (imperfective zasypiać)

 1. (intransitive) to fall asleep

Conjugation

Antonyms

Related terms

Further reading

 • zasnąć in Polish dictionaries at PWN

…..

Jak napisałem słowo Sen / SeN i Śnić / S’+NiC’ nie istnieją dla ofitzjalnej nałki… Jaja jak berety, ale skurczone albo płaskie, bo podeptane, jak te zgniłe dzbuki tchórza i kłamcy Tanatora… 🙂

2 uwagi do wpisu “171 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 05

 1. „Błagam, niech mi ktoś powie, jaka jest logika w tym wszystkim…” Wiem, że pytasz retorycznie, bo zrekonstruowany język PIE ma kłopoty z logiką, ponieważ jest to sztuczny, nie istniejący w naturze twór, będący zlepkiem języków wielu ludów mijających się w przestrzeni i w czasie. Przecież nikt,nigdy językiem PIE nie mówił! Uświadomienie sobie tego prostego faktu zajmie znawcom tematu niestety trochę czasu.

  Język PIE=PS i to jest coś realnego co się rzeczywiście wydarzyło, znaczy Prasłowianie R1a-M417 przodkami Ariów , których to genetyka prezentuje jako R1a-Z93.

  Proszę jednak byś zwrócił uwagę na to słowo: Sanskrit: क्षेषत् (kṣéṣat) – angielskie przybliżenia to kultywować, osiedlić, żyć?!

  Hmm, czyżby krzesać?
  https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A4%A4%E0%A5%8D

  NIe da się zaprzeczyć, że by zrobić przerwę w wędrówce, znaczy obozowisko, to w podstawą jest ognisko (nie schron – przy dobrej pogodzie namiot w lecie nie jest potrzebny- ale ogień zawsze!). Więc należy ożywić , osiedlić ogień, czyli KRZESAĆ, albo wyciągnąć żar z pojemnika czyli kultywować 😉

  Zapuściłem wyszukiwarkę by sprawdzić to przeczucie (ping od wędrowców ))) i wyskoczyło mi to:

  https://www.aurobindo.ru/workings/matherials/rigveda/06/06-003.htm

  w odniesieniu do agni! Rig Veda i Agni – trochę mi opadła szczęka, muszę przyznać, bo przecież wjechałem nagle w najstarsze fragmenty kultury indyjskiej związanej z Ariami, cytuję:

  „06.003.01 (Mandala. Sukta. Rik)

  Samhita Devanagari Accented

  अग्ने॒ स क्षे॑षदृत॒पा ऋ॑ते॒जा उ॒रु ज्योति॑र्नशते देव॒युष्टे॑ ।

  यं त्वं मि॒त्रेण॒ वरु॑णः स॒जोषा॒ देव॒ पासि॒ त्यज॑सा॒ मर्त॒मंहः॑ ॥

  Padapatha Transcription Nonaccented

  agne ǀ saḥ ǀ kṣeṣat ǀ ṛta-pāḥ ǀ ṛte-jāḥ ǀ uru ǀ jyotiḥ ǀ naśate ǀ deva-yuḥ ǀ te ǀ

  yam ǀ tvam ǀ mitreṇa ǀ varuṇaḥ ǀ sa-joṣāḥ ǀ deva ǀ pāsi ǀ tyajasā ǀ martam ǀ aṃhaḥ ǁ ”

  Jest tam też nagranie tych wersów, lepsza wersja druga. Ni w ząb nie znam samskrytu, więc może ty pomożesz: co znaczy pierwszy wers.

  pzdr

  Polubienie

  • (…) „Błagam, niech mi ktoś powie, jaka jest logika w tym wszystkim…” Wiem, że pytasz retorycznie, bo zrekonstruowany język PIE ma kłopoty z logiką, ponieważ jest to sztuczny, nie istniejący w naturze twór, będący zlepkiem języków wielu ludów mijających się w przestrzeni i w czasie. (…)

   To nie jest tylko pytanie retoryczne. Z tym akurat nie zgodzę się, bo to nie jest zlepek wielu języków. To jest zwyczajne ODWRÓCENIE LOGIKI, bo jest prostsze wytłumaczenie tego odtfoszonego czegoś, patrz utrata dźwięczności. Nikt tego nie chce zrozumieć, bo to jest ZA PROSTE i wskazuje bezpośrednio na język słowiański, a szczególnie na j. polski / lechicki / zachodnio-słowiański, jako POCHODZĄCY W PROSTEJ LINII OD TEGO TZW. PIE, czyli Pra-Słowiańskiego właśnie. To boly wszystkich Fielko-Giermacóf, ale co najgorsza także i Folnych Słowian, bo im bardziej pasuje coś południowego, albo ze stepu, a najlepiej z czerwono-czarną flagą powiewającą nad nimi, patrz rzekome zapożyczenia od-irańskie,czy rzekoma zależność od Scytów i Sarmatów.

   Rudaweb nie popiera tego, ale nie wychyla się i trzyma język za zębami. Jednocześnie idzie ręka w rękę z kolesiem, który wymyśla co raz inne fantastyczne bajeczki, przeczące temu, co twierdzo Rudaweb. I nic… Zrobią teraz o tym se wykłady… Niestety z A.L i S.A. jest dokładnie to samo. Od 2014 r wiadomo, że Z93 NIE JEST SŁOWIAŃSKIM MARKEREM, ale co tam. Wtg nich step był słowiański, bo Scytowie i Sarmaci wymyśleni przez niemieckiego biskupa Kromera, no to przeca musieli być albo irańscy, jak twierdzi allo-allo w tym dr Makuch, dr Jamroszko, Tchórzliwy Grzegorz i inni allo-allo, albo jednak słowiańscy… Albo oba. To już dawno temu przestało być śmiszne. Nie ważne dane, ważne są czyny odważne i ich przekonania polityczne.

   (…) Przecież nikt, nigdy językiem PIE nie mówił! Uświadomienie sobie tego prostego faktu zajmie znawcom tematu niestety trochę czasu. (…)

   Tym odtfoszonym ubezdźwięcznionym potforkiem na stówę nikt, no może Inżynier obudzony na którymś tam Obcym. LOL. Nie dziwię się, że urwał mu łeb, bo kuźwa źle akcentował słowa!!! Hahahaha. Ja zrobiłbym mu to samo, gdybym był Inżynierem! 🙂

   (…) Język PIE=PS i to jest coś realnego co się rzeczywiście wydarzyło, znaczy Prasłowianie R1a-M417 przodkami Ariów , których to genetyka prezentuje jako R1a-Z93. (…)

   Napisz to gdzieś publicznie, to Cię spalą żywcem.

   (…) Proszę jednak byś zwrócił uwagę na to słowo: Sanskrit: क्षेषत् (kṣéṣat) – angielskie przybliżenia to kultywować, osiedlić, żyć?! Hmm, czyżby krzesać? (…)

   Pewno tak. Pytanie, a dlaczego to nie udźwięczniło się do Czresać / C”ReS+aC’ lub SeR+SaC’, hm?A co z Czesać / C”eS+aC’, które JUŻ ISTNIAŁO!? Tu znów powstaje pytanie o tzw. palatalizacje słowiańskie, których nie było, ale które sobie wydumano, bo tak allo-allo pasuje do ich niemych teoryjek i odtfoszeń.

   (…) Jest tam też nagranie tych wersów, lepsza wersja druga. Ni w ząb nie znam samskrytu, więc może ty pomożesz: co znaczy pierwszy wers. (…)

   Nad czymś takim trzeba usiąść, a ja teraz nie mam czasu. Mam napisaną moje wywiedzenie dla Gajatri Mantra, ale jest tego tyle, że wróce do tego, jak skończę z DRaG / TaRG, czyli jeszcze z 10 wpisów. Przypominaj, bo pewno zapomnę, a chętnie na to zerknę.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.