230 Przy, Przydać, Przyprawić, Przyprowadzić, Przywieźć, Przywozić, Przywodzić, Przywidywać, Przybrnąć, Przypływać i inne dowody na pierwotność Pra-Słowiańskich rdzenie i słów

nauka przy (1.4) latarce

…..

Jak wspomniałem w poprzednim wpisie, oto i Przyimek Przy / PR”y, jak i przykłady słów zaczynające się Przedrostkiem Przy+ / PR”y+.

Słowa o których będę pisał dziś, znaczeniowo są powiązane z:

 • Przemieszczaniem kogoś lub czegoś, szczególnie przez Wodę / WoDe”,
 • rdzeniem WD, ale mają Przeciwne znaczenie, niż słowa, o których pisałem już dwa wpisy temu, czyli tu:

https://skrbh.wordpress.com/2020/02/14/228-przeprawiac-przeprowadzac-przewodzic-przewidziec-przebrnac-przeplywac-i-inne-dowody-na-pierwotnosc-pra-slowianskich-rdzenie-i-slow/

W następnej części upowszechnię inne podobne słowa, tak jak to też już robiłem.

Teraz trochę definicji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyimek

Przyimek (łac. praepositio) – nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy się z innymi wyrazami i nadaje im inny sens. Na przykład rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stoleo stoleza stołemobok stołupo stolepod stołemzza stołukoło stołuprzy stoleponad stołemod stołuku stołowi itp.

Przyimki dzieli się na:

 • przyimki proste (np. zdonabezzapoduwnadoodpo).
 • przyimki złożone, składające się z przyimków prostych (np. z + nad = znadpo + przez = poprzez).

Przyimek w połączeniu z rzeczownikiemprzymiotnikiem lub liczebnikiem tworzy wyrażenie przyimkowe, np. z nudówze strachusklep z butamizeszyt w kratkęz piętnaścieze stoz milion. (…)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrostek

Przyrosteksufiks (z łac. suffixus „dołączony” od sub „pod” i fixus „umocowany”) – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu  (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest  końcówką fleksyjną[1]). Jednakże ścisłe rozgraniczenie morfemów gramatycznych i słowotwórczych nie zawsze jest możliwe[2]. Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden.

Sufiksy razem z przedrostkami (prefiksami) i wrostkami (infiksami) wchodzą w skład zrostków (afiksów), czyli tych morfemów słowotwórczych, które odpowiadają za tworzenie wyrazów pochodnych[3].

Przykłady: ogromn-iast-y, konstantyn-opolowianinecz-ka (…)

Inne tytuły tego wpisu:

230 Peys, Piasta, Pieścić, Pizda, Pięść, Pięć, Piędź, Pięta, Pętać i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni 25

230 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 37

…..

Przy / PR”y

https://sjp.pwn.pl/sjp/przy;2511777.html

przy

1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się blisko danej osoby, rzeczy albo danego miejsca, np. Usiadła przy dziadku.»
2. «przyimek komunikujący, że zdarzenie, o którym mowa, miało miejsce w obecności danej osoby, np. Umowę zawarli przy świadkach.»
3. «przyimek używany w celu porównania kontrastujących ze sobą rzeczy lub osób, np. Przy rosłym bracie wydawał się niepozorny.»
4. «przyimek używany dla określenia czasu lub okoliczności zdarzenia, o którym mowa w zdaniu, np. Grali przy pełnej sali.»
5. «przyimek komunikujący, że jakaś rzecz, instytucja lub osoba jest w jakiś sposób przyporządkowana innej rzeczy, instytucji lub osobie, np. Poodpinał guziki przy swetrze. Zaczynał jako asystent przy profesorze.»
6. «przyimek przyłączający nazwę obiektu, z którym związane są charakteryzowane w zdaniu czynności, np. Pracuje przy budowie hotelu.»
7. «przyimek określający przedmiot, który posiada lub który ma do dyspozycji charakteryzowana w zdaniu osoba, np. Przy władzy są teraz partie prawicowe.»

…..

Przy / PR”y

https://pl.wiktionary.org/wiki/przy

przy (język polski)

miejsce przy (1.1) oknie

robotnik przy (1.3) pracy

nauka przy (1.4) latarce

wymowa:
wymowa ?/iIPA[pʃɨ]AS[pšy], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
znaczenia:

przyimek

(1.1) …opisujący miejsce, niedaleko którego odbywa się czynność
(1.2) …opisujący orientacyjny czas, okazję
(1.3) …opisujący okoliczność
(1.4) …przyłączający nazwę obiektu, z którym wiążą się charakteryzowane w zdaniu czynności
odmiana:
nieodm.
przykłady:
(1.1) zabiwszygrzebie w gajuna łączce przy ruczaju.[1]
(1.2) Przy obiedzie wyznałam rodzicom prawdę.
(1.3) Zrobię to przy okazji.
składnia:
(1.1–4) przy + Ms.
synonimy:
(1.1) obok
(1.2) okołopodczas
tłumaczenia:
źródła:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przy

przy

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *pri, from Proto-Indo-European *preh₂ey

Pronunciation
Preposition

przy (+ locative)

 1. byatnext to
 2. in front of
Further reading
 • przy in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/preh%E2%82%82ey&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/preh₂ey.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/pri

Reconstruction:Proto-Slavic/pri

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *prei, from Proto-Indo-European *prey.

Preposition

*pri[1]

 1. (with locative) next tobyat
 2. with
 3. to
Synonyms
Related terms

Descendants

Further reading
 • Vasmer (Fasmer), Max (Maks) (1964–1973), “при”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačóv Oleg, Moscow: Progress
References
 1. Derksen, Rick (2008), “*pri”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, ISBN 978 90 04 15504 6, page 419

UWAGA!

To Proto-Indo-European *prey przenosi tu:

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/per-


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/pri-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/pri-.

…..

Przy+ / PR”y+

https://sjp.pwn.pl/sjp/przy;2511778.html

przy-

1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników oznaczający najczęściej: osiągnięcie celu przestrzennego, bliskości, sąsiedztwa czegoś, np. przybiecprzynieść; połączenie z czymś w jedną całość, umocowanie tego połączenia, np. przybićprzykleić; częściową realizację tego, co oznacza wyraz podstawowy, np. przyciemnićprzyciszyć; zwiększenie, uzupełnienie zasobu, ilości czegoś, np. przysporzyćprzylać; zaskoczenie, udaremnienie działania, wykrycie czegoś, np. przyłapaćprzydybać; towarzyszenie czemuś inną czynnością, np. przygrywaćprzyśpiewywać; dopasowanie, dostosowanie, sprawdzenie, np. przymierzyćprzyrównać; działanie losowe, np. przytrafić sięprzydarzyć się»
2. «przedrostek tworzący od przymiotników przymiotniki i przysłówki pochodne, oznaczające osłabienie jakiejś cechy lub zmniejszenie stopnia intensywności czegoś, np. przyciasnyprzymało»
3. «część składowa wyrazów pochodnych mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka przy z rzeczownikiem w miejscowniku, np. przylądek (od: przy lądzie), przygraniczny (od: przy granicy)»
4. «część składowa rzeczowników utworzonych od czasowników przez odrzucenie ich części przyrostkowych, np. przycisk (od:  przyciskać), przypływ (od: przypływać

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/przy-

przy- (język polski)

wymowa:
wymowa ?/iIPA[pʃɨ]AS[pšy], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
znaczenia:

przedrostek

(1.1) …oznaczający osiągnięcie celu
odmiana:
(1.1) nieodm.
przykłady:
(1.1) Przybiegł i przytargał ze sobą kilogram jabłek.
składnia:
(1) przy- + Ms.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przy-#Polish

przy-

Polish

Prefix

przy-

 1. indicates movement towards
 2. towardsapproachingarriving
Derived terms
Further reading
 • przy- in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/prid%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/pridъ

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *preida, from Proto-Indo-European *prey-dʰh₁-o-m*prey-dh₃-o-m?. Cognate with Latvian priẽds  (bonus), Lithuanian priẽdas (addition, bonus, supplement).


Noun

*prĩdъ m[1]

 1. addition
Inflection
See also
Descendants
References
 1. Derksen, Rick (2008), “*prídъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 419

UWAGA!

Końcówki +aS, +S nie istniała w ofitzjalnie odtfoszonych Proto-Balto-Slavic i PIE , patrz:

From Proto-Balto-Slavic *preida, from Proto-Indo-European *prey-dʰh₁-o-m*prey-dh₃-o-m?. Cognate with Latvian priẽds  (bonus)Lithuanian priẽdas (addition, bonus, supplement).


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/prey-dh%E2%82%83-o-m&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/prey-dʰh₁-o-m.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/prey-d%CA%B0h%E2%82%81-o-m&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/prey-dh₃-o-m.

…..

Przydać / PR”y+D+aC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyda%C4%87_si%C4%99

przydać się (język polski)

wymowa:
IPA[ˈpʃɨdaʨ̑‿ɕɛ]AS[pšydać‿śe], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• denazal.• zestr. akc.
znaczenia:

czasownik (ndk. przydawać się)

(1.1) okazać się przydatnymużytecznym
(1.2) st.pol. zdarzyć się
(1.3) gw. (Górny Śląsk) przydarzyć się[1]
przykłady:
(1.1) Informacja o intrygach Abwehry i próbach nawiązania kontaktu z Amerykanami przyda się centrali[2].
wyrazy pokrewne:
rzecz. przydatność
przym. przydatny
tłumaczenia:
źródła:
 1.  Barbara Bartnicka, Język i my. 4, WSiP, Warszawa 1994, s. 43.
 2.  Andrzej Zbych (Andrzej Szypulski, Zbigniew Safjan), Stawka większa niż życie, 2000, Narodowy Korpus Języka Polskiego.

…..

Przydatny / PR”y+DaT+Ny

https://pl.wiktionary.org/wiki/przydatny#pl

przydatny (język polski)

wymowa:
IPA[pʃɨˈdatnɨ]AS[pšydatny], zjawiska fonetyczne: utr. dźw. wymowa ?/i
znaczenia:

przymiotnik

(1.1) mający zastosowanie
(1.2) pomocny
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) Nie wyrzucaj pędzlabędzie przydatny do malowania ścian.
(1.2) Ten słowniczek będzie bardzo przydatny w czasie podróży po Europie.
składnia:
(1.1) przydatny + do + D.
kolokacje:
(1.1) przydatny do spożycia
synonimy:
(1.1) zdatny
(1.2) użytecznypożytecznypomocny
hiponimy:
(1.2) praktyczny
wyrazy pokrewne:
rzecz. przydatność ż
czas. przydawać się ndk.przydać się dk.
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przydatny

przydatny

Polish

Pronunciation
Adjective

przydatny (comparative bardziej przydatnysuperlative najbardziej przydatny)

 1. useful
Declension
Synonyms
Further reading
 • przydatny in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • przydatny in Polish dictionaries at PWN

…..

Przydatność / PR”y+DaT+NoS’C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przydatno%C5%9B%C4%87#pl

przydatność (język polski)

wymowa:
IPA[pʃɨˈdatnɔɕʨ̑]AS[pšydatność], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) posiadanie zastosowaniacecha czegośco jest przydatne
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Przydatność jest jedną z podstawowych cech sprzętu.
synonimy:
(1.1) użyteczność
antonimy:
(1.1) zbędność
wyrazy pokrewne:
czas. przydawać się (przydać się)
przym. przydatny
tłumaczenia:

UWAGA!

Widać oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni, patrz Dać / Da+C’, czy Datek / Da+T+eK, itp?!

O Dać / Da+C’ i Datek / Da+T+eK pisałem np. tu:

https://skrbh.wordpress.com/2018/04/26/119-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusia-07/

https://skrbh.wordpress.com/2018/04/30/120-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusia-08/

https://skrbh.wordpress.com/2018/05/11/121-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrusia-09/


…..

Przyprawa / PR”y+PRa+Wa

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyprawa#pl

przyprawa (język polski)

sklep z przyprawami (1.1)

wymowa:
IPA[pʃɨˈprava]AS[pšyprava], zjawiska fonetyczne: utr. dźw. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) kulin. spoż. składnik dodawany do potrawy w celu poprawienia jej smaku lub zapachuzob. też przyprawa w Wikipedii
(1.2) st.pol. sprzętprzyborywyposażenie[1]
(1.3) środ. przestępcze herbata[2]
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) W mojej kuchni używam wielu orientalnych przypraw.
(1.1) Sanepid wykrył w przyprawach dwukrotne przekroczenie dopuszczalnych norm substancji konserwujących.
(1.1) Zupa ma ostry smak dzięki przyprawom.
hiponimy:
(1.1) anyżbazyliachilicukiercukier wanilinowycukier waniliowycynamonczarnuszkaczosnekgałka muszkatołowagoździkiimbirkardamonkminkminekkolendrakozieradkakurkumalaska waniliilubczykmajeranekmiętaoreganopieprzpieprz ziołowysólszafrantymianekziele angielskie
wyrazy pokrewne:
rzecz. przyprawianie nprzyprawnik m
czas. przyprawiać ndk.przyprawić dk.doprawiać ndk.doprawić dk.
przym. przyprawowyprzyprawny
związki frazeologiczne:
więcej przyprawy niż potrawy
etymologia:
(1.1) rzeczownik odczasownikowy od przedrostkowego pol. przyprawić[3]
uwagi:
zob. też przyprawa w Wikicytatach
tłumaczenia:
(1.3) zobacz listę tłumaczeń w haśle: herbata
źródła:
 1.  Aleksander Zajda, Analiza a synteza w rozwoju słownictwa polskiego, w: Historia języka, dialektologia, onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych pod red. Renaty Przybylskiej, Macieja Raka, Agaty Kwaśnickiej-Janowicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, s. 131.
 2.  Monika Bąk, Tatiana Kwiatkowska, System wartości i oceny na materiale odzieży i jedzenia w rosyjskim i polskim żargonie przestępczym, w: Лексика подстандарта, t. 2, Современные жаргоны и их описание, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 114.
 3.  publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło przyprawa w: Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przyprawa

przyprawa

Polish

Pronunciation
Noun

przyprawa f

 1. spicecondiment
Declension
Related terms
Further reading

…..

Przyprawiać / PR”y+PRa+WiaC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyprawia%C4%87

przyprawiać (język polski)

przyprawiać (1.1)
wymowa:
IPA[pʃɨ.ˈpra.vʲjäʨ̑]AS[pšy.pra.vʹi ̯äć], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• podw. art.• i → j 
znaczenia:

czasownik

(1.1) dodawać przyprawę do potrawy lub napoju
(1.2) przyczepiać coś dodatkowego – dosłownie lub w przenośni (np. wąsyrogibrodę)
(1.3) doprowadzać kogoś do jakiegoś negatywnego stanu (np. chorobyodczucia)
odmiana:
(1.1) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Mama przyprawia zupę majerankiem.
(1.2) To nas tu o mało nie wykastrowalia ty cycki będziesz sobiecyganieprzyprawiał? (Albert w filmie Seksmisja Juliusza Machulskiego)
kolokacje:
(1.3) przyprawiać o ból głowy / o szybsze bicie serca / o mdłości / o dreszcze / o ciarki / o palpitacje serca / o kontuzję / o paranoję / o ból brzucha / o zgryzotę / o wieczną zgubę
synonimy:
(1.1–2) doprawiać
wyrazy pokrewne:
rzecz. przyprawianie nprzyprawaprzyprawnik
czas. przeprawićprzeprawiaćprzyprawićdoprawićdoprawiać
przym. przyprawionyprzyprawianyprzyprawowynieprzyprawiony
związki frazeologiczne:
przyprawiać rogi • przyprawiać gębę • przyprawiać skrzydła • przyprawiać łatkę • przyprawiać o ból głowy
tłumaczenia:

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przyprawia%C4%87

przyprawiać

Polish

Pronunciation
 • IPA(key)/pʂɨˈpra.vʲat͡ɕ/
Verb

przyprawiać impf (perfective przyprawić)

 1. to season (to flavour food)
Conjugation
Related terms
Further reading

…..

Przyprawić / PR”y+PRa+WiC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyprawi%C4%87

przyprawić (język polski)

ktoś przyprawił (1.1) rybę

wymowa:
IPA[pʃɨˈpravʲiʨ̑]AS[pšypravʹić], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.
znaczenia:

czasownik przechodni dokonany (ndk. przyprawiać)

(1.1) aspekt dokonany od: przyprawiać
odmiana:
(1.1) koniugacja VIa

wyrazy pokrewne:
rzecz. przyprawa żprzyprawianie nprzyprawienie n
czas. przyprawiać ndk.
przym. przyprawowy
związki frazeologiczne:
przyprawić rogi
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających aspektów zobacz listę tłumaczeń w haśle: przyprawiać

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przyprawi%C4%87

przyprawić

Polish

Pronunciation
 • IPA(key)/pʂɨˈpra.vʲit͡ɕ/
Verb

przyprawić pf (imperfective przyprawiać)

 1. to season (to flavour food)
Conjugation
Related terms
Further reading

…..

Przyprawianie / PR”y+PRa+Wia+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyprawianie#pl

przyprawianie (język polski)

wymowa:
IPA[ˌpʃɨpraˈvʲjä̃ɲɛ]AS[pšypravʹi ̯ä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.• utr. dźw.• podw. art.• nazal.• -ni…• akc. pob.• i → j 
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) rzecz. odczas. od: przyprawiać
odmiana:
(1.1)

wyrazy pokrewne:
czas. przyprawiać ndk.przyprawić dk.
rzecz. przyprawienie nprzyprawa ż

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/przyprawianie

przyprawianie

Polish

Pronunciation
 • IPA(key)/pʂɨ.praˈvʲa.ɲɛ/
Noun

przyprawianie n

 1. verbal noun of przyprawiać
Declension
Further reading

…..

Przyprowadzić / PR”y+PRo+WaDz+iC’

https://sjp.pwn.pl/sjp/przyprowadzic;2512458.html

przyprowadzić — przyprowadzać

1. «prowadząc kogoś lub coś, przybyć dokądś»
2. «wywołać u kogoś jakiś stan»

…..

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=35203&id_znaczenia=3931921&l=29

przyprowadzić

prowadząc pojazd, przybyć do jakiegoś miejsca

…..

Przyprowadzać / PR”y+PRo+WaDz+aC’

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=35204&id_znaczenia=3931913&l=1

przyprowadzać

powodować, że ktoś lub coś znajduje się w określonym stanie

…..

Przywieźć / PR”y+WieZ’+C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przywie%C5%BA%C4%87

przywieźć (język polski)

znaczenia:

czasownik przechodni dokonany (ndk. przywozić)

(1.1) przy pomocy pojazdu lub narzędzia na kołach (ewentualnie kółkachdostarczyć coś lub umożliwić komuś przybycie w dane miejsce
odmiana:
(1.1) koniugacja XI

przykłady:
(1.1) Narzeczony przywiózł Luśce ukulele.
(1.1) Dziadek Dorian przywiózł ze sobą wnuczęta.
(1.1) Co mi przywieziecie z zagranicy?
(1.1) Przywiózł cegły na taczce.
składnia:
(1.1) przywieźć + C. + B. • nie przywieźć + C. + D.
kolokacje:
(1.1) przywieźć pociągiem / samochodem • przywieźć na taczce
synonimy:
(1.1) dostarczyćdowieźć
wyrazy pokrewne:
rzecz. przywiezienie nwiezienie n
czas. przywozić ndk.wieźć ndk.wozić ndk.
etymologia:
(1.1) pol. przy- + wieźć
tłumaczenia:

…..

Przywozić / PR”y+WoZ’+iC’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przywozi%C4%87#pl

przywozić (język polski)

znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany (dk. przywieźć)

(1.1) wiozącdostarczać jakąśrzecz lub kogoś do jakiegoś miejsca
(1.2) przyjeżdżając gdzieśprzekazywać wieść
wyrazy pokrewne:
rzecz. przywożenie n
czas. przywieźć dk.
tłumaczenia:

…..

Przywodzić  / PR”y+WoDZ’+iC’

https://sjp.pwn.pl/slowniki/przywodzi%C4%87.html

przywodzić

1. «przyprowadzić kogoś, coś do jakiegoś miejsca»
2. «nęcąc, przyciągnąć kogoś do jakiegoś miejsca»
3. «doprowadzić kogoś do jakiegoś stanu»
Synonimy

…..

Przywidywać / PR”y+WiD+yW+aC’

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/przywidywac-sie;5487435.html

przywidywać

…..

Przywidzieć / PR”y+WiDz+ieC’

https://sjp.pwn.pl/sjp/przywidziec-sie;2512856.html

przywidzieć się — przywidywać się

«ukazać się czyimś oczom, nie istniejąc w rzeczywistości»

…..

Przybrnąć / PR”y+BRN+a”C’

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/przybrnac;5485916.html

przybrnąć

…..

http://aztekium.pl/odmiana.py?tekst=przybrn%C4%85%C4%87

Odmiana czasownika przybrnąć

Czas: Liczba: Osoba:
Czas
przeszły
Liczba
pojedyncza
Ja wczoraj: przybrnąłem przybrnęłam przybrnąłom
Ty wczoraj: przybrnąłeś przybrnęłaś przybrnąłoś
On/Ona/Ono wczoraj: przybrnął przybrnęła przybrnęło
Liczba
mnoga
My wczoraj: przybrnęliśmy przybrnęłyśmy
Wy wczoraj: przybrnęliście przybrnęłyście
Oni/One wczoraj: przybrnęli przybrnęły
Czas
teraźniejszy
Liczba
pojedyncza
Ja teraz:
Ty teraz:
On/Ona/Ono teraz:
Liczba
mnoga
My teraz:
Wy teraz:
Oni/One teraz:
Czas
przyszły
Liczba
pojedyncza
Ja jutro: przybrnę
Ty jutro: przybrniesz
On/Ona/Ono jutro: przybrnie
Liczba
mnoga
My jutro: przybrniemy
Wy jutro: przybrniecie
Oni/One jutro: przybrną

…..

Przypływać / PR”y+PL”yW+aC’

https://sjp.pwn.pl/slowniki/przyp%C5%82ywa%C4%87.html

przypływać przypłynąć  

1. «płynąc, przybyć dokądś»
2. «o łodziach, statkach itp.: dobić do brzegu»
3. «o dźwiękach, zapachach itp.: dać się usłyszeć, odczuć»

…..

Przypłynąć / PR”y+PL”yN+a”C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/przyp%C5%82yn%C4%85%C4%87

przypłynąć (język polski)

wymowa:
IPA[pʃɨˈpwɨ̃nɔ̃ɲʨ̑]AS[pšypu̯nõńć], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.• nazal.• asynch. ą 
znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) aspekt dokonany od: przypływać
odmiana:
(1.1) zob. przypływać
przykłady:
(1.1) Kiedy przypłynął okrętem ze swej ojczyzny do Gdańskarycerz Henryk przyjął go w nadmotławskim zamczysku[1].
wyrazy pokrewne:
rzecz. odpływ mrz
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających aspektów zobacz listę tłumaczeń w haśle: przypływać
źródła:
 1.  Hanna Kostyrko (zebr), Klechdy domowe, 1995, Narodowy Korpus Języka Polskiego.

…..

cdn.

2 uwagi do wpisu “230 Przy, Przydać, Przyprawić, Przyprowadzić, Przywieźć, Przywozić, Przywodzić, Przywidywać, Przybrnąć, Przypływać i inne dowody na pierwotność Pra-Słowiańskich rdzenie i słów

 1. Pingback: 231 Przyjść, Przychodzić, Przyjazd, Przyjeżdżać, Przyjechać, Przynieść, Przybiec, Przylecieć, Przyciągać, Przytaczać i inne dowody na pierwotność Pra-Słowiańskich rdzenie i słów | SKRBH

 2. Pingback: 231 Przyjść, Przychodzić, Przyjazd, Przyjeżdżać, Przyjechać, Przynieść, Przybiec, Przylecieć, Przyciągać, Przytaczać i inne dowody na pierwotność Pra-Słowiańskich rdzenie i słów | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.