233 Prah, Pražec, Próg, Podproże, Nadproże, Fret i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów

próg (1.13)

…..

A oto i kolejne źródłosłowy dla słów jak Praga, czy inna prha, które wg Mię są nie tylko wyprażone,.. ale także i rogate, czyli górujące nad czymś lub kimś. Jednocześnie jest to też ciąg dalszy wywodzenia źródłosłowów dla słów jak Port / PoRT, Ford / FoRD, itp.

I to wcale nie jest jeszcze koniec tego dobrego. Szacuję wstępnie, że jestem gdzieś w połowie tego wszystkiego, a dalej dla allo-allo będzie tylko coraz brudniej i trudniej… Z konieczności musiałem podzielić to, co już znalazłem na kilka części. Będę do tego powracał, ale najpierw muszę skończyć to moje brodzenie w najbardziej podstawowych dowodzeniach.

Zwracam uwagę na:

 • dane powiązane z tzw. prawem Brugmanna, czyli na przejście dźwięków zapisywanych znakami o>a i na to co z tego wynika,
 • pojawiające się źródłosłowy, zaczynające się nie tylko od dźwięku zapisywanego znakiem P, ale także od dźwięków zapisywanych znakiem B, gdzie B=P>F.

Przykładów tego niezniekształconego i prastarego B, ciągle odnajdywanego w j. Pra-Słowiańskim i polskim będzie tu więcej.

Poniżej przedstawiam kolejne dowody na to, jak wygląda prusko-nazistowska przeciw-słowiańska ofitzjalna naukowa rzeczywistość i jej wiarygodność. Tym razem ofitzjalne jęsykosnaftzfo legło na Progu / P+RoGo’ i leży, krwawi i kwiczy ze swojej niemocy i niewiedzy. Tak to jest, kiedy jako podstaw dla nauki, używa się uprzedzeń i przemilczeń, zamiast oprzeć się jedynie na zasadach i danych wynikających z zastosowania logiki i statystyki.

Twierdzę, że sam Próg / P+Ro’G jest nie tylko jednym ze źródłosłowów zarówno dla czeskiej, jak i warszawskiej Pragi, itp, ale sam pochodzi od Rogu / RoGo’,.. czyli po przestawce (inaczej metatezie) od Góry / Go’Ry.

Takich heretyckich twierdzeń będzie tu więcej. Ktoś może nie zgadza się z tym i spróbuje podważyć lub nawet obalić moje twierdzenia?

Tradycyjnie już zwracam uwagę na typowe Pra-Słowiańskie oboczności rdzeni i słów na nich zbudowanych. Jest tego tyle, że nie będę ich w większości opisywał, a jedynie zaznaczę je (jak zwykle) odpowiednimi kolorkami… Sami domyślicie się, co jest jakie…

A i wszystkim niewiernym przypominam, że Pra-Słowiańskiego kfiadu fafroki ciągle brak. 🙂

Inne tytuły tego wpisu:

233 Peys, Piasta, Pieścić, Pizda, Pięść, Pięć, Piędź, Pięta, Pętać i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni 28

233 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wysokoenergetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 40

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porohy_Dniepru

Porohy Dniepru

Poroh Kudak na Dnieprze w 1911 r.

Mapa porohów na Dnieprze

Mapa z 1772 r.

Porohy Dniepru (ukr. пороги) – poprzeczne progi skalne, zbudowane z wychodni granitów i gnejsów krystalicznej tarczy ukraińskiej, przegradzające koryto Dniepru pomiędzy miastami Dniepr i Zaporoże (a dokładniej pomiędzy Łocmańską Kamianką a Kiczkasem) na odcinku około 70 km.

Wyróżniano ponad 30 porohów, największe to:

 • Kudak (Kudacki – koło zamku Kudak)
 • Jacki
 • Suriky (Surski)
 • Łuchań (Łochański, w XVII wieku Łahanny lub Chański)
 • Strzelczy (z wyspą Strzelczą)
 • Dzwoniec (Zwoniecki)
 • Kniahiniński
 • Techniński
 • Nienasytec (Rewucznyj, Did)[1]
 • Woronowa Zapora
 • Wołnickij (Wolniow)
 • Budyło (Budziłowski)
 • Tawalszański
 • Łyszny
 • Wilnyj (Wolny)

Oprócz tego koryto Dniepru przegradzało 7 tzw. zaborZabory były również grzędami skalnymi, jednak odróżniały się od porohów tym, że nie przegradzały całkowicie koryta rzeki, pozostawiając szerokie kanały, i nie utrudniały żeglugi. Zabory te to: MonastyrskaStriłeckaTjahińskaWoroniaczaKrywaSkubowa.

Wszystkie porohy i zabory zostały zalane przez Zbiornik Dnieprowski Dnieprowskiej Elektrowni Wodnej. Od nazwy porohów pochodzi historyczna i geograficzna nazwa Zaporoże, czyli kraj „za porohami„.

Przypisy
 1.  Nienasyciec w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. VII: Netrebka – Perepiat. Warszawa 1886.
Linki zewnętrzne
Zobacz też

…..

https://en.wikipedia.org/wiki/Dnieper_Rapids

Dnieper Rapids

Dnieper Rapids

The Dnieper Rapids (UkrainianДніпрові порогиDniprovi porohy) are the historic rapids on the Dnieper river composed of outcrops of  granitesgneisses and other types of bedrock of the Ukrainian Shield. The rapids began below the present-day city of Dnipro where the river turns to the south, and dropped 50 meters in 66 kilometers, ending before the present-day city of Zaporizhia (whose name literally means  beyond the rapids).

There were nine major rapids along this path (although some sources give a smaller number) which almost totally obstructed the river for navigation. Also, there were about 30-40 smaller rapids and 60 islands and islets. After the Dnieper Hydroelectric Station was built in 1932, they were inundated by the Dnieper Reservoir.

Historic mentions

The Dnieper Rapids were part of the trade route from the Varangians to the Greeks first mentioned in the Primary Chronicle. The route was probably established in the late eighth and early ninth centuries and gained significant importance from the tenth until the first third of the eleventh century. On the Dnieper the Varangians had to portage their ships round seven rapids, where they had to be on guard for  Pecheneg nomads.

The existence of the rapids was mentioned in Emperor Constantine VII‚s work De Administrando Imperio[1] and in The Tale of Igor’s Campaign.

Names of the major rapids

In Ukrainian tradition, there were 9 major rapids (given in the direction of the river flow as shown in the picture on the right):[2][3]

 1. Kodatsky (UkrainianКодацький поріг). The Kodak Fortress formerly stood near this rapid.
 2. Sursky (UkrainianСурський поріг). Almost all the rocks of this rapid were submerged in shallow water.
 3. Lohansk (UkrainianЛоханський поріг)
 4. Dzvonesky (UkrainianДзвонецький поріг)
 5. Nenasytec (UkrainianНенаситецький поріг або НенаситецьInsatiable) or Revučy (UkrainianРевучийRoaring), the biggest and most dangerous of the Dnieper Rapids, called Hell by the locals, 2.4 km long and over 1 km wide. Its roaring could be heard several kilometers away.
 6. Vovnyzky (UkrainianВовнизький поріг)
 7. Budylo (UkrainianБудильський поріг)
 8. Lyshny (UkrainianЛишній порігsuperfluous). This name is most likely due to the fact that it was the least dangerous, posing almost no problems for navigation
 9. Vil’ny (UkrainianВільний порігfree)

Names given in transcription from the Ukrainian language.

Correspondence of some of the names from different historic sources is seen in the table below:

Slavonic and Norse names of the Dnieper rapids, with translations,[4] and Constantine’s Greek spelling
Modern (Ukrainian) Slavonic Norse
1. Ne sǔpi, ‘Don’t Sleep’ (Εσσουπη) Sof eigi, ‘Don’t Sleep’
2. Surskij, ‘Severe One’;3. Lochanskij Ostrovǐnyj pragǔ, ‘Island-waterfall’ (Οστροβουνιπραχ) Holmfors, ‘Island-Waterfall’ (Ουλβορσι)
4. Zvonets(kij), ‘Clanger’ Gellandi, ‘Roaring’ (Γελανδρι)
5. Nenasytets(kij), ‘Insatiable’ Nejasytǐ, ‘pelican (which nested there)’ (Νεασητ) Eyforr, ‘ever violent’ (Αειφορ)
6. Volnyj, Volninskij, ‘[place] of waves’ Vlǔnǐnyj pragǔ, ‘wave-waterfall’ (Βουλνηπραχ) Bárufors, ‘wave-waterfall’ (Βαρουφορος)
7. Tavolzhanskij Vǐruchi, ‘laughing (ref. to noise of water)’ (Βερουτζη) Hlæjandi, ‘laughing’ (Λεαντι)
8. Lishnij, ‘superfluous’ Naprjazi?, ‘bend, strain?’ (Ναπρεζη); Na bǔrzǔ?, ‘quick?’ Strukum, ‘[at the] rapids’ (Στρουκουν)
References
 1. ^ An English translation of De Administrando Imperio.
 2. ^ Яворницький Д.І. Дніпрові пороги:Альбом фотогр. з географічно-історич. нарисом — Харків: Перша друкарня держ. видавництва України, 1928. — С. 41.(in Ukrainian)
 3. ^ Омельченко Г. М. Спогади лоцмана порогів Дніпрових.- Дніпропетровськ: Січ, 1998.(in Ukrainian)
 4. ^ pp 172-174, „Russian and the Slavonic Languages”, by W.J.Entwistle and A.Morison, publ. Faber & Faber, 1949 & 1969.

…..

Próg / P+Ro’G

https://pl.wiktionary.org/wiki/pr%C3%B3g

próg (język polski)

progi (1.7) na gryfie

próg (1.8)

próg (1.13)

wymowa:
wymowa ?/iIPA[pruk]AS[pruk], zjawiska fonetyczne: wygł.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) listwa w podłodze na styku dwóch pomieszczeńdolna część futryny
(1.2) wejście do domu
(1.3) początek
(1.4) wielkość graniczna
(1.5) przen. trudna do pokonania przeszkoda stojąca na drodze do celu
(1.6) geol. stopień skalny
(1.7) muz. element na gryfie niektórych instrumentówdo którego dociska się struny
(1.8) sport. w niektórych dyscyplinach miejsce wybicia się zawodników
(1.9) mot. nadwozie poniżej drzwi
(1.10) mot. element obręczy koła samochodu
(1.11) mot. poprzeczne wybrzuszenie na drodze skłaniające kierowcę do ograniczenia prędkości
(1.12) lotn. uskok w podwodnej części wodnosamolotu
(1.13) geogr. stopień na rzecemała kaskadazob. też próg rzeczny w Wikipedii
(1.14) geogr. rodzaj mezoregionu fizycznogeograficznego
odmiana:
(1.1–14)

przykłady:
(1.1) W kuchni położymy terakotęw przedpokoju panelea próg zrobimy metalowy.
(1.2) Przez próg nie witamprzez próg nie witambo niezgoda jaka mogłaby z tego pomiędzy nami wyniknąć[2]
(1.3) Gdy zdałam maturęwcale nie czułamże stoję na progu dorosłego życia.
(1.4) Jeśli zadłużenie naszej firmy przekroczy próg półtora miliona złotychmożemy zacząć mówić o bankructwie.
(1.6) Ratownicy TOPR dotarli w nocy do turystyktóry wczoraj wieczorem spadł z progu skalnego w Buczynkowej Dolince.[3]
(1.7) Masz za słabo naciągnięte strunyDosłownie leżą ci na progach!
(1.8) Nasz zawodnik dobrze wybił się z progu i mimo niesprzyjającego podmuchu wiatru zakwalifikował się do finału skoków narciarskich w Innsbrucku.
(1.13) Woda spadając z wysokich progów skalnych tworzy wodospadyz niskich szypoty i bystrza.[4]
kolokacje:
(1.2) przed / za progiem • przez próg • u progu • witać przez próg
(1.4) próg bólupróg nuklearnypróg rentownościpróg ubóstwa
synonimy:
(1.7) bont
(1.10) redan
(1.11) śpiący policjant
wyrazy pokrewne:
rzecz. nadproże npodproże n

zdrobn. prożek m
przym. progowypodprogowy
związki frazeologiczne:
gościnne progi • babska droga od pieca do proga
tłumaczenia:
źródła:
 1.  Zygmunt Saloni, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Włodzimierz Gruszczyński, Danuta Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego na płycie CD, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-927277-2-9.
 2.  E. Orzeszkowa: Nad Niemnem
 3.  Dziennik
 4.  Próg skalny w Wikipedii

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/pr%C3%B3g

próg

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *porgъ.

Pronunciation
Noun

próg m inan (diminutive prożek)

 1. doorstep
 2. threshold
Declension
Derived terms
Further reading
 • próg in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • próg in Polish dictionaries at PWN

UWAGA! 

Widać oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni, patrz powyżej polskie nadprożepodprożeprożek, czy czeskie pražec poniżej? Swoją drogą skąd w j. czeskim wziął się tu dźwięk dźwięczny, zapisywany znakiem C?! Z zasady występuje w nim raczej już (wg Mię wtórnie) ubezdźwięczniony dźwięk, zapisywany znakiem T

Czy widać też, że dźwięk zapisywany znakiem G był pierwotny wobec wtórnie zniekształconego dźwięku zapisywanego znakiem H?


…..

Prah / P+RaH

https://pl.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A1h

práh (język czeski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny

(1.1) próg

…..

https://cs.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A1h

práh

čeština
výslovnost
 • IPA[praːx]
dělení
 • práh
podstatné jméno
 • rod mužský neživotný
skloňování
Substantivum singulár plurál
nominativ práh prahy
genitiv prahu prahů
dativ prahu prahům
akuzativ práh prahy
vokativ prahu prahy
lokál prahu prazích
instrumentál prahem prahy
význam
 1. prknopřipevněné k podlaze u dolní hrany zavřených dveří
 2. hranicevymezující jiné okolnosti
  • práh bolesti
 3. menší stupeň v řečištipřes nějž přepadá voda
překlady
 1. prkno

synonyma
 1. mezpředěl
související
slovní spojení
fráze a idiomy
poznámky
 • Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2015-02-17]. Heslo práh.
externí odkazy
 •  Rozcestník Práh ve Wikipedii

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A1h

práh

Czech

Etymology

From Proto-Slavic *porgъ.


Pronunciation
Noun

práh m

 1. threshold
Related terms
Further reading

…..

Prażec / P+RaZ”+eC

https://pl.wiktionary.org/wiki/pra%C5%BEec

pražec (język czeski)

pražce (1.1)

pražce (1.2)
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny

(1.1) kolej. pokład
(1.2) muz. próg
odmiana:
(1.1–2)

…..

https://cs.wiktionary.org/wiki/pra%C5%BEec

pražec

čeština

výslovnost
 • IPA[ˈpraʒɛt͡s]
dělení
 • pra-žec
podstatné jméno (1)
 • rod mužský neživotný
skloňování
Substantivum singulár plurál
nominativ pražec pražce
genitiv pražce pražců
dativ pražci pražcům
akuzativ pražec pražce
vokativ pražci pražce
lokál pražci pražcích
instrumentál pražcem pražci
význam
 1. (v dopravě) nosný trámec pro kolejnice
  • Vystupuji z vlaku kterej mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko, ty hraj![1]
 2. (v elektrotechnice) rozpěrka mezi patami stožáru
 3. (v hudbě) výstupek na hmatníku
  • Kovová lištička usazená v hmatníku se nazývá pražec. Jako pole hmatníku označujeme prostor mezi dvěma pražci.
překlady
 1. trámec pro kolejnice

 2. výstupek na hmatníku

podstatné jméno (2)
 • rod mužský neživotný
skloňování
Substantivum singulár plurál
nominativ pražec pražce
genitiv pražce pražců
dativ pražci pražcům
akuzativ pražec pražce
vokativ pražci pražce
lokál pražci pražcích
instrumentál pražcem pražci
význam
 1. prahlý len
poznámky
 1.  Pavel Dobeš: Pražce
externí odkazy
 •  Encyklopedický článek Pražec ve Wikipedii

…..

A teraz polskie „dziwnie” jednocześnie dźwięczne odpowiedniki…

…..

Nadproże / NaD+P+RoZ”e

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadpro%C5%BCe

Nadproże

Nadproże – poziomy, płaski lub sklepiony (przesklepienie) element konstrukcyjny w formie belki umieszczanej ponad otworami w ścianie. Jego zadaniem jest przeniesienie obciążeń oddziałujących na fragment ściany ponad otworem na mur po obu stronach otworu[1]. Nadproża wykonywane są najczęściej jako belki żelbetowe wylewane na budowie, prefabrykowane belki żelbetowe, ceramiczno-żelbetowe, ze zbrojonego betonu komórkowego, stalowe lub z cegły zbrojonej prętami stalowymi lub bednarką (tzw. nadproże Kleina).

W budynkach historycznych nadproże było często bogato zdobione. Współcześnie całkowicie ukryte i niewidoczne spod warstw wykończeniowych.

Z uwagi na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła materiałów, z jakich wykonuje się nadproża, ważne jest, aby były one odpowiednio docieplone przy pomocy materiałów termoizolacyjnych celem uniknięcia powstawania mostków termicznych[2].

Zobacz też
Przypisy
 1.  Krzysztof Tauszyński: Budownictwo Ogólne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, s. 149.
 2.  Okna i mostki termiczne : e-izolacje.pl
Bibliografia

…..

Podproże / PoD+P+RoZ”e

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpro%C5%BCe

Podproże – element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej przenoszącej obciążenia na ścianę pod otworami w konstrukcji budowli (np. oknami, drzwiami). Stosowany rzadziej niż nadproże ze względu na mniejsze obciążenia konstrukcyjne spotykane w typowych obiektach. Często zintegrowany z wieńcem stropu lub fundamentem w przypadku parteru budynku.

Bywa nieodzownym elementem modernizacji starych budynków, pozwalającym na równomierne rozłożenie nacisku nadbudowy na ławę fundamentową lub ścianę nośną niższej kondygnacji. Przykładowo, w modernizacjach secesyjnych kamienic polegających na tworzeniu dużych witryn sklepowych, na parterze budynku stosuje się kratownicę stalową okalającą otwór – pełniącą funkcję zarówno nadproża, podproża jak i systemu podpór.

…..

A teraz jakoś dziwnie pierwotnie bezdźwięczne i ciągle nie spalatalizowane ofitzjalne Pra-Słowiańskie odtfoszenie…

Powtórzę to wolniej, ponieważ allo-allo i inni niewierni mogom nie zrozumieć wagi tego ważnego obocznego dowodu… pierwotnie bezdźwięczne i ciągle nie spalatalizowane ofitzjalne Pra-Słowiańskie odtfoszenie

Jak to tak?!! A te rzekome trzy palatalizacje słowiańskie, gdzie siem były i podziały w tym słowie, hm?!! Uciekły?!! 🙂

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/porg%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/porgъ

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *parˀgas, from Proto-Indo-European *porgos.

Noun

pòrgъ m

 1. thresholddoorstep
Declension
Descendants

Borrowings from some intermediate language:

 •  Albanian: prag
 •  Romanian: prag
References
 • Vasmer (Fasmer), Max (Maks) (1964–1973), “поро́г”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Trubačóv Oleg, Moscow: Progress
 • Derksen, Rick (2008), “*porgъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 413

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/par%CB%80gas&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/pagas.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/porgos&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/porgos.

…..

UWAGA!

Twierdzę, że ofitzjalne odtfoszenie tego rzekomego tzw. Proto-Balto-Slavic *parˀgas to typowe ofitzjalne krętactwo, które jest nielogiczne i niewiarygodne. Pisałem już o podobnych zagadnieniach przy okazji rzekomego podwójnego przechodzenia dźwięków nosowych, tak by po tych przejściach wszystko powróciło do stanu sprzed tych rzekomych podwójnych przekształceń.

W tym przypadku jest tak samo. Postać pierwotna posiada dźwięk zapisywany znakiem o, który musiał przejść w dźwięk zapisywany znakiem a, zgodnie z tzw. prawem Brugmanna, by następnie ponownie przejść w dźwięk zapisywany znakiem o

Twierdzę, że zgodnie z tzw. zasadą Okchama, nic takiego nie nastąpiło i dźwięk zapisywany znakiem o nie zmieniał się, patrz wtórnie zniekształcona postać z j. czeskiego práh, itd. Logicznie postacie czeskie musiałyby przejść następujące przemiany, patrz:

*porgos > *pagas > *pòrgъ > próg > práh, czyli o>a>ò>ó>a

Dziwnie to nadzwyczaj złożone, no ale musi to być prawdą,.. ponieważ tako rzecze ofitzjalne jęsykosnaftzfo!

Zwracam uwagę na postać tzw. PIE, ofitzjalnie odtfoszoną jako *porgos, która nie jest niczym innym, jak tzw. przestawką, czyli tzw. metatezą. A teraz w związku z tym trochę pytań:

Czy Próg / P+Ro’G nie pochodzi przypadkiem od P+Ro’G, jak np. Rogi / RoGi, czy Poroże / Po+RoZ”e, itp.,.. czyli coś wystającego z czegoś np. do góry, jak np. rogi / kolce Róży / Ro”Z”y,.. a także Próżnego / PRo’Z”+Ne+Go, czyli pustego w środku jak np. Rura / Ro’Ra,?

Czy samo Poroże / Po+RoZ”e, itp., nie pochodzi przypadkiem od Pogórze / Po+Go’R”e i jest niczym innym niż tzw. przestawką, czyli tzw. metatezą, patrz Góra / Go’Ra = Róg / Ro’G?

Może tak, a może nie, nie wiem, ale wygląda to jakoś podejrzanie dziwnie prawdopodobne. Zajmę się tym zagadnieniem w oddzielnej serii wpisów.

Przy okazji o tzw. satemowej, czyli dźwięcznej wyprażonej pożarem i żarem i spragnionej Próżni / PR”o’Z”+Ni, pochodzącej od słowa Próżny / PRo’Z”+Ny i istniejących jednocześnie z tzw. kentumowym, czyli bezdźwięcznym Progiem / P+RoG+ieM, pisałem już w poprzednim wpisie.

Ponawiam znów moje pytanie o dziwnie ciągle istniejące oboczności, które były i nadal są widoczne w języku Pra-Słowiańskim i jego bezpośrednim następcy, jakim jest j. polski. Jak ciągle istniejące Praż / PRaZ” i Próg / P+Ro’G, itp., mają się do tych tzw. palatalizacji słowiańskich, hm? Dlaczego postacie dźwięczne zachowały się we wtórnie ubezdźwięcznionym j. czeskim?

Ta oboczność dźwięków to nic dziwnego i jest typowa dla Pra-Słowiańskich rdzeni i słów, choć ofitzjalne jęsykoznaftzfo jakoś tego ciągle nie umie dostrzec…. Żeby to jeszcze lepiej udowodnić wkrótce napiszę o Prochu / P+Ro(c)Ho’, Proszku / P+RoS”+Ko’, itp.

Tymczasem na koniec Próg / P+Ro’G w wydaniu fielko-germańskim…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/fret

fret

English

Pronunciation
Etymology 1

From Middle English frēten (to eat; to devour, eat up; to bite, chew; to consume, corrode, destroy; to rub, scrape away; to hurt, sting; to trouble, vex), from Old English fretan (to eat up, devour; to fret; to break, burst),[1] from Proto-Germanic *fraetaną (to consume, devour, eat up), from Proto-Germanic *fra- (for-prefix meaning ‘completely, fully) (from Proto-Indo-European *pro- (forward, toward)) + *etaną (to eat) (ultimately from Proto-Indo-European *h₁ed- (to eat)).

The word is cognate with Dutch vretenfretten (to devour, hog, wolf)Low German freten (to eat up)German fressen (to devour, gobble up, guzzle)Gothic 𐍆𐍂𐌰𐌹𐍄𐌰𐌽 (fraitanto devour)Swedish fräta (to eat away, corrode, fret); and also related to Danish fråse (to gorge).

The senses meaning “to chafe, rub” could also be due to sound-association with Anglo-Norman *freiter (modern dialectal French fretter), from Vulgar Latin *frictārefrequentative of Latin fricāre, from fricō (to chafe, rub), ultimately from Proto-Indo-European *bʰreyH (to cut); compare Old French froter (modern French frotter). The chief difficulty is the lack of evidence of the Old French word.[2]

(…)

Etymology 2

The armorial bearings of the Audley family of Much MarcleHerefordshireEngland, UK, emblazoned “gules a fret or” – a red field with a gold fret (noun sense 2)

From Middle English frēten (to adorn, decorate, ornament), from Old French freté,[3] freterfretter (to fret (decorate with an interlacing pattern)), from Old French fret (from fraindre (to break), from Latin frangō (to break, shatter), ultimately from Proto-Indo-European  *bʰreg (to break)) + Old French -er (suffix forming verbs) (from Latin -āre, ultimately from Proto-Indo-European *h₃enh₂- (to burden, charge)).

(…)

Etymology 3

The frets of a guitar (sense 2) are the narrow pieces laid across the guitar’s neck at right angles to the strings

From Old French frete (ferrule, ring) (modern French frette). The origin of the music senses are uncertain; they are possibly from frete or from fret (“to chafe, rub”).[4]

Noun

fret (plural frets)

 1. (obsolete or dialectal) A ferrule, a ring.
 2. (music) One of the pieces of metalplastic or wood across the neck of a guitar or other string instrument that marks where a finger should be positioned to depress a string as it is played.
Derived terms

(…)

Etymology 4

From Latin fretum (channel, strait).

(…)

Etymology 5

From Old French fretefraitefraicte, possibly partly confused with fret (channel, strait).[5]

(…)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/fretum#Latin

fretum

Latin

Etymology

Possibly from Proto-Indo-European *bʰer- (to brew, boil) with the suffix *-eto-, but the zero-grade is inexplicable. In this case related to ferveōfretāle and dēfrutum[1].[2]

Pronunciation
Noun

fretum n (genitive fretī); second declension

 1. straitsoundestuarychannel.
 2. the seas.
 3. turmoil

(…)


UWAGA!

Wg Mię to Proto-Indo-European *bʰer- (to brew, boil), to nic innego jak Wrzeć / WR”+eC’, Warzyć / WaR”+yC’, Wrzątek /  WR”a”+T+eK, Wywar / Wy+WaR, itp!!! Dodatkowo ofitzjalnie poniżej widoczne jest np. Brzemię / BR”e+Mie”, ale nie ma np. Brać / BR+aC’, czy Brat / BR+aT, itp., patrz:

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/ber%C4%8F%D1%8C

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/berm%C4%99

Ciekawe jest to, że jakoś tak dziwnie i nie wiadomo dlaczego postacie fielko-germańskie nie zniekształciły się, tak jak to zrobiły np. postacie łacińskie. Będę o tym pisał w przyszłości.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/b%CA%B0er-

Reconstruction:Proto-Indo-European/bʰer-

Proto-Indo-European

Root

*bʰer- (imperfective)[1]

 1. to bearcarry
Derived terms
References
 1. Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN
 2. De Vaan, Michiel (2008), “forda”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 232
 3. Trubačóv, Oleg, editor (1974), “*berdja”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 01, Moscow: Nauka, page 188
 4. Derksen, Rick (2008), “bèrmę”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 37

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/frango#Latin

frango

Latin

Etymology

From Proto-Indo-European *bʰreg (to break).

Pronunciation
Verb

frangō (present infinitive frangereperfect active frēgīsupine frāctum); third conjugation

 1. breakshatter
 2. vanquishdefeat utterly

(…)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/b%CA%B0reg-

Reconstruction:Proto-Indo-European/bʰreg

Proto-Indo-European

Alternative reconstructions
Root

*bʰreg-[2][3]

 1. to break
Derived terms
 • *bʰreg- (root present)
 • *bʰr̥-ne-g- ~ *bʰr̥-n-g- (nasal-infix present)
 • *bʰreg-eh₂
 • Unsorted formations:
  • Albanian: brishtëbreshër
  • Germanic: *brōks 
  • Indo-Iranian:
   • Sanskrit (giri)-bhraj „breaking-forth (out of the mountains)[4]
References
 1. Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN
 2. De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill
 3. Kroonen, Guus (2013) Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 4. „*Bhreg- | Origin And Meaning Of *Bhreg- By Online Etymology Dictionary”. 2018. Etymonline.Com. Accessed December 22 2018. [1].

UWAGA!

Ofitzjalnie nie dostrzega się Pra-Słowiańskiego słowa, jak Brzeg / BR”eG!!! Będę o tym słowie pisał w następnym wpisie.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/fraetan%C4%85

Reconstruction:Proto-Germanic/fraetaną

Proto-Germanic

Etymology

From *fra- +‎ *etaną.

Pronunciation
 • IPA(key)/ˌɸrɑ.ˈe.tɑ.nɑ̃/
Verb

*fraetaną

 1. to devoureat upconsume

(…)

Descendants

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/fra-

Reconstruction:Proto-Germanic/fra-

Proto-Germanic

Etymology

From Proto-Indo-European *pro- (before, in front of). Cognate with Ancient Greek πρό- (pró-in front of).

Prefix

*fra-

 1. offaway
 2. completelyfullyup
Derived terms
Descendants

All descendants except Gothic have merged the prefixes *fra-*fur- and *firi-.


UWAGA!

O Proto-Indo-European *pro- (before, in front of). Cognate with Ancient Greek πρό- (pró-in front of) pisałem już np. tu:

https://skrbh.wordpress.com/2019/08/26/197-wtornie-ubezdzwiecznione-liczebniki-indogermanskie-i-ich-wysokoenergetyczne-pierwotne-pra-slowianskie-rdzenie-pierwsy-prw-pr-08/

Poniżej jeszcze kilka źródłosłowów zaczynających się dźwiękiem zapisywanym znakiem B, także nawiązujących do słowa Fret / FReT.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/b%CA%B0reyH-

Reconstruction:Proto-Indo-European/bʰreyH

Proto-Indo-European

Root

*bʰreyH-[1][2][3][4]

 1. to cut
Derived terms
References
 1. Pokorny, Julius (1959), “bʰrēi̯-, bʰrī̆-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume I, Bern, München: Francke Verlag, pages 166-167
 2. Rix, Helmut, editor (2001), “*bʰrei̯H-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 92-93
 3. De Vaan, Michiel (2008), “friō, -āre”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, pages 243-244
 4. Cheung, Johnny (2007), “*braiH”, in Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 22-23
 5. Derksen, Rick (2008), “*brìti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 63

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/briti

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/britva

https://pl.wiktionary.org/wiki/brzytwa

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/brid%D1%8Ak%D1%8A

https://en.wiktionary.org/wiki/brzydki#Polish

https://pl.wiktionary.org/wiki/brzydki

…..

Uf! Szczęśliwie i bez utraty rozumu, dobrnąłem przez te ofitzjalne fieko-germańskie fyfoty do brzegu, czyli do tematu następnego artykułu.

7 uwag do wpisu “233 Prah, Pražec, Próg, Podproże, Nadproże, Fret i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów

 1. Nowość częściowo także o utracie dźwięczności także w j. mongolskich, które to języki powstały bardzo, ale to bardzo niedawno…


  Mongolic: meet a language family, including Para-Mongolic
  9,232 views•Mar 20, 2020
  NativLang

  Meet the Mongolic languages. Mongolian, Mongguor, Mangghuer, Moghol and more!

  Skrooby Doo
  There are some weird similarities with Finnish. there is the difference between back and front vowels and the word kele in that old mongolian is kieli in finnish (meaning the same thing)
  edit: vowel harmony in old mongolic, finnish and ungarian which is kinda interesting 🤔🤔🤔
  another edit: many noun cases in all 3 languages

  Zsolt Sándor
  And with Hungarian too. Oh, and „blue” is „kék” in Hungarian.

  Hernando Malinche
  So Finnish are Fingols after all

  Aurie
  Finnish and Hungarian are related, though quite distantly by now, they’re both members of the Uralic languages, which are hypothesised to originate around, well, the Urals. Which is absolutely fascinating, because what’s also incredibly similar is the Turkic family, including (obviously) Turkish, all are heavily agglutinative, with loads of cases and lots of derivational suffixes, vowel harmony systems… It’s so wild how seemingly every language family from the Eurasian steppes seems to approach grammar in almost the same way

  Polubienie

 2. Pingback: 234 Brno, Brnąć, Brnięcie, Bród, Brodzić, Bredzić, Brześć, Brednie, Furt, Frankfurt i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

 3. Pingback: 235 Brodawka, Broda, Bródka, Podbródek, Brodacić, Brodacz, Brodaty i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

 4. Pingback: 236 *bʰerǵʰ-, Brahman, Brahma, Flamen, Fortis, Force, Berg, Burg, Borough, Bury i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

 5. Pingback: 237 Brzeg, Brzegowy, Brześć, Brzesko, Brzeski, Brzeżek, Wybrzeże, Nadbrzeże, Obrzeże i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

 6. Pingback: 239 Róg, Rogowy, Jednoróg, Jednorożec, Rożny, Narożny, Poroże, Rogaty, Rogacz i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

 7. Pingback: 243 Rożen, Różnie, Różnić, Odróżnić, Poróżnić, Wyróżnić, Różnica, Różny, Různý, разный, *õrzьnъ, *orz-, roz- i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.