273 Kinąć, skinąć, skinienie, kidać, kiwka, kiwanie, kiwnąć, kiwać, ceveo, kować, skuwać, skuwanie, skuwka, zakuwać, zakuwanie, czuwanie, czuwać, чувам i inne logiczne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

ojciec czuwa (1.2) przy dziecku

…..

Jak obiecałem poprzednio, zabieram się za rozbiór na części pierwsze ofitzjalnej „logiki” allo-allo dotyczącej tego, jak to  niby powstały ofitzjalnie odtfoszone oboczne postacie Pra-Słowiańskich, jak i współczesne słowiańskich słów.

Wszystkie one zbudowane są na rdzeniach z lub bez tzw. s-mobile, jak KW lub (S)+KW, (c)HW lub (S/Z)+(c)HW, CW, (S/Z)+CW lub CD, (S/Z)+CD.

Przypominam, że wszystkie one, jak i słowa omawiane w kilku poprzednich wpisach, te widoczne poniżej, a także i te, które będą opisane we wpisach kolejnych, mają ofitzjalnie rzekomo pochodzić z Proto-Indo-European *(s)kewh₁ (to heed, to perceive). 

Przypominam też, że ja jednak twierdzę, że logicznie muszą one pochodzić z pierwotniejszej postaci *(s)kew (to cover, hide). To z niej,.. ale tak naprawdę to z tych powyższych jednocześnie obocznych Pra-Słowiańskich rdzeni, pochodzą słowa, jak: Chów / (c)Ho’W, Chować / (c)HoWa+C’, Schować / S/Z+(c)HoWa+C’, Kuwiek / Ko’Wie+K, Kuwiekać / Ko’Wie+K+aC’, Kuwikać / Ko’Wi+K+aC’, ale także i Skuwać / S/Z+Ko’Wa+C’, Kować / KoWa+C’,.. czy Czuwać / C”o’Wa+C’, itp.

Ofitzjalnie wytłumaczenia rzekomych przekształceń dźwięków rdzeni, jak np. KW lub (S)+KW > (c)HW lub (S/Z)+(c)HW Proto-Slavic *skovati > *xovati nie mają żadnego sensu, patrz powyżej. Przekształcenia takich samych rdzeni i dźwięków czasem nie zachodzą zupełnie, a czasem zachodzą w dokładnie odwrotne logicznie sposób, raz jako wtórne udźwięcznienie, a raz jako wtórne ubezdźwięcznienie. Żadne ofitzjalne prawa językowe nie tłumaczą logicznie i wiarygodnie takich przekształceń, patrz poniżej.

Myślę, że Sławomir Ambroziak i inni allo-allo powinni o tym wszystkim też choćby odrobinkę pomyśleć. Dobrze jednak wiem, ze nigdy tego nie zrobią, no bo i po co? Ja przecież nie mogę mieć racji, a wszystko to jest już rzekomo dokładnie wyjaśnione i opisane przez ich nieomylnych starszych fielko-germańskich kolegów…

Krótka piłka jest taka:

Ofitzjalne odtfoszenia i tfierdzenie dotyczące min. tzw. palatalizacji słowiańskich i rzekomego powstania dźwięków wysokoenergetycznych CC’C”SS’S”ZZ’Z”DzDz’, Dz”, jako wtórnych udźwięcznień rzekomo pierwotnych dźwięków nisko-energetycznych K, H, G, T, D są niewiarygodnie wręcz niespójne i nielogiczne.

Tzw. laryngały nawet jeśli rzeczywiście istniały i jakoś niby tam zmieniały brzmienie samogłosek, to logicznie nie mogły mieć żadnego wpływu na budowę i brzmienie żadnych rdzeni, które same są zbudowane tylko z spółgłosek.

Pisałem o tym znów ostatnio, więc teraz przypomnę coś, co było i nadal jest używane w j. słowiańskich, czyli tzw. przegłos, który jest niczym innym, jak zwykłą wymianą samogłosek. Wymiana tych mniej istotnych od spółgłosek dźwięków zachodzi naturalnie. Żadne tzw. laryngały, czy inna ofitzjalnie odtfoszona magia, wcale nie jest tu do niczego potrzebna, patrz:

https://en.wikipedia.org/wiki/Apophony

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeg%C5%82os

Przegłos, inaczej metafoniaapofonia (umlaut – z niem.) – uwarunkowana fonologicznie wymiana samogłosek w temacie (np. w języku niemieckim i praindoeuropejskim), powstała na skutek historycznych procesów fonetycznych[1], jak również proces fonetyczny, w wyniku którego pojawia się przegłos, np. przegłos lechicki. Apofonia dzieli się na jakościową, gdzie następuje alternacja całego dźwięku (np. łactego i toga) i ilościową, gdzie zmienia się długość samogłoski: lēgit – lĕgit[1]. Śladem przegłosu w języku praindoeuropejskim jest apofonia (pra)indoeuropejska. Podobne zjawisko występuje w językach semickich[1]. (…)

Dodatkowe problemy:

 • pojawianie się i znikanie tzw. s-mobile, ale także i dźwięków zapisywanych jako W i R, co dzieje się zwyczajowo w ofitzjalnie odtfaszanych postaciach Pra-Słowiańskich, jak i we współczesnych postaciach słowiańskich,
 • brak ofitzjalnie odtfoszonych postaci Proto-Balto-Slavic, a także bałtyckich postaci współczesnych…

Szczególnie to ostatnie jest ważne, ponieważ bez tych postaci tfierdzenia o rzekomej tzw. bałto-słowiańskiej, czy nawet i bałto-germano-słowiańskiej wspólnocie językowej są bezpodstawne.

Powtarzam pytanie na podsumowanie:

Jak to jest więc możliwe, że te same rdzenie i dźwięki KW lub (S)+KW, raz rzekomo ofitzjalnie przekształcają się przez wtórne ubezdźwięcznienie w (c)HW lub (S/Z)+(c)HW, a innym razem nie przekształcają się wcale, by jeszcze innym razem rzekomo wtórnie udźwięcznić się do postaci CW , (S/Z)+CW lub CD, (S/Z)+CD, hm?

Powrócę do tego zagadnienia w kolejnych wpisach. Najpierw jednak przypomnę trochę danych z poprzedniego wpisu. Potem zaczynem trochę od tyłu, ale tak znów nakazuje mi logika. Wytłumaczenie początku znajduje się na samym końcu.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/(s)kewh%E2%82%81-

Reconstruction:Proto-Indo-European/(s)kewh₁

Proto-Indo-European

Root

*(s)kewh₁-[1][2]

 1. to perceive
 2. to observe
Derived terms
References
 1. De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill
 2. Philippa, Marlies; Debrabandere, Frans; Quak, Arend; Schoonheim, Tanneke; van der Sijs, Nicoline (2003–2009) Etymologisch woordenboek van het Nederlands (in Dutch), Amsterdam: Amsterdam University Press

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/skyvati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/skyvati.


UWAGA!

Ofitzjalnie odtfoszona Pra-Słowiańska postać *skyvati, jest taka sama jak słowo Skrywać / S/Z+KRy+Wa+C’, w którym pojawia się dźwięk zapisywany jako R. Ofitzjalnie nie jest to nic dziwnego, patrz custos, cutis, cassis > obscurus, o czym pisałem już we wpisie 268.

O zagadnieniu pojawiania się lub raczej odwrotnie zanikania Pra-Słowiańskiego dźwięku zapisywanego jako R, będę pisał w oddzielnym wpisie.


…..

Oto inne Pra-Słowiańskie słowa zbudowane na rdzeniu KW. Dziwnie magicznie wszystkie one są dokładnie takie same jak ofitzjalnie odtfoszona postać tzw. PIE *keh₁w.

Równie dziwnie magicznie jakoś żadne z nich nie przekształciło się:

 • ani do postaci wtórnie ubezdźwięcznionej (c)HW, (patrz rzekome *skovati > *xovati),
 • ani do postaci wtórnie udźwięcznionej CW lub SW

Twierdzę, że także i te dane dowodzą tego, że

 • ofitzjalne odtfoszenia i tfierdzenia są nielogiczne, wzajemnie sprzeczne i wykluczające się, przez co są niewiarygodne i nie posiadają żadnej obiektywnej wartości, jako zwykła przeciw-słowiańska manipulacja,
 • także i te Pra-Słowiańskie słowa i rdzenie były i nadal są pierwotnie oboczne.

Powtarzam, że ofitzjalnie odtfoszone tzw. laryngały, ofitzjalnie nie miały żadnego wpływu na dźwięk spółgłosek. To spółgłoski budują rdzenie słów, a nie samogłoski, na które to rzekomo miały niby jakoś oddziaływać te magiczne tzw. laryngały, czyli krtaniowce…

Jako pierwsze przedstawię postacie o dokładnie takim samym znaczeniu, ale w których dźwięk zapisywany jako W nie istnieje. Dopiero następnie opiszę te „właściwe”, ten dźwięk ciągle posiadające… Będą to postacie jednocześnie oboczne, czyli tzw. kentum i satem…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/kymati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/kymati.


UWAGA!

M=N. O Kumaniu / Ko’Ma+Nio’ pisałem już we wpisie 271. O Kinaniu / KiNa+Nio’, Skinięciu / S/Z+KiNie”+Cio’, itp. pisałem trochę we wpisie nr 260. Powtórzę to jeszcze raz, tym razem jednak rozszerzone o postacie z i bez tzw. s-mobile…


…..

Kinąć / KiNa”+C’

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/kinac;5439401.html

kinąć

…..

https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_S%C5%82ownik_ilustrowany_j%C4%99zyka_polskiego/Kin%C4%85%C4%87

M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Kinąć

Kinąć, rzucić, cisnąć, smyrgnąć; pchnąć, skinąć, dać znak, machnąć.

…..

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/kin%C4%85%C4%87

Słownik etymologiczny języka polskiego/kinąć

kinąć, p. kidać; u Czechów kynouti mówi się o ‘kiśnięciu ciasta’ (stąd kyn, ‘kiśnienie’, i kynal, o ‘nosie wzdętym’, nasze gwarowe kinał), ale dawniej i u nas to znano; jeszcze Mączyński (1564) prawi: »kinione albo kwaszone ciasto«. W czasowniku tym spłynęły dwa różne, p. kidać i kiwać (kinąć z *kidnąć i kiwnąć).

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/kin%C4%85%C4%87

kinąć (język polski)

znaczenia:

czasownik nieprzechodni dokonany

(1.1) przest. dać znać kiwnięciem głowy lub ręki
(1.2) daw. porzucić cośrzucićcisnąć czymś
odmiana:
(1.1–2)

synonimy:
(1.1) skinąć

…..

Skinąć / S/Z+KiNa”+C’

https://sjp.pwn.pl/slowniki/skin%C4%85%C4%87.html

skinąć

«uczynić ruch głową lub ręką na znak czegoś»

…..

Skinienie / S/Z+KiNie+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/skinienie

skinienie (język polski)

wymowa:
IPA[sʲcĩˈɲɛ̇̃ɲɛ]AS[sʹḱĩńė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.• podw. art.• nazal.• -ni…
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) nieznaczne kiwnięcie głowąręką lub palcem na znak czegoś
przykłady:
(1.1) Na jej skinienie podszedłem do stołu.
wyrazy pokrewne:
czas. skinąć
związki frazeologiczne:
być gotowym na każde czyjeś skinienie

…..

Kidać / KiDa+C’

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/kida%C4%87

Słownik etymologiczny języka polskiego/kidać

kidać, częstotliwe; jednorazowe: kinąć z *kidnąć; częstotliwe wyszło z używania (»gnój kidać«, »kidać kaczki na wodzie«, t. j. kamyki płaskie; »brzuch mu się sadłem przez pas kida«, Potocki); kinąć się, ‘rzucić, obrócić się’, perekińczyk (ruskie, ‘przerzucający się’); od pnia skud-. Prasłowiańskie; cerk. iskydati, ‘wyrzucać’, rus. kidat’kinut’, ‘rzucać’, serb. kidati, ‘rwać’, łuż. kidaśkidnuś, ‘lać’, czes. kydati hnuoj (toż i u innych Słowian).

…..

Kiwka / KiW+Ka

https://pl.wiktionary.org/wiki/kiwka#pl

kiwka (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) sport. środ. w siatkówce zmylenie przeciwnika poprzez delikatne przerzucenie piłki przez siatkę[1]
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Kilka kiwek zapewniło Polakom przewagę.
wyrazy pokrewne:
rzecz. kiwanie nwykiwanie nokiwanie n
czas. kiwać ndk.kiwnąć dk.okiwać dk.wykiwać dk.
etymologia:
pol. kiwać + -ka
źródła:
 1.  publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło kiwka w: Wielki słownik ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN.

UWAGA!

Przypominam słowo Kawka / KaW+Ka, która też nie stała się ani wtórnie ubezdźwięcznioną Chawką / (c)HaW+Ka”, ani wtórnie udźwięcznioną Czawką / C”aW+Ka”, czy Szawką / S/Z”aW+Ka”. O słowach Kawka / KaW+Ka, Czkawka / C”Ka(W)+Ka, Czkać / C”Ka+C’ i Tkać / TKa+C’ napiszę oddzielne wpisy.


…..

Kiwanie / KiWa+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/kiwanie#pl

kiwanie (język polski)

wymowa:
IPA[ciˈvãɲɛ]AS[ḱivãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.• nazal.• -ni… ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) rzecz. odczas. od kiwać
odmiana:
(1.1)

synonimy:
(1.1) sport. dryblowaniesport. drybling
wyrazy pokrewne:
rzecz. kiwka żwykiwanie nokiwanie n
czas. kiwać ndk.kiwnąć dk.okiwać dk.wykiwać dk.
etymologia:
pol. kiwać + -anie

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/kiwanie

kiwanie

Polish

Pronunciation
Noun

kiwanie n

 1. verbal noun of kiwać
Declension
Further reading
 • kiwanie in Polish dictionaries at PWN

…..

Kiwnąć / KiW+Na”+C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/kiwn%C4%85%C4%87#pl

kiwć (język polski)

wymowa:
IPA[ˈcivnɔ̃ɲʨ̑]AS[ḱivnõńć], zjawiska fonetyczne: zmięk.• nazal.• asynch. ą  ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) aspekt dokonany od: kiwać
odmiana:
(1.1)

wyrazy pokrewne:
rzecz. kiwnięcie nkiwanie nkiwka ż
czas. kiwać ndk.
związki frazeologiczne:
nie kiwnąć palcem w bucie • palcem nie kiwnąć
tłumaczenia:
(1.1) dla języków nierozróżniających aspektów zobacz listę tłumaczeń w haśle: kiwać

…..

Kiwać / KiWa+C’

https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/kiwa%C4%87

Słownik etymologiczny języka polskiego/kiwać

kiwać, kiwnąć (a pierwotnie kinąć, co się więc z kinąć od kid-ać zupełnie zeszło, tak że ich obu nie odróżnić), ze złożeniami; żartobliwe »święty kiwon« u koni, »nowy kiwon«, o żydach; jest to częstotliwe do nieistniejącego u nas kwać, cerkiewne kwaachą, ‘kiwali’, starorus. pokwanije.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/kiwa%C4%87

kiwać (język polski)

znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) machać np. ręką na pożegnanie lub powitanie
(1.2) przen. oszukiwać
(1.3) sport. pot. robiąc zmyłkiprowadzić piłkę takby ominąć zawodnika przeciwnika

czasownik zwrotny niedokonany kiwać się

(2.1) nie zachowywać równowagibyć niestabilnym
odmiana:
(1.1–3) koniugacja I

(2.1) koniugacja I

wyrazy pokrewne:
rzecz. kiwanie nkiwka ż
czas. kiwnąć

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/kiwa%C4%87#Polish

kiwać

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *kyvati, from Proto-Indo-European *kh₁uyéti, from *keh₁w (to wobble, to swing).

Pronunciation
Verb

kiwać impf (perfective kiwnąć)

 1. (intransitive) to beckon, to noddle, to bob
 2. (intransitive) to waggle, to totter
 3. (transitive) to fool
 4. (reflexive) to wobble
Conjugation
Related terms
Further reading
 • kiwać in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • kiwać in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/kyvati

Reconstruction:Proto-Slavic/kyvati

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Indo-European *kh₁u-, from the root *keh₁w. Cognate with Latin cēv (to move the backside in a lewd manner, to twerk). Vasmer suggests a possible additional cognate in Gothic 𐍃𐌺𐌴𐍅𐌾𐌰𐌽 (skēwjanto wander), while Chernykh adds as possibilities Ossetian чи́уын (ḱíwynto stagger, to stumble) (also кеун (kewn)), Kurdish (keyanto waver, to wobble).

Verb

*kyvati impf[1]

 1. to nod

Inflection

Related terms
 • *kyti (to pound, to wing)
 • *kyjati (to flap, to knock (with a hammer))
Descendants
Further reading
 • Černyx, P. Ja. (1999) , “кива́ть”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 1, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 394
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “кива́ть”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress
 • Rix, Helmut, editor (2001) , “*keh₁u̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, page 343
 • Trubačóv, Oleg, editor (1987) , “*kyvati”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 13, Moscow: Nauka, page 283
Reference
 1. Derksen, Rick (2008) , “*kyvati”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 267: “v. ‘nod’”

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/kh%E2%82%81uy%C3%A9ti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/kh₁uyéti.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/kh%E2%82%81u-&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/kh₁u-.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/keh%E2%82%81w-

Reconstruction:Proto-Indo-European/keh₁w

Proto-Indo-European

Root

*keh₁w-[1][2][3][4]

 1. to wobbleswing
Derived terms
References
 1. Pokorny, Julius (1959) , “k̑ēu-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume II, Bern, München: Francke Verlag, page 595
 2. Rix, Helmut, editor (2001) , “?*keh₁u-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, page 343
 3. De Vaan, Michiel (2008) , “cēveō”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 112
 4. Derksen, Rick (2008) , “*kyvati”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 267

…..

Jak widać Pra-Słowiańskie słowo Kiwać / KiWa+C’ i rdzeń KW były i są ciągle niezmiennie takie same i nie zaszły w nich żadne przekształcenia, jak to ofitzjalnie rzekomo niby nastąpiło w przypadku *skovati > *xovati. Kiwać / KiWa+C’ i rdzeń Knie ubezdźwięczniło się ani do postaci Chiwać / (c)HiWa+C’, ani nie udźwięczniło się do postaci Cziwać / C”iWa+C’, czy Sziwać / S”iWa+C’, itp.

Przypominam, że ofitzjalnie nie istnieją żadne postacie bałtyckie, które są odpowiednikami tego słowa. A oto jedyny ofitzjalnie znany odpowiednik Pra-Słowiańskiego / Proto-Slavic *kyvati

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/ceveo#Latin

ceveo

Latin

Etymology

From Proto-Italic *kēweō, from Proto-Indo-European *keh₁w-éye-ti, the *e-grade iterative of *keh₁w (to swing). Cognate with Czech kývat (swing).[1][2]

Pronunciation
Verb

cēveō (present infinitive cēvēreperfect active cēvī); second conjugation, no passive, no supine stem

 1. move my haunches; I am penetrated anally.
 2. (figurative) I fawnflatter.
Usage notes
Conjugation
Conjugation of cēveō (second conjugation, no supine stem, active only)
indicative singular plural
first second third first second third
active present cēveō cēvēs cēvet cēvēmus cēvētis cēvent
imperfect cēvēbam cēvēbās cēvēbat cēvēbāmus cēvēbātis cēvēbant
future cēvēbō cēvēbis cēvēbit cēvēbimus cēvēbitis cēvēbunt
perfect cēvī cēvistī cēvit cēvimus cēvistis cēvēruntcēvēre
pluperfect cēveram cēverās cēverat cēverāmus cēverātis cēverant
future perfect cēverō cēveris cēverit cēverimus cēveritis cēverint
subjunctive singular plural
first second third first second third
active present cēveam cēveās cēveat cēveāmus cēveātis cēveant
imperfect cēvērem cēvērēs cēvēret cēvērēmus cēvērētis cēvērent
perfect cēverim cēverīs cēverit cēverīmus cēverītis cēverint
pluperfect cēvissem cēvissēs cēvisset cēvissēmus cēvissētis cēvissent
imperative singular plural
first second third first second third
active present cēvē cēvēte
future cēvētō cēvētō cēvētōte cēventō
non-finite forms active passive
present perfect future present perfect future
infinitives cēvēre cēvisse
participles cēvēns
verbal nouns gerund supine
genitive dative accusative ablative accusative ablative
cēvendī cēvendō cēvendum cēvendō
References
 1. Rix, Helmut, editor (2001) , “?*keh₁u-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, page 343
 2. De Vaan, Michiel (2008) , “cēveō”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, page 112

…..

A teraz kolejne nieprzekształcone Pra-Słowiańskie słowa, zarówno w postaciach z jak i bez tzw. s-mobile… Pisałem już o nich częściowo we wpisach 145 i 144.

…..

Kować / KoWa+C’

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/kowac;5443053.html

kować

…..

https://sjp.pl/kowa%C4%87

kować


dawniej: kuć


…..

https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_S%C5%82ownik_ilustrowany_j%C4%99zyka_polskiego/Kowa%C4%87

M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Kować

Kować — p. Kuć.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/kowa%C4%87

kować

Old Polish

Etymology

From Proto-Slavic *kovati.

Verb

kować

 1. to forge

…..

Jak widać dawniej dźwięk zapisywany jako W był, ale obecnie się zbył…

Mam też wielka wątpliwość, co do poprawności logicznej współcześnie używanego tzw. otwartego / zwykłego u. Logicznie skoro słowo Kować / KoWa+C’ było pierwotne, no to postać współczesna Kuć / Ko’C’ też powinna być zapisywana zgodnie z pierwotnym dźwiękiem, czyli jako Kóć / Ko’C’, czy z tzw. s-mobile jako Skówać / S/Z+Ko’Wa+C’

Aż prosi się o porównanie powyższego do Koła / KoL”a, Kółka / Ko’L”+Ka, Kolca / KoL+Ca, Kołka / Ko’L”+Ka, czy Kłucia / KL”o’+Cia

…..

Skuwać / S/Z+Ko’Wa+C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/skuwa%C4%87

skuwać (język polski)

mężczyźni skuwają (1.1) beton

policjant skuwa (1.2) kogoś

znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) kując usuwać coś
(1.2) zakładać kajdanykajdankiokowy
(1.3) zamykać wodę pod lodem
odmiana:
(1.1–3) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Taktaknawet tam gzymsy skuwająno bo z gzymsem też jest kłopot[1]
synonimy:
(1.2) zakuwać
wyrazy pokrewne:
rzecz. skuwanie nskucie nskuwka żpodkucie n
czas. skuć dk.
źródła:
 1.  Krystyna Pisarkowa, Składnia rozmowy telefonicznej, 1975, Narodowy Korpus Języka Polskiego.

…..

Skuwanie / S/Z+Ko’Wa+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/skuwanie#pl

skuwanie (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) rzecz. odczas. od skuwać
odmiana:
(1.1) blm,

antonimy:
(1.1) nieskuwanie
wyrazy pokrewne:
czas. skućskuwać ndk.
rzecz. podkucie n
etymologia:
(1.1) pol. skuwać + -anie

…..

Skuwka / S/Z+Ko’W+Ka

https://pl.wiktionary.org/wiki/skuwka#pl

skuwka (język polski)

skuwki (1.1) pędzli

skuwki (1.1) sznurowadeł

skuwka (1.1) na linie

skuwka (1.2) i pióro

wymowa:
IPA[ˈskufka]AS[skufka], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) blaszka zawinięta w tulejęktóra coś wzmacniałączy jakieś części lub zabezpiecza[1]
(1.2) cylindryczna nasadka na wieczne pióro zabezpieczająca je przed wyschnięciem atramentu
odmiana:
(1.1)

przykłady:
(1.1) Odleciały mi skuwki w sznurowadłach i teraz strzępią się.
składnia:
(1.1) skuwka + D. • skuwka od + D. • skuwka na + N.
kolokacje:
(1.1) skuwka (odwiecznego pióra / sznurowadła / wędki / liny / pędzla
synonimy:
(1.2) zatyczkanasadka
hiponimy:
(1.1) aglet
wyrazy pokrewne:
czas. kuć ndk.skuć dk.skuwać ndk.
rzecz. skuweczka ż
etymologia:
pol. skuć
uwagi:
(1.1) słowo jest jednym z wyjątków ortograficznych od reguły, która mówi, że wyrazy zakończone na „-ów” i „-ówka” pisane są przez „ó
tłumaczenia:
źródła:
 1.  publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło skuwka w: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.; zob. też skuwka w Wikipedii

…..

Zakuwać / Z/Sa+Ko’Wa+C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/zakuwa%C4%87#pl

zakuwać (język polski)

wymowa:
IPA[zaˈkuvaʨ̑]AS[zakuvać]
znaczenia:

czasownik przechodni

(1.1) pot. przen. bardzo intensywnie się uczyć
(1.2) zakładać komuś kajdanki
odmiana:
(1.1–2) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Dziś prawie całą noc zakuwałembo jutro mam egzamin.
wyrazy pokrewne:
czas. odkućwykućzakuć dk.kuć ndk.
rzecz. zakuwanie nzakuwarka ż
tłumaczenia:(edytuj)

…..

Zakuwanie / Z/Sa+Ko’Wa+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/zakuwanie#pl

zakuwanie (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) rzecz. odczas. od zakuwać
odmiana:
(1.1) blm,

antonimy:
(1.1) niezakuwanie
wyrazy pokrewne:
czas. odkućzakuwać ndk.
etymologia:
(1.1) pol. zakuwać + -anie

…..

A teraz postać wysokoenergetyczna, czyli tzw. satem, która jakoś dziwnie magicznie powstała ofitzjalnie nie wiadomo jak i skąd…

Z pewną taka nieśmiałością, ośmielam się podpowiedzieć ofitzjalnym jęsykosnaftzom istnienie pierwotnie obocznych Pra-Słowiańskich rdzeni. Wiem jednak, że jest to zbyt oczywisty i zbyt logiczny, a przez to zbyt prostacki pomysł, by ktokolwiek z nich uznał go za wystarczająco prawdopodobny i godny ich uwagi.

Muszą oni więc znaleźć jakieś dwu lub najlepiej trzykrotnie zakręcone wytłumaczenie tych ofitzjalnie jeszcze niewytłumaczalnych niespójności. Fielko-germańskiej tradycji musi stać się zadość i nie może zdarzyć się jej najmniejsza nawet krzywda…

O jakże przepiękny to temat i na jakiś tłusty niemiecki grancik i powód by stworzyć jakieś kolejne prawo jęsykowe, ma się rozumieć zupełnie od czapy…

…..

Czuwanie / C”o’Wa+Nie

https://pl.wiktionary.org/wiki/czuwanie#pl

czuwanie (język polski)

wymowa:
IPA[ʧ̑uˈvãɲɛ]AS[čuvãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.• nazal.• -ni…
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj nijaki

(1.1) rzecz. odczas. od czuwać
wyrazy pokrewne:
rzecz. czujność żczuwak mrz
czas. wyczuwaćczuwać ndk.
przym. czujny
przysł. czujnie

…..

Czuwać / C”o’Wa+C’

https://pl.wiktionary.org/wiki/czuwa%C4%87

czuwać (język polski)

ojciec czuwa (1.2) przy dziecku
wymowa:
IPA[ˈʧ̑uvaʨ̑]ASuvać] ?/i
znaczenia:

czasownik

(1.1) być czujnymmieć się na baczności
(1.2) strzecpilnować kogoś lub czegoś
(1.3) nie spać
odmiana:
(1.1–3) koniugacja I

przykłady:
(1.1) Kierownik czuwałaby wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem.
(1.2) Matka czuwa nad swym dzieckiem przez całe życie.
(1.3) Dziecko czuwało do ranaaby zobaczyć się ze świętym mikołajem.
wyrazy pokrewne:
rzecz. czuwanie nczujność żczuwajka żczujka żczuwak mrz
czas. czuć
wykrz. czuwaj!
przysł. czujnie
tłumaczenia:

czasownik

(1.2) strzecpilnować kogoś lub czegoś

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/czuwa%C4%87

czuwać

Polish

Etymology

From Proto-Slavic *čuvati.

Pronunciation
 • IPA(key)/ˈt͡ʂu.vat͡ɕ/
Verb

czuwać impf

 1. (intransitive) to keep vigil, to watch over
 2. (intransitive) to stay awake
Conjugation
Further reading
 • czuwać in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • czuwać in Polish dictionaries at PWN

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/%C4%8Duvati&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/čuvati.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC

чувам (język bułgarski)

transliteracja:
čuvam
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) słyszeć
(1.2) słuchać
wyrazy pokrewne:
rzecz. чуване n
czas. чуя dk.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC#Bulgarian

чувам

Bulgarian

Pronunciation
Verb

чу́вам  (čúvamimpf (perfective чу́я)

 1. (transitive) to hear (to perceive with the ear)

(…)


UWAGA!

W j. bułgarskim, który jest najmłodszym i najbardziej kreolskim z języków słowiańskich, nastąpiła zmiana znaczenia dokładnie taka sama, jak np. w j. germańskich! Powrócę do tego zagadnienia w kolejnych wpisach.


…..

A teraz postać, która nie posiada dźwięku zapisywanego jako W,.. do której powrócę w następnej części…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/%C4%8Duti

Reconstruction:Proto-Slavic/čuti

Proto-Slavic

Etymology

Continuing Proto-Indo-European *(s)kéwh₁eti, from Proto-Indo-European *(s)kewh₁ (to perceive). Akin to  Lithuanian kavoti (to ward, to tend)Proto-Indo-Iranian *kuHátiAncient Greek κοέω (koéōto be aware, to know)Latin cav (to be aware, to watch over)Proto-Germanic *skawwōną (to look, to display).


Probably related (via other extensions) to verbs denoting swingingflashing such as *kyvati (to nod)*kuti (to forge)*kymati (to wing, to blink).


Verb

*čùti impf (perfective *čuvati)[1][2]

 1. to sense
 2. to feel
 3. to notice
Inflection
Derived terms
Related terms
 • *čuxati (to grasp, to get a sense of)
 • *čujati (to comprehend (with the senses))
 • *čujьnъ (sensible, sensuous)
Descendants
Further reading
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “чу́ю”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress
 • Černyx, P. Ja. (1999) , “чуять”, in Istoriko-etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), volume 2, 3rd reprint edition, Moscow: Russkij jazyk, page 397
 • Cejtlin, R.M.; Večerka, R.; Blagova, E., editors (1994) , “чоути”, in Staroslavjanskij slovarʹ (po rukopisjam X—XI vekov) [Old Church Slavonic Dictionary (Based on 10–11th Century Manuscripts)], Moscow: Russkij jazyk, page 786
 • Trubačóv, Oleg, editor (1977) , “*čuti”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 04, Moscow: Nauka, page 134
References
 1. Derksen, Rick (2008) , “*čùti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 91: “v. (a) ‘sense, feel, notice’”
 2. Olander, Thomas (2001) , “čuti: čujǫ čujetь”, in Common Slavic accentological word list, Copenhagen: Editiones Olander: “a (SA 204, 246; PR 133; MP 23, 27)”

UWAGA!

A jak to jest wszystko niby możliwe, skoro powyższe postacie jakoś były i nie spalatalizowały się, hm? Patrz:

Probably related (via other extensions) to verbs denoting swingingflashing such as *kyvati (to nod)*kuti (to forge)*kymati (to wing, to blink).

A jak i skąd powstały postacie jak Czuwać / C”o’Wa+C’, czy Czuć / C”o’C’, itp., skoro w tym rzekomo pierwotnym odtfoszonym Proto-Indo-European *(s)kewh₁ (to perceive), nie występuje ani dźwięk ofitzjalnie odtfoszony jak tzw. miękkie k, zapisywane jako *ḱ/K’, ani dźwięk T, a tylko dźwięk zapisywany jako *k/K, hm?

Czy ofitzjalne zasady dotyczące tzw. palatalizacji są już nieważne i dźwięki mogą sobie powstawać, jak ofitzjalnie dowolnie wygodnie?

A co na to Sławomir Ambroziak z tym jako kuper allo-allo miękkim k, co to wszystko co dźwięczne i wysokoenergetyczne miało niby się być i wziąć, hm?

A żeby było jeszcze zabawniej to przypomnę słowa jak Szczuć / S”+C”o’C’ i Zaszczuwać / Za+S”+C”o’Wa+C’, czy Szyć / i S”yC’ i Zszywać / Z/S+S”yWa+C’. O tych pierwszych pisałem już we wpisach 212, 142, 141. Do tych ostatnich powrócę jeszcze we wpisach kończących serię o Strzale / S/Z+TRa+Le


…..

cdn…

Jedna uwaga do wpisu “273 Kinąć, skinąć, skinienie, kidać, kiwka, kiwanie, kiwnąć, kiwać, ceveo, kować, skuwać, skuwanie, skuwka, zakuwać, zakuwanie, czuwanie, czuwać, чувам i inne logiczne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

 1. Pingback: 274 Czuć, čuti, чуять, чути, чуть, ciut-ciut, czucie, чутьё, uczucie, wyczucie, wyczuć, wyczuwać, чувство, čuvstvo, відчувати i inne logiczne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.