283 C, Ц, цедить, cedítʹ, cedzić, Pra-Słowiańskie oboczne końcówki -це, -ьce, -ьcь, -ьca, -ьkъ, -ъkъ, -kъ i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

Cedźcie lepiej słowa przez zęby, nieme przeciw-słowiańskie niemoty!


Na podstawie powyższych i poniższych danych twierdzę, że:

 • ofitzjalna wykładnia jakoby Pra-Słowiańskie dźwięki wysokoenergetyczne powstały z rzekomo pierwotnych dźwięków niskoenergetycznych, to gówno prawda,
 • oparta jedynie na wtórnym upośledzeniu, polegającym na wrodzonej nieumiejętności wymowy pierwotnych dźwięków wysokoenergetycznych, przez osoby posługujące się Od-Pra-Słowiańskimi językami skreolizowanymi i wtórnie ubezdźwięcznionymi,
 • tzw. centum / kentum, jak np. języki germańskie, italo-celtyckie, greko-armeńsko-albańskie,
 • a częściowo też i tzw. satem, jak języki bałtycko-indo-irańskie.

A nawet jeśli tkwię w mylnym błędzie,..

KAŻDA SŁOWIANKA I KAŻDY SŁOWIANIN,.. a szczególnie KAŻDA POLKA I KAŻDY POLAK,

MAJĄ POWÓD BY BYĆ DUMNYMI Z FAKTU, że NASI PRA-SŁOWIAŃSCY PRZODKOWIE STWORZYLI DŹWIĘKI (wysokoenergetyczne, jak np. C, C’, C”, itp., i nosowe, jak ą i ę), TAK RZADKO UŻYWANE NA ŚWIECIE,.. a MY CIĄGLE WYMAWIAMY JE NA CO DZIEŃ…

…..

Ponowię moje pytania z poprzedniego wpisu, ale dodam też i następne:

Jak to jest w ogóle ofitzjalnie możliwe, że w Proto-Slavic mogły jednocześnie istnieć

Twierdzę, że:

 • żadne ofitzjalne „prawa językowe”, a szczególnie takie nawiązujące do rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, NIE PRZEWIDUJĄ TEGO, żeby wysokoenergetyczny dźwięk zapisywany jako C, istniał już w tzw. Proto-Slavic przed ich wystąpieniem,

 • faktem jednak jest, że ofitzjalnie taki stan miał miejsce, patrz Proto-Slavic *cěditi,

 • logicznie zaprzecza to wszystkiemu, co ma niby wynikać i z tych rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jak i ze wszystkiego, co do tego nawiązuje.

O Pra-Słowiańskich / Proto-Slavic końcówkach jak *-ačь, *-ikъ, *-kъ, *-ъka, *-ъkъ, *-ьca, *-ьcь, *-čь, *akъ i tzw. PIE *-keh₂, *-os, pisałem już we wpisach 224.

W tym wpisie nie dam rady opisać wszystkich wzajemnie wykluczających się zagadnień związanych z obocznościami końcówek, jednocześnie występujących w tzw. Proto-Slavic, jak i obecnie. Skupię się jedynie na dźwiękach zapisywanych, jako C i K. Dźwiękami zapisywanymi jako C”, T, G, itp., zajmę się w części następnej.

A i zapomniałbym. Postaci tzw. Proto-Balto-Slavic, itp., odpowiadających postaciom z tzw. Proto-Slavic znów ofitzjalnie nie stało…

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A6

ЦЦц (ce) – litera cyrylicy używana w językach białoruskimrosyjskimukraińskimserbskimmacedońskim oraz bułgarskim. Oznacza spółgłoskę [ʦ]. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tse_(Cyrillic)

Tse (Ц ц; italics: Ц ц), also known as Ce, is a letter of the Cyrillic script. (…) Tse is thought to have come from the Hebrew letter Ṣade ⟨צ⟩, via the Glagolitic letter Tsi (Ⱌ). The name of Tse in the Early Cyrillic alphabet is ци (tsi).

New Church Slavonic and Russian spelling of the name is цы. In Ukrainian and Belorussian its spelling is tse (це and цэ respectively). (…)

…..

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_affricate

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarto-szczelinowa_dzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna

Spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna (spółgłoska zwarto-szczelinowa przedniojęzykowo-dziąsłowa bezdźwięczna) – rodzaj dźwięku spółgłoskowego występujący w językach naturalnych, oznaczany w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA symbolem [ʧ] lub [ʦ]. W innych systemach transkrypcji fonetycznej może bywa oznaczana symbolem [č][1]. Czyta się jak polskie „cz” lub „c”. (…)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C#Russian

цедить

Russian

Alternative forms
Etymology

From Proto-Slavic *cěditi, from Proto-Balto-Slavic *(s)koiʔd, from Proto-Indo-European *(s)koyd.

Pronunciation
 • IPA(key)[sɨˈdʲitʲ]
Verb

цеди́ть  (cedíimpf (perfective процеди́ть or отцеди́ть)

 1. to strain, to filter; to decant
 2. to speak through clenched teeth, to mutter
Conjugation
Derived terms

imperfective

perfective

Related terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B8#Macedonian

цеди

Macedonian

Etymology

From Proto-Slavic *cěditi (to strain, filter).

Verb

цеди  (cediimpf

 1. (transitive) to sieve
 2. (transitive) to wring out

Russian

Pronunciation
Verb

цеди́  (cedí)

 1. second-person singular imperative imperfective of цеди́ть (cedítʹ)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%8F#Bulgarian

цедя

See also: цеда

Russian

Pronunciation
Participle

цедя́  (ced)

 1. present adverbial imperfective participle of цеди́ть (cedítʹ)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B0

цеда

See also: цедя

Moksha

Suffix

-цеда  (ceda)

 1. indefinite singular ablative of це (ce)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D1%86%D0%B5

це

Russian

Alternative forms
Etymology

From Proto-Slavic *-ьce.

Pronunciation
Suffix

-це  (ce)

 1. -y-ling forming diminutive nouns
  де́рево (dérevotree) + ‎-це (-ce) → ‎де́ревце (dérevcesapling, little tree)
  копы́то (kopýtohoof) + ‎-це (-ce) → ‎копы́тце (kopýtcesmall hoof)
  волокно́ (voloknófiberfilament) + ‎-це (-ce) → ‎волоко́нце (volokóncesmall fiber, small filament)
  де́ло (déloaffairmatter) + ‎-це (-ce) → ‎де́льце (délʹcesmall matter, small affair)
Declension
Derived terms

Serbo-Croatian

Etymology

From Proto-Slavic *-ьce.

Suffix

-це (Latin spelling -ce)

 1. Appended to words to create a neuter noun, usually to form a diminutive or as an expression of endearment, or to denote an object.
See also

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cce

Reconstruction:Proto-Slavic/ce

Proto-Slavic

Etymology

Reflects Proto-Indo-European *-ikóm, a neutral counter-part to Proto-Slavic *-ьcь mProto-Slavic *-ьca f.

Suffix

*-ьce n

 1. Denominal, forms diminutives from neutral nouns.
  *moldę (cub, baby) → *moldętьce (puppy, kitten, little one, etc.)
  *město (city, place, space, room) → *městьce (small town, tiny space/room)
  *okъno (window) → *okъnьce (small window)
  *pero (feather) → *perьce (plumule)
  *nebo (heaven) → *nebьce (palate)
  *aje (ovum, egg) → *ajьce (egg)
 2. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from.
  *sьrdьce (heart)
  *sъlnьce (sun)
Usage notes

When appended to *-ę or *-mę stems, the nt-/n-stem clears out, e.g.:

*dětę (child) → *dětenьce (small child)
*znamę (flag, token) → *znamenьce (small flag, token)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Cyrillic: -ьцє (-ĭce)-ице (-ice) (when attached to roots ending in *-je)
   Glagolitic: -ⱐⱌⰵ (-ĭce)-ⰹⱌⰵ (-ice) (when attached to roots ending in *-je)
  • Bulgarian: -це (-ce)
  • Macedonian: -це (-ce)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -це
   Latin: -ce
  • Slovene: -ce
 • West Slavic:
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cc%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/cь

Proto-Slavic

Etymology

From earlier *-ьkъ, from Proto-Indo-European *-ikos. Comparison with other languages points to the antiquity of denominal formations, which are most likely substantivized adjectives.[1] Cognate with Proto-Germanic *-igazLatin -icusAncient Greek -ικός (-ikós). Typically, these suffixes fulfill adjectival function (similar to Proto-Slavic *-ьnъ), however, sometimes their derivatives could also act as nominals like in Slavic.

Suffix

*-ьcь m

 1. Forms diminutives from nouns.
  *rogъ (horn) → *rožьcь (a small horn)
  *obolkъ (cloud) → *obolčьcь (a small cloud)
  *gordъ (city, town) → *gordьcь (a small town)
 2. Forms nouns from adjectives denoting persons having the specified property.
  *bordatъ (bearded) → *bordatьcь (a bearded man)
  *starъ (old) → *starьcь (an old man)
  *mǫdrъ (wise) → *mǫdrьcь (a wise man)
 3. Forms agent nouns from verbs.
  *plęsati (to dance) → *plęsьcь (dancer)
  *loviti (to hunt) → *lovьcь (hunter)
  *gǫdti > *gǫsti (to play a string instrument) → *gǫdьcь (musician)
  Synonyms: *-teľь*-čь*-ьnikъ
Declension
See also
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Cyrillic: -ьць (-ĭcĭ)
   Glagolitic: -ⱐⱌⱐ (-ĭcĭ)
  • Bulgarian: -ец (-ec)
  • Macedonian: -ец (-ec)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -ац-ец (Kajkavian)
   Latin: -ac-ec (Kajkavian)
  • Slovene: -ec
 • West Slavic:
Further reading
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 70f
 1. Brugmann, Karl. (1916) Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen: II. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch, 1. Allgemeines, Zusammensetzung (Komposita), Nominalstämme. Strassburg., pp. 487–491

UWAGA!

*rogъ (horn) → *rožьcь (a small horn)

*obolkъ (cloud) → *obolčьcь (a small cloud)

*gordъ (city, town) → *gordьcь (a small town)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Róg / Ro’G, Rożec / RoZ”+eC, Rożek / RoZ”+eK,

Obłok / oBL”o+K, Obłócz / oBL”o’+C”, Obłoczek / oBL”o+C”+eK,

Gród / G+Ro’D, Grodzić / G+RoDzi+C’, Gródek / G+Ro’D+eK


…..

Ofitzjalnie brak jest jakichkolwiek danych dotyczących tego *-ьkъ,.. ale gdzie indziej wiki sama podaje to:

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8Ck%D1%8A

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ьkъ.

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ьkъ

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ьkъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

Powrócę do tego poniżej, ponieważ *-ьkъ ofitzjalnie jest tożsame z *-ъkъ

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cca

Reconstruction:Proto-Slavic/ca

Proto-Slavic

Etymology

From earlier *-ьka, from Proto-Balto-Slavic *-ik, from Proto-Indo-European -i-keh₂.

Suffix

*-ьca f

 1. Denominal, forms diminutives.
  *myšь (mouse) → *myšьca (a small mouse; muscle)
  *vьrvь (rope) → *vьrvьca (cord, string)
 2. Deverbal (from the stem), forms agent nouns.
  *ubiti (to kill) → *ubьjьca (killer)
  *ědti > *ěsti (to eat) → *ědьca (eater)
 3. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from.
  *ovьca (sheep)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
 • West Slavic:
  • Czech: -ce
  • Polish: -ca
  • Slovak: -ca
  • Sorbian:
   • Lower Sorbian: -ca
   • Upper Sorbian: -ca
Further reading
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32

UWAGA!

*myšь (mouse) → *myšьca (a small mouse; muscle)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Mszyca / MS”y+Ca, Myszka / MyS”+Ka


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cka&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ьka.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-ika%CA%94&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-ikaʔ.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-ikeh%E2%82%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-ikeh₂.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Ak%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/kъ

Proto-Slavic

Etymology 1

Nominal suffix, formed by rebracketing of *-kъ, typically appended to ancient u-stems. Can also be attached to o-stems to form derivatives of the specified object/property.

Suffix

*-ъkъ m

 1. Forms diminutives from old u-stem nouns
  *listъ (leaf) → *listъkъ (leaflet, a small leaf)
  *synъ (son) → *synъkъ (boy, little son)
  *bebrъ (beaver) → *bebrъkъ (small beaver)
  *medъ (honey) → *medъkъ (honey product)
 2. Deadjectival, denoting a carrier of the specified property (rare)
  *pętъ (fifth) → *pętъkъ (Friday)
  *četvьrtъ (fourth) → *četvьrtъkъ (Thursday)
  *pǫtevъ (path-related) → *pǫtъkъ (footwear, shoe for walking)
  *bělъ (white) → *bělъkъ (albumen)
  *žьltъ (yellow) → *žьltъkъ (yolk)
  *okrǫžьnъ (circumferential) → *krǫžьkъ (circle, shape with circular form)
 3. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from
  *pěsъkъ (sand)
 4. Deverbal from the past participle in *-tъ, forms resultant nouns of the specified action
  *dobyti (to extract) → *dobytъ → *dobytъkъ (stock)
  *dati (to give) → *datъ → *datъkъ (yield)
  *zaperti (to expire) → *zapьrtъ → *zapъrtъkъ (addle egg)
  *začęti (to conceve) → *začętъ → *začętъkъ (embryo, germ)
 5. Deverbal, forms abstract nouns of the specified action
  *pominǫti (to pass) → *pominъkъ (livelihood, means to survive)
  *do (to, nearby) + *jьměti (to have) → *nedojьmъkъ (poverty, lack of income)
 6. Deverbal, forms an instance of the specified action
  *kyvati (to knock, to hew) → *kyvъkъ (nod)
  *telťì (to shove, to pound) → *tьlčьkъ (push, impulse)
  *mazati (to anoint, to spread oil/paint) → *mazъkъ (dab, smear)
  *glъtati (to swallow) → *glъtъkъ (gulp)
 7. Deverbal, forms tool or agent nouns for the specified action: -er
  Synonyms: *-ьcь*-slo
  *strěľati (to knock, to hew) → *strělъkъ (shooter)
  *skrebti (to scrape) → *skrebъkъ (scraper)
  *gǫděti (to buzz, to honk) → *gǫdъkъ (horn, buzzer)
  *pьlzti (to craw) → dial. *pьlžьkъ (slug)
 8. From propositions, forms an instance of the specified action
  *perdъ (in front) → *perdъkъ (ancestor)
  *po +‎ *tomь (later on, over there) → *potomъkъ (descendant)
Declension
Etymology 2

Adjectival suffix with analogical origin as the nominal suffix. Related to Proto-Germanic *-ugaz (when appended to u-stems) and Proto-Germanic *-agaz (to o-stems).

In rare case, both the original u-stem form (reanalyzed as an o-stem) and the extended *-ъkъ are attested: e.g. Old Church Slavonic крѣпъ (krěpŭ) : крѣпъкъ (krěpŭkŭ).

Suffix

*-ъkъ

 1. From nouns or adverbs, forms adjectives with pertaining meaning: -y
  *kortъ (piece, bit) → *kortъkъ (short)
  *nizъ (down, below) → *nizъkъ (nether, low)
  *slizъ (slime) → *slizъkъ (slippery)
  *goře(stь) (sorrow, woe, tribulation) → *gorьkъ (bitter)
  *tęžе(stь) (weight) → *tęžьkъ (heavy)
 2. Deverbial from the past participle, forms adjectives which approximate the meaning of the participle: -ly (rare)
  *plyti (to float) → *plytъ (sunk) → *plytъkъ (shallow)
  *pry(g)ti (to spring, to jump) → *prytъ (sprung) → *prytъkъ (agile, nimble)
  *viti (to curve, to wind) → *vitъ (curved) → *vitъkъ (curvу, twisty)
  *biti (to beat, to fight) → *bitъ (beaten) → *bitъkъ (feisty, military)
 3. (Extension) From former u-stem adjective (some of them surviving as re-analyzed o-stems), forms their doublets
  *gladъ → *gladъkъ (smooth, plain)
  *dьrzъ → *dьrzъkъ (daring, bald)
  *krěpъ → *krěpъkъ (solid, firm)
  *krěxъ → *krěxъkъ (soft, mild)
  **lьgъ → *lьgъkъ (light)
  **mělъ → *mělъkъ (small, finely ground)
  **tьnъ → *tьnъkъ (thin)
Alternative forms
 • *-ьkъ (when attached to yu-stems or spread from the ancient comparative in *-jьš-)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Old Cyrillic: -ъкъ (-ŭkŭ)
   Glagolitic: -ⱏⰽⱏ (-ŭkŭ)
  • Bulgarian: -ък (-ǎk)
  • Macedonian: -ок (-ok)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -ак
   Latin: -ak
  • Slovene: -ek
 • West Slavic:
  • Czech: -ek
  • Kashubian: -k
  • Polish: -ek
  • Slovak: -ok
  • Slovincian: -k
  • Sorbian:
   • Upper Sorbian: -k
   • Lower Sorbian: -k
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 100

UWAGA!

*listъ (leaf) → *listъkъ (leaflet, a small leaf)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Liść / LiS’C, Listek / LiST+eK


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-k%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/kъ

Proto-Slavic

Etymology 1

Nominal suffix from Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-kъ m

 1. Deverbal, forms token nouns (usually with o-grade)
  *porkъ (sling) ← *perti (to propel, to strike)
  *borkъ (marriage) ← *bьrati (to pick, to collect)
  *dorkъ (scuffle; thornbush) ← *dьrati (to tear)
  *znakъ (sign, symbol) ← *znati (to know)
  *zorkъ (phantasm) ← *zьrěti (to watch, to observe)
  *mǫka (grief, hardship, torture) ← archaic *mьňati (to belittle, to grind) (compare the l-extension *mělь (finely ground))
 2. From expressive or onomatopaeic interjections, forms onomatopaeic action nouns referring to the respective interjection
  Synonyms: *-skъ*-pъ
  *zvǫkъ (sound) ← *zvьněti (to ring)
  *pukъ (pop) ← *puxati (to blow, to puff)
  *vykъ (shout) ← *vyti (to howl) ← *vъjь! (woe, wail)
  *krikъ (cry, squeak) ← *kričati (to squeak) ← *kri-kri!
  *čikъ-čirikъ (chirp-chirp) ← *čikъ-čirikati (to tweet) ← *či-či!
 3. From verbs in a-theme declension or adjectives, forming agent nouns. Equivalent to *-akъ (see there for examples)
 4. From archaic ū-stem nouns, forms instruments or representees of the referred concept
  Synonym: *-yka
  *kъlykъ (fang, tusk) ← *kluti (to peck) ← *kolti (to wreck, to slaugher, to stab)
  *ęzykъ (tongue, language) ← Proto-Balto-Slavic *inźūˀ
 5. (Extension) From archaic i-stem nouns or adjectives. Equivalent to *-ьcь (see there for examples)
 6. (Extension) From archaic ŭ-stem nouns. Equivalent to *-ъkъ (see there for examples)
 7. (Extension) From masculine men-stem nouns. Neural mn̥-stems, such as *plemę or *vermę, were usually not extended
  *ęčьmykъ (barley) ← *ęčьmy (barley)
  *kamykъ (stone) ← *kamy (stone, rock)
  *kremykъ (flint) ← *kremy (flint)
  *polmykъ (flame) ← *polmy (flame)
  *remykъ (strap) ← *remy (strap, belt)
 8. Extension of en-stem
  *koręcь (snag, trunk) ← *korękъ ← *korę-
  *měsęcь (moon, month) ← *měsękъ ← *měsę-
  *zajęcь (rabbit) ← *zajękъ ← *zaję-
Declension
See also
Derived terms
Etymology 2

Adjectival suffix from Proto-Indo-European *-kos, usually attached to former u-stem or i-stem adjectives. Akin to Proto-Germanic *-ugazProto-Germanic *-īgaz and Latin -ucusLatin -īcus.

Suffix

*-kъ

 1. From basic prepositions
  *perkъ (direct, across) ← *per (fore, across)
  *opakъ (reverse) ← *po (at, by, afterwards)
  *pakъ (again, then) (only as an adverb) ← *pa- (later)
 2. (Extension) From former ŭ-stem adjectives, equivalent to *-ъkъ
 3. (Extension) From former i-stem adjectives, equivalent to *-ikъ
  *velikъ (glorious) ← *velьjь (great)
  *mьnikъ (miniature) ← *mьňьjь (smaller)
Declension
See also

*-čь

Derived terms
Etymology 3

Denotational suffix from Proto-Indo-European *-kos or *-os.

Suffix

*-kъ

 1. From basic demostratives or particles, forms determiners for manner or amount. The neutral or feminine forms of these determiners could act as adverbs
  *takъ (so that) ← *tъ (that one)
  *jakъ (such one) ← *jь (this one, previously mentioned)
  *sicь (such that) ← *sь (this one here)
  *kakъ (how) ← *kъjь (who)
  *čakъ (even so) ← *čьjь (which)
  *vьśаkъ (anyway) ← *vьśь (all)
  *jьnаkъ (otherwise) ← *jьnъ (other, different)
  *tukъ (here) ← *tu (here, demonstrative for location)
  *dekъ (where, so that) ← *de (locative particle)
  *nekъ (let/may it be so) ← *ne (negative particle)
Declension
References

UWAGA!

Postacie Proto-Germanic *-īgaz*-ugaz*-agaz są wtórnie zniekształcone w porównaniu i do postaci Pra-Słowiańskich i do ofitzjalnie odtfoszonych rzekomych tzw. PIE, patrz powyżej!


…..

A oto lista „wszystkich” Pra-Słowiańskich obocznych końcówek…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_suffixes

Category:Proto-Slavic suffixes

Affixes attached to the end of Proto-Slavic words.

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

D
I
W

Pages in category „Proto-Slavic suffixes”

The following 95 pages are in this category, out of 95 total.

…..

A oto ofitzjalnie odtfoszone rzekome pierwotne postacie tzw. PIE,.. które mogły jednocześnie posiadać dźwięki zapisywane jako *k, patrz: *kos lub *, patrz: *-os

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/-kos

Reconstruction:Proto-Indo-European/kos

Proto-Indo-European

Alternative forms
Suffix

*-kos

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Inflection
Thematic
masculine singular dual plural
nominative *-kos *-koh₁ *-koes
vocative *-ke *-koh₁ *-koes
accusative *-kom *-koh₁ *-koms
genitive *-kosyo *? *-kooHom
ablative *-kead *? *-komos
dative *-koey *? *-komos
locative *-key*-koy *? *-koysu
instrumental *-koh₁ *? *-kōys
feminine singular dual plural
nominative *-keh₂ *-keh₂h₁(e) *-keh₂es
vocative *-keh₂ *-keh₂h₁(e) *-keh₂es
accusative *-kām *-keh₂h₁(e) *-keh₂m̥s
genitive *-keh₂s *? *-keh₂oHom
ablative *-keh₂s *? *-keh₂mos
dative *-keh₂ey *? *-keh₂mos
locative *-keh₂*-keh₂i *? *-keh₂su
instrumental *-keh₂h₁ *? *-keh₂bʰi
neuter singular dual plural
nominative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
vocative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
accusative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
genitive *-kosyo *? *-kooHom
ablative *-kead *? *-komos
dative *-koey *? *-komos
locative *-key*-koy *? *-koysu
instrumental *-koh₁ *? *-kōys
Descendants
Derived terms
 • Balto-Slavic: [Term?]
 • Indo-Iranian: *-kasa*-ćasa
  • Indo-Aryan: *-kasa*-śasa
  • Iranian: *-ikah
   • Avestan: -𐬍𐬐𐬀‎ (-īka)
   • Old Persian: -𐎡𐎣 (-i-k /-ikah/)
    • Middle Persian: (/-īk ~ -īg/)
     Manichaean: [Manichaean needed] (-yg)
     Book Pahlavi: [Book Pahlavi needed] (-yk’)
     Inscriptional Pahlavi: -𐭩𐭪𐭩‎ (-yky)
     Psalter Pahlavi: [Psalter Pahlavi needed] (-yk’)
     • Classical Persian: ـیک‎ (-īk)ـی‎ ()
 • Italic: *-ikos

UWAGA!

Ofitzjalnie w językach indo-irańskich istniały oboczne postacie spalatalizowane i niespalatalizowane!


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-kas&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-kas.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-%E1%B8%B1os&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-os.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/-kas

Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/kas

Proto-Indo-Iranian

Etymology

From Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-kas

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Usage notes

Primary *-kas suffixes are attached directly to a verbal or nominal root. Secondary *-kas suffixes are attached to 1sg. stems in Proto-Indo-Aryan and 1pl. and 2pl. stems in Proto-Iranian.

In Old Persian, the suffix frequently occurs in proper nouns, ethnonyms and toponyms. In Avestan it is often used in imprecatory, pejorative, or affective and familiar contexts.

It is highly productive in Middle Indo-Aryan as a general noun suffix.

Inflection
Thematic
masculine singular dual plural
nominative *-kas *-kaH *-kās
vocative *-ka *-kaH *-kās
accusative *-kam *-kaH *-kans
genitive *-kasya *? *-kām
ablative *-kāt *? *-kamas
dative *-kāy *? *-kamas
locative *-kay *? *-kayšu
instrumental *-kaH *? *-kāš
feminine singular dual plural
nominative *-kaH *-kaH(a) *-kaHas
vocative *-kaH *-kaH(a) *-kaHas
accusative *-kaHa *-kaH(a) *-kaHas
genitive *-kaHs *? *-kaHaHam
ablative *-kaHs *? *-kaHmas
dative *-kaHay *? *-kaHmas
locative *-kaH*-kaHi *? *-kaHsu
instrumental *-kaHH *? *-kaHbʰi
neuter singular dual plural
nominative *-kam *-kay(H) *-kaH
vocative *-kam *-kay(H) *-kaH
accusative *-kam *-kay(H) *-kaH
genitive *-kasya *? *-kām
ablative *-kāt *? *-kamas
dative *-kāy *? *-kamas
locative *-kay *? *-kayšu
instrumental *-kaH *? *-kāš
Derived terms
 • *-akas (< *-a- (thematic vowel) + -kas)
  • Indo-Aryan: *-akas
   • Sanskrit: अक (-akadeverbal agent noun suffix)
  • Iranian: *-akah
   • Old Persian: -𐎠𐎣 (-a-k /-aka/)
    • Middle Persian: -ag (adjectival suffix)
Descendants
References
 1. Jamison, Stephanie W. (2009) , “Sociolinguistic Remarks on the Indo-Iranian *-ka-Suffix: A Marker of Colloquial Register”, in Indo-Iranian Journal, volume 52, issue 2, Leiden: Leiden University, pages 311-329
 2. Ciancaglini, Claudia (2012) , “Outcomes of the Indo-Iranian suffix *-ka- in Old Persian and Avestan”, in DARIOSH Studies II. Persepolis and his Settlements. Territorial System and Ideology in the Achaemenid State[1], Napoli: Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, page 91

….

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Iranian/-akah

Reconstruction:Proto-Iranian/-akah

Proto-Iranian

Etymology

From *-a- (thematic vowel) +‎ *-kahProto-Indo-Iranian *-kas, from Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-akah[1]

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Derived terms
Descendants
 • Avestan: -𐬀𐬐𐬀‎ (-aka)-𐬀𐬐𐬀𐬵‎ (-akah)
 • Ossetian: -æг (-æg)(assim. var.) -æх (-æx)[2]
 • Kurdish: -ik
 • Parthian: (/-ag/)[3]
  Manichaean: -𐫃‎ (-g)
  Inscriptional Parthian: (-ky)
  •  Old Armenian: -ակ (-ak)
 • Old Persian: -𐎣 (-k /-akaʰ/)
  • Middle Persian: (/-ag ~ -ak/)[3]
   Manichaean: -𐫃‎ (-g)-𐫐‎ (-k)
   Book Pahlavi: (-g)(-k’)
   Inscriptional Pahlavi: (-ky)
   Psalter Pahlavi: (-k’)
   Pazend: -𐬀‎ (-a)
   • Classical Persian: ـه‎ (-a)
    Dari: ـه‎ (-a)
    Iranian Persian: ـه‎ (-e)
    Tajik:  (-a)
References
 1. Mayrhofer, Manfred (1973) Onomastica Persepolitana: Das Altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen [Onomastica Persepolitana: The Old Iranian Personal Names of the Persepolis Tablets] (in German), Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, →ISBN, page 286
 2. Cheung, Johnny (2002) Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism (Beitrage Zur Iranistik; 23), Weisbaden: Dr. Ludwig Reichert, →ISBN, page 73
 3. ↑ Jump up to:3.0 3.1 Durkin-Meisteremst, Desmond (2014) Grammatik des Westmitteliranischen (Parthisch und Mittelpersisch) (Sitzungsberichte der philosophisch-historische) (in German), Viena: Austrian Academy of Sciences Press, pages 159, 166-167

UWAGA!

Postać Proto-Iranian *-akah, jest wtórnie ubezdźwięczniona, patrz „from *-a- (thematic vowel) +‎ *-kahProto-Indo-Iranian *-kas, from Proto-Indo-European *-kos.”

…..

cdn…

201 uwag do wpisu “283 C, Ц, цедить, cedítʹ, cedzić, Pra-Słowiańskie oboczne końcówki -це, -ьce, -ьcь, -ьca, -ьkъ, -ъkъ, -kъ i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

 1. Pingback: 284 Pra-Słowiańskie końcówki *-čь, *-ačь, *-ičь, *-òčь, *-išče, *-ovišče, uproszczenia i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 2. Jak już pisywałem, genetyka i jej ostatnie „odkrycia” przestały Mię wiele obchodzić, patrz brak jednoznacznego ustalenie czym były np. tzw. domieszki autosomalne, jak np. CHG, EHG, WGH, ANE, itp.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_admixture
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_North_Eurasian
  https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_hunter-gatherer

  https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer
  https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Hunter-Gatherer
  https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Steppe_Herders

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer

  (…) EHGs are attested to about 75% Ancient North Eurasian (ANE) descent, and to have contributed significantly to the ancestry of the WHGs and SHGs (who were a mixture of WHG and EHG). During the Neolithic and early Eneolithic, EHGs on the Pontic-Caspian steppe formed the Yamnaya culture, perhaps after some admixture with Caucasus hunter-gatherers (CHGs).[4] The genetic cluster formed from this admixture is known as Western Steppe Herder (WSH). The Yamnaya culture and its descendants are supposed to have embarked on a massive migration leading to the spread of Indo-European languages throughout large parts of Eurasia. (…)

  Research
  In their groundbreaking genetic study, Haak et al. (2015) identified the Eastern Hunter-Gatherers (EHG) as a distinct genetic cluster in samples of two males. The EHG male buried in Karelia ca. 5500-5000 BC was found to be carrying R1a1 and C1g. The EHG male buried in Samara ca. 5650-5550 BC was found to be carrying R1b1 and U5a1d. The authors of the study also identified a Western Hunter-Gatherer (WHG) cluster and a Scandinavian Hunter-Gatherer (SHG) cluster, with SHG being intermediate between WHG and EHG. It was suggested that EHGs harbored mixed ancestry from Ancient North Eurasians (ANEs) and WHGs. The people of the Yamnaya culture were found to be a mix of EHG and Near Eastern populations. During the 3rd millennium BC, the Yamnaya people embarked on a massive expansion throughout Europe, which significantly altered the genetic landscape of the continent. The expansion gave rise to cultures such as Corded Ware, and was possibly the source of the distribution of Indo-European languages in Europe.[5]

  EHGs may have mixed with Near Eastern populations, which formed the Yamnaya culture, as early as the Eneolithic (5200-4000 BC).[6] Researchers have found that EHGs may have derived 75% of their ancestry from ANEs. WHGs were in turn a mix of EHGs and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in Switzerland. SHGs were determined to be a mix of EHGs and WHGs.[7]

  The people of the Mesolithic Kunda culture and the Narva culture of the eastern Baltic were a mix of WHG and EHG, showing the closest affinity with WHG. Samples from the Ukrainian Mesolithic and Neolithic were found to cluster tightly together between WHG and EHG, suggesting genetic continuity in the Dnieper Rapids for a period of 4,000 years. The Ukrainian samples belonged exclusively to the maternal haplogroup U, which is found in around 80% of all European hunter-gatherer samples.[8]

  Meanwhile, the people of the Pit–Comb Ware culture (CCC) of the eastern Baltic appear to be closely related to EHG. This is in contrast to earlier hunter-gatherers in the area, who were more closely related to WHG. This was demonstrated using a sample of Y-DNA extracted from a Pit–Comb Ware individual. This belonged to R1a15-YP172.[clarification needed] The four samples of mtDNA extracted constituted two samples of U5b1d1, one sample of U5a2d, and one sample of U4a.[clarification needed][9]

  In January 2018 researchers published details of an analysis of 13 SHGs and found all of them to be of EHG ancestry. SHGs from western and northern Scandinavia had more EHG ancestry (ca 49%) than individuals from eastern Scandinavia (ca. 38%). The authors of the study suggested that the SHGs were a mix of WHGs who had migrated into Scandinavia from the south, and EHGs who had later migrated into Scandinavia from the northeast along the Norwegian coast. EHGs and WHGs displayed lower allele frequences of SLC45A2 and SLC24A5, which cause depigmentation, and OCA/Herc2, which causes light eye color, than SHGs.[10][clarification needed]

  Members of the Kunda culture and Narva culture were also found to be more closely related with WHG, while the Pit–Comb Ware culture was more closely related to EHG. Northern and eastern areas of the eastern Baltic were found to be more closely related to EHG than southern areas. The study noted that EHGs, like SHGs and Baltic hunter-gatherers, carried high frequencies of the derived alleles for SLC24A5 and SLC45A2, which are codings for light skin.[11] (…)

  …..

  Tu jest ciekawostka o ANE, którego jakby jednak nie było w Ameryce…

  https://eurogenes.blogspot.com/2020/10/a-new-model-for-genomic-formation-of.html

  Wednesday, October 14, 2020

  A new model for the genomic formation of First American ancestors in Asia (Ning et al. 2020 preprint)

  Over at bioRxiv at this LINK. The main topic of the preprint is largely outside the scope of this blog. However, the manuscript includes a detailed discussion about how to get the most out of the qpAdm mixture modeling program. I’ve used qpAdm regularly over the years, and I plan to use it more often in the future, so I’ll be looking very carefully at the qpAdm methodology that Ning et al. are recommending. Here’s the preprint abstract:

  Upward Sun River 1, an individual from a unique burial of the Denali tradition in Alaska (11500 calBP), is considered a type representative of Ancient Beringians who split from other First Americans 22000-18000 calBP in Beringia. Using a new admixture graph model-comparison approach resistant to overfitting, we show that Ancient Beringians do not form the deepest American lineage, but instead harbor ancestry from a lineage more closely related to northern North Americans than to southern North Americans. Ancient Beringians also harbor substantial admixture from a lineage that did not contribute to other Native Americans: Amur River Basin populations represented by a newly reported site in northeastern China. Relying on these results, we propose a new model for the genomic formation of First American ancestors in Asia.

  Ning et al., The genomic formation of First American ancestors in East and Northeast AsiabioRxiv, posted October 12, 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.12.336628

  See also…
  Ancient ancestry proportions in present-day Europeans
  Major updates to ADMIXTOOLS
  Yamnaya-related ancestry proportions in present-day Poles
  Posted by Davidski at 1:00:00 AM

  Polubienie

  • A tu jest nowe podejście do CWC, Fatianowo, tzw. Proto-Balto-Slavic, Proto-Indo-Iranian…

   https://eurogenes.blogspot.com/2020/11/fatyanovo-as-part-of-wider-corded-ware.html

   Friday, November 13, 2020

   Fatyanovo as part of the wider Corded Ware family (Nordqvist and Heyd 2020)

   There’s a new archeological paper about the Fatyanovo culture at the Proceedings of the Prehistoric Society [LINK]. It includes this quote on page 18:

   In the traditional narrative, the Fatyanovo people – like the CWC populations in general – are regarded as Indo-European, representing the pre-Balto-Slavic (-Germanic) stage (Carpelan & Parpola 2001, 88; Anthony 2007, 380; also Gimbutas 1956, 163; Tretyakov 1966, 109) in the spread of Indo-European languages.

   That’s correct, but considering the latest ancient DNA research on the Fatyanovo people, the traditional narrative is probably wrong.

   Fatyanovo males were rich in Y-haplogroup R1a-Z93, which is found at very low frequencies in Balto-Slavic populations (see here). It’s actually much more common nowadays in Central and South Asia, where it often reaches frequencies of over 50% in Indo-Iranian speaking groups.

   Balts and Slavs are rich in R1a-Z282, which is a sister clade of R1a-Z93, and has been found in Corded Ware and Corded Ware related samples from west of Fatyanovo sites. That is, in present-day Poland and the Baltic states.

   Therefore, the origins of the Balto-Slavs should be sought somewhere west of the Fatyanovo culture, probably in the Corded Ware derived populations from what is now the border zone between Poland, Belarus and Ukraine.

   Indeed, in my view the Fatyanovo people are more likely to have spoken Proto-Indo-Iranian rather than anything ancestral to Baltic or Slavic (see here).

   Nordqvist and Heyd, The Forgotten Child of the Wider Corded Ware Family: Russian Fatyanovo Culture in ContextProceedings of the Prehistoric Society, online 12 November 2020, DOI: https://doi.org/10.1017/ppr.2020.9

   See also…

   The oldest R1a to date

   Posted by Davidski at 4:21:00 PM 323 comments:

   Labels: Balto-Slavic, Balts, Corded Ware, Corded Ware Culture, East Baltic, Eastern Europe, Fatyanovo-Balanovo culture, Indo-European, Poland, Proto-Indo-European, R1a-M417, R1a-Z282, R1a-Z93, Slavs

   Polubienie

   • A tu ostatnie fyfoty x. Pietrzaka. Jak widzę po 6 latach nadal nie doszło do niego, że tzw. centum było jedynie wtórnym ubezdźwięcznieniem, pierwotnego tzw. satem i obocznych postaci Proto-Słowiańskich. Davidski powyżej ma jakby zupełnie odmienna wizję tego, jakim językiem mówili ludzie z Fatianowo…

    https://bialczynski.pl/2020/12/05/praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-w-poludniowo-wschodniej-polsce-raczej-tak-wedlug-stanu-badan-pod-koniec-roku-2020/

    Tropie: Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020. (30 11 2020)

    Opublikowano 5 grudnia 2020 przez Białczyński

    Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020

    Streszczenie.

    Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. Na jakimś wczesnym etapie rozwoju Ariobałtosłowianom towarzyszyła jedna z gałęzi ich bratniego rodu R1b, z mutacją L151, rozwijająca osobno kentumowy dialekt języka PIE i wyłaniająca z siebie anatolijskich i tocharskich emigrantów z dialektami „odstającego” PIE.

    Z ojczyzny w południowo-wschodniej Polski wczesną migrację ku Bałtykowi podjęli przyszli Bałtowie a wraz z nimi wyróżniający się haplogrupą Z93 tzw. fatianowcy, udający się dalej, w dorzecze górnej i środkowej Wołgi, a w dalszej przyszłości migranci do Azji i jako Ariowie – na Półwysep Indyjski. W połowie III tysiąclecia z tej samej ojczyzny polskiej emigrowali na Słowację i Morawy kolejne grupy rodu R1a. Natomiast na ziemie za Odrą udały się grupy CWC z rodu R1a i R1b oraz wczesnej tu uformowanej kultury pucharów dzwonowatych (BBC). Zapewne jeszcze przed azjatycką emigracją fatianowców do Azji pod koniec III tysiąclecia przed Chr. doszło do połączenia się pozostałej na polskich ziemiach ludności postsznurowej kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej z Bałtami, powstania wspólnych bałtosłowiańskich innowacji językowych i bliskiego biologicznego pokrewieństwa, naruszonych kilka wieków później, bo około 1250 r. przed Chr., po wyodrębnieniu się osobnych Bałtów i Słowian. (…)

    …..

    Ciekawe jak to tłumaczy rozbieżności w ilości np. końcówek, braku wielu wspólnych rdzeni, itp, w porównaniu tzw. Proto-Indo-European, Proto-Balto-Slavic i Proto-Slavic… Jak widzę nic innego jak kręcenia się w kółko ofitzjalnie ni mo,.. i pewno juz ni bydzie… Brafo, Brafo!!!

    Przy okazji, widzę, że zdechła teoria tzw. janisławicko-rudoostrowska, wymyślona przez x. Pietrzaka. Ciekawe co na te jego tfierdzenia powiedzą dawniej tak głośni zwolennicy tzw. południowej drogi R1a, których z litości nie wymienię…

    (…)Przed-Praindoeuropejski (ang. Pre-PIE) ród R1a pojawił się w Europie, w przybałtyckiej Rosji, około 12,700 lat temu (10,700 lat przed Chr.), a więc zaledwie po usunięciu się Wielkiego Zlodowacenia. Z tego właśnie czasu wykryto, opublikowany przez Saag 2020, pochówek człowieka w Piesczanicy nad rzeką Oniega i jeziorem Łacza w pobliżu Kargopola w północno-zachodniej Rosji, a właściwie, ze względu i odległość i wpływy kulturowe, ten rejon można nazwać Rosją przybałtycką. Później, około 5500 r. przed Chr. w sąsiedniej dla Pieszczanicy miejscowości Popowo w trzyosobowym pochówku dwóch mężczyzn należało także do rody R1a; mozna ich uznać za potomków człowieka z Pieszczanicy. W tym samym okresie około 5500 r. na zachód od Pieszczanicy na Jeleniej Wyspie Jeziora Oniega pochowano (wertykalnie, zapewne jako szamana lub wodza) znów mężczyznę R1a. Na południe zaś od Oniegi, nad Górną Dźwiną na pograniczu obwodów smoleńskiego i pskowskiego, gdzie osadnictwo ludzi pojawia się już w X tysiącleciu przed Chr., w kulturach okolicy Serteja (pow. Wieliż) i osady Uswiaty (pskowskie) odkryto osiem starożytnych pochówków mężczyzn rodu R1a co oznaczało 50% próbek starożytnych (nadto N1c 25%, R1b 19%, I1a 6%), z których dwóch datowano na około 2500 r. przed Chr., a jednego na 3120 r. przed Chr. lub V/IV tysiąclecie przed Chr.; te datowania zostały radiowęglowo ponownie już potwierdzone. Jak więc domyślamy się, to piesczanicki ród R1a tak promieniował potomstwem w kierunku zachodnim ku Bałtykowi, także na wschód wzdłuż Wołgi ku Uralowi i na południe przez Smoleńsk, górny i środkowy Dniepr ku na ziemiom pontyjskiego Stepu między Dnieprem a Donem. Tam np. w osadzie Wasilewka na lewobrzeżnym Dnieprze znaleziono pochówek mężczyzny R1a, datowany na 8600 lat przed Chr. (Mathieson 2018). Co ciekawe, kalkulator genetyczny znalazł dla tego znad Dolnego Dniepru najbliższe pokrewieństwo genetyczne w omówionym juz rejonie Rosji przybałtyckiej. (…)

    Polubienie

    • „Ciekawe jak to tłumaczy rozbieżności w ilości np. końcówek, braku wielu wspólnych rdzeni, itp, w porównaniu tzw. Proto-Indo-European, Proto-Balto-Slavic i Proto-Slavic…”

     Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka.
     Oraz do tego, że wschodnia Europa była pierwotnie bałtyjska po emigracji aryjskiej na wschód i została zeslawizowana w epoce żelaza, a wektorem tej slawizacji na wschodzie jest np. R1a M458

     Polubienie

     • (…) Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka. (…)

      Po pierwsze, ja to tłumaczę.

      Po drugie x. Pietrzak pisze coś zupełnie innego, patrz R1a, a nie I2a jako rzekomo Pra-Słowiańskie, rzekoma wspólnota bałto-słowiańska, itp… Pomijając to, czy ma pojęcie o tym, co pisze o językach, inne niż ofitzjalna pustynno-prusko-nazistowska propaganda.

      Po trzecie przypominam Ci, że nigdy nie udowodniłeś swoich twierdzeń, że I2a (WHG) i R1a (EHG / Po-ANE) były jednocześnie IE, itp.

      Spróbuj może być wiarygodniejszy i poważniejszy, co do powyższego, co? Od 2014 r szanuję co piszesz, ale od jakiegoś czasu to, co twierdzisz jest coraz bardziej dziwnie niespójne. Najwyższy już czas żebyś przestał sobie robić jaja z logiki…

      Polubienie

      • A na jakiej podstawie twierdzisz, że R1a jest pierwotnie słowiańskie? To są zwykłe domniemywania które nie mają i nigdy nie będą miały twardych podstaw.

       Polubienie

       • A gdzie ja napisałem, coś takiego, hm?

        Skomentujesz te rozbieżności o których napisałem powyżej, patrz co Ty napisałeś ostatnio i co pisałeś wcześniej o I2a, i to co napisał x. Pietrzak o R1a?

        To on twierdzi, że R1a jest Pra-Słowiańskie. Może lepiej poczytaj i to, co on napisał i na jakie badania się powołuje…

        Polubienie

        • Rozbieżności interpretacyjne wynikają wyłącznie z błędnego nazewnictwa dryfu baltosłowiańskim a nie bałtyjskim, tylko z tego.

         Polubienie

        • „Rozbieżności interpretacyjne wynikają wyłącznie z błędnego nazewnictwa dryfu baltosłowiańskim a nie bałtyjskim, tylko z tego.”

         Hahahaha… Doprawdy?!! Oj chyba samozamotałeś się za bardzo fikuśmym nazewnictwem i dryfujesz.

         A ja twierdzę, że Ty piszesz o I2a, jako rzekomo Pra-Słowiańskie, a x. Pietrzak pisze, że to R1a takie było, patrz:

         (…) Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. (…)

         Kto się myli więc?

         Polubienie

        • Zastosuje więc to o co postuluje, czyli baltosłowiańskie zamień na bałtyjski i co wówczas wyniknie?
         Nie będzie baltoariosłowian, tylko bałtowie i ariowie a słowianskość całkiem osobno.
         Temat przewodni to kiedy i gdzie oraz które bałtyjskie kłady R1a zostały zeslawizowane.

         Odpowiada nam na to k,nitrzańska na Słowacji, gdzie ponad połowa Ydna jest R1a co widac było na slajdzie z prelekcji online, a to już był etnos słowiański.
         K,nitrzańska przyszła tam z Małopolski
         https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_protomierzanowicka
         … więc x.Pietrzak powinien snuć swoją narrację w nieco innym sposób.

         W ww. kulturze musiała zajść slawizacja przybyłego bałtyjskiego R1a

         Polubienie

        • Ślizgasz się znów. Gdzie x. Piatrzak pisze o rzekomej Pra-Słowiańskości I2a, hm?

         Może powinieneś napisać to tam i poczekać na reakcje? Powtórzę, że x. Pietrzak ofitzjalnie zadeptał tzw. południową drogę R1a. Nikt nie odniósł się do tego, więc jak widzę dawni zwolennicy tzw. południowej drogi R1a łykneli to… i buzie trzymają w ciup cichutko. 🙂

         Spróbujesz odważnie? Może coś z tego wyjdzie, choć wątpię, bo wszyscy ostatnio mistrzowsko unikają wyników i faktów niepasujących do tego, czy tamtego… hehehe.

         Polubienie

        • Vittore Pisani, glottologo italiano o językach bałtyckich powiedział „Wpływy germańskie, widoczne w językach bałtyckich, przyczyniły się do uformowania Bałtów, w następstwie czego zahamowane zostało rozprzestrzenianie się, w tym wczesnym okresie, słowiańsko¬ści ku północy”

         Hermann von Balk (także: Hermann Balko, Hermann Balco,) udał się w pionierską misję podboju Prus.
         Moim zdaniem ci pRusowie którzy ulegli i podporządkowali się Balkowi zasłużyli na miano ludzi Balka Balca, czyli Balcowie.
         Współcześni Balcowie z Elbląga świętują pod pomnikiem Balka zwycięstwo nad pRusinami.

         Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.

         W mezolicie żadni Germanie nie podbili Prusów, więc nikt nie mówił po bałtyjsku. To musi być młodszy język od germańskiego. Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.

         Ps Dryf bałtosłowiański nie mógł być związany z językami bałtyckimi. Bo takie nie istniały przed podbojem Germanów.

         Polubienie

        • Brawo! Fielko-Germanie na stówę namieszali językowo, ale nie przesadzałbym z tym. Skoro oni byli już tam, no to popchnęli swoją tradycyjno pustynno-prusko-nazistowska fielko-germańśką bajeczkę, jak to zwykle. Tyle, że zrobili to raczej na piśmie dla skorumpowanych naukaftzóf, a nie w mowie na zabitej dechami dziurze , gdzieś w zaśnieżonej dżungli na Litwie, czy innej Łotwie, chociaż, może i to, co piszesz też zdarzyło się…

         Chodzi Mię o to, że Robert spokojnie może mieć rację z I2a, jako Pra-Słowiańskie, ale to co wyczynia „tłumacząc” oczywiste sprzeczności w jego rozumowaniu, olewając dane i jedynie na ślepo prąc do ślizgu na odlew, no to już ciężka kpina jest. Szczerze mówiąc, jestem już tym zdrowo znudzony i zniesmaczony, bo to tylko narasta, patrz te ostatnie wygibaski. Wygląda mi to na S.A.2+… Nie lubię pustego naukafatego pierdolenia o dryftach, skoro nikt nie wie, co do były domieszki, itp.

         Kolorki łowickie i inne takie wysrane z dupy syfy, serdecznie pierdolę łopatą na odlew. Ja jestem kurwa daltonistą i widzę tylko czarne i białe, prawdziwe i nieprawdziwe, logiczne i nielogiczne. Tęczą sram.

         Powtórzę I2a, to Po-Gravettians i WGH, ale i oni przyszli se wschodu, tyle że 35 tys lat temu.

         https://en.wikipedia.org/wiki/Gravettian

         The Gravettian was an archaeological industry of the European Upper Paleolithic that succeeded the Aurignacian circa 33,000 years BP.[1][4] It is archaeologically the last European culture many consider unified,[5] and had mostly disappeared by c. 22,000 BP, close to the Last Glacial Maximum, although some elements lasted until c. 17,000 BP.[2] At this point, it was replaced abruptly by the Solutrean in France and Spain, and developed into or continued as the Epigravettian in Italy, the Balkans, Ukraine[6] and Russia.[7] (…)

         Genetics

         In a genetic study published in Nature in May 2016, the remains of fourteen Gravettians were examined. The eight samples of Y-DNA analyzed were determined to be three samples of haplogroup CT, one sample of I, one sample of IJK, one sample of BT, one sample of C1a2, one sample of F. Of the fourteen samples of mtDNA, there were thirteen samples of U and one sample of M. The majority of the sample of U belonged to the U5 and U2.[23] (..)

         https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170

         Origins

         Spread of Cro-Magnons

         European LGM refuges, 20,000 years BP.  Solutrean and Proto-Solutrean Cultures  Epi-Gravettian Culture

         Available evidence suggests that I-M170 was preceded into areas in which it would later become dominant by haplogroups K2a (K-M2308) and C1 (Haplogroup C-F3393). K2a and C1 have been found in the oldest sequenced male remains from Western Eurasia (dating from circa 45,000 to 35,000 years BP), such as: Ust’-Ishim man (modern west Siberia) K2aOase 1 (Romania) K2aKostenki 14 (south west Russia) C1b, and Goyet Q116-1 (Belgium) C1a.[2][3] The oldest I-M170 found is that of an individual known as Krems WA3 (lower Austria), dating from circa 33,000-24,000 BP.[citation needed]

         Haplogroup IJ was in the Middle East and/or Europe about 40,000 years ago.[citation needed] The TMRCA (time to most recent common ancestor) for I-M170 was estimated by Karafet and colleagues in 2008 to be 22,200 years ago, with a confidence interval between 15,300–30,000 years ago.[4] This would make the founding event of I-M170 approximately contemporaneous with the Last Glacial Maximum (LGM), which lasted from 26,500 years ago until approximately 19,500 years ago.[5] TMRCA is an estimate of the time of subclade divergence. Rootsi and colleagues in 2004 also note two other dates for a clade, age of STR variation, and time since population divergence. These last two dates are roughly associated, and occur somewhat after subclade divergence. For Haplogroup I-M170 they estimate time to STR variation as 24,000 ±7,100 years ago and time to population divergence as 23,000 ±7,700 years ago.[6] These estimates are consistent with those of Karafet 2008 cited above. However Underhill and his colleagues calculate the time to subclade divergence of I1 and I2 to be 28,400 ±5,100 years ago, although they calculate the STR variation age of I1 at only 8,100 ±1,500 years ago.[7]

         Semino (2000) speculated that the initial dispersion of this population corresponds to the diffusion of the Gravettian culture.[8] (…)

         R1a to Po-ANE… i pisałem o tym powyżej. Ostatecznie już dawno temu utraciłem cierpliwość do pierdolenia bez sensu. WHG to nie PO-ANE. To samo dotyczy języków, chyba, że… wracamy do pomysłu kuper fantastycznych turbosów, że Pra-Słowianie gadali po Pra-Słowiańsku od Atlantyku, po Pacyfik i dalej w kosmos…

         Polubienie

        • „Gdzie x. Piatrzak pisze o rzekomej Pra-Słowiańskości I2a, hm?”
         Przecież on twierdzi coś przeciwnego, to ja tak twierdzę i napisałem że gdyby przyjął moje ww, założenie to by musiało tak wyjść, że I2a jest prasłowiańskie,

         Polubienie

        • „W mezolicie żadni Germanie nie podbili Prusów, więc nikt nie mówił po bałtyjsku. To musi być młodszy język od germańskiego. Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.

         Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.

         Ps Dryf bałtosłowiański nie mógł być związany z językami bałtyckimi. Bo takie nie istniały przed podbojem Germanów.”

         „Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.”

         Nie żartuj sobie jak robisz to w ostatnim zdaniu. Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego.

         Tym właśnie jest językoznawstwo, udowoni wszystko czego dusza zapragnie,

         Polubienie

        • (…) Nie żartuj sobie jak robisz to w ostatnim zdaniu. Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego. Tym właśnie jest językoznawstwo, udowoni wszystko czego dusza zapragnie, (…)

         Posłuchaj Mię uważnie, Robercie. To moja strona i mogę tu sobie robić co Mię się żywnie podoba, w przeciwieństwie do wszystkich innych, wliczając w to i Ciebie. Tylko annaM wywalczyła sobie bardzo ciężką pracą immunitet, więc wolno Jej tu bardzo dużo, choc i tak nie wszystko. Jej przypadek jest jedynym wyjątkiem od zasad, które tu sobie wymyśliłem. Tyle tytułem wstępu.

         Robercie, szanuję Cię, ale od pewnego czasu zmieniłeś się bardzo, jak i Twoje „dowodzenia” stały się kpiną z logiki. Po raz ostatni grzecznie proszę Cię, abyś to To Ty przestał sobie żartować i ze Mię i z niej.

         Nie mam ochoty sprzeczać się o takie pierdoły, jak te powyżej, ani czytać czegoś podobnego. Nie chce mi się nawet na to, co napisałeś odpowiadać. Jednak z obowiązku robię to ostatni raz.

         Próbujesz obrazić Mię i to nie pierwszy raz. Mam tego dość, bo to dziecinada i szkoda mi na to mojego czasu.

         Proszę ponownie, abyś trzymał poziom i przestał odpierdalać tu takie krzywe fikołki. Nie mam już do tego cierpliwości. Udowadniaj swoje jak rozsądny człowiek, a nie wciskaj mi tu jakichś swoich widzimisi, jak dorastająca dziewicza 13 latka. To ma się skończyć natychmiast, albo ja skończę z tym bez mrugnięcia okiem. Wybieraj. Nie mam serca ciągnąć tego dalej. Mam nadzieję, że to do Ciebie dotarło.

         A przy okazji, genetyka to oszustwo takie samo, jak ofitzjalne jęsykosnaftzfo, co udowadniam to tu nie raz.

         Polubienie

        • (…) Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka. Oraz do tego, że wschodnia Europa była pierwotnie bałtyjska po emigracji aryjskiej na wschód i została zeslawizowana w epoce żelaza, a wektorem tej slawizacji na wschodzie jest np. R1a M458 (…)

         Od dawna zaprzeczasz sam sobie, np. patrz z jednej strony rzekoma odfieczna „pra-bałtyckość” R1a, czyli jej rzekomo „odfieczna IE” i jej rzekome „zbałtyczczenie”, czyli pierwsze nieudane zeslawizowanie przez I2a, a następnie już udane, itp.

         Skrótem i sednem jest to, co przemilczasz ciągle i nieustająco, czyli:

         WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a

         Ani genetycznie, ani kulturowo, ani językowo to nie dodaje się. Piszę o tym od kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, co zaproponowałeś. Jedyne co robisz, to unikasz jakichkolwiek odpowiedzi na logiczne wątpliwości, jakie znajduję i opisuję. Nigdy nie odniosłeś się do tego, i nie tylko do tego. Udajesz że nie ma problemu, pisząc np. że to czy tamto Cię nie obchodzi, itp. To kpina i dziecinada i jest jedynie coraz bardziej nowym allo-allo inaczej, czy inna wiarą w to, czy tamto.

         Ja nie poszukuje nowej wiary. Ja poszukuję odpowiedzi na pytania, co Ciebie niestety zupełnie nie obchodzi. Przyznaję, że od zawsze było podobnie, ale nigdy nie doszło do takiego poziomu. Mój dzban nosił tę wodę do dziś, ale ucho mu się właśnie urwało. Nie mam ochoty dalej w kółko taplać się w niedopowiedzeniach.

         Albo napisz to, co myślisz w punktach, albo przestań mulić mi nerę Twoimi wyznaniami wiary.

         Polubienie

        • „Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.”

         Wcale nie wykluczone, tam daleko na północy, ale sam już kierunek migracji ugrofińskich czy saamskich wskazuje, że nie szli najlepszą drogą dla życia, tylko najbardziej niedostępną i niesprzyjającą, a zatem musieli napotkać opór, albo wprost zderzyli się z Bałtami, już tam mieszkającymi,
         Takim najlepszym pośrednikiem między ugrofinami a Bałtami są Mari/Maryjczycy, o których wielokrotnie wspominałem, mającymi tylko dwie linie Ydna, europejskie R1a oraz N1a, w proporcji 1/3 do 2/3.

         A że sa europejskimi R1a, jednoznacznie wskazuje nam, ze weszli tam pod Ural, gdy miejsce zwolniło się po k.fatianowskiej z dominacją azjatyckiego R1a.

         Polubienie

        • „No właśnie… Problem jest w tym, że Ty twierdzisz, że R1a było „pra-bałtyckie” od zawsze…”

         Ale to już wiadomo jak parę lat temu opublikowano pracę w której pokazano, że w neolice/wczesnym brązie R1a przyszło do krajów bałtyckich i znikli poprzednicy, a taki stan. to znaczy potomne dla tego R1a kłady zyją tam do dzisiaj.

         Co też wyjąśnia problemy Anny…
         „Poza tym podniecasz się znalezieniem na Białorusi toponimów bałtyckich. A nie przyjmujesz do wiadomości że w krajach bałtyckich są toponimy niebałtyckie. Nazwane wenetyjskimi.”

         To jest jeden i ten sam proces.
         Migrowali z Białorusi w kierunku morza Bałtyckiego, zostawiając tam toponimy bałtyckie a sami przyjmując w nowym miejscu to co zastali.
         Prawdopodobnie oni migrowali również w kierunku Moskwy gdzie w X wieku znajdujemy Bałtów Galindyskich, czyli na północ, więc spotkali się z toponimią ugrofińską albo jeszcze inną, przynależną do ANE.

         Wracając do wenetyjskiego nazewnictwa przez Bałtami z Białorusi, to przyjmujac moją hipotezę, że I2a jest wskaźnikiem słowiańskości, uzyskamy dobry wynik wenetyjski=słowiański.
         Dlaczego w Polsce zeslawizowano R1a a na Litwie, Łotwie już nie, wyjąsniałem zasięgiem kultury GAC. ona nie sięgała nawet do północno-wschodniej Polski, stąd mamy tych wszystkich Jaćwingów, Prusów.

         Wydaje mi się, że jest to zrozumiałe i wyjaśnione, nie mam zamiaru nawet słuchać bajek o tworzeniu Bałtów przez kawalerów mieczowych, bo to trzeba być niemieckim propagandystą by napisać taką książkę,
         Anno, Bałtów Galindyjskich spod Moskwy równiez uformowali kawalerowie mieczowi?

         ” Jakie R1a mają Maryjczycy? Podobno są z Magna Hungary.”

         Z tego co pamiętam, to na pewno nie mają zachodniosłowiańskiego M458, tylko takie europejskie jakie mają Rosjanie.
         To też jest pośrednim dowodem, że slawizacja Rosji to zauważenie pojawienia się I2a oraz R1a M458 o czym pisali autorzy pracy o Permiakach, która kiedyś linkowałem, a takie wniosek oni przyjęli, tylko nie wiedzą, czy wydarzyło się to w epoce brązu czy żelaza,

         To jest dokładnie to o czym pisał Nestor w XI/XII wieku, że Wiatycze i Radymicze są plemionami lechickimi.
         Byliby oni również pierwszą falą slawizacji Białorusi, gdyż musieli się przemieścić przez Białoruś nim doszli do Rosji.

         Ostateczna slawizacja to dopiero wiek 15 i 16 o czym piszą tu i ówdzie rózni autorzy.
         Ja się nie dziwię, że przez wieki temat slawizacji Białorusi był blokowany przez Rosjan, bo takie wnioski niszczą ich propagandę, propagandę ich samych jako Słowian, wizję Białorusi jako tego najczystszego słowiańskiego źródełka ( a twierdzą tak dosłownie wszyscy, od biskupów po medialne gwiazdy moskiewskiej propagandy aż po nacjonalistów) oraz to wszystko co plują na Polaków.

         Polubienie

 3. Pingback: 285 Końcówki Proto-Slavic *-cь, *-čь‎, *-cati‎‎, *-čati‎, *moldenьcь, младьньць, mladĭnĭcĭ, младенец, -енец, mládenec, młodzieniec, młodzian, młodnik, młodzik, młodzić, *dьrcati, *dьrčati, *dьrkàti, дъ

 4. A masz jakieś źródła na język Bałtów z przed podboju?
  Nie masz. Bo byli analfabetami. Dlaczego uważasz, że ich język się nie zmienił?
  Skoro językoznawstwo wyraźnie mówi że „Wpływy germańskie, widoczne w językach bałtyckich, przyczyniły się do uformowania Bałtów”

  Pomyśl. Proszę.
  Z tego wynika że Bałtów z ich językiem uformowały wpływy germańskie.
  I to jest data powstania języka bałtyjskiego. Podbój przez kawalerów.
  Nic wcześniej.

  Poza tym podniecasz się znalezieniem na Białorusi toponimów bałtyckich. A nie przyjmujesz do wiadomości że w krajach bałtyckich są toponimy niebałtyckie. Nazwane wenetyjskimi.
  I nie ukrywam, że ten język mnie bardzo interesuje.

  „Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego.”
  Nie znam. Ale nasz jintar dla Anglików jest dzintarem tak samo jak dla ich papugów.

  Może spotkałeś się z opinią że Rosjanie nie są Słowianami tylko zindoeuropeizowanymi Finami. Idąc tym tokiem rozumowania należy zauważyć że więcej zindoueropeizowanych Finów jest wśród Bałtów. Około połowy na 1 Bałta.
  Tak więc dryf bałtycki powinien zawierać circa połowę Finów wśród dryfujących..
  Jeśli dryf zawierał tylko 20% Finów możemy mówić o dryfie Rusińskim, A jeśli nie zawierał żadnego Fina? To co proponujesz?

  Ps. Jakie R1a mają Maryjczycy? Podobno są z Magna Hungary.

  Polubienie

 5. „WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a”

  Ja już na to odpowiedziałem, że wynika ono z sąsiedztwa między I2a oraz R1a, nie bez powodu inaczej zapisuje się to w ten sposób WHG+ANE=EHG.

  Wiemy też, że od Estoni, Łotwy i Litwy, poprzez Polskę w mezolicie mieszkała identyczna genetycznie ludność, bez posiadania R1a, czyli EHG.

  Do WHG napływa najpierw EEF, miesza się z nim, a następnie całość miesza się EHG (które ma domieszkę CHG) i powstają Słowianie Zachodni.
  Układanka jest nieskomplikowana, musisz tylko dookreślić, który z tych składników jest czynnikiem słowiańskim. Oraz to umieć uzasadnić.

  Polubienie

  • (…) Ja już na to odpowiedziałem, że wynika ono z sąsiedztwa między I2a oraz R1a, nie bez powodu inaczej zapisuje się to w ten sposób WHG+ANE=EHG. (…)

   Pisałeś też min. o „odwiecznej IE proto-baltic”, a także o pierwszej nieudanej slawizacji R1a przez I2a i drugiej udanej… Oczywiście nie wyjaśniłeś dlaczego ten sam proces raz nie zaszedł, a potem zaszedł… To i tak nie jest najważniejsze, ponieważ ważne jest to, jakim językiem mówili pierwotnie R1a, przed tym jak ich I2a pierwszy raz nieudolnie zeslawizowało… Wygląda na to, że Carlos miał rację i to byli „odwieczni Ugro-Finowie”… Na to też nie odpowiedziałeś, itd.

   Przypomnę Ci ponownie, że to co twierdzisz, jest dokładnie sprzeczne z tym, co twierdza x. Pietrzak i Sławomir Ambroziak, patrz rzekoma tzw. wspólnota bałto-słowiańska, itp. Może powinieneś pogadać z nimi ustalić wasze wspólne stanowisko, co do powyższego? Każdy nie może mieć racji…

   (…) Wiemy też, że od Estoni, Łotwy i Litwy, poprzez Polskę w mezolicie mieszkała identyczna genetycznie ludność, bez posiadania R1a, czyli EHG. (…)

   Załóżmy, że tak było. I niby co to zmienia w temacie I2a i R1a?

   (…) Do WHG napływa najpierw EEF, miesza się z nim, a następnie całość miesza się EHG (które ma domieszkę CHG) i powstają Słowianie Zachodni. (…)

   Czyli wg tego:
   Nie-Słowiańscy WHG R1b z Villabruna, I2a z Bałkanów, itp. mieszają się na Bałkanach z Nie-Słowiańskim EFF z Anatolii, by dopiero w Nitrze zmieszać się z równie Nie-Słowiańskim EHG R1a (w domyśle Ugro-Fińskim z jakąś domieszką kartwelsko-skałkazką)… I powstają Słowianie Zachodni. Tada!

   (…) Układanka jest nieskomplikowana, musisz tylko dookreślić, który z tych składników jest czynnikiem słowiańskim. Oraz to umieć uzasadnić. (…)

   Układankę opisałem i jak widać powyżej wg Mię brak w niej „czynnika słowiańskiego”. Przy okazji, nie za leniwy jesteś? Ty coś twierdzisz, a ja to mam uzasadniać?

   Tu dane do porównania:

   https://www.eupedia.com/europe/autosomal_maps_dodecad.shtml

   https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer

   Research

   Western Hunter-Gatherers (WHG) were identified as a distinct ancestral component in a study published in Nature in 2014. They were found to have contributed ancestry to all modern Europeans, including Early European Farmers (EEF), who were however mostly of Anatolian descent. It was suggested that WHGs separated from eastern Eurasians around 40,000 BC, and from Ancient North Eurasians (ANE) around 22,000 BC.[3]

   A genetic study published in Nature in June 2015 found that WHG ancestry in Western Europe had a resurgence from the Early Neolithic to the Middle Neolithic.[4]

   A genetic study published in Nature in November 2015 found that most Europeans could be modeled as a mixture of WHG, EEF and peoples from the Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe.[5]


   A genetic study published in Nature in July 2016 found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in SwitzerlandEHGs in turn derived 75% of their ancestry from ANEs.

   Scandinavian Hunter-Gatherers (SHGs) were found to be a mix of EHGs and WHGs.[a]


   A 2017 genetic study published in Current Biology in February 2017 determined that the people of the Mesolithic Kunda culture and the Narva culture of the eastern Baltic were a mix of WHG and EHG, showing the closest affinity with WHG.

   Samples from the Ukrainian Mesolithic and Neolithic were found to cluster tightly together between WHG and EHG, suggesting genetic continuity in the Dnieper Rapids for a period of 4,000 years.

   The Ukrainian samples belonged exclusively to the maternal haplogroup U, which is found in around 80% of all European hunter-gatherer samples.[7]

   A genetic study published in Current Biology in July 2017 found that people of the Pit–Comb Ware culture (CCC) of the eastern Baltic were closely related to EHG, unlike earlier hunter-gatherers in the area, who were more closely related to WHG.[8]

   A genetic study published in PLOS Biology in January 2018 analyzed 13 SHGs and found all of them to be of WHG ancestry. SHGs from western and northern Scandinavia had less WHG ancestry (ca 51%) than individuals from eastern Scandinavia (ca. 62%). The authors of the study suggested that the SHGs were a mix of WHGs who had migrated into Scandinavia from the south, and EHGs who had later migrated into Scandinavia from the northeast along the Norwegian coast. The WHGs who entered Scandinavia are believed to have belonged to the Ahrensburg culture. EHGs and WHGs displayed lower allele frequencies of SLC45A2 and SLC24A5, which cause depigmentation, and OCA/Herc2, which causes light eye color, than SHGs.[9]


   In a genetic study published in Nature Communications in January 2018 found that members of the Kunda culture and Narva culture were closely related with WHG, while the Pit–Comb Ware culture was more closely related to EHG. Southern areas of the eastern Baltic were found to be more closely related to WHG than northern and eastern areas. Unlike most WHGs, the WHGs of the eastern Baltic did not receive European farmer admixture during the Neolithic.

   Modern populations of the eastern Baltic thus harbors a larger amount of WHG ancestry than any other population in Europe.[10]


   A study published in Nature in February 2018 included an analysis of a large number of individuals of prehistoric Europe. The remains of eleven WHGs from the Upper Palaeolithic and Mesolithic in Western EuropeCentral Europe and the Balkans  was analyzed. Of the nine samples of Y-DNA extracted, six belonged to I  haplotypes (particularly subclades of I2a), one belonged to C1a2, one belonged to R, and one possibly belonged to J. Of the eleven samples of mtDNA extracted, nine belonged to U51b haplotypes, one belonged to U5a2c, and one belonged to an U2 haplotype.

   These results suggested that WHGs were once widely distributed from the Atlantic coast in the West, to Sicily in the South, to the Balkans in the Southeast, for more than six thousand years.[11] The study also included an analysis of a large number of individuals of prehistoric Eastern Europe.

   Thirty-seven samples were collected from Mesolithic and Neolithic Ukraine (9500-6000 BC). These were determined to be an intermediate between EHG and SHG, although WHG ancestry in this population increased during the Neolithic. Samples of Y-DNA extracted from these individuals belonged exclusively to R haplotypes (particularly subclades of R1b1) and I haplotypes (particularly subclades of I2). mtDNA belonged almost exclusively to U (particularly subclades of U5 and U4).[11] A large number of individuals from the Zvejnieki burial ground, which mostly belonged to the Kunda culture and Narva culture in the eastern Baltic, were analyzed. These individuals were mostly of WHG descent in the earlier phases, but over time EHG ancestry became predominant. The Y-DNA of this site belonged almost exclusively to haplotypes of haplogroup R1b1a1a and I2a1. The mtDNA belonged exclusively to haplogroup U (particularly subclades of U2U4 and U5).[11] Forty individuals from three sites of the Iron Gates Mesolithic in the Balkans were also analyzed. These individuals were estimated to be of 85% WHG and 15% EHG descent. The males at these sites carried exclusively haplogroup R1b1a and I (mostly subclades of I2a) haplotypes. mtDNA belonged mostly to U (particularly subclades of U5 and U4).[11] People of the Balkan Neolithic were found to harbor 98% Anatolian ancestry and 2% WGH ancestry. By the Chalcolithic, people of the Cucuteni–Trypillia culture were found to harbor about 20% hunter-gatherer ancestry, which was intermediate between EHG and WHG. People of the Globular Amphora culture were found to harbor ca. 25% WHG ancestry, which is significantly higher than Middle Neolithic groups of Central Europe.[11]

   A genetic study published in Science in November 2019 examined the remains of three males buried in Grotta Continenza in Italy between ca. 10,000 BC to 7,000 BC. They carried the paternal haplogroups I-M436 and I-M223 (two samples), and the maternal haplogroups U5b1 (two samples) and U5b3.[12] These three individuals were determined to be WHGs.[13] Around 6,000 BC, the WHGs of Italy were almost completely genetically replaced by EEFs, although WHG ancestry slighly increased in subsequent millennia.[14]

   Polubienie

  • Okazuje się, że i to jest nieprawdą, patrz:

   „WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a”


   A genetic study published in Nature in July 2016 found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in SwitzerlandEHGs in turn derived 75% of their ancestry from ANEs.


   …..

   Wychodzi więc na to, WHG to EHG, czyli Po-ANE, czyli wszystko jest wszystkim… Jak to zwykle w genetyce bywa, a szczególnie tej zajmującej się tzw. domieszkami…

   Ponownie zadaję pytanie, czy to geny, a szczególnie domieszki są odpowiedzialne za powstawanie i przenoszenie języków…

   Polubienie

 6. „Pisałeś też min. o „odwiecznej IE proto-baltic”, a także o pierwszej nieudanej slawizacji R1a przez I2a i drugiej udanej… Oczywiście nie wyjaśniłeś dlaczego ten sam proces raz nie zaszedł, a potem zaszedł…”

  Wyjaśniłem to brakiem GAC w tamej części Europy, to była przyczyna nieudanej slawizacji R1a.

  Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko.

  „To i tak nie jest najważniejsze, ponieważ ważne jest to, jakim językiem mówili pierwotnie R1a, przed tym jak ich I2a pierwszy raz nieudolnie zeslawizowało… Wygląda na to, że Carlos miał rację i to byli „odwieczni Ugro-Finowie”… Na to też nie odpowiedziałeś, itd.”

  Połowa mówiła aryjskim o co nikt się nie kłóci, druga połowa bałtyjskim jak go określamy dzisiaj. Istniała wspólnota bałto–aryjska

  „Przypomnę Ci ponownie, że to co twierdzisz, jest dokładnie sprzeczne z tym, co twierdza x. Pietrzak i Sławomir Ambroziak, patrz rzekoma tzw. wspólnota bałto-słowiańska, itp. Może powinieneś pogadać z nimi ustalić wasze wspólne stanowisko, co do powyższego? Każdy nie może mieć racji…”

  Dlatego napisałem, że gdy uznają pewien genetyczny dryf bałtyjskim a nie bałtosłowiańskim, to wszystko się im wyprostuje.

  Polubienie

  • (…) Wyjaśniłem to brakiem GAC w tamej części Europy, to była przyczyna nieudanej slawizacji R1a. (…)

   Ja też już odpowiadałem na to i to wiele razy, bez skutku, więc nie zamierzam w kółko pisać tego samego.

   (…) Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko. (…)

   Widzisz, co chcesz widzieć, a nie chcesz widzieć, czego nie chcesz. To trwa od pewnego czasu. Ty też wiesz prawie wszystko i dalej robisz wszystko jak poprzednio. Powinieneś też to już zauważyć.

   (…) Połowa mówiła aryjskim o co nikt się nie kłóci, druga połowa bałtyjskim jak go określamy dzisiaj. Istniała wspólnota bałto–aryjska (…)

   To rozmowa ze ścianą. Udajesz, że nie rozumiesz co piszę, albo zwyczajnie zamilczasz problemy. Nie podzielam Twojej wiary w jednoczesne IE i R1a i I2a, itp. Nie jesteś w stanie jej w żaden sposób obronić, a ja jestem tym zwyczajnie znudzony do szpiku kości.

   (…) Dlatego napisałem, że gdy uznają pewien genetyczny dryf bałtyjskim a nie bałtosłowiańskim, to wszystko się im wyprostuje. (…)

   Więc zamiast mulić mi nerę swoimi unikami, idź i prostuj to im, a nie mi. Ja straciłem wszelka ochotę na ciągnięcie tego tematu. W tej sprawie nie mam już nic więcej do powiedzenia. Moje powinszowania, świetna robota!

   …..

   AnnaM, czy Ty rozumiesz co powyżej napisałem i dlaczego?

   Polubienie

 7. [(…) Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko. (…)

  Widzisz, co chcesz widzieć, a nie chcesz widzieć, czego nie chcesz. To trwa od pewnego czasu. Ty też wiesz prawie wszystko i dalej robisz wszystko jak poprzednio. Powinieneś też to już zauważyć.]

  Coś takiego
  https://publication-service.com/files/chit_3.pdf

  Będziesz musiał rozmywać treść tak oni w punkcie 3, poprzez grę udział M458 w całości R1a na danym obszarze, bo im wstyd napisać, ze to jest typowo polski znacznik.
  A jeszcze 100 -150 lat wcześniej obszar ten był zamieszkały przez Bałtów Galindyjskich,

  Wnioski są całkowicie zbieżne z kiedyś linkowanej pracy o Permiakach, którzy wnioskowali, że język słowiański przyszedł do nich wraz z pojawieniem się M458 oraz I2a.

  Polubienie

  • Mam serdecznie dosyć Twoich uników, przytyków i mówienia mi co mam lub nie mam robić, itp.

   Napiszę po raz ostatni, że zawiodłeś Mię, ponieważ jedyne co robisz to pozostajesz głuchy na wszystko, co jest niezgodne z Twoją wiarą w wyniki wynikające ze zmanipulowanej genetyki (Reich, itp.) i to co sam wierzysz. Szkoda mi mojego czasu na dreptanie w miejscu i mielenie po próżnicy i o powyższym.

   Przykro mi, ale zupełnie nie umiałeś udowodnić swoich twierdzeń, mimo, że one mogą być prawdziwe, co do Pra-Słowiańskości I2a. Od zawsze odpowiadasz tylko na te pytania i prośby, które są Ci wygodne. Twoje prawo.

   Ja mam tego po dziurki w nosie i wyżej. Zamęczyłęś Mię swoim podejściem. Brawo.

   Temat I2a i R1a i jakichś genów rzekomo przenoszących języki uznaję za zamknięty do czasu, kiedy nie napiszesz w punktach swojej teorii, tak żebyśmy mogli odnieść się do każdego z nich.

   Po rak kolejny podpowiadam, żebyś odnalazł S.A. i x. Pietrzaka / Atimere / Atimensa, czy jaki teraz ma nick i przedstawił im swoje przemyślenia i „dowodzenia”. Wiesz, gdzie ich szukać. Chętnie zapoznam się z protokołem rozbieżności, po tym jak już go ustalicie.

   Tymczasem wracam do opisywania końcówek i porównywania danych, które nie są jak domieszki, itp. opisami wziętymi tylko z tego, czy innego kosmosu.

   …..

   Wali Mię, czy I2a było Pra-Słowiańskie, czy R1a, czy R1b, czy J, czy cokolwiek innego. Jedyne co Mię obchodzi to to, czy coś jest logiczne, czy nie.

   Wielokrotnie pokazałeś, że logika nie jest dla Ciebie ważna, a szczególnie to, co wypływa z porównywania danych w tym z językoznawstwa. Krótko mówiąc masz w dupie to, co zestawiam, udowadniam i nad czym od dawna pracuję. Skoro Ty możesz, to i ja też. Wszystko już napisałem, co miałem napisać w tej sprawie. Koniec.

   Polubienie

 8. Robert najwyraźniej dostrzegł coś czego ja nie widzę.
  W tej sprawie różnimy się biegunowo.
  Język bałtycki od czasu powstania R1a (Vasiljevka, Karelia, Aleksandria) contra język bałtycki od czasu podboju Prus.
  Ja mam naukowe podstawy – włoski językoznawca Vittore Pisani.

  Powiem jeszcze że nie spotkałam etnonimu Bałt czy Prus w tekstach starożytnych. (Inna sprawa że tego nie czytuję) Więc analogicznie do narracji o Słowianach – skoro starożytni Bałtów nie znali to znaczy że ich nad Bałtykiem nie było. Skądś przybyli.
  W starych źródłach w tym miejscu mieszkali Suevii i Estowie.

  Może się okazać że nazwa Prussen jest pochodzenia niemieckiego. A to by znaczyło że Prusów wymyślili Niemcy. I Prusowie to zbiorcza nazwa mieszkańców tych terenów, Prussen, niezależnie od języków jakimi mówili. Czy po suevsku czy estowsku.
  Więc etnosy i etnonimy to śliska sprawa.
  I w tym miejscu zgadzam się z Robertem, ze można z tego zrobić co się chce.
  I manipulować historią w myśl politycznych nakazów.

  Przykład Słowian,
  Tak naprawde nie wiemy jakim językiem mówili Suevi. Nie zostały źródła językowe po nich. Więc możemy dowolnie formować z nich późniejszych Szwaben lub Suowian.
  Dla Słowian zachodnich ten etnonim Suevi wykazywałby jednak kontynuację od czasów rzymskich, wiec żaden historyk tego nie rusza. Bo to zburzyłoby niemiecką narrację.

  Za to nasi historycy uwielbiają etnonim Sclaven. Dobrze się wpasowujący pod dyktando niemieckie.
  A tak naprawde nie wiemy jakim językiem mówili Sclaveni. Nie zostały źródła językowe po nich.

  Na 100% nie mogli Sclaveni oznaczać Słowian w dzisiejszym rozumieniu jako termin lingwistyczny.
  W każdym razie nie wyobrażam sobie Francuza ani Portugalczyka który mówi o sobie Italik albo Roman tylko dlatego że ich język zaliczono do rodziny romańskiej czy italskiej.

  Można za to Sclavenów wyśmienicie połączyć z ludem ze Scalvii, Sclavii czy obecnie używanej w Polsce formy Scalovii. Choć przypuszcza się że owe ludy były bałtojęzyczne.
  Więc po 1 mogli być Bałtami.

  Inna forma Sclaven w źródłach to Sklaboi. I analogicznie do proponowanej jedności językowej Gotów, Wizygotów i Ostrogotów ja proponuję jedność Boi i Sclaboi. Wówczas Sclabojowie byliby odmianą Bojów. Którzy oczywiście bez źródeł na ich język, wiec jedynie może może może byli Celtami. Więc po 2 – Celtami.

  Trzecia propozycja to Germanie.
  I tu znowu posłużę się analogią. Otóż Goci w Hiszpanii pomimo rzekomego alfabetyzmu nie zostawili w źródłach nic oprócz imion.
  Więc wg historyków ich imiona świadczą o ich germańskości.
  A kogo mamy u sclavinów?
  Ano wodza Ardogasta. Ale imię Arbogast jest uważane za frankijsko/germańskie.
  Najbardziej przekonuje jednak imię sklawinskie Hacon. Spotykane później u co 2 władcy skandynawskiego. Co prawda w formie Håkon, ale co ztego.
  A jaki był etnonim Sclavinów którym dowodził Håkon i co czyni z nich Germanów/Gotów? Otóż sclavinska nazwa Welegoci jest identyczna z Wizygotami i Ostrogotami.
  Simokatta o Sklaveni napisał “Sclavos sive Getas hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” – Ja to rozumiem że inna nazwa Gotów w starożytności brzmiała Sclavos.
  Trochę nie na temat ale jestem po lekturze „Pochodzenie Słowian według najnowszych ustaleń nauki. Od jak dawna mieszkają na ziemiach polskich?” autorstwa publicysty Janickiego.
  https://wielkahistoria.pl/pochodzenie-slowian-wedlug-najnowszych-ustalen-nauki-od-jak-dawna-mieszkaja-na-ziemiach-polskich/

  Polubienie

  • (…) Robert najwyraźniej dostrzegł coś czego ja nie widzę. W tej sprawie różnimy się biegunowo. (…)

   No właśnie. Problem ze mną jest taki, że ja mogę spokojnie przyklasnąć I2a, jako Pra-Słowiańskie, jak to Robert twierdzi. Zupełnie jednak nie mogę się zgodzić jego tłumaczeniami, a właściwie z ich brakiem, jeśli przychodzi do odpowiedzi na moje wątpliwości, np. co do logiki pochodzenia IE, zarówno u I2a, czyli Po-Gravettian + WHG (ANE+Po-Gravetian) i IE nie wiadomo jakiego wcześniej rzekomo odwiecznie Proto-Baltic R1a (Po-ANE+coś co jest zwane tzw. CHG, cokolwiek to było), itp.

   Wszystko logicznie wskazuje, że to ANE było Proto-Proto-IE… Przypominam, że ANE wcale nie dotarło do Ameryk, patrz to, co załączyłem ostatnio.

   Nie doczekam się punktów i opisu jak to było, powtarzam, nie drażę I2a, czy R1a, jako Proto-Slavic. Ten festiwal uników i przemilczeń, itp., już długo trwa i jestem tym stanem zmęczony i zniechęcony. To dlatego pozostawiam to i drażę rdzenie, a właściwie końcówki, których brak w tzw. Proto-Balto-Slavic.

   Każdy nie może mieć racji i Robert zamiast tu gadać, co ktoś powinien robić lub nie, powinien w końcu zacząć udowadniać coś, a nie tylko uciekać i próbować kolejnych osobistych wycieczek.

   Polubienie

 9. Z tego co zauważyłam dałeś coś o WHG. Że nie tylko EHG miało ANE ale i WHG miało tę domieszkę. Więc cała północna Eurazja miała główny komponent ANE. + ANE w CHG. Jako baza ANE może odpowiadać za podstawy języka.

  Nie jestem pewna, że do bałtic CWC nie dotarł GAC. Może kulturowo nie, ale próbki z tego rejonu mają domieszkę rolników. Cholera wie czy od GAC czy z CT.
  Była 1 próbka na którą powoływał się Dawidski bez EEF i wyglądająca autosomalnie identycznie jak Jamowcy, czyli CHG z EHG. Ale to była kobieta. Żadnego Y-ka nie miała. Nawet fińskie CWC miało domieszkę EEF.
  Wiec jak rolnicy nad Bałtyk nie dotarli jak są w genach CWC?

  Przecież dalej na północ gdzie rzeczywiście nie dotarli żyją dzisiaj nie Bałtowie a UF.

  Z domieszek to raczej wynika ze podstawą IE byli rolnicy. Tak czy srak mamy do wyboru domieszkę rolniczą EEF, która dominuje u Włochów i Greków, którzy w jakimś stopniu kontynuują łacinę i grekę albo narrację opozycyjną wpychającą IE w usta Jamowców, których stepowy komponent szczytuje u Baszkirów z językiem turanskim.

  Zresztą wiesz od dawna że stepowość PIE mnie nie powaliła.

  Z genetyki zaś wynika że już Aleksandria i wszystkie późniejsze stepowe próbki z R1a Z93 miały komponent EEF.
  Do zmiany spojrzenia może mnie przekonać jedynie brak tej EEF domieszki u Tocharów. Do dzisiaj nie wiem jakie R1a mieli. Poza tym że nie Z93.
  Pozostaje L664, Z280 i M458. Gacie w kratkę prognozują szkockie L664.
  Nie mam też nic do znalezienia u nich synowskiego z280 o nazwie Z92. Z Moskwy bliżej do Tarim niż ze Szkocji.

  Polubienie

  • Wszystko to prawda. Pytanie moje od dawna jest takie, czy geny, domieszki itp. są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków, a jeśli tak, to jak i dlaczego? Co w takim razie przekazuje języki IE? Przypominam, że Gravettians też przyszli ze wschodu…

   Żartuję. Nikt nigdy nie odpowie na powyższe. A nawet jakby, to niczego nie udowodni. To dlatego genetyka przestała Mię interesować. Tu każdy pływa, jak mu wygodniej, a ja mogę sobie co najwyżej porównywać rdzenie końcówek akronimów, jak ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF, itp.

   To też żart, ale mam nadzieję że domyśliłaś się już tego…

   Zwróć uwagę, że cała dyskusja o genetyce właściwie zamarła. Nikt nawet nie rozmawia o tym rozsądnie, patrz np. ostatni tekst x. Pietrzaka. Cisza. Pewno zwolennicy tzw. południowej drogi R1a nie mogą przełknąć tego, że nawet x. Pietrzak depcze ich pomysł o całkowitym samospaleniu południowego R1a, itd. Może jak poczekamy i przeżyjemy jeszcze ze 2 lata, to jeszcze ktoś odkryje, to co ja pisałem od kilku lat. Nie śpieszy Mię się. Nie dłubię sobie fujarki z drzewa lipowego na jakąś specjalna okazję… Mogę sobie pogwizdać już teraz.

   Polubienie

   • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65870

    Kamil Vandal10 grudnia 2020 o 14:01 Odpowiedz

    Wszystko co mam w ksiazce opiera sie na żródlach, genetyka też jest, nikt z panstwa nie przeczytal ksiazki która ma 900 stron w 3 czesciach, ale na podstawie wstepu w ktorym nie zgadzam sie z utożsamianiem nomadów ze stepu ze Sławianami zachodnimi nazywaie coś dezinformacja?
    KRAG KULTUR POPIELNICOWYCH MOWI WAM COŚ?

    Bo tam jeest przodek Sławian Zachodnich

    Dezinformacja to odbywa sie od 10 lat w sieci albo dłuzej

    Pojawienie sie kultury scytyjskiej to jest VII wiek p.n.e i od tego momentu mamy Scytów, nie wcześniej, no wiec Sławianie Zachodni nie mogą pochodzić od Scytów bo sa od nich starsi, to bardzo proste.

    Kultura, jezyk i obyczaje Scytów sa inne niż Praslowian kultury łużyckiej, pomorskiej czy przeworskiej którzy są głównymi przodkami Sławian Zachodnich, nikt z panstwa nie przeczytał ksiazki a w czesci trzeciej sa na ten temat 232 wzmianki, natomiast nikt powazny nigdy nie wywodzil nas od Scytów, Ariowie pochodza od ludów KCS ale Ariowie to nie jest to samo co Scytowie, znow chronologia sie klania bo Scytowie to VII wiek p.n.e.
    Scytowie maja pochodzenie dwotorowe czyli czesc z nich pochodzi z Ałtaju i oni maja pochodzenie od Ariów a czesc jest autochtoniczna znad Morza Czarnego zwiazana z kultura Srubnaya, natomiast Sławianie Zachodni to KRĄG KULTUR POPIELNICOWYCH A NIE NOMADZI PIJĄCY Z CZASZEK, czego nie rozumiecie?

    Massageci – plemie scytyjskie jedli swoich bliskich którzy byli juz w bardzo podeszłym wieku, zabijali ich rytualnie i gotowali raziem z miesem zwierzat, opisał to Herodot a potem przypomniał np Rosjanin Rudenko który odkrył Pazaryk
    http://kronk.spb.ru/library/rudenko-si-1952-08.htm

    Słowianie to JEZYK + KULTURA + OBYCZAJE a nie GENETYKA bo gdyby GENETYKA decydowała o slowianskosci to wg was Netaniahu Premier Izraela który ma R1a Z93 jest Slowianinem tak?
    https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#famous_people

    Skany z ksiazki bo nie moge dodać grafik :

    Polubienie

    • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65877

     Białczyński10 grudnia 2020 o 17:26 Odpowiedz

     Panie Kamilu,
     Na wstępie wielki szacunek że pan napisał te książki. Każdy kto choćby jedną książkę w życiu napisał, a potem musiał wysłuchać kilkunastu tuzinów idiotów i hejterów, którzy w życiu nie napisali poprawnie zdania po polsku – wie jak to ciężka i odpowiedzialna praca. Człowiek ma tylko jedno nazwisko. Więc prosiłbym też o szacunek dla innych którzy piszą chociaż nie musimy się z nim zgadzać.

     Ja jestem na takie sytuacje impregnowany bo w scenariopisarstwie filmowym czy telewizyjnym, czy reklamowym – co robiłem przez wiele lat – normalne jest papranie się w tekście, postponowanie go, rozkładanie na drobne, wdeptywanie przeciwnika obcasami w ziemię, rzucanie się sobie do czupryn i robienie świństw za plecami.

     Ale nie każdy jest taki twardy, a każdy kto coś napisał jest naprawdę wartościową osobą bo większość ogląda tylko TV.

     1. Jak słyszałem to pan użył słowa „dezinformacja” w stosunku – nie do mnie czy RudaWeb czy kogokolwiek kogo pan nazywa „turbosłowianinem”, a kto prezentuje na swoim forum współczesne poglądy i teorie naukowców mówiące o tym że istniała WSPÓLNOTA SCYTYJSKO-SŁOWIAŃSKA – tylko chyba pan zaatakował tychże naukowców, którzy tak twierdzą. Więc jak rozumiem to oni są tymi turbosłowianami.
     2. Nikt z ludzi których ja szanuję i znam nigdy nie stwierdził że Słowianie pochodzą od Scytów – wręcz odwrotnie – jest tak jak od 10 lat pisze ksiądz Pietrzak, że to Scytowie wyszli z ojczyzny nad Wisłą i poszli na wschód. Dlatego też potem wracali nad Wisłę i próbowali robić porządek po swojemu, – zresztą także Wandale wrócili z Afryki do domu nad Wisłę. Akurat z Hariami-Harharami-Haro-Wędami (Białym Harwatami) w czasie kultury łużyckiej w Małopolsce było im po drodze, a z Wenedami z Pomorza i Kujaw nie.

     Eupedia nie jest dobrym źródłem informacji genetycznej – to germańska szczekaczka i do tego straciła aktualność. Dlatego przytoczyłem szereg linków do artykułów, w których prezentowane są naukowe tezy mówiące o tejże wspólnocie Słowian i Scytów, o pochodzeniu kultur scytyjskich od wcześniejszych wspólnych Słowiano-Aryjskich jak Ceramiki Sznurowej, Vincza, Tripolie, a nawet Pucharów Lejkowatych. Wspólnota Vincza, albo Trypolie i Scytów (albo jak pan woli Praojców tych Scytów co z VIII wieku, albo ich pradziadów bo to jest krew z krwi Z93 tyle ze już 3500 p.n.e. a nie dopiero w VIII wieku p.n.e.). Teraz nie mam tego dokładnie w głowie, którzy z nimi współpracowali, zdaje mi się że Tripolje się tak bardzo rozwinęło we wspólnocie z tym Z93 znad Morza Czarnego z Jamnej)i to zostało udokumentowane przez Underhilla na podstawie znalezisk archeologicznych, a odbywało się to o ile pamiętam kosztem plemion Starczewskich albo Vincza. W tej chwili nie siedzę w tej tematyce i nie mam czasu wracać do wszystkich linków. Do dzisiaj w Europie mieszkają sobie R1 Z93 – na Węgrzech, które są karykaturą Węgier właściwych podobnie jak dzisiejsza Polska jest karykaturą Polski właściwej miniaturką. Jest ich dzisiaj na Węgrzech wciąż 1%.

     Mam te linki do artykułów więc wszystko jasne:

     https://bialczynski.pl/2020/02/20/wiedzaiswiat-npx-pl-kultura-vinca/

     https://www.infra.org.pl/historia-/zagadki-dziejow/1406-zaginiona-kultura-vina-sumer-europy

     https://bialczynski.pl/2020/07/17/oec-vinca-warriors-wojownicy-vincza/

     https://bialczynski.pl/2019/12/31/sirbin-info-starozytna-europa-byla-slowianska-genetyka-dowodzi-pojawienia-sie-w-niej-slowian-juz-w-epoce-kamienia-lupanego/

     1. Argument że wśród żydów są Z93 nie jest trafiony. Są oczywiście i są też M458 – i to nawet są dużo liczniejsi – nie dziwi to, bo tam mnóstwo to emigracja z Polski i Rosji i Ukrainy. Przecież Polscy Żydzi i Polacy zakładali Izrael – to wiadomo więc muszą być R1a M458.

     To że matki nauczyły ich języka jidisz w niczym nie przekreśla ich słowiańskich korzeni po ojcach. Pisałem i mówiłem o tym wielokrotnie, że spadek bierze się po genach a nie po języku mówionym i szabaśniku. Czy Bułgarzy mahometanie – znam osobiście – to nie Słowianie, albo Bośniacy? Jak ktoś się ojca wypiera to jego sprawa. Ja się nie wypieram, ani mi się śni biorę wszystko po dziadach od co najmniej Pucharów Lejowatych do dzisiaj.

     Pisałem też wiele razy że Żydzi wykazują się psychozą umysłową atakując swoich rodzonych braci po krwi Arabów J1 i J2 – jedni i drudzy są najbliższymi krewnymi którzy tłuką się z powodu różnic religijnych – skrajna głupota.

     1. Nie muszę czytać 900 stron pana książki żeby potwierdzić na 100% – co twierdzę od 25 lat, że Wenedowie i Wandalowie to Słowianie – ale, jest jedno małe ale – nie tylko oni, a Zachodni to na pewno też Luigiowie – Lęgowie, Lędzianie, Ś-Lęgowie i Łużyczanie, a z nimi Serbowie i Lutycy-Wilki.

     Tak ma pan rację Wenedowie i Wandale to byli Słowianie – jeżeli pan to w swojej książce udokumentował obszernie to super, jest to bardzo pożyteczna i bardzo potrzebna robota. GRATULACJE. Dlatego też zastrzegłem we wstępie że nie odnoszę się do pańskiej książki tylko do przytoczonych tutaj ze wstępu pańskich słów na temat dezinformacji. Jeżeli to jest dezinformacja o współpracy Scyto-Słowiańskiej, albo jak uważają Rosjanie obecnie że Słowianie = Scytowie tylko są to dwie rożne nazwy – to jest to dezinformacje wszechświatowa: polska, rosyjska, serbska, słoweńska, angielska, włoska, holenderska , amerykańska – i do tego naukowa – a nie jakichś internautów z Polski.

     1. Pisze pan że Scytowie to VIII wiek p.n.e, ale dlaczego nie sięga pan ich etnogenezy nad Wisłą 3500 p.n.e. ??? Dlatego że to panu nie pasuje. To wtedy pojawia się Z93 i M458 – mają wspólnego ojca i matkę oraz wspólnych dziadków z Kujaw – i to jest ta wspólnota – niezależnie od tego czy gdzie odkryto, że ktoś kogoś zjadł. W Leningradzie przeżyli tylko ci wspaniali Słowianie, którzy zjedli innych ludzi – inaczej by umarli. Ich potomkowie – tych ludożerców – to współcześni Rosjanie nie tylko z Leningradu. Życie dyktuje czasami rozwiązania.
    • Dlatego przytoczyłem jako kluczowy link do artykułu księdza Pietrzaka dokładnie o tych właśnie sprawach, a dodatkowo ostatnio był tu artykuł podsumowujący rok 2020 w genetyce, który to potwierdza co teraz napisałem. Ksiądz Pietrzak nic sam nie opowiada, tylko przedstawia najnowsze zdobycze nauki na ten temat i odsyła do materiałów źródłowych. To co on podaje to nie są amatorskie fora genetyczne, tylko ściśle naukowe informacje – zawsze ze wskazaniem przez niego, że „wydaje się więc” „wszystko wskazuje więc na to” itd. Z tego powodu został uhonorowany przez najlepsze amerykańskie uniwersytety prowadzące te badania i wyznaczające obecną szpicę nauki w tym względzie.

    • Szerokie źródła historyczne, genetyczne ale też religioznawcze, mitologiczne, lingwistyczn, archeologiczne potwierdzają wspólnotę Słowiano-Scytyjską przez tysiąclecia. Parnowie i Dahowie (czy nie Dakowie??)znad morza Czarnego zakładali Mezję i Persję – to nie jest jakieś nowe odkrycie. Scyci Bosforańscy ze Słowianami i Awarami walczyli przeciw Bizancjum – razem (stąd mój link do Pizydesa).

    • Jeżeli ktoś zarzuca komuś uprawianie dezinformacji to co dziwnego że drugi tak samo mu odpowiada – lepiej po prostu przedstawiać własne poglądy i na tym budować autorytet a nie na personalnych atakach na kogokolwiek – to jest moje osobiste zdanie. Nauka współczesna daje twarde dowody na wspólnotę przez tysiąclecia Słowian i Innych Ariów a ci inni Ariowie to Scytowie, Sarmaci, Persowie, Hetyci i Hindusi.

    • Poza wszystkim nikt panu nie broni trwać przy swoim. Myślałem że pana przekonałem na FB dawno temu, tam dawałem też linki, ale skoro pan się upiera to nic mi do tego. Nie zamierzam przekonywać, może kiedyś sam się pan przekona, a raczej racjonalnie powinny pana przekonać tezy naukowe.

    • Reasumując powiem tak – jeżeli ktoś twierdzi że Słowianie pochodzą od Scytów to jest głupcem, jeżeli ktoś twierdzi że Wandalowie i Wenedowie nie są Słowianami to też jest według mnie głupcem.

     https://bialczynski.pl/2020/12/05/praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-w-poludniowo-wschodniej-polsce-raczej-tak-wedlug-stanu-badan-pod-koniec-roku-2020/

     Rosjanie na ten temat:
     https://bialczynski.pl/2020/12/02/yuri-ost-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-1-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/

     W przytoczonych przez pana skanach książki jest choćby informacja o ludności środkowo-pólnocnoeuropejskiej wśród Scytów. Ja osobiście nie zgadzam się z tezą że można mówić o nich jako koczownikach. Scyci Oracze Herodota to nie koczownicy – koczownicy nie wytwarzają też takiej sztuki podczas jazdy po stepach – to jest jakiś pokutujący mit. Bez wątpienia to konfederacja także tzw Scytów Królewskich, Amazonek i Hariów-Harharów (Gargarian), Dahów/Daków, Parnów i Getów (Mazo-Getów) i innych.

     Badania Juras były przytaczane i u RudaWeb i księdza Pietrzaka – ale wnioski odwrotne niż pan wyciąga.

     Polubienie

    • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65880

     Kamil Vandal10 grudnia 2020 o 19:52 Odpowiedz
     Panie Czesławie

     Do punktu 2 :
     To Ariowie wyszli z ojczyzny nad Wisłą, Scytowie są dużo później o czym pan przecież wie

     Do punktu 5
     Tak Scytowie i nasi przodkowie maja wspolnego ojca ale to nie robi ze Scytów Slowian, to nasi dalecy kuzyni, a te haplogrupy o których Pan napisał rozeszły się 5800 lat temu, juz dużo bliżej nam do Bałtów bo wspolnota bałtosłowiańska rozpadła się około 1000 r.p.n.e (Strzelczyk – Od Prasłowian do Polaków). Porównywanie sytuacji ekstremalnej z Leningrady z II WŚ gdzie byla blokada i ludzie gotowali klej czy gume i to zjadali czy dochodzilo do kanibalizmu ze wzgledu na głód tak jak na Ukrainie w czasach Hołodomoru w latach 30-tych do obyczajów scytyjskich jest nie na miejscu.

     Wszyscy wiemy że Scytowie mieli okrutne obyczaje które mało wspolnego maja ze Słowiańszczyzną takie jak oslepianie niewolników, zabijanie sług i koni w ilosciach czasem kilkuset (!) przy pogrzebach królów, wbijanie niewolnika z koniem na pal i stawianie go na „straży” takiego grobu i inne, u Sławian koń był zwierzeciem świetym i Pan to wie a Scytowie patroszyli konie. Tamara Talbor Rice w tej ksiazce znakomicie opisała obyczaje Scytów, zdaje sie ze na polskich blogach ta ksiazka nie byla prezentowana bo jest po angielsku, zachecam do jej przeczytania :
     https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.77557

     Ja poprostu klasyfikuje Słowian i Prasłowian na podstawie obyczajów i kultur a nie genetyki wiec starozytni Słowianie to przede wszystkim cialopalenie, a nie groby szkieletowe czy kurhany, dlatego ani Goci ani Swebowie też Slowianami nie byli, pierwsi dużo wspolnego ze Scytami, ucinali np kobietom glowy po smierci lub rozczlonkowali ciała, być moze Goci uprawiali tzw endokanibalizm, polecam to opracowanie myśle że tutaj panstwo tego nie widzieli :
     https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/19733/19450

     Makabryczne obyczaje pogrzebowe Gotów tu :

     Z kolei Swebowie mieli groby szkieletowe książęce, te z Lubieszewa są przez badaczy przypisywane Swebom, to nalecialosci celtyckie :
     http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Groby_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce_z_Lubieszewa

     Pochówek jest jednym z najwazniejszych obyczajów wiec jezeli wykopią 100 Ostrogotów którzy obcinali kobietom glowy po smierci i odprawiali nad nimi jakieś scytyjskie gusła i oni beda mieli wszyscy R1a TO ONI NIE BYLI SŁAWIANAMI, bo nie mieli takich obyczajów jak nasi Przodkowie :
     https://pomorska.pl/sensacyjne-odkrycie-pod-grudziadzem-ucinali-kobietom-glowy-kto-goci-w-wegrowie-zdjecia/ar/6407580

     Jezeli wykopią 100 Swebów z R1a który kladli wladców do grobów szkieletowych TO TEŻ NIE SĄ STAROZYTNI SŁAWIANIE, a 500 km na wschód od siedlisk Swebów i 500 km na zachód od siedlisk Ostrogotów starozytny Vandal albo ktoś od Wenedow po smierci matuli robił stos i palil jej cialo po smierci a potem przesypywał prochy do urny i zakopywal w ziemi to ten VANDAL jak bedzie mial R1b TO ON BYŁ SŁAWIANIENEM, to jest bardzo proste a dla niektórych zbyt trudne 😉

     Lugiowie to jest to samo co Vandalowie (Wolfram, Malte Brun i Gibbon) – to do wcześniejszej Pana wypowiedzi jakobym zapomnial o Lugiach

     PS. Dziękuje za wpuszczenie mojego pierwszego komentarza (nie spodziewałem sie) a do kolegi wyzej w pierwszym komentarzu – autentycznie juz nie pamietam kiedy ostatnio naublizałem komus w sieci bo miał inne poglady, pewnie ze 2-3 lata temu bo miałem wtedy troche klopotów osobistych co odbijalo się na postepowaniu również wobec innych bogu ducha winnych ludzi, pozdrawiam wszystkich i Pana również.

     Polubienie

 10. „A dlaczego nie na temat? Masz jakąś swoją opinię? Podzielisz się nią?”
  Bo temat dotyczył Bałtów.
  Co do tekstu Janickiego coś tam syntezuje wg poprawności wszelakiej.
  Ale wiesz zostawia sobie furtkę „Wygląda na to, że tezy allochtonistów stopniowo odejdą do lamusa. Nowe ustalenia nie oznaczają jednak, że rację mieli autochtoniści. Ciągłość zaludnienia nie jest równoznaczna z ciągłością kultury.”

  On też uważa że Sclaveni = Słowianie
  A nie wspomina ani słowem o Suevach znanych antycznemu światu.

  Dlatego napisałam co napisałam wcześniej o Sclavenach.
  Moja teoria do udowodnienia bądź obalenia jest taka, że to Suevii są protoplastami Słowian a Sclaveni to inna nazwa germańsko(protoniemiecko)języcznych Gotów.
  Teofilakt Symokatta wyraźnie stwierdził, że Sclaven = Got.
  Więc źródła potwierdzają moją teorię. 1: 0 dla mnie.

  Co myślisz o moim podejściu do etnonimu Sclaven?
  Czy jak Janicki masz wdrukowaną słowiańskość Sclavenów?

  Polubienie

  • Temat dotyczy nie tylko Bałtów, ale i ANE, WHG, EHG, Słowian, itp. Miło, że zwróciłaś uwagę na poprawną obłość tego tekstu.

   Pamiętaj, że ja nie czytam kronik i raczej nie piszę o nazwach ludów. Podoba Mię się Twoje rozumowanie. Skoro oni mogom, Ty tez możesz, jak oni…

   Polubienie

 11. Geny, domieszki itp. nie są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków. Ale jakąś wiedzę z tego można wyczerpać.
  Mi to ciężko idzie niestety. Robek wydaje się bystrzejszy.

  ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF – jakimi językami mówili?
  Spróbujesz z tym co wiesz dzisiaj do czegoś ich języki przyrównać?

  Polubienie

  • (…) ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF – jakimi językami mówili? Spróbujesz z tym co wiesz dzisiaj do czegoś ich języki przyrównać? (…)

   Nie będę próbował nawet. Porównam za to kolejne końcówki już niedługo.

   Polubienie

      • Kartwelskawatym ma być niby baskijski, więc to stąd moje przypuszczenie o tym. Z drugiej strony tzw. Step Maykop to nie to samo, co cokolwiek w Skałkazie, patrz tzw. bariera genetyczna. Skoro tak, to i języki powinny być inne, patrz rzekome przenoszenie języków przez geny, nie tylko przez kulturę i tradycję przodków.

       Co do tzw. domieszek, zerknij na to, czym zacząłem te komentarze. ANE nie myło w Amerykach, itd. Tam jest cała masa różnych Syberii. ANE poszło na zachód.

       Mnie domieszki przestały obchodzić, ponieważ jestem przekonamy, że to oszustwo wymyślone jak ofitzjalne jęsykosnaftzfo, żeby przykryć to i owo. Nie może być tak, że jak poskrobie się definicje domieszek, to wszystko pochodzi od ANE, albo z kosmosu nie wiadomo jakiego. Nie czujesz, że kolorki łowickie nie dodają się? Ja sobie odpuściłem po Reichu i jego Skałkaskich wypierdach, Davidskim i jego motaniu się z Yamna, itp. To śmierdzi, ale to prędzej czy później się samo ułoży. R1a w CWC nie mogło przekształcić się z R1b z Yamna. Fatianowo i jego Z93 okołomoskiewskie to nie Z282 z Odrowiśla, to fatk, ale to może być zwyczajnie początek mutacji, która poszła dalej na wschód do Poltawka. Wiem, że daty się nie zgadzają, ale może tylko dlatego, że nie znaleziono jeszcze wcześniejszego Z93 bardziej na zachód.

       Skoro geny nie przenoszą języka, to nie obchodzą mnie… Niech się inni głowią nad poukładaniem ich w całość. Ja układam rdzenie i końcówki. To jest porównywalne, a domieszki nie.

       Polubienie

       • Jutro puszczam wpis 286 o kolejnych końcówkach Proto-Slavic. To mnie interesuje, a nie jakieś domysły o kosmicznych domieszkach, czy dryfach przenoszących języki, czy fantastyczne bajeczki o słowiańskich Scytach, Ario-Słowiano-Bałtach, czy innych Bałto-Słowianach…

        Tak oto i makaron z mętnym Makuchowym sosem, po 6 latach kręcenia i kiszenia wychodzi na światło dzienne (tyle że po dużemu cichu), temu komu trzeba i dołem i nosem… Śmieszne jest to, jak nie ma nikogo, kto by tej logicznej mazi bronił, ale po tym jak turbosków S.A. był i od niechcenia rozjebł, no to nie dziwi nic. Miednica gurom!

        Polubienie

  • „Geny, domieszki itp. nie są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków. Ale jakąś wiedzę z tego można wyczerpać.”

   EasPole używając Davidskiego narzędzia wyprodukował coś takiego:

   Widzimy, że kultury współistniejące w tym samym czasie mogły zyć obok siebie na tym samym obszarze, bez mieszania się genetycznego (to niech będzie za podstawę podobieństwa między językami bałtyckimi i słowiańskimi ), ale co kolejna epoka następuje ujednolicenie i … wnioskuję, bez danych na wykresie… że k.łużycka już będzie tym co widzimy jako grupę Polish.

   Moim zdaniem warunkiem wymuszającym ujednolicenie genetyczne jest wzrastająca gęstość zaludnienia, dlatego na obszarze północno-wschodniej Polski, Białorusi, Litwy, za przyczyną gorszej ziemi rolnej i gorszego klimatu, do czasów średniowiecznych mogło pozostać tak jak w neolicie, dlatego języki bałtyjskie mogą wydawać się archaiczne i mniej bogate w rdzenie.

   To właśnie dlatego wojowie z Dołęży pomimo, że mieli Polaków najbliżej ze wszystkich, lokowali się tuż obok, w stronę WHG, czyli na lewo od grupy Polish w stronę tego BGK,

   Popatrz gdzie jest wczesny polski CWC a gdzie są GACki.natomiast BGK na pewno są jeszcze niezmieszanymi z GACkami potomkami mezolitycznych Świdrowców, czyli WHG, których typuję jako nosicieli języka prasłowiańskiego.

   Spójrz też gdzie jest k.unietycka, najbliżej grupy Polish, a ewidentnie będzie ona nośnikiem R1a M458, gdyż mamy już M458 w Szwajcarii w epoce brązu, a współczesny zasięg M458 pokrywa się z k,unietycką,
   W Czechach M458 stanowi niemal całość, tym tez różnią się Słowacy od Czechów, na Słowacji dominuje Z280, o którym już wiemy, że przyszedł tam z Małopolski z k.mierzanowickiej.

   Innymi słowy, podział Czechy i Słowacja odpowiada podziałowie Wielkopolska i Małopolska, a szerzej Polska zachodnia i wschodnia, przy czym do wschodniej będzie zaliczać się również Świętokrzyskie i Mazowsze,

   Tylko, że w mojej hipotezie, klamrą spinającą jest GAC, a nie pozornie oczywisty R1a

   Polubienie

   • Proszę po raz kolejny opisz w punktach, to co twierdzisz, abyśmy mogli prześledzić kto,z jakimi genami, domieszkami, itp. i z jakim językiem co i gdzie robił. Bez opisania tego, ten temat jest dla Mię martwy i nie będę się nim zajmował.

    Polubienie

    • To sam opisz za czyją przyczyną język tracki i dacki jest uznawany przez językoznawców za indoeuropejske? Czyli można być IE tak jak bałtyjski i słowiański nie mając kontatktów z nimi, bo trudno by mieszkańcy na przykład od Bułgarii po Anatolię takowy mieli.

     Polubienie

     • To wygląda bardzo niedobrze i nieciekawie. Już o tym pisałem i nie zamierzam się powtarzać w kółko, ponieważ to też i bardzo dupiaście niepoważnie wygląda.

      Jeśli nawet Tobie nie chce się udowadniać swoich własnych twierdzeń, no to lipa. Może zwyczajnie zapłać komuś żeby to za Ciebie zrobił, co? Idź do x. Pietrzaka i do S.A., może oni wezmą się za to, choć wątpię, bo pchają swoje dokładnie odmienne od Twoich wizje. Przekonaj ich, bo Mię nie umiałeś przekonać, a szkoda.

      Jak już pisałem, pracuję nad rdzeniami i końcówkami i nie zamierzam być Twoim „białym murzynem” i nawet za kasę nie wezmę się za udowadnianie czegoś, czego logikę sam wielokrotnie podważyłem. Tobie nie zależy, Mię tym bardziej.

      Nie ma twierdzeń w punktach, nie ma o czym gadać, dot IE I2a / R1a, itp. Nie żartuję.

      Polubienie

 12. Pingback: 286 Końcówki Proto-Slavic *-ta, *-ti, *-tь, *-tьje, *-tъ, *-ťa, *-ja, *-ťi, *-ťь (i te brakujące), a także *broščь, *bъrščь, *moťь, *peťь, *dolto, *věščь, *tós, *tus, *tis i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 13. Oto jak można zrobić film o „starożytnym DNA” i nie wspomnieć ani razu jakichkolwiek danych. Po prostu piękność!


  Irish Origins (DNA)
  57,876 views•Dec 16, 2020

  Study of Antiquity and the Middle Ages

  Welcome to another episode of „History Today” where we bring you news relating to history and archaeology that is changing how we view the past. Recently Irish Central published an article titled „Ancient bones reveal Irish are not Celts after all. The article deals with a discovery in 2016 in the Irish County of Antrim and could completely alter the perception that Irish people are descended from Celts.

  We discuss the article, what the experts are saying and lastly I give my thoughts as well. I think it is important to remember the dangers of misconstruing Ancient DNA Studies to generalize untold numbers and populations of peoples and if we are not careful, we can contaminate an already complicated past.

  I also wanted to note that I have always associated the term „Celtic” with language and material culture rather than term dealing with genetics and centuries of scholarship has had a similar stance and so, I feel that we need to be careful when using „Celtic” as a reference to DNA which could exclude other peoples who share in the material culture and language in the Celtic world.

  Michael Smith
  OK. Here’s my problem. I keep seeing articles that talk about DNA results without ever producing one morsel of info on what haplogroups are being considered, so it turns out to be another dead end as far as genetics go

  Wm Thompson
  How can you discuss DNA evidence and not one mention of the Halpogroups? Why the secrecy?

  Cherusker
  5 dni temu
  Im German and the Harvard geneticist David Reich says that most white europeans are the descendants of the Yamnaya culture (indoeuropeans, caucasians) from Ukraine.
  And i guess that videos like this are made to create the last human who is just a human and nothing more.
  Lame and Goofy as hell.

  Lug Lamhfada
  100% correct. This video is extremely misleading, never mind the moronic comment section that think it’s great.

  Polubienie


  • Origins of the Irish (Prof James P Mallory)
   51,013 views•Mar 19, 2018
   Genetic Genealogy Ireland

   I will highlight and discuss further some of the major points of my Origins of the Irish, especially on how recent ancient DNA evidence impacts on both archaeological and linguistic models for the spread of a Celtic language to Ireland and the emergence of an Irish “identity”. While the new genetic evidence has provided major support for some traditional theories of Irish origins, it has also thrown up some major problems in our understanding of what happened in prehistoric Ireland.

   This lecture was presented at Genetic Genealogy Ireland 2018 Belfast. Please note that these GGI videos are copyrighted to the presenter and should only be used for personal study. They are not to be used for any other purpose without the presenter’s express permission. Also, please note that because this is a rapidly advancing field, the content may quickly become outdated.

   The lectures were sponsored by FamilyTreeDNA (at http://www.ftdna.com) and organised by Maurice Gleeson, Education Ambassador, ISOGG (International Society of Genetic Genealogy at http://www.isogg.org). ISOGG volunteers provided free DNA advice and support for members of the public at the conference.

   Polubienie

   • Coś dla annaM, która poszukuje nazw np. rzek w różnych językach…

    07:15

    aB – Old Irish
    aP – Tocharian B

    18:00

    To coś dla Roberta… Znajdzie tam co nieco o zestawieniu haplogrup i danych czasowych…

    Polubienie

 14. Bardzo interesujący wykład, choć na początku jest feministyczny manifest archeologiczny, co można zwyczajnie pominąć. Dalej Renfrew zestawia ze sobą dane jemu znane na 2018, podobnie jak Mallory powyżej. Mam i trzecie wykład z tego samego roku do porównania i puszczę go jak skończę oglądać ten.


  Lord Colin Renfrew | Marija Redivia: DNA and Indo-European Origins
  71,451 views•Mar 14, 2018
  The Oriental Institute

  Presented by Lord Colin Renfrew, Senior Fellow of the McDonald Institute for Archaeological Research, former Disney Professor of Archaeology and Director of the McDonald Institute, University of Cambridge.

  Introductory comments by Dr. Audrius V. Plioplys.

  This Marija Gimbutas Memorial Lecture was generously organized and sponsored by Drs. Audrius and Sigita Plioplys.

  Marija Rediviva: DNA and Indo-European Origins

  Marija Gimbutas had a detailed knowledge of the archaeology of prehistoric Europe and of the cultures of ‘Old Europe’ with their rich iconography of goddesses and gods, which she viewed as overwhelmed at the onset of the Bronze Age by the Kurgan invasion, an incursion of a new population from the East European steppe lands, north of the Black Sea. This she saw as the key impetus which brought Old Europe to an end, and which introduced to Europe a new population speaking early Indo-European languages.

  The first Memorial Lecture will offer a critical review of the question of Indo-European language origins, and will highlight the contribution of one of the leading prehistorians of the twentieth century.

  keltyk
  nearly 11 minutes of woke politics so far. Waiting for the science bit to start

  wim V
  People should not lay their modern ideas and wishfull thinking over ancient cultures.. Feminists??? Noncense..they were farmers, without hasrd work and logic they wouldn’t have survives, and the Indo=-Europeans weren’t feminists or the opposit either, they were sheapards…Had to work very hard and thing logically..

  The Knave
  Steppe/Kurgan, Anatolian, genetics, archaeology, et al, all offer parts of the answer, but I don’t believe a single one of these theories have all of the answers, by itself. imo, there are serious problems with each of these theories. iow, we need a new theory. 🙂 A theory that doesn’t rely upon linear, uniformitarianism, but accepts a more complex ancient environment, socially, culturally and technologically.

  Adammrtl27
  A new theory! Excellent!.. Anyone have any ideas?

  Polubienie


  • David Reich: Ancient DNA and the New Science of the Human Past | Town Hall Seattle
   115,757 views•Oct 18, 2018
   Town Hall Seattle

   The genomic revolution is transforming our understanding of modern humans. Geneticists like David Reich have made astounding advances in genomics, which is proving to be as important a field as archeology or linguistics for understanding our ancestry. Reich arrives at Town Hall to enlighten us with provocative research and unparalleled scientific studies that have yielded revolutionary findings—compiled in his book Who We Are and How We Got Here. He reveals the hidden story of our species, offering insight on DNA studies that reveal deep inequalities among different populations, between the sexes, and among individuals. Reich suggests that there might very well be biological differences among human populations—many of which are unlikely to conform to common stereotypes. Join Reich for a captivating glimpse into the origins of humankind, and a chance to apply the genetic findings of the past to our lives today.

   David Reich is Professor of Genetics at Harvard Medical School and a Howard Hughes Medical Institute Investigator, with a reputation as one of the world’s leading pioneers in analyzing ancient human DNA. In a 2015 article in Nature, he was named one of ten people who matter in all of the sciences for his contribution to transforming ancient DNA data “from niche pursuit to industrial process.” Awards he has received include the Newcomb Cleveland Prize from the American Association for the Advancement of Science, as well as the Dan David Prize in the Archaeological and Natural Sciences for his computational discovery of intermixing between Neanderthals and Homo sapiens.

   Presented by Town Hall Seattle.

   0 komentarzy

   Polubienie


   • David Reich | 2019 Allen Frontiers Symposium
    8,519 views•Oct 31, 2019
    Allen Institute

    David Reich presents the latest research from the Allen Discovery Center for Human Brain Evolution at the 2019 Allen Frontiers Symposium.

    Alec Payne
    I think the nomenclature needs to change, labeling groups as „iranian hunter gatherers” gives the impression that they were „Iranian” in the traditional sense of the word, meaning Indo-European Aryans… it might be better to call the steppe peoples Aryans, while choosing a different name to define pre-Iranian people living in the area that is known as Iran today.

    J Med
    I couldn’t agree more.. poor labels muddy our understanding

    Mayuresh Kelkar
    This is what Gaska said about Reich’s Collborator Olade

    „Regarding Iñigo Olalde, I think he has done a great job and I am proud that he is my countryman. He is young and has a lot to learn. He has obtained a lot of ancient samples for Harvard that would not have been so easy to obtain because Prof Reich has no prestige or influence in Spain-I recommend that you read his doctoral thesis, it will surely surprise you-

    This does not mean that we cannot criticize their conclusions regarding the BB culture- I have already said many times that their main objective was to deny the genetic exchange between Iberia and the rest of Europe to ensure the steppe theory- To do this they had to attack many previous papers that ensured the similarity of mitochondrial haplogroups between German and Spanish BBs, and other papers that referred to the genetic influence of the Mediterranean domain (Besse) And the most surprising thing is that their only argument is that in Iberia he did not find the frequent H3 mit-hap in the German Bbs. Well, Olalde did not study Spanish databases, because it has been found very abundantly since the Neolithic Anyone who understands genetics can check what I am saying-

    Regarding Heyd, you should reread his introduction to Olalde’s paper and the rest of his work on BB culture-Like the vast majority of European archaeologists, he defends that there is a Pre-BB Package in Iberia before that culture spread throughout the rest of Europe – Tanged copper daggers, halberds, V perforated buttons, wristguards, ivory, gold etc. but he always defended the possibility of a later influence of the Yamnaya culture (Example-Sion-Switzerland) to try to justify the steppe migrations

    Mayuresh Kelkar
    Comments from Gaska at Eurogenes in January 2020

    „Regarding Reich/Harvard and his genetic successes, I don’t think that in Europe he/they are a reference. He has to defend an ideological agenda and that is why his conclusions are often wrong (in the case of BB culture they are scandalously wrong and biased)

    As always, the supporters of the steppe theory applaud that agenda when it suits them and run away like rabbits when they talk about Iranian ancestry.But the fault is yours for the sickly obsession for bringing everything from the steppes. You have to overcome the trauma of the failure of the Yamnaya culture, 2019 has shown that it was just a fable which has generated useless discussions for 5 years

    @Davidski-Remember that my friends talked about M269 in northern Russia? it seems to be true and that Volosovo has a lot to say. However they talked about L51 and it seems that this haplogroup does not appear- I’m curious to check its origin

    @Ric said-At least we do not sit with Haplogroup R1b in Western Europe during the Paleolithic kind of scenario anymore…

    R1b has been in Western Europe since the epigravettian and the Villabruna cluster is indispensable to understand the genetics of modern Europeans- The BBculture saved your collective L21 butts when the Iranian/Indoeuropeans was terrorizing mainland Europe”

    Polubienie


   • Ancient DNA Suggests Steppe Migrations Spread Indo-European Languages
    58,896 views•Jan 22, 2019
    amphilsoc

    David Reich speaking at the American Philosophical Society Annual Meeting, April 2017.

    Comments are turned off.

    24:30
    Reich twierdzi, że Baskowie R1b mają mniej „stepowego pochodzenia”, niż ich sąsiedzi, ponieważ pochodzą z populacji sprzed migracji stepowej…

    Tu zrobiłem poprawki na obrazkach z tego pokazu

    Polubienie


   • 34: Ancient DNA | David Reich
    3,813 views•Jun 18, 2019
    After On Podcast

    The genetic code of Neanderthals, archaic humans, and other elders is reconfiguring much of our understanding of human history. And it could just save hundreds of thousands of modern human lives per year.

    Mayuresh Kelkar
    Comments from Gaska and Rob made on Eurogenes blog

    „Regarding Reich/Harvard and his genetic successes, I don’t think that in Europe he/they are a reference. He has to defend an ideological agenda and that is why his conclusions are often wrong (in the case of BB culture they are scandalously wrong and biased)

    As always, the supporters of the steppe theory applaud that agenda when it suits them and run away like rabbits when they talk about Iranian ancestry. But the fault is yours for the sickly obsession for bringing everything from the steppes. You have to overcome the trauma of the failure of the Yamnaya culture, 2019 has shown that it was just a fable which has generated useless discussions for 5 years”

    „The funniest thing is to say that they probably spoke IE, taking into account that until a few months ago, everyone was convinced about the origin of IE and R1bL51 / P312 in the Yamnaya culture, it is not surprising that some stubborn people still insist on demonstrating that steppe origin-

    Now they do not even agree on the origin, the age and the composition of CHG, it will be a pleasure to see how they continue to make a fool of themselves”

    „Harvard are being dishonest, fudging sasmples and withholding others. On top of that, we have to watch Reich prance around preaching about a continent he has no clue about, promoting his shitty book. So I really dont care for them.”

    David Rapalyea
    Oh jeeze, a smart Jew will not mention that Jews and Asians are smarter than whites. The unsaid reason is that smart people value smartness more than unsmartness. Those of us further down amongst the hords notice that everyone has a place, even smart Jews.

    David Gonsiorowski
    Great explanation of current progress and insights in obtaining and explaining ancient genomes. But I have deep concern about scientists like the moderator and Dr. Reich self-censoring their experiments and conclusions. They fear recriminations from politically correct critics, which skews their work. Please let the science–the crucible of careful examination–speak for itself. We cannot accept a scientifically filtered version of truth advanced by academics to avoid speaking uncomfortable truths. Socrates, Copernicus and Galileo are heroes because they sought truth openly. Everyone deserves an accurate answer to the questions: Where do I come from? Who am I? We are all products of ancestors who lived somewhere, were part of a people who ate specific foods, had culture and rituals–all of which combined to form us. Please give us the most complete answers of our past.

    Use Bitchute
    To be precise Copernicus book got published with publisher adding extra preface, being effectively a one big disclaimer, while Galileo got in to trouble for book in form of dialog concerning theories, where Church approved model was presented too, just by not very bright person. So business as usual.

    elliott prats
    It’s extremely disappointing to hear the interviewer and David Reich being so hypervigilant in their use of politically correct language. Politically correct language was created to manipulate language so the true meaning is camouflaged if taken at face value. I hope one day that we can discuss scientific truths in layman’s language so everyone can understand them without the ignorant claiming or the disingenuous feigning that they’re offended.

    Polubienie


 15. Stephen Batiuk | Exploring the Roots of the Vine: The History and Archaeology of the Earliest Wines
  9,788 views•Nov 7, 2018
  The Oriental Institute

  Enki Son Of Anu
  Very interesting. Wine was a popular sport 8000 years ago until its exchange value was discovered and thence its was commoditised by the traders who in turn became the elites monopolising it, and because of its intoxicating properties it became associated with spirituality and since the temples were always part of the state and the elites wine entered into religion as a holly drink. The Sumerian beer could not compete because it had a lower alcohol content, wine spread into the eastern Mediterranean as part of religious ceremonies then adopted into Christianity. Just thinking.

  Polubienie

 16. Jonathan Todd
  Every jew, christian, muslim, baha’i, rastafari should watch this.


  The Origins of the Ancient Israelite Religion | Canaanite Religions | Mythology
  34,552 views•Nov 21, 2020
  Study of Antiquity and the Middle Ages

  In this presentation Dr. Aren Maeir guides us into the very origins of Ancient Israel, their identity and the very foundations of their religion.

  In this presentation the great scholar Dr. Maeir takes us into the origins of the religion of the ancient Israelites.

  He will address these points:

  Canaanite pagan influences on the Israelite religion such as El and Baal.

  Discusses the ideological framework of the Israelite texts and the worship of a singular deity, and points out the big question which is „is this the original form and practice of the Israelite religion or did this monotheistic approach come much later?”

  He discusses male and female figurines of the Iron Age that depict their God.

  He also discusses the evidence of more than one God and even a Goddess in Israelite society and religion and also he points out that we tend to see not necessarily monotheism in ancient Israel but rather monolatrism.

  We also ask a harder question and that is, when does Monotheism take root as a dominant ideology in ancient Israel and whether or not this was influenced by the religious reform of Atenism or Zoroastrianism?

  How old is Judaism? How is it different today?

  We will also discuss religious violence and ethnic cleansing in ancient Israel and the issues of using modern terms on the past in a world where they did things quite differently.

  And finally we arrive to the subject of Human Sacrifice in ancient Canaan and even in Ancient Israel and how we may see a conflict between those who partook in human sacrifice and those who did not like it and who in turn wrote stories like „Abraham and Isaac at the Mount” in an attempt to show that we don’t believe in that form of practice.

  Polubienie


  • The Archaeology of the Exodus with Professor David Ilan
   12,218 views•May 26, 2020
   Boulder JCC (Boulder Jewish Community Center)

   moodist 1er
   It’s not complicated, you just add the lack of physical evidence with all the biblical events that are poorly plagiarized from over a dozen older religions, historic events and people then divide it by evidence appropriated by biblical archeologists but is also contested by honest archeologists, it’s not hard at all. You just have to admit that none of it makes sense and you’ve been fed a lie your whole life. Like if you never found out that Santa Claus isn’t real. After that, we can agree to stop the theft of Palestine by European colonists and their apartheid genocide. We can free Palestinians from the world’s largest concentration camps called Gaza and the West Bank and allow all the refugees the right to return to the addresses that were stolen from them under the threat of death. It’s a win for humanity and you can quit consenting to atrocities committed by religious extremists terrorists.

   Jagd Töpfer
   It is insane how the presupposition of biblical primacy has washed away any interest or identification of ancient civilizations. The Assyrians, Babylonians, and Egyptians have been thoroughly villainized for millennia. And if one does get rid of that presupposition it’s so clear how the Bible is a composite of other cultures and their traditions.

   Edgar Snake
   Harsh eloquence, multiplied by lack of evidence, plus the absurdity of anyone believing that they, and only they, are god’s chosen= Harsh and painfully obvious truth.

   Mish Mish
   This goes against the Word of God. Sorry. I will take the Bible’s account of the Israelites.

   mark casebier
   God writes fiction. What is the big deal? Actually, the authors of the Bible were not writing history. The fact is Biblical Hebrew has no word for history. Therefore, The Biblical Hebrews could not write history if the concept were foreign.

   Paddy O’Driscoll
   Um, are we making things up now? Moses and the exodus weren’t real.

   Walter R. Mattfeld
   Moses and the Exodus weren’t real, the story has no archaeological support. Ergo, archaeologists are now trying to figure out what is behind the biblical account? When was this account written? By whom? Where? WHY? Every scholar has a different explanation for all these questions, trying to get at the truth, or real events, that might be behind the biblical account, as suggested by archaeological findings.

   Polubienie


   • „When Did the Jewish People Begin?” Israel Finkelstein
    47,750 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Youri Yimmek
    He talks about the rise of Ancient Israelites, not the rise of the Jewish people

    sc
    same people, Judean/Jewish is just a later adopted name


    „When Did the Jewish People Begin?” Amihai Mazar
    38,005 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Amihai Mazar, Professor of the Archaeology of Israel at the Hebrew University in Jerusalem and author of „Archaeology of the Land of the Bible,” discusses the archaeological evidence regarding the historical origins of the Jewish people.

    D.A. Dass
    Why do we assume that the Bible is history or scientific record? People in ancient times had no idea of history or science as we modern man know it. It seems more realistic to hold the view that the bible is an account of a people who found it very important to relate their growing understanding the idea of God and a pressing reason to want to keep that society together (probably because of a bad experience and they were at threat of being extinct).

    If we begin with the premise that bible must be a historical book then you will conclude it is a lie. But if we understand bible is merely „ahistorical” (loose references to history) and not ‚historical’ then it can’t be concluded it is a lie.

    Even in theology it is already clear that the bible is a mixture of fiction & truth because it is a collection of cultural stories meant to nourish identity, hope, motivation and moral lessons and belief in their faith. We cannot use our modern mindset to assume ancient man would have same ideas of history & science which are newer developments of humanity. The truth of the bible is not in the historicity especially the Old Testament but truth in human behaviour of the Biblical characters which can be seen in everyone of us repeated in our individual behaviour and in society. And if we are Christians, it is about the growing development of our understanding of God in the story of humanity.

    Adam Mangler
    Well, you’re right that the bible is NOT a history book. The only factual references are the Babylonial Exile (corroborated by Babylonian writings) and an innaccurate listing of Egyptian Pharoahs. The rest is made up stuff. e.g. No Exodus I’m afraid.

    Rock me Dr. Zaius
    You need to understand that the people who wrote the bible were also the pool trying to control others. They needed an identity with which those people could connect to and then a religion with which they could be influenced and controlled by. The bible uses the knowledge that the people knew at the time to support its claims otherwise it would hold less sway. We know this because it says, ” just as it is today” or ” the one we see today”. History is modern concept but we use it to understand the ancient world from our current and superior techniques and not from Bronze Age people’s concept of telling a story to support a narrative.

    Walter R. Mattfeld
    Professor Amihai Mazar in this video concluded that Israel first appears, archaeologically, in Canaan circa Iron Age I (1200 BC to 1100 BC). Their settlements exist in modern Jordan and in eastern Canaan, just west of the Jordan River. Yet the Bible suggests, with its internal chronology, that the Exodus from Egypt was circa 1446 BC and Conquest of Canaan was circa 1406 BC (see 1 Kings 6:1 for this date). The Book of Joshua informs us that Jericho’s walls collapse and Joshua orders the city to bet set on fire. By the internal chronology of 1 Kings 6:1 this would be circa 1406 BC. In the 1950s Dame Kathleen Kenyon of England excavated Jericho and determined that its last defensive wall collapsed due to an earthquake and the city was thereupon set on fire by its besiegers. She dated this event to the Hyksos Expulsion from Egypt circa 1540 BC. She assumed that the Egyptians, in pursuit of the Hyksos, set Jericho on fire when the Egyptians conquered Canaan and made it part of the Egyptian empire for the next 400 years (1540 BC to 1140 BC). Of interest here, is that the Jewish Historian, Flavius Josephus (circa 70 AD) was of the opinion that the Hyksos Expulsion was the Egyptian version of the Israelite Exodus in his History of the Jews. Dame Kenyon’s findings at Jericho would seem to confirm Josephus’ conclusions. However, excavations in ancient Moab, the kingdom of Sihon the Amorite (modern Jordan) revealed that some sites mentioned as being conquered by Moses and Joshua were no earlier than Iron Age I (1200 BC to 1100 BC). Sites like Heshbon and Elealeah. Joshua set fire to another city, besides Jericho, the city of Hazor. Excavations at Hazor revealed the city had evidence of a very severe burning everywhere with its idols smashed to pieces. This event is commonly dated to circa the mid 13th century century by its Israeli excavators (Yigael Yadin and Amon Ben Tor). However, not many are aware that prior to their excavations, the Israeli archaeologist Moshe Dothan had done an emergency excavation at Hazor and found there two Philistine pottery sherds. This suggested that Hazor had fallen in a Philistine World of the 12th century BC NOT the 13th century BC. Pharaoh Ramseses III, circa 1175 BC, mentioned that the Sea Peoples (who incuded a group he called the PELEST) had recently conquered Coastal Canaan and sought to conquer Egypt next. he defeated them and allowed their settlement in Canaanite cities under Egyptian control. Remarkably, the Bible portrays Joshua’s burning of Hazor as being done in a Philistine World, and the two Philistine sherds found at Hazor by Moshe Dothan would seem to back up this understanding. My Conclusions: Apparently the burning of Jericho’s fallen walls circa 1540 BC were conflated with Hazor’s burning after 1175 BC by the Bible’s author. WHY? Judges 3:6-7 has the answer. After conquering parts of Canaan and Moab, Israel intermarries with the conquered peoples and serves their gods. That is to say during Iron Age I, Israel, via intermarriages with the Canaanite descendants of the Expelled Hyksos of 1540 BC, became in Iron Age II (1100 BC to 586 BC) the blood-descendants of the Hyksos who were expelled from Egypt circa 1540 BC. The author of the Book of Exodus wanted to preserve the traditions of his people (ancestors) and that included the Hyksos Expulsion being recast as the Exodus from Egypt by Moses and Joshua. When was this (the Exodus account) written? Probably in the Babylonian Exile circa 560 BC. This author had no idea how old any ancient site was that he included in his Exodus story, it would not be until Sir Finders Petrie of England would develop Pottery Chronologies that anyone would come to understand when ancient sites came into being and were abandoned. Accordingly, any ancient site from Stone Age Times to 560 BC could be a site included in the fictional Exodus account found in the Bible. And this is what archaeology has revealed, that sites from Stone Age Times to circa 560 BC appear in the Exodus narrative. See my website http://www.bibleorigins.net for more info. Mazar notes that the Israel Stela of Pharaoh Merneptah, circa 1203 BC, mentions his conquering Israel in Canaan, suggesting Israel is in Canaan BEFORE the Philistine arrival in Canaan circa 1175 BC. If this be so, then the Exodus is fiction and did not happen as portrayed in the Bible (Jericho’s fallen burned walls of 1540 BC and Hazor’s burning some time after 1175 BC), as almost 300 years separate these two events recorded in the Bible. There was no Exodus to the southern Sinai, no 10 Commandments, no Golden Calf worship, as there were no Philistines for Israel to fear upon her Exodus from Egypt, until after 1175 BC. That is to say a real Exodus would be via the Way to the Land of the Philistines, which the Bible says was avoided out of fear of that warlike nation.

    Walter R. Mattfeld
    As noted by Mazar, the archaeological data suggests the time of the Judges begins in the late 13th century BC (Israel mentioned in 1206 BC in the Merneptah Stela) and extends to circa 1000 BC and the Monarchy. The problem? If this be true then the Bible is a lie and not the word of God! How so? The Bible’s internal chronology dates the Exodus to circa 1445 BC and the Conquest of Canaan by Israel to circa 1404 BC by Joshua (see 2 Kings 6:1 for these dates). That is to say the writers of the Bible dated the Exodus and Conquest too early by about 200 years. Conclusion: No Holy Spirit from God inspired Moses to write the Pentateuch circa 1445-1404 BC, as archaeology reveals the Judges period is primarily attested circa 1206-1000 BC. For more info on how archaeology revealed the Bible is not God’s Word and there is no Holy Spirit inspiring the texts visit http://www.bibleorigins.net

    Polubienie


   • „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?” Israel Finkelstein
    76,619 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Israel Finkelstein, Professor of Archaeology at Tel Aviv Universitya and co-author of „The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the Patriarchs, the Exodus from Egypt, and the Conquest of Canaan.

    aussieguy55
    I read and reread Finkelstein’s book The Bible Unearthed. It was really challenging. What it meant was that Yul Brunner and Charlton Heston were playing fictional characters in the movie The Ten Commandments. What amazed me was that this scholar a Jew was challenging a major story in Jewish culture.Would not he had a vested interest in supporting the stories. It shows he was a true scholar.

    Little Dikkins
    An actual scholars are interested in finding the truth.

    S Cin
    I think Finkelstein has no choice but to embrace this position, considering the seismic changes that rational archaeology has unleashed on the pre-minimalists.

    K M
    I loved “the Bible Unearthed”. Although most religious people simply refuse to accept facts.

    D L
    Given all of the facts and evidence within archaeology, history, anthropology, and science, I am absolutely dumbfounded at the fact that anyone is still practicing the abrahamic religions. Well, any religion, actually.

    Morrison Teague
    The Hebrew bible was developed during the Babylonian exile. These scribes and so call prophets decided to write down these oral traditions because they did not want to forget their history and culture.

    Kenneth Scott
    5 lat temu
    Israel Finkelstein is awesome…An Israeli Jew who has no issue at all speaking the truth about the mythology of his people in the context of modern archaeology. The points he hits in this lecture are absolutely true and for the most part have been known for over 100 years. If you can get past his thick Israeli accent this lecture is a good summation for the average biblical-historicist to mull over.

    Lucifer Aali
    Excellent Presentation!!!! The Facts are that the Bible is a Litterary Composition of Primarily, Fiction. The Work of Israel Finklestien, aswell as the Work of other Archaeological Scholars Pertaining to this Subject, Has Been the Most Liberating Research That I Have Come Across. I Went From a Person Intensely Burdened by the Negative Aspects of Religion, and the Concept of a „Hell”, To A Person Who’s Religion is Predominantly a Reflection of Human History and Identity and an Apreciation of True Culture, Art and Human Achievement. I Can Now Think More Freely, Having Been Liberated from this Burden, as a Human Being and as an Artist. If Humanity Can Evolve from Dogma,and Progress in a Manner that is Based On True Human Values and Less On Repression, Opression, and Persecution of Others; I Believe that A Great Deal of Progress Can Be Made For Mankind, Either Religious, or Nonreligious. I Believe That This Is The Best Course For Our Evolution.

    brokoryfoods
    If one thing of the Bible is not true, everything should not be true, because a true God would not lie. Bible says a global flood happened; but several sciences from archeology to geology prove with tons of evidences the flood never happened. Which makes the Bible a fairy tale.

    Tim Hallas
    The truth cannot remain hidden forever. I always knew there was something fishy about the Exodus story, especially when they worked so hard to link themselves directly to the first human created by God. A thousand years of history, all fiction.


    „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?” Amihai Mazar
    6,529 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Amihai Mazar, Professor of the Archaeology of Israel at the Hebrew University in Jerusalem and author of „Archaeology of the Land of the Bible,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the Patriarchs, the Exodus from Egypt, and the Conquest of Canaan.

    Walter R. Mattfeld
    10 miesięcy temu (edytowany)
    Amihai Mazar has done an excellent job in presenting current archaeological understandings of events and places appearing in the Bible’s Exodus narratives. He notes that some places were not occupied in the time frame the Bible allocates to the Exodus (circa 1446 BC as per 1 Kings 6:1), NOR circa 1260 – 1230 BC and the days of the various Ramesside pharaohs. The Bible has Joshua announcing he has burned three cities, Jericho, Ai, and Hazor. Mazar points out that Ai (modern Et-Tell) came to an end circa 2400 BC, in its ruins were found ash everywhere from a severe burning, so intense stones in the foundations had been calcinated. It was reoccupied in Iron Age I times (1200 BC to 1100 BC) in the form of a small village. Mazar mentions the fall of Hazor and its being burned by Joshua, in the Book of Joshua (Joshua 11:10-11). Archaeologists verified the city had been horribly burned, its idols found smashed to pieces by the destroyers, assumed to be Israel by Excavators like Yigael Yadin and later, Ben Tor. The date for the destruction is circa the mid 13th century BC in the days of Rameses II. The problem? NOT MENTIONED BY YADIN AND BEN TOR, is the fact that another Israeli archaeologist, Moshe Dothan, in the 1980’s, found TWO PHILISTINE SHERDS AT HAZOR during an emergency dig. His wife, Trude Dothan, an expert on Philistine sherds confirmed his discovery. Many scolars understand that the Philstines are the PELEST mentioned by Rameses 3rd, who noted they attempted to conquer Egypt shortly after conquering coastal Canaan. This event is dated circa 1175 BC. That is to say, HAZOR DID NOT FALL IN THE MIDDLE OF THE 13TH CENTURY BC IN THE DAYS OF RAMESES II, IT FELL IN THE DAYS OF RAMESES III, IN THE 12th century BC. Remarkably, the Bible claims that Hazor fell at at a time when the Philistines were settled in Canaan. The two Philistine sherds found at Hazor, suggest the Bible got the correct era for the city’s destruction and burning, a Philistine world of the 12th century BC! Joshua is also credited with burning another city besides Hazor, and that is Jericho. Jericho’s walls collapse and Israel burns the city and all that is in it (Joshua 6:20, 24). Dame Kathleen Kenyon in the 1950s excavated Jericho and found that its last defense wall collapsed due to an earthquake and that the city was set on fire by besiegers. She associated this event with the Hyksos Expulsion from Egypt circa 1540 BC by Pharaoh Ahmoses I, founder of the 18th Dynasty. SO ARCHAEOLOGY HAS CONFIRMED THREE REAL EVENTS, A BURNED AI, A BURNED JERICHO AND A BURNED HAZOR, SEPARATED IN TIME BY 1,250 YEARS (2400 BC minus 1150 BC). My conclusion: The Bible is conflating three real events, the 2400 BC fall of Ai, the 1540 BC fall of Jericho and the fall of Hazor circa 1150 BC, making them into the Exodus. BUT WHY? The Bible has the answer. We are informed that Israel, after conquering Moab (the kingdom of Sihon the Amorite) and Canaan, she intermarries with the conquered peoples and worships their gods. That is to say in Iron Age I Israel is intermarrying with the Canaanite descendants of the Hyksos. By Iron Age II (1100 BC to 587 BC) Israel can legitimately claim a bloodline descent from the Hyksos of 1540 BC due to the intermarriages of Iron Age I. The author of the Exodus (writing all this in the Babylonian Exile, circa 560 BC), wanted to preserve his ancestor’s deeds, the Burning of Jericho and of Hazor. He had no idea of when these events actually occurred, just as he had no idea that Ai (Et Tell) had been BURNED THREE TIMES: circa 2860 BC, circa 2550 BC, and finally circa 2400 BC, it finally was abandoned circa 2400 BC. It would not be until pottery chronologies were developed by Sir Flinders Petrie, and his successors, that anyone would know when ancient sites came into being and were later abandoned and destroyed. Accordingly, all this means that the Exodus as presented in the Bible is fiction, it never happened as presented. We can shut down the Synagoques, Christian Churches, and Islamic Mosques, and put an end to the eternal bloodletting between Jew, Christian, and Moslem over a non-event and a spurious Bible. For Moshe Dothan’s discovery of two Philistine sherds at Hazor see pages 96 and 105, Trude Dothan and Moshe Dothan. People of the Sea, The Search For the Philistines. Macmillan Publishing Company, New York. 1992. „Moshe had already ‚done’ Hazor briefly for the Israel Department of Antiquities…Moshe also found two characteristic Philistine sherds. True, two sherds out of hundreds were not much, but their very presence was provocative: Hazor was, after all, 165 miles from the core of Philistine settlement.” (p. 96). For the three burnings of Ai see pp. 42, 46, vol. 1, Michael Avi-Yonah, Editor. Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Oxford University. London. 1975. „About 2860 BC…Ai was…terminated by violent destruction. The citadel at site A was stormed and burned by an unknown enemy, and the acropolis buildings were burned to the ground. Scorched stones on top of the citadel and blanket of ashes in the acropolis area underlying the Early Bronze Age II buildings attest to the fury of the destruction…Fire…smoldered with enough intensity to break down stone walls into calcinated masses…thick layers of ash lay upon the floors of the acropolis complex…”

    Stan Hickerson
    Finklestein will be proven right.

    Polubienie

  • Blablabla… czyli wiadomo nic, dowodów brak i wszystko może być zwyczajnie zmyślone,.. ale to jest pustynna tradycja, więc goje mordy w kubły!


   The Origins of the Israelites
   69,480 views•Nov 14, 2020
   Study of Antiquity and the Middle Ages

   In the first episode of our series on Ancient Israel and also Judah we are joined by Dr. Aren Maeir who guides us into the controversial and heavily debated origin or origins of the Ancient Israelites.

   He discusses the scholarship on the subject such as:

   Did the Israelites develop out of the Canaanite populations?

   Did they migrate in over time? If so, then from where?

   Or is the answer both? Did natives and migrants eventually come together to form a distinctly different group?

   We also talk archaeology, ancient DNA, dietary laws, primary sources for the earliest evidence of the Israelites outside of the Bible and so very much more.

   We also discuss thought provoking topics such as:

   Is the term Israel derived from a pagan Canaanite deity?

   How should we view the Old Testament when studying history?

   Can we use both the term Israelite and Hebrew interchangeably?

   But as we leave off Dr. Maeir reminds us to be cautious of how we use results from ancient DNA studies while reminding us how often the results get misconstrued.

   Pete Kreamer
   Instead of actual information, why am I hearing this guy parrot the bible?

   lvl99dust
   Ohh really no evidence of a walled city that fell from men marching around it 7 times…🧐🤔…….😜

   Iona Nyzr
   Great lets hear about Palestine origins now?… Oh right

   Orphan Bear
   Seems like it’s all fake. And the Hebrews just made it all up. Can we have some proof?

   mdb123
   For me everything starts with Amenhotep III (father of Akhenaten; grandfather of Tutankhamun). People/tribe of Yahweh is inscribed at his temple at Soleb. This according to Exodus is the name of the Hebrew God and first given to Moses to reveal to the Israelites and Pharaoh. These people of Yahweh already reside in Canaan in Amenhotep III reign. These are the Hebrews before they became the nation of Israel/Judah. Yahweh precedes Akhenaten’s „one” god in Egypt. … Also as I understand it there was an upper wall and a lower wall at Jericho — destroyed around 1400 BC (according to pottery dating of destruction layer: Bryant Wood). The upper wall collapsed down into the lower wall. Also it remained uninhabited (stayed destroyed) for a long time.

   NILE VALLEY TELEVISION
   It seems like it is all fake, because it is all FAKE and no „proof” will be forthcoming because there is no proof at all!

   Citizen david
   I’m confused to names .. Hebrews – Israelites – Jewish … I was chastised for saying it all started as Hebrews on a comment within another page … so I kept quite. Any guidance here?

   Davy Crockett
   Hebrew is the oldest, which means „of or sons of Eber”. Israelites comes later when they start to form a nation state. Jew originally was only that of the Tribe or Kingdom of the Judah. Later it was expanded to refer to who ever was carried away to Babylon. Still later it was expanded to those conquered by the Maccabees and or those of the Roman province of Judia. So it historically context is key.
   Today we throw it around like a catch all, but it’s not that simple.

   BlackLeo
   As far as I know youre not wrong in saying that the israelites originated from the hebrews, or maybe evolved. The hebrews werent a stationary group and seemed to have included different groups. The israelites is a reference to a specific hebrew group that settled and eventually became israelites.

   Daniel Briggs
   As Dr. Maeir states, stratification of the Biblical text is difficult, so staking a claim on a particular verse is problematic. That said, Joel, Amos, and Hosea likely are very old, ca. 8th century BCE, and it’s possible that Deborah’s song (which mentions each tribe by name) and Miriam’s song are very old too.

   Dr. Harold Bloom believes that that part of the Hexateuch and Kings known as J dates back to the court of Rehoboam in the tenth century BCE, but it could really be much more recent, by hundreds of years.

   So all considered, we have the Merneptah Stele from ca. 1200 BCE, as Dr. Maeir mentioned, likely mentioning Israel, and hundreds of years before the terms „Hebrew” or „Jewish” are securely attested.

   Now there is the term apiru showing up in Egyptian, Mesopotamian, Ugaritic, Hurrian, and Hittite tablets from 18th to 12th century BCE. The Hurrian Tikunani Prism from the 16th century BCE mentions over four hundred apiru; more than half had Hurrian names, fewer than half Semitic.

   That said, some of the characters showing up alongside David in 2 Samuel—Araunah, Achish king of Gath, Ittai of Gath, Talmai the king of Geshur, Uriah the Hittite, Sheva, possibly David himself—seem to have Hurrian names, and the way of life David is said to have had—nomadic, shepherding, warring with the city of Jebus—reflects the way of life the `apiru are said to have in all those tablets.

   So it is possible that the post-exilic term „Hebrew” (meaning „across”) is a reimagining of a term that had a markedly different meaning a thousand years prior. The semantics could be identical, or it could be folk etymology, as is so much in the Bible (e.g., Moses, Israel, or the benediction of Jacob, in which he explains the meanings of his sons’ names). If the sense was consistent over the millennia, then „across” could mean across the Jordan, the Euphrates, Sinai, alien, transporter, or outlaw.

   Israel was more prominent than Judah during the Assyrian conquests of the eighth century BCE, so it got more attention and was destroyed. Then, in the seventh century, Josiah king of Judah entertained a pragmatic alliance with the Chaldean war against the Assyrians in order to increase Judah’s prominence, but was slain by Pharaoh Necho on his way to assist Assyria. Chaldea in fact prevailed, but became so oppressive that Judah revolted and its leadership exiled to Babylon. After Babylon was destroyed, Cyrus, Cambyses, and Darius likely allowed the Judahite exiles to narrate to them to what prior condition their land should be restored; hence the descriptions of Solomon’s splendor, and why the whole province of Israel was named Yehud after Judah; this is where we get the term Jew.

   Judah’s etymology is said to be „thanks,” but may in fact have been „ravine.” The tribe of Judah is not in Deborah’s song.

   Polubienie

  • Potwierdzenie „prawdziwości” bajek i propagandy pustynnej…


   Bible and Archaeology Discussions Israel Finkelstein & Thomas Römer: Episode 1 – Khirbet Qeiyafa
   4,219 views•Jan 3, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   In the Smunis Family Foundation Bible and Archaeology Discussions, Israel Finkelstein, Professor of archaeology at Tel Aviv University, and Thomas Römer, Professor of Hebrew Bible in the Collège de France in Paris, visit archaeological sites in Israel, attempting to bridge between the results of archaeological research and the biblical text by taking a critical look at both disciplines.

   In this episode, Finkelstein and Römer discuss the archaeological site of Khirbet Qeiyfa southeast of Jerusalem: its finds, date, territorial affiliation, and possible connection to the biblical materials on Kings David and Saul, including the duel between David and Goliath.


   Bible and Archaeology Discussions Finkelstein & Römer: Episode 3 – King Solomon & Megiddo
   1,131 views•Aug 12, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   Israel Finkelstein and Thomas Römer discuss the association of King Solomon with the celebrated site of Megiddo in view of the archaeological exploration of the site: the two palaces, the stables and the six-chambered gate. Is there a Solomonic stratum at Megiddo? What is the background to the biblical references?


   Bible & Archaeology Discussions Israel Finkelstein & Thomas Römer: Episode 4 – Armageddon & Megiddo
   532 views•Nov 16, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   Thomas Römer and Israel Finkelstein discuss the reference in the Book of Kings to the killing of King Josiah of Judah at Megiddo by Pharaoh Necho in 609 BCE and the connection between this event and the Armageddon tradition in the Book of Revelation.

   Polubienie


   • „The Truth About Solomon’s Temple” Israel Finkelstein
    92,577 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Israel Finkelstein, Professor of Archaeology at Tel Aviv Universitya and co-author of „The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the First Jerusalem Temple supposedly built by King Solomon. For more information on this Colloquium, visit http://iishj.org/colloquium-05.html.

    Chyrre
    As I suspected, Solomon’s temple was 1 pixel

    Veronica Obiglio
    They found troy in anatolia

    P W
    Alas, Troy is not mentioned in the Bible.

    guadalupejog
    I thought Finkelstein was a kind of Israel-Arab intellectual that had behind his work an anti-israel agenda, but I am glad that his work is well respected, so that means that Israel politicians now understand their real origins and stop all the abuses against their beloved brothers: the Palestinian people.

    Pyros Chavez
    the problem is carbon dating is +/- 30years so those palaces could be well in in place to the timeline of Solomon and David… Israel finkelstein is quick to jump to conclusion. mainly because he wants to make a name for himself he doesn’t even gives credit to the findings on elliat mazar that is excavating in Jerusalem mainly because he knows she could uncover the lies and discrepancies of israel finkelstein.

    katlin jones
    Theres no evidence at all for an egytian exodus. And you forget that biblical findings are over fakes and forgeries.

    Polubienie


   • Irving Finkel | The Ark Before Noah: A Great Adventure
    2,711,207 views•Jul 20, 2016
    The Oriental Institute

    Irving Finkel, Assistant Keeper I with responsibility for cuneiform in the Department of the Middle East, British Museum.

    This talk, illustrated by a PowerPoint, will describe what befell the speaker after one quite remarkable cuneiform tablet was brought for examination to the British Museum in London. The inscription on this four-thousand-year-old tablet led to a series of altogether unexpected discoveries, demanding a whole new look at Noah and his Ark, and culminating in a book and a documentary film.

    Cymru Corpse
    So the ark actually looked more like a giant sombrero 😁

    Daniel Jackson
    The dung would have been collected, dried on deck, and used for cooking fuel or floating gardens for fertilizer.

    Polubienie


    • Cracking Ancient Codes: Cuneiform Writing – with Irving Finkel
     1,053,457 views•Jul 24, 2019
     The Royal Institution

     Writing is generally agreed to be among the greatest inventions in human history, perhaps the greatest invention, since it made history possible.

     Polubienie

  • Dzięki za życzenia, ale przypominam, że Słowianie obchodzą Nowy Rok na wiosnę.

   (…) Czy znajdziesz czas na podsumowanie swoich językowych badań? (…)

   Co przez to rozumiesz?

   Polubienie

   • „Co przez to rozumiesz?”
    Sama nie wiem.
    Ale liczę że będzie tam coś co pomoże mi to poskładać.

    Napisałeś o rzece
    aB – Old Irish
    aP – Tocharian B

    Można dodać bałtycką upe.
    A co z nami?
    Mamy jakieś podobne słowo?

    Polubienie

    • Krótka piłka jest taka, że właściwie nie ma żadnych końcówek w Proto-Balto-Slavic, a w Proto-Slavic jest ich dużo więcej, niż to ofitzjalnie przedstawia ofitzjalne jęsykosnaftzfo. Końcówek Proto-Slavic jest i tak ofitzjalnie ze 2 razy więcej niż w tzw. PIE. Wnioski są raczej oczywiste…

     Co do nazw rzek, itp. nie drążę tego, jak widzisz. Strumień prawie skończyłem, ale teraz badam końcówki i niezgodności w ofitzjalnych danych dot. tzw. palatalizacji słowiańskich, itp. Trochę to potrwa, ponieważ danych do porównania jest bardzo dużo.

     Polubienie

    • „Mamy jakieś podobne słowo?”

     A co sądzisz o słowie angielskim ‚society’, brzmiącym SoSaiTy, czy to nie jest nasze słowo SąSiaDy?.
     Wygląda mi na słowo właśnie pochodzące od WHG które przetrwało do dzisiaj w niezmienionej formie.
     Używamy w zamian Społeczeństwo, od wspólnoty, czegoś wspólnego.

     Natomiast So-SiaDy można bardzo łatwo rozpisać od SiaD> SioDło>SieDlisko, tak jak SaDzić to wkładać w ziemię by zostało tam już na długi czas i wzrastało.

     Polubienie

     • https://en.wiktionary.org/wiki/society

      (…) Borrowed from Old French societé [1], from Latin societās, societātem (“fellowship, association, alliance, union, community”), from socius (“associated, allied; partner, companion, ally”), from Proto-Indo-European *sokʷ-yo- (“companion”), from Proto-Indo-European *sekʷ- (“to follow”). (…)

      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/sek%CA%B7-

      Reconstruction:Proto-Indo-European/sekʷ-

      Proto-Indo-European
      Root
      *sekʷ- (imperfective)[1][2]

      to follow
      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (follow)
      *sékʷ-e-tor (mediopassive root present)[3][4][5][6][7]
      *sékʷ-t ~ *skʷ-ént (aorist)
      Hellenic:
      Ancient Greek: ἑσπόμην (hespómēn)
      Indo-Iranian:
      Indo-Aryan:
      Sanskrit: सचान (sacāná, aor.med.part.), सचीमहि (sacīmahi, 1pl.aor.med.opt.)
      Iranian:
      Avestan: 𐬵𐬇𐬗𐬁‎ (hə̄cā, 1sg.aor.subj.), 𐬯𐬗𐬀𐬧𐬙𐬏‎ (scaṇtū, 3pl.aor.imp.)
      *sékʷ-eh₂
      Indo-Iranian: *háčaH
      Indo-Aryan: *háćaH
      Sanskrit: सचा (sácā)
      Iranian: *háčaH (“of, from”, prep.) (see there for further descendants)
      *sekʷ-o-
      Italic:
      Latin: secus, (pedi)sequus
      *sokʷ-yo-[8]
      Germanic: *sagjaz (“retainer, warrior”) (see there for further descendants)
      Indo-Iranian: *sákʰā (“friend, companion”)
      Indo-Aryan:
      Sanskrit: सखि (sakhi, “friend”)
      Iranian:
      Avestan: 𐬵𐬀𐬑𐬌‎ (haxi, “friend”)
      Italic:
      Latin: socius (“sharing, joining, allied”)
      Faliscan: socia (“female companion, girlfriend”)
      *sekʷ-tó-s
      Indo-Iranian: *saktás
      Indo-Aryan: *saktás
      Sanskrit: सक्त (saktá)
      Iranian: *haxtáh
      Avestan: 𐬵𐬀𐬑𐬙𐬀‎ (haxta)
      Parthian: 𐫍𐫟𐫤‎ (hxt), 𐫍𐫟𐫘𐫀𐫅‎ (hxsʾd)
      Middle Persian: [script needed] (hʾht /hāxt/)
      Italic: *sektos
      Latin: secūtus (with contamination), sector (denominative)
      Unsorted formations:
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: ὀπάων (opáōn), ὀπηδός (opēdós)
      Ancient Greek: ἀοσσέω (aosséō)
      Hellenic: *hekʷétās
      Ancient Greek: ἑπέτης (hepétēs)
      Mycenaean Greek: 𐀁𐀤𐀲 (e-qe-ta)
      Indo-Iranian
      Iranian: *haxamaniš
      Old Persian: 𐏃𐎧𐎠𐎶𐎴𐎡𐏁 (haxamaniš, “friendly mannered”)
      Persian: هخامنش‎ (Haxâmaneš)
      → Ancient Greek: Ἀχαιμένης (Akhaiménēs)
      → Old Armenian: հաճ (hač)[9]
      References
      ^ Pokorny, Julius (1959) , “seku̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume III, Bern, München: Francke Verlag, pages 896-897
      ^ Rix, Helmut, editor (2001) , “
      seku̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 525-526
      ^ Derksen, Rick (2015) , “sekti I”, in Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 392
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “sekʷ-o-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 328
      ^ Beekes, Robert S. P. (2010) , “ἕπομαι”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 447
      ^ Cheung, Johnny (2007) , “
      hač”, in Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 124-125
      ^ De Vaan, Michiel (2008) , “sequor”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 555-556
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “*sagja- 1”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 420
      ^ Olsen, Birgit Anette (1999) The noun in Biblical Armenian: origin and word-formation: with special emphasis on the Indo-European heritage (Trends in linguistics. Studies and monographs; 119), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, page 888
      Root
      *sekʷ-[1]

      to see
      Notes
      Some sources relate this root to the one above, suggesting that the meaning „see” derives from „follow with the eyes”. It has been argued that this an unlikely development, given that „see” is a more basic and primary meaning than „follow”, which is more abstract.[2] However, there is no constraint against basic meanings developing from abstract ones; compare e.g. Latvian redzēt (“see”) from *h₃reǵ- (“stretch, etc.”), and Tocharian AB läk- (“see”) from *leǵ- (“gather”).

      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (see)
      *sekʷ-e-ti (thematic root present)[3][4]
      Germanic: *sehwaną (see there for further descendants)
      *siuniz (see there for further descendants)
      *sókʷ-o-s, *sokʷ-éh₂ (collective)[5]
      Anatolian: *sṓgʷos
      Hittite: 𒊭𒀀𒆪𒉿 (ša-a-ku-wa /sākuwa/, nom.acc.pl.)
      Luwian:
      Cueneiform: 𒁕𒀀𒌋𒄿𒅖 (da-a-u-i-iš /tāwīš/)
      Hieroglyphic: [script needed] (ta-wa-)
      Lycian: 𐊗𐊁𐊇𐊁 (tewe, coll.pl.), 𐊑𐊗𐊁𐊇𐊚 (ñtewẽ, “facing, opposite, towards”)
      *sekʷ-sḱé-ti or *sokʷ-eh₁-sḱé-ti (innovative *sḱé-presents)[6]
      Albanian: *sākska
      Albanian: shoh
      References
      ^ Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN
      ^ Philippa, Marlies; Debrabandere, Frans; Quak, Arend; Schoonheim, Tanneke; van der Sijs, Nicoline (2003–2009) Etymologisch woordenboek van het Nederlands (in Dutch), Amsterdam: Amsterdam University Press
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “
      sehwan-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 431-432
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “*seuni-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 434-435
      ^ Kloekhorst, Alwin (2008) , “šākuu̯a-”, in Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 5), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 812-815
      ^ Orel, Vladimir (1998) , “shoh”, in Albanian Etymological Dictionary, Leiden, Boston, Cologne: Brill, →ISBN, pages 425-426
      Root
      *sekʷ-[1][2]

      to say
      Notes
      Some sources similarly relate this root to the first above.

      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (say)
      *sékʷ-e-ti (thematic root present)[3][4]
      Celtic: *sekʷeti (“say”)
      Brythonic: *hėbɨd (“say”)
      Old Breton: hep
      Middle Welsh: heb
      Welsh: hebu
      Old Irish: seichid, sichid
      *h₁en-sékʷ-e-ti
      Hellenic: *enhékʷō
      Ancient Greek: ἐνέπω (enépō), ἐννέπω (ennépō)
      Italic: [Term?]
      Old Latin: īnseque, īnsece
      Latin: īnsece, inquam
      ⇒ *h₁en-skʷ-ih₂
      Celtic: *enskʷiā
      Old Irish: insce
      *sokʷ-éye-ti (causative)[5][6]
      Balto-Slavic: *sakéitei
      Latvian: sacît
      Lithuanian: sakýti
      Slavic: *sočìti (“to accuse”) (see there for further descendants)
      *sokʷ-h₁-ye-ti (innovated stative)[7][8]
      Germanic: *sagjaną
      *n̥-skʷ-e-to-
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: ἄσπετος (áspetos)
      *skʷ-e-tlo-m[9]
      Celtic: *skʷetlom (“story”)
      Old Irish: scél
      Irish: scéal
      Manx: skeeal
      Scottish Gaelic: sgeul
      Welsh: chwedl (loanword from Goidelic)
      *sokʷ-ó-s[10]
      Balto-Slavic:
      Slavic: *sokъ (“accuser”) (see there for further descendants)
      Unsorted formations:
      Germanic: *sagǭ[11] (see there for further descendants)
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: θέσπις (théspis), θέσπιος (théspios), θεσπέσιος (thespésios), ἀσπάζομαι (aspázomai), ἀσπάσιος (aspásios)
      References
      ^ Pokorny, Julius (1959) , “seku̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume III, Bern, München: Francke Verlag, pages 897-898
      ^ Rix, Helmut, editor (2001) , “
      seku̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 526-527
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “sekʷ-o-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 328
      ^ De Vaan, Michiel (2008) , “īnsece / inquam”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 304
      ^ Derksen, Rick (2008) , “
      sočìti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 458
      ^ Derksen, Rick (2015) , “sakyti”, in Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 387
      ^ Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN, page 133
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “sagjan-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 420
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “
      skʷetlo-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, pages 338-339
      ^ Derksen, Rick (2008) , “sokъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 459
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “
      sagō(n)-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 421

      …..

      Czyli tradycyjnie ofitzjalnie wiemy nic…

      Polubienie

     • Przy okazji poczytajcie to:

      http://rudaweb.pl/index.php/2021/01/12/od-nowego-roku-na-poludnie/#comment-349370

      A tu odpowiedź Rudaweb’a…

      http://rudaweb.pl/index.php/2021/01/12/od-nowego-roku-na-poludnie/#comment-349372

      RUDAWEB STYCZEŃ 14, 2021

      „…mamy do czynienia z mutacją Z93, która w tym czasie występowała wśród bezpośrednich przodków Słowian i Indoirańczyków.”

      Kultura fatianowska to po 2900 p.n.e. Stamow mówi o próbkach z wcześniejszej k. Ezero. Nie trzeba czekać na jego publikację, by wiedzieć, że przed fatianowcami Z93 odkryto na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. Krótko – R1aZ93 wchodziło w skład wspólnego źródła indosłowiańskiego, zanim zapoczątkowało ekspansję nowej gałęzi. Było więc w puli Prasłowiańskiej, o czym najlepiej świadczą zbieżności awestyjskiego i wedyjskiego z językami słowiańskimi. (…)

      …..

      Robert powinien mieć coś tu do powiedzenia, tak sondzem… Ja swoje trzy grosze dorzucę, jeśli ktoś coś tu napisze w tej sprawie…

      Polubienie

   • Davidski napisał nowy tekst o R1a, a właściwie o jego braku w Yamna. Mam nadzieję, że komentarze załatwią za Mię pisanie tu mojej opinii… Jak widzę nikt nie pali się, żeby wziąć na klatę cokolwiek j.w., więc i ja poczekam, gryząc kukurydzę prażoną…

    https://eurogenes.blogspot.com/2021/01/david-anthony-on-y-haplogroup-r1a.html

    Thursday, January 14, 2021

    David Anthony on Y-haplogroup R1a

    Archeologist David Anthony has a new theory which attempts to explain why Y-haplogroup R1a hasn’t yet been found in any Yamnaya graves. Basically, he thinks that it was carried by Yamnaya men who weren’t buried in kurgans, because they were part of a social underclass, and so their remains are now difficult to locate. See here.

    This is an interesting attempt to find a socio-archeological solution to a genetic question, but it’s unnecessarily complicated and, in fact, also unnecessary.

    The important thing to understand about R1a is that it’s rarely seen in the ancient DNA record before the rise of the Corded Ware culture (CWC). Moreover, the vast majority of the R1a lineages in the world today belong to the R1a-M417 subclade, which is a relatively young (Eneolithic era?) marker and closely associated with the CWC population and its rapid expansion.

    Indeed, modern R1a lineages show a very strong star-like phylogeny indicative of a series of rapid and massive expansions starting from a handful of lineages only a few thousand years ago.

    So if R1a was actually present in the Yamnaya population, then the obvious reason why it hasn’t yet been found in any Yamnaya remains is because it was only carried by a very small group of Yamnaya men. Simple as that.

    Its expansions from the Pontic-Caspian (PC) steppe, predominantly via the highly successful R1a-M417, may have coincidentally and rather ironically started in a socially disenfranchised Yamnaya clan.

    But my view is that R1a-M417 just happened to be present in a small group of early Yamnaya or Yamnaya-related males who came up with an economic package that allowed them to expand out of the PC steppe like no one else before them, and so they did just that.

    Anthony is currently collaborating on a new paper about the Eneolithic era on the PC steppe with scientists from Harvard’s David Reich Lab (see here). I’m really hoping that they get this right.

    See also…

    Fatyanovo as part of the wider Corded Ware family

    Posted by Davidski at 12:30:00 AM

    Polubienie

    • Archi said…
     R1a at the time of Yamnaya is not a steppe marker, but a forest-steppe marker. We know for sure that at that time he was present in the forest zone, but was not widespread. Since the forest-steppe has not been tested at all, we accordingly do not see it. CWC, Sintashta are by no means steppe cultures, but forest-steppe and forest ones. Anthony’s burial fantasy is nonsense.
     January 14, 2021 at 12:53 AM

     Davidski said…
     R1a is very thinly scattered across Eastern Europe until the rise of the CWC. It’s always outnumbered by R1b something like 10:1 until that happens, and in the forests too. No idea why. But I know for a fact that it is found on the steppe just before the CWC.
     January 14, 2021 at 12:56 AM

     Davidski said…
     Anyway, I also know that close to a hundred Yamnaya skeletons have been sampled from all over the steppe, and not all of them came from kurgans.

     None of them belongs to R1a, so the underclass theory is not working out. Based on what I’ve seen, it looks like both the upper class and lower class Yamnaya males were overwhelmingly R1b-Z2103.

     January 14, 2021 at 1:16 AM

     Archi said…
     Why couldn’t CHG spread to the forest-steppe? Look how far to the north it was distributed in Khvalynsk-Samara already in the very Early Eneolithic. Dereivka was a north steppe and forest-steppe culture, why couldn’t it have CHG? After the collapse of the Sredniy Stog-Dereivka block of cultures, the remaining North Steppe R1a could retreat to the north.
     January 14, 2021 at 2:03 AM

     Davidski said…
     Because there’s no significant CHG in the forests. None of the properly dated samples from there look anything like Corded Ware until Fatyanovo.
     That’s what I’m telling you.
     January 14, 2021 at 2:05 AM

     Archi said…
     Dereivka is not a forest culture, the Middle Don is not a forest culture. Khvalynsk was even north of these cultures, and there is CHG. There are no data from the Volga-Don forest-steppe, except for R1a + CHG from Alexandria. The Fatyanovo culture was much farther north of these cultures, and what was there before it, strictly speaking, was not tested at all, although in one sample of one study there is a hypothetical shift towards CHG. Fatyanovo is also a mixture with EEF, and not only with CHG, so of course no one there could look like Fatyanovo until Fatyanovo himself. So so far there is no reason to assert what was not there.
     January 14, 2021 at 2:23 AM

     Davidski said…
     It’s got nothing to do with latitude, but with the steppe boundary. Khvalynsk from Samara is basically on the steppe, so no wonder some of the Khvalynsk samples have a lot of CHG. But only some of them do. Most are largely EHG. Early Corded Ware could only have come from a population with a lot more CHG than Khvalynsk.
     January 14, 2021 at 2:30 AM

     Polubienie

    • Norfern-Ostrobothnian said…
     Perhaps R1a-M417 originated from an Eneolithic EHG group west of Samara, somewhere in Penza perhaps, which then quickly obtained CHG heavy Steppe ancestry when going to the steppe. They then stuck around that forest-steppe area and then for some reason decided to expand further northwest.
     January 14, 2021 at 2:50 AM

     Archi said…
     The emergence of CHG in Khvalynsk can be said to be 2000 years older than the spread of Corded Ware westward to Europe. For 2000 years, a lot has happened in the steppe and forest-steppe.
     January 14, 2021 at 2:53 AM

     Davidski said…
     @Norfern-Ostrobothnian

     That’s even more creative than David Anthony’s tale.

     No, there’s not much CHG up there. There are Eneolithic samples with R1a from the Don River area with varying levels of CHG. There’s also an R1a in an Usatovo sample from western Ukraine.
     January 14, 2021 at 2:54 AM

     Sofia Aurora said…
     I believe Anthony was always complicated! He is always perplexing and puzzling things!

     Just a friendly suggestion though:

     IT WOULD HAVE BEEN BETTER IF ANTHONY TRIES TO STAY IN TERMS WITH THE DEADLINES OF THE JOURNAL OF INDO-EUROPEAN STUDIES AND „BLESS” US WITH AN ARCHAEOLOGICAL ARTICLE!!!

     It would be the first after…7 YEARS! Also it would have been nice if they can publish the journal TWISE PER YEAR as they should according to the journal refferee terms and not ONCE PER 8 MONTHS!!!

     As for the lack of R1a haplogroup in the Yamnaya culture it would again be nice to tell us how many of the Yamnaya kurgans that are known has been excavated (sic. Not even the 35%!!!), from those excavated and had human remains what percentage was sampled for aDNA and finally why the hundreds of articles in Russian and Ukrainian archaeological journals are not translated in english?

     It is unbelievable how nany journals from the former Yugoslavia, Chechoslovakia, Bulgaria, Romania, Hungary and other countries near the Baltic publish proto-IE articles in their native language that remain unknown because they are not translated in english!!! Thus their findings remain unknown and either understudied or non studied at all by international experts in the Indoeuropean issues!
     January 14, 2021 at 2:57 AM

     Copper Axe said…
     Both Anthony and Reich came out with articles recently, but ones I did not really find very insightful.

     Reich still very adamant that the Bell Beaker package originated in Iberia, while I still have seen not a single shred of evidence shoscawing that it did from the local Bell Beaker sites over here in swamps.

     David W. Anthony slowly becoming a haploguru lol.

     I’ve toyed with the idea of strong sample bias and founder effects murking the waters and making it hard to find R1a the Yamnaya. But I guess I worked with the idea that if we haven’t people in spot X, they must’ve been in Spot Y or Z. But that doesn’t need to be the case, Y-dna haplogroups can explode like crazy, and R1a-M417 definitely did that!
     January 14, 2021 at 3:12 AM

     Davidski said…
     @Copper Axe David W. Anthony slowly becoming a haploguru lol.

     Not really though, and that’s the problem. David Reich needs to organize a crash course for David Anthony in this area of study. Stuff like founder effects, subclades, star-like phylogenies, haplogroup expansion times, etc.
     January 14, 2021 at 3:27 AM

     Copper Axe said…
     @Davidski
     I was actually going to say maybe David Anthony should hang around the forums but then I thought about all the nonsense posted and I envisioned a future where he went full on Eupedia and I didn’t like that thought.

     I think he needs a crash course from someone who knows all the genetic knowithows, but also has a good understanding of how to apply it to the archaeological and genetic data we have on the steppes. Because like it or not his word carries a lot of weight and since his article of last year I noticed a decrease in the „Armenian/Iranian/Mesopotamian/Letsjustnameanycountryinthemiddleeast” theory being propogated on the webs, or maybe I just spend less time in horrid places.

     Basically I’m saying a particular Aussie should be the one to hit him up. They all lurk here anyways.
     January 14, 2021 at 3:59 AM

     Davidski said…
     @Romulus
     That’s because Baltic Corded Ware populations acquired their farmer ancestry from regular contacts with Central European Corded Ware groups.
     January 14, 2021 at 2:30 PM

     Davidski said…
     Wang et al. overestimated the level of farmer ancestry in Yamnaya. In reality, Yamnaya has a higher level of WHG-shifted hunter-gatherer steppe ancestry than farmer ancestry. And that’s because Yamnaya is actually from the North Pontic/Don region, and it moved east to Samara where it rolled over Khvalynsk.
     January 14, 2021 at 2:42 PM

     John Johnson said…
     D. Anthony’s greatest misses:

     -Dereivka stallion is from Sredny Stog>Nope. Was actually a Scythian deposition.
     -Plains Indians model easily applies to Yamna culture>Highly questionable at best based on available horse remains from the horizon.
     -Corded Ware is Not a 1:1 migration>WRONG. It was.

     Amazes me that Reich is actually willing to put Anthony’s name on his papers let alone that he still has a job at times. Can’t wait to see how this latest Anthony theory plays out. Speaking of which, how many aDNA samples from the western part of the Yamna culture (between the Dnepr and Carpathians) do we have analysis for?
     January 14, 2021 at 4:54 PM

     Davidski said…
     It seems like Anthony is trying to save the Danube route. But Hungarian Yamnaya isn’t ancestral to Corded Ware. Corded Ware must have originated from a steppe population rich in R1a-M417 and R1b-L51 that went north of the Carpathians.
     January 14, 2021 at 7:48 PM

     Polubienie

    • EastPole said…
     It is all speculation. One of the possible explanations can be as follows:

     R1a were losers on the steppe but did very well in the forest zone. Why? Possible explanation is that they mixed with somebody who was not only a good farmer but also good hunter, i.e. adjusted to climate and knew forest very well. There were Neolithic farmers in Poland, Romania, Hungary who were mixed with HG:

     https://postimg.cc/8stYQT3D

     https://postimg.cc/ftWvB9Md

     After admixture with HG-Farmers, CWC-early in Poland became strong enough to compete with GAC, TRB men and attract many farmer women. In this way Indo-Slavic population grew and later expanded east, west and south.
     January 15, 2021 at 5:43 AM

     Archi said…
     @EastPole
     „It is all speculation. One of the possible explanations can be as follows: R1a were losers on the steppe but did very well in the forest zone.”

     You must understand that no one can live long in the steppe, all steppe populations are always exterminated by aliens. All steppe populations are always newcomers. In general, 3-4 centuries and someone newcomer carves out the Aborigines of the steppe as these aborigines, being aliens, themselves carved out the previous aborigines. Look at how the cultures in the steppe have changed since the Eneolithic, these cultures are all alien: Azov-Dnieper, Sredniy Stog, Dereivka, Konstantinovka etc., Repin, Yamnaya, Catacomb, Babino, Srubnaya, Sabatinovka, Rolled Pottery, Scythian, Sarmatian, Alanian, Huns, Pechenegs, Polovians, Rus’, Golden Horde, Crimean Tatars, Russia. (…)
     January 15, 2021 at 1:15 PM

     Davidski said…
     Nice to see the Armenian migration theory soundly debunked. That was never going to work.

     EBA Aegeans were shaped by relatively small-scale migration from East of the Aegean, as evidenced by the Caucasus-related ancestry also detected in Anatolians.

     Anyway, ~50% steppe ancestry is a lot for that area, but maybe their ancestors only got there around 2,000 BC?
     Log04; 2007-1915 BC; Logkas; Greece; Helladic_MBA; (female)
     Log02; 1924-1831 BC; Logkas; Greece; Helladic_MBA; (female)
     January 15, 2021 at 1:50 PM

     Polubienie

 17. R, rzeczywiście wyglądają podobnie. Sosjety i sąsiety.

  S, kiedyś o rzekach już pisaliśmy ale nie pamiętam konkluzji.
  Jak myślicie dlaczego „ap” zostało w językach celtyckim, tocharskim, bałtyckim – upe,
  I w II?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ap_(water)

  Nawet italskie mają -apia “from Proto-Indo-European *ap-, „water” (cf. another toponym, Salapia, „salt water”)”.

  Apă – woda u Rumunów.

  A my nic a nic.
  Zapomnieliśmy? Czy nie jesteśmy IE?
  Może GAC nie był IE tylko prasłowianski?
  I te stepy wcale nie miały na nas większego wpływu.
  W kazdym razie fajnie być ekskluzywnym językiem bez apy. GACowską wyspą.

  Ap jest wszędzie od Obu na zachód. Nie omija nawet Samów.
  Sami áphi „lake, sea, big water”

  Co o tym sądzić?

  Polubienie

   • Ok., opad i pada to nasze prasłowa z których Rumuni zrobili wodę.

    Ale Irańczycy swój Ob wzięli raczej od – naszego słowa oblać.
    Jak nam było gorąco w Azji to chodziliśmy nad wodę się oblać. A oni pomyśleli że oblać oznacza wodę.

    A co myślisz o słowach

    Obło
    Obły
    Obleńce

    Wije się jak rzeka. Chociaż troche za krótki żeby obleniec dał etymologię i rzece Ob i Lenie.

    Polubienie

    • B=P. To możliwe. Co do nazw rzek na Syberii, no to powiedz mi jak tam rozumiesz teraz ANE, co to o nim pisałem powyżej , że nie było go w Amerykach? Masz na to jakiś pomysł, patrz haplo R i Q jednak tam istniejące?

     Polubienie

     • Nie wiem czemu nie podoba ci się etymologia dla Ob+Lena od obleńca. Nie super?

      Rzek syberyjskich nie przerobiłam ale pamiętam że w jenisejskich językach rzeki kończą się –ej.

      Ciekawe, co zaproponujesz dla Raby i Łaby? Obie mają –ab.
      I nad obiema żyją Słowianie. I na Porabiu.
      I na Połabiu.

      Więc patrze se co Wiki mówi.
      „Nazwa „Raba” ma prawdopodobnie etymologię celtycką”

      „The Rába was attested as Latin Arrabo and Greek Arabon (Ἀραβον) in antiquity, as Raba and Hrapa in AD 791, and as ad Rapam in 890. The various modern names of the river are derived from the Romance reflex Rābo. The name is probably Indo-European, but its origin is unknown”

      A o łabie napisali
      „Nazwę nadali rzece Celtowie, którzy mieszkali w jej dorzeczu. Celtyckie słowo elb znaczyło rzeka. Według niektórych źródeł w języku praindoeuropejskim słowo to znaczyło biały, jasny, czysty. W źródłach antycznych nazwa rzeki brzmi Albis, Alis lub Alba, w średniowiecznych niemieckich jako Alba, które się później zmieniło na Olba lub Elba.”
      “First attested in Latin as Albis, the name Elbe means „river” or „river-bed” and is nothing more than the High German version of a word (*albī) found elsewhere in Germanic; cf. Old Norse river name Elfr, Swedish älv „river”, Norwegian elv „river”, Old English river name elf, and Middle Low German elve „river-bed””
      Łobjo – Łaba w łużyckim języku.
      Bolszaja Łaba (ros. Большая Лаба) – rzeka w Rosji, w zachodniej części Kaukazu Północnego, na terenach republiki Karaczajsko-Czerkieskiej. Łączy się z Małą Łabą, tworząc Łabę.
      Przeczytaj i powiedz co sądzisz?
      To co z Syberii poszło do Ameryki jeśli nie ANE?

      Polubienie

      • Nie szukam ANE już od dawna na Syberii, itp, jako wytłumaczenia IE na zachód od Guralu, ale może mulę się. Rzeki celtyckie itp., wspomnę w następnym prawie gotowym wpisie o końcówkach. Sama zobaczysz, z czym to się jada.

       (…) To co z Syberii poszło do Ameryki jeśli nie ANE? (…)

       Wygląda na to, że SNA i NNA, czyli chyba tzw. domieszka syberyjska, czy coś jakoś… ANE poszło na zachód. Tak przynajmniej pokazuje mapka powyżej, patrz:

       https://skrbh.wordpress.com/2020/11/21/283-c-%d1%86-%d1%86%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-cedit%ca%b9-cedzic-pra-slowianskie-oboczne-koncowki-%d1%86%d0%b5-%d1%8cce-%d1%8cc%d1%8c-%d1%8cca-%d1%8ck%d1%8a-%d1%8ak%d1%8a-k%d1%8a/comment-page-1/#comment-65378

       Polubienie

       • „Tak przynajmniej pokazuje mapka powyżej, patrz:”
        S, daj link do oryginalnej mapy.
        Więc hg Q w Ameryce nie pochodzi z Syberian ANE hgQ?
        Może odwrotnie?
        Q przyszli z Ameryki?

        Polubienie

      • „„Nazwę nadali rzece Celtowie, którzy mieszkali w jej dorzeczu. Celtyckie słowo elb znaczyło rzeka.”

       Owo wyjaśnienie jest absurdalne: nazwali rzękę rzeką, gdyż w ich języku rzeka była rzeką.

       Polubienie

       • „Owo wyjaśnienie jest absurdalne: nazwali rzękę rzeką, gdyż w ich języku rzeka była rzeką.”
        Robku ale właśnie tak nazywano. Zobacz że 100% bałtyjskie rzeki są cośtam upe. Np.Lelupe = wielorzeka. I są same upe czyli nazywali rzeki rzekami.
        A może gdzieś pływa sobie jakaś rijeczka, która dała nazwę wszystkim słowiańskim rzekom? Kto by rył w korycie jak nie ryjec?

        Polubienie

      • „Łobjo – Łaba w łużyckim języku.
       Bolszaja Łaba (ros. Большая Лаба) – rzeka w Rosji, w zachodniej części Kaukazu Północnego, na terenach republiki Karaczajsko-Czerkieskiej. Łączy się z Małą Łabą, tworząc Łabę.
       Przeczytaj i powiedz co sądzisz?”

       Mam też taki trop, to może być czymś związanym z ŁaDa-ŁaBa
       Nie wiem jak by zaszła ta zmiana D>B….

       cytat:
       Łada (Lyada) – rzekome bóstwo słowiańskie, pojawiające się po raz pierwszy jako bóstwo męskie w panteonie bóstw Jana Długosza. Kronikarz w swoim wyliczeniu bóstw polskich umieścił Ładę na drugim miejscu, opisując go tymi słowami: Marsa nazywali Ładą. Wyobraźnia poetów uczyniła go wodzem i bogiem wojny.

       Wówczas skojarzenie z rzeką graniczną byłoby oczywiste, to nad Łabą toczyły się wojny z Rzymem, to ona była rzeką graniczną ze słynnym pustkowiem wyznaczonym przez wojujących German (Słowian Połabskich), byłaby rzeką wojenną.

       Mamy wyrażenie „Ład i Porządek”, czyli byłaby rzeką Ładu i Porządku.
       Mamy też słowo Ładny, czyli jeśli nie ma wojny to jest Ład, czyli Ładnie, nie ma morderstw i palonych domów.

       W innej wersji jest boginią miłości:
       https://blog.slowianskibestiariusz.pl/bogowie/lada/

       Polubienie

      • Czy to nie wygląda że Rumuni przynieśli to słowo Samom? Albo odwrotnie?
       A Samowie zanieśli je dalej na zachód do Celtów. Áphi przeszło wtedy zmianę z p>>f. Tak jak u Anglików wymawiają ph i otrzymaliśmy afon. Avon.
       Zresztą ktoś napisał Samskrita wiec wszystko zaczęło sie od Samów.

       Polubienie

       • „Czy to nie wygląda że Rumuni przynieśli to słowo Samom? Albo odwrotnie?
        A Samowie zanieśli je dalej na zachód do Celtów. Áphi przeszło wtedy zmianę z p>>f. Tak jak u Anglików wymawiają ph i otrzymaliśmy afon. Avon.
        Zresztą ktoś napisał Samskrita wiec wszystko zaczęło sie od Samów.”

        Nie wierzę w takie zanosiny, słowo zapewne jest pierwotne, mezolityczne skąd jako różne zniekształcenia, jakie tylko można sobie wymyślić, zostało przeniesione do czasów współczesnych

        Polubienie

        • Skribh dał mi zagadkę aB – Old Irish aP – Tocharian B więc próbuję ja rozwiązać.
         I podziwiam Samów i Rumunów że zachowali to słowo w takim samym brzmieniu od kiedy Tocharowie opuścili Europę. A Celtowie udali się na peryferie.

         Przy Rumunach łacina to jakieś zniekształcone popłuczyny. Aqua. Wygląda jakby pomylili q i p.

         Polubienie

        • Brawo! Z tzw. łaciną to jakaś lipa jest. Cytowałem tu już kiedyś dane, że zdania w łacinie są chyba 25% krótsze, niż w innych językach tzw. romańskich. Wniosek był taki, że to jakiś sztuczny język i że nie można go odtworzyć przez „cofnięcie” się z innych języków, które rzekomo mają niby od tego czegoś pochodzić!

         Pamiętaj, że odfieczni Rzymiane zniekształcili przez ubezdźwięcznienie też P/B do F, patrz DWo’R > FoR+o’M, itp.

         Przy okazji, SKRiBHa, a nie SKRiBH, czy ew. SKRBH…

         Polubienie

        • „I podziwiam Samów i Rumunów że zachowali to słowo w takim samym brzmieniu od kiedy Tocharowie opuścili Europę. A Celtowie udali się na peryferie.”

         A co mogli innego zrobić, jak tylko ewentualnie pozamieniać P na B albo odwrotnie.
         Zresztą poszukaj w języku polskim czy nie mamy obu tych wersji, wszak: Błoto, Bagno, a w angielskim https://pl.wiktionary.org/wiki/bog#en

         Bród,

         cytat:
         BRÓD jest pokrewny czasownikom BRODZIĆ i BRNĄĆ – oba odnoszą się do chodzenia w wodzie, tyle że każdy z nich wskazuje na inny aspekt tej czynności: BRODZIĆ to ‘chodzić po wodzie (a także: błocie, sypkim piasku, wysokiej trawie itp.’, BRNĄĆ – ‘z trudem iść przez wodę (a także: błoto, piach itp.)’, ‘zapadać się, idąc po terenie grząskim, bagiennym lub piaszczystym’, ‘wchodzić w coś coraz głębiej’. To ostatnie znaczenie miał dawniej również czasownik BRODZIĆ. BRODZIĆ oznaczało więc nie tylko ‘iść przez bród (płyciznę)’, lecz także ‘zanurzać się coraz głębiej, pogrążać się’. To od tego najprawdopodobniej powstało wyrażenie W BRÓD ‘bardzo dużo; obficie; ile dusza zapragnie’ – podobnie jak OPŁYWAMY w dostatki, tak też mamy wszystkiego W BRÓD.

         Polubienie

        • Rumuni wyglądają na tych co zrobili zanosiny języka dalej na zachód.
         Jaki byłby to dziwny zbieg okoliczności żeby zniekształcić aquę do brzmienia jak w celtyckich, tocharskich indoiranskich. Co?

         „A co mogli innego zrobić, jak tylko ewentualnie pozamieniać P na B albo odwrotnie.
         No właśnie, więc skąd się wzięła aqua?
         Albo łacina potrafiła zrobić sobie aquę z rumuńskiej apa zniekształcając wg lustrzanego odbicia p i q.
         Albo aqua jest od kogoś innego Np. Gruzinów.

         Jeśli chodzi o Ładę – Łabę no to to samo lustrzane odbicie co p i q.
         Może tak się zdarzyło, kto wie. Sweby i Swedy. Hrodry (Hrodric) i Hrobry.

         Błoto, bagno, bród – to wszystko od ab?
         Bataq – bagno, błoto po azerbaijansku.
         Też musi pochodzić od PIE – ap, -ab.
         I jak pięknie bataq współbrzmi z potokiem i błotem.

         Szwedzi na błoto mówią gyttja.
         Wiec Gyci mogli być etnosem nie germańskim a błotnistym, bagnistym.

         Co do np. Gruzinów to dodam, że chociaż etymologia Donu, Dniepru czy Dunaju od dna (dół+no jak i dolina imo) jest ok., ale i oni mają słowo დინება • (dineba) – prąd, strumień, przepływ, który należy wziąć pod uwage.

         Polubienie

        • „to dodam, że chociaż etymologia Donu, Dniepru czy Dunaju od dna (dół+no jak i dolina imo) jest ok.,”

         Nie pamiętasz jak wyprowadzałem Dunaj od sankryckiego Dunayati (dudnienie)?
         Dotyczyć to będzie również Dunajca, a dudnienie mamy zachowane w języku polskim, choćby jako dudy czy Duda w nazwisku.

         Teraz już wiemy, że w poblizu tych rzek było aryjskie Z93:
         https://advances.sciencemag.org/content/advances/7/4/eabd6535/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1

         https://advances.sciencemag.org/highwire/markup/247401/expansion?width=1000&height=500&iframe=true&postprocessors=highwire_figures%2Chighwire_math%2Chighwire_embed

         Nie przypadkowe będą też te wszystkie rzeki na D widoczne na mapie, Desna, Dniestr, Dniepr, Dunajec, Dunaj.

         Pytanie czy to są ich aryjskie nazwy czy jednak one są od kogoś innego, może od EEF, którzy przybyli tam od południa?

         Zresztą popatrz wyżej i zauważ, że powyżej, na północy są rzeki jakby z innego źródła, ale też zrozumiałe Długawa i Wielkaya, mi to wygląda na widoczny podział bałtyjsko-aryjski, północ i północni-zachodnia część była bałtyjska, zaś połudnowa i wschodnia część była aryjska.

         To samo u Słowian, zielony kolor, był podział na północnych i południowych Słowian.
         Chyba to widzisz?

         Po emigracji Aryjczyków na wschód, w powstałą lukę weszli Bałtowie i Słowianie, a także od Ugrofinowie następnej epoce, Bałtowie Galindyjscy zamieszkiwali w dzisiejszej Moskwie i okolicach aż do XI wieku, Słowianie byli na południe od nich.

         Poleszucy mogą być takim artefaktem gdzie w tamtym czasie zmieszali się Baltowie ze Słowianami i tam tkwili aż do XX wieku.

         Polubienie

        • Logicznie wynika z tego, że rdzenie tego tzw. PIE, nazewnictwo i myślenie, itp, są inne dla R1a aryjskiej Z93, i dla R1a niearyjskiej np. Z282, itp… Ciekawe, jak to przełoży się na końcówki…

         Polubienie

        • Faktycznie zapomniałam o dudniących.
         Ale to dlatego że dno, dół, dolina bardziej mi pasują do głębokich rzek.
         A rzeka to woda w dolinie.
         Więc dłn + apa (ab)
         Dudnić jest na 2 miejscu prawdopodobieństwa imo.

         Gruzini oczywiście mogli zapożyczyć słowo. Ale fakt że mają słowo dineba które jest podobne do danube.

         Jeśli to rumunski dał Europie języki romanskie i celtyckie to należałoby cofnąć się do rolników. Co? Ich trasa na zachód zakończyła się na WB.
         Co myślicie? Nie przesadzam ze starożytnością Wołochów?

         Polubienie

    • „Wije się jak rzeka. Chociaż troche za krótki żeby obleniec dał etymologię i rzece Ob i Lenie.

     Tak, to będzie pochodzić od języka bałtyjsko-aryjskiego jakim ja obdarzam R1a, a przecież jest ono tam na Syberii obecne od epoki brązu, niezależnie jak będzimy łączyć czy nie łączyć Sintashta, Andronowo i Fatyanowo.

     My to rozumiemy, gdyż sporo tych rdzeni przyszło do nas od R1a które weszło do GAC i zostało zeslawizowane, a któredy weszło, o roli Mazowsza, które podejrzewam, że może być kluczowe w tym temacie piszę od dawna, kto wie czy Mazowsze nie będzie też praźródłem dla R1a na wschodzie i na zachodzie, przynajmniej jego znacznej części.

     Polubienie

     • (…) My to rozumiemy, gdyż sporo tych rdzeni przyszło do nas od R1a które weszło do GAC i zostało zeslawizowane, a któredy weszło, o roli Mazowsza, które podejrzewam, że może być kluczowe w tym temacie piszę od dawna, kto wie czy Mazowsze nie będzie też praźródłem dla R1a na wschodzie i na zachodzie, przynajmniej jego znacznej części. (…)

      Jak pisałem, nie ma dowodów na żadną slawizację jakichś rzekomo pierwotnie IE Bałtów! Jeśli oni byli UF, to mogę się na to zgodzić, ale to nie byłaby „slawizacja”, ale „bałtyzacja”.

      Polubienie

  • „Nawet italskie mają -apia “from Proto-Indo-European *ap-, „water” (cf. another toponym, Salapia, „salt water”)”.

   Apă – woda u Rumunów.

   A my nic a nic.
   Zapomnieliśmy? Czy nie jesteśmy IE?”

   Przecież mamy to i używamy codziennie..
   Tym rdzeniem jest Pi-ć czyli polskie dzieci mówią (tak jak Rumuni) aPić a dorośli naPić.

   Cytat o Pi-wie:

   Wyraz PIWO to jedno z naszych najstarszych słów. Zostało utworzone jeszcze na gruncie prasłowiańszczyzny od czas *piti, czyli ‘pić’ – piwo to to, co się pije, tak jak spoiwo to to, czym się spaja, a tworzywo to to, czym (w czym) się tworzy.

   Jeszcze w średniowieczu PIWO miało znaczenie ogólne, odnosząc się do każdego picia (napoju) – do wszystkiego, co nadawało się do picia i było pite (w tym także do napoju zbliżonego do dzisiejszego piwa).

   Dawne PIWO, które wówczas określane było mianem *olъ, było najprawdopodobniej słabe, zbliżone do dzisiejszego podpiwka, zawierało też znaczenie mniej ekstraktu chmielowego (albo było robione tylko ze słodu jęczmiennego).

   PIWO musiało być jednym z podstawowych napojów, skoro znaczenie słowa zaczęło się zawężać (a więc PIWEM było przede wszystkim PIWO), tak że od XIV w. wyraz ten oznacza już ‘sfermentowany napój z wody, słodu jęczmiennego i chmielu’, wyparłszy całkowicie dawniejsze słowo *olъ. Znaczenie ogólne ‘napój’ zachowało się do dziś w językach południowosłowiańskich (serbskim, chorwackim).

   Koniec cytatu.

   To olъ czym jest? Naszym olej, olać? Lać, prze-lać, prze-lewać? Wówczas olej byłby czymś gęstszym, bardziej pożywnym od wody, a piwo takim jest gdyż jest wyciągiem z ziaren zbóża, zawiera cukry i alkohol

   Powołują się na prasłowiańszczyznę, tylko nie wiedzą do dzisiaj kto był prasłowiańszczyzną, błędnie przypisują ją do tego co było bałtyjskie a zostało zeslawizowane. Stąd ta niemożność dojścia do ładu i składu.

   Polubienie

   • (…) Powołują się na prasłowiańszczyznę, tylko nie wiedzą do dzisiaj kto był prasłowiańszczyzną, błędnie przypisują ją do tego co było bałtyjskie a zostało zeslawizowane. (…)

    Nie zgadzam się z powyższym, patrz brak końcówek tzw. Proto-Balto-Slavic!

    Polubienie

 18. S, ale Łaba i Raba mogą pochodzić od wspólnego rdzenia. (Ł,R) + aba.
  Poza tym ł, l, r podobno sie wymieniało. Jak sława w słowianskich I srava w II.
  Sporo ludzi ma problemy z wymową R.

  Zobacz że w germańskich też jest plątanina v,f i b.
  Elbe i *albī oraz elf, elv, älv.
  Czy nie możesz opracować jakiejś zasady?Bardzo by mi to pomogło.

  No więc jeśli niemiecka Elbe pochodzi od Middle Low German elve „river-bed” . Jeśli tak to łużyckie Łobjo powinno pochodzić od takich słowiańskich słów jak Żleb, żłób.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/The_Manger_-geograph.org.uk504916.jpg/220px-The_Mangergeograph.org.uk-_504916.jpg

  Wyglądają jak łóżka dla rzeki?

  Więc po polsku jak by było? Łoba żłobi w żłobie?
  Leba źlebi w żlebie?

  Ale Norwegian elv „river” to rzeka a nie łózko. I ma v, czyli w. A nie jak b jak Elbe.
  Więc może łużyckie Łobjo po zamianie b>>w da rzekę? Łowjo.
  Zobacz że płowy to też jasny.

  Polubienie

 19. Taki obrazek:

  Z tej pracy:

  https://advances.sciencemag.org/content/7/4/eabd6535

  Całe to towarzystwo miało R1a Z93, więc patrząc na mapę gdzie widzicie Słowian w tym momencie dziejów?
  Bo ja tam gdzie jest kolor zielony, zaś Bałtów-Aryjczyków na wschód od nich, gdzie jest kolor beżowy.

  Da się zauważyć, że 90% Ukrainy nie była słowiańska, ale za to cała Słowacja i Małopolska.

  Mam podejrzenie, że w zielonym obszarze już są w tym czasie zeslawizowane R1a, które widzimy współcześnie w Polsce i na Słowacji.

  Polubienie

  • (…) Mam podejrzenie, że w zielonym obszarze już są w tym czasie zeslawizowane R1a, które widzimy współcześnie w Polsce i na Słowacji. (…)

   Zeslawizowane R1a, które było wcześniej UF, jak mnieniam, patrz Carlos, czy tak? 🙂

   Polubienie

 20. „Jeśli to rumunski dał Europie języki romanskie i celtyckie to należałoby cofnąć się do rolników. Co? Ich trasa na zachód zakończyła się na WB.
  Co myślicie? Nie przesadzam ze starożytnością Wołochów?”

  Rumuński na pewno pochodzi z zewnątrz, od Rzymian władających Dacją, natomiast Wołosi, jeśli są Albańczykami którzy stali się wędrownymi pasterzami, to byl oni Illirami z czasów rzymskich, nim nie przyszli tam Słowianie:

  Polubienie

  • Jednak z piciem i apa jest taki problem, że gdyby ktoś nie zachował być może oryginalnego IE słowa apa – woda, to my nie wiedzielibyśmy że nasze napić czy napój to po prostu na+ap+it i na+ap+oj.
   Co z grubsza odpowiada słowom z bazową wodą jak nawodnić i nawadniacz.

   Albo jak bez wiedzy,ze apa = woda zrozumieć czym jest potok? Apa+tok czyli tocząca się woda.
   Chyba że coś poplątałam.

   Wiem, że nauka wywodzi Rumunów od żołdaków włoskich z V czy X wieku.
   Że wcześniej tam podobno żyli Daci i Geci. O nieznanym języku. I kawałek Rumunii był ostrogocki. Więc niby niemiecki. Czasowo też wizygocki. Więc też jakby niemiecki.

   Ale zamiana łacińskiej Aqua na rumunską apa zmusza do zastanowienia się.
   Co było 1 – starsze? A co jest przeróbką?
   Bliskość słowa rumuńskiego ze słowami z rodzin tocharskiej, celtyckiej, indioranskiej i bałtyckiej może oznaczać jakieś wspólne źródło jakiś wspólny prajęzyk.

   I ja go szukam w dawniejszych czasach niż ne.
   I jakoś przyszły mi na myśl kultury rolnicze, te które swoją gospodarkę przestawiły z wytwórstwa ziarna na pasterstwo kóz i krów. Ze wzglądu na możliwą etymologię Wołochów (wół+chów).

   Dlatego pytam o wasze zdanie.

   Polubienie

    • Ale to jest dla mnie za trudne. I bez pomocy stoję w miejscu.
     Czy nie możesz chociaż pokazać co plączę?

     Czy to nie jest logiczne że skoro 4 rodziny językowe zaliczone do IE + Rumuni mają to samo lub blisko brzmiące słowo to to słowo pochodzi z jakiegoś prajęzyka, który się przyczynił do ich mowy?

     To mógł być PIE. Ale mógł być jakąkolwiek hybrydą powiązaną z PIE.

     Proszę abyś się określił czy Twoim zdaniem apa była pierwsza czy łacińskie słowo aqua?
     Które z tych dwóch było pierwsze?

     Polubienie

     • https://en.wiktionary.org/wiki/aqua

      Latin
      Etymology
      From Proto-Italic *akʷā, from Proto-Indo-European *h₂ékʷeh₂. Cognate with Old English ēa (“flowing water, stream, river”). More at ea.
      (…)

      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Italic/ak%CA%B7%C4%81

      Reconstruction:Proto-Italic/akʷā

      Proto-Italic
      Etymology
      From Proto-Indo-European *h₂ekʷeh₂.
      (…)

      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h%E2%82%82%C3%A9k%CA%B7eh%E2%82%82

      Reconstruction:Proto-Indo-European/h₂ékʷeh₂

      Proto-Indo-European
      Etymology
      The roots *h₂ep- (“(body of) water”) and *h₁egʷʰ- (“drink”) are probably unrelated. A connection to *h₁eḱ- (“swiftness, celerity”) has been proposed, in which case the semantic development would be „that which is swift” > „river” (as attested in Germanic) > „water” (as in Latin).

      Noun
      *h₂ékʷeh₂ f

      water
      Inflection
      Thematic in *-eh₂
      singular
      nominative *h₂ékʷeh₂
      genitive *h₂ékʷeh₂s
      Synonyms
      *h₂ep- (“water”)
      *wódr̥ (“water”)
      Descendants
      Germanic: *ahwō (“water”)
      ⇒ Germanic: *awjō (“island”)
      ⇒ Germanic: *Skaþinawjō (“Scania, Scandinavia”)
      Italic: *akʷā
      Lusitanian: aqua (“river”)

      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h%E2%82%82ep-

      Reconstruction:Proto-Indo-European/h₂ep-

      Proto-Indo-European
      Root
      *h₂ep-

      water, body of water
      See also
      *h₂ékʷeh₂
      *wódr̥
      Descendants
      Tocharian: *āp (“water, river”)
      Tocharian A: āp
      Tocharian B: āp
      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root *h₂ep-
      *h₂ṓp-s ~ *h₂óp-s
      Indo-Iranian: *Hā́ps (see there for further descendants)
      *h₂ép-h₃ō ~ *h₂p-h₃nés
      Anatolian: [Term?] (“river”)
      Hittite: 𒄩𒉺𒀸 (ḫa-pa-aš, “river”, nom.sg.)
      Luwian: 𒄩𒀀𒉿 (ha-a-pi /hāpi-, hāpa-/), 𒄩𒀀𒉿𒅔𒉌 (ha-a-pi-in-ni /hāpinna, hāpinni, habinni/)
      Lycian: 𐊜𐊂𐊀 (χba), 𐊜𐊂𐊀𐊆 (χbai, “to irrigate”)
      Palaic: 𒄩𒀀𒀊𒈾𒀸 (ḫa-a-ap-na-aš /hāpna-/)
      Celtic: *abū (“river”) (see there for further descendants)
      Germanic: *apô (“water sprite” → “ape, monkey”) (possibly) (see there for further descendants)
      ⇒ *h₂ph₃n-éh₂
      Albanian: *abnā
      Albanian: amë (“spring, source of spring”)
      ⇒ *h₂ph₃n-í-s
      Italic: *abnis
      Latin: amnis
      Lusitanian: abnis
      *h₂ep-sru-
      Armenian:
      Old Armenian: հաւառի (hawaṙi)
      *h₂ēp-eh₂
      Italic: *āpā
      Oscan: 𐌀𐌀𐌐𐌀 (aapa)
      Unsorted formations
      Balto-Slavic: [Term?]
      Latvian: upe (“brook, river”)
      Lithuanian: ùpė (“brook, river”)
      Old Prussian: ape (< *apiā̃)
      Slavic: [Term?]
      Old Church Slavonic: вапа (vapa)

      …..

      Stawiam jednak na wszystko, poza łaciną, patrz przekształcenia powyżej.

      Polubienie

      • Aqua jest z PIE *h₂ékʷeh₂.
       Czyli hekłeh albo hekweh. Czyli hekła woda.
       A apa jest z PIE *h₂ep-.

       Poza tym niewiele z tego rozumiem. Czy hep i hekłeh były tym samym słowem?

       Tak czy srak apa być musiała w języku praceltorumunskim. Który ja umiejscowiłam nad Dunajem.
       A łacina to jakiś zniekształcony potomek.
       Chociaż widzę połączenie między aqua i apa.
       Patrz podział celtyckich. Na q- celtic i p-celtic.
       Więc łacina podchodzi pod q-celtic.

       Że to działa dam inny przykład.
       W odmianie q słowo krzyżak brzmi cruzak albo krusak. Od cruz, krus.
       Ale w grupie p słowo krzyżak ( q>>p) będzie prusak.
       Co mi odpowiada bo mam dodatkowy argument dla Robka że etnos i język pruski zaczyna się od krzyżowców. A nie w mezolicie. I był po prostu uzywany jako synonim obszaru krzyżackiego.

       Czy nie jestem genialna?

       Polubienie

       • Lubię Twoją skromność! Co do pochodzenia tzw. łaciny, no to tzw. Keltowie mieszkali tuż za jej dawnymi granicami na północ od tzw. Lacjum, ale na południe od doliny Padu, patrz:

        https://pl.wikipedia.org/wiki/Etruria
        https://en.wikipedia.org/wiki/Etruria

        Co do tego, patrz:

        (…) Aqua jest z PIE *h₂ékʷeh₂. Czyli hekłeh albo hekweh. Czyli hekła woda. A apa jest z PIE *h₂ep-. Poza tym niewiele z tego rozumiem. Czy hep i hekłeh były tym samym słowem? (…)

        Uważaj z tymi tzw. laryngałami! One jedynie „kolorowały występujące za nimi samogłoski,.. i to tylko rzekomo!!! Nikt nie wie, jak to coś brzmiało i czy rzeczywiście istniało!

        Ja bym to „wymówił”, *h₂ékʷeh₂ jako *?ékłe?, a to *h₂ep- jako *?ep-… Przy okazji, myślem, że ofitzjalni same nie wiedzo i tylko tak se zmyślajo pierdoły dla zamulenia niewiedzy…

        Polubienie

        • Może być. Co do pojęcia „rus”, to raczej ofitzjalnie ma pochodzić od „wiosłowania” w nordyckim, albo od Szwecji…

         https://pl.wiktionary.org/wiki/Ru%C5%9B#pl
         https://pl.wiktionary.org/wiki/Ruotsi#Ruotsi_(j%C4%99zyk_fi%C5%84ski)
         https://en.wiktionary.org/wiki/Ruotsi
         https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h%E2%82%81reh%E2%82%81-

         Reconstruction:Proto-Indo-European/h₁reh₁-

         Proto-Indo-European
         Root
         *h₁reh₁- ~ *h₁erh₁-[1][2][3][4][5][6][7][8]

         to row
         Derived terms
         Terms derived from the Proto-Indo-European root *h₁reh₁- (row)
         *h₁r̥h₁-yé-ti (ye-present)[2][3][4]
         Balto-Slavic:
         Latvian: ir̃t
         Lithuanian: ìrti
         Hellenic:
         Mycenaean Greek: 𐀁𐀩𐀁 (e-re-e /ereʰen/)
         *h₁roh₁-(ye-)-ti (o-grade ye-present)[2][5]
         Celtic: *rāyeti
         Old Irish: ráïd
         Germanic: *rōaną (see there for further descendants)
         *h₁reh₁-(s)-mó-s[6]
         Italic: *rē(z)mos
         Latin: rēmus (“oar”)
         *h₁reh₁-t-[4]
         Hellenic:
         Ancient Greek: ἐρέτης (erétēs), ἐρετμός (eretmós), ἐρετμόν (eretmón), ἐρέσσω (eréssō)
         Mycenaean Greek: 𐀁𐀩𐀲 (e-re-ta /eretās/)
         *h₁réh₁-ti-s ~ *h₁r̥h₁-téy-s[7]
         Hellenic:
         Ancient Greek: εἰρεσῐ́α (eiresía)
         Ionic Greek: εἰρεσῐ́η (eiresíē)
         Italic: *ratis
         Latin: ratis
         *h₁r̥h₁-tlo-m[8]
         Balto-Slavic:
         Latvian: ir̃kls, ir̃klis
         Lithuanian: ìrklas
         *h₁érh₁-tro-m or *h₁érh₁-tlo-m
         Indo-Iranian: *HárHtram
         Indo-Aryan: *HárHtram
         Sanskrit: अरित्र (arítra, áritra)
         *h₁roh₁-tro-m
         Germanic: *rōþrą (“rudder”) (see there for further descendants)
         References
         ^ Pokorny, Julius (1959) Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume I, Bern, München: Francke Verlag, page 338
         Rix, Helmut, editor (2001) Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 251-252
         Derksen, Rick (2015) Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 204–205
         Beekes, Robert S. P. (2010) , “ἐρέτης”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 454
         Matasović, Ranko (2009) Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 306
         De Vaan, Michiel (2008) , “rēmus”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 518-519
         De Vaan, Michiel (2008) , “ratis”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 514-515
         Derksen, Rick (2015) Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 203
         Root
         *h₁reh₁-[1][2][3][4]

         to separate
         loose, sparse, rare
         Derived terms
         Category Terms derived from the Proto-Indo-European root h₁reh₁- (separate) not found
         *h₁reh₁-dʰ-us[2]
         Balto-Slavic: *reˀd-
         Slavic: *rědъkъ (see there for further descendants)
         *h₁reh₁-mos[3]
         Hellenic:
         Ancient Greek: ἐρῆμος (erêmos)
         Mycenaean Greek: 𐀁𐀩𐀗 (e-re-mo /erēmos/)
         Early Attic Greek: ἔρημος (érēmos)
         *h₁reh₁-t-[4]
         Balto-Slavic:
         Latvian: rets (why short e?)
         Lithuanian: rẽtas (why short e?)
         Italic: *rēti-
         Latin: rēte
         References
         ^ Pokorny, Julius (1959) Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume I, Bern, München: Francke Verlag, page 332 of 332, 333
         Derksen, Rick (2008) , “
         rědъkъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 343
         Beekes, Robert S. P. (2010) , “ἐρῆμος”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 456-457
         De Vaan, Michiel (2008) , “rēte / rētis”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 521

         Polubienie

        • „Etymologia Rusów wg chrześcijańskiego klucza pochodzi z języka fińskiego.”

         Jak na szybko sprawdziłem nie ma żadnej rzetelnej wersji nie tylko na Prusów ale i Rusów, na mój nos one są tożsame i są pośrednim dowodem na to, że Rosja ale i cała tzw, Ruś była pierwotnie bałtyjska, czyli przynależało do wspólnej grupy prusko-bałtyjskiej.

         „Może być. Co do pojęcia „rus”, to raczej ofitzjalnie ma pochodzić od „wiosłowania” w nordyckim, albo od Szwecji…”

         To by było znane nam RuSzać się, zbieżność przypadkowa, wiosłować od ruszania, zaś plemiona bałtyjskie były ruchliwe i migrujące, napadające na osiadłych Słowian.
         Może to od tego?
         Niemcy od niemości, niemożliwości porozumiewania się z nimi, Prusowie i Rusowie od ‚wycieczek’ zbrojnych, napadania na Słowian?
         Czy aby Heredot tak ich nie opisywał? Że przebiegają lasy by napadać?

         „Βουδίνοι/Budinoi) – wzmiankowane przez Herodota plemiona koczownicze … Boris Rybakow nie wykluczał powiązań Budynów ze Słowianami lub Bałtami”
         https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynowie

         Czy nie dzielił w ten sposób na German i Sarmatów? Wówczas pod sarmacką grupą mielibyśmy również Bałtów, zaś pod germańską Słowian od Bugu po Łabę, później tę nazwę skradziono dla Niemców.

         Taki były ich podziały, zaś nasze Niemcy i Bałtowie, zaś Słowianie od wspólnego języka, możliwości porozumiewania się.

         Z tego Słowianie dzielili by się na północnych i południowych jeszcze w 5 wieku,

         Polubienie

        • Brak końcówek Proto-Balto-Slavic nie potwierdza tego:

         (…) Jak na szybko sprawdziłem nie ma żadnej rzetelnej wersji nie tylko na Prusów ale i Rusów, na mój nos one są tożsame i są pośrednim dowodem na to, że Rosja ale i cała tzw, Ruś była pierwotnie bałtyjska, czyli przynależało do wspólnej grupy prusko-bałtyjskiej. (…)

         Polubienie

        • Pamiętam pomysł że od Szwecji pochodzi etnonim Rusinów.
         Tyle tylko że ten etnonim – Ruotsi jest finski.
         I dotyczy Szwedów.
         Ale ty zapomniałeś, że nie wszyscy Szwedzi nazywają siebie Ruotsi.
         Tylko ci ze wschodniej Szwecji którzy przypadkiem są Saami.

         Więc jeśli jakiś Skandynaw podbił obecną Ruś to musiał znać pojęcie ruotsi.
         I nie był to germański Skandynaw tylko saamski Skandynaw.

         Tak czy srak może Finowie nazwali cały kraj na zachodzie tak jak nazywali mieszkańców po drugiej stronie zatoki botnickiej. Których za pewne znali lepiej niż mieszkańców Geteborga.

         Jest tak dużo słów w różnych językach które mogą pasować że wybór jest trudny.
         Wg kronik zaproszono Rusów w celu pogodzenia zwaśnionych wieloetnicznych plemion i zaprowadzenie pokoju wśród nich.
         A słowo pokój w jezyku fińskim brzmi rauha.

         Dziwne jest że wioślarze siedzą w rzędzie. A o porządek dba rząd.

         I dlaczego etymologia naukowa koniecznie chce Rusów od wioślarzy a nie od koniarzy albo jak ja proponowałam od krzyżaków/krześcian?

         Najbardziej podobne do rus jest jednakże słowo russ, russi.
         Wyprowadza się je od germanskiego słowa horse.
         A właściwie od starożytnego niemieckiego słowa hros.
         Które w angielskim przeszło metatezę hros>>hors.
         A w szwedzkim H się zniknęło. Hros>>ros.

         https://en.wikipedia.org/wiki/Gotland_pony
         gotland pony=gotland russ

         Wg takiej etymologii Rusowie to faceci na kucykach.

         Zobacz jak celtic q i p dzielą pony od koni.

         Polubienie

        • „Jest tak dużo słów w różnych językach które mogą pasować że wybór jest trudny.”

         Nestor z Kijowa w XI wieku rozróżniał plemiona ruskie od plemion słowiańskich. Czy zatem wybór jest aż tak trudny?

         Polubienie

        • Czy Nestor odróżniał brak końcówek w Proto-Balto-Slavic, itp? Kij z Nestorem i jego kroniką, ważne jest czy do Ciebie to dotarło i czy umiesz ten fakt jakoś skomentować?

         Polubienie

       • Przeczytajcie najnowszy wpis na eurogenes:
        https://eurogenes.blogspot.com/2021/01/the-great-shift.html

        A tam pokazuje, że pierwotni WHG od Bałtyku po Karpaty byli głównie R1b (zakładam, że jako mieszanka z I2) zaś R1a przyszło w neolicie mając tzw, domieszkę stepową,
        Próbki R1a z Fatyanowo są jak współcześni wschodni europejczycy, czyli którzy powstali na bazie Bałtów..

        No tak, trzeba już uznać za właściwe, że R1a jest bałtyjskie, zaś owo R1b zmieszane z I2a za prasłowiańskie, albo wprost słowiańskie.

        Polubienie

        • Końcówki Proto-Slavic i brak końcówek Proto-Balto-Slavic, itp. udowadniają, że Bałtów przed Słowianami nie było! Może R1a to UF, jak to twierdzi Carlos, ale na 100% nie IE, jak i I2a, jak to Ty twierdzisz.

         Polubienie

        • A x. Pietrzak napisał, że to migracja R1b od jamowców do niemiec, spowodowała pierwszy podział PIE na „bałtów” i „słowian”, który po ich przejściu zanikł, aby odnowić się dużo później z najściem N

         Polubienie

        • No to Robert powinien w końcu uderzyć tamże i stoczyć swój bój śmiertelny ze zwolennikami tzw. dryfu bałtyckiego, itp, o co od dawna wnoszę bezskutecznie? Wołanie to jednak jest po próżnicy jeno, jak mniemam…

         X. Pietrzak coś chyba ostatnimi czasy chiba ostro pogubił się w domysłach, patrz śmierć jego tzw. teorii świdersko-rudo-ostrowskiej, czy jak jej tam było… O południowej drodze R1a też od dawna jakby grobowa zapadła była tisza…

         Polubienie

        • X.Pietrzak niech za pewnik przyjmie dryf bałtyjski (ewentualnie bałtyjsko-aryjski) zamiast baltosłowiański a szybciutko znajdzie rozwiązanie.
         KAK jako kulturę słowiańską, CWC jako pierwotnie bałtyjsko-aryjską, która ona własnie rozpadła się i w zachodniej części, po zderzeniu z KAK została zeslawizowana.

         Ja zaś staczać bojów nie będe, bo trzeba siedzieć w tym na bieżaco i cały czas. miech archiwum, a widać gołym okiem, że ci tak siedzący od lat brną w bagnie i wyjścia znaleźć nie mogą, im więcej danych napływa tym bardziej się gubią.

         Polubienie

        • Dryf podobno zachodzi w małych i izolowanych populacjach, czy ówczesna „bałto-aryjska” populacja się do takich zalicza?

         Polubienie

        • „Dryf podobno zachodzi w małych i izolowanych populacjach, czy ówczesna „bałto-aryjska” populacja się do takich zalicza?”
         Dokładnie tak układa sie drzewo R1a, a podejrzanym o to, wręcz na pewno jest Z283, może wyżej. To R1a po raz pierwszy pojawia się w epoce brązu na Litwie, nie mając w sobie domieszki EEF.

         Polubienie

        • „A co z Karelczykiem i jego R1a pałętające się w okolicach kilka tysięcy lat wcześniej?”

         Nic, został (jego potomek) wchłonięty w czasie epoki brązu, a może nawet jeszcze póżniej, on jest przydatny ale do dyskusji, że R1a pochodzi z europy wschodniej, a nie południowej, Anatolii czy Indii.

         Polubienie

   • „Jednak z piciem i apa jest taki problem, że gdyby ktoś nie zachował być może oryginalnego IE słowa apa – woda, to my nie wiedzielibyśmy że nasze napić czy napój to po prostu na+ap+it i na+ap+oj.”

    Wiedzielibyśmy, byłby to rdzeń .P. czyli wszystkie aPa, iPi, ePa byłyby równorzędne.

    Poza tym na wodę musi być wiele innych słów, jak to angielskie more more czyli więcej, więcej=morze, czy greckie oKeaNos jako oKalaNas czyli otacza nas swoim bezmiarem, jeszcze większym niż morze.

    itd itd

    Polubienie

 21. https://eurogenes.blogspot.com/2021/01/that-old-chestnut-northeast-vs.html

  That old chestnut: Northeast vs Northwest Euros

  In the last comment thread reader Greg put forth this question:

  David, when are you going to explain the genetic discrepancy between Northeastern and Northwestern Europeans? You know, the one that people believe is due to Baltic Hunter-Gatherer admixture, whereas you believe it is due to genetic drift? You ought to make a post about this issue at some point, because a lot of people are wondering what’s causing the differences.

  Well, Greg, this issue has been discussed to the proverbial death here and elsewhere. In fact, there were two posts and rather lengthy comment threads on the same topic at this blog just a few months ago. See here and here.

  Nevertheless, it seems that a fair number of people are still befuddled, so I’m going to try to explain this one last time, as briefly as a I can using just a handful of f4-stats.

  Admittedly, Northeast Europeans generally do pack higher levels of indigenous European hunter-gatherer ancestry than Northwest Europeans. This is especially true of Balts, who show more of this type of ancestry than even Scandinavians in practically every type of analysis.

  The f4-stats below back this up unambiguously. Note the significantly positive (>3) Z scores, which suggest that Latvians and Lithuanians harbor more Baltic hunter-gatherer-related ancestry than Norwegians and Swedes.

  Chimp Baltic_HG Norwegian Latvian 0.001301 7.114
  Chimp Baltic_HG Swedish Latvian 0.001017 4.205
  Chimp Baltic_HG Norwegian Lithuanian 0.001023 7.341
  Chimp Baltic_HG Swedish Lithuanian 0.000763 3.408

  Greg, I know what you’re thinking: the naysayers are right! But wait, because there’s a twist to this tale. Check out these f4-stats:

  Chimp Baltic_HG Norwegian Belarusian 0.000265 1.934
  Chimp Baltic_HG Swedish Belarusian 0.000152 0.7
  Chimp Baltic_HG Norwegian Polish 6.4E-05 0.519
  Chimp Baltic_HG Swedish Polish -0.000235 -1.074

  Please note, Greg, that none of the Z scores reach significance, which means that these Northwest Europeans and Slavs are symmetrically related to Baltic_HG. They’re also symmetrically related to other relevant ancient groups such as the Yamnaya steppe herders. This, of course, suggests that they harbor very similar levels of basically the same ancient genetic components.

  Chimp Karelia_HG Norwegian Belarusian 0.000136 0.844
  Chimp Karelia_HG Swedish Belarusian 7.9E-05 0.32
  Chimp Karelia_HG Norwegian Polish -4.7E-05 -0.304
  Chimp Karelia_HG Swedish Polish -0.000134 -0.54

  Chimp Yamnaya_Samara Norwegian Belarusian -0.000134 -1.085
  Chimp Yamnaya_Samara Swedish Belarusian -6.6E-05 -0.34
  Chimp Yamnaya_Samara Norwegian Polish -0.000225 -1.995
  Chimp Yamnaya_Samara Swedish Polish -0.000311 -1.574

  Chimp Barcin_N Norwegian Belarusian -0.000335 -2.809
  Chimp Barcin_N Swedish Belarusian -0.000284 -1.491
  Chimp Barcin_N Norwegian Polish -0.000222 -2.057
  Chimp Barcin_N Swedish Polish -0.000318 -1.662

  Chimp Baikal_N Norwegian Belarusian 0.000186 1.3
  Chimp Baikal_N Swedish Belarusian -7E-05 -0.33
  Chimp Baikal_N Norwegian Polish -4.6E-05 -0.351
  Chimp Baikal_N Swedish Polish -0.000477 -2.277

  Interestingly, pairing up Ukrainians with English samples from Cornwall and Kent produces similar outcomes. But that’s because most ancient ancestry proportions in Europe show a closer correlation with latitude than longitude.

  Chimp Baltic_HG English_Cornwall Ukrainian 0.000282 2.242
  Chimp Baltic_HG English_Kent Ukrainian 0.000225 1.748

  Chimp Karelia_HG English_Cornwall Ukrainian 0.000323 2.175
  Chimp Karelia_HG English_Kent Ukrainian 0.000239 1.634

  Chimp Yamnaya_Samara English_Cornwall Ukrainian -6.6E-05 -0.569
  Chimp Yamnaya_Samara English_Kent Ukrainian -0.000112 -0.977

  Chimp Barcin_N English_Cornwall Ukrainian -0.000519 -4.641
  Chimp Barcin_N English_Kent Ukrainian -0.000598 -5.232

  Chimp Baikal_N English_Cornwall Ukrainian 0.000385 2.874
  Chimp Baikal_N English_Kent Ukrainian 0.00036 2.836

  Now, Greg, if at least in terms of genetic ancestry, Latvians, Lithuanians, Belarusians, Poles and Ukrainians all qualify as Northeast Europeans, then what makes them different, as a group, from Northwest Europeans? Do you believe that the key factor is admixture from Baltic hunter-gatherers? Or is it genetic drift?

  Of course, considering all of the f4-stats above, logic dictates that it must be relatively recent genetic drift.

  Keep in mind, however, that this only applies to Balto-Slavic speaking Northeast Europeans without significant Uralian ancestry. Overall, Uralic speakers have a more complex population history, and indeed genetic differences between them and Northwest Europeans are in large part due to somewhat different ancestry proportions and also Siberian admixture.

  See also…

  So who’s the most (indigenous) European of us all?

  Posted by Davidski at 4:19:00 AM 73 comments:

  Labels: admixture, ancient ancestry, ancient DNA, Balto-Slavic, Balts, Celtic, Germanic, I1, Nordic, Northeastern Europe, Northwestern Europe, R1a, R1b, Scandinavia, Slavs, Yamnaya

  Polubienie

  • Genos Historia said…
   @Greg, If you think about it, there are two main reasons for the North to South difference in Europe.

   1: Anatolian farmers in Early Neolithic did not settle East Europe much farther north than Hungary. This is ultimately why there Northeast Europe has less farmer ancestry.

   2: Steppe migrations mainly came from Corded Ware. So they mainly went from north to south. This is why Northern Europe has higher Steppe ancestry.

   Modern East/West Slavs don’t have a lot of hunter gatherer compared to what existed in the region in Bronze and Iron age. There used to be more excess hunter gatherer populations in Poland, Hungary, Ukraine. But it was not universal, seems to have varied a lot.

   Welzin BA in Germany, Bronze and Iron age samples from Hungary have lots of hunter gatherer. Their DNA really demonstrates that they impart descended from the last hunter gatherers of mainland Europe.

   It wasn’t just in East Baltic that late hunter gatherer ancestry survived. There were hunter gatherer populations in East Baltic, Poland/Ukraine who „survived.” The ones in Northern Russia who were wiped out by Fatyanovo, the ones in Scandinavia mainly disappeared but contributed a little to Saami.
   January 17, 2021 at 11:24 AM

   ambron said…
   One thing seems certain: the currently observed gradient of the Balto-Slavic drift has nothing to do with medieval Slavic migrations (or has only little to do).
   January 17, 2021 at 11:37 PM

   Greg said…
   @Davidski
   Thank you for the explanation! This has been long overdue, and I’m going to be linking to this post whenever someone brings this issue up in the future. When do you estimate this recent genetic drift to have occurred?

   @Genos Historia
   I took a look at your West Eurasia index2, and Dutch people don’t seem to differ from other Northwest European ethnicities in terms of admixture proportions. According to your list, Englishmen seem to have more Steppe admixture than I imagined at 43.7% „Yamnaya”, although I don’t know what you’re using as a proxy for the WSH ancestry. I do agree with you in regards to Northern Frenchmen, Belgians and South Germans though. Where do you draw the line between Northern and Southern Europeans?

   I am aware of the genetic history of Northern Europe in general; the only „hangup” that I’ve been having of late is in regards to Northeastern Europeans not clustering as tightly with Northwestern Europeans as they should given their practically identical autosomal proportions, although now I obviously understand that this topic is considerably more nuanced than I had previously thought. As far as I’m concerned, there are two primary „clusters” within the general European macrocluster: one firmly Northern European and one firmly Southern European, glued together by autosomal intermediaries such as the French and the former Yugoslavs to form a gradient of sorts.
   January 18, 2021 at 3:29 AM

   Davidski said…
   I think this process started within a specific Corded Ware population in Eastern Europe, and was very rapid, so that it already hit its peak in the Bronze Age. Since then it’s been diluted considerably, even in the Baltic states.

   Early Slavic samples – and I mean real Slavs and not samples like the Medieval Germans that we analyzed here recently – will actually look very Baltic and more eastern than Poles, Belorussians, Ukrainians and even most Russians. So it’ll be interesting to see when the West and East Slavs acquired their western ancestry and from which populations exactly.
   January 18, 2021 at 3:41 AM

   EastPole said…
   @Davidski
   I think your story about Slavs is very confusing. We have to start from the very beginning to try to untangle it.

   We know that R1a-M417 was not very popular and dominating on the steppe, so it was not PIE. Migration of R1a to Poland where CWC originated was not PIE migration but the migration of proto-Indo-Slavs, one of many IE groups on the steppe. Then Z93 left and went east. What R1a CWC remained was proto-Balto-Slavs. Balts went north, mixed with HG, drifted. What remained was proto-Slavs who mixed with remaining EEF-HG tribes. Then there was that Baltic and Slavic melting pot from which Unetice and Trzciniec cultures emerged. Western Unetice was influenced more by BB so their language is uncertain, but from Nitra, Eastern Unetice and Trzciniec all sorts of Slavic and Baltic tribes originated, diverged, converged etc.

   You cannot say anything specific about the origin of Slavs because as linguists say :

   “we can hardly date the ‘emergence’ or ‘separation’ of proto-Slavonic or proto-Slavonic dialects from Indo-European dialects because of the proper uninterrupted Indo-European origin of Slavonic.”

   Now that R1b are clearly linked with Italo-Celto-Germanic languages we can separate their history from our.
   January 18, 2021 at 5:12 AM

   Simon_W said…
   @EastPole
   „Migration of R1a to Poland where CWC originated was not PIE migration but the migration of proto-Indo-Slavs, one of many IE groups on the steppe.”

   It doesn’t seem plausible to me that there were many different IE groups on the EMBA steppe, so to say the different later IE ethnicities in an embryonic state. It makes more sense to think that ethnic/linguistic differentiation arose as a consequence of geographic distance and separation, and therefore mostly after migration.
   January 18, 2021 at 6:01 AM

   Arza said…
   @EastPole
   Nitra, Eastern Unetice and Trzciniec

   And Hatvan/Otomani-Fuzesabony, Gava, Vekerzug or even La Tene:

   source – all modern averages + Yamnaya, Iron Gates and Barcin to capture things that are way outside of modern diversity

   Target: HUN_Vekerzug_IA:I20746
   Distance: 2.4279% / 0.02427860 | R3P
   65.2 Slovakian
   21.8 Basque_Spanish
   13.0 TUR_Barcin_N

   Target: HUN_Vekerzug_IA:I20745 (Y-DNA I1)
   Distance: 2.5237% / 0.02523745 | R3P
   88.4 Slovakian
   8.2 SRB_Iron_Gates_HG
   3.4 Yamnaya_RUS_Samara

   Target: HUN_Vekerzug_IA:I20743
   Distance: 2.3913% / 0.02391327 | R3P
   62.4 Bosnian
   21.2 Basque_Spanish
   16.4 SRB_Iron_Gates_HG

   Target: HUN_LaTene_IA:I20774
   Distance: 2.0560% / 0.02055971 | R3P
   65.0 German_East
   20.4 Basque_French
   14.6 Lithuanian_PZ

   Target: HUN_LaTene_IA:I20774 (without German_East)
   Distance: 2.0866% / 0.02086649 | R3P
   44.4 Russian_Smolensk
   30.8 Orcadian
   24.8 Basque_French

   Target: HUN_Hatvan-Fuzesabony_BA:I20772 (Y-DNA R1a)
   Distance: 1.8706% / 0.01870620 | R3P
   53.4 French_Pas-de-Calais
   39.4 Latvian
   7.2 Yamnaya_RUS_Samara

   Target: HUN_Gava_BA:I20771
   Distance: 3.1854% / 0.03185423 | R3P
   63.6 Slovakian
   28.2 Spanish_La_Rioja
   8.2 SRB_Iron_Gates_HG

   G25 coordinates:
   https://drive.google.com/file/d/1H8JsPW3JyOk4rBZz7mcl5w1eQ0ox1qGS/view
   January 18, 2021 at 6:29 AM

   ambron said…
   David, if the drift had happened in the CWC in Eastern Europe, we would have expected to see him in the Steppe MLBA. As I understand it, early Slavs are supposed to look like Lithuanians or Latvians, and maybe even Bronze Age Balts. Where and from what period do these samples come from? If we do not genetically distinguish the early Slavs from the Balts, we can only infer about the Slavic homeland on the basis of linguistic data (toponymy).
   January 18, 2021 at 7:29 AM

   Genos Historia said…
   @Greg,
   „Where do you draw the line between Northern and Southern Europeans?”

   I would include Northern Germany, Northern Dutch, British Isles, Scandinavia as in Northwest European category. Davidski used to call this ‚North Sea’ before ancient DNA. But I wouldn’t include West/South Germany, South Dutch, and North French. Even though geographically they are in Northwest Europe. But genetically they pull too south. The foundation of Northwest Europe is Bronze age Britain/Netherlands. But really, just Northwestern Corded Ware or maybe more specifically Single Grave culture is the foundation. Bronze age Britain, Iron age Scandinavia, Early German tribes are all very similar to each other. France/Celts pull are the same as them but have extra farmer ancestry. Most modern Northwest Europeans pull south from them and this is because of French-like/Celtic admixture throughout history.
   January 18, 2021 at 11:32 AM

   Genos Historia said…
   @Greg,

   Northwest Europeans come from Single Grave (also Battle Axe) variant of Corded Ware.

   Northeast Europeans (Balto-Slavs) come Eastern Corded Ware groups we don’t know yet.

   Southwest Europeans are Single Grave plus lots of southern Farmer ancestry.

   Corded Ware (Indo Europeans) is the grandaddy who made the last change in Europe’s population genetics, and established the foundation for modern variation. Northern Europe has more Steppe because Corded Ware first went into Northern Europe then moved Southwest, but Spain then eventually Central Italy were also impacted.
   January 18, 2021 at 11:39 AM

   Genos Historia said…
   @Greg,
   Since Bronze age there has been a continuous cline connecting all of Western Europe from North to South. There hasn’t been mutually exclusive North to South clusters. France and Southern Germany have always been intermediates. But in Northeast Europe, I think there may have been huge distinction between North and South. With no cline. Italian/Croatia BA like populations south of Poland. And Welzin BA and Slavic like populations north of Hungary. This distinction would be due to the combination of Corded Ware never moving into Southeast Europe and Anatolian farmers having a weak presence in Northeast Europe.
   January 18, 2021 at 11:43 AM

   EastPole said…
   @Simon_W
   “It doesn’t seem plausible to me that there were many different IE groups on the EMBA steppe, so to say the different later IE ethnicities in an embryonic state. It makes more sense to think that ethnic/linguistic differentiation arose as a consequence of geographic distance and separation, and therefore mostly after migration.”

   Steppe is huge. Geographic distances are large. Steppe was very poorly populated before Yamnaya. Small groups living close to rivers. More probable that PIE split into different IE languages on the steppe than in Poland. R1a and R1b migrated separately from the steppe. They didn’t mix because there are no R1a and R1b mixed tribes. Most likely genetic barrier was due to cultural differences: different languages, religions etc, and that barrier was already present on the steppe before 3000 BC. No R1a in Yamnaya.
   January 18, 2021 at 1:14 PM

   Davidski said…
   @EastPole
   We know that R1a-M417 was not very popular and dominating on the steppe, so it was not PIE. This statement doesn’t make any sense. Just one R1a-M417 may have been present in the PIE community on the steppe. And there was at least one, otherwise we wouldn’t see the massive founder effect in R1a-M417 that obviously started in the Proto-CWC population.
   January 18, 2021 at 2:34 PM

   Davidski said…
   @ambron
   David, if the drift had happened in the CWC in Eastern Europe, we would have expected to see him in the Steppe MLBA. But Steppe MLBA derives from Fatyanovo, and Fatyanovo existed already around 2,600 BCE.
   January 18, 2021 at 2:36 PM

   Archi said…
   @EastPole

   ” Steppe was very poorly populated before Yamnaya. ”
   It is nonsense.

   ” More probable that PIE split into different IE languages on the steppe ”
   It is nonsense.

   Davidski said…
   „But Steppe MLBA derives from Fatyanovo”
   It is not fact.
   January 18, 2021 at 3:55 PM

   EastPole said…
   @Davidski
   “Just one R1a-M417 may have been present in the PIE community on the steppe. And there was at least one, otherwise we wouldn’t see the massive founder effect in R1a-M417 that obviously started in the Proto-CWC population.”

   I used to believe that we will find a R1a-M417 dominated powerful advanced culture on the steppe the expansion of which will explain the expansion of IE languages and cultures. You told us that it is not the case. So I am puzzled. It is hard to believe that it all started from the small group of poor steppe refugees.
   January 18, 2021 at 4:06 PM

   EastPole said…
   @Archi
   Before wheel and wagon steppe was not densly populated. It is a fact.
   January 18, 2021 at 4:09 PM

   Davidski said…
   @EastPole
   I guess you missed the part where I said that Usatovo was R1a.
   January 18, 2021 at 4:15 PM

   EastPole said…
   @Arza
   “Nitra, Eastern Unetice and Trzciniec

   And Hatvan/Otomani-Fuzesabony, Gava, Vekerzug or even La Tene”

   I don’t know whether this ‘drift’ is real or only noise. In higher Principal Components dimensions which explain low percentage of variation, as is the case here, all sorts of strange effects happen. If it is real then probably Balto-Slavic CWC, which was originally the same as Indo-Slavic CWC (red circle), mixed with some HG around Baltic, in Poland and Hungary because there are many ‘drifted’ samples there:

   https://postimg.cc/WFL0GrPc

   As you know in Poland and Hungary there was the boundary between EEF and HG’s and all sorts of EEF-HG mixes existed.
   January 19, 2021 at 2:52 PM

   Polubienie

 22. Pingback: 289 Końcówki Proto-Slavic *-ka, *-kъ, *sь, *-cě, *-ci, *-ki (i te brakujące), *bajьka, *syrovatъka, *žuka, *žuti, *dьnьsь, *rěkà, *śis, *-ḱe, *-kos, *-ḱos, *-kasa, *-ćasa, *-kas, *-akah i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa |

 23. Co do „starożytności” łaciny, jej pierwotności, itp. Jak widać PRaW, PRaWO, PRaW+iC’, itp nie są nikomu znana, ani kojarzone… Podobnie jest z KReW, KRWaWY, KRWaWiC’, itp., czy Z”o’R, So’R+oWy, itp., patrz firlko-germańskie fyfoty poniżej. Przypominam, że ubezdźwięcznienie, czyli tzw. rough breathing rządzi nie tylko w tzw. j. starogreckim!!

  Przy okazji tego powyżej, S. Ambrozak i inni allo-allo majom kolejnom zagwozdkę do przegryzienia i przełknięcia, patrz brak tzw. miękkiego k, k’/K’…


  Where does „Bravo!” come from? Etymology of the Italian word „BRAVO”

  Ecolinguist
  That was terrific! Bravo, Mr. Picard! 👏🏼We do use the word ‚brawo’ in Polish but what’s interesting is that we use the word „brawa” as the plural form of ‚brawo’ and it’s an exclamation encouraging people to clap at the end of a performance, something like ‚applause!’ or ‚give a round of applause!’ 🤓

  polýMATHY
  That’s very cool! And I’m so sorry I mispronounced mówić 🤦‍♂️ I know better…

  Ecolinguist
  @polýMATHY You were almost there with ‚mówić.’ I listened to it a few times to make sure and I think you pronounced ‚ó’ as long ‚o’ instead of just ‚u’. 🙂 But I think your Czech pronunciation is on point!! 😎

  https://en.wiktionary.org/wiki/bravo

  English
  Etymology
  From Italian bravo. Doublet of brave.

  Italian
  Etymology
  Uncertain. Probably from Vulgar Latin *bravus, from a fusion of Latin prāvus and barbarus.[1] Less likely from Provençal brau (“show-off”), from Gaulish *bragos (compare Middle Irish breagha (modern breá) ‚fine’, Breton braga ‚to strut’).[2] Or perhaps borrowed from a descendant of Proto-Germanic *hrawaz (“raw, uncooked”). Or possibly from a root *bravus, from bravium. Borrowed into French and English as brave.

  Pierre Carpentier, in an 18th-century edition of du Cange’s 17th-century dictionary of medieval and modern Latin, argued Latin branus originated in a misreading of Italian and Spanish bravo.[3] However, George Nicholson argues the opposite in a 1950 Festschrift article, namely bravo being a misreading of Latin branus, which would have the origin du Cange had originally argued for, from Old French brahaigne (“barren”) (see barren).[2] Compare English gravy, possibly a misreading of French grané (“stew”).

  Pronunciation
  IPA(key): /ˈbra.vo/
  Hyphenation: brà‧vo
  Rhymes: -avo

  Adjective
  bravo (feminine singular brava, masculine plural bravi, feminine plural brave) (superlative bravissimo)

  (used before the noun) good, well-behaved
  good, skilful, capable, clever, fine
  good, obedient
  (obsolete) brave, bold
  (obsolete, of animals) wild, untamed
  (obsolete, of places) harsh

  Related terms
  bravaccio
  bravamente
  bravare
  bravata
  bravazzo
  braveria
  bravino
  bravura

  Interjection
  bravo! m (f brava!, m pl bravi!, f pl brave!)
  well done!, good show! (theater) bravo!

  References
  ^ Coromines, Joan; Pascual, José A. (1983–1991) , “bravo”, in Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (in Spanish), Madrid: Gredos, →ISBN
  http://blog.oup.com/2013/11/brave-etymology-word-origin/
  ^ http://ducange.enc.sorbonne.fr/BRANA

  …..

  https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/hrawaz

  Reconstruction:Proto-Germanic/hrawaz

  Proto-Germanic
  Etymology
  From Proto-Indo-European *krewh₂- (“raw meat, fresh blood”).

  Pronunciation
  IPA(key): /ˈxrɑ.wɑz/

  Adjective
  *hrawaz
  raw, uncooked

  Inflection
  Declension of *hrawaz (a-stem)

  Descendants
  West Germanic: *hrau
  Old English: hrǣw, hrēaw, hrēow, hrā
  Middle English: ra, rau, raw
  Scots: rau, raw
  English: raw
  Old Frisian: *hrā, *hrē
  Saterland Frisian: räi
  West Frisian: rau
  Old Saxon: hrāo
  Middle Low German: rō
  Old Dutch: *rao, *rō
  Middle Dutch: roo, rou, raeu
  Dutch: rauw
  Old High German: rāo, rō
  Middle High German: rā, rō, rou
  German: roh
  Luxembourgish: réi
  Yiddish: רוי‎ (roy)
  Old Norse: hrár
  Icelandic: hrár
  Faroese: ráur
  Norwegian: rå
  Old Swedish: rār
  Swedish: rå
  Old Danish: rā
  Danish: rå
  Elfdalian: rå
  Gutnish: råar
  Scanian: aráer
  → Finnish: raaka

  Further reading
  Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN
  Jens Elmegård Rasmussen, Germanic Verschärfung, in Historical Linguistics, 1987: Papers from the 8th International Conference (discusses *hrawaz, its PIE etymon *krewh₂ which it notates *kreu̯h₂, the OE and OS and ON descendants, and the borrowing by Finnish)

  …..

  https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/krewh%E2%82%82-

  Reconstruction:Proto-Indo-European/krewh₂-

  Proto-Indo-European
  Root
  *krewh₂-

  blood outside the body (as of a wound)

  Usage notes
  PIE distinguished two roots for „blood”, depending on whether it was found inside the body or outside. The former was *h₁ésh₂r̥, the latter *krewh₂-. The lexical distinction between the two is argued to indicate two distinct metaphorical sets, which have been preserved in various derivatives and extensions in the daughters.

  The root *krewh₂- yielded words signifying aggression (e.g. in derivatives such as Latin crūdēlis (“cruel”), Sanskrit क्रूर (krūra, “cruel”) and Ancient Greek κρούω (kroúō, “to beat, whip, crush”)) and dying, seen metaphorically in terms for the hardening (or freezing) of „outside blood” (e.g. in derivatives such as Latin crusta (“crust”), Old Irish crúaid (“hard”), Latvian kreve (“coagulated blood”) and Ancient Greek κρύος (krúos, “cold”)). The semantic field was thus associated with wounding, death, and drying out/hardening of the body.

  On the other hand, the root *h₁ésh₂r̥ has been associated with the notion of life-giving bodily fluid, and also with the patrilineal line in kinship terminology.

  Synonyms
  *h₁ésh₂r̥ (“(flowing) blood”)
  Derived terms
  Terms derived from the Proto-Indo-European root *krewh₂-
  *kréwh₂-s ~ *kruh₂-és
  *kréwh₂-s ~ *kruh₂-s-és
  *kruh₂-ró-s

  …..

  https://en.wiktionary.org/wiki/pravus#Latin

  Latin
  Etymology
  From Proto-Italic *prāwos, from Proto-Indo-European *preh₂-wo-s, from *preh₂- (“to bend”). Cognate with prātum.

  Pronunciation
  (Classical) IPA(key): /ˈpraː.wus/, [ˈpɾaː.wʊs̠]
  (Ecclesiastical) IPA(key): /ˈpra.vus/, [ˈpraː.vus]

  Adjective
  prāvus (feminine prāva, neuter prāvum, comparative prāvior, superlative prāvissimus, adverb prāvē); first/second-declension adjective

  crooked, deformed
  depraved, perverse, wicked
  (…)

  …..

  https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/preh%E2%82%82-

  Reconstruction:Proto-Indo-European/preh₂-

  Proto-Indo-European
  Etymology
  From *per- (“before”).

  Root
  *preh₂-

  before, in front
  (…)

  Polubienie

 24. Wstawiam tu tu, ponieważ na gorze jest już za ciasno.

  https://bialczynski.pl/2021/01/31/ksiadz-stanislaw-pietrzak-praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-i-jezykow-europy-azji-i-ameryki-w-poludniowo-wschodniej-polsce-tropie-29-01-2021/#comment-67548

  Gira Navoke2 lutego 2021 o 20:15
  @ Pan Białczyński
  Przeczytałem artykoł dwukrotnie, i nigdzie nie znalazłem wzmianki na temat wkładu Y I2 w etnogenezę i język słowian. Pan twierdzi, że jest to oczywistość i dlatego ks. Pietrzak nie musi poruszać tego tematu. To dlaczego mnóstwo razy łączy R1a z R1b? Bo to jest nie oczywiste? Czy od teraz będziemy mieli już nie tylko R1a + I2, ale i +R1b ?

  A w których częściach Polski mamy dziś znaczący udział Y I2 ? Ano na ziemiach odzyskanych i wschodnich rubieżach, Czyli późny i nawet udokumentowany napływ ze wschodu. W centrum prawie nie ma. Tzn., że centrum niesłowiańskie?

  https://bialczynski.pl/2021/01/31/ksiadz-stanislaw-pietrzak-praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-i-jezykow-europy-azji-i-ameryki-w-poludniowo-wschodniej-polsce-tropie-29-01-2021/#comment-67553

  Białczyński2 lutego 2021 o 21:11
  Polska to I Rzeczpospolita, łącznie z Litwą i Łotwą Białorusią, Ukrainą , Wołoszą. Tam należy szukać I1 i I2.Jest go mnóstwo współcześnie i kopalnego też.Tę chusteczkę do nosa jaka dał Polakom Stalin trudno nawet porównać do II RP, a co dopiero do I Rzeczpospolitej, albo do kultury Cermaiki Sznurowej, czy zasięgu Kultury Łużyckiej.

  Przepraszam ale na tym poziomie dyskutowaliśmy tutaj 10 lat temu. Rozumiem że wciąż otwierają się oczy nowym pokoleniom Polaków i licznym starym pokoleniom które te oczy miały zamknięte, ale … jestem zmęczony powtarzaniem truizmów.

  …..

  No to jak to z tym „pra-słowiańskim” I2a było, patrz uniki powyżej, co Robercie? Dlaczego I2a przynajmniej nie było „aryjskie” i nie zasiliło kasty braminów w Sindiach, hm?

  Polubienie

  • Czekając na odpowiedź j.w. puszczam cd…

   https://bialczynski.pl/2021/01/31/ksiadz-stanislaw-pietrzak-praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-i-jezykow-europy-azji-i-ameryki-w-poludniowo-wschodniej-polsce-tropie-29-01-2021/#comment-67555

   Gira Navoke 2 lutego 2021 o 21:51
   No właśnie I2a należy szukać na wschód od Karpat, a nie w Polsce. Zaś kopalne I2a w Polsce w większości albo zanikło, albo się wyprowadziło. Mały procent na terenach rdzennej Polski przeczy wspólnej egzystencji i mieszaniu się. Nawet gdyby nie fatalna dynastia Wazów, i udałoby się nam w pełni spolonizować wschodnich sąsiadów i wszycsy bylibyśmy Polakami, to nadal w centralnej Polsce udział I2a był by znikomy.

   Co do KCSz ciężko ją w całości posądzać o polskość. Nie wszędzie R1a było na tyle liczne by zchować swój pierwotny język. Takie I2 czy R1b napewno wywierało wpływ na zmiany językowe.

   https://bialczynski.pl/2021/01/31/ksiadz-stanislaw-pietrzak-praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-i-jezykow-europy-azji-i-ameryki-w-poludniowo-wschodniej-polsce-tropie-29-01-2021/#comment-67559

   Białczyński 3 lutego 2021 o 05:45
   Pisze pan zwykłą nieprawdę i na tym opiera swój wywód. I2 najwięcej jest nad Dunajem i na Bałkanach, gdzie nie było lodowca. I2 źle znosił zimno, a Dunaj to jest kolebka cywilizacji w Europie. Więc jak to było pana zdaniem, wtedy kiedy cała populacja Europy liczyła kilkadziesiąt tysięcy ludzi. R1a przyszli ze Stepu nad Dunaj i co? Nie kontaktowali się z I2, nie robili wymiany handlowej?

   Trudno dyskutować przy takim myśleniu gdzie jedynym argumentem jest sztuczna, broniona przez WOP przed obcymi obecna Polska w granicach stalinowskich. Widzę że w ogóle nie ma pan pojęcia jak wyglądała ludność np. Krakowa przed II wojną światową – ilu tu żyło Żydów, Niemców, Ormian, Węgrów, Słowaków, Chorwatów i Serbów.

   To była populacja Międzymorza reprezentatywna dla I RP. W czasach piramid kujawskich i KCS nie było kontroli na granicach i komunizmu, który obcych wpuszczał tylko do Warszawy i kontrolował ich ruchy przez prostytutki Moskiewskie z SB.

   R1a wszedł do Europy i normalnie mieszał się z tym co tu było – a najwięcej było I1 i I2. Na północy R1a zmieszał się z I1, który ma cechę wytrzymałości na zimno, a nad Dunajem z I2. Innych było mało, jak na lekarstwo – G, J itp.

   https://bialczynski.pl/2021/01/31/ksiadz-stanislaw-pietrzak-praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-i-jezykow-europy-azji-i-ameryki-w-poludniowo-wschodniej-polsce-tropie-29-01-2021/#comment-67560

   Białczyński 3 lutego 2021 o 05:51
   Co do siły języka R1a+I2 to proszę sobie prześledzić języki i skład haplogrup męskich Bałkanów – Wszędzie tam nawet przy niewielkim udziale R1a mówi się po słowiańsku, ale decydującym składnikiem jest zawsze duża liczebność I2. Tam gdzie jej nie ma jak w Grecji język jest niesłowiański, tam gdzie jest więcej R1b niż R1a + I2 język jest niesłowiański. Z języka I1 i I2 mało przeszło do wspólnej mowy bo innowacje przywieźli R1a (konie, koło, rolnictwo), a I1 i I2 byli łowcami od 30 000 lat.

   I1 i I2 – nie wyparowali – są i żyją nadal w bardzo dużej liczbie i to w całej Europie.

   Serbowie lansują nawet teorię że prawdziwie słowiańska I2 i dlatego od nich pochodzi słowiańskość autochtoniczna oraz że I2 narzucił swój język R1a. To nie jest prawda, ale ta symbioza jest oczywista jeśli się zastosuje co najmniej 3 narzędzia do rozkminienia układu z KCS albo wcześniejszych układów z relacji Vincza/Tripolje – Pre-Scytowie i Pre-Sarmaci. Te 3 narzędzia to archeologia, genetyka genealogiczna 9współczesnego dna) i kopalnego DNA – paleogaenetyka oraz językoznawstwo.

   W pewnym momencie (uchwyconym w archeologii przez Renfrewa) Pre-Scyci którzy żyli pokojowo z Vincza (a więc mieszali się) nagle atakują Vincza i zaczynają ja niszczyć, a na koniec Vincza zastąpiona zostaje przez nowości archeologiczne pre-scytyjskie. W tym samym czasie Pre-Scyci kolegują