283 C, Ц, цедить, cedítʹ, cedzić, Pra-Słowiańskie oboczne końcówki -це, -ьce, -ьcь, -ьca, -ьkъ, -ъkъ, -kъ i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

Cedźcie lepiej słowa przez zęby, nieme przeciw-słowiańskie niemoty!


Na podstawie powyższych i poniższych danych twierdzę, że:

 • ofitzjalna wykładnia jakoby Pra-Słowiańskie dźwięki wysokoenergetyczne powstały z rzekomo pierwotnych dźwięków niskoenergetycznych, to gówno prawda,
 • oparta jedynie na wtórnym upośledzeniu, polegającym na wrodzonej nieumiejętności wymowy pierwotnych dźwięków wysokoenergetycznych, przez osoby posługujące się Od-Pra-Słowiańskimi językami skreolizowanymi i wtórnie ubezdźwięcznionymi,
 • tzw. centum / kentum, jak np. języki germańskie, italo-celtyckie, greko-armeńsko-albańskie,
 • a częściowo też i tzw. satem, jak języki bałtycko-indo-irańskie.

A nawet jeśli tkwię w mylnym błędzie,..

KAŻDA SŁOWIANKA I KAŻDY SŁOWIANIN,.. a szczególnie KAŻDA POLKA I KAŻDY POLAK,

MAJĄ POWÓD BY BYĆ DUMNYMI Z FAKTU, że NASI PRA-SŁOWIAŃSCY PRZODKOWIE STWORZYLI DŹWIĘKI (wysokoenergetyczne, jak np. C, C’, C”, itp., i nosowe, jak ą i ę), TAK RZADKO UŻYWANE NA ŚWIECIE,.. a MY CIĄGLE WYMAWIAMY JE NA CO DZIEŃ…

…..

Ponowię moje pytania z poprzedniego wpisu, ale dodam też i następne:

Jak to jest w ogóle ofitzjalnie możliwe, że w Proto-Slavic mogły jednocześnie istnieć

Twierdzę, że:

 • żadne ofitzjalne „prawa językowe”, a szczególnie takie nawiązujące do rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, NIE PRZEWIDUJĄ TEGO, żeby wysokoenergetyczny dźwięk zapisywany jako C, istniał już w tzw. Proto-Slavic przed ich wystąpieniem,

 • faktem jednak jest, że ofitzjalnie taki stan miał miejsce, patrz Proto-Slavic *cěditi,

 • logicznie zaprzecza to wszystkiemu, co ma niby wynikać i z tych rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jak i ze wszystkiego, co do tego nawiązuje.

O Pra-Słowiańskich / Proto-Slavic końcówkach jak *-ačь, *-ikъ, *-kъ, *-ъka, *-ъkъ, *-ьca, *-ьcь, *-čь, *akъ i tzw. PIE *-keh₂, *-os, pisałem już we wpisach 224.

W tym wpisie nie dam rady opisać wszystkich wzajemnie wykluczających się zagadnień związanych z obocznościami końcówek, jednocześnie występujących w tzw. Proto-Slavic, jak i obecnie. Skupię się jedynie na dźwiękach zapisywanych, jako C i K. Dźwiękami zapisywanymi jako C”, T, G, itp., zajmę się w części następnej.

A i zapomniałbym. Postaci tzw. Proto-Balto-Slavic, itp., odpowiadających postaciom z tzw. Proto-Slavic znów ofitzjalnie nie stało…

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A6

ЦЦц (ce) – litera cyrylicy używana w językach białoruskimrosyjskimukraińskimserbskimmacedońskim oraz bułgarskim. Oznacza spółgłoskę [ʦ]. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tse_(Cyrillic)

Tse (Ц ц; italics: Ц ц), also known as Ce, is a letter of the Cyrillic script. (…) Tse is thought to have come from the Hebrew letter Ṣade ⟨צ⟩, via the Glagolitic letter Tsi (Ⱌ). The name of Tse in the Early Cyrillic alphabet is ци (tsi).

New Church Slavonic and Russian spelling of the name is цы. In Ukrainian and Belorussian its spelling is tse (це and цэ respectively). (…)

…..

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_alveolar_affricate

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarto-szczelinowa_dzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna

Spółgłoska zwarto-szczelinowa dziąsłowa bezdźwięczna (spółgłoska zwarto-szczelinowa przedniojęzykowo-dziąsłowa bezdźwięczna) – rodzaj dźwięku spółgłoskowego występujący w językach naturalnych, oznaczany w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej IPA symbolem [ʧ] lub [ʦ]. W innych systemach transkrypcji fonetycznej może bywa oznaczana symbolem [č][1]. Czyta się jak polskie „cz” lub „c”. (…)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C#Russian

цедить

Russian

Alternative forms
Etymology

From Proto-Slavic *cěditi, from Proto-Balto-Slavic *(s)koiʔd, from Proto-Indo-European *(s)koyd.

Pronunciation
 • IPA(key)[sɨˈdʲitʲ]
Verb

цеди́ть  (cedíimpf (perfective процеди́ть or отцеди́ть)

 1. to strain, to filter; to decant
 2. to speak through clenched teeth, to mutter
Conjugation
Derived terms

imperfective

perfective

Related terms

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B8#Macedonian

цеди

Macedonian

Etymology

From Proto-Slavic *cěditi (to strain, filter).

Verb

цеди  (cediimpf

 1. (transitive) to sieve
 2. (transitive) to wring out

Russian

Pronunciation
Verb

цеди́  (cedí)

 1. second-person singular imperative imperfective of цеди́ть (cedítʹ)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%8F#Bulgarian

цедя

See also: цеда

Russian

Pronunciation
Participle

цедя́  (ced)

 1. present adverbial imperfective participle of цеди́ть (cedítʹ)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B0

цеда

See also: цедя

Moksha

Suffix

-цеда  (ceda)

 1. indefinite singular ablative of це (ce)

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D1%86%D0%B5

це

Russian

Alternative forms
Etymology

From Proto-Slavic *-ьce.

Pronunciation
Suffix

-це  (ce)

 1. -y-ling forming diminutive nouns
  де́рево (dérevotree) + ‎-це (-ce) → ‎де́ревце (dérevcesapling, little tree)
  копы́то (kopýtohoof) + ‎-це (-ce) → ‎копы́тце (kopýtcesmall hoof)
  волокно́ (voloknófiberfilament) + ‎-це (-ce) → ‎волоко́нце (volokóncesmall fiber, small filament)
  де́ло (déloaffairmatter) + ‎-це (-ce) → ‎де́льце (délʹcesmall matter, small affair)
Declension
Derived terms

Serbo-Croatian

Etymology

From Proto-Slavic *-ьce.

Suffix

-це (Latin spelling -ce)

 1. Appended to words to create a neuter noun, usually to form a diminutive or as an expression of endearment, or to denote an object.
See also

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cce

Reconstruction:Proto-Slavic/ce

Proto-Slavic

Etymology

Reflects Proto-Indo-European *-ikóm, a neutral counter-part to Proto-Slavic *-ьcь mProto-Slavic *-ьca f.

Suffix

*-ьce n

 1. Denominal, forms diminutives from neutral nouns.
  *moldę (cub, baby) → *moldętьce (puppy, kitten, little one, etc.)
  *město (city, place, space, room) → *městьce (small town, tiny space/room)
  *okъno (window) → *okъnьce (small window)
  *pero (feather) → *perьce (plumule)
  *nebo (heaven) → *nebьce (palate)
  *aje (ovum, egg) → *ajьce (egg)
 2. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from.
  *sьrdьce (heart)
  *sъlnьce (sun)
Usage notes

When appended to *-ę or *-mę stems, the nt-/n-stem clears out, e.g.:

*dětę (child) → *dětenьce (small child)
*znamę (flag, token) → *znamenьce (small flag, token)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Cyrillic: -ьцє (-ĭce)-ице (-ice) (when attached to roots ending in *-je)
   Glagolitic: -ⱐⱌⰵ (-ĭce)-ⰹⱌⰵ (-ice) (when attached to roots ending in *-je)
  • Bulgarian: -це (-ce)
  • Macedonian: -це (-ce)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -це
   Latin: -ce
  • Slovene: -ce
 • West Slavic:
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cc%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/cь

Proto-Slavic

Etymology

From earlier *-ьkъ, from Proto-Indo-European *-ikos. Comparison with other languages points to the antiquity of denominal formations, which are most likely substantivized adjectives.[1] Cognate with Proto-Germanic *-igazLatin -icusAncient Greek -ικός (-ikós). Typically, these suffixes fulfill adjectival function (similar to Proto-Slavic *-ьnъ), however, sometimes their derivatives could also act as nominals like in Slavic.

Suffix

*-ьcь m

 1. Forms diminutives from nouns.
  *rogъ (horn) → *rožьcь (a small horn)
  *obolkъ (cloud) → *obolčьcь (a small cloud)
  *gordъ (city, town) → *gordьcь (a small town)
 2. Forms nouns from adjectives denoting persons having the specified property.
  *bordatъ (bearded) → *bordatьcь (a bearded man)
  *starъ (old) → *starьcь (an old man)
  *mǫdrъ (wise) → *mǫdrьcь (a wise man)
 3. Forms agent nouns from verbs.
  *plęsati (to dance) → *plęsьcь (dancer)
  *loviti (to hunt) → *lovьcь (hunter)
  *gǫdti > *gǫsti (to play a string instrument) → *gǫdьcь (musician)
  Synonyms: *-teľь*-čь*-ьnikъ
Declension
See also
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Cyrillic: -ьць (-ĭcĭ)
   Glagolitic: -ⱐⱌⱐ (-ĭcĭ)
  • Bulgarian: -ец (-ec)
  • Macedonian: -ец (-ec)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -ац-ец (Kajkavian)
   Latin: -ac-ec (Kajkavian)
  • Slovene: -ec
 • West Slavic:
Further reading
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 70f
 1. Brugmann, Karl. (1916) Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen: II. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch, 1. Allgemeines, Zusammensetzung (Komposita), Nominalstämme. Strassburg., pp. 487–491

UWAGA!

*rogъ (horn) → *rožьcь (a small horn)

*obolkъ (cloud) → *obolčьcь (a small cloud)

*gordъ (city, town) → *gordьcь (a small town)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Róg / Ro’G, Rożec / RoZ”+eC, Rożek / RoZ”+eK,

Obłok / oBL”o+K, Obłócz / oBL”o’+C”, Obłoczek / oBL”o+C”+eK,

Gród / G+Ro’D, Grodzić / G+RoDzi+C’, Gródek / G+Ro’D+eK


…..

Ofitzjalnie brak jest jakichkolwiek danych dotyczących tego *-ьkъ,.. ale gdzie indziej wiki sama podaje to:

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8Ck%D1%8A

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ьkъ.

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ьkъ

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ьkъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

Powrócę do tego poniżej, ponieważ *-ьkъ ofitzjalnie jest tożsame z *-ъkъ

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cca

Reconstruction:Proto-Slavic/ca

Proto-Slavic

Etymology

From earlier *-ьka, from Proto-Balto-Slavic *-ik, from Proto-Indo-European -i-keh₂.

Suffix

*-ьca f

 1. Denominal, forms diminutives.
  *myšь (mouse) → *myšьca (a small mouse; muscle)
  *vьrvь (rope) → *vьrvьca (cord, string)
 2. Deverbal (from the stem), forms agent nouns.
  *ubiti (to kill) → *ubьjьca (killer)
  *ědti > *ěsti (to eat) → *ědьca (eater)
 3. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from.
  *ovьca (sheep)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
 • West Slavic:
  • Czech: -ce
  • Polish: -ca
  • Slovak: -ca
  • Sorbian:
   • Lower Sorbian: -ca
   • Upper Sorbian: -ca
Further reading
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32

UWAGA!

*myšь (mouse) → *myšьca (a small mouse; muscle)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Mszyca / MS”y+Ca, Myszka / MyS”+Ka


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cka&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ьka.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-ika%CA%94&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-ikaʔ.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-ikeh%E2%82%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-ikeh₂.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Ak%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/kъ

Proto-Slavic

Etymology 1

Nominal suffix, formed by rebracketing of *-kъ, typically appended to ancient u-stems. Can also be attached to o-stems to form derivatives of the specified object/property.

Suffix

*-ъkъ m

 1. Forms diminutives from old u-stem nouns
  *listъ (leaf) → *listъkъ (leaflet, a small leaf)
  *synъ (son) → *synъkъ (boy, little son)
  *bebrъ (beaver) → *bebrъkъ (small beaver)
  *medъ (honey) → *medъkъ (honey product)
 2. Deadjectival, denoting a carrier of the specified property (rare)
  *pętъ (fifth) → *pętъkъ (Friday)
  *četvьrtъ (fourth) → *četvьrtъkъ (Thursday)
  *pǫtevъ (path-related) → *pǫtъkъ (footwear, shoe for walking)
  *bělъ (white) → *bělъkъ (albumen)
  *žьltъ (yellow) → *žьltъkъ (yolk)
  *okrǫžьnъ (circumferential) → *krǫžьkъ (circle, shape with circular form)
 3. Structural formant, without a base noun to synchronically derive from
  *pěsъkъ (sand)
 4. Deverbal from the past participle in *-tъ, forms resultant nouns of the specified action
  *dobyti (to extract) → *dobytъ → *dobytъkъ (stock)
  *dati (to give) → *datъ → *datъkъ (yield)
  *zaperti (to expire) → *zapьrtъ → *zapъrtъkъ (addle egg)
  *začęti (to conceve) → *začętъ → *začętъkъ (embryo, germ)
 5. Deverbal, forms abstract nouns of the specified action
  *pominǫti (to pass) → *pominъkъ (livelihood, means to survive)
  *do (to, nearby) + *jьměti (to have) → *nedojьmъkъ (poverty, lack of income)
 6. Deverbal, forms an instance of the specified action
  *kyvati (to knock, to hew) → *kyvъkъ (nod)
  *telťì (to shove, to pound) → *tьlčьkъ (push, impulse)
  *mazati (to anoint, to spread oil/paint) → *mazъkъ (dab, smear)
  *glъtati (to swallow) → *glъtъkъ (gulp)
 7. Deverbal, forms tool or agent nouns for the specified action: -er
  Synonyms: *-ьcь*-slo
  *strěľati (to knock, to hew) → *strělъkъ (shooter)
  *skrebti (to scrape) → *skrebъkъ (scraper)
  *gǫděti (to buzz, to honk) → *gǫdъkъ (horn, buzzer)
  *pьlzti (to craw) → dial. *pьlžьkъ (slug)
 8. From propositions, forms an instance of the specified action
  *perdъ (in front) → *perdъkъ (ancestor)
  *po +‎ *tomь (later on, over there) → *potomъkъ (descendant)
Declension
Etymology 2

Adjectival suffix with analogical origin as the nominal suffix. Related to Proto-Germanic *-ugaz (when appended to u-stems) and Proto-Germanic *-agaz (to o-stems).

In rare case, both the original u-stem form (reanalyzed as an o-stem) and the extended *-ъkъ are attested: e.g. Old Church Slavonic крѣпъ (krěpŭ) : крѣпъкъ (krěpŭkŭ).

Suffix

*-ъkъ

 1. From nouns or adverbs, forms adjectives with pertaining meaning: -y
  *kortъ (piece, bit) → *kortъkъ (short)
  *nizъ (down, below) → *nizъkъ (nether, low)
  *slizъ (slime) → *slizъkъ (slippery)
  *goře(stь) (sorrow, woe, tribulation) → *gorьkъ (bitter)
  *tęžе(stь) (weight) → *tęžьkъ (heavy)
 2. Deverbial from the past participle, forms adjectives which approximate the meaning of the participle: -ly (rare)
  *plyti (to float) → *plytъ (sunk) → *plytъkъ (shallow)
  *pry(g)ti (to spring, to jump) → *prytъ (sprung) → *prytъkъ (agile, nimble)
  *viti (to curve, to wind) → *vitъ (curved) → *vitъkъ (curvу, twisty)
  *biti (to beat, to fight) → *bitъ (beaten) → *bitъkъ (feisty, military)
 3. (Extension) From former u-stem adjective (some of them surviving as re-analyzed o-stems), forms their doublets
  *gladъ → *gladъkъ (smooth, plain)
  *dьrzъ → *dьrzъkъ (daring, bald)
  *krěpъ → *krěpъkъ (solid, firm)
  *krěxъ → *krěxъkъ (soft, mild)
  **lьgъ → *lьgъkъ (light)
  **mělъ → *mělъkъ (small, finely ground)
  **tьnъ → *tьnъkъ (thin)
Alternative forms
 • *-ьkъ (when attached to yu-stems or spread from the ancient comparative in *-jьš-)
Declension
Derived terms
Descendants
 • East Slavic:
 • South Slavic:
  • Old Church Slavonic:
   Old Cyrillic: -ъкъ (-ŭkŭ)
   Glagolitic: -ⱏⰽⱏ (-ŭkŭ)
  • Bulgarian: -ък (-ǎk)
  • Macedonian: -ок (-ok)
  • Serbo-Croatian:
   Cyrillic: -ак
   Latin: -ak
  • Slovene: -ek
 • West Slavic:
  • Czech: -ek
  • Kashubian: -k
  • Polish: -ek
  • Slovak: -ok
  • Slovincian: -k
  • Sorbian:
   • Upper Sorbian: -k
   • Lower Sorbian: -k
References
 • Šekli, Matej (2012) , “Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini”, in Philological Studies[1] (in Slovene), volume 10, issue 1, Skopje, Perm, Ljubljana, Zagreb, pages 115–32
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26)‎[2], Helsinki: University of Helsinki, page 100

UWAGA!

*listъ (leaf) → *listъkъ (leaflet, a small leaf)

Ofitzjalnie istniały i współcześnie nadal istnieją oboczne postacie jak:

Liść / LiS’C, Listek / LiST+eK


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-k%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/kъ

Proto-Slavic

Etymology 1

Nominal suffix from Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-kъ m

 1. Deverbal, forms token nouns (usually with o-grade)
  *porkъ (sling) ← *perti (to propel, to strike)
  *borkъ (marriage) ← *bьrati (to pick, to collect)
  *dorkъ (scuffle; thornbush) ← *dьrati (to tear)
  *znakъ (sign, symbol) ← *znati (to know)
  *zorkъ (phantasm) ← *zьrěti (to watch, to observe)
  *mǫka (grief, hardship, torture) ← archaic *mьňati (to belittle, to grind) (compare the l-extension *mělь (finely ground))
 2. From expressive or onomatopaeic interjections, forms onomatopaeic action nouns referring to the respective interjection
  Synonyms: *-skъ*-pъ
  *zvǫkъ (sound) ← *zvьněti (to ring)
  *pukъ (pop) ← *puxati (to blow, to puff)
  *vykъ (shout) ← *vyti (to howl) ← *vъjь! (woe, wail)
  *krikъ (cry, squeak) ← *kričati (to squeak) ← *kri-kri!
  *čikъ-čirikъ (chirp-chirp) ← *čikъ-čirikati (to tweet) ← *či-či!
 3. From verbs in a-theme declension or adjectives, forming agent nouns. Equivalent to *-akъ (see there for examples)
 4. From archaic ū-stem nouns, forms instruments or representees of the referred concept
  Synonym: *-yka
  *kъlykъ (fang, tusk) ← *kluti (to peck) ← *kolti (to wreck, to slaugher, to stab)
  *ęzykъ (tongue, language) ← Proto-Balto-Slavic *inźūˀ
 5. (Extension) From archaic i-stem nouns or adjectives. Equivalent to *-ьcь (see there for examples)
 6. (Extension) From archaic ŭ-stem nouns. Equivalent to *-ъkъ (see there for examples)
 7. (Extension) From masculine men-stem nouns. Neural mn̥-stems, such as *plemę or *vermę, were usually not extended
  *ęčьmykъ (barley) ← *ęčьmy (barley)
  *kamykъ (stone) ← *kamy (stone, rock)
  *kremykъ (flint) ← *kremy (flint)
  *polmykъ (flame) ← *polmy (flame)
  *remykъ (strap) ← *remy (strap, belt)
 8. Extension of en-stem
  *koręcь (snag, trunk) ← *korękъ ← *korę-
  *měsęcь (moon, month) ← *měsękъ ← *měsę-
  *zajęcь (rabbit) ← *zajękъ ← *zaję-
Declension
See also
Derived terms
Etymology 2

Adjectival suffix from Proto-Indo-European *-kos, usually attached to former u-stem or i-stem adjectives. Akin to Proto-Germanic *-ugazProto-Germanic *-īgaz and Latin -ucusLatin -īcus.

Suffix

*-kъ

 1. From basic prepositions
  *perkъ (direct, across) ← *per (fore, across)
  *opakъ (reverse) ← *po (at, by, afterwards)
  *pakъ (again, then) (only as an adverb) ← *pa- (later)
 2. (Extension) From former ŭ-stem adjectives, equivalent to *-ъkъ
 3. (Extension) From former i-stem adjectives, equivalent to *-ikъ
  *velikъ (glorious) ← *velьjь (great)
  *mьnikъ (miniature) ← *mьňьjь (smaller)
Declension
See also

*-čь

Derived terms
Etymology 3

Denotational suffix from Proto-Indo-European *-kos or *-os.

Suffix

*-kъ

 1. From basic demostratives or particles, forms determiners for manner or amount. The neutral or feminine forms of these determiners could act as adverbs
  *takъ (so that) ← *tъ (that one)
  *jakъ (such one) ← *jь (this one, previously mentioned)
  *sicь (such that) ← *sь (this one here)
  *kakъ (how) ← *kъjь (who)
  *čakъ (even so) ← *čьjь (which)
  *vьśаkъ (anyway) ← *vьśь (all)
  *jьnаkъ (otherwise) ← *jьnъ (other, different)
  *tukъ (here) ← *tu (here, demonstrative for location)
  *dekъ (where, so that) ← *de (locative particle)
  *nekъ (let/may it be so) ← *ne (negative particle)
Declension
References

UWAGA!

Postacie Proto-Germanic *-īgaz*-ugaz*-agaz są wtórnie zniekształcone w porównaniu i do postaci Pra-Słowiańskich i do ofitzjalnie odtfoszonych rzekomych tzw. PIE, patrz powyżej!


…..

A oto lista „wszystkich” Pra-Słowiańskich obocznych końcówek…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_suffixes

Category:Proto-Slavic suffixes

Affixes attached to the end of Proto-Slavic words.

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

D
I
W

Pages in category „Proto-Slavic suffixes”

The following 95 pages are in this category, out of 95 total.

…..

A oto ofitzjalnie odtfoszone rzekome pierwotne postacie tzw. PIE,.. które mogły jednocześnie posiadać dźwięki zapisywane jako *k, patrz: *kos lub *, patrz: *-os

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/-kos

Reconstruction:Proto-Indo-European/kos

Proto-Indo-European

Alternative forms
Suffix

*-kos

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Inflection
Thematic
masculine singular dual plural
nominative *-kos *-koh₁ *-koes
vocative *-ke *-koh₁ *-koes
accusative *-kom *-koh₁ *-koms
genitive *-kosyo *? *-kooHom
ablative *-kead *? *-komos
dative *-koey *? *-komos
locative *-key*-koy *? *-koysu
instrumental *-koh₁ *? *-kōys
feminine singular dual plural
nominative *-keh₂ *-keh₂h₁(e) *-keh₂es
vocative *-keh₂ *-keh₂h₁(e) *-keh₂es
accusative *-kām *-keh₂h₁(e) *-keh₂m̥s
genitive *-keh₂s *? *-keh₂oHom
ablative *-keh₂s *? *-keh₂mos
dative *-keh₂ey *? *-keh₂mos
locative *-keh₂*-keh₂i *? *-keh₂su
instrumental *-keh₂h₁ *? *-keh₂bʰi
neuter singular dual plural
nominative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
vocative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
accusative *-kom *-koy(h₁) *-keh₂
genitive *-kosyo *? *-kooHom
ablative *-kead *? *-komos
dative *-koey *? *-komos
locative *-key*-koy *? *-koysu
instrumental *-koh₁ *? *-kōys
Descendants
Derived terms
 • Balto-Slavic: [Term?]
 • Indo-Iranian: *-kasa*-ćasa
  • Indo-Aryan: *-kasa*-śasa
  • Iranian: *-ikah
   • Avestan: -𐬍𐬐𐬀‎ (-īka)
   • Old Persian: -𐎡𐎣 (-i-k /-ikah/)
    • Middle Persian: (/-īk ~ -īg/)
     Manichaean: [Manichaean needed] (-yg)
     Book Pahlavi: [Book Pahlavi needed] (-yk’)
     Inscriptional Pahlavi: -𐭩𐭪𐭩‎ (-yky)
     Psalter Pahlavi: [Psalter Pahlavi needed] (-yk’)
     • Classical Persian: ـیک‎ (-īk)ـی‎ ()
 • Italic: *-ikos

UWAGA!

Ofitzjalnie w językach indo-irańskich istniały oboczne postacie spalatalizowane i niespalatalizowane!


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-kas&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-kas.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-%E1%B8%B1os&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-os.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/-kas

Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/kas

Proto-Indo-Iranian

Etymology

From Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-kas

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Usage notes

Primary *-kas suffixes are attached directly to a verbal or nominal root. Secondary *-kas suffixes are attached to 1sg. stems in Proto-Indo-Aryan and 1pl. and 2pl. stems in Proto-Iranian.

In Old Persian, the suffix frequently occurs in proper nouns, ethnonyms and toponyms. In Avestan it is often used in imprecatory, pejorative, or affective and familiar contexts.

It is highly productive in Middle Indo-Aryan as a general noun suffix.

Inflection
Thematic
masculine singular dual plural
nominative *-kas *-kaH *-kās
vocative *-ka *-kaH *-kās
accusative *-kam *-kaH *-kans
genitive *-kasya *? *-kām
ablative *-kāt *? *-kamas
dative *-kāy *? *-kamas
locative *-kay *? *-kayšu
instrumental *-kaH *? *-kāš
feminine singular dual plural
nominative *-kaH *-kaH(a) *-kaHas
vocative *-kaH *-kaH(a) *-kaHas
accusative *-kaHa *-kaH(a) *-kaHas
genitive *-kaHs *? *-kaHaHam
ablative *-kaHs *? *-kaHmas
dative *-kaHay *? *-kaHmas
locative *-kaH*-kaHi *? *-kaHsu
instrumental *-kaHH *? *-kaHbʰi
neuter singular dual plural
nominative *-kam *-kay(H) *-kaH
vocative *-kam *-kay(H) *-kaH
accusative *-kam *-kay(H) *-kaH
genitive *-kasya *? *-kām
ablative *-kāt *? *-kamas
dative *-kāy *? *-kamas
locative *-kay *? *-kayšu
instrumental *-kaH *? *-kāš
Derived terms
 • *-akas (< *-a- (thematic vowel) + -kas)
  • Indo-Aryan: *-akas
   • Sanskrit: अक (-akadeverbal agent noun suffix)
  • Iranian: *-akah
   • Old Persian: -𐎠𐎣 (-a-k /-aka/)
    • Middle Persian: -ag (adjectival suffix)
Descendants
References
 1. Jamison, Stephanie W. (2009) , “Sociolinguistic Remarks on the Indo-Iranian *-ka-Suffix: A Marker of Colloquial Register”, in Indo-Iranian Journal, volume 52, issue 2, Leiden: Leiden University, pages 311-329
 2. Ciancaglini, Claudia (2012) , “Outcomes of the Indo-Iranian suffix *-ka- in Old Persian and Avestan”, in DARIOSH Studies II. Persepolis and his Settlements. Territorial System and Ideology in the Achaemenid State[1], Napoli: Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, page 91

….

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Iranian/-akah

Reconstruction:Proto-Iranian/-akah

Proto-Iranian

Etymology

From *-a- (thematic vowel) +‎ *-kahProto-Indo-Iranian *-kas, from Proto-Indo-European *-kos.

Suffix

*-akah[1]

 1. Creates deadjectival and desubstantival adjectives denoting the characteristic of, typical of, pertaining to.
Derived terms
Descendants
 • Avestan: -𐬀𐬐𐬀‎ (-aka)-𐬀𐬐𐬀𐬵‎ (-akah)
 • Ossetian: -æг (-æg)(assim. var.) -æх (-æx)[2]
 • Kurdish: -ik
 • Parthian: (/-ag/)[3]
  Manichaean: -𐫃‎ (-g)
  Inscriptional Parthian: (-ky)
  •  Old Armenian: -ակ (-ak)
 • Old Persian: -𐎣 (-k /-akaʰ/)
  • Middle Persian: (/-ag ~ -ak/)[3]
   Manichaean: -𐫃‎ (-g)-𐫐‎ (-k)
   Book Pahlavi: (-g)(-k’)
   Inscriptional Pahlavi: (-ky)
   Psalter Pahlavi: (-k’)
   Pazend: -𐬀‎ (-a)
   • Classical Persian: ـه‎ (-a)
    Dari: ـه‎ (-a)
    Iranian Persian: ـه‎ (-e)
    Tajik:  (-a)
References
 1. Mayrhofer, Manfred (1973) Onomastica Persepolitana: Das Altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen [Onomastica Persepolitana: The Old Iranian Personal Names of the Persepolis Tablets] (in German), Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, →ISBN, page 286
 2. Cheung, Johnny (2002) Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism (Beitrage Zur Iranistik; 23), Weisbaden: Dr. Ludwig Reichert, →ISBN, page 73
 3. ↑ Jump up to:3.0 3.1 Durkin-Meisteremst, Desmond (2014) Grammatik des Westmitteliranischen (Parthisch und Mittelpersisch) (Sitzungsberichte der philosophisch-historische) (in German), Viena: Austrian Academy of Sciences Press, pages 159, 166-167

UWAGA!

Postać Proto-Iranian *-akah, jest wtórnie ubezdźwięczniona, patrz „from *-a- (thematic vowel) +‎ *-kahProto-Indo-Iranian *-kas, from Proto-Indo-European *-kos.”

…..

cdn…

81 uwag do wpisu “283 C, Ц, цедить, cedítʹ, cedzić, Pra-Słowiańskie oboczne końcówki -це, -ьce, -ьcь, -ьca, -ьkъ, -ъkъ, -kъ i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa

 1. Pingback: 284 Pra-Słowiańskie końcówki *-čь, *-ačь, *-ičь, *-òčь, *-išče, *-ovišče, uproszczenia i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 2. Jak już pisywałem, genetyka i jej ostatnie „odkrycia” przestały Mię wiele obchodzić, patrz brak jednoznacznego ustalenie czym były np. tzw. domieszki autosomalne, jak np. CHG, EHG, WGH, ANE, itp.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_admixture
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_North_Eurasian
  https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_hunter-gatherer

  https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer
  https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Hunter-Gatherer
  https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Steppe_Herders

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer

  (…) EHGs are attested to about 75% Ancient North Eurasian (ANE) descent, and to have contributed significantly to the ancestry of the WHGs and SHGs (who were a mixture of WHG and EHG). During the Neolithic and early Eneolithic, EHGs on the Pontic-Caspian steppe formed the Yamnaya culture, perhaps after some admixture with Caucasus hunter-gatherers (CHGs).[4] The genetic cluster formed from this admixture is known as Western Steppe Herder (WSH). The Yamnaya culture and its descendants are supposed to have embarked on a massive migration leading to the spread of Indo-European languages throughout large parts of Eurasia. (…)

  Research
  In their groundbreaking genetic study, Haak et al. (2015) identified the Eastern Hunter-Gatherers (EHG) as a distinct genetic cluster in samples of two males. The EHG male buried in Karelia ca. 5500-5000 BC was found to be carrying R1a1 and C1g. The EHG male buried in Samara ca. 5650-5550 BC was found to be carrying R1b1 and U5a1d. The authors of the study also identified a Western Hunter-Gatherer (WHG) cluster and a Scandinavian Hunter-Gatherer (SHG) cluster, with SHG being intermediate between WHG and EHG. It was suggested that EHGs harbored mixed ancestry from Ancient North Eurasians (ANEs) and WHGs. The people of the Yamnaya culture were found to be a mix of EHG and Near Eastern populations. During the 3rd millennium BC, the Yamnaya people embarked on a massive expansion throughout Europe, which significantly altered the genetic landscape of the continent. The expansion gave rise to cultures such as Corded Ware, and was possibly the source of the distribution of Indo-European languages in Europe.[5]

  EHGs may have mixed with Near Eastern populations, which formed the Yamnaya culture, as early as the Eneolithic (5200-4000 BC).[6] Researchers have found that EHGs may have derived 75% of their ancestry from ANEs. WHGs were in turn a mix of EHGs and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in Switzerland. SHGs were determined to be a mix of EHGs and WHGs.[7]

  The people of the Mesolithic Kunda culture and the Narva culture of the eastern Baltic were a mix of WHG and EHG, showing the closest affinity with WHG. Samples from the Ukrainian Mesolithic and Neolithic were found to cluster tightly together between WHG and EHG, suggesting genetic continuity in the Dnieper Rapids for a period of 4,000 years. The Ukrainian samples belonged exclusively to the maternal haplogroup U, which is found in around 80% of all European hunter-gatherer samples.[8]

  Meanwhile, the people of the Pit–Comb Ware culture (CCC) of the eastern Baltic appear to be closely related to EHG. This is in contrast to earlier hunter-gatherers in the area, who were more closely related to WHG. This was demonstrated using a sample of Y-DNA extracted from a Pit–Comb Ware individual. This belonged to R1a15-YP172.[clarification needed] The four samples of mtDNA extracted constituted two samples of U5b1d1, one sample of U5a2d, and one sample of U4a.[clarification needed][9]

  In January 2018 researchers published details of an analysis of 13 SHGs and found all of them to be of EHG ancestry. SHGs from western and northern Scandinavia had more EHG ancestry (ca 49%) than individuals from eastern Scandinavia (ca. 38%). The authors of the study suggested that the SHGs were a mix of WHGs who had migrated into Scandinavia from the south, and EHGs who had later migrated into Scandinavia from the northeast along the Norwegian coast. EHGs and WHGs displayed lower allele frequences of SLC45A2 and SLC24A5, which cause depigmentation, and OCA/Herc2, which causes light eye color, than SHGs.[10][clarification needed]

  Members of the Kunda culture and Narva culture were also found to be more closely related with WHG, while the Pit–Comb Ware culture was more closely related to EHG. Northern and eastern areas of the eastern Baltic were found to be more closely related to EHG than southern areas. The study noted that EHGs, like SHGs and Baltic hunter-gatherers, carried high frequencies of the derived alleles for SLC24A5 and SLC45A2, which are codings for light skin.[11] (…)

  …..

  Tu jest ciekawostka o ANE, którego jakby jednak nie było w Ameryce…

  https://eurogenes.blogspot.com/2020/10/a-new-model-for-genomic-formation-of.html

  Wednesday, October 14, 2020

  A new model for the genomic formation of First American ancestors in Asia (Ning et al. 2020 preprint)

  Over at bioRxiv at this LINK. The main topic of the preprint is largely outside the scope of this blog. However, the manuscript includes a detailed discussion about how to get the most out of the qpAdm mixture modeling program. I’ve used qpAdm regularly over the years, and I plan to use it more often in the future, so I’ll be looking very carefully at the qpAdm methodology that Ning et al. are recommending. Here’s the preprint abstract:

  Upward Sun River 1, an individual from a unique burial of the Denali tradition in Alaska (11500 calBP), is considered a type representative of Ancient Beringians who split from other First Americans 22000-18000 calBP in Beringia. Using a new admixture graph model-comparison approach resistant to overfitting, we show that Ancient Beringians do not form the deepest American lineage, but instead harbor ancestry from a lineage more closely related to northern North Americans than to southern North Americans. Ancient Beringians also harbor substantial admixture from a lineage that did not contribute to other Native Americans: Amur River Basin populations represented by a newly reported site in northeastern China. Relying on these results, we propose a new model for the genomic formation of First American ancestors in Asia.

  Ning et al., The genomic formation of First American ancestors in East and Northeast AsiabioRxiv, posted October 12, 2020, doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.12.336628

  See also…
  Ancient ancestry proportions in present-day Europeans
  Major updates to ADMIXTOOLS
  Yamnaya-related ancestry proportions in present-day Poles
  Posted by Davidski at 1:00:00 AM

  Polubienie

  • A tu jest nowe podejście do CWC, Fatianowo, tzw. Proto-Balto-Slavic, Proto-Indo-Iranian…

   https://eurogenes.blogspot.com/2020/11/fatyanovo-as-part-of-wider-corded-ware.html

   Friday, November 13, 2020

   Fatyanovo as part of the wider Corded Ware family (Nordqvist and Heyd 2020)

   There’s a new archeological paper about the Fatyanovo culture at the Proceedings of the Prehistoric Society [LINK]. It includes this quote on page 18:

   In the traditional narrative, the Fatyanovo people – like the CWC populations in general – are regarded as Indo-European, representing the pre-Balto-Slavic (-Germanic) stage (Carpelan & Parpola 2001, 88; Anthony 2007, 380; also Gimbutas 1956, 163; Tretyakov 1966, 109) in the spread of Indo-European languages.

   That’s correct, but considering the latest ancient DNA research on the Fatyanovo people, the traditional narrative is probably wrong.

   Fatyanovo males were rich in Y-haplogroup R1a-Z93, which is found at very low frequencies in Balto-Slavic populations (see here). It’s actually much more common nowadays in Central and South Asia, where it often reaches frequencies of over 50% in Indo-Iranian speaking groups.

   Balts and Slavs are rich in R1a-Z282, which is a sister clade of R1a-Z93, and has been found in Corded Ware and Corded Ware related samples from west of Fatyanovo sites. That is, in present-day Poland and the Baltic states.

   Therefore, the origins of the Balto-Slavs should be sought somewhere west of the Fatyanovo culture, probably in the Corded Ware derived populations from what is now the border zone between Poland, Belarus and Ukraine.

   Indeed, in my view the Fatyanovo people are more likely to have spoken Proto-Indo-Iranian rather than anything ancestral to Baltic or Slavic (see here).

   Nordqvist and Heyd, The Forgotten Child of the Wider Corded Ware Family: Russian Fatyanovo Culture in ContextProceedings of the Prehistoric Society, online 12 November 2020, DOI: https://doi.org/10.1017/ppr.2020.9

   See also…

   The oldest R1a to date

   Posted by Davidski at 4:21:00 PM 323 comments:

   Labels: Balto-Slavic, Balts, Corded Ware, Corded Ware Culture, East Baltic, Eastern Europe, Fatyanovo-Balanovo culture, Indo-European, Poland, Proto-Indo-European, R1a-M417, R1a-Z282, R1a-Z93, Slavs

   Polubienie

   • A tu ostatnie fyfoty x. Pietrzaka. Jak widzę po 6 latach nadal nie doszło do niego, że tzw. centum było jedynie wtórnym ubezdźwięcznieniem, pierwotnego tzw. satem i obocznych postaci Proto-Słowiańskich. Davidski powyżej ma jakby zupełnie odmienna wizję tego, jakim językiem mówili ludzie z Fatianowo…

    https://bialczynski.pl/2020/12/05/praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-w-poludniowo-wschodniej-polsce-raczej-tak-wedlug-stanu-badan-pod-koniec-roku-2020/

    Tropie: Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020. (30 11 2020)

    Opublikowano 5 grudnia 2020 przez Białczyński

    Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020

    Streszczenie.

    Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. Na jakimś wczesnym etapie rozwoju Ariobałtosłowianom towarzyszyła jedna z gałęzi ich bratniego rodu R1b, z mutacją L151, rozwijająca osobno kentumowy dialekt języka PIE i wyłaniająca z siebie anatolijskich i tocharskich emigrantów z dialektami „odstającego” PIE.

    Z ojczyzny w południowo-wschodniej Polski wczesną migrację ku Bałtykowi podjęli przyszli Bałtowie a wraz z nimi wyróżniający się haplogrupą Z93 tzw. fatianowcy, udający się dalej, w dorzecze górnej i środkowej Wołgi, a w dalszej przyszłości migranci do Azji i jako Ariowie – na Półwysep Indyjski. W połowie III tysiąclecia z tej samej ojczyzny polskiej emigrowali na Słowację i Morawy kolejne grupy rodu R1a. Natomiast na ziemie za Odrą udały się grupy CWC z rodu R1a i R1b oraz wczesnej tu uformowanej kultury pucharów dzwonowatych (BBC). Zapewne jeszcze przed azjatycką emigracją fatianowców do Azji pod koniec III tysiąclecia przed Chr. doszło do połączenia się pozostałej na polskich ziemiach ludności postsznurowej kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej z Bałtami, powstania wspólnych bałtosłowiańskich innowacji językowych i bliskiego biologicznego pokrewieństwa, naruszonych kilka wieków później, bo około 1250 r. przed Chr., po wyodrębnieniu się osobnych Bałtów i Słowian. (…)

    …..

    Ciekawe jak to tłumaczy rozbieżności w ilości np. końcówek, braku wielu wspólnych rdzeni, itp, w porównaniu tzw. Proto-Indo-European, Proto-Balto-Slavic i Proto-Slavic… Jak widzę nic innego jak kręcenia się w kółko ofitzjalnie ni mo,.. i pewno juz ni bydzie… Brafo, Brafo!!!

    Przy okazji, widzę, że zdechła teoria tzw. janisławicko-rudoostrowska, wymyślona przez x. Pietrzaka. Ciekawe co na te jego tfierdzenia powiedzą dawniej tak głośni zwolennicy tzw. południowej drogi R1a, których z litości nie wymienię…

    (…)Przed-Praindoeuropejski (ang. Pre-PIE) ród R1a pojawił się w Europie, w przybałtyckiej Rosji, około 12,700 lat temu (10,700 lat przed Chr.), a więc zaledwie po usunięciu się Wielkiego Zlodowacenia. Z tego właśnie czasu wykryto, opublikowany przez Saag 2020, pochówek człowieka w Piesczanicy nad rzeką Oniega i jeziorem Łacza w pobliżu Kargopola w północno-zachodniej Rosji, a właściwie, ze względu i odległość i wpływy kulturowe, ten rejon można nazwać Rosją przybałtycką. Później, około 5500 r. przed Chr. w sąsiedniej dla Pieszczanicy miejscowości Popowo w trzyosobowym pochówku dwóch mężczyzn należało także do rody R1a; mozna ich uznać za potomków człowieka z Pieszczanicy. W tym samym okresie około 5500 r. na zachód od Pieszczanicy na Jeleniej Wyspie Jeziora Oniega pochowano (wertykalnie, zapewne jako szamana lub wodza) znów mężczyznę R1a. Na południe zaś od Oniegi, nad Górną Dźwiną na pograniczu obwodów smoleńskiego i pskowskiego, gdzie osadnictwo ludzi pojawia się już w X tysiącleciu przed Chr., w kulturach okolicy Serteja (pow. Wieliż) i osady Uswiaty (pskowskie) odkryto osiem starożytnych pochówków mężczyzn rodu R1a co oznaczało 50% próbek starożytnych (nadto N1c 25%, R1b 19%, I1a 6%), z których dwóch datowano na około 2500 r. przed Chr., a jednego na 3120 r. przed Chr. lub V/IV tysiąclecie przed Chr.; te datowania zostały radiowęglowo ponownie już potwierdzone. Jak więc domyślamy się, to piesczanicki ród R1a tak promieniował potomstwem w kierunku zachodnim ku Bałtykowi, także na wschód wzdłuż Wołgi ku Uralowi i na południe przez Smoleńsk, górny i środkowy Dniepr ku na ziemiom pontyjskiego Stepu między Dnieprem a Donem. Tam np. w osadzie Wasilewka na lewobrzeżnym Dnieprze znaleziono pochówek mężczyzny R1a, datowany na 8600 lat przed Chr. (Mathieson 2018). Co ciekawe, kalkulator genetyczny znalazł dla tego znad Dolnego Dniepru najbliższe pokrewieństwo genetyczne w omówionym juz rejonie Rosji przybałtyckiej. (…)

    Polubienie

    • „Ciekawe jak to tłumaczy rozbieżności w ilości np. końcówek, braku wielu wspólnych rdzeni, itp, w porównaniu tzw. Proto-Indo-European, Proto-Balto-Slavic i Proto-Slavic…”

     Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka.
     Oraz do tego, że wschodnia Europa była pierwotnie bałtyjska po emigracji aryjskiej na wschód i została zeslawizowana w epoce żelaza, a wektorem tej slawizacji na wschodzie jest np. R1a M458

     Polubienie

     • (…) Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka. (…)

      Po pierwsze, ja to tłumaczę.

      Po drugie x. Pietrzak pisze coś zupełnie innego, patrz R1a, a nie I2a jako rzekomo Pra-Słowiańskie, rzekoma wspólnota bałto-słowiańska, itp… Pomijając to, czy ma pojęcie o tym, co pisze o językach, inne niż ofitzjalna pustynno-prusko-nazistowska propaganda.

      Po trzecie przypominam Ci, że nigdy nie udowodniłeś swoich twierdzeń, że I2a (WHG) i R1a (EHG / Po-ANE) były jednocześnie IE, itp.

      Spróbuj może być wiarygodniejszy i poważniejszy, co do powyższego, co? Od 2014 r szanuję co piszesz, ale od jakiegoś czasu to, co twierdzisz jest coraz bardziej dziwnie niespójne. Najwyższy już czas żebyś przestał sobie robić jaja z logiki…

      Polubienie

      • A na jakiej podstawie twierdzisz, że R1a jest pierwotnie słowiańskie? To są zwykłe domniemywania które nie mają i nigdy nie będą miały twardych podstaw.

       Polubienie

       • A gdzie ja napisałem, coś takiego, hm?

        Skomentujesz te rozbieżności o których napisałem powyżej, patrz co Ty napisałeś ostatnio i co pisałeś wcześniej o I2a, i to co napisał x. Pietrzak o R1a?

        To on twierdzi, że R1a jest Pra-Słowiańskie. Może lepiej poczytaj i to, co on napisał i na jakie badania się powołuje…

        Polubienie

        • Rozbieżności interpretacyjne wynikają wyłącznie z błędnego nazewnictwa dryfu baltosłowiańskim a nie bałtyjskim, tylko z tego.

         Polubienie

        • „Rozbieżności interpretacyjne wynikają wyłącznie z błędnego nazewnictwa dryfu baltosłowiańskim a nie bałtyjskim, tylko z tego.”

         Hahahaha… Doprawdy?!! Oj chyba samozamotałeś się za bardzo fikuśmym nazewnictwem i dryfujesz.

         A ja twierdzę, że Ty piszesz o I2a, jako rzekomo Pra-Słowiańskie, a x. Pietrzak pisze, że to R1a takie było, patrz:

         (…) Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. (…)

         Kto się myli więc?

         Polubienie

        • Zastosuje więc to o co postuluje, czyli baltosłowiańskie zamień na bałtyjski i co wówczas wyniknie?
         Nie będzie baltoariosłowian, tylko bałtowie i ariowie a słowianskość całkiem osobno.
         Temat przewodni to kiedy i gdzie oraz które bałtyjskie kłady R1a zostały zeslawizowane.

         Odpowiada nam na to k,nitrzańska na Słowacji, gdzie ponad połowa Ydna jest R1a co widac było na slajdzie z prelekcji online, a to już był etnos słowiański.
         K,nitrzańska przyszła tam z Małopolski
         https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_protomierzanowicka
         … więc x.Pietrzak powinien snuć swoją narrację w nieco innym sposób.

         W ww. kulturze musiała zajść slawizacja przybyłego bałtyjskiego R1a

         Polubienie

        • Ślizgasz się znów. Gdzie x. Piatrzak pisze o rzekomej Pra-Słowiańskości I2a, hm?

         Może powinieneś napisać to tam i poczekać na reakcje? Powtórzę, że x. Pietrzak ofitzjalnie zadeptał tzw. południową drogę R1a. Nikt nie odniósł się do tego, więc jak widzę dawni zwolennicy tzw. południowej drogi R1a łykneli to… i buzie trzymają w ciup cichutko. 🙂

         Spróbujesz odważnie? Może coś z tego wyjdzie, choć wątpię, bo wszyscy ostatnio mistrzowsko unikają wyników i faktów niepasujących do tego, czy tamtego… hehehe.

         Polubienie

        • Vittore Pisani, glottologo italiano o językach bałtyckich powiedział „Wpływy germańskie, widoczne w językach bałtyckich, przyczyniły się do uformowania Bałtów, w następstwie czego zahamowane zostało rozprzestrzenianie się, w tym wczesnym okresie, słowiańsko¬ści ku północy”

         Hermann von Balk (także: Hermann Balko, Hermann Balco,) udał się w pionierską misję podboju Prus.
         Moim zdaniem ci pRusowie którzy ulegli i podporządkowali się Balkowi zasłużyli na miano ludzi Balka Balca, czyli Balcowie.
         Współcześni Balcowie z Elbląga świętują pod pomnikiem Balka zwycięstwo nad pRusinami.

         Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.

         W mezolicie żadni Germanie nie podbili Prusów, więc nikt nie mówił po bałtyjsku. To musi być młodszy język od germańskiego. Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.

         Ps Dryf bałtosłowiański nie mógł być związany z językami bałtyckimi. Bo takie nie istniały przed podbojem Germanów.

         Polubienie

        • Brawo! Fielko-Germanie na stówę namieszali językowo, ale nie przesadzałbym z tym. Skoro oni byli już tam, no to popchnęli swoją tradycyjno pustynno-prusko-nazistowska fielko-germańśką bajeczkę, jak to zwykle. Tyle, że zrobili to raczej na piśmie dla skorumpowanych naukaftzóf, a nie w mowie na zabitej dechami dziurze , gdzieś w zaśnieżonej dżungli na Litwie, czy innej Łotwie, chociaż, może i to, co piszesz też zdarzyło się…

         Chodzi Mię o to, że Robert spokojnie może mieć rację z I2a, jako Pra-Słowiańskie, ale to co wyczynia „tłumacząc” oczywiste sprzeczności w jego rozumowaniu, olewając dane i jedynie na ślepo prąc do ślizgu na odlew, no to już ciężka kpina jest. Szczerze mówiąc, jestem już tym zdrowo znudzony i zniesmaczony, bo to tylko narasta, patrz te ostatnie wygibaski. Wygląda mi to na S.A.2+… Nie lubię pustego naukafatego pierdolenia o dryftach, skoro nikt nie wie, co do były domieszki, itp.

         Kolorki łowickie i inne takie wysrane z dupy syfy, serdecznie pierdolę łopatą na odlew. Ja jestem kurwa daltonistą i widzę tylko czarne i białe, prawdziwe i nieprawdziwe, logiczne i nielogiczne. Tęczą sram.

         Powtórzę I2a, to Po-Gravettians i WGH, ale i oni przyszli se wschodu, tyle że 35 tys lat temu.

         https://en.wikipedia.org/wiki/Gravettian

         The Gravettian was an archaeological industry of the European Upper Paleolithic that succeeded the Aurignacian circa 33,000 years BP.[1][4] It is archaeologically the last European culture many consider unified,[5] and had mostly disappeared by c. 22,000 BP, close to the Last Glacial Maximum, although some elements lasted until c. 17,000 BP.[2] At this point, it was replaced abruptly by the Solutrean in France and Spain, and developed into or continued as the Epigravettian in Italy, the Balkans, Ukraine[6] and Russia.[7] (…)

         Genetics

         In a genetic study published in Nature in May 2016, the remains of fourteen Gravettians were examined. The eight samples of Y-DNA analyzed were determined to be three samples of haplogroup CT, one sample of I, one sample of IJK, one sample of BT, one sample of C1a2, one sample of F. Of the fourteen samples of mtDNA, there were thirteen samples of U and one sample of M. The majority of the sample of U belonged to the U5 and U2.[23] (..)

         https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170

         Origins

         Spread of Cro-Magnons

         European LGM refuges, 20,000 years BP.  Solutrean and Proto-Solutrean Cultures  Epi-Gravettian Culture

         Available evidence suggests that I-M170 was preceded into areas in which it would later become dominant by haplogroups K2a (K-M2308) and C1 (Haplogroup C-F3393). K2a and C1 have been found in the oldest sequenced male remains from Western Eurasia (dating from circa 45,000 to 35,000 years BP), such as: Ust’-Ishim man (modern west Siberia) K2aOase 1 (Romania) K2aKostenki 14 (south west Russia) C1b, and Goyet Q116-1 (Belgium) C1a.[2][3] The oldest I-M170 found is that of an individual known as Krems WA3 (lower Austria), dating from circa 33,000-24,000 BP.[citation needed]

         Haplogroup IJ was in the Middle East and/or Europe about 40,000 years ago.[citation needed] The TMRCA (time to most recent common ancestor) for I-M170 was estimated by Karafet and colleagues in 2008 to be 22,200 years ago, with a confidence interval between 15,300–30,000 years ago.[4] This would make the founding event of I-M170 approximately contemporaneous with the Last Glacial Maximum (LGM), which lasted from 26,500 years ago until approximately 19,500 years ago.[5] TMRCA is an estimate of the time of subclade divergence. Rootsi and colleagues in 2004 also note two other dates for a clade, age of STR variation, and time since population divergence. These last two dates are roughly associated, and occur somewhat after subclade divergence. For Haplogroup I-M170 they estimate time to STR variation as 24,000 ±7,100 years ago and time to population divergence as 23,000 ±7,700 years ago.[6] These estimates are consistent with those of Karafet 2008 cited above. However Underhill and his colleagues calculate the time to subclade divergence of I1 and I2 to be 28,400 ±5,100 years ago, although they calculate the STR variation age of I1 at only 8,100 ±1,500 years ago.[7]

         Semino (2000) speculated that the initial dispersion of this population corresponds to the diffusion of the Gravettian culture.[8] (…)

         R1a to Po-ANE… i pisałem o tym powyżej. Ostatecznie już dawno temu utraciłem cierpliwość do pierdolenia bez sensu. WHG to nie PO-ANE. To samo dotyczy języków, chyba, że… wracamy do pomysłu kuper fantastycznych turbosów, że Pra-Słowianie gadali po Pra-Słowiańsku od Atlantyku, po Pacyfik i dalej w kosmos…

         Polubienie

        • „Gdzie x. Piatrzak pisze o rzekomej Pra-Słowiańskości I2a, hm?”
         Przecież on twierdzi coś przeciwnego, to ja tak twierdzę i napisałem że gdyby przyjął moje ww, założenie to by musiało tak wyjść, że I2a jest prasłowiańskie,

         Polubienie

        • „W mezolicie żadni Germanie nie podbili Prusów, więc nikt nie mówił po bałtyjsku. To musi być młodszy język od germańskiego. Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.

         Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.

         Ps Dryf bałtosłowiański nie mógł być związany z językami bałtyckimi. Bo takie nie istniały przed podbojem Germanów.”

         „Bez wpływu germańskiego nie było języków bałtyjskich.
         Przed podbojem kawalerów nie było Bałtów, tylko pRusini.”

         Nie żartuj sobie jak robisz to w ostatnim zdaniu. Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego.

         Tym właśnie jest językoznawstwo, udowoni wszystko czego dusza zapragnie,

         Polubienie

        • (…) Nie żartuj sobie jak robisz to w ostatnim zdaniu. Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego. Tym właśnie jest językoznawstwo, udowoni wszystko czego dusza zapragnie, (…)

         Posłuchaj Mię uważnie, Robercie. To moja strona i mogę tu sobie robić co Mię się żywnie podoba, w przeciwieństwie do wszystkich innych, wliczając w to i Ciebie. Tylko annaM wywalczyła sobie bardzo ciężką pracą immunitet, więc wolno Jej tu bardzo dużo, choc i tak nie wszystko. Jej przypadek jest jedynym wyjątkiem od zasad, które tu sobie wymyśliłem. Tyle tytułem wstępu.

         Robercie, szanuję Cię, ale od pewnego czasu zmieniłeś się bardzo, jak i Twoje „dowodzenia” stały się kpiną z logiki. Po raz ostatni grzecznie proszę Cię, abyś to To Ty przestał sobie żartować i ze Mię i z niej.

         Nie mam ochoty sprzeczać się o takie pierdoły, jak te powyżej, ani czytać czegoś podobnego. Nie chce mi się nawet na to, co napisałeś odpowiadać. Jednak z obowiązku robię to ostatni raz.

         Próbujesz obrazić Mię i to nie pierwszy raz. Mam tego dość, bo to dziecinada i szkoda mi na to mojego czasu.

         Proszę ponownie, abyś trzymał poziom i przestał odpierdalać tu takie krzywe fikołki. Nie mam już do tego cierpliwości. Udowadniaj swoje jak rozsądny człowiek, a nie wciskaj mi tu jakichś swoich widzimisi, jak dorastająca dziewicza 13 latka. To ma się skończyć natychmiast, albo ja skończę z tym bez mrugnięcia okiem. Wybieraj. Nie mam serca ciągnąć tego dalej. Mam nadzieję, że to do Ciebie dotarło.

         A przy okazji, genetyka to oszustwo takie samo, jak ofitzjalne jęsykosnaftzfo, co udowadniam to tu nie raz.

         Polubienie

        • (…) Nikt tego nie wytłumaczy, natomiast teoria Pietrzaka doskonale basuje do mojej hipotezy, w której podobieństwa bałtycko-słowiańskie wynikają z wielowiekowego bezpośredniego sąsiedztwa, a nie wspólnego prajęzyka. Oraz do tego, że wschodnia Europa była pierwotnie bałtyjska po emigracji aryjskiej na wschód i została zeslawizowana w epoce żelaza, a wektorem tej slawizacji na wschodzie jest np. R1a M458 (…)

         Od dawna zaprzeczasz sam sobie, np. patrz z jednej strony rzekoma odfieczna „pra-bałtyckość” R1a, czyli jej rzekomo „odfieczna IE” i jej rzekome „zbałtyczczenie”, czyli pierwsze nieudane zeslawizowanie przez I2a, a następnie już udane, itp.

         Skrótem i sednem jest to, co przemilczasz ciągle i nieustająco, czyli:

         WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a

         Ani genetycznie, ani kulturowo, ani językowo to nie dodaje się. Piszę o tym od kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, co zaproponowałeś. Jedyne co robisz, to unikasz jakichkolwiek odpowiedzi na logiczne wątpliwości, jakie znajduję i opisuję. Nigdy nie odniosłeś się do tego, i nie tylko do tego. Udajesz że nie ma problemu, pisząc np. że to czy tamto Cię nie obchodzi, itp. To kpina i dziecinada i jest jedynie coraz bardziej nowym allo-allo inaczej, czy inna wiarą w to, czy tamto.

         Ja nie poszukuje nowej wiary. Ja poszukuję odpowiedzi na pytania, co Ciebie niestety zupełnie nie obchodzi. Przyznaję, że od zawsze było podobnie, ale nigdy nie doszło do takiego poziomu. Mój dzban nosił tę wodę do dziś, ale ucho mu się właśnie urwało. Nie mam ochoty dalej w kółko taplać się w niedopowiedzeniach.

         Albo napisz to, co myślisz w punktach, albo przestań mulić mi nerę Twoimi wyznaniami wiary.

         Polubienie

        • „Więc R1a z Karelii było bardziej saamskie niż bałtyjskie.”

         Wcale nie wykluczone, tam daleko na północy, ale sam już kierunek migracji ugrofińskich czy saamskich wskazuje, że nie szli najlepszą drogą dla życia, tylko najbardziej niedostępną i niesprzyjającą, a zatem musieli napotkać opór, albo wprost zderzyli się z Bałtami, już tam mieszkającymi,
         Takim najlepszym pośrednikiem między ugrofinami a Bałtami są Mari/Maryjczycy, o których wielokrotnie wspominałem, mającymi tylko dwie linie Ydna, europejskie R1a oraz N1a, w proporcji 1/3 do 2/3.

         A że sa europejskimi R1a, jednoznacznie wskazuje nam, ze weszli tam pod Ural, gdy miejsce zwolniło się po k.fatianowskiej z dominacją azjatyckiego R1a.

         Polubienie

        • „No właśnie… Problem jest w tym, że Ty twierdzisz, że R1a było „pra-bałtyckie” od zawsze…”

         Ale to już wiadomo jak parę lat temu opublikowano pracę w której pokazano, że w neolice/wczesnym brązie R1a przyszło do krajów bałtyckich i znikli poprzednicy, a taki stan. to znaczy potomne dla tego R1a kłady zyją tam do dzisiaj.

         Co też wyjąśnia problemy Anny…
         „Poza tym podniecasz się znalezieniem na Białorusi toponimów bałtyckich. A nie przyjmujesz do wiadomości że w krajach bałtyckich są toponimy niebałtyckie. Nazwane wenetyjskimi.”

         To jest jeden i ten sam proces.
         Migrowali z Białorusi w kierunku morza Bałtyckiego, zostawiając tam toponimy bałtyckie a sami przyjmując w nowym miejscu to co zastali.
         Prawdopodobnie oni migrowali również w kierunku Moskwy gdzie w X wieku znajdujemy Bałtów Galindyskich, czyli na północ, więc spotkali się z toponimią ugrofińską albo jeszcze inną, przynależną do ANE.

         Wracając do wenetyjskiego nazewnictwa przez Bałtami z Białorusi, to przyjmujac moją hipotezę, że I2a jest wskaźnikiem słowiańskości, uzyskamy dobry wynik wenetyjski=słowiański.
         Dlaczego w Polsce zeslawizowano R1a a na Litwie, Łotwie już nie, wyjąsniałem zasięgiem kultury GAC. ona nie sięgała nawet do północno-wschodniej Polski, stąd mamy tych wszystkich Jaćwingów, Prusów.

         Wydaje mi się, że jest to zrozumiałe i wyjaśnione, nie mam zamiaru nawet słuchać bajek o tworzeniu Bałtów przez kawalerów mieczowych, bo to trzeba być niemieckim propagandystą by napisać taką książkę,
         Anno, Bałtów Galindyjskich spod Moskwy równiez uformowali kawalerowie mieczowi?

         ” Jakie R1a mają Maryjczycy? Podobno są z Magna Hungary.”

         Z tego co pamiętam, to na pewno nie mają zachodniosłowiańskiego M458, tylko takie europejskie jakie mają Rosjanie.
         To też jest pośrednim dowodem, że slawizacja Rosji to zauważenie pojawienia się I2a oraz R1a M458 o czym pisali autorzy pracy o Permiakach, która kiedyś linkowałem, a takie wniosek oni przyjęli, tylko nie wiedzą, czy wydarzyło się to w epoce brązu czy żelaza,

         To jest dokładnie to o czym pisał Nestor w XI/XII wieku, że Wiatycze i Radymicze są plemionami lechickimi.
         Byliby oni również pierwszą falą slawizacji Białorusi, gdyż musieli się przemieścić przez Białoruś nim doszli do Rosji.

         Ostateczna slawizacja to dopiero wiek 15 i 16 o czym piszą tu i ówdzie rózni autorzy.
         Ja się nie dziwię, że przez wieki temat slawizacji Białorusi był blokowany przez Rosjan, bo takie wnioski niszczą ich propagandę, propagandę ich samych jako Słowian, wizję Białorusi jako tego najczystszego słowiańskiego źródełka ( a twierdzą tak dosłownie wszyscy, od biskupów po medialne gwiazdy moskiewskiej propagandy aż po nacjonalistów) oraz to wszystko co plują na Polaków.

         Polubienie

 3. Pingback: 285 Końcówki Proto-Slavic *-cь, *-čь‎, *-cati‎‎, *-čati‎, *moldenьcь, младьньць, mladĭnĭcĭ, младенец, -енец, mládenec, młodzieniec, młodzian, młodnik, młodzik, młodzić, *dьrcati, *dьrčati, *dьrkàti, дъ

 4. A masz jakieś źródła na język Bałtów z przed podboju?
  Nie masz. Bo byli analfabetami. Dlaczego uważasz, że ich język się nie zmienił?
  Skoro językoznawstwo wyraźnie mówi że „Wpływy germańskie, widoczne w językach bałtyckich, przyczyniły się do uformowania Bałtów”

  Pomyśl. Proszę.
  Z tego wynika że Bałtów z ich językiem uformowały wpływy germańskie.
  I to jest data powstania języka bałtyjskiego. Podbój przez kawalerów.
  Nic wcześniej.

  Poza tym podniecasz się znalezieniem na Białorusi toponimów bałtyckich. A nie przyjmujesz do wiadomości że w krajach bałtyckich są toponimy niebałtyckie. Nazwane wenetyjskimi.
  I nie ukrywam, że ten język mnie bardzo interesuje.

  „Piszesz jak ten anonim z forum historyków, który napisał, że słowo ‚sowiecki’ w języku polskim pochodzi z języka angielskiego.”
  Nie znam. Ale nasz jintar dla Anglików jest dzintarem tak samo jak dla ich papugów.

  Może spotkałeś się z opinią że Rosjanie nie są Słowianami tylko zindoeuropeizowanymi Finami. Idąc tym tokiem rozumowania należy zauważyć że więcej zindoueropeizowanych Finów jest wśród Bałtów. Około połowy na 1 Bałta.
  Tak więc dryf bałtycki powinien zawierać circa połowę Finów wśród dryfujących..
  Jeśli dryf zawierał tylko 20% Finów możemy mówić o dryfie Rusińskim, A jeśli nie zawierał żadnego Fina? To co proponujesz?

  Ps. Jakie R1a mają Maryjczycy? Podobno są z Magna Hungary.

  Polubienie

 5. „WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a”

  Ja już na to odpowiedziałem, że wynika ono z sąsiedztwa między I2a oraz R1a, nie bez powodu inaczej zapisuje się to w ten sposób WHG+ANE=EHG.

  Wiemy też, że od Estoni, Łotwy i Litwy, poprzez Polskę w mezolicie mieszkała identyczna genetycznie ludność, bez posiadania R1a, czyli EHG.

  Do WHG napływa najpierw EEF, miesza się z nim, a następnie całość miesza się EHG (które ma domieszkę CHG) i powstają Słowianie Zachodni.
  Układanka jest nieskomplikowana, musisz tylko dookreślić, który z tych składników jest czynnikiem słowiańskim. Oraz to umieć uzasadnić.

  Polubienie

  • (…) Ja już na to odpowiedziałem, że wynika ono z sąsiedztwa między I2a oraz R1a, nie bez powodu inaczej zapisuje się to w ten sposób WHG+ANE=EHG. (…)

   Pisałeś też min. o „odwiecznej IE proto-baltic”, a także o pierwszej nieudanej slawizacji R1a przez I2a i drugiej udanej… Oczywiście nie wyjaśniłeś dlaczego ten sam proces raz nie zaszedł, a potem zaszedł… To i tak nie jest najważniejsze, ponieważ ważne jest to, jakim językiem mówili pierwotnie R1a, przed tym jak ich I2a pierwszy raz nieudolnie zeslawizowało… Wygląda na to, że Carlos miał rację i to byli „odwieczni Ugro-Finowie”… Na to też nie odpowiedziałeś, itd.

   Przypomnę Ci ponownie, że to co twierdzisz, jest dokładnie sprzeczne z tym, co twierdza x. Pietrzak i Sławomir Ambroziak, patrz rzekoma tzw. wspólnota bałto-słowiańska, itp. Może powinieneś pogadać z nimi ustalić wasze wspólne stanowisko, co do powyższego? Każdy nie może mieć racji…

   (…) Wiemy też, że od Estoni, Łotwy i Litwy, poprzez Polskę w mezolicie mieszkała identyczna genetycznie ludność, bez posiadania R1a, czyli EHG. (…)

   Załóżmy, że tak było. I niby co to zmienia w temacie I2a i R1a?

   (…) Do WHG napływa najpierw EEF, miesza się z nim, a następnie całość miesza się EHG (które ma domieszkę CHG) i powstają Słowianie Zachodni. (…)

   Czyli wg tego:
   Nie-Słowiańscy WHG R1b z Villabruna, I2a z Bałkanów, itp. mieszają się na Bałkanach z Nie-Słowiańskim EFF z Anatolii, by dopiero w Nitrze zmieszać się z równie Nie-Słowiańskim EHG R1a (w domyśle Ugro-Fińskim z jakąś domieszką kartwelsko-skałkazką)… I powstają Słowianie Zachodni. Tada!

   (…) Układanka jest nieskomplikowana, musisz tylko dookreślić, który z tych składników jest czynnikiem słowiańskim. Oraz to umieć uzasadnić. (…)

   Układankę opisałem i jak widać powyżej wg Mię brak w niej „czynnika słowiańskiego”. Przy okazji, nie za leniwy jesteś? Ty coś twierdzisz, a ja to mam uzasadniać?

   Tu dane do porównania:

   https://www.eupedia.com/europe/autosomal_maps_dodecad.shtml

   https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer

   Research

   Western Hunter-Gatherers (WHG) were identified as a distinct ancestral component in a study published in Nature in 2014. They were found to have contributed ancestry to all modern Europeans, including Early European Farmers (EEF), who were however mostly of Anatolian descent. It was suggested that WHGs separated from eastern Eurasians around 40,000 BC, and from Ancient North Eurasians (ANE) around 22,000 BC.[3]

   A genetic study published in Nature in June 2015 found that WHG ancestry in Western Europe had a resurgence from the Early Neolithic to the Middle Neolithic.[4]

   A genetic study published in Nature in November 2015 found that most Europeans could be modeled as a mixture of WHG, EEF and peoples from the Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe.[5]


   A genetic study published in Nature in July 2016 found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in SwitzerlandEHGs in turn derived 75% of their ancestry from ANEs.

   Scandinavian Hunter-Gatherers (SHGs) were found to be a mix of EHGs and WHGs.[a]


   A 2017 genetic study published in Current Biology in February 2017 determined that the people of the Mesolithic Kunda culture and the Narva culture of the eastern Baltic were a mix of WHG and EHG, showing the closest affinity with WHG.

   Samples from the Ukrainian Mesolithic and Neolithic were found to cluster tightly together between WHG and EHG, suggesting genetic continuity in the Dnieper Rapids for a period of 4,000 years.

   The Ukrainian samples belonged exclusively to the maternal haplogroup U, which is found in around 80% of all European hunter-gatherer samples.[7]

   A genetic study published in Current Biology in July 2017 found that people of the Pit–Comb Ware culture (CCC) of the eastern Baltic were closely related to EHG, unlike earlier hunter-gatherers in the area, who were more closely related to WHG.[8]

   A genetic study published in PLOS Biology in January 2018 analyzed 13 SHGs and found all of them to be of WHG ancestry. SHGs from western and northern Scandinavia had less WHG ancestry (ca 51%) than individuals from eastern Scandinavia (ca. 62%). The authors of the study suggested that the SHGs were a mix of WHGs who had migrated into Scandinavia from the south, and EHGs who had later migrated into Scandinavia from the northeast along the Norwegian coast. The WHGs who entered Scandinavia are believed to have belonged to the Ahrensburg culture. EHGs and WHGs displayed lower allele frequencies of SLC45A2 and SLC24A5, which cause depigmentation, and OCA/Herc2, which causes light eye color, than SHGs.[9]


   In a genetic study published in Nature Communications in January 2018 found that members of the Kunda culture and Narva culture were closely related with WHG, while the Pit–Comb Ware culture was more closely related to EHG. Southern areas of the eastern Baltic were found to be more closely related to WHG than northern and eastern areas. Unlike most WHGs, the WHGs of the eastern Baltic did not receive European farmer admixture during the Neolithic.

   Modern populations of the eastern Baltic thus harbors a larger amount of WHG ancestry than any other population in Europe.[10]


   A study published in Nature in February 2018 included an analysis of a large number of individuals of prehistoric Europe. The remains of eleven WHGs from the Upper Palaeolithic and Mesolithic in Western EuropeCentral Europe and the Balkans  was analyzed. Of the nine samples of Y-DNA extracted, six belonged to I  haplotypes (particularly subclades of I2a), one belonged to C1a2, one belonged to R, and one possibly belonged to J. Of the eleven samples of mtDNA extracted, nine belonged to U51b haplotypes, one belonged to U5a2c, and one belonged to an U2 haplotype.

   These results suggested that WHGs were once widely distributed from the Atlantic coast in the West, to Sicily in the South, to the Balkans in the Southeast, for more than six thousand years.[11] The study also included an analysis of a large number of individuals of prehistoric Eastern Europe.

   Thirty-seven samples were collected from Mesolithic and Neolithic Ukraine (9500-6000 BC). These were determined to be an intermediate between EHG and SHG, although WHG ancestry in this population increased during the Neolithic. Samples of Y-DNA extracted from these individuals belonged exclusively to R haplotypes (particularly subclades of R1b1) and I haplotypes (particularly subclades of I2). mtDNA belonged almost exclusively to U (particularly subclades of U5 and U4).[11] A large number of individuals from the Zvejnieki burial ground, which mostly belonged to the Kunda culture and Narva culture in the eastern Baltic, were analyzed. These individuals were mostly of WHG descent in the earlier phases, but over time EHG ancestry became predominant. The Y-DNA of this site belonged almost exclusively to haplotypes of haplogroup R1b1a1a and I2a1. The mtDNA belonged exclusively to haplogroup U (particularly subclades of U2U4 and U5).[11] Forty individuals from three sites of the Iron Gates Mesolithic in the Balkans were also analyzed. These individuals were estimated to be of 85% WHG and 15% EHG descent. The males at these sites carried exclusively haplogroup R1b1a and I (mostly subclades of I2a) haplotypes. mtDNA belonged mostly to U (particularly subclades of U5 and U4).[11] People of the Balkan Neolithic were found to harbor 98% Anatolian ancestry and 2% WGH ancestry. By the Chalcolithic, people of the Cucuteni–Trypillia culture were found to harbor about 20% hunter-gatherer ancestry, which was intermediate between EHG and WHG. People of the Globular Amphora culture were found to harbor ca. 25% WHG ancestry, which is significantly higher than Middle Neolithic groups of Central Europe.[11]

   A genetic study published in Science in November 2019 examined the remains of three males buried in Grotta Continenza in Italy between ca. 10,000 BC to 7,000 BC. They carried the paternal haplogroups I-M436 and I-M223 (two samples), and the maternal haplogroups U5b1 (two samples) and U5b3.[12] These three individuals were determined to be WHGs.[13] Around 6,000 BC, the WHGs of Italy were almost completely genetically replaced by EEFs, although WHG ancestry slighly increased in subsequent millennia.[14]

   Polubienie

  • Okazuje się, że i to jest nieprawdą, patrz:

   „WHG / Po-Gravettian / I2a =/= EGH / Po-ANE/ R1a”


   A genetic study published in Nature in July 2016 found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in SwitzerlandEHGs in turn derived 75% of their ancestry from ANEs.


   …..

   Wychodzi więc na to, WHG to EHG, czyli Po-ANE, czyli wszystko jest wszystkim… Jak to zwykle w genetyce bywa, a szczególnie tej zajmującej się tzw. domieszkami…

   Ponownie zadaję pytanie, czy to geny, a szczególnie domieszki są odpowiedzialne za powstawanie i przenoszenie języków…

   Polubienie

 6. „Pisałeś też min. o „odwiecznej IE proto-baltic”, a także o pierwszej nieudanej slawizacji R1a przez I2a i drugiej udanej… Oczywiście nie wyjaśniłeś dlaczego ten sam proces raz nie zaszedł, a potem zaszedł…”

  Wyjaśniłem to brakiem GAC w tamej części Europy, to była przyczyna nieudanej slawizacji R1a.

  Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko.

  „To i tak nie jest najważniejsze, ponieważ ważne jest to, jakim językiem mówili pierwotnie R1a, przed tym jak ich I2a pierwszy raz nieudolnie zeslawizowało… Wygląda na to, że Carlos miał rację i to byli „odwieczni Ugro-Finowie”… Na to też nie odpowiedziałeś, itd.”

  Połowa mówiła aryjskim o co nikt się nie kłóci, druga połowa bałtyjskim jak go określamy dzisiaj. Istniała wspólnota bałto–aryjska

  „Przypomnę Ci ponownie, że to co twierdzisz, jest dokładnie sprzeczne z tym, co twierdza x. Pietrzak i Sławomir Ambroziak, patrz rzekoma tzw. wspólnota bałto-słowiańska, itp. Może powinieneś pogadać z nimi ustalić wasze wspólne stanowisko, co do powyższego? Każdy nie może mieć racji…”

  Dlatego napisałem, że gdy uznają pewien genetyczny dryf bałtyjskim a nie bałtosłowiańskim, to wszystko się im wyprostuje.

  Polubienie

  • (…) Wyjaśniłem to brakiem GAC w tamej części Europy, to była przyczyna nieudanej slawizacji R1a. (…)

   Ja też już odpowiadałem na to i to wiele razy, bez skutku, więc nie zamierzam w kółko pisać tego samego.

   (…) Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko. (…)

   Widzisz, co chcesz widzieć, a nie chcesz widzieć, czego nie chcesz. To trwa od pewnego czasu. Ty też wiesz prawie wszystko i dalej robisz wszystko jak poprzednio. Powinieneś też to już zauważyć.

   (…) Połowa mówiła aryjskim o co nikt się nie kłóci, druga połowa bałtyjskim jak go określamy dzisiaj. Istniała wspólnota bałto–aryjska (…)

   To rozmowa ze ścianą. Udajesz, że nie rozumiesz co piszę, albo zwyczajnie zamilczasz problemy. Nie podzielam Twojej wiary w jednoczesne IE i R1a i I2a, itp. Nie jesteś w stanie jej w żaden sposób obronić, a ja jestem tym zwyczajnie znudzony do szpiku kości.

   (…) Dlatego napisałem, że gdy uznają pewien genetyczny dryf bałtyjskim a nie bałtosłowiańskim, to wszystko się im wyprostuje. (…)

   Więc zamiast mulić mi nerę swoimi unikami, idź i prostuj to im, a nie mi. Ja straciłem wszelka ochotę na ciągnięcie tego tematu. W tej sprawie nie mam już nic więcej do powiedzenia. Moje powinszowania, świetna robota!

   …..

   AnnaM, czy Ty rozumiesz co powyżej napisałem i dlaczego?

   Polubienie

 7. [(…) Da się zauważyć, że GAC jest tożsamy ze Słowianami Zachodnimi, a gdy dopiszesz twierdzenie że Słowianie Wschodni są jednak wtórnymi wobec Zachodnich to już wiesz prawie wszystko. (…)

  Widzisz, co chcesz widzieć, a nie chcesz widzieć, czego nie chcesz. To trwa od pewnego czasu. Ty też wiesz prawie wszystko i dalej robisz wszystko jak poprzednio. Powinieneś też to już zauważyć.]

  Coś takiego
  https://publication-service.com/files/chit_3.pdf

  Będziesz musiał rozmywać treść tak oni w punkcie 3, poprzez grę udział M458 w całości R1a na danym obszarze, bo im wstyd napisać, ze to jest typowo polski znacznik.
  A jeszcze 100 -150 lat wcześniej obszar ten był zamieszkały przez Bałtów Galindyjskich,

  Wnioski są całkowicie zbieżne z kiedyś linkowanej pracy o Permiakach, którzy wnioskowali, że język słowiański przyszedł do nich wraz z pojawieniem się M458 oraz I2a.

  Polubienie

  • Mam serdecznie dosyć Twoich uników, przytyków i mówienia mi co mam lub nie mam robić, itp.

   Napiszę po raz ostatni, że zawiodłeś Mię, ponieważ jedyne co robisz to pozostajesz głuchy na wszystko, co jest niezgodne z Twoją wiarą w wyniki wynikające ze zmanipulowanej genetyki (Reich, itp.) i to co sam wierzysz. Szkoda mi mojego czasu na dreptanie w miejscu i mielenie po próżnicy i o powyższym.

   Przykro mi, ale zupełnie nie umiałeś udowodnić swoich twierdzeń, mimo, że one mogą być prawdziwe, co do Pra-Słowiańskości I2a. Od zawsze odpowiadasz tylko na te pytania i prośby, które są Ci wygodne. Twoje prawo.

   Ja mam tego po dziurki w nosie i wyżej. Zamęczyłęś Mię swoim podejściem. Brawo.

   Temat I2a i R1a i jakichś genów rzekomo przenoszących języki uznaję za zamknięty do czasu, kiedy nie napiszesz w punktach swojej teorii, tak żebyśmy mogli odnieść się do każdego z nich.

   Po rak kolejny podpowiadam, żebyś odnalazł S.A. i x. Pietrzaka / Atimere / Atimensa, czy jaki teraz ma nick i przedstawił im swoje przemyślenia i „dowodzenia”. Wiesz, gdzie ich szukać. Chętnie zapoznam się z protokołem rozbieżności, po tym jak już go ustalicie.

   Tymczasem wracam do opisywania końcówek i porównywania danych, które nie są jak domieszki, itp. opisami wziętymi tylko z tego, czy innego kosmosu.

   …..

   Wali Mię, czy I2a było Pra-Słowiańskie, czy R1a, czy R1b, czy J, czy cokolwiek innego. Jedyne co Mię obchodzi to to, czy coś jest logiczne, czy nie.

   Wielokrotnie pokazałeś, że logika nie jest dla Ciebie ważna, a szczególnie to, co wypływa z porównywania danych w tym z językoznawstwa. Krótko mówiąc masz w dupie to, co zestawiam, udowadniam i nad czym od dawna pracuję. Skoro Ty możesz, to i ja też. Wszystko już napisałem, co miałem napisać w tej sprawie. Koniec.

   Polubienie

 8. Robert najwyraźniej dostrzegł coś czego ja nie widzę.
  W tej sprawie różnimy się biegunowo.
  Język bałtycki od czasu powstania R1a (Vasiljevka, Karelia, Aleksandria) contra język bałtycki od czasu podboju Prus.
  Ja mam naukowe podstawy – włoski językoznawca Vittore Pisani.

  Powiem jeszcze że nie spotkałam etnonimu Bałt czy Prus w tekstach starożytnych. (Inna sprawa że tego nie czytuję) Więc analogicznie do narracji o Słowianach – skoro starożytni Bałtów nie znali to znaczy że ich nad Bałtykiem nie było. Skądś przybyli.
  W starych źródłach w tym miejscu mieszkali Suevii i Estowie.

  Może się okazać że nazwa Prussen jest pochodzenia niemieckiego. A to by znaczyło że Prusów wymyślili Niemcy. I Prusowie to zbiorcza nazwa mieszkańców tych terenów, Prussen, niezależnie od języków jakimi mówili. Czy po suevsku czy estowsku.
  Więc etnosy i etnonimy to śliska sprawa.
  I w tym miejscu zgadzam się z Robertem, ze można z tego zrobić co się chce.
  I manipulować historią w myśl politycznych nakazów.

  Przykład Słowian,
  Tak naprawde nie wiemy jakim językiem mówili Suevi. Nie zostały źródła językowe po nich. Więc możemy dowolnie formować z nich późniejszych Szwaben lub Suowian.
  Dla Słowian zachodnich ten etnonim Suevi wykazywałby jednak kontynuację od czasów rzymskich, wiec żaden historyk tego nie rusza. Bo to zburzyłoby niemiecką narrację.

  Za to nasi historycy uwielbiają etnonim Sclaven. Dobrze się wpasowujący pod dyktando niemieckie.
  A tak naprawde nie wiemy jakim językiem mówili Sclaveni. Nie zostały źródła językowe po nich.

  Na 100% nie mogli Sclaveni oznaczać Słowian w dzisiejszym rozumieniu jako termin lingwistyczny.
  W każdym razie nie wyobrażam sobie Francuza ani Portugalczyka który mówi o sobie Italik albo Roman tylko dlatego że ich język zaliczono do rodziny romańskiej czy italskiej.

  Można za to Sclavenów wyśmienicie połączyć z ludem ze Scalvii, Sclavii czy obecnie używanej w Polsce formy Scalovii. Choć przypuszcza się że owe ludy były bałtojęzyczne.
  Więc po 1 mogli być Bałtami.

  Inna forma Sclaven w źródłach to Sklaboi. I analogicznie do proponowanej jedności językowej Gotów, Wizygotów i Ostrogotów ja proponuję jedność Boi i Sclaboi. Wówczas Sclabojowie byliby odmianą Bojów. Którzy oczywiście bez źródeł na ich język, wiec jedynie może może może byli Celtami. Więc po 2 – Celtami.

  Trzecia propozycja to Germanie.
  I tu znowu posłużę się analogią. Otóż Goci w Hiszpanii pomimo rzekomego alfabetyzmu nie zostawili w źródłach nic oprócz imion.
  Więc wg historyków ich imiona świadczą o ich germańskości.
  A kogo mamy u sclavinów?
  Ano wodza Ardogasta. Ale imię Arbogast jest uważane za frankijsko/germańskie.
  Najbardziej przekonuje jednak imię sklawinskie Hacon. Spotykane później u co 2 władcy skandynawskiego. Co prawda w formie Håkon, ale co ztego.
  A jaki był etnonim Sclavinów którym dowodził Håkon i co czyni z nich Germanów/Gotów? Otóż sclavinska nazwa Welegoci jest identyczna z Wizygotami i Ostrogotami.
  Simokatta o Sklaveni napisał “Sclavos sive Getas hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” – Ja to rozumiem że inna nazwa Gotów w starożytności brzmiała Sclavos.
  Trochę nie na temat ale jestem po lekturze „Pochodzenie Słowian według najnowszych ustaleń nauki. Od jak dawna mieszkają na ziemiach polskich?” autorstwa publicysty Janickiego.
  https://wielkahistoria.pl/pochodzenie-slowian-wedlug-najnowszych-ustalen-nauki-od-jak-dawna-mieszkaja-na-ziemiach-polskich/

  Polubienie

  • (…) Robert najwyraźniej dostrzegł coś czego ja nie widzę. W tej sprawie różnimy się biegunowo. (…)

   No właśnie. Problem ze mną jest taki, że ja mogę spokojnie przyklasnąć I2a, jako Pra-Słowiańskie, jak to Robert twierdzi. Zupełnie jednak nie mogę się zgodzić jego tłumaczeniami, a właściwie z ich brakiem, jeśli przychodzi do odpowiedzi na moje wątpliwości, np. co do logiki pochodzenia IE, zarówno u I2a, czyli Po-Gravettian + WHG (ANE+Po-Gravetian) i IE nie wiadomo jakiego wcześniej rzekomo odwiecznie Proto-Baltic R1a (Po-ANE+coś co jest zwane tzw. CHG, cokolwiek to było), itp.

   Wszystko logicznie wskazuje, że to ANE było Proto-Proto-IE… Przypominam, że ANE wcale nie dotarło do Ameryk, patrz to, co załączyłem ostatnio.

   Nie doczekam się punktów i opisu jak to było, powtarzam, nie drażę I2a, czy R1a, jako Proto-Slavic. Ten festiwal uników i przemilczeń, itp., już długo trwa i jestem tym stanem zmęczony i zniechęcony. To dlatego pozostawiam to i drażę rdzenie, a właściwie końcówki, których brak w tzw. Proto-Balto-Slavic.

   Każdy nie może mieć racji i Robert zamiast tu gadać, co ktoś powinien robić lub nie, powinien w końcu zacząć udowadniać coś, a nie tylko uciekać i próbować kolejnych osobistych wycieczek.

   Polubienie

 9. Z tego co zauważyłam dałeś coś o WHG. Że nie tylko EHG miało ANE ale i WHG miało tę domieszkę. Więc cała północna Eurazja miała główny komponent ANE. + ANE w CHG. Jako baza ANE może odpowiadać za podstawy języka.

  Nie jestem pewna, że do bałtic CWC nie dotarł GAC. Może kulturowo nie, ale próbki z tego rejonu mają domieszkę rolników. Cholera wie czy od GAC czy z CT.
  Była 1 próbka na którą powoływał się Dawidski bez EEF i wyglądająca autosomalnie identycznie jak Jamowcy, czyli CHG z EHG. Ale to była kobieta. Żadnego Y-ka nie miała. Nawet fińskie CWC miało domieszkę EEF.
  Wiec jak rolnicy nad Bałtyk nie dotarli jak są w genach CWC?

  Przecież dalej na północ gdzie rzeczywiście nie dotarli żyją dzisiaj nie Bałtowie a UF.

  Z domieszek to raczej wynika ze podstawą IE byli rolnicy. Tak czy srak mamy do wyboru domieszkę rolniczą EEF, która dominuje u Włochów i Greków, którzy w jakimś stopniu kontynuują łacinę i grekę albo narrację opozycyjną wpychającą IE w usta Jamowców, których stepowy komponent szczytuje u Baszkirów z językiem turanskim.

  Zresztą wiesz od dawna że stepowość PIE mnie nie powaliła.

  Z genetyki zaś wynika że już Aleksandria i wszystkie późniejsze stepowe próbki z R1a Z93 miały komponent EEF.
  Do zmiany spojrzenia może mnie przekonać jedynie brak tej EEF domieszki u Tocharów. Do dzisiaj nie wiem jakie R1a mieli. Poza tym że nie Z93.
  Pozostaje L664, Z280 i M458. Gacie w kratkę prognozują szkockie L664.
  Nie mam też nic do znalezienia u nich synowskiego z280 o nazwie Z92. Z Moskwy bliżej do Tarim niż ze Szkocji.

  Polubienie

  • Wszystko to prawda. Pytanie moje od dawna jest takie, czy geny, domieszki itp. są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków, a jeśli tak, to jak i dlaczego? Co w takim razie przekazuje języki IE? Przypominam, że Gravettians też przyszli ze wschodu…

   Żartuję. Nikt nigdy nie odpowie na powyższe. A nawet jakby, to niczego nie udowodni. To dlatego genetyka przestała Mię interesować. Tu każdy pływa, jak mu wygodniej, a ja mogę sobie co najwyżej porównywać rdzenie końcówek akronimów, jak ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF, itp.

   To też żart, ale mam nadzieję że domyśliłaś się już tego…

   Zwróć uwagę, że cała dyskusja o genetyce właściwie zamarła. Nikt nawet nie rozmawia o tym rozsądnie, patrz np. ostatni tekst x. Pietrzaka. Cisza. Pewno zwolennicy tzw. południowej drogi R1a nie mogą przełknąć tego, że nawet x. Pietrzak depcze ich pomysł o całkowitym samospaleniu południowego R1a, itd. Może jak poczekamy i przeżyjemy jeszcze ze 2 lata, to jeszcze ktoś odkryje, to co ja pisałem od kilku lat. Nie śpieszy Mię się. Nie dłubię sobie fujarki z drzewa lipowego na jakąś specjalna okazję… Mogę sobie pogwizdać już teraz.

   Polubienie

   • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65870

    Kamil Vandal10 grudnia 2020 o 14:01 Odpowiedz

    Wszystko co mam w ksiazce opiera sie na żródlach, genetyka też jest, nikt z panstwa nie przeczytal ksiazki która ma 900 stron w 3 czesciach, ale na podstawie wstepu w ktorym nie zgadzam sie z utożsamianiem nomadów ze stepu ze Sławianami zachodnimi nazywaie coś dezinformacja?
    KRAG KULTUR POPIELNICOWYCH MOWI WAM COŚ?

    Bo tam jeest przodek Sławian Zachodnich

    Dezinformacja to odbywa sie od 10 lat w sieci albo dłuzej

    Pojawienie sie kultury scytyjskiej to jest VII wiek p.n.e i od tego momentu mamy Scytów, nie wcześniej, no wiec Sławianie Zachodni nie mogą pochodzić od Scytów bo sa od nich starsi, to bardzo proste.

    Kultura, jezyk i obyczaje Scytów sa inne niż Praslowian kultury łużyckiej, pomorskiej czy przeworskiej którzy są głównymi przodkami Sławian Zachodnich, nikt z panstwa nie przeczytał ksiazki a w czesci trzeciej sa na ten temat 232 wzmianki, natomiast nikt powazny nigdy nie wywodzil nas od Scytów, Ariowie pochodza od ludów KCS ale Ariowie to nie jest to samo co Scytowie, znow chronologia sie klania bo Scytowie to VII wiek p.n.e.
    Scytowie maja pochodzenie dwotorowe czyli czesc z nich pochodzi z Ałtaju i oni maja pochodzenie od Ariów a czesc jest autochtoniczna znad Morza Czarnego zwiazana z kultura Srubnaya, natomiast Sławianie Zachodni to KRĄG KULTUR POPIELNICOWYCH A NIE NOMADZI PIJĄCY Z CZASZEK, czego nie rozumiecie?

    Massageci – plemie scytyjskie jedli swoich bliskich którzy byli juz w bardzo podeszłym wieku, zabijali ich rytualnie i gotowali raziem z miesem zwierzat, opisał to Herodot a potem przypomniał np Rosjanin Rudenko który odkrył Pazaryk
    http://kronk.spb.ru/library/rudenko-si-1952-08.htm

    Słowianie to JEZYK + KULTURA + OBYCZAJE a nie GENETYKA bo gdyby GENETYKA decydowała o slowianskosci to wg was Netaniahu Premier Izraela który ma R1a Z93 jest Slowianinem tak?
    https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#famous_people

    Skany z ksiazki bo nie moge dodać grafik :

    Polubienie

    • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65877

     Białczyński10 grudnia 2020 o 17:26 Odpowiedz

     Panie Kamilu,
     Na wstępie wielki szacunek że pan napisał te książki. Każdy kto choćby jedną książkę w życiu napisał, a potem musiał wysłuchać kilkunastu tuzinów idiotów i hejterów, którzy w życiu nie napisali poprawnie zdania po polsku – wie jak to ciężka i odpowiedzialna praca. Człowiek ma tylko jedno nazwisko. Więc prosiłbym też o szacunek dla innych którzy piszą chociaż nie musimy się z nim zgadzać.

     Ja jestem na takie sytuacje impregnowany bo w scenariopisarstwie filmowym czy telewizyjnym, czy reklamowym – co robiłem przez wiele lat – normalne jest papranie się w tekście, postponowanie go, rozkładanie na drobne, wdeptywanie przeciwnika obcasami w ziemię, rzucanie się sobie do czupryn i robienie świństw za plecami.

     Ale nie każdy jest taki twardy, a każdy kto coś napisał jest naprawdę wartościową osobą bo większość ogląda tylko TV.

     1. Jak słyszałem to pan użył słowa „dezinformacja” w stosunku – nie do mnie czy RudaWeb czy kogokolwiek kogo pan nazywa „turbosłowianinem”, a kto prezentuje na swoim forum współczesne poglądy i teorie naukowców mówiące o tym że istniała WSPÓLNOTA SCYTYJSKO-SŁOWIAŃSKA – tylko chyba pan zaatakował tychże naukowców, którzy tak twierdzą. Więc jak rozumiem to oni są tymi turbosłowianami.
     2. Nikt z ludzi których ja szanuję i znam nigdy nie stwierdził że Słowianie pochodzą od Scytów – wręcz odwrotnie – jest tak jak od 10 lat pisze ksiądz Pietrzak, że to Scytowie wyszli z ojczyzny nad Wisłą i poszli na wschód. Dlatego też potem wracali nad Wisłę i próbowali robić porządek po swojemu, – zresztą także Wandale wrócili z Afryki do domu nad Wisłę. Akurat z Hariami-Harharami-Haro-Wędami (Białym Harwatami) w czasie kultury łużyckiej w Małopolsce było im po drodze, a z Wenedami z Pomorza i Kujaw nie.

     Eupedia nie jest dobrym źródłem informacji genetycznej – to germańska szczekaczka i do tego straciła aktualność. Dlatego przytoczyłem szereg linków do artykułów, w których prezentowane są naukowe tezy mówiące o tejże wspólnocie Słowian i Scytów, o pochodzeniu kultur scytyjskich od wcześniejszych wspólnych Słowiano-Aryjskich jak Ceramiki Sznurowej, Vincza, Tripolie, a nawet Pucharów Lejkowatych. Wspólnota Vincza, albo Trypolie i Scytów (albo jak pan woli Praojców tych Scytów co z VIII wieku, albo ich pradziadów bo to jest krew z krwi Z93 tyle ze już 3500 p.n.e. a nie dopiero w VIII wieku p.n.e.). Teraz nie mam tego dokładnie w głowie, którzy z nimi współpracowali, zdaje mi się że Tripolje się tak bardzo rozwinęło we wspólnocie z tym Z93 znad Morza Czarnego z Jamnej)i to zostało udokumentowane przez Underhilla na podstawie znalezisk archeologicznych, a odbywało się to o ile pamiętam kosztem plemion Starczewskich albo Vincza. W tej chwili nie siedzę w tej tematyce i nie mam czasu wracać do wszystkich linków. Do dzisiaj w Europie mieszkają sobie R1 Z93 – na Węgrzech, które są karykaturą Węgier właściwych podobnie jak dzisiejsza Polska jest karykaturą Polski właściwej miniaturką. Jest ich dzisiaj na Węgrzech wciąż 1%.

     Mam te linki do artykułów więc wszystko jasne:

     https://bialczynski.pl/2020/02/20/wiedzaiswiat-npx-pl-kultura-vinca/

     https://www.infra.org.pl/historia-/zagadki-dziejow/1406-zaginiona-kultura-vina-sumer-europy

     https://bialczynski.pl/2020/07/17/oec-vinca-warriors-wojownicy-vincza/

     https://bialczynski.pl/2019/12/31/sirbin-info-starozytna-europa-byla-slowianska-genetyka-dowodzi-pojawienia-sie-w-niej-slowian-juz-w-epoce-kamienia-lupanego/

     1. Argument że wśród żydów są Z93 nie jest trafiony. Są oczywiście i są też M458 – i to nawet są dużo liczniejsi – nie dziwi to, bo tam mnóstwo to emigracja z Polski i Rosji i Ukrainy. Przecież Polscy Żydzi i Polacy zakładali Izrael – to wiadomo więc muszą być R1a M458.

     To że matki nauczyły ich języka jidisz w niczym nie przekreśla ich słowiańskich korzeni po ojcach. Pisałem i mówiłem o tym wielokrotnie, że spadek bierze się po genach a nie po języku mówionym i szabaśniku. Czy Bułgarzy mahometanie – znam osobiście – to nie Słowianie, albo Bośniacy? Jak ktoś się ojca wypiera to jego sprawa. Ja się nie wypieram, ani mi się śni biorę wszystko po dziadach od co najmniej Pucharów Lejowatych do dzisiaj.

     Pisałem też wiele razy że Żydzi wykazują się psychozą umysłową atakując swoich rodzonych braci po krwi Arabów J1 i J2 – jedni i drudzy są najbliższymi krewnymi którzy tłuką się z powodu różnic religijnych – skrajna głupota.

     1. Nie muszę czytać 900 stron pana książki żeby potwierdzić na 100% – co twierdzę od 25 lat, że Wenedowie i Wandalowie to Słowianie – ale, jest jedno małe ale – nie tylko oni, a Zachodni to na pewno też Luigiowie – Lęgowie, Lędzianie, Ś-Lęgowie i Łużyczanie, a z nimi Serbowie i Lutycy-Wilki.

     Tak ma pan rację Wenedowie i Wandale to byli Słowianie – jeżeli pan to w swojej książce udokumentował obszernie to super, jest to bardzo pożyteczna i bardzo potrzebna robota. GRATULACJE. Dlatego też zastrzegłem we wstępie że nie odnoszę się do pańskiej książki tylko do przytoczonych tutaj ze wstępu pańskich słów na temat dezinformacji. Jeżeli to jest dezinformacja o współpracy Scyto-Słowiańskiej, albo jak uważają Rosjanie obecnie że Słowianie = Scytowie tylko są to dwie rożne nazwy – to jest to dezinformacje wszechświatowa: polska, rosyjska, serbska, słoweńska, angielska, włoska, holenderska , amerykańska – i do tego naukowa – a nie jakichś internautów z Polski.

     1. Pisze pan że Scytowie to VIII wiek p.n.e, ale dlaczego nie sięga pan ich etnogenezy nad Wisłą 3500 p.n.e. ??? Dlatego że to panu nie pasuje. To wtedy pojawia się Z93 i M458 – mają wspólnego ojca i matkę oraz wspólnych dziadków z Kujaw – i to jest ta wspólnota – niezależnie od tego czy gdzie odkryto, że ktoś kogoś zjadł. W Leningradzie przeżyli tylko ci wspaniali Słowianie, którzy zjedli innych ludzi – inaczej by umarli. Ich potomkowie – tych ludożerców – to współcześni Rosjanie nie tylko z Leningradu. Życie dyktuje czasami rozwiązania.
    • Dlatego przytoczyłem jako kluczowy link do artykułu księdza Pietrzaka dokładnie o tych właśnie sprawach, a dodatkowo ostatnio był tu artykuł podsumowujący rok 2020 w genetyce, który to potwierdza co teraz napisałem. Ksiądz Pietrzak nic sam nie opowiada, tylko przedstawia najnowsze zdobycze nauki na ten temat i odsyła do materiałów źródłowych. To co on podaje to nie są amatorskie fora genetyczne, tylko ściśle naukowe informacje – zawsze ze wskazaniem przez niego, że „wydaje się więc” „wszystko wskazuje więc na to” itd. Z tego powodu został uhonorowany przez najlepsze amerykańskie uniwersytety prowadzące te badania i wyznaczające obecną szpicę nauki w tym względzie.

    • Szerokie źródła historyczne, genetyczne ale też religioznawcze, mitologiczne, lingwistyczn, archeologiczne potwierdzają wspólnotę Słowiano-Scytyjską przez tysiąclecia. Parnowie i Dahowie (czy nie Dakowie??)znad morza Czarnego zakładali Mezję i Persję – to nie jest jakieś nowe odkrycie. Scyci Bosforańscy ze Słowianami i Awarami walczyli przeciw Bizancjum – razem (stąd mój link do Pizydesa).

    • Jeżeli ktoś zarzuca komuś uprawianie dezinformacji to co dziwnego że drugi tak samo mu odpowiada – lepiej po prostu przedstawiać własne poglądy i na tym budować autorytet a nie na personalnych atakach na kogokolwiek – to jest moje osobiste zdanie. Nauka współczesna daje twarde dowody na wspólnotę przez tysiąclecia Słowian i Innych Ariów a ci inni Ariowie to Scytowie, Sarmaci, Persowie, Hetyci i Hindusi.

    • Poza wszystkim nikt panu nie broni trwać przy swoim. Myślałem że pana przekonałem na FB dawno temu, tam dawałem też linki, ale skoro pan się upiera to nic mi do tego. Nie zamierzam przekonywać, może kiedyś sam się pan przekona, a raczej racjonalnie powinny pana przekonać tezy naukowe.

    • Reasumując powiem tak – jeżeli ktoś twierdzi że Słowianie pochodzą od Scytów to jest głupcem, jeżeli ktoś twierdzi że Wandalowie i Wenedowie nie są Słowianami to też jest według mnie głupcem.

     https://bialczynski.pl/2020/12/05/praojczyzna-indoeuropejskich-narodow-w-poludniowo-wschodniej-polsce-raczej-tak-wedlug-stanu-badan-pod-koniec-roku-2020/

     Rosjanie na ten temat:
     https://bialczynski.pl/2020/12/02/yuri-ost-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-1-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/

     W przytoczonych przez pana skanach książki jest choćby informacja o ludności środkowo-pólnocnoeuropejskiej wśród Scytów. Ja osobiście nie zgadzam się z tezą że można mówić o nich jako koczownikach. Scyci Oracze Herodota to nie koczownicy – koczownicy nie wytwarzają też takiej sztuki podczas jazdy po stepach – to jest jakiś pokutujący mit. Bez wątpienia to konfederacja także tzw Scytów Królewskich, Amazonek i Hariów-Harharów (Gargarian), Dahów/Daków, Parnów i Getów (Mazo-Getów) i innych.

     Badania Juras były przytaczane i u RudaWeb i księdza Pietrzaka – ale wnioski odwrotne niż pan wyciąga.

     Polubienie

    • https://bialczynski.pl/2020/12/07/kamil-baczewski-vandalowie-i-wenedowie-byli-przodkami-slawian-zachodnich/#comment-65880

     Kamil Vandal10 grudnia 2020 o 19:52 Odpowiedz
     Panie Czesławie

     Do punktu 2 :
     To Ariowie wyszli z ojczyzny nad Wisłą, Scytowie są dużo później o czym pan przecież wie

     Do punktu 5
     Tak Scytowie i nasi przodkowie maja wspolnego ojca ale to nie robi ze Scytów Slowian, to nasi dalecy kuzyni, a te haplogrupy o których Pan napisał rozeszły się 5800 lat temu, juz dużo bliżej nam do Bałtów bo wspolnota bałtosłowiańska rozpadła się około 1000 r.p.n.e (Strzelczyk – Od Prasłowian do Polaków). Porównywanie sytuacji ekstremalnej z Leningrady z II WŚ gdzie byla blokada i ludzie gotowali klej czy gume i to zjadali czy dochodzilo do kanibalizmu ze wzgledu na głód tak jak na Ukrainie w czasach Hołodomoru w latach 30-tych do obyczajów scytyjskich jest nie na miejscu.

     Wszyscy wiemy że Scytowie mieli okrutne obyczaje które mało wspolnego maja ze Słowiańszczyzną takie jak oslepianie niewolników, zabijanie sług i koni w ilosciach czasem kilkuset (!) przy pogrzebach królów, wbijanie niewolnika z koniem na pal i stawianie go na „straży” takiego grobu i inne, u Sławian koń był zwierzeciem świetym i Pan to wie a Scytowie patroszyli konie. Tamara Talbor Rice w tej ksiazce znakomicie opisała obyczaje Scytów, zdaje sie ze na polskich blogach ta ksiazka nie byla prezentowana bo jest po angielsku, zachecam do jej przeczytania :
     https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.77557

     Ja poprostu klasyfikuje Słowian i Prasłowian na podstawie obyczajów i kultur a nie genetyki wiec starozytni Słowianie to przede wszystkim cialopalenie, a nie groby szkieletowe czy kurhany, dlatego ani Goci ani Swebowie też Slowianami nie byli, pierwsi dużo wspolnego ze Scytami, ucinali np kobietom glowy po smierci lub rozczlonkowali ciała, być moze Goci uprawiali tzw endokanibalizm, polecam to opracowanie myśle że tutaj panstwo tego nie widzieli :
     https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/19733/19450

     Makabryczne obyczaje pogrzebowe Gotów tu :

     Z kolei Swebowie mieli groby szkieletowe książęce, te z Lubieszewa są przez badaczy przypisywane Swebom, to nalecialosci celtyckie :
     http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Groby_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce_z_Lubieszewa

     Pochówek jest jednym z najwazniejszych obyczajów wiec jezeli wykopią 100 Ostrogotów którzy obcinali kobietom glowy po smierci i odprawiali nad nimi jakieś scytyjskie gusła i oni beda mieli wszyscy R1a TO ONI NIE BYLI SŁAWIANAMI, bo nie mieli takich obyczajów jak nasi Przodkowie :
     https://pomorska.pl/sensacyjne-odkrycie-pod-grudziadzem-ucinali-kobietom-glowy-kto-goci-w-wegrowie-zdjecia/ar/6407580

     Jezeli wykopią 100 Swebów z R1a który kladli wladców do grobów szkieletowych TO TEŻ NIE SĄ STAROZYTNI SŁAWIANIE, a 500 km na wschód od siedlisk Swebów i 500 km na zachód od siedlisk Ostrogotów starozytny Vandal albo ktoś od Wenedow po smierci matuli robił stos i palil jej cialo po smierci a potem przesypywał prochy do urny i zakopywal w ziemi to ten VANDAL jak bedzie mial R1b TO ON BYŁ SŁAWIANIENEM, to jest bardzo proste a dla niektórych zbyt trudne 😉

     Lugiowie to jest to samo co Vandalowie (Wolfram, Malte Brun i Gibbon) – to do wcześniejszej Pana wypowiedzi jakobym zapomnial o Lugiach

     PS. Dziękuje za wpuszczenie mojego pierwszego komentarza (nie spodziewałem sie) a do kolegi wyzej w pierwszym komentarzu – autentycznie juz nie pamietam kiedy ostatnio naublizałem komus w sieci bo miał inne poglady, pewnie ze 2-3 lata temu bo miałem wtedy troche klopotów osobistych co odbijalo się na postepowaniu również wobec innych bogu ducha winnych ludzi, pozdrawiam wszystkich i Pana również.

     Polubienie

 10. „A dlaczego nie na temat? Masz jakąś swoją opinię? Podzielisz się nią?”
  Bo temat dotyczył Bałtów.
  Co do tekstu Janickiego coś tam syntezuje wg poprawności wszelakiej.
  Ale wiesz zostawia sobie furtkę „Wygląda na to, że tezy allochtonistów stopniowo odejdą do lamusa. Nowe ustalenia nie oznaczają jednak, że rację mieli autochtoniści. Ciągłość zaludnienia nie jest równoznaczna z ciągłością kultury.”

  On też uważa że Sclaveni = Słowianie
  A nie wspomina ani słowem o Suevach znanych antycznemu światu.

  Dlatego napisałam co napisałam wcześniej o Sclavenach.
  Moja teoria do udowodnienia bądź obalenia jest taka, że to Suevii są protoplastami Słowian a Sclaveni to inna nazwa germańsko(protoniemiecko)języcznych Gotów.
  Teofilakt Symokatta wyraźnie stwierdził, że Sclaven = Got.
  Więc źródła potwierdzają moją teorię. 1: 0 dla mnie.

  Co myślisz o moim podejściu do etnonimu Sclaven?
  Czy jak Janicki masz wdrukowaną słowiańskość Sclavenów?

  Polubienie

  • Temat dotyczy nie tylko Bałtów, ale i ANE, WHG, EHG, Słowian, itp. Miło, że zwróciłaś uwagę na poprawną obłość tego tekstu.

   Pamiętaj, że ja nie czytam kronik i raczej nie piszę o nazwach ludów. Podoba Mię się Twoje rozumowanie. Skoro oni mogom, Ty tez możesz, jak oni…

   Polubienie

 11. Geny, domieszki itp. nie są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków. Ale jakąś wiedzę z tego można wyczerpać.
  Mi to ciężko idzie niestety. Robek wydaje się bystrzejszy.

  ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF – jakimi językami mówili?
  Spróbujesz z tym co wiesz dzisiaj do czegoś ich języki przyrównać?

  Polubienie

  • (…) ANE, WHG, EHG, SHG, CHG, EEF – jakimi językami mówili? Spróbujesz z tym co wiesz dzisiaj do czegoś ich języki przyrównać? (…)

   Nie będę próbował nawet. Porównam za to kolejne końcówki już niedługo.

   Polubienie

      • Kartwelskawatym ma być niby baskijski, więc to stąd moje przypuszczenie o tym. Z drugiej strony tzw. Step Maykop to nie to samo, co cokolwiek w Skałkazie, patrz tzw. bariera genetyczna. Skoro tak, to i języki powinny być inne, patrz rzekome przenoszenie języków przez geny, nie tylko przez kulturę i tradycję przodków.

       Co do tzw. domieszek, zerknij na to, czym zacząłem te komentarze. ANE nie myło w Amerykach, itd. Tam jest cała masa różnych Syberii. ANE poszło na zachód.

       Mnie domieszki przestały obchodzić, ponieważ jestem przekonamy, że to oszustwo wymyślone jak ofitzjalne jęsykosnaftzfo, żeby przykryć to i owo. Nie może być tak, że jak poskrobie się definicje domieszek, to wszystko pochodzi od ANE, albo z kosmosu nie wiadomo jakiego. Nie czujesz, że kolorki łowickie nie dodają się? Ja sobie odpuściłem po Reichu i jego Skałkaskich wypierdach, Davidskim i jego motaniu się z Yamna, itp. To śmierdzi, ale to prędzej czy później się samo ułoży. R1a w CWC nie mogło przekształcić się z R1b z Yamna. Fatianowo i jego Z93 okołomoskiewskie to nie Z282 z Odrowiśla, to fatk, ale to może być zwyczajnie początek mutacji, która poszła dalej na wschód do Poltawka. Wiem, że daty się nie zgadzają, ale może tylko dlatego, że nie znaleziono jeszcze wcześniejszego Z93 bardziej na zachód.

       Skoro geny nie przenoszą języka, to nie obchodzą mnie… Niech się inni głowią nad poukładaniem ich w całość. Ja układam rdzenie i końcówki. To jest porównywalne, a domieszki nie.

       Polubienie

       • Jutro puszczam wpis 286 o kolejnych końcówkach Proto-Slavic. To mnie interesuje, a nie jakieś domysły o kosmicznych domieszkach, czy dryfach przenoszących języki, czy fantastyczne bajeczki o słowiańskich Scytach, Ario-Słowiano-Bałtach, czy innych Bałto-Słowianach…

        Tak oto i makaron z mętnym Makuchowym sosem, po 6 latach kręcenia i kiszenia wychodzi na światło dzienne (tyle że po dużemu cichu), temu komu trzeba i dołem i nosem… Śmieszne jest to, jak nie ma nikogo, kto by tej logicznej mazi bronił, ale po tym jak turbosków S.A. był i od niechcenia rozjebł, no to nie dziwi nic. Miednica gurom!

        Polubienie

  • „Geny, domieszki itp. nie są odpowiedzialne za powstawanie i przekazywanie języków. Ale jakąś wiedzę z tego można wyczerpać.”

   EasPole używając Davidskiego narzędzia wyprodukował coś takiego:

   Widzimy, że kultury współistniejące w tym samym czasie mogły zyć obok siebie na tym samym obszarze, bez mieszania się genetycznego (to niech będzie za podstawę podobieństwa między językami bałtyckimi i słowiańskimi ), ale co kolejna epoka następuje ujednolicenie i … wnioskuję, bez danych na wykresie… że k.łużycka już będzie tym co widzimy jako grupę Polish.

   Moim zdaniem warunkiem wymuszającym ujednolicenie genetyczne jest wzrastająca gęstość zaludnienia, dlatego na obszarze północno-wschodniej Polski, Białorusi, Litwy, za przyczyną gorszej ziemi rolnej i gorszego klimatu, do czasów średniowiecznych mogło pozostać tak jak w neolicie, dlatego języki bałtyjskie mogą wydawać się archaiczne i mniej bogate w rdzenie.

   To właśnie dlatego wojowie z Dołęży pomimo, że mieli Polaków najbliżej ze wszystkich, lokowali się tuż obok, w stronę WHG, czyli na lewo od grupy Polish w stronę tego BGK,

   Popatrz gdzie jest wczesny polski CWC a gdzie są GACki.natomiast BGK na pewno są jeszcze niezmieszanymi z GACkami potomkami mezolitycznych Świdrowców, czyli WHG, których typuję jako nosicieli języka prasłowiańskiego.

   Spójrz też gdzie jest k.unietycka, najbliżej grupy Polish, a ewidentnie będzie ona nośnikiem R1a M458, gdyż mamy już M458 w Szwajcarii w epoce brązu, a współczesny zasięg M458 pokrywa się z k,unietycką,
   W Czechach M458 stanowi niemal całość, tym tez różnią się Słowacy od Czechów, na Słowacji dominuje Z280, o którym już wiemy, że przyszedł tam z Małopolski z k.mierzanowickiej.

   Innymi słowy, podział Czechy i Słowacja odpowiada podziałowie Wielkopolska i Małopolska, a szerzej Polska zachodnia i wschodnia, przy czym do wschodniej będzie zaliczać się również Świętokrzyskie i Mazowsze,

   Tylko, że w mojej hipotezie, klamrą spinającą jest GAC, a nie pozornie oczywisty R1a

   Polubienie

   • Proszę po raz kolejny opisz w punktach, to co twierdzisz, abyśmy mogli prześledzić kto,z jakimi genami, domieszkami, itp. i z jakim językiem co i gdzie robił. Bez opisania tego, ten temat jest dla Mię martwy i nie będę się nim zajmował.

    Polubienie

    • To sam opisz za czyją przyczyną język tracki i dacki jest uznawany przez językoznawców za indoeuropejske? Czyli można być IE tak jak bałtyjski i słowiański nie mając kontatktów z nimi, bo trudno by mieszkańcy na przykład od Bułgarii po Anatolię takowy mieli.

     Polubienie

     • To wygląda bardzo niedobrze i nieciekawie. Już o tym pisałem i nie zamierzam się powtarzać w kółko, ponieważ to też i bardzo dupiaście niepoważnie wygląda.

      Jeśli nawet Tobie nie chce się udowadniać swoich własnych twierdzeń, no to lipa. Może zwyczajnie zapłać komuś żeby to za Ciebie zrobił, co? Idź do x. Pietrzaka i do S.A., może oni wezmą się za to, choć wątpię, bo pchają swoje dokładnie odmienne od Twoich wizje. Przekonaj ich, bo Mię nie umiałeś przekonać, a szkoda.

      Jak już pisałem, pracuję nad rdzeniami i końcówkami i nie zamierzam być Twoim „białym murzynem” i nawet za kasę nie wezmę się za udowadnianie czegoś, czego logikę sam wielokrotnie podważyłem. Tobie nie zależy, Mię tym bardziej.

      Nie ma twierdzeń w punktach, nie ma o czym gadać, dot IE I2a / R1a, itp. Nie żartuję.

      Polubienie

 12. Pingback: 286 Końcówki Proto-Slavic *-ta, *-ti, *-tь, *-tьje, *-tъ, *-ťa, *-ja, *-ťi, *-ťь (i te brakujące), a także *broščь, *bъrščь, *moťь, *peťь, *dolto, *věščь, *tós, *tus, *tis i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa | SKRBH

 13. Oto jak można zrobić film o „starożytnym DNA” i nie wspomnieć ani razu jakichkolwiek danych. Po prostu piękność!


  Irish Origins (DNA)
  57,876 views•Dec 16, 2020

  Study of Antiquity and the Middle Ages

  Welcome to another episode of „History Today” where we bring you news relating to history and archaeology that is changing how we view the past. Recently Irish Central published an article titled „Ancient bones reveal Irish are not Celts after all. The article deals with a discovery in 2016 in the Irish County of Antrim and could completely alter the perception that Irish people are descended from Celts.

  We discuss the article, what the experts are saying and lastly I give my thoughts as well. I think it is important to remember the dangers of misconstruing Ancient DNA Studies to generalize untold numbers and populations of peoples and if we are not careful, we can contaminate an already complicated past.

  I also wanted to note that I have always associated the term „Celtic” with language and material culture rather than term dealing with genetics and centuries of scholarship has had a similar stance and so, I feel that we need to be careful when using „Celtic” as a reference to DNA which could exclude other peoples who share in the material culture and language in the Celtic world.

  Michael Smith
  OK. Here’s my problem. I keep seeing articles that talk about DNA results without ever producing one morsel of info on what haplogroups are being considered, so it turns out to be another dead end as far as genetics go

  Wm Thompson
  How can you discuss DNA evidence and not one mention of the Halpogroups? Why the secrecy?

  Cherusker
  5 dni temu
  Im German and the Harvard geneticist David Reich says that most white europeans are the descendants of the Yamnaya culture (indoeuropeans, caucasians) from Ukraine.
  And i guess that videos like this are made to create the last human who is just a human and nothing more.
  Lame and Goofy as hell.

  Lug Lamhfada
  100% correct. This video is extremely misleading, never mind the moronic comment section that think it’s great.

  Polubienie


  • Origins of the Irish (Prof James P Mallory)
   51,013 views•Mar 19, 2018
   Genetic Genealogy Ireland

   I will highlight and discuss further some of the major points of my Origins of the Irish, especially on how recent ancient DNA evidence impacts on both archaeological and linguistic models for the spread of a Celtic language to Ireland and the emergence of an Irish “identity”. While the new genetic evidence has provided major support for some traditional theories of Irish origins, it has also thrown up some major problems in our understanding of what happened in prehistoric Ireland.

   This lecture was presented at Genetic Genealogy Ireland 2018 Belfast. Please note that these GGI videos are copyrighted to the presenter and should only be used for personal study. They are not to be used for any other purpose without the presenter’s express permission. Also, please note that because this is a rapidly advancing field, the content may quickly become outdated.

   The lectures were sponsored by FamilyTreeDNA (at http://www.ftdna.com) and organised by Maurice Gleeson, Education Ambassador, ISOGG (International Society of Genetic Genealogy at http://www.isogg.org). ISOGG volunteers provided free DNA advice and support for members of the public at the conference.

   Polubienie

   • Coś dla annaM, która poszukuje nazw np. rzek w różnych językach…

    07:15

    aB – Old Irish
    aP – Tocharian B

    18:00

    To coś dla Roberta… Znajdzie tam co nieco o zestawieniu haplogrup i danych czasowych…

    Polubienie

 14. Bardzo interesujący wykład, choć na początku jest feministyczny manifest archeologiczny, co można zwyczajnie pominąć. Dalej Renfrew zestawia ze sobą dane jemu znane na 2018, podobnie jak Mallory powyżej. Mam i trzecie wykład z tego samego roku do porównania i puszczę go jak skończę oglądać ten.


  Lord Colin Renfrew | Marija Redivia: DNA and Indo-European Origins
  71,451 views•Mar 14, 2018
  The Oriental Institute

  Presented by Lord Colin Renfrew, Senior Fellow of the McDonald Institute for Archaeological Research, former Disney Professor of Archaeology and Director of the McDonald Institute, University of Cambridge.

  Introductory comments by Dr. Audrius V. Plioplys.

  This Marija Gimbutas Memorial Lecture was generously organized and sponsored by Drs. Audrius and Sigita Plioplys.

  Marija Rediviva: DNA and Indo-European Origins

  Marija Gimbutas had a detailed knowledge of the archaeology of prehistoric Europe and of the cultures of ‘Old Europe’ with their rich iconography of goddesses and gods, which she viewed as overwhelmed at the onset of the Bronze Age by the Kurgan invasion, an incursion of a new population from the East European steppe lands, north of the Black Sea. This she saw as the key impetus which brought Old Europe to an end, and which introduced to Europe a new population speaking early Indo-European languages.

  The first Memorial Lecture will offer a critical review of the question of Indo-European language origins, and will highlight the contribution of one of the leading prehistorians of the twentieth century.

  keltyk
  nearly 11 minutes of woke politics so far. Waiting for the science bit to start

  wim V
  People should not lay their modern ideas and wishfull thinking over ancient cultures.. Feminists??? Noncense..they were farmers, without hasrd work and logic they wouldn’t have survives, and the Indo=-Europeans weren’t feminists or the opposit either, they were sheapards…Had to work very hard and thing logically..

  The Knave
  Steppe/Kurgan, Anatolian, genetics, archaeology, et al, all offer parts of the answer, but I don’t believe a single one of these theories have all of the answers, by itself. imo, there are serious problems with each of these theories. iow, we need a new theory. 🙂 A theory that doesn’t rely upon linear, uniformitarianism, but accepts a more complex ancient environment, socially, culturally and technologically.

  Adammrtl27
  A new theory! Excellent!.. Anyone have any ideas?

  Polubienie


  • David Reich: Ancient DNA and the New Science of the Human Past | Town Hall Seattle
   115,757 views•Oct 18, 2018
   Town Hall Seattle

   The genomic revolution is transforming our understanding of modern humans. Geneticists like David Reich have made astounding advances in genomics, which is proving to be as important a field as archeology or linguistics for understanding our ancestry. Reich arrives at Town Hall to enlighten us with provocative research and unparalleled scientific studies that have yielded revolutionary findings—compiled in his book Who We Are and How We Got Here. He reveals the hidden story of our species, offering insight on DNA studies that reveal deep inequalities among different populations, between the sexes, and among individuals. Reich suggests that there might very well be biological differences among human populations—many of which are unlikely to conform to common stereotypes. Join Reich for a captivating glimpse into the origins of humankind, and a chance to apply the genetic findings of the past to our lives today.

   David Reich is Professor of Genetics at Harvard Medical School and a Howard Hughes Medical Institute Investigator, with a reputation as one of the world’s leading pioneers in analyzing ancient human DNA. In a 2015 article in Nature, he was named one of ten people who matter in all of the sciences for his contribution to transforming ancient DNA data “from niche pursuit to industrial process.” Awards he has received include the Newcomb Cleveland Prize from the American Association for the Advancement of Science, as well as the Dan David Prize in the Archaeological and Natural Sciences for his computational discovery of intermixing between Neanderthals and Homo sapiens.

   Presented by Town Hall Seattle.

   0 komentarzy

   Polubienie


   • David Reich | 2019 Allen Frontiers Symposium
    8,519 views•Oct 31, 2019
    Allen Institute

    David Reich presents the latest research from the Allen Discovery Center for Human Brain Evolution at the 2019 Allen Frontiers Symposium.

    Alec Payne
    I think the nomenclature needs to change, labeling groups as „iranian hunter gatherers” gives the impression that they were „Iranian” in the traditional sense of the word, meaning Indo-European Aryans… it might be better to call the steppe peoples Aryans, while choosing a different name to define pre-Iranian people living in the area that is known as Iran today.

    J Med
    I couldn’t agree more.. poor labels muddy our understanding

    Mayuresh Kelkar
    This is what Gaska said about Reich’s Collborator Olade

    „Regarding Iñigo Olalde, I think he has done a great job and I am proud that he is my countryman. He is young and has a lot to learn. He has obtained a lot of ancient samples for Harvard that would not have been so easy to obtain because Prof Reich has no prestige or influence in Spain-I recommend that you read his doctoral thesis, it will surely surprise you-

    This does not mean that we cannot criticize their conclusions regarding the BB culture- I have already said many times that their main objective was to deny the genetic exchange between Iberia and the rest of Europe to ensure the steppe theory- To do this they had to attack many previous papers that ensured the similarity of mitochondrial haplogroups between German and Spanish BBs, and other papers that referred to the genetic influence of the Mediterranean domain (Besse) And the most surprising thing is that their only argument is that in Iberia he did not find the frequent H3 mit-hap in the German Bbs. Well, Olalde did not study Spanish databases, because it has been found very abundantly since the Neolithic Anyone who understands genetics can check what I am saying-

    Regarding Heyd, you should reread his introduction to Olalde’s paper and the rest of his work on BB culture-Like the vast majority of European archaeologists, he defends that there is a Pre-BB Package in Iberia before that culture spread throughout the rest of Europe – Tanged copper daggers, halberds, V perforated buttons, wristguards, ivory, gold etc. but he always defended the possibility of a later influence of the Yamnaya culture (Example-Sion-Switzerland) to try to justify the steppe migrations

    Mayuresh Kelkar
    Comments from Gaska at Eurogenes in January 2020

    „Regarding Reich/Harvard and his genetic successes, I don’t think that in Europe he/they are a reference. He has to defend an ideological agenda and that is why his conclusions are often wrong (in the case of BB culture they are scandalously wrong and biased)

    As always, the supporters of the steppe theory applaud that agenda when it suits them and run away like rabbits when they talk about Iranian ancestry.But the fault is yours for the sickly obsession for bringing everything from the steppes. You have to overcome the trauma of the failure of the Yamnaya culture, 2019 has shown that it was just a fable which has generated useless discussions for 5 years

    @Davidski-Remember that my friends talked about M269 in northern Russia? it seems to be true and that Volosovo has a lot to say. However they talked about L51 and it seems that this haplogroup does not appear- I’m curious to check its origin

    @Ric said-At least we do not sit with Haplogroup R1b in Western Europe during the Paleolithic kind of scenario anymore…

    R1b has been in Western Europe since the epigravettian and the Villabruna cluster is indispensable to understand the genetics of modern Europeans- The BBculture saved your collective L21 butts when the Iranian/Indoeuropeans was terrorizing mainland Europe”

    Polubienie


   • Ancient DNA Suggests Steppe Migrations Spread Indo-European Languages
    58,896 views•Jan 22, 2019
    amphilsoc

    David Reich speaking at the American Philosophical Society Annual Meeting, April 2017.

    Comments are turned off.

    24:30
    Reich twierdzi, że Baskowie R1b mają mniej „stepowego pochodzenia”, niż ich sąsiedzi, ponieważ pochodzą z populacji sprzed migracji stepowej…

    Tu zrobiłem poprawki na obrazkach z tego pokazu

    Polubienie


   • 34: Ancient DNA | David Reich
    3,813 views•Jun 18, 2019
    After On Podcast

    The genetic code of Neanderthals, archaic humans, and other elders is reconfiguring much of our understanding of human history. And it could just save hundreds of thousands of modern human lives per year.

    Mayuresh Kelkar
    Comments from Gaska and Rob made on Eurogenes blog

    „Regarding Reich/Harvard and his genetic successes, I don’t think that in Europe he/they are a reference. He has to defend an ideological agenda and that is why his conclusions are often wrong (in the case of BB culture they are scandalously wrong and biased)

    As always, the supporters of the steppe theory applaud that agenda when it suits them and run away like rabbits when they talk about Iranian ancestry. But the fault is yours for the sickly obsession for bringing everything from the steppes. You have to overcome the trauma of the failure of the Yamnaya culture, 2019 has shown that it was just a fable which has generated useless discussions for 5 years”

    „The funniest thing is to say that they probably spoke IE, taking into account that until a few months ago, everyone was convinced about the origin of IE and R1bL51 / P312 in the Yamnaya culture, it is not surprising that some stubborn people still insist on demonstrating that steppe origin-

    Now they do not even agree on the origin, the age and the composition of CHG, it will be a pleasure to see how they continue to make a fool of themselves”

    „Harvard are being dishonest, fudging sasmples and withholding others. On top of that, we have to watch Reich prance around preaching about a continent he has no clue about, promoting his shitty book. So I really dont care for them.”

    David Rapalyea
    Oh jeeze, a smart Jew will not mention that Jews and Asians are smarter than whites. The unsaid reason is that smart people value smartness more than unsmartness. Those of us further down amongst the hords notice that everyone has a place, even smart Jews.

    David Gonsiorowski
    Great explanation of current progress and insights in obtaining and explaining ancient genomes. But I have deep concern about scientists like the moderator and Dr. Reich self-censoring their experiments and conclusions. They fear recriminations from politically correct critics, which skews their work. Please let the science–the crucible of careful examination–speak for itself. We cannot accept a scientifically filtered version of truth advanced by academics to avoid speaking uncomfortable truths. Socrates, Copernicus and Galileo are heroes because they sought truth openly. Everyone deserves an accurate answer to the questions: Where do I come from? Who am I? We are all products of ancestors who lived somewhere, were part of a people who ate specific foods, had culture and rituals–all of which combined to form us. Please give us the most complete answers of our past.

    Use Bitchute
    To be precise Copernicus book got published with publisher adding extra preface, being effectively a one big disclaimer, while Galileo got in to trouble for book in form of dialog concerning theories, where Church approved model was presented too, just by not very bright person. So business as usual.

    elliott prats
    It’s extremely disappointing to hear the interviewer and David Reich being so hypervigilant in their use of politically correct language. Politically correct language was created to manipulate language so the true meaning is camouflaged if taken at face value. I hope one day that we can discuss scientific truths in layman’s language so everyone can understand them without the ignorant claiming or the disingenuous feigning that they’re offended.

    Polubienie


 15. Stephen Batiuk | Exploring the Roots of the Vine: The History and Archaeology of the Earliest Wines
  9,788 views•Nov 7, 2018
  The Oriental Institute

  Enki Son Of Anu
  Very interesting. Wine was a popular sport 8000 years ago until its exchange value was discovered and thence its was commoditised by the traders who in turn became the elites monopolising it, and because of its intoxicating properties it became associated with spirituality and since the temples were always part of the state and the elites wine entered into religion as a holly drink. The Sumerian beer could not compete because it had a lower alcohol content, wine spread into the eastern Mediterranean as part of religious ceremonies then adopted into Christianity. Just thinking.

  Polubienie

 16. Jonathan Todd
  Every jew, christian, muslim, baha’i, rastafari should watch this.


  The Origins of the Ancient Israelite Religion | Canaanite Religions | Mythology
  34,552 views•Nov 21, 2020
  Study of Antiquity and the Middle Ages

  In this presentation Dr. Aren Maeir guides us into the very origins of Ancient Israel, their identity and the very foundations of their religion.

  In this presentation the great scholar Dr. Maeir takes us into the origins of the religion of the ancient Israelites.

  He will address these points:

  Canaanite pagan influences on the Israelite religion such as El and Baal.

  Discusses the ideological framework of the Israelite texts and the worship of a singular deity, and points out the big question which is „is this the original form and practice of the Israelite religion or did this monotheistic approach come much later?”

  He discusses male and female figurines of the Iron Age that depict their God.

  He also discusses the evidence of more than one God and even a Goddess in Israelite society and religion and also he points out that we tend to see not necessarily monotheism in ancient Israel but rather monolatrism.

  We also ask a harder question and that is, when does Monotheism take root as a dominant ideology in ancient Israel and whether or not this was influenced by the religious reform of Atenism or Zoroastrianism?

  How old is Judaism? How is it different today?

  We will also discuss religious violence and ethnic cleansing in ancient Israel and the issues of using modern terms on the past in a world where they did things quite differently.

  And finally we arrive to the subject of Human Sacrifice in ancient Canaan and even in Ancient Israel and how we may see a conflict between those who partook in human sacrifice and those who did not like it and who in turn wrote stories like „Abraham and Isaac at the Mount” in an attempt to show that we don’t believe in that form of practice.

  Polubienie


  • The Archaeology of the Exodus with Professor David Ilan
   12,218 views•May 26, 2020
   Boulder JCC (Boulder Jewish Community Center)

   moodist 1er
   It’s not complicated, you just add the lack of physical evidence with all the biblical events that are poorly plagiarized from over a dozen older religions, historic events and people then divide it by evidence appropriated by biblical archeologists but is also contested by honest archeologists, it’s not hard at all. You just have to admit that none of it makes sense and you’ve been fed a lie your whole life. Like if you never found out that Santa Claus isn’t real. After that, we can agree to stop the theft of Palestine by European colonists and their apartheid genocide. We can free Palestinians from the world’s largest concentration camps called Gaza and the West Bank and allow all the refugees the right to return to the addresses that were stolen from them under the threat of death. It’s a win for humanity and you can quit consenting to atrocities committed by religious extremists terrorists.

   Jagd Töpfer
   It is insane how the presupposition of biblical primacy has washed away any interest or identification of ancient civilizations. The Assyrians, Babylonians, and Egyptians have been thoroughly villainized for millennia. And if one does get rid of that presupposition it’s so clear how the Bible is a composite of other cultures and their traditions.

   Edgar Snake
   Harsh eloquence, multiplied by lack of evidence, plus the absurdity of anyone believing that they, and only they, are god’s chosen= Harsh and painfully obvious truth.

   Mish Mish
   This goes against the Word of God. Sorry. I will take the Bible’s account of the Israelites.

   mark casebier
   God writes fiction. What is the big deal? Actually, the authors of the Bible were not writing history. The fact is Biblical Hebrew has no word for history. Therefore, The Biblical Hebrews could not write history if the concept were foreign.

   Paddy O’Driscoll
   Um, are we making things up now? Moses and the exodus weren’t real.

   Walter R. Mattfeld
   Moses and the Exodus weren’t real, the story has no archaeological support. Ergo, archaeologists are now trying to figure out what is behind the biblical account? When was this account written? By whom? Where? WHY? Every scholar has a different explanation for all these questions, trying to get at the truth, or real events, that might be behind the biblical account, as suggested by archaeological findings.

   Polubienie


   • „When Did the Jewish People Begin?” Israel Finkelstein
    47,750 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Youri Yimmek
    He talks about the rise of Ancient Israelites, not the rise of the Jewish people

    sc
    same people, Judean/Jewish is just a later adopted name


    „When Did the Jewish People Begin?” Amihai Mazar
    38,005 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Amihai Mazar, Professor of the Archaeology of Israel at the Hebrew University in Jerusalem and author of „Archaeology of the Land of the Bible,” discusses the archaeological evidence regarding the historical origins of the Jewish people.

    D.A. Dass
    Why do we assume that the Bible is history or scientific record? People in ancient times had no idea of history or science as we modern man know it. It seems more realistic to hold the view that the bible is an account of a people who found it very important to relate their growing understanding the idea of God and a pressing reason to want to keep that society together (probably because of a bad experience and they were at threat of being extinct).

    If we begin with the premise that bible must be a historical book then you will conclude it is a lie. But if we understand bible is merely „ahistorical” (loose references to history) and not ‚historical’ then it can’t be concluded it is a lie.

    Even in theology it is already clear that the bible is a mixture of fiction & truth because it is a collection of cultural stories meant to nourish identity, hope, motivation and moral lessons and belief in their faith. We cannot use our modern mindset to assume ancient man would have same ideas of history & science which are newer developments of humanity. The truth of the bible is not in the historicity especially the Old Testament but truth in human behaviour of the Biblical characters which can be seen in everyone of us repeated in our individual behaviour and in society. And if we are Christians, it is about the growing development of our understanding of God in the story of humanity.

    Adam Mangler
    Well, you’re right that the bible is NOT a history book. The only factual references are the Babylonial Exile (corroborated by Babylonian writings) and an innaccurate listing of Egyptian Pharoahs. The rest is made up stuff. e.g. No Exodus I’m afraid.

    Rock me Dr. Zaius
    You need to understand that the people who wrote the bible were also the pool trying to control others. They needed an identity with which those people could connect to and then a religion with which they could be influenced and controlled by. The bible uses the knowledge that the people knew at the time to support its claims otherwise it would hold less sway. We know this because it says, ” just as it is today” or ” the one we see today”. History is modern concept but we use it to understand the ancient world from our current and superior techniques and not from Bronze Age people’s concept of telling a story to support a narrative.

    Walter R. Mattfeld
    Professor Amihai Mazar in this video concluded that Israel first appears, archaeologically, in Canaan circa Iron Age I (1200 BC to 1100 BC). Their settlements exist in modern Jordan and in eastern Canaan, just west of the Jordan River. Yet the Bible suggests, with its internal chronology, that the Exodus from Egypt was circa 1446 BC and Conquest of Canaan was circa 1406 BC (see 1 Kings 6:1 for this date). The Book of Joshua informs us that Jericho’s walls collapse and Joshua orders the city to bet set on fire. By the internal chronology of 1 Kings 6:1 this would be circa 1406 BC. In the 1950s Dame Kathleen Kenyon of England excavated Jericho and determined that its last defensive wall collapsed due to an earthquake and the city was thereupon set on fire by its besiegers. She dated this event to the Hyksos Expulsion from Egypt circa 1540 BC. She assumed that the Egyptians, in pursuit of the Hyksos, set Jericho on fire when the Egyptians conquered Canaan and made it part of the Egyptian empire for the next 400 years (1540 BC to 1140 BC). Of interest here, is that the Jewish Historian, Flavius Josephus (circa 70 AD) was of the opinion that the Hyksos Expulsion was the Egyptian version of the Israelite Exodus in his History of the Jews. Dame Kenyon’s findings at Jericho would seem to confirm Josephus’ conclusions. However, excavations in ancient Moab, the kingdom of Sihon the Amorite (modern Jordan) revealed that some sites mentioned as being conquered by Moses and Joshua were no earlier than Iron Age I (1200 BC to 1100 BC). Sites like Heshbon and Elealeah. Joshua set fire to another city, besides Jericho, the city of Hazor. Excavations at Hazor revealed the city had evidence of a very severe burning everywhere with its idols smashed to pieces. This event is commonly dated to circa the mid 13th century century by its Israeli excavators (Yigael Yadin and Amon Ben Tor). However, not many are aware that prior to their excavations, the Israeli archaeologist Moshe Dothan had done an emergency excavation at Hazor and found there two Philistine pottery sherds. This suggested that Hazor had fallen in a Philistine World of the 12th century BC NOT the 13th century BC. Pharaoh Ramseses III, circa 1175 BC, mentioned that the Sea Peoples (who incuded a group he called the PELEST) had recently conquered Coastal Canaan and sought to conquer Egypt next. he defeated them and allowed their settlement in Canaanite cities under Egyptian control. Remarkably, the Bible portrays Joshua’s burning of Hazor as being done in a Philistine World, and the two Philistine sherds found at Hazor by Moshe Dothan would seem to back up this understanding. My Conclusions: Apparently the burning of Jericho’s fallen walls circa 1540 BC were conflated with Hazor’s burning after 1175 BC by the Bible’s author. WHY? Judges 3:6-7 has the answer. After conquering parts of Canaan and Moab, Israel intermarries with the conquered peoples and serves their gods. That is to say during Iron Age I, Israel, via intermarriages with the Canaanite descendants of the Expelled Hyksos of 1540 BC, became in Iron Age II (1100 BC to 586 BC) the blood-descendants of the Hyksos who were expelled from Egypt circa 1540 BC. The author of the Book of Exodus wanted to preserve the traditions of his people (ancestors) and that included the Hyksos Expulsion being recast as the Exodus from Egypt by Moses and Joshua. When was this (the Exodus account) written? Probably in the Babylonian Exile circa 560 BC. This author had no idea how old any ancient site was that he included in his Exodus story, it would not be until Sir Finders Petrie of England would develop Pottery Chronologies that anyone would come to understand when ancient sites came into being and were abandoned. Accordingly, any ancient site from Stone Age Times to 560 BC could be a site included in the fictional Exodus account found in the Bible. And this is what archaeology has revealed, that sites from Stone Age Times to circa 560 BC appear in the Exodus narrative. See my website http://www.bibleorigins.net for more info. Mazar notes that the Israel Stela of Pharaoh Merneptah, circa 1203 BC, mentions his conquering Israel in Canaan, suggesting Israel is in Canaan BEFORE the Philistine arrival in Canaan circa 1175 BC. If this be so, then the Exodus is fiction and did not happen as portrayed in the Bible (Jericho’s fallen burned walls of 1540 BC and Hazor’s burning some time after 1175 BC), as almost 300 years separate these two events recorded in the Bible. There was no Exodus to the southern Sinai, no 10 Commandments, no Golden Calf worship, as there were no Philistines for Israel to fear upon her Exodus from Egypt, until after 1175 BC. That is to say a real Exodus would be via the Way to the Land of the Philistines, which the Bible says was avoided out of fear of that warlike nation.

    Walter R. Mattfeld
    As noted by Mazar, the archaeological data suggests the time of the Judges begins in the late 13th century BC (Israel mentioned in 1206 BC in the Merneptah Stela) and extends to circa 1000 BC and the Monarchy. The problem? If this be true then the Bible is a lie and not the word of God! How so? The Bible’s internal chronology dates the Exodus to circa 1445 BC and the Conquest of Canaan by Israel to circa 1404 BC by Joshua (see 2 Kings 6:1 for these dates). That is to say the writers of the Bible dated the Exodus and Conquest too early by about 200 years. Conclusion: No Holy Spirit from God inspired Moses to write the Pentateuch circa 1445-1404 BC, as archaeology reveals the Judges period is primarily attested circa 1206-1000 BC. For more info on how archaeology revealed the Bible is not God’s Word and there is no Holy Spirit inspiring the texts visit http://www.bibleorigins.net

    Polubienie


   • „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?” Israel Finkelstein
    76,619 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Israel Finkelstein, Professor of Archaeology at Tel Aviv Universitya and co-author of „The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the Patriarchs, the Exodus from Egypt, and the Conquest of Canaan.

    aussieguy55
    I read and reread Finkelstein’s book The Bible Unearthed. It was really challenging. What it meant was that Yul Brunner and Charlton Heston were playing fictional characters in the movie The Ten Commandments. What amazed me was that this scholar a Jew was challenging a major story in Jewish culture.Would not he had a vested interest in supporting the stories. It shows he was a true scholar.

    Little Dikkins
    An actual scholars are interested in finding the truth.

    S Cin
    I think Finkelstein has no choice but to embrace this position, considering the seismic changes that rational archaeology has unleashed on the pre-minimalists.

    K M
    I loved “the Bible Unearthed”. Although most religious people simply refuse to accept facts.

    D L
    Given all of the facts and evidence within archaeology, history, anthropology, and science, I am absolutely dumbfounded at the fact that anyone is still practicing the abrahamic religions. Well, any religion, actually.

    Morrison Teague
    The Hebrew bible was developed during the Babylonian exile. These scribes and so call prophets decided to write down these oral traditions because they did not want to forget their history and culture.

    Kenneth Scott
    5 lat temu
    Israel Finkelstein is awesome…An Israeli Jew who has no issue at all speaking the truth about the mythology of his people in the context of modern archaeology. The points he hits in this lecture are absolutely true and for the most part have been known for over 100 years. If you can get past his thick Israeli accent this lecture is a good summation for the average biblical-historicist to mull over.

    Lucifer Aali
    Excellent Presentation!!!! The Facts are that the Bible is a Litterary Composition of Primarily, Fiction. The Work of Israel Finklestien, aswell as the Work of other Archaeological Scholars Pertaining to this Subject, Has Been the Most Liberating Research That I Have Come Across. I Went From a Person Intensely Burdened by the Negative Aspects of Religion, and the Concept of a „Hell”, To A Person Who’s Religion is Predominantly a Reflection of Human History and Identity and an Apreciation of True Culture, Art and Human Achievement. I Can Now Think More Freely, Having Been Liberated from this Burden, as a Human Being and as an Artist. If Humanity Can Evolve from Dogma,and Progress in a Manner that is Based On True Human Values and Less On Repression, Opression, and Persecution of Others; I Believe that A Great Deal of Progress Can Be Made For Mankind, Either Religious, or Nonreligious. I Believe That This Is The Best Course For Our Evolution.

    brokoryfoods
    If one thing of the Bible is not true, everything should not be true, because a true God would not lie. Bible says a global flood happened; but several sciences from archeology to geology prove with tons of evidences the flood never happened. Which makes the Bible a fairy tale.

    Tim Hallas
    The truth cannot remain hidden forever. I always knew there was something fishy about the Exodus story, especially when they worked so hard to link themselves directly to the first human created by God. A thousand years of history, all fiction.


    „Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction?” Amihai Mazar
    6,529 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Amihai Mazar, Professor of the Archaeology of Israel at the Hebrew University in Jerusalem and author of „Archaeology of the Land of the Bible,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the Patriarchs, the Exodus from Egypt, and the Conquest of Canaan.

    Walter R. Mattfeld
    10 miesięcy temu (edytowany)
    Amihai Mazar has done an excellent job in presenting current archaeological understandings of events and places appearing in the Bible’s Exodus narratives. He notes that some places were not occupied in the time frame the Bible allocates to the Exodus (circa 1446 BC as per 1 Kings 6:1), NOR circa 1260 – 1230 BC and the days of the various Ramesside pharaohs. The Bible has Joshua announcing he has burned three cities, Jericho, Ai, and Hazor. Mazar points out that Ai (modern Et-Tell) came to an end circa 2400 BC, in its ruins were found ash everywhere from a severe burning, so intense stones in the foundations had been calcinated. It was reoccupied in Iron Age I times (1200 BC to 1100 BC) in the form of a small village. Mazar mentions the fall of Hazor and its being burned by Joshua, in the Book of Joshua (Joshua 11:10-11). Archaeologists verified the city had been horribly burned, its idols found smashed to pieces by the destroyers, assumed to be Israel by Excavators like Yigael Yadin and later, Ben Tor. The date for the destruction is circa the mid 13th century BC in the days of Rameses II. The problem? NOT MENTIONED BY YADIN AND BEN TOR, is the fact that another Israeli archaeologist, Moshe Dothan, in the 1980’s, found TWO PHILISTINE SHERDS AT HAZOR during an emergency dig. His wife, Trude Dothan, an expert on Philistine sherds confirmed his discovery. Many scolars understand that the Philstines are the PELEST mentioned by Rameses 3rd, who noted they attempted to conquer Egypt shortly after conquering coastal Canaan. This event is dated circa 1175 BC. That is to say, HAZOR DID NOT FALL IN THE MIDDLE OF THE 13TH CENTURY BC IN THE DAYS OF RAMESES II, IT FELL IN THE DAYS OF RAMESES III, IN THE 12th century BC. Remarkably, the Bible claims that Hazor fell at at a time when the Philistines were settled in Canaan. The two Philistine sherds found at Hazor, suggest the Bible got the correct era for the city’s destruction and burning, a Philistine world of the 12th century BC! Joshua is also credited with burning another city besides Hazor, and that is Jericho. Jericho’s walls collapse and Israel burns the city and all that is in it (Joshua 6:20, 24). Dame Kathleen Kenyon in the 1950s excavated Jericho and found that its last defense wall collapsed due to an earthquake and that the city was set on fire by besiegers. She associated this event with the Hyksos Expulsion from Egypt circa 1540 BC by Pharaoh Ahmoses I, founder of the 18th Dynasty. SO ARCHAEOLOGY HAS CONFIRMED THREE REAL EVENTS, A BURNED AI, A BURNED JERICHO AND A BURNED HAZOR, SEPARATED IN TIME BY 1,250 YEARS (2400 BC minus 1150 BC). My conclusion: The Bible is conflating three real events, the 2400 BC fall of Ai, the 1540 BC fall of Jericho and the fall of Hazor circa 1150 BC, making them into the Exodus. BUT WHY? The Bible has the answer. We are informed that Israel, after conquering Moab (the kingdom of Sihon the Amorite) and Canaan, she intermarries with the conquered peoples and worships their gods. That is to say in Iron Age I Israel is intermarrying with the Canaanite descendants of the Hyksos. By Iron Age II (1100 BC to 587 BC) Israel can legitimately claim a bloodline descent from the Hyksos of 1540 BC due to the intermarriages of Iron Age I. The author of the Exodus (writing all this in the Babylonian Exile, circa 560 BC), wanted to preserve his ancestor’s deeds, the Burning of Jericho and of Hazor. He had no idea of when these events actually occurred, just as he had no idea that Ai (Et Tell) had been BURNED THREE TIMES: circa 2860 BC, circa 2550 BC, and finally circa 2400 BC, it finally was abandoned circa 2400 BC. It would not be until pottery chronologies were developed by Sir Flinders Petrie, and his successors, that anyone would know when ancient sites came into being and were later abandoned and destroyed. Accordingly, all this means that the Exodus as presented in the Bible is fiction, it never happened as presented. We can shut down the Synagoques, Christian Churches, and Islamic Mosques, and put an end to the eternal bloodletting between Jew, Christian, and Moslem over a non-event and a spurious Bible. For Moshe Dothan’s discovery of two Philistine sherds at Hazor see pages 96 and 105, Trude Dothan and Moshe Dothan. People of the Sea, The Search For the Philistines. Macmillan Publishing Company, New York. 1992. „Moshe had already ‚done’ Hazor briefly for the Israel Department of Antiquities…Moshe also found two characteristic Philistine sherds. True, two sherds out of hundreds were not much, but their very presence was provocative: Hazor was, after all, 165 miles from the core of Philistine settlement.” (p. 96). For the three burnings of Ai see pp. 42, 46, vol. 1, Michael Avi-Yonah, Editor. Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Oxford University. London. 1975. „About 2860 BC…Ai was…terminated by violent destruction. The citadel at site A was stormed and burned by an unknown enemy, and the acropolis buildings were burned to the ground. Scorched stones on top of the citadel and blanket of ashes in the acropolis area underlying the Early Bronze Age II buildings attest to the fury of the destruction…Fire…smoldered with enough intensity to break down stone walls into calcinated masses…thick layers of ash lay upon the floors of the acropolis complex…”

    Stan Hickerson
    Finklestein will be proven right.

    Polubienie

  • Blablabla… czyli wiadomo nic, dowodów brak i wszystko może być zwyczajnie zmyślone,.. ale to jest pustynna tradycja, więc goje mordy w kubły!


   The Origins of the Israelites
   69,480 views•Nov 14, 2020
   Study of Antiquity and the Middle Ages

   In the first episode of our series on Ancient Israel and also Judah we are joined by Dr. Aren Maeir who guides us into the controversial and heavily debated origin or origins of the Ancient Israelites.

   He discusses the scholarship on the subject such as:

   Did the Israelites develop out of the Canaanite populations?

   Did they migrate in over time? If so, then from where?

   Or is the answer both? Did natives and migrants eventually come together to form a distinctly different group?

   We also talk archaeology, ancient DNA, dietary laws, primary sources for the earliest evidence of the Israelites outside of the Bible and so very much more.

   We also discuss thought provoking topics such as:

   Is the term Israel derived from a pagan Canaanite deity?

   How should we view the Old Testament when studying history?

   Can we use both the term Israelite and Hebrew interchangeably?

   But as we leave off Dr. Maeir reminds us to be cautious of how we use results from ancient DNA studies while reminding us how often the results get misconstrued.

   Pete Kreamer
   Instead of actual information, why am I hearing this guy parrot the bible?

   lvl99dust
   Ohh really no evidence of a walled city that fell from men marching around it 7 times…🧐🤔…….😜

   Iona Nyzr
   Great lets hear about Palestine origins now?… Oh right

   Orphan Bear
   Seems like it’s all fake. And the Hebrews just made it all up. Can we have some proof?

   mdb123
   For me everything starts with Amenhotep III (father of Akhenaten; grandfather of Tutankhamun). People/tribe of Yahweh is inscribed at his temple at Soleb. This according to Exodus is the name of the Hebrew God and first given to Moses to reveal to the Israelites and Pharaoh. These people of Yahweh already reside in Canaan in Amenhotep III reign. These are the Hebrews before they became the nation of Israel/Judah. Yahweh precedes Akhenaten’s „one” god in Egypt. … Also as I understand it there was an upper wall and a lower wall at Jericho — destroyed around 1400 BC (according to pottery dating of destruction layer: Bryant Wood). The upper wall collapsed down into the lower wall. Also it remained uninhabited (stayed destroyed) for a long time.

   NILE VALLEY TELEVISION
   It seems like it is all fake, because it is all FAKE and no „proof” will be forthcoming because there is no proof at all!

   Citizen david
   I’m confused to names .. Hebrews – Israelites – Jewish … I was chastised for saying it all started as Hebrews on a comment within another page … so I kept quite. Any guidance here?

   Davy Crockett
   Hebrew is the oldest, which means „of or sons of Eber”. Israelites comes later when they start to form a nation state. Jew originally was only that of the Tribe or Kingdom of the Judah. Later it was expanded to refer to who ever was carried away to Babylon. Still later it was expanded to those conquered by the Maccabees and or those of the Roman province of Judia. So it historically context is key.
   Today we throw it around like a catch all, but it’s not that simple.

   BlackLeo
   As far as I know youre not wrong in saying that the israelites originated from the hebrews, or maybe evolved. The hebrews werent a stationary group and seemed to have included different groups. The israelites is a reference to a specific hebrew group that settled and eventually became israelites.

   Daniel Briggs
   As Dr. Maeir states, stratification of the Biblical text is difficult, so staking a claim on a particular verse is problematic. That said, Joel, Amos, and Hosea likely are very old, ca. 8th century BCE, and it’s possible that Deborah’s song (which mentions each tribe by name) and Miriam’s song are very old too.

   Dr. Harold Bloom believes that that part of the Hexateuch and Kings known as J dates back to the court of Rehoboam in the tenth century BCE, but it could really be much more recent, by hundreds of years.

   So all considered, we have the Merneptah Stele from ca. 1200 BCE, as Dr. Maeir mentioned, likely mentioning Israel, and hundreds of years before the terms „Hebrew” or „Jewish” are securely attested.

   Now there is the term apiru showing up in Egyptian, Mesopotamian, Ugaritic, Hurrian, and Hittite tablets from 18th to 12th century BCE. The Hurrian Tikunani Prism from the 16th century BCE mentions over four hundred apiru; more than half had Hurrian names, fewer than half Semitic.

   That said, some of the characters showing up alongside David in 2 Samuel—Araunah, Achish king of Gath, Ittai of Gath, Talmai the king of Geshur, Uriah the Hittite, Sheva, possibly David himself—seem to have Hurrian names, and the way of life David is said to have had—nomadic, shepherding, warring with the city of Jebus—reflects the way of life the `apiru are said to have in all those tablets.

   So it is possible that the post-exilic term „Hebrew” (meaning „across”) is a reimagining of a term that had a markedly different meaning a thousand years prior. The semantics could be identical, or it could be folk etymology, as is so much in the Bible (e.g., Moses, Israel, or the benediction of Jacob, in which he explains the meanings of his sons’ names). If the sense was consistent over the millennia, then „across” could mean across the Jordan, the Euphrates, Sinai, alien, transporter, or outlaw.

   Israel was more prominent than Judah during the Assyrian conquests of the eighth century BCE, so it got more attention and was destroyed. Then, in the seventh century, Josiah king of Judah entertained a pragmatic alliance with the Chaldean war against the Assyrians in order to increase Judah’s prominence, but was slain by Pharaoh Necho on his way to assist Assyria. Chaldea in fact prevailed, but became so oppressive that Judah revolted and its leadership exiled to Babylon. After Babylon was destroyed, Cyrus, Cambyses, and Darius likely allowed the Judahite exiles to narrate to them to what prior condition their land should be restored; hence the descriptions of Solomon’s splendor, and why the whole province of Israel was named Yehud after Judah; this is where we get the term Jew.

   Judah’s etymology is said to be „thanks,” but may in fact have been „ravine.” The tribe of Judah is not in Deborah’s song.

   Polubienie

  • Potwierdzenie „prawdziwości” bajek i propagandy pustynnej…


   Bible and Archaeology Discussions Israel Finkelstein & Thomas Römer: Episode 1 – Khirbet Qeiyafa
   4,219 views•Jan 3, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   In the Smunis Family Foundation Bible and Archaeology Discussions, Israel Finkelstein, Professor of archaeology at Tel Aviv University, and Thomas Römer, Professor of Hebrew Bible in the Collège de France in Paris, visit archaeological sites in Israel, attempting to bridge between the results of archaeological research and the biblical text by taking a critical look at both disciplines.

   In this episode, Finkelstein and Römer discuss the archaeological site of Khirbet Qeiyfa southeast of Jerusalem: its finds, date, territorial affiliation, and possible connection to the biblical materials on Kings David and Saul, including the duel between David and Goliath.


   Bible and Archaeology Discussions Finkelstein & Römer: Episode 3 – King Solomon & Megiddo
   1,131 views•Aug 12, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   Israel Finkelstein and Thomas Römer discuss the association of King Solomon with the celebrated site of Megiddo in view of the archaeological exploration of the site: the two palaces, the stables and the six-chambered gate. Is there a Solomonic stratum at Megiddo? What is the background to the biblical references?


   Bible & Archaeology Discussions Israel Finkelstein & Thomas Römer: Episode 4 – Armageddon & Megiddo
   532 views•Nov 16, 2020
   Shmunis Bible & Archaeology: Finkelstein – Römer

   Thomas Römer and Israel Finkelstein discuss the reference in the Book of Kings to the killing of King Josiah of Judah at Megiddo by Pharaoh Necho in 609 BCE and the connection between this event and the Armageddon tradition in the Book of Revelation.

   Polubienie


   • „The Truth About Solomon’s Temple” Israel Finkelstein
    92,577 views•Jan 20, 2015
    IISHJvid

    Israel Finkelstein, Professor of Archaeology at Tel Aviv Universitya and co-author of „The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts,” discusses the archaeological evidence (or lack thereof) for the First Jerusalem Temple supposedly built by King Solomon. For more information on this Colloquium, visit http://iishj.org/colloquium-05.html.

    Chyrre
    As I suspected, Solomon’s temple was 1 pixel

    Veronica Obiglio
    They found troy in anatolia

    P W
    Alas, Troy is not mentioned in the Bible.

    guadalupejog
    I thought Finkelstein was a kind of Israel-Arab intellectual that had behind his work an anti-israel agenda, but I am glad that his work is well respected, so that means that Israel politicians now understand their real origins and stop all the abuses against their beloved brothers: the Palestinian people.

    Pyros Chavez
    the problem is carbon dating is +/- 30years so those palaces could be well in in place to the timeline of Solomon and David… Israel finkelstein is quick to jump to conclusion. mainly because he wants to make a name for himself he doesn’t even gives credit to the findings on elliat mazar that is excavating in Jerusalem mainly because he knows she could uncover the lies and discrepancies of israel finkelstein.

    katlin jones
    Theres no evidence at all for an egytian exodus. And you forget that biblical findings are over fakes and forgeries.

    Polubienie


   • Irving Finkel | The Ark Before Noah: A Great Adventure
    2,711,207 views•Jul 20, 2016
    The Oriental Institute

    Irving Finkel, Assistant Keeper I with responsibility for cuneiform in the Department of the Middle East, British Museum.

    This talk, illustrated by a PowerPoint, will describe what befell the speaker after one quite remarkable cuneiform tablet was brought for examination to the British Museum in London. The inscription on this four-thousand-year-old tablet led to a series of altogether unexpected discoveries, demanding a whole new look at Noah and his Ark, and culminating in a book and a documentary film.

    Cymru Corpse
    So the ark actually looked more like a giant sombrero 😁

    Daniel Jackson
    The dung would have been collected, dried on deck, and used for cooking fuel or floating gardens for fertilizer.

    Polubienie


    • Cracking Ancient Codes: Cuneiform Writing – with Irving Finkel
     1,053,457 views•Jul 24, 2019
     The Royal Institution

     Writing is generally agreed to be among the greatest inventions in human history, perhaps the greatest invention, since it made history possible.

     Polubienie

  • Dzięki za życzenia, ale przypominam, że Słowianie obchodzą Nowy Rok na wiosnę.

   (…) Czy znajdziesz czas na podsumowanie swoich językowych badań? (…)

   Co przez to rozumiesz?

   Polubienie

   • „Co przez to rozumiesz?”
    Sama nie wiem.
    Ale liczę że będzie tam coś co pomoże mi to poskładać.

    Napisałeś o rzece
    aB – Old Irish
    aP – Tocharian B

    Można dodać bałtycką upe.
    A co z nami?
    Mamy jakieś podobne słowo?

    Polubienie

    • Krótka piłka jest taka, że właściwie nie ma żadnych końcówek w Proto-Balto-Slavic, a w Proto-Slavic jest ich dużo więcej, niż to ofitzjalnie przedstawia ofitzjalne jęsykosnaftzfo. Końcówek Proto-Slavic jest i tak ofitzjalnie ze 2 razy więcej niż w tzw. PIE. Wnioski są raczej oczywiste…

     Co do nazw rzek, itp. nie drążę tego, jak widzisz. Strumień prawie skończyłem, ale teraz badam końcówki i niezgodności w ofitzjalnych danych dot. tzw. palatalizacji słowiańskich, itp. Trochę to potrwa, ponieważ danych do porównania jest bardzo dużo.

     Polubienie

    • „Mamy jakieś podobne słowo?”

     A co sądzisz o słowie angielskim ‚society’, brzmiącym SoSaiTy, czy to nie jest nasze słowo SąSiaDy?.
     Wygląda mi na słowo właśnie pochodzące od WHG które przetrwało do dzisiaj w niezmienionej formie.
     Używamy w zamian Społeczeństwo, od wspólnoty, czegoś wspólnego.

     Natomiast So-SiaDy można bardzo łatwo rozpisać od SiaD> SioDło>SieDlisko, tak jak SaDzić to wkładać w ziemię by zostało tam już na długi czas i wzrastało.

     Polubienie

     • https://en.wiktionary.org/wiki/society

      (…) Borrowed from Old French societé [1], from Latin societās, societātem (“fellowship, association, alliance, union, community”), from socius (“associated, allied; partner, companion, ally”), from Proto-Indo-European *sokʷ-yo- (“companion”), from Proto-Indo-European *sekʷ- (“to follow”). (…)

      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/sek%CA%B7-

      Reconstruction:Proto-Indo-European/sekʷ-

      Proto-Indo-European
      Root
      *sekʷ- (imperfective)[1][2]

      to follow
      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (follow)
      *sékʷ-e-tor (mediopassive root present)[3][4][5][6][7]
      *sékʷ-t ~ *skʷ-ént (aorist)
      Hellenic:
      Ancient Greek: ἑσπόμην (hespómēn)
      Indo-Iranian:
      Indo-Aryan:
      Sanskrit: सचान (sacāná, aor.med.part.), सचीमहि (sacīmahi, 1pl.aor.med.opt.)
      Iranian:
      Avestan: 𐬵𐬇𐬗𐬁‎ (hə̄cā, 1sg.aor.subj.), 𐬯𐬗𐬀𐬧𐬙𐬏‎ (scaṇtū, 3pl.aor.imp.)
      *sékʷ-eh₂
      Indo-Iranian: *háčaH
      Indo-Aryan: *háćaH
      Sanskrit: सचा (sácā)
      Iranian: *háčaH (“of, from”, prep.) (see there for further descendants)
      *sekʷ-o-
      Italic:
      Latin: secus, (pedi)sequus
      *sokʷ-yo-[8]
      Germanic: *sagjaz (“retainer, warrior”) (see there for further descendants)
      Indo-Iranian: *sákʰā (“friend, companion”)
      Indo-Aryan:
      Sanskrit: सखि (sakhi, “friend”)
      Iranian:
      Avestan: 𐬵𐬀𐬑𐬌‎ (haxi, “friend”)
      Italic:
      Latin: socius (“sharing, joining, allied”)
      Faliscan: socia (“female companion, girlfriend”)
      *sekʷ-tó-s
      Indo-Iranian: *saktás
      Indo-Aryan: *saktás
      Sanskrit: सक्त (saktá)
      Iranian: *haxtáh
      Avestan: 𐬵𐬀𐬑𐬙𐬀‎ (haxta)
      Parthian: 𐫍𐫟𐫤‎ (hxt), 𐫍𐫟𐫘𐫀𐫅‎ (hxsʾd)
      Middle Persian: [script needed] (hʾht /hāxt/)
      Italic: *sektos
      Latin: secūtus (with contamination), sector (denominative)
      Unsorted formations:
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: ὀπάων (opáōn), ὀπηδός (opēdós)
      Ancient Greek: ἀοσσέω (aosséō)
      Hellenic: *hekʷétās
      Ancient Greek: ἑπέτης (hepétēs)
      Mycenaean Greek: 𐀁𐀤𐀲 (e-qe-ta)
      Indo-Iranian
      Iranian: *haxamaniš
      Old Persian: 𐏃𐎧𐎠𐎶𐎴𐎡𐏁 (haxamaniš, “friendly mannered”)
      Persian: هخامنش‎ (Haxâmaneš)
      → Ancient Greek: Ἀχαιμένης (Akhaiménēs)
      → Old Armenian: հաճ (hač)[9]
      References
      ^ Pokorny, Julius (1959) , “seku̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume III, Bern, München: Francke Verlag, pages 896-897
      ^ Rix, Helmut, editor (2001) , “
      seku̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 525-526
      ^ Derksen, Rick (2015) , “sekti I”, in Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 392
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “sekʷ-o-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 328
      ^ Beekes, Robert S. P. (2010) , “ἕπομαι”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), volume I, with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 447
      ^ Cheung, Johnny (2007) , “
      hač”, in Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 124-125
      ^ De Vaan, Michiel (2008) , “sequor”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 555-556
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “*sagja- 1”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 420
      ^ Olsen, Birgit Anette (1999) The noun in Biblical Armenian: origin and word-formation: with special emphasis on the Indo-European heritage (Trends in linguistics. Studies and monographs; 119), Berlin, New York: Mouton de Gruyter, page 888
      Root
      *sekʷ-[1]

      to see
      Notes
      Some sources relate this root to the one above, suggesting that the meaning „see” derives from „follow with the eyes”. It has been argued that this an unlikely development, given that „see” is a more basic and primary meaning than „follow”, which is more abstract.[2] However, there is no constraint against basic meanings developing from abstract ones; compare e.g. Latvian redzēt (“see”) from *h₃reǵ- (“stretch, etc.”), and Tocharian AB läk- (“see”) from *leǵ- (“gather”).

      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (see)
      *sekʷ-e-ti (thematic root present)[3][4]
      Germanic: *sehwaną (see there for further descendants)
      *siuniz (see there for further descendants)
      *sókʷ-o-s, *sokʷ-éh₂ (collective)[5]
      Anatolian: *sṓgʷos
      Hittite: 𒊭𒀀𒆪𒉿 (ša-a-ku-wa /sākuwa/, nom.acc.pl.)
      Luwian:
      Cueneiform: 𒁕𒀀𒌋𒄿𒅖 (da-a-u-i-iš /tāwīš/)
      Hieroglyphic: [script needed] (ta-wa-)
      Lycian: 𐊗𐊁𐊇𐊁 (tewe, coll.pl.), 𐊑𐊗𐊁𐊇𐊚 (ñtewẽ, “facing, opposite, towards”)
      *sekʷ-sḱé-ti or *sokʷ-eh₁-sḱé-ti (innovative *sḱé-presents)[6]
      Albanian: *sākska
      Albanian: shoh
      References
      ^ Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN
      ^ Philippa, Marlies; Debrabandere, Frans; Quak, Arend; Schoonheim, Tanneke; van der Sijs, Nicoline (2003–2009) Etymologisch woordenboek van het Nederlands (in Dutch), Amsterdam: Amsterdam University Press
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “
      sehwan-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 431-432
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “*seuni-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 434-435
      ^ Kloekhorst, Alwin (2008) , “šākuu̯a-”, in Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 5), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 812-815
      ^ Orel, Vladimir (1998) , “shoh”, in Albanian Etymological Dictionary, Leiden, Boston, Cologne: Brill, →ISBN, pages 425-426
      Root
      *sekʷ-[1][2]

      to say
      Notes
      Some sources similarly relate this root to the first above.

      Derived terms
      Terms derived from the Proto-Indo-European root sekʷ- (say)
      *sékʷ-e-ti (thematic root present)[3][4]
      Celtic: *sekʷeti (“say”)
      Brythonic: *hėbɨd (“say”)
      Old Breton: hep
      Middle Welsh: heb
      Welsh: hebu
      Old Irish: seichid, sichid
      *h₁en-sékʷ-e-ti
      Hellenic: *enhékʷō
      Ancient Greek: ἐνέπω (enépō), ἐννέπω (ennépō)
      Italic: [Term?]
      Old Latin: īnseque, īnsece
      Latin: īnsece, inquam
      ⇒ *h₁en-skʷ-ih₂
      Celtic: *enskʷiā
      Old Irish: insce
      *sokʷ-éye-ti (causative)[5][6]
      Balto-Slavic: *sakéitei
      Latvian: sacît
      Lithuanian: sakýti
      Slavic: *sočìti (“to accuse”) (see there for further descendants)
      *sokʷ-h₁-ye-ti (innovated stative)[7][8]
      Germanic: *sagjaną
      *n̥-skʷ-e-to-
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: ἄσπετος (áspetos)
      *skʷ-e-tlo-m[9]
      Celtic: *skʷetlom (“story”)
      Old Irish: scél
      Irish: scéal
      Manx: skeeal
      Scottish Gaelic: sgeul
      Welsh: chwedl (loanword from Goidelic)
      *sokʷ-ó-s[10]
      Balto-Slavic:
      Slavic: *sokъ (“accuser”) (see there for further descendants)
      Unsorted formations:
      Germanic: *sagǭ[11] (see there for further descendants)
      Hellenic: [Term?]
      Ancient Greek: θέσπις (théspis), θέσπιος (théspios), θεσπέσιος (thespésios), ἀσπάζομαι (aspázomai), ἀσπάσιος (aspásios)
      References
      ^ Pokorny, Julius (1959) , “seku̯-”, in Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological Dictionary] (in German), volume III, Bern, München: Francke Verlag, pages 897-898
      ^ Rix, Helmut, editor (2001) , “
      seku̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben [Lexicon of Indo-European Verbs] (in German), 2nd edition, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN, pages 526-527
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “sekʷ-o-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, page 328
      ^ De Vaan, Michiel (2008) , “īnsece / inquam”, in Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 304
      ^ Derksen, Rick (2008) , “
      sočìti”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 458
      ^ Derksen, Rick (2015) , “sakyti”, in Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 387
      ^ Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press, →ISBN, page 133
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “sagjan-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 420
      ^ Matasović, Ranko (2009) , “
      skʷetlo-”, in Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN, pages 338-339
      ^ Derksen, Rick (2008) , “sokъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 459
      ^ Kroonen, Guus (2013) , “
      sagō(n)-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 421

      …..

      Czyli tradycyjnie ofitzjalnie wiemy nic…

      Polubienie

     • Przy okazji poczytajcie to:

      http://rudaweb.pl/index.php/2021/01/12/od-nowego-roku-na-poludnie/#comment-349370

      A tu odpowiedź Rudaweb’a…

      http://rudaweb.pl/index.php/2021/01/12/od-nowego-roku-na-poludnie/#comment-349372

      RUDAWEB STYCZEŃ 14, 2021

      „…mamy do czynienia z mutacją Z93, która w tym czasie występowała wśród bezpośrednich przodków Słowian i Indoirańczyków.”

      Kultura fatianowska to po 2900 p.n.e. Stamow mówi o próbkach z wcześniejszej k. Ezero. Nie trzeba czekać na jego publikację, by wiedzieć, że przed fatianowcami Z93 odkryto na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. Krótko – R1aZ93 wchodziło w skład wspólnego źródła indosłowiańskiego, zanim zapoczątkowało ekspansję nowej gałęzi. Było więc w puli Prasłowiańskiej, o czym najlepiej świadczą zbieżności awestyjskiego i wedyjskiego z językami słowiańskimi. (…)

      …..

      Robert powinien mieć coś tu do powiedzenia, tak sondzem… Ja swoje trzy grosze dorzucę, jeśli ktoś coś tu napisze w tej sprawie…

      Polubienie

 17. R, rzeczywiście wyglądają podobnie. Sosjety i sąsiety.

  S, kiedyś o rzekach już pisaliśmy ale nie pamiętam konkluzji.
  Jak myślicie dlaczego „ap” zostało w językach celtyckim, tocharskim, bałtyckim – upe,
  I w II?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ap_(water)

  Nawet italskie mają -apia “from Proto-Indo-European *ap-, „water” (cf. another toponym, Salapia, „salt water”)”.

  Apă – woda u Rumunów.

  A my nic a nic.
  Zapomnieliśmy? Czy nie jesteśmy IE?
  Może GAC nie był IE tylko prasłowianski?
  I te stepy wcale nie miały na nas większego wpływu.
  W kazdym razie fajnie być ekskluzywnym językiem bez apy. GACowską wyspą.

  Ap jest wszędzie od Obu na zachód. Nie omija nawet Samów.
  Sami áphi „lake, sea, big water”

  Co o tym sądzić?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.