287 Końcówki Proto-Slavic *-ata, *-ati, *-ato, *-atъ, *-ota, *-otь, *-otь̀ja, *-otъ, *-ǫtъ, *-uti, *-ъtь, *-ъtъ (i te brakujące), *lopàta, *lopъ, *tъščeta, *běgǫtъ, *-eh₂tos i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa


…..

Oto mój podarek na Szczodre Gody / Koliadę / Kolędę, dla Wszystkich Słowianek i Słowian. Mam nadzieje, że choć odrobinę rozjaśni on ofitzjalne pustynno-prusko-nazistowskie ciemności, jakie od tak tak dawna zapadły nad Naszą Ukochaną Prastarą Słowiańszczyzną…

W tym wpisie opiszę dalsze niezmiękczone / niespalatalizowane / bezdźwięczne końcówki Proto-Slavic, zawierające niskoenergetyczny dźwięk główny zapisywany jako T.

Ze względu na dużą ilość danych do porównania, jak i na dwa główne zagadnienia, jakie tu występują, muszę podzielić ten wpis na dwie części.

W części pierwszej zajmę się tylko takimi końcówkami Proto-Slavic, które przed dźwiękiem głównym, zawierają w sobie dodatkowe samogłoski, zapisywane jako *a/a, *ǫ/a”, *o/o, *ó/u/o’, *ъ/o”. Te samogłoski odpowiadają za rzekome powstanie zmian dźwięków, opisywanych w niedziałającym tzw. prawie Wintera,.. ale ofitzjalnie nie powodowały tzw. palatalizacji

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C7%AA

Ǫ – litera alfabetu łacińskiego, występująca między innymi w języku nawaho, w języku Apaczów, a także w łacińskiej  transkrypcji języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i w slawistycznej pisowni fonetycznej na oznaczenie o nosowego (polskie ą). Pierwotnie używana w zapisie języka staronorweskiego na oznaczenie samogłoski pośredniej między a oraz o. Sporadycznie znak używany również w języku polskim w funkcji litery ą[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%AA

ЪЪъ (jer, jor, twardy znak) – podstawowa litera cyrylicy, używana dzisiaj:

Pierwotnie (w języku staro-cerkiewno-słowiańskim) oznaczał jer twardy, czyli głoskę wymawianą jak ŭ (bardzo krótkie u), często występujące na końcu wyrazów starosłowiańskich (jako kontynuacja końcówki praindoeuropejskiej; por. łacińskie ussanskryckie as czy starogreckie os). (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Winter%27s_law

(…)

Secondarily, Winter’s law is also supposed to show the difference between the reflexes of PIE *h₂e > */a/ and PIE */o/ which otherwise merged to */a/ in Balto-Slavic. When those vowels lengthen in accordance with Winter’s law, old */a/ (< PIE *h₂e) has lengthened into Balto-Slavic */ā/ (which later gave Lithuanian /o/, Latvian /ā/, OCS /a/), and old */o/ has lengthened into Balto-Slavic */ō/ (which later gave Lithuanian and Latvian uo, but OCS /a/). In later development, which represented Common Slavic innovation, the reflexes of Balto-Slavic */ā/ and */ō/ were merged, and they both result in OCS /a/. This also shows that Winter’s law operated prior to the common Balto-Slavic change */o/ > */a/.

The original formulation of Winter’s law stated that the vowels regularly lengthened in front of PIE voiced stops in all environments. As much as there were numerous examples that supported this formulation, there were also many counterexamples, such as OCS stogъ „stack” < PIE *stógos, OCS voda „water” < PIE *wodṓr (collective noun formed from PIE *wódr̥). An adjustment of Winter’s law, with the conclusion that it operates only on closed syllables, was proposed by Matasović in 1994. Matasović’s revision of Winter’s law has been used in the Lexikon der indogermanischen Verben. Other variations of the blocking mechanism for Winter’s law have been proposed by Kortlandt, Shintani, RasmussenDybo and Holst.

Criticism

Not all specialists in Balto-Slavic historical linguistics accept Winter’s law. A study of counterexamples led Patri (2006) to conclude that there is no law at all. According to him, exceptions to the law create a too heterogeneous and voluminous set of data to allow any phonological generalization.

(…)

Okazuje się, że ofitzjalnie brak jest końcówek Proto-Slavic, które zawierają w sobie zmiękczony / spalatalizowany / bezdźwięczny dźwięk zapisywany jako *ť/T’,.. aczkolwiek nie do końca, patrz np. *-ъťǫ, *-ъťu, *-ъťe, ofitzjalnie odtfoszone w odmianie końcówki Proto-Slavic *-ъtь!!!

Pytania za 100 punktów:

Co spowodowało rzekomą palatalizację końcówek Proto-Slavic *-ъťǫ, *-ъťu, *-ъťe?

Gdzie podziały się rzekomo wcześniejsze końcówki tzw. Proto-Balto-Slavic?

Tymczasem zamieszczam poniżej kolejne dowody na niedziałanie i tak niedziałającego tzw. prawa Wintera, gdzie rzekomo dźwięk tzw. Proto-Balto-Slavic, zapisywany jako a, miał niby przekształcić się w dźwięk Proto-Slavic, zapisywany jako o,.. czego jednak był i nie zrobił…

W części drugiej zajmę się tylko takimi końcówkami Proto-Slavic, które przed dźwiękiem głównym, zawierają w sobie dodatkowe samogłoski, zapisywane jako *e/e, *ě/e’, *ę/e”*i/i, *Ь/i’. Te samogłoski odpowiadają za rzekome powstanie tzw. pierwszej palatalizacji słowiańskiej,.. a także częściowo i kolejnej,.. a i być może jeszcze jednej

Postaciami końcówek Proto-Slavic, zawierających przed i po nich inne spółgłoski, zajmę się w następnych wpisach.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-ata

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ata

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ata.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ata

This category contains only the following page.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-ata&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ata.


UWAGA!

Brak końcówek *-àtama, *-àta, *-àtamъ, *-àtasъ, *-àtaxъ, *-àtě, *-àto, *-àtojǫ, *-àtǭ, *-àtu, *-àtъ, *-àty, patrz poniżej.

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/lopata

Reconstruction:Proto-Slavic/lopata

Proto-Slavic

Etymology

Formed as *lopъ (leaf) +‎ *-ata. Cognate with Lithuanian peta (shovel)Latvian psta (shovel, spade) and Old Prussian lopto (spade).

Noun

*lopàta f[1]

 1. shovelspade
Declension
Related terms
Derived terms
Descendants
Further reading
References
 1. Derksen, Rick (2008) , “*lopàta”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 285: “f. ā ‘spade, shovel’”

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/lop%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/lopъ

Etymology 1

Of onomatopoeic origin, akin to *lopati (to rattle, to clap, to gulp). Equivalent to *lo- (strike, fracture) +‎ *-pъ, from some pre-Slavic expressive root such as Proto-Indo-European *h₃elh₁- (fall, collapse). The secondary meaning gulping, devouring is comparable with Proto-Germanic *lapōną (to lap), itself of onomatopoeic origin. (…)

Etymology 2

From Proto-Balto-Slavic *lapas[1], cognate with Lithuanian pas (leaf)Latvian lapa (leaf, sheet of paper). Probably also akin to Proto-Germanic *lappô (lap, rag) and Proto-Germanic *lattō (lath, shutter, board). (…)

Ofitzjalna etymologia jest jak zwykle dziwna i nie zna Pra-Słowiańskich słów, jak: Łapa / L”aPa, Łapać / L”aPa+C’, Łup / L”o’P, Łupać / L”o’Pa+C’, Łupina / L”o’Pi+Na, Łupić / L”o’Pi+C’, Łopian / L”oPi+aN, Łubin / L”oB+iN, Łopot / L”oP+oT, Łopotać / L”oP+oT+aC’, Chlapa / (c)H+LaPa, Chlapać / (c)H+LaP+aC’, Chlupot / (c)H+Lo’P+oT, Chlupać / (c)H+Lo’Pa+C’, Chłeptać / (c)H+L”eP+Ta+C’, itp.

A tu dowód, że jak się chce, no to można, patrz poniżej…

https://en.wiktionary.org/wiki/l%C4%81psta#Latvian

(…) Derived from Latvian dialectal pa (paw) (q.v.) (cfLithuanian paRussian ла́па (pa)) with a vowel and a suffix -stā (cf. dialectal variant pusta). Ultimately from the same stem as lapa (leaf) (q.v.). The original meaning of psta was probably “paw, foot, sole”, from which “instrument for digging (like a paw, foot, sole)”. (Another possibility: from the original stem *lep (to bark; to rip off, to tear) a noun could be formed with the meaning “(cut off) plate”; cf. Albanian latë (small ax, hoe, spud) < *laptā). Cognates include Lithuanian petaOld Prussian loptoProto-Slavic  *lopata (RussianUkrainianBulgarian лопа́та (lopáta)Czech lopataPolish łopataRussian dialectal ла́пость (postʹ) “track, footprints”), Hittite [script needed] (lappaon shovels).[1] (…)

Niewiernym i allo-allo podpowiadam, że mogą policzyć powyższe Pra-Słowiańskie bliskoznaczne słowa, związane z rdzeniem LP, a następnie porównać je z ich odpowiednikami w innych językach tzw. IE,.. a wtedy jasność stanie się jeszcze jaśniejsza…


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-ati

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ati

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ati.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-ati

Reconstruction:Proto-Slavic/ati

Proto-Slavic

Etymology

(This etymology is missing or incomplete.)

Suffix

*-ati

 1. From imperfective verbs, forming interative/durative
  Synonym: *-iti
  *byvati ← *byti
  *jьmati ← *ęti (pres. *jьmǫ)
  *vykati ← *vyknǫti
  *badati ← *bosti
  *barati ← *borti
  *xaďati ← *xoditi
  *garati ← *gorěti
 2. From perfective verbs, forming imperfective
  *nadymati ← *nadǫti (pres. *nadъmǫ)
  *jьzděvati ← *jьzděti
  *jьzpadati ← *jьzpasti
  *narěkati/*narikati ← *nareťi
  *napajati ← *napojiti
 3. From nouns
  Synonyms: *-iti*-ovati
  *dělati ← *dělo
 4. From adjectives
  *cělovati ← *cělъ
Usage notes
 • Usually with vowel lengthening
 • In some cases *-iti is used instead of *-ati (*jьzvoditi ← *jьzvesti)
 • Sometimes descendants develop twice suffixed forms: *napojavati?, *krajavati
Derived terms
Further reading

…..


UWAGA!

Brak końcówek jak np. *-atь, *-aťi, *-aťь, itp. O końcówkach jak *jati, *tati, itp., napiszę przy okazji porównywania końcówek złożonych.


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-ato&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ato.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-at%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-atъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-atъ.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-at%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/atъ

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *-āˀtas, from Proto-Indo-European *-eh₂tos. Technically, could also reflect Proto-Indo-European *-eh₃tós, though, this suffix is encountered only sporadically in lemmas of uncertain origin, e.g. Ancient Greek κῑβωτός (kībōtóscoffer, wooden box, container).

Reflects Latin *-ātusAncient Greek τος (atos) or Proto-Indo-Iranian *-ātas in loanwords such as demotic Late Church Slavonic креватъ (krevatŭcoach) from Ancient Greek κράββατος (krábbatosbed) or Proto-Slavic *xorvatъ from a Scythian ethnonym, rendered as Χοροάθος (Khoroáthos) in Ancient Greek records.

Suffix 1

*-а̀tъ m

 1. Forms agent or instrument nouns from reanalyzed adjectives
  *sǫpostatъ (adversary, opponent) ← *sъpostati (to juxtapose, to оppose)
  *kosatъ (pigtail, dorsal fin (of fish, sharks or cetacea)) ← *kosa (hair)
  *lopata f (shovel, spade) ← *lopъ (sheet, leaf)
Alternative forms
Declension
Suffix 2

*-àtъ

 1. From agents, creates adjectives denoting a property or characteristic, usually with hyperbolic connotation
  *bȏgъ (wealth, share; god) → *bogàtъ (wealthy)
  *mǫžь (man) → *(vъz)mǫžàtъ (masculine, manly)
 2. From objects, creates adjectives denoting a characteristic or shape
  *kostь (bone) → *kostàtъ (having prominent bones, bony)
  *dȇrvo (wood; tree) → *dervàtъ (abounding in trees, woody)
  *ȃje (egg) → *ajàtъ (ovate, egg-shaped)
  *krьstъ (crucifix) → *krьstàtъ (cross, transverse)
 3. From body parts, creates adjectives referring to the respective part
  *bordà (beard) → *bordàtъ (bearded)
  *čelò (forehead) → *čelàtъ (having large/prominent forehead)
  *usta (mouth) → *ustàtъ (having big mouth; figr. chatty, garrulous)
  *uxo (ear) → *ušàtъ (having prominent ears)
 4. From adjectives extended with *-ovъ, creates approximative doublets of the original adjective (somewhat like -ish in English). Equivalent to *-ovàtъ
  From o-stem adjectives:

  *glupъ (dumb, stupid) → *glupovàtъ (simple-minded)
  *ostrъ (acute, sharp) → *ostrovàtъ (pointy, relatively sharp)
  From former i-stem adjectives:

  *grozьnъ (ugly, terrible) → *grozьnovàtъ (unpleasant, bad-tempered)
  *pьlnъ (full) → *pьlnovàtъ (tending towards fullness, relatively full)
  From former u-stem adjectives:

  *lьgъkъ (light, not heavy) → *lьgъkovàtъ (lightweight, relatively light)
  *mękъkъ (soft) → *mękъkovàtъ (softish, relatively soft)
Declension
See also
Derived terms
Descendants
 • South Slavic:
Further reading

UWAGA!

Postać tzw. Proto-Balto-Slavic *-āˀtas, odpowiada postaci Proto-Slavic *-а̀tъ.

Istnienie dźwięku zapisywanego jako Proto-Slavic a, jest niezgodne z rzekomym wynikiem i tak niedziałającego tzw. prawa Wintera!

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie w tzw. Proto-Slavic:

*bȏgъ (wealth, share; god) → *bogàtъ (wealthy)

Bogacz / BoG+aC”, Bogaty / BoGa+Ty

*bordà (beard) → *bordàtъ (bearded)

Brodacz / BRoDa+C”, Brodaty / BRoDa+Ty

*uxo (ear) → *ušàtъ (having prominent ears)

Ucho / o'(c)Ho i Uszaty / o’S”a+Ty są przykładem występowania jednoczesnej oboczności w j. słowiańskim, patrz tzw. rough breathing.

Tym „Proto-Slavic *xorvatъ from a Scythian ethnonym, rendered as Χοροάθος (Khoroáthos) in Ancient Greek records”, zajmę się w oddzielnym wpisie.

Brakujące końcówki: *-ate, *-atě, *-atěxъ, *-atoma, *-atomъ, *-atu, *-atъ, *-aty i inne, których nie będę już jednak wymieniał, ponieważ jest ich za dużo, patrz powyżej.


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-%C4%81%CB%80tas&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-āˀtas.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/-%C4%81tas&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-Iranian/-ātas.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Latin/-atus&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Latin/-atus.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=-%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have an entry for –ατος.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-eh%E2%82%83t%C3%B3s&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-eh₃tós.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/-eh%E2%82%82tos

Reconstruction:Proto-Indo-European/eh₂tos

Proto-Indo-European

Etymology

From *-eh₂ + *-tós.

Suffix

*-eh₂tos

 1. Forms adjectives from nouns, indicating the possession of a thing or a quality.
Inflection
Thematic
masculine singular dual plural
nominative *-eh₂tos *-eh₂toh₁ *-eh₂toes
vocative *-eh₂te *-eh₂toh₁ *-eh₂toes
accusative *-eh₂tom *-eh₂toh₁ *-eh₂toms
genitive *-eh₂tosyo *? *-eh₂tooHom
ablative *-eh₂tead *? *-eh₂tomos
dative *-eh₂toey *? *-eh₂tomos
locative *-eh₂tey*-eh₂toy *? *-eh₂toysu
instrumental *-eh₂toh₁ *? *-eh₂tōys
feminine singular dual plural
nominative *-eh₂teh₂ *-eh₂teh₂h₁(e) *-eh₂teh₂es
vocative *-eh₂teh₂ *-eh₂teh₂h₁(e) *-eh₂teh₂es
accusative *-eh₂tām *-eh₂teh₂h₁(e) *-eh₂teh₂m̥s
genitive *-eh₂teh₂s *? *-eh₂teh₂oHom
ablative *-eh₂teh₂s *? *-eh₂teh₂mos
dative *-eh₂teh₂ey *? *-eh₂teh₂mos
locative *-eh₂teh₂*-eh₂teh₂i *? *-eh₂teh₂su
instrumental *-eh₂teh₂h₁ *? *-eh₂teh₂bʰi
neuter singular dual plural
nominative *-eh₂tom *-eh₂toy(h₁) *-eh₂teh₂
vocative *-eh₂tom *-eh₂toy(h₁) *-eh₂teh₂
accusative *-eh₂tom *-eh₂toy(h₁) *-eh₂teh₂
genitive *-eh₂tosyo *? *-eh₂tooHom
ablative *-eh₂tead *? *-eh₂tomos
dative *-eh₂toey *? *-eh₂tomos
locative *-eh₂tey*-eh₂toy *? *-eh₂toysu
instrumental *-eh₂toh₁ *? *-eh₂tōys
Descendants

UWAGA!

Widoczne wtórne zniekształcenia / ubezdźwięcznienia w j. germańskich, patrz Germanic:*-ōdaz!

Postać tzw. Proto-Balto-Slavic *-āˀtas, odpowiada postaci Proto-Slavic *-а̀tъ.

Istnienie dźwięku zapisywanego jako Proto-Slavic a, jest niezgodne z rzekomym wynikiem i tak niedziałającego tzw. prawa Wintera!


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-eh%E2%82%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-eh₂.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-ota

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ota

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ota.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ota

The following 6 pages are in this category, out of 6 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-ota

Reconstruction:Proto-Slavic/ota

Proto-Slavic

Etymology

From Proto-Balto-Slavic *-atā́ˀ, from Proto-Indo-European *-otéh₂, encountered in Sanskrit दीर्घ (dīrghalong): दीर्घता (dīrghatālength, longness).

Suffix

*-otà f

 1. Deadjectival, forming abstract nouns denoting the specified attribute; -ness
  Synonyms: *-ina*-ostь
  *dьlgъ (long) → *dьlgota (length)
  *golъ (bare, naked) → *golotа (nakedness)
  *slěpъ (blind) → *slěpota (blindness)
  *bělъ (white) → *bělota (whiteness)
  *ostrъ (sharp) → *ostrota (sharpness)
 2. Deadjectival, forming gauge nouns measuring the specified attribute; -ity-th
  *gǫstъ (dense) → *gǫstota (density)
  *čęstъ (frequent) → *čęstota (frequency)
  *širokъ (wide) → *širota (width)
  *teplъ (warm, hot) → *teplota (heat, temperature)
 3. Deadjectival, forming agent nouns carrying the specified attribute
  *sirъ (sorrow) → *sirota (orphan)
  *junъ (young) → *junota (youth)
  *pěxъ (pedestrian) → *pěxota (infantry)
 4. Denominal, forming activities or abstractions
  *orbъ (servant, slave) → *orbota (work)
  *tъska (depression, compression) → *tъščь (concavity) → *tъščeta (demage)
  *krasa (decoration, splender) → *krasota (beauty)
  *sormъ (shame) → *sormota (embarrassment, disgrace)
Declension
Related terms
Derived terms
Descendants
 • Church Slavonic: -ота (-ota)
 • West Slavic:
References

UWAGA!

Brak końcówek *-otama*-otami, *-otamъ, *-otasъ, *-otaxъ, *-otě, *-oto, *-otojǫ, *-otǫ, *-otu, *-oty, patrz powyżej.

Proto-Slavic *tъščeta nie zawiera końcówki Proto-Slavic *-ota!!! Patrz poniżej:

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/t%D1%8A%C5%A1%C4%8Deta

Reconstruction:Proto-Slavic/tъščeta

Proto-Slavic

Etymology

From *tъščь (hollow) +‎ *-ota.

Noun

*tъščeta f

 1. waste
 2. damage
Declension
Descendants

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie w tzw. Proto-Slavic:

*tъska (depression, compression) → *tъščь (concavity) → *tъščeta (demage)

Nimi, a także i Sanskrit दीर्घ (dīrghalong): दीर्घता (dīrghatālength, longness), zajmę się w oddzielnym wpisie.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-ot%D1%8C

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-otь

Proto-Slavic words ending with the suffix *-otь.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-otь

This category contains only the following page.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-ot%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/otь

Proto-Slavic

Etymology

I-stem counter-part of *-otъ, ultimately from Proto-Indo-European *-tis appended to o-stems. Parallel to *-ъtь.

Suffix

*-otь m or f

 1. From basic roots, forms derivative nouns
  *pьrxotь f (dandruff) ← *pьrxъ (powder)
  *golotь m (frost) ← *golъ (naked, bare)
Related terms
Declension

For masculine declension:

For feminine declension:

Derived terms
References

UWAGA!

Brakuje końcówek *-oti, *-otьje, *-otьjь, *-otьju, *-otьma, *-otьmi, *-otьmъ, *-otьxъ, *-oťe, *-oťu, patrz powyżej.

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie w tzw. Proto-Slavic:

*golotь m (frost) ← *golъ (naked, bare)

Golec / GoLe+C, Gołota / GoL”o+Ta


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-ot%D1%8Cja

Reconstruction:Proto-Slavic/otьja

Proto-Slavic

Etymology

From the combination of *-ota +‎ *-ьja. Productive only in Bulgarian and Macedonian, so likely inherited from Old Church Slavonic. Probably, the construct was influenced by Byzantine Greek forms such as ἰδιώτης (idiṓtēsprivate citizen) → ἰδιωτεία (ignorance).

Suffix

*-otь̀ja f

 1. Denominal, forming apologetic abstract nouns with negative connotation
  *běda (trouble, misfortune) → Macedonian бедотија (bedotijamisery)
  *groza (horror, ugliness) → *grozotьja (eyesore)
  *gnǫsъ (disgust) → *gnǫsotьja (repugnance)
  *sormъ (shame) → *sormotьja (disgrace)
 2. Deadjectival, forming apologetic abstract nouns with negative connotation
  From simple-stem adjectives:

  *samъ (alone) → *samotьja (solitute, loneliness)
  *krivъ (curved, awry) → *krivotьja (curvature; figur. petulant person)
  *lošь (bad) → *lošetьja (malice)
  *tǫpъ (dump) → *tǫpotьja (stupidity, stupid act)
  *prostъ (simple) → *prostotьja (simplicity, simpleton act)
  From adjectives in *-ьnъ:

  *bědьnъ (poor) → Bulgarian беднотия (bednotijapoverty)
  *alčьnъ (greedy, avid) → *alčьnotьja (excessive greed, avidity)
  *tьmьnъ (dark, dull) → *tьmьnotьja (pitch darkness)
  *těsnъ (narrow) → *těsnotьja (lack of space, slimness)
 3. Deverbial, forming apologetic abstract nouns with negative connotation
  *mьrsiti (to pollute, to defile) → *mьrsotьja (pollution)
  *brъkati (to stir, to mix) → *brъkotьja (disorder, absolute mess)
Declension
Derived terms
Category Proto-Slavic words suffixed with *-otьja not found
References
 • G. Kiselinov (1958): „-отиjа” in Македонска граматика за IV одделение (in Macedonian), Prosvetno delo, page 50
 • St. Stoyanov (1983): „-отѝя” in Граматика на съвременния Български книжовен език, vol. II Морфология (in Bulgarian), Bulgarian Academy of Sciences, page 63

UWAGA!

Brakuje końcówek *-otьjama, *-otьjami, *-otьjamъ, *-otьjasъ, *-otьjaxъ, *-otьje, *-otьjejǫ, *-otьję̇, *-otьji, *-otьjь, *-otьjǫ, *-otьju, patrz powyżej.


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-ot%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-otъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-otъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-otъ

This category contains only the following page.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-ot%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/otъ

Proto-Slavic

Etymology

Derived from *-tъ appended to o-stems *-о, ultimately from Proto-Indo-European *-tós.

Suffix

*-otъ m

 1. From adjectives/adverbs, forms action nouns
  Synonyms: *-nь*-kъ
  *životъ (life) ← *živo (lively)
  *jьmotъ (property, estate) ← **jьmo ← *jьměti (to have)
  *xobotъ (trunk, proboscis) ← **xobo ← *skoba (bracket)
 2. From onomatopoeic verbs, forms action nouns
  Synonym:*-očь
  *groxotъ (crush, din) ← *groxati (to thunder, to echo)
  *blekotъ (fool’s parsley) ← *blekati (to mumble, to daydream)
  *trepetъ (trill, tremble) ← *trepati (to swingle, to tremble)
  *gogotъ (titter, laughter) ← reduplicated form of *gakati (to sniggle) ← interjection *ga-ga!
  *klokotъ (clutter) (along with *klokočь) ← Pre-Slavic *klokti (to gurgle, to rill)
Alternative forms
 • *-etъ (when appended to yo-stems)
Related terms
Declension
Derived terms
References
 • J. Halla-aho (2006): „Nouns in */-t-o-/” in Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology, University of Helsenki, p. 66
Further reading

UWAGA!

Brakuje końcówek *-ote, *-otě, *-otěxъ, *-otoma, *-oto, *-otu, *-otъ, *-oty, patrz powyżej.

Oto oboczne postacie ofitzjalnie istniejące jednocześnie w tzw. Proto-Slavic:

*životъ(life) ← *živo (lively)

Żywica / Z”yW+iCa, Żywota / Z”yW+oTa


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%C7%ABt%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ǫtъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ǫtъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ǫtъ

This category contains only the following page.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-%C7%ABt%D1%8A&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ǫtъ.


UWAGA!

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/b%C4%9Bg%C7%ABt%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/běgǫtъ

Proto-Slavic

Etymology

Originally participle, from *běťi (to run, flee) +‎ *-ǫtъ (-ing)

Adjective

*běgǫtъ

 1. running
Inflection
Descendants
References

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/-at%C4%81%CC%81%CB%80&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Balto-Slavic/-atā́ˀ.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/-ot%C3%A9h%E2%82%82&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Indo-European/-otéh₂.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-uti

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-uti

Proto-Slavic words ending with the suffix *-uti.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-uti

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-uti&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-uti.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8At%D1%8C

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ъtь

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ъtь.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ъtь

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8At%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/ъtь

Proto-Slavic

Etymology

I-stem counter-part of *-ъtъ, ultimately from Proto-Indo-European *-tis appended to u-stems. Parallel to *-otь.

Suffix

*-ъtь m or f

 1. From basic roots, forms derivative nouns
  *degъtь m (tar) ← Pre-Slavic *degti (to heat, to burn)
  *lapъtь m (metatarsus, bast shoe) ← *lapа (paw)
  *slękъtь f (slime) ← *slęka (slush)
 2. From nouns, forms partitive nouns with diminutive meaning
  *nogъtь m (nail) ← *noga (foot)
  *polъtь f (half-side) ← *polъ (one half)
Related terms
Declension

For masculine declension:

For feminine declension:

Derived terms
References

UWAGA!

Brakuje końcówek *-ъti, *-ъtь, *-ъtьje, *-ъtьjь, *-ъtьjǫ, *-ъtьju, *-ъtьma, *-ъtьmi, *-ъtьmъ, *-ъtьxъ, *-ъťe, *-ъťǫ, *-ъťu, patrz powyżej.

A co było to tzw. Pre-Slavic, patrz: *degъtь m (tar) ← Pre-Slavic *degti (to heat, to burn)”, hm?


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8At%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ъtъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ъtъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ъtъ

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8At%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/ъtъ

Proto-Slavic

Etymology

Derived from *-tъ appended to u-stems *-ъ, ultimately from Proto-Indo-European *-tós.

Suffix

*-ъtъ m

 1. From basic roots, forms onomatopoeic event nouns (in 0-grade)
  Synonyms: *-pъ*-kъ*-skъ*-otъ
  *rъpъtъ (growl, mumber) ← probably *řuti (to cry, to roar) +‎ *-pъ
  *šьpъtъ (whisper) ← probably *šiti (to sew) +‎ *-pъ
  *tъpъtъ (trample, footfall) ← *tupati (to bounce, to beat)
  *čęхъtъ (convulsion, spasm) ← *čęхnǫti (to cringe, to languish)
 2. From verbs, forms derivative nouns (in 0-grade)
  *rъtъ (ditch, tooth) ← *ryti (to dig, to burrow)
  *krъtъ (mole) ← Pre-Slavic *kerti (to ditch, to peck)
  *plъtъ (raft) ← Pre-Slavic *pelti (to fold, to flow)
Related terms
Declension
Derived terms
References
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “ро́пот”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “то́пот”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress

UWAGA!

Brakuje końcówek *-ъta, *-ъte, *-ъtě, *-ъtěxъ, *-ъtoma, *-ъtomъ, *-ъtъ, *-ъtu, *-ъty, patrz powyżej.


…..

cdn…

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.