294 Końcówki Proto-Slavic *-nьcь, *-nikъ, *-ьnica, *-ьnikъ, -ница, -ник, помазанник, pomazaniec, избранник, wybraniec, wybranek, wybranka, избранница, *bedrьnьcь, *bedrьnikъ, *bedrьnica, biedrzeniec, bolniță, больница i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

…..

Wiem, że obiecywałem coś innego, ale jak to już u Mię wielokrotnie bywało, także i tym razem pod wpływem ponownego nieoczekiwanego wtargnięcia w kolejny przestwór nowych danych i zanurzenia się w nim, niczym w oceanie obocznych rdzeni, zmieniłem zdanie co do publikacji kolejnych części wpisów 292 i 293.

Celowo napisałem takie długie zdanie. Chciałem tym podkreślić, że z rdzeni LG / LZ, itp., zrobię oddzielną serię wpisów. Obiecuję, że upowszechnię ją, kiedy już skończę z końcówkami Proto-Slavic.

Oto więc ciąg dalszy ich opisywania i bicia do ofitzjalnych prób wytłumaczenia powstania rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jak i tego wszystkiego, co ma niby z nich wynikać. W wielu poprzednich (ale szczególnie w dwóch ostatnich) tekstach wielokrotnie już wykazywałem nielogiczności ofitzjalnych wykładni, jak, dlaczego i kiedy rzekomo coś miało spowodować:

Postanowiłem, że skoro tak dobrze mi z tym poszło, no to wrzucę kolejne jednocześnie istniejące oboczne kamyczki, a właściwie kamyki do tego tonącego ofitzjalnego koszyczka, a właściwie koszyka… Mam tu na myśli dźwięki Proto-Slavic zapisywane jako *a/a… i *č/C” i *c/C

W pierwszej części tego tekstu ponownie opisuję jednocześnie istniejące oboczne końcówki Proto-Slavic jak *-nьcь / *-nikъ i *-ьnica / *-ьnikъ. Przy tej okazji omawiam też ofitzjalnie wymienione przykłady jednocześnie istniejących obocznych słów zawierających te końcówki.

Tyle tylko, że nie dość, że samo już ich jednocześnie oboczne istnienie podważa i zaprzecza ofitzjalnym twierdzeniom o zasadach powstania jakichś palatalizacji słowiańskich,.. no to jeszcze okazuje się,.. że ofitzjalnie jest to w sumie jedna i ta sama złożona końcówka, patrz:

 • Compound masculine suffix formed by the past participle ending *-nъ +‎ *-ikъ. Forms appended to a- or ě-stems are obsolete. They are often resolved by duplicating *-nъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ikъ (…) The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g. Polish  pomazaniecwybraniec.
 • Compound masculine suffix from *-ьnъ +‎ *-ikъ. Parallel to *-ьnica f for derivatives in feminine gender.

Zawiera ona spółgłoskę *n/N przed ich dźwiękiem głównym, niespalatalizowanym, niskoenergetycznym, tzw. centum / kentum, zapisywanym jako *k/K. O innych złożonych końcówkach Proto-Slavic, zawierających ten sam dźwięk główny, napiszę we wpisach kolejnych.

W części drugiej przedstawię jeszcze więcej jednocześnie istniejących obocznych słów, które zawierają ww. końcówki, ale jednak nie zostały już ofitzjalnie wymienione.

Także i ich jednoczesne istnienie ponownie zaprzecza wszystkim ofitzjalnym zasadom, na podstawie których rzekomo miały powstać wszystkie te jakieś palatalizacje słowiańskie!!!

Przypominam, że o jednocześnie istniejących z powyższymi, obocznych końcówkach Proto-Slavic, jak *-ikъ*-icaitp., pisałem już we wpisach 290 i 285 itd.

Na podstawie porównania poniższych danych twierdzę, że:

 • nie może być prawdziwy taki stan rzeczy, w którym następstwa dźwięków i tych ofitzjalnie rzekomo wywołujących zmiękczenie / palatalizację, jak *e *ě *ь *i, i tych jej rzekomo nie wywołujących, jak ъ/o’, o/o, a/a, jednocześnie powodują lub nie zaistnienie wzajemnie logicznie wykluczających się postaci dźwięków poprzedzających je samogłosek bezdźwięcznych, jak *k/K i dźwięcznych, jak *č/C” i *c/C, patrz:
 • *-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ =/= *-niče, *-ьniče;
 • *-nici, *-ьnici =/= -ники -niki, -ники́ -nikí,
 • *-nika, *-ьnika =/= -ница -nica-ни́ца -níca, itp,
 • pierwotna oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni / końcówek jest prostym i logicznym wytłumaczeniem zaistnienia ww. ofitzjalnych nielogiczności.

O rzekomo wcześniejszych postaciach ww. końcówek nic nie napiszę, ponieważ ani postacie bałtyckie, ani postacie z tzw. Proto-Balto-Slavic nie zostały ofitzjalnie wymienione…

Powtórzę, ale i uzupełnię postawione przeze Mię wcześniej pytania:

 • Skąd w ogóle ta (czy tamta) rzekoma palatalizacja wzięła się w poniższych przypadkach?
 • Niby, że dźwięki zapisywane jako ъ/o’, o/o i a/a ją były i jakoś zrobiły?!!
 • A jak i dlaczego wzięła się była ona (ta, czy tamta) palatalizacja tylko w niektórych tych przypadkach, np. *-nici*-ьnici, -ница -nica-ни́ца -níca,.. a w innych już nie, np. -ники -niki, -ники́ -nikí*-nika;*-ьnika, hm?!!
 • To samo dotyczy się jednocześnie występujących dźwięków, zapisywanych jak *č/C” i *c/C, patrz: *-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ i *-niče, *-ьniče, itp.

Ponownie przypominam, że ofitzjalnie 2 (lub 3) palatalizacje słowiańskie miały powstać w następstwie sąsiedztwa niektórych spółgłosek z następującymi po nich samogłoskami zmiękczającymi. Jakoś w śród tych ostatnich, ofitzjalnie nie widać dźwięków zapisywane jako ъ/o’, o/o i a/a, patrz poniżej…

https://en.wikipedia.org/wiki/Palatalization_(sound_change)#Slavic_languages

In the Slavic languages, two palatalizations took place. Both affected the Proto-Slavic velars *k *g *x. In the first palatalization, the velars before the front vowels *e *ē *i *ī and the palatal approximant *j changed to *č *ž *š. In the second palatalization, the velars changed to cdz or z, and s or š before the Proto-Slavic diphthongs *aj *āj, which must have been monophthongized to  by this time.

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#slavic_first_palatalization

Slavic first palatalization – A specific occurrence of palatalization that occurred in the Proto-Slavic language, in which the velar consonants  *k *g *x when followed by any of the front vowels *e *ě *ь *i became the sounds *č *ž *š, respectively. The Slavic first palatalization is still an active process in many modern Slavic languages. For example, before certain suffixes in Russian, the consonants к г х ц become ч ж ш ч respectively. Other Slavic languages behave similarly. (See Wikipedia-logo-v2.svg Slavic first palatalization on Wikipedia.)

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#slavic_progressive_palatalization

Slavic progressive palatalization – A specific occurrence of palatalization that occurred in the Proto-Slavic language, in which the velar  consonants *k *g *x when preceded by either of the front vowels *ь *i (possibly with an intervening  n) became the sounds *c dz s/š, respectively, with s occurring in East and South Slavic but š occurring in West Slavic. (See Wikipedia-logo-v2.svg Slavic progressive palatalization on Wikipedia.)

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#First_regressive_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Second_regressive_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

…..

Oto poniżej dane uporządkowane dla łatwiejszego porównania. Odmiany końcówek Proto-Slavic *-nikъ i *-ьnikъ są zestawione razem, ponieważ to jest jedno i to samo.

…..

*-nikъ, *-ьnikъ,

*-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ,

*-niče, *-ьniče,

*-nici, *-ьnici,

*-nika, *-ьnika,

*-nikoma, *-ьnikoma,  *-niko, *-ьniko*-niko, *-ьniko,

*-niku*-ьniku, *-nikъ, *-ьnikъ, *-nikъ, *-ьnikъ,

…..

-ница -nica-ни́ца -níca,

-ница -nica-ни́ца -níca, -ницам -nicam, -ни́цам -nícam, -ницами -nicami, -ни́цами -nícami-ницах -nicax, -ни́цах -nícax

…..

-ника -nika, -ника́ -niká,

-ника -nika, -ника́ -niká, -никам -nikam, -ника́м -nikám, -никами -nikami, -ника́ми -nikámi, -никах -nikax,  -ника́х -nikáx,

-ники -niki, -ники́ -nikí

…..

Related terms

…..

пома́занника pomázannika, пома́занникам pomázannikam, пома́занниками pomázannikami, пома́занниках pomázannikax,

пома́занники pomázanniki,

…..

pomazańca, pomazańcami, pomazańcach,

pomazańcem,

pomazańcze,

pomazańcom, pomazańcowi,

pomazańcu, pomazańców,

…..

избра́нника izbránnika, избра́нникам izbránnikam, избра́нниками izbránnikami, избра́нниках izbránnikax,

избра́нники izbránniki,

…..

wybrańca, wybrańcami, wybrańcach,

wybrańcom, wybrańcowi,

wybrańcu, wybrańców,

…..

wybranka, wybrankami, wybrankach,

wybrance,

wybranką,

wybrankę,

wybranki,

wybranko, wybrankom,

…..

избра́нница izbránnica, избра́нницам izbránnicam, избра́нницами izbránnicami, избра́нницах izbránnicax,

…..

*bedrьnьcь, *bedrьnikъ*bedrьnica

…..

*bedrьca,

*bedrьcę̇, *bedrьcema, *bedrьcemъ,

*bedrьče,

*bedrьci, *bedrьcixъ, *bedrьcьmь,

*bedrьcu,

…..

*bedrьnika,

*bedrьnicě, *bedrьnicěxъ,

*bedrьniče,

*bedrьnici,

*bedrьnikoma, *bedrьniko, *bedrьniko,

*bedrьniku, *bedrьnikъ, *bedrьnikъ,

…..

biedrzeńca, biedrzeńcami, biedrzeńcach,

…..

Wtórne ubezdźwięcznienie Proto-Slavic *bolьnica >Romanian bolniță!!!

bolniță

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

больни́ца bolʹca, больни́цам bolʹcam, больни́цами bolʹcami, больни́цах bolʹcax

…..

A teraz dane szczegółowe…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-n%D1%8Cc%D1%8C&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-nьcь.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-nik%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-nikъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-nikъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-nikъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-nik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/-nikъ

Proto-Slavic

Etymology

Compound masculine suffix formed by the past participle ending *-nъ +‎ *-ikъ. Forms appended to a- or ě-stems are obsolete. They are often resolved by duplicating *-nъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ikъ: e.g. Bulgarian помазаник (pomazanik)избраник (izbranik) : Russian помазанник  (pomazannik)избранник (izbrannik).


The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g.  Polish  pomazaniecwybraniec.


Suffix

*-nikъ m

 1. From the deverbial noun stem of imperfect verbs, forms agents or objects related to the specified verb
  From athematic or simple thematic verbs:

  *dati (to give) → *podanikъ (subject)
  *jьzbьrati (to select, to chose out of) → *jьzbьranikъ (chosen one)
  *poznati (to get familiar with) → *poznajьnikъ (acquaintance)
  From je-theme verbs:

  *učati (to study) → *učenikъ (student)
  *mǫčati (to struggle, to try hard) → *mǫčenikъ (martyr)
  *mazati (to smear, to anoint) → *pomazanikъ (anointed) (mixed ā-/je-declension)
  From ā- and jā-theme verbs:

  *tupati (to beat, to thump) → *tupanikъ (beat, stroke, scuffle) (South Slavic)
  *sъmysľаti (to think along with) → *sъmyšľаnikъ (associate, collaborator) (South Slavic)
  From ě- and ě/i-theme verbs:

  *družěti (to be in friendly relation) → *družаnikъ (comrade, fellow man) (rare)
  *bělěti (to whiten) → *bělěnikъ (white palce) (rare)
  From ī-theme verbs:

  *negoditi (not to get along) → *negodьnikъ (scammer, crook)
  *bez (without) + *roditi (to give birth) → *bezrodьnikъ (stateless person)
  From v-theme verbs:

  *sluti (to express, to utter, to call oneself) → *slovьje (utterance) → *slovьnikъ (wordlist) (archaic ev-declension)
  *čarovati (to charm, to amaze) → *čarovьnikъ (charmer) (denominal ova-declension)
Usage notes
 • The suffix is (normally) not used with perfective verbs, e.g. those in *-nǫti.
 • The derived deverbial nouns refer to agents or concepts who have undergone the verb. For agents, who perform the verb, the suffixes *-teľь*-ačь*-ařь, or other similar are used. For example, compare *sъpodvižеnikъ (associate, one who moves along with you) (obsolete) : *dvigateľь (engine, one who sets in motion) ← *dvigati (to move, to lift).
Declension
Related terms
Derived terms

UWAGA!

Ofitzjalnie brakuje końcówek, jak *-nicě*-nicěxъ*-niče*-nici*-nika*-nikoma, *-niko*-niko*-niku*-nikъ!!!

The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь  (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g.  Polish  pomazaniecwybraniec.

Powyższe twierdzenie jest nieprawdziwe, patrz np. Pomazanka / Po+MaZa+NKa, Wybranka / Wy+BRa+NKa, Wybranek / Wy+BRa+NeK,itp!!!

*mazati (to smear, to anoint) → *pomazanikъ (anointed) (mixed ā-/je-declension)

Do słów Mazać / MaZa+C’, Pomazać / Po+MaZa+C’, itp., powrócę jeszcze w oddzielnym wpisie.


…..

A teraz przykłady słów, w których także widać dokładnie te same oboczne sprzeczności, jakie przedstawiłem powyżej…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

помазанник

Russian

Pronunciation
 • IPA(key)[pɐˈmazənʲ(ː)ɪk]
Noun

пома́занник  (pomázannikm anim (genitive пома́занникаnominative plural пома́занникиgenitive plural пома́занников)

 1. anointed (a person who has been anointed, especially for religious reasons)
 2. anointed sovereign
Declension

UWAGA!

пома́занника pomázannika, пома́занникам pomázannikam, пома́занниками pomázannikami, пома́занниках pomázannikax,

пома́занники pomázanniki,

пома́занником pomázannikom, пома́занников pomázannikov,


…..

Pomazaniec / Po+MaZa+NieC

https://pl.wiktionary.org/wiki/pomazaniec

pomazaniec (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(1.1) książk. ktoś wybrany na królanamaszczony na urząd
(1.2) przen. wybraniec
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) Pokutamówił stary biskupz powrozem na szyibosoze świecą w rękuu drzwi kościelnych stać lata całekościołowi oddać wszystko co maa precz iść z krajubo pomazany krwią ojcowskąpomazańcem Bożym być nie może.[1]
wyrazy pokrewne:
rzecz. pomazanka żpomazanie n
czas. pomazać dk.pomazywać ndk.
przym. pomazańczy
etymologia:
pol. pomazać + -aniec
tłumaczenia:
źródła:
 1.  Józef Ignacy Kraszewski, Boleszczyce

UWAGA!

Dlaczego istnieje postać Pomazanka / Po+MaZa+NKa,.. zamiast Pomazanica / Po+MaZa+NiCa?!!

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=pomazanka&action=edit&redlink=1#pl

Tworzenie pomazanka


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/pomazaniec#Polish

pomazaniec

Polish

Etymology

From pomazany +‎ -iec.

Pronunciation
 • IPA(key)/pɔ.maˈza.ɲɛt͡s/
Noun

pomazaniec m pers

 1. anointed
Declension
Further reading
 • pomazaniec in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • pomazaniec in Polish dictionaries at PWN

UWAGA!

pomazańca, pomazańcami, pomazańcach,

pomazańcem, pomazańcze,

pomazańcom, pomazańcowi,

pomazańcu, pomazańców,

Ofitzjalne etymologie i końcówki są inne, w zależności od języka, patrz: pol. pomazać + -aniec =/= From pomazany +‎ -iec!!!


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

избранник (język rosyjski)

transliteracja:
izbrannik
wymowa:
?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski

(1.1) wybraniec
(1.2) wybranek
(1.3) deputowanyelekt
(1.4) ulubieniec
synonimy:
(1.2) возлюбленный
wyrazy pokrewne:
rzecz. избранницаизбранецизбранщик
etymologia:
ros. избрать

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

избранник

Russian

Pronunciation
 • IPA(key)[ɪzˈbranʲːɪk]
Noun

избра́нник  (izbránnikm anim (genitive избра́нникаnominative plural избра́нникиgenitive plural избра́нниковfeminine избра́нница)

 1. the chosen one; (the) elect
  избра́нник судьбы́ ― izbránnik sudʹbý ― munion of fortune
  наро́дный избра́нник ― naródnyj izbránnik ― elected representative of the people
 2. (one’s) darlingsweetheart
Declension

UWAGA!

избра́нника izbránnika, избра́нникам izbránnikam, избра́нниками izbránnikami, избра́нниках izbránnikax,

избра́нники izbránniki,

избра́нником izbránnikom, избра́нников izbránnikov,

избра́ннику izbránniku


…..

Wybraniec / Wy+BRa+NieC

https://en.wiktionary.org/wiki/wybraniec#Polish

wybraniec

Polish

Etymology

From wybrany +‎ -iec.

Pronunciation
 • IPA(key)/vɨˈbra.ɲɛt͡s/
Noun

wybraniec m pers (feminine wybranka)

 1. the one (particularly special person)
Declension
Further reading

UWAGA!

wybrańca, wybrańcami, wybrańcach,

wybrańcom, wybrańcowi,

wybrańcu, wybrańców,


…..

Wybranek / Wy+BRa+NeK

https://pl.wiktionary.org/wiki/wybranek#pl

wybranek (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(1.1) daw. ukochany mężczyzna / chłopak
kolokacje:
(1.1) wybranek serca
wyrazy pokrewne:
rzecz. wybranie nwybieranie nwybór m

forma żeńska wybranka ż
czas. wybierać ndk.wybrać dk.
tłumaczenia:

…..

Wybranka / Wy+BRa+NKa

https://pl.wiktionary.org/wiki/wybranka#pl

wybranka (język polski)

wymowa:
IPA[vɨˈbrãnka]AS[vybrãnka], zjawiska fonetyczne: nazal.• -nk- 
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) ukochana kobieta
odmiana:
(1.1)

wyrazy pokrewne:
rzecz. wybieracz mos/mrzwybranek
tłumaczenia:

UWAGA!

wybranka, wybrankami, wybrankach,

wybrance,

wybranką,

wybrankę,

wybranki,

wybranko, wybrankom,


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#ru

избранница (język rosyjski)

transliteracja:
izbrannica
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) wybranka
wyrazy pokrewne:
rzecz. избранник m

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

избранница

Russian

Etymology

избра́н(ник) (izbrán(nik)) +‎ -ница (-nica)

Pronunciation
 • IPA(key)[ɪzˈbranʲːɪt͡sə]
Noun

избра́нница  (izbránnicaf anim (genitive избра́нницыnominative plural избра́нницыgenitive plural избра́нницmasculine избра́нник)

 1. chosen onechoice (referring to a female)
 2. (poetic) darlingsweetheartbetrothed (referring to a female)
Declension
Related terms

UWAGA!

избра́н(ник) (izbrán(nik)) +‎ -ница (-nica)

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

избра́нница izbránnica, избра́нницам izbránnicam, избра́нницами izbránnicami, избра́нницах izbránnicax,

избра́нницу izbránnicu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cn%D1%8Cc%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/bedrьnьcь

Proto-Slavic

Alternative forms
Etymology

Ablautend to *bosti (to prickin reference to the pungent or tonic properties of the plant) +‎ *-rъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ьcь, in the alternative form +‎ *-nikъ. Less likely with the same suffixes from *bedro (thigh) due to some medicinal use for the legs or childbirth. On another point, perhaps just a distortion, reinterpretation of Medieval Latin pipernellapibinellabipinella, a word with many variants such as ended up Old High German bibinellaGerman Bibernelle for the same genus, the derivation of which is uncertain, but uses to mean the exact same pimpernel.

Noun

*bedrьnьcь m

 1. Pimpinella, especially Pimpinella saxifraga (burnet saxifrage)
Declension
Descendants
References
 • Anikin, A. Je. (2009) , “бедрене́ц”, in Russkij etimologičeskij slovarʹ [Russian Etymological Dictionary] (in Russian), volume 3, Moscow: Rukopisnyje pamjatniki Drevnej Rusi, page 32
 • Trubačóv, Oleg, editor (1974) , “*bedrьnikъ”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, page 176
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “бедрене́ц”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress, where *bъdrьnьcь from *bъdrъ (awake) which, irreconcilable with the attestations, has been but met with disbelief.

UWAGA!

*bedrьca,

*bedrьcę̇, *bedrьcema, *bedrьcemъ,

*bedrьče,

*bedrьci, *bedrьcixъ, *bedrьcьmь,

*bedrьcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cnik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/bedrьnikъ

Proto-Slavic

Noun

*bedrьnikъ m

 1. Alternative form of *bedrьcь
Declension

UWAGA!

*bedrьnika,

*bedrьnicě, *bedrьnicěxъ,

*bedrьniče,

*bedrьnici,

*bedrьnikoma, *bedrьniko, *bedrьniko,

*bedrьniku, *bedrьnikъ, *bedrьnikъ,


….

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/bedrьnica.

…..

Biedrzeniec / BieDR”e+NieC

https://en.wiktionary.org/wiki/biedrzeniec#Old_Polish

biedrzeniec

Polish

Polish Wikipedia has an article on: biedrzeniec
Etymology

From Proto-Slavic *bedrьcь.

Pronunciation
 • IPA(key)/bʲɛdˈʐɛ.ɲɛt͡s/
Noun

biedrzeniec m inan

 1. Any plant of the genus Pimpinella.
Declension
Further reading
 • biedrzeniec in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • biedrzeniec in Polish dictionaries at PWN

UWAGA!

biedrzeńca, biedrzeńcami, biedrzeńcach,

biedrzeńcom, biedrzeńcowi,

biedrzeńców,

biedrzeńcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/bolni%C8%9B%C4%83#Proto-Slavic

bolniță

Romanian

Etymology

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

Noun

bolniță f (plural bolnițe)

 1. (dated) hospital
  Synonym: spital
Declension

UWAGA!

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

Wtórne ubezdźwięcznienie Proto-Slavic *bolьnica >Romanian bolniță!!!


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/bol%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/bolьnica.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#Russian

больница

Russian

Etymology

боль (bolʹ) +‎ -ница (-nica)

Pronunciation
 • IPA(key)[bɐlʲˈnʲit͡sə]
Noun

больни́ца  (bolʹnícaf inan (genitive больни́цыnominative plural больни́цыgenitive plural больни́цrelated adjective больни́чный)

 1. hospital
  ложи́ться в больни́цу ― ložítʹsja v bolʹnícu ― to go to hospital (to be hospitalised)
Declension
Synonyms
Related terms
Descendants

UWAGA!

больни́ца bolʹca, больни́цам bolʹcam, больни́цами bolʹcami, больни́цах bolʹcax,

больни́цу bolʹcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#Russian

-ница

Russian

Etymology

From -ник (-nik) +‎ а (a).

Pronunciation
 • -ницаIPA(key)[nʲɪt͡sə]
 • -ни́цаIPA(key)[ˈnʲit͡sə]
Suffix

-ница or -ни́ца  (-nica or -nícaf anim or f inan

 1. female equivalent of ник (-nik)
Declension
Derived terms

Serbo-Croatian

Etymology

From -ник +‎ а.

Suffix

-ница (Latin spelling -nica)

 1. female equivalent of -ник

UWAGA!

From -ник (-nik) +‎ а (a).

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

-ница-ни́ца, -nica-níca, -ницам-ни́цам, -nicam-nícam, -ницах-ни́цах, -nicax-nícax


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

-ник

Russian
Etymology

From Proto-Slavic *-ьnikъ, itself originally by nominalization of adjectives in *-ьnъ with the suffix *-ikъ (whence -ик (-ik)). The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).

Suffix

-ник or -ни́к  (-nik or -ník)

 1. Suffix appended to nominal stems to create a masculine noun, usually denoting a professional, performer, adherent, place, object, tool or a feature.
  лы́жа (lýžaski) + ‎-ник (-nik) → ‎лы́жник (lýžnikskier)
  путь (putʹwaypathroad) + ‎-ник (-nik) → ‎пу́тник (pútniktraveler)
  бюдже́т (bjudžétbudget) + ‎-ник (-nik) → ‎бюдже́тник (bjudžétnikgovernment employee) (colloquial)
  кни́га (knígabook) + ‎-ник (-nik) → ‎кни́жник (knížnikbooksellerbook loverscribe) (colloquial)
  двор (dvoryardcourtyard) + ‎-ник (-nik) → ‎дво́рник (dvórnikjanitorstreet cleaner)
  бума́га (bumágapaperdocument) + ‎-ник (-nik) → ‎бума́жник (bumážnikwalletpapermaker)
  пар (parsteam) + ‎-ник (-nik) → ‎па́рник (párnikpot used for steaming)
  учёба (učóbastudieslearning) + ‎-ник (-nik) → ‎уче́бник (učébniktextbookmanual)
Usage notes

The suffix has the same properties as -ный (-nyj):

Additional properties:

Note in particular that nouns in -ка (-ka)-ко (-ko) have corresponding derived nouns in unstressed -очник or -ечник.

Declension
Derived terms
Related terms

Serbo-Croatian

Etymology

From Proto-Slavic *-(ь)nikъ, itself originally by nominalization of adjectives in *-ьnъ with the suffix *-ikъ (whence -ик). The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare with dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).

Suffix

-ник (Latin spelling -nik)

 1. Suffix appended to nominal stems to create a masculine noun, usually denoting a profession, performer, place, object, tool or a feature.
Derived terms
Related terms

UWAGA!

-ника-ника́, -nika-niká, -никам-ника́м, -nikam-nikám, -никами-ника́ми, -nikami, -nikámi, -никах-ника́х, -nikax, 

-nikáx, -ники-ники́, -niki, -nikí

Related terms

Co raz spowodowało, a innym razem nie spowodowało rzekomej palatalizacji?, patrz:

сапо́г (sapógshoe) → сапо́жник (sapóžnikcobbler)

скворе́ц (skvorécstarling) → скворе́чник (skvoréšnik, skvoréčnikbirdhousenestbox)

ла́герь (gerʹcamp) → ла́герник (gernikprisoner (in a labor camp or concentration camp))

Tymi poniższymi ofitzjalnymi kwiatkami z bałtyckiej Łąki / L”a”Ki, a także słowami jak Łuczywo / L”o’C”+yWo, Łuk / L”o’K, Pałąk / Pa+L”a”K, itp., zajmę się w odzielnej serii wpisów, jak to zapowiedziałem na samym początku tego wpisu…

The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas  (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ьnica.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8Cnik%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ьnikъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ьnikъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ьnikъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cnik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/-ьnikъ

Proto-Slavic

Etymology

Compound masculine suffix from *-ьnъ +‎ *-ikъ. Parallel to *-ьnica f for derivatives in feminine gender.

Suffix

*-ьnikъ m

 1. From base concept nouns, forms agent nouns who execute or embark in the referred concept
  *pǫtь (path) → *pǫtьnikъ (traveler, passenger)
  *kry (blood) → *krъvьnikъ (hangman, avenger)
  *mętežь (scuffle, mutiny) → *mętežьnikъ (rioter)
  *orbota (work) → *orbotьnikъ (worker)
  *směхъ (laughter) → *směšьnikъ (funnyman, clown)
  *zakonъ (law) → *zakonьnikъ (law-maker, lawyer, canon)
 2. From base object nouns, forms derivative object nouns
  *dьrvo (tree) → *dьrvьnikъ (block, log)
  *peťь (oven, cook) → *peťьnikъ (furnace)
  *sъborъ (aggregate, sum) → *sъborьnikъ (collection, anthology)
 3. From concept nouns in *-ostь, forms carrier nouns of the specified concept
  *xubostь (handsomeness) → *xubostьnikъ (handsome man)
  *pakostь (mischief, vicissitude) → *pakostьnikъ (varmint, trickster)
 4. From prepositions, forms subject nouns exhibiting the specified proposition
  *protivъ (against) → *protivьnikъ (opponent)
  *nadъ (over, upon) → *nadьnikъ (bonus)
  Pre-Slavic *porzdъ (over there, forwards with skipping one) → *porzdьnikъ (holiday)
Declension
Related terms
Derived terms
References
 • Duridinov et al. (1991) „-ьникъ” in Граматика на старобългарския език (in Bulgarian), Bulgarian Academy of Sciences, page 183
 • I. Erofeyeva (2010): „Личные дериваты с суффиксом -(ьн)икъ в ментально-культурном пространстве языка Русских летописей” (in Russian), Kazan State University

UWAGA!

Ofitzjalnie brakuje końcówek jak: *-ьnicě, *-ьnicěxъ, *-ьniče*-ьnici*-ьnika*-ьnikoma, *-ьniko, *-ьniko*-ьniku, *-ьnikъ!!!


…..

Ponownie obiecuję, że do jednocześnie istniejących obocznych słów jak Pomazać / Po+MaZ+aC’ i Pomagać / Po+MaG+aC’ jeszcze powrócę…

cdn…

22 uwagi do wpisu “294 Końcówki Proto-Slavic *-nьcь, *-nikъ, *-ьnica, *-ьnikъ, -ница, -ник, помазанник, pomazaniec, избранник, wybraniec, wybranek, wybranka, избранница, *bedrьnьcь, *bedrьnikъ, *bedrьnica, biedrzeniec, bolniță, больница i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

 1. Pingback: 295 Końcówki Proto-Slavic *-nьcь, *-nikъ, *-ьnica, *-ьnikъ, bratanek, brataniec, bratanica, siostrzeniec, siostrzanek, siestrzanek, siestrzeniec, siostrzenica, siestrzanka, niece, nift, neve, nephew, *nefô, *niftiz, neptis, nepos, *néptih₂, *n

 2. Witam!
  Czytam u Davidskiego Twoje komentarze oraz te od EastPole.
  To co chce przekazać EastPole, w dużym skrócie, jest w tej wypowiedzi:
  „EastPole said…
  @Tom
  “You will not find the continuity that you so dearly want from Przeworsk to early Slavs.”

  You don’t understand words that you are using. Early Slavs are in Corded Ware Culture. In Przeworsk people hope to find early Poles. We will see.
  June 14, 2021 at 12:46 PM”
  czyli „Nie rozumiesz słów, których używasz. Wcześni Słowianie są w kulturze ceramiki sznurowej. W Przeworsku ludzie liczą na odnalezienie wczesnych Polaków. Zobaczymy.”

  Nie podam linku bezpośredniego, bo to jeden z ostatnich komnetarzy (200+) i one się już nie otwierają bezpośrednio.

  Ale to z notki krainy orła (nazwa współgra wyjątkowo): https://eurogenes.blogspot.com/2021/06/eagle-country.html?commentPage=2

  Znaczy, że te obrazy tych z 3 map są powiązane genetycznie:

  Trzciniec

  Przeworsk

  i wczesne śrdniowiecze

  Davidski twierdzi, że zaakceptuje wyniki z aDNA bez problemu:
  „Davidski powiedział…
  Nadal uważam, że część prasłowiańskiej ojczyzny znajdowała się we wschodniej Polsce.
  Ale nie stracę snu, jeśli ze starożytnego DNA okaże się, że tak nie jest.
  Teraz poważnie wątpię, czy Słowianie, nie mówiąc już o Proto-Polakach, żyli w większości Polski przed średniowieczem.
  Ale znowu, jeśli starożytne DNA pokazuje, że populacja blisko spokrewniona z Polakami w pewnym stopniu żyła w Polsce w epoce żelaza, wtedy dobra robota EastPole, Ambron i Arza.

  15 czerwca 2021 o godz. 1:05”

  Problem został w końcu dość jasno określony. Nie sądzę by ten sposób myślenia o Słowianach był popularny wśród czytelników Davidskiego. Oczekujemy na badania.

  pzdr

  Polubione przez 1 osoba

  • Cześć!

   Miło, że się odezwałeś i czytasz co dzieje się u Davidskiego. Wygląda na to, że jest to chyba główne miejsce, gdzie można dyskutować o interesujących nas zagadnieniach. Reszta znikła, lub obumiera. Nie mam na myśli jedynie polskich stron. Plusem jest to, że większość boi się wyskoczyć na ring w j. angielskim. Po polsku to se mogą turbo-volksdoicze jak SSatiwaSSy, Tanatory, itp. pitolić tu i tam. Tam trzeba mieć jakieś argumenty i samo trzepanie fielko-germańskiego osiołka nie wystarczy.

   Tyle tytułem wstępu.

   Jak zamieszczasz url na obrazki, to przed nimi i po nich wciskaj enter. Wtedy będą się wyświetlały jako obrazki.

   Ta masz początek podsumowania wątku fielko-turecko-germańskiego:

   https://eurogenes.blogspot.com/2021/04/the-history-of-scythians-gnecchi.html?showComment=1623624273047#c5205275487713251290

   Blogger to syf, ale coś Ci podpowiem. Otwórz nie komentarze pod artykułem, ale sam artykuł. Wtedy url są widoczne i możesz je kopiować, patrz ten powyżej.

   Widzę to tak:

   1.
   Nie śledzę tego uważnie, przyznaję się bez bicia, ale z tego co widzę polskie podwórko jest uwstecznione do dna lub zniknięte, patrz nieszczęsny Histlov. Reszta istniejąca to turboskie bicie piany, dreptanie w miejscu i wygniatanie soku winogronowego z kupy. Powstają jakieś filmiki, pod nimi ludziska komentują nie mając pojęcia co i o czym. I tak to będzie trwało, ponieważ ten stan to pokłosie lat pierdoleń aryjsko-scytyjsko-sarmackich, patrz Makuch, Jamroszko, Kowalski, Kneblewski, itp. czy histeryczny Bieszk.

   S. Ambroziak pewno nadal z lubością dłubie w germańskiej kupie i lepi bałtyckiego bałwanka, A. Leszczyński zadławił się ‚słowiańskim stepem’ i poszedł w miłą i wygodna cepelię, E. Rawicz, pod swoimi filmikami unika jak ognia odpowiedzi odpowiedzi na krytyczne komentarze – krakoska szkoła. Innych przez litość, albo z obrzydzenia nie wspomnę.

   Już ukraińscy bajkopisarze są lepsi, ponieważ lecą w upadlińskiego Dzizasa. Maja przynajmniej jaja.

   2.
   Ciekawe rzeczy za to dzieją się na froncie zachodnim u Davidskiego. Tam Arza, Ambron i EastPole wygląda na to, że zadeptują z powodzeniem wszystko, co im staje na drodze. Davidskiego też. 🙂

   3.
   Niedługo pewno wrzucę swoje trzy grosze w to mrowisko. Będę popychał wizję Roberta z I2a, jako PIE i zobaczymy gdzie zajedziemy. 🙂

   4.
   Moim celem było zdeptanie aryjsko-scytyjsko-sarmacko-tureckawatych debilizmów Jamroszki, Makucha, Kowalskiego i innych. Niespodziewanie dla Mię udało się to zrobić nadspodziewanie łatwo. Do tej pory sam jestem w szoku, bo ani się nie spociłem, ani nawet nie zgrzałem.

   Zwracam uwagę na źródłosłów dla (Z)ALtai, patrz:

   I hope that from now on, you will remember forever that the word Altay has an IE / slavic etymology (Z)Altay / Z”o’LTy.

   It has nothing to do with the Iranian languages, see L>R, Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰr̥Hanyam (“gold”), Proto-Indo-Aryan *źʰárHiṣ, from Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰárHiš, from Proto-Indo-European *ǵʰelh₃- (“to shine”), cognate with Avestan (zairi) Sanskrit हिरण्य (hiraṇya), Avestan (zarańiia, “gold”), etc., much less with the Proto-Turkic languages, as you said.

   To wg Mię świadczy, że tzw. języki indo-irańskie powstały dużo później, niż się ofitzjalnie uważa. Stawiam na BMAC.

   Polubienie

   • „Niedługo pewno wrzucę swoje trzy grosze w to mrowisko. Będę popychał wizję Roberta z I2a, jako PIE i zobaczymy gdzie zajedziemy.”

    Nie trzeba wiele, wystarczy by przestali używać zwrotu dryf baltosłowiański, jak w ostatnim artykule na eurogenes, tylko dryf bałtyjski.
    Zupełnie nie pojmuję, że on (i oni) tego nie widzą, jeszcze biorą za próbkę referencyjną litewski brąz (Baltic_LVA_BA) i jak osioł nie zauważa, że po raz pierwszy słowiański element w tym miejscu pojawia się grubo po XV wieku, a on „ubiera go” w słowiańskość w epoce brązu,

    Polubione przez 1 osoba

    • Powiem Ci tak, że ja robię to na przekór sobie i faktom językowym, ale ja już tak mam, że czasem pcham wózek pod górkę. Po tym ile lipy genetycznej potwierdziło się ostatnio, patrz CHG, próbkowanie z dupy, itp, no to ja genetyki już od dawna nie kocham. Skupiam się jedynie na porównywalnych danych językowych.

     Po tym jak sprawdził mi się Załtaj, a także Gural, itd. no to niczego już się nie lękam. Fielkoturk nie mógł już znieść tych danych, patrz L>R i brak irańskich etymologii dla Załtaju. To jest ciekawy trop, o którym nie wiedziałem. Potwierdził mi wszystko, co podejrzewałem o późnych Turkach z Mongolii i nawet napisał 300 % więcej. Normalnie bąba! 🙂

     Bede drążył dalej swoje. Piszę podsumowanie i wrzucę tam Twoje pomysły, ale delikatnie, bo nie wiem, co z tego rozumiem. Gdybyś Mię nie olał i napisał swoje w punktach, byłoby łatwiej, a tak muszę się domyślać…

     Nie mam pojęcia czy I2a to PIE, ale wiem, że Bałtowie nie mają końcówek, które mają np. Polacy, itp.

     Polubienie

   • 1/ Na naszym podwórku panuje marazm w temacie, bowiem przegapiono (zamieciono pod dywan) wiele publikacji opisujących historię poprzez aDNA. Nie pasowały one do wcześniej prezentowanych tez lub wręcz je negowały. Tymczasem kolejne dokładane klocki pasują do układanki, choćby ostatni Saag 2021 (https://advances.sciencemag.org/content/7/4/eabd6535 ), czyli znów Sznurowcy.
    Po tym badaniu śmiało można mówić o języku KCS jako praindosłowiańskim.

    2/ To oczywiste, że Słowianie nie pochodzą od Sycytów/Sarmatów (https://advances.sciencemag.org/content/7/13/eabe4414 – Gnecchi-Ruscone 2021, choć było to wiadomo i wcześniej – legendy nie działają na archeogenetykę)
    mapa stanowisk:

    PCA i Sarmaci:

    w powyższym badaniu stwierdzono, że Sarmaci (tłumaczy google):
    „osoby związane z kulturą sarmacką są wysoce jednorodne pomimo rozproszenia na dużym obszarze geograficznym i okresie czasu (tj. wczesne „Sarmaci_450BCE”, późne „Sarmaci_150BCE” i „Sarmaci_CaspianSteppe_350BCE”; Rys. 2, A i B ). Nasze nowe dane z siedmiu wczesnych stanowisk sarmackich w środkowym i zachodnim Kazachstanie (Sarmaci_450BCE) dokumentują, że ta pula genów była już szeroko rozpowszechniona w tym regionie we wczesnych fazach kultury sarmackiej. Co więcej, Sarmaci wykazują wyraźną nieciągłość od innych grup IA, tworząc gromadę przesuniętą w kierunku zachodniej Eurazji”
    „Ponadto ich wczesne daty domieszki ( ryc. 3C ) i brak linii domieszek między Sarmatami a grupami wschodnimi ( ryc. 2, A, B i D) sugerują, że Sarmaci wywodzą się z pokrewnego, ale innego genu LBA w porównaniu z tym, który przyczynił się do wschodnich Scytów (prawdopodobnie inaczej położony wzdłuż linii domieszek LBA). Biorąc pod uwagę położenie geograficzne najwcześniejszych znalezionych dotychczas stanowisk sarmackich, stawiamy hipotezę, że ta pula genów pochodzi z obszaru LBA południowego Uralu”
    Pd. Ural to Sintastha. Sarmaci są też jednorodni pod względem Y-hg (wiadomo której).

    Wcześniejsze mapy (Trzciniec-Przeworsk- średniowiecze) ani ta powyższa nie wyjaśniają słynnego geograficznego podziału Germania/Sarmacja. Choć nie jest trudno postawić hipotezę, że cześć wschodnich plemion słowiańskich, mogła być pod wpływem sarmackim lub wręcz ich władaniem?

    3/ „Będę popychał wizję Roberta z I2a, jako PIE” – nic Ci nie wyjedzie – Saag 2021/Fatianowo i język KCS=praindosłowiański (głównie hg R1a-M417,) kasuje ten pomysł. Tylko R1a łączy z Indiami i Iranem. Ale chętnie poczytam do jakich wniosków dojdziecie z Robertem.

    4/ Dryf bałto-słowiański jak zwał tak zwał. Patrząc na PCA gdzie obrazowane są osobniki z KCS, Baltic_BA trudno zobaczyć współczesnych Słowian. Mam nadzieję, że taki dowód genetyczny na podstawie aDNA da się przeprowadzić i Dawidzki postawi na swoim.
    To zresztą jedyny blog, gdzie trwa narracja „na żywo” i gdzie podejmuje się próbę rozwikłania problemu słowiańskiego.
    pzdr

    Polubione przez 1 osoba

    • (…) 3/ „Będę popychał wizję Roberta z I2a, jako PIE” – nic Ci nie wyjedzie – Saag 2021/Fatianowo i język KCS=praindosłowiański (głównie hg R1a-M417,) kasuje ten pomysł. Tylko R1a łączy z Indiami i Iranem. Ale chętnie poczytam do jakich wniosków dojdziecie z Robertem. (…)

     CWC to nie PIE, chyba żeby PIE to było połączenie języka Łowców, Pasterzy, Hodowców i Rolników. Tyle, że nic na to nie wskazuje, np. w j. polskim brak jest podkładu językowego.

     Powstaje więc pytanie kto mówił jakimi językami przed CWC, patrz R1b Baskowie 100% step po Yamna, Aria Rib z Kutuluk, itp?

     Polubienie

  • Podsumowanie mojej rozmowy z Davidski i Onur Dincer:

   1.
   Nikt nie wie skąd, jak i gdzie pojawiło się CHG na stepie. Reich, Anthony, itp. ciągle twierdzą, że pochodzi ono z Iranu, południa Kaukazu lub z delty Wołgi.

   https://indo-european.eu/2019/08/yamnaya-ancestry-mapping-the-proto-indo-european-expansions/

   (Ja łączę rozpowszechnienie CHG na stepie około 5600 pne. z tzw. Black Sea deluge hypothesis
   https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_hypothesis)

   Co to jest tak naprawdę CHG, EHG, WHG, EEF i czy CHG było już częścią ANE?

   Co z jakby kartwelskimi NIE R1b Baskami 100% ze stepu po Yamna / Yamnaya?

   Bomhard i jego rzekomy kartwelski podkład w tzw. PIE, kontra kartwelskie liczebniki, Pierwszy, itp.

   190 Wtórnie ubezdźwięcznione liczebniki indogermańskie i ich wyżej-energetyczne PieRwotne PRa-Słowiańskie rdzenie, PieR+WS”y, PRW, PR 01

   https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98#Georgian

   https://www.researchgate.net/publication/296672551_Some_thoughts_on_the_Proto-Indo-European_cardinal_numbers

   https://www.academia.edu/40002289/Bomhard_The_Origins_of_Proto_Indo_European_The_Caucasian_Substrate_Hypothesis_JIES_Volume_47_Number_1_and_2_Spring_Summer_2019_pre_print_
   Bomhard – The Origins of Proto-Indo-European: The Caucasian Substrate Hypothesis
   (JIES, Volume 47, Number 1 & 2, Spring/Summer 2019; pre-print)
   Jounral of Indo-European Studies, 2019 Allan Bomhard

   https://escholarship.org/uc/item/4cd4801n
   Comments on Allan Bomhard, “The Origins of Proto-Indo-European: The Caucasian substrate hypothesis”
   2019 Author(s): Nichols, J

   2.
   Wg Davidski IE Yamna / Yamnaya, powstała ze Sredny Stog, a nie z Samara / Khvalynsk R1b-L754 and I2a2, jak to twierdzą Reich, Anthony, itp. Jak dotąd w kurhanach Yamna / Yamnaya odnaleziono jedynie R1b-L23 i I2a2. Aria z vajrą z Kutuluk był Yamna i R1b.

   3.
   Nie wiadomo gdzie powstały pierwsze kurhany, albo w Samara albo w Khvalynsk / Novodanilovka, albo na północnym Skałkazie Maykop lub południowym Leyla-Tepe.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis
   https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan
   https://en.wikipedia.org/wiki/Samara_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Khvalynsk_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Novodanilovka_group
   https://en.wikipedia.org/wiki/Suvorovo_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Varna_culture

   https://en.wikipedia.org/wiki/Leyla-Tepe_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuqbulaq,_Agstafa
   https://en.wikipedia.org/wiki/Maykop_culture

   4.
   Afanasievo było ‘wschodnią Yamna / Yamnaya’, więc logicznie oznacza to, że jeśli Yamna / Yamnaya była IE, to także Afanasievo było IE. Haplogrupy jak R1b1a1a2a2, R1b1a1a2a, Q1a2, J1, C2 były w Afanasievo w okolicach Altay już od 3300 pne.

   Jeśli jednak Yamna nie była IE, to skąd Aria z wadźrą z Kutuluk się wziął?

   Anthony twierdzi, że PIE był językiem EGH. A co jeśli to nieprawda i PIE to język WHG / I2, który jedynie IE EHG?

   IE jest błędne, patrz EI.

   5.
   CWC była IE i zawierała R1a-M417, zarówno ‘europejskie’ Z283, jak i ‘azjatyckie Z93’. CWC pokrywa się z terenami występowania j. słowiańskich. CWC dotarła też na Bałkany. Z93 stopniowo tracił kontakt z matecznikiem pozostałym w CWC, aż stopniowo przez tzw. dialect continuum przekształcił się w Indo-Irańczyków, z tym, że Irańczycy dodatkowo jeszcze bardziej ubezdźwięcznili się i odwrócili religię Ariów o 180 stopni.

   6.
   Wg Davidski Fatianovo, Balanovo, Abrashevo, Sintashta są jednorodne genetycznie i pochodzą bezpośrednio z CWC, a nie z Yamna / Yamnaya, jak twierdzą, Reich, Anthony, Narasimhan, Nordqvist, itp.

   7.
   Afanasievo, Andronovo, Karasuk, Tagar itp były obecne w okolicach Altay i poprzedzały lub współistniały z Slab Grave Culture, rzekomo Proto-Turkic.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Afanasievo_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Andronovo_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Karasuk_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Tagar_culture
   https://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_cultures
   https://en.wikipedia.org/wiki/Slab_Grave_culture

   8.
   Seima-Turbino i haplogrupa N posuwała się na północ od Andronovo z Altay na Ural i dalej w kierunku Bałtyku. Bali się Ariów i rydwanów?

   https://en.wikipedia.org/wiki/Seima-Turbino_phenomenon

   9.
   Scytowie i Sarmacie byli bardzo mocno zmieszani, patrz haplogrupy wymienione w tym papierze, kiedy po 1000 p.n.e. posuwali się stepem z Altay na zachód.

   W omawianym papierze istnieją nie tylko ‘azjatyckie’, ale i typowo ‘europejskie’ R1a, ale najprawdopodobniej są one zwyczajnie niedokładnie zbadane i tak naprawdę są pochodne Z93.

   10.
   Logicznie wynika z powyższego, że w rejonie Altay pierwszymi kulturami były kultury IE, które wymieszały się jak Scytowie ze wszystkim, co było w okolicy. To oznacza, że także języki indo-irańskie, jak scytyjski, muszą być późniejszymi językami kreolskimi z podkładem NIE.

   Złoty / ZL”oTy, Żółty / Z”o’LTy > (Z)Altay, e/o>a

   https://en.wikipedia.org/wiki/Altai_Mountains

   I hope that from now on, you will remember forever that the word Altay has an IE / slavic etymology (Z)Altay / Z”o’LTy.

   It has nothing to do with the Iranian languages, see L>R, Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰr̥Hanyam (“gold”), Proto-Indo-Aryan *źʰárHiṣ, from Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰárHiš, from Proto-Indo-European *ǵʰelh₃- (“to shine”), cognate with Avestan (zairi) Sanskrit हिरण्य (hiraṇya), Avestan (zarańiia, “gold”), etc., much less with the Proto-Turkic languages.

   Etymologia dla nazwy Altay powoduje następujące pytanie:

   Kiedy, gdzie i jak rzeczywiście powstał tzw. Proto-Indo-Iranian?

   11.
   Sarmatyzm i powiązania Słowian ze Scytami, Sarmatami itp., to bredzenie bez żadnego pokrycia w genach i słownictwie, czyli Jamroszko, Makuch, Kowalski, Rudaweb i reszta wyszli na tych co zapowiadałem, że wyjdą od 2013r.

   Brak jest typowo scytyjskich i sarmackich haplogrup w obecnej puli genowej Polaków, (ew. od-sarmackie R1b Piastów!), to logicznie to samo dotyczy od-scytyjskich i od-sarmackich, a także od-tureckich wpływów i zapożyczeń w j. polskim, patrz np. słowo Kurhan / Ko’R+HaN, Kurgan / Ko’R+GaN, które jest identyczne znaczeniowo do polskiego słowa Górka / Go’R+Ka.

   https://pl.wiktionary.org/wiki/kurhan
   https://en.wiktionary.org/wiki/kurhan
   https://en.wiktionary.org/wiki/kurgan#Turkish

   Z Zigurat / Zi+Go’R+aT jest zresztą tak samo, patrz:

   https://en.wiktionary.org/wiki/zigurat#English
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

   10.
   Odtworzenia tzw. PIE są niewiarygodne, patrz np. Vo+MiT / Wy+MioT, czy tzw. laryngały, patrz powstanie języków IE z rodziny anatolijskiej, atestowanych jako pierwsze.

   Góral / Go’R+aL > (G)Ural

   Skałka / S+KaL”+Ka > (S)Caucasus / (S)KaL”+KaS+o’S

   https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus
   The term Caucasus is derived from Caucas (Georgian: კავკასოსი Kawḳasosi)(…)

   https://en.wikipedia.org/wiki/Caucas

   https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

   The origin is uncertain. Perhaps from Proto-Scythian *xrohukäsi (“ice-shining, white with snow”). Compare also Old Armenian Կապկոհ (Kapkoh, “Caucasus”), Middle Persian [script needed] (Kap-kōf, “Caucasus”).

   https://en.wiktionary.org/wiki/ska%C5%82a

   From Proto-Slavic skala, from skoliti (“to cleave, to split”).

   https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/skala

   Substantivized collective noun from skàliti (“to chop”) +‎ -а. Perhaps, from a long o-grade of Proto-Indo-European (s)kelH- (“to cut, to chop”), akin to Lithuanian skalà (“chip, sliver”), Proto-Germanic skalō (“lump, ball”).

   https://en.wiktionary.org/wiki/kaleczy%C4%87

   https://en.wiktionary.org/wiki/kala%C4%87

   Iterative of Old Polish kalić, from Proto-Slavic *kaliti.

   https://en.wiktionary.org/wiki/kolec

   https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/kolti

   Stąd i Koło / KoL”o, Kółko / Ko’L”+Ko z Osią / oS’, zapożyczone dalej na południe do j. semickich i innych np. Gilgal.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Gilgal

   https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C#Hebrew

   https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%92%D6%BE%D7%9C%D6%BE%D7%92%D6%BE%D7%9C#Hebrew

   …..

   Co do I2a i rolniko-staro-europejczyko-praprasłowian z powiązaniami do odcinaczy głów z Lepensky Vir a wcześniej Natufians z Bliskiego Wschodu, proszę o tłumaczenia autora pomysłu, czyli Roberta.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Natufian_culture

   Polubienie

   • [5.
    CWC była IE i zawierała R1a-M417, zarówno ‘europejskie’ Z283, jak i ‘azjatyckie Z93’. CWC pokrywa się z terenami występowania j. słowiańskich. CWC dotarła też na Bałkany. Z93 stopniowo tracił kontakt z matecznikiem pozostałym w CWC, aż stopniowo przez tzw. dialect continuum przekształcił się w Indo-Irańczyków, z tym, że Irańczycy dodatkowo jeszcze bardziej ubezdźwięcznili się i odwrócili religię Ariów o 180 stopni.[

    Pokrywa się OBECNIE z występowaniem jezyków słowiańskich. Robią błąd fundamentalny, że to OBECNIE lekko rozszerzają na czas CWC, jakby wcale nie mieli wiedzy o późno średniowiecznym rozszerzeniu się języków słowiańskich w Rosji i Białorusi.
    Gdy oficjalnie ogłoszono publikacjach naukowych , że Fatyanowo jest aryjskim R1a Z93 to już całkiem powinni widzieć, że po nich w epoce brązu, przychodzą najpierw bałtyjskie języki z zachodu i ugrofińskie ze wschodu. Tymczasem dostają jakiegoś zaćmienia, gdy ta mieszanka bałtyjsko-ugrofińska do dzisiaj pozostała w swoich oryginalnych językach jako mniejszości etniczne a genetycznie posiadając znaczny udział europejskiego R1a.

    Jeśli wyjmiesz ich z obszaru X wiecznej Rosji to słowiański pozostanie Nowogród i najbliższe okolice oraz Wiatycze i Radymicze, reszta była niesłowiańska, gdy w tym samym czasie niemal wszystko na południe od Karpat po Grecję było słowiańskie.

    Nim język słowiański dotarł na Bałkany, przeszedł przez GACkowe obszary i stał się słowiańskim, nie inaczej, w błąd wprowadza ich to, że nie chcą przyjąć do wiadomości, że najpierw R1a zostało zeslawizowane i wyszło na południe na Bałkany nim Białoruś i Rosja stała się słowiańskojęzyczna w swojej większości.

    Polubienie

    • Powtarzam jeszcze raz, że Bałtowie nie mają końcówek jakie istnieją np. w j. polskim itd. Wg Mię, j. bałtyckie to zniekształcony j. słowiański. Na to wskazują dowody językowe. Z ubezdźwięcznieniami i brakiem rdzeni jest tak samo. J. bałtyckie nie są tak jednolite dźwiękowo jak j. polski.

     Nie mam nic przeciwko j. bałtyckim, jedynie porównuję ogólnie dostępne dane.

     (…) Nim język słowiański dotarł na Bałkany, przeszedł przez GACkowe obszary i stał się słowiańskim, nie inaczej, w błąd wprowadza ich to, że nie chcą przyjąć do wiadomości, że najpierw R1a zostało zeslawizowane i wyszło na południe na Bałkany nim Białoruś i Rosja stała się słowiańskojęzyczna w swojej większości. (…)

     GAC to przecież „Pra-Słowianie właściwi”, którzy mieli wg Ciebie za drugim razem w końcu udanie zeslawizować R1a, jaki by ono wcześniej nie było… Nie rozpisałeś swojej teorii w punktach, więc jest jak jest i pływamy… Zrób to teraz w końcu.

     20.06.2021 lub 21.06.2021 zamierzam puścić to wszystko, jako podsumowanie tego, co wiadomo w powyższej sprawie. Podsumuje to co piszę od końca 2014. Czas dla słowiańskich scytyjsko-sarmacko-huńskich koczowników ze stepu i ich wyznawców kończy się na Kupałnockę. Ich paprochy i popioły użyźnią glebę. Obiecałem to i słowa dotrzymuję, choć trochę to trwało. Jestem bardzo ciekaw, jak teraz co zrobi np. Rudaweb, bo co zrobią inni, a właściwie czego nie zrobią , no to się domyślam…

     Polubienie

     • ” GAC to przecież „Pra-Słowianie właściwi”, którzy mieli wg Ciebie za drugim razem w końcu udanie zeslawizować R1a, jaki by ono wcześniej nie było… Nie rozpisałeś swojej teorii w punktach, więc jest jak jest i pływamy… Zrób to teraz w końcu.”

      Już to kiedyś opisałem, natomiast gdy Słowianie z CWC schodzą na południe Karpat to już są wymieszani i są mieszanką taką jaką widzimy dzisiaj.
      Nie bez powodu CWC jest zlokalizowane wyłącznie na północ od Karpat.

      Pytanie, czy ci Słowianie z CWC schodzący na południe Karpat nie spotykają czasem lokalnych Słowian i z nimi mieszając się, dalej migrują na Bałkany, to by dosyć dobrze wyjaśniało, dlaczego mając tak mało R1a a tak dużo I2a są tak mocno słowiańscy, że dają radę zeslawizować Bałkany w V wieku.

      To oczywiście potwierdzałoby moją hipotezę o prasłowiańskości I2a

      Polubienie

      • (…) Już to kiedyś opisałem, (…)

       Nie przypominam sobie niczego takiego. Może opisywałeś to gdzieś indziej,.. ale nie u Mię…

       Zrób to więc jeszcze raz, to łatwe powinno być przecież…

       (…) Nie bez powodu CWC jest zlokalizowane wyłącznie na północ od Karpat. (…)

       Nieprawda i pisałem o tym tu:

       https://skribh.wordpress.com/2015/11/01/200-corded-ware-in-the-central-and-southern-balkans-tzw-kultura-ceramiki-sznurowej-w-srodkowych-i-poludniowych-balkanach/

       https://eurogenes.blogspot.com/2021/05/beware-of-greeks-bearing-gifts.html?showComment=1622473744337#c9140628291252111160

       (…) Pytanie, czy ci Słowianie z CWC schodzący na południe Karpat nie spotykają czasem lokalnych Słowian i z nimi mieszając się, dalej migrują na Bałkany, to by dosyć dobrze wyjaśniało, dlaczego mając tak mało R1a a tak dużo I2a są tak mocno słowiańscy, że dają radę zeslawizować Bałkany w V wieku. (…)

       Słowianie tu,.. Słowianie tam… Słowianie są u Ciebie widoczni wszędzie, jak u turbosów… 😉

       Polubienie

       • „Słowianie tu,.. Słowianie tam… Słowianie są u Ciebie widoczni wszędzie, jak u turbosów… ”

        Nie mówię, że wszędzie gdzie I2a w Europie tam byli Słowianie, ci np. z płw.iberyjskiego a ci z GAC, pomimo,że podobni genetycznie byli tak długo oddzieleni od siebie, że ich języki mogły być wzajemnie niezrozumiałe.

        Jako słowiańskie okreslam I2a z okolic Karpat, a przypomnę, że Karpaty Południowe bardzo mocno skręcają na południe aż po Dunaj:
        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Carpathians_Southern.svg
        Słowiańskość Rumunów to była zasługa tegoż I2a, na który nałożył się słaby napływ CWC, sam CWC byłby już za słaby by zeslawiziwać i przetrwać czasy rzymskie, czyli romanizację, do tego pomimo najazdów ze stepu, panowanie Turcji, była ona na tyle jeszcze obecna, że w XIX wieku „trzeba” było przeprowadzać odgórną rządową deslawizację języka rumuńskiego.

        Dlatego V wieczna inwazja na Bałkany była tak skuteczna, gdyż taka Serbia to niczym Małopolska jesli chodzi o odległość. O sile i skali tych najazdów wiemy od Bizantyjczyków.

        Tą mega głupotą było „nauczanie”, że to przybysze z bagien prypeci dali radę to zrobić.

        Słowianie Panońscy będą również tym samym zjawiskiem. Skądinąd wiemy, o przyjściu R1a na Słowację w k.nitrzańskiej, a przyszli z okolic Krakowa, jednakże oni również będą wchodzić na tereny zajęte przez słowiańskojęzyczne ludy, dlatego też to mieszanie się będzie szybkie i łatwe.

        Wcale nie twierdzę o jednolitości obszarowej słowiańskiego I2a, mogło ono być w różny sposób nieciągłe, może pomieszane z innymi, czyli niejednorodne, ale gdy przyszła kolejna fala słowiańskojęzyczna z CWC, stało się to wyrównane.
        Dopiero romanizacja i madziaryzacja odcięła Słowian Poludniowych.

        Polubione przez 1 osoba

       • „Nieprawda i pisałem o tym tu:

        https://skribh.wordpress.com/2015/11/01/200-corded-ware-in-the-central-and-southern-balkans-tzw-kultura-ceramiki-sznurowej-w-srodkowych-i-poludniowych-balkanach/

        W linku do davidskiego nie ma już tego wpisu, zakładam, że nie było tam podanych YDna, tylko same dzbanki, a szkoda bo by nam to wyjaśniło, zgodnie z tą mapą, czy bardziej byli oni GACkami, czy już CWC czyli GACkami wymieszanymi z preCWC:

        Podejrzewam, że byli bardziej GACkami z I2a czyli, według mojej hipotezy, slowiańską falą, tymi którzy pierwsi przynieśli słowiański język w południowe Karpaty i nad Dunaj.

        Polubione przez 1 osoba

   • Myślę, że może pomijamy najważniejsze, czyli to:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dnieper%E2%80%93Donets_culture


    Dnieper–Donets culture as a version on Prypiat River instead of Siversky Donets

    (…) Economy
    The Dnieper–Donets culture was originally a hunter-gatherer culture. The economic evidence from the earliest stages is almost exclusively from hunting and fishing.[6] Among the sources of food hunted and foraged by the Dnieper-Donets people were aurochs, elk, red deer, roe, wild boar, fox, wildcat, hare, bear and onager.[6] Their diet was primarily high protein, with meat, fish and nuts being consumed.[9]

    From around 5200 BC, the Dnieper-Donets people began keeping cattle, sheep and goat.[3] Other domestic animals kept included pig, horse and dog.[6] During the following centuries, domestic animals from the Dnieper further and further east towards the Volga-Ural steppes, where they appeared ca. 4700-4600 BC. From about 4200 BC, the Dnieper–Donets culture adopted agriculture.[3] Domestic plants that have been recovered include millet,[14] wheat and pea.[9] Evidence from skeletal remains suggest that plants were consumed.[9]

    The presence of exotic goods in Dnieper-Donets graves indicates exchange relationships with the Caucasus.[6] (…)

    …..

    Może być tak, że pierwsze prawdziwe kurhany pojawiły się dopiero w Suvorovo / Novodanilovka.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Suvorovo_culture

    Tam wszędzie jest R1 jakieś i I2a…

    Polubienie

 3. „Zrób to więc jeszcze raz, to łatwe powinno być przecież…”

  Popatrz jaki ciekawy blog odkryłem i tak się składa, że w tym wpisie:
  https://slavicorigins.blogspot.com/2021/06/krakauer-and-berg.html

  Gdy rozpisywał serbołużyczan ze średniowiecza, w jednym kroku wyszło mu, że są oni mieszanką Bałtów i Słowian mieszkających na północ od Karpat.

  Dokładnie o to mi chodzi, pierwsi to preCWC (jak ich nazywam) a drudzy to GACki, po wymieszaniu się powstało CWC.

  Przy czym to preCWC podejrzewam o lokalizację neolityczną na Mazowszu, Podlasiu i Białorusi, albo też Mazowsze jako obszar GAC było pierwszym miejscem ich slawizacji, i dalej już migrują jak element słowiański.

  To z Mazowsza migrują n.in.na południe do Małopolski, po czym przekraczają Karpaty i tworzą kulturę nitrzańską bogatą w R1a.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: 297 Podsumowanie mojej wiedzy o Słowiańszczyźnie, chorych scytyjsko-sarmacko-tureckej fantazjach i ofitzjalnych przeciw-słowiańskich kłamstwach 01 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.