294 Końcówki Proto-Slavic *-nьcь, *-nikъ, *-ьnica, *-ьnikъ, -ница, -ник, помазанник, pomazaniec, избранник, wybraniec, wybranek, wybranka, избранница, *bedrьnьcь, *bedrьnikъ, *bedrьnica, biedrzeniec, bolniță, больница i inne problemy ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

…..

Wiem, że obiecywałem coś innego, ale jak to już u Mię wielokrotnie bywało, także i tym razem pod wpływem ponownego nieoczekiwanego wtargnięcia w kolejny przestwór nowych danych i zanurzenia się w nim, niczym w oceanie obocznych rdzeni, zmieniłem zdanie co do publikacji kolejnych części wpisów 292 i 293.

Celowo napisałem takie długie zdanie. Chciałem tym podkreślić, że z rdzeni LG / LZ, itp., zrobię oddzielną serię wpisów. Obiecuję, że upowszechnię ją, kiedy już skończę z końcówkami Proto-Slavic.

Oto więc ciąg dalszy ich opisywania i bicia do ofitzjalnych prób wytłumaczenia powstania rzekomych tzw. palatalizacji słowiańskich, jak i tego wszystkiego, co ma niby z nich wynikać. W wielu poprzednich (ale szczególnie w dwóch ostatnich) tekstach wielokrotnie już wykazywałem nielogiczności ofitzjalnych wykładni, jak, dlaczego i kiedy rzekomo coś miało spowodować:

Postanowiłem, że skoro tak dobrze mi z tym poszło, no to wrzucę kolejne jednocześnie istniejące oboczne kamyczki, a właściwie kamyki do tego tonącego ofitzjalnego koszyczka, a właściwie koszyka… Mam tu na myśli dźwięki Proto-Slavic zapisywane jako *a/a… i *č/C” i *c/C

W pierwszej części tego tekstu ponownie opisuję jednocześnie istniejące oboczne końcówki Proto-Slavic jak *-nьcь / *-nikъ i *-ьnica / *-ьnikъ. Przy tej okazji omawiam też ofitzjalnie wymienione przykłady jednocześnie istniejących obocznych słów zawierających te końcówki.

Tyle tylko, że nie dość, że samo już ich jednocześnie oboczne istnienie podważa i zaprzecza ofitzjalnym twierdzeniom o zasadach powstania jakichś palatalizacji słowiańskich,.. no to jeszcze okazuje się,.. że ofitzjalnie jest to w sumie jedna i ta sama złożona końcówka, patrz:

 • Compound masculine suffix formed by the past participle ending *-nъ +‎ *-ikъ. Forms appended to a- or ě-stems are obsolete. They are often resolved by duplicating *-nъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ikъ (…) The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g. Polish  pomazaniecwybraniec.
 • Compound masculine suffix from *-ьnъ +‎ *-ikъ. Parallel to *-ьnica f for derivatives in feminine gender.

Zawiera ona spółgłoskę *n/N przed ich dźwiękiem głównym, niespalatalizowanym, niskoenergetycznym, tzw. centum / kentum, zapisywanym jako *k/K. O innych złożonych końcówkach Proto-Slavic, zawierających ten sam dźwięk główny, napiszę we wpisach kolejnych.

W części drugiej przedstawię jeszcze więcej jednocześnie istniejących obocznych słów, które zawierają ww. końcówki, ale jednak nie zostały już ofitzjalnie wymienione.

Także i ich jednoczesne istnienie ponownie zaprzecza wszystkim ofitzjalnym zasadom, na podstawie których rzekomo miały powstać wszystkie te jakieś palatalizacje słowiańskie!!!

Przypominam, że o jednocześnie istniejących z powyższymi, obocznych końcówkach Proto-Slavic, jak *-ikъ*-icaitp., pisałem już we wpisach 290 i 285 itd.

Na podstawie porównania poniższych danych twierdzę, że:

 • nie może być prawdziwy taki stan rzeczy, w którym następstwa dźwięków i tych ofitzjalnie rzekomo wywołujących zmiękczenie / palatalizację, jak *e *ě *ь *i, i tych jej rzekomo nie wywołujących, jak ъ/o’, o/o, a/a, jednocześnie powodują lub nie zaistnienie wzajemnie logicznie wykluczających się postaci dźwięków poprzedzających je samogłosek bezdźwięcznych, jak *k/K i dźwięcznych, jak *č/C” i *c/C, patrz:
 • *-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ =/= *-niče, *-ьniče;
 • *-nici, *-ьnici =/= -ники -niki, -ники́ -nikí,
 • *-nika, *-ьnika =/= -ница -nica-ни́ца -níca, itp,
 • pierwotna oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni / końcówek jest prostym i logicznym wytłumaczeniem zaistnienia ww. ofitzjalnych nielogiczności.

O rzekomo wcześniejszych postaciach ww. końcówek nic nie napiszę, ponieważ ani postacie bałtyckie, ani postacie z tzw. Proto-Balto-Slavic nie zostały ofitzjalnie wymienione…

Powtórzę, ale i uzupełnię postawione przeze Mię wcześniej pytania:

 • Skąd w ogóle ta (czy tamta) rzekoma palatalizacja wzięła się w poniższych przypadkach?
 • Niby, że dźwięki zapisywane jako ъ/o’, o/o i a/a ją były i jakoś zrobiły?!!
 • A jak i dlaczego wzięła się była ona (ta, czy tamta) palatalizacja tylko w niektórych tych przypadkach, np. *-nici*-ьnici, -ница -nica-ни́ца -níca,.. a w innych już nie, np. -ники -niki, -ники́ -nikí*-nika;*-ьnika, hm?!!
 • To samo dotyczy się jednocześnie występujących dźwięków, zapisywanych jak *č/C” i *c/C, patrz: *-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ i *-niče, *-ьniče, itp.

Ponownie przypominam, że ofitzjalnie 2 (lub 3) palatalizacje słowiańskie miały powstać w następstwie sąsiedztwa niektórych spółgłosek z następującymi po nich samogłoskami zmiękczającymi. Jakoś w śród tych ostatnich, ofitzjalnie nie widać dźwięków zapisywane jako ъ/o’, o/o i a/a, patrz poniżej…

https://en.wikipedia.org/wiki/Palatalization_(sound_change)#Slavic_languages

In the Slavic languages, two palatalizations took place. Both affected the Proto-Slavic velars *k *g *x. In the first palatalization, the velars before the front vowels *e *ē *i *ī and the palatal approximant *j changed to *č *ž *š. In the second palatalization, the velars changed to cdz or z, and s or š before the Proto-Slavic diphthongs *aj *āj, which must have been monophthongized to  by this time.

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#slavic_first_palatalization

Slavic first palatalization – A specific occurrence of palatalization that occurred in the Proto-Slavic language, in which the velar consonants  *k *g *x when followed by any of the front vowels *e *ě *ь *i became the sounds *č *ž *š, respectively. The Slavic first palatalization is still an active process in many modern Slavic languages. For example, before certain suffixes in Russian, the consonants к г х ц become ч ж ш ч respectively. Other Slavic languages behave similarly. (See Wikipedia-logo-v2.svg Slavic first palatalization on Wikipedia.)

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary#slavic_progressive_palatalization

Slavic progressive palatalization – A specific occurrence of palatalization that occurred in the Proto-Slavic language, in which the velar  consonants *k *g *x when preceded by either of the front vowels *ь *i (possibly with an intervening  n) became the sounds *c dz s/š, respectively, with s occurring in East and South Slavic but š occurring in West Slavic. (See Wikipedia-logo-v2.svg Slavic progressive palatalization on Wikipedia.)

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#First_regressive_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Second_regressive_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

…..

Oto poniżej dane uporządkowane dla łatwiejszego porównania. Odmiany końcówek Proto-Slavic *-nikъ i *-ьnikъ są zestawione razem, ponieważ to jest jedno i to samo.

…..

*-nikъ, *-ьnikъ,

*-nicě, *-ьnicě, *-nicěxъ*-ьnicěxъ,

*-niče, *-ьniče,

*-nici, *-ьnici,

*-nika, *-ьnika,

*-nikoma, *-ьnikoma,  *-niko, *-ьniko*-niko, *-ьniko,

*-niku*-ьniku, *-nikъ, *-ьnikъ, *-nikъ, *-ьnikъ,

…..

-ница -nica-ни́ца -níca,

-ница -nica-ни́ца -níca, -ницам -nicam, -ни́цам -nícam, -ницами -nicami, -ни́цами -nícami-ницах -nicax, -ни́цах -nícax

…..

-ника -nika, -ника́ -niká,

-ника -nika, -ника́ -niká, -никам -nikam, -ника́м -nikám, -никами -nikami, -ника́ми -nikámi, -никах -nikax,  -ника́х -nikáx,

-ники -niki, -ники́ -nikí

…..

Related terms

…..

пома́занника pomázannika, пома́занникам pomázannikam, пома́занниками pomázannikami, пома́занниках pomázannikax,

пома́занники pomázanniki,

…..

pomazańca, pomazańcami, pomazańcach,

pomazańcem,

pomazańcze,

pomazańcom, pomazańcowi,

pomazańcu, pomazańców,

…..

избра́нника izbránnika, избра́нникам izbránnikam, избра́нниками izbránnikami, избра́нниках izbránnikax,

избра́нники izbránniki,

…..

wybrańca, wybrańcami, wybrańcach,

wybrańcom, wybrańcowi,

wybrańcu, wybrańców,

…..

wybranka, wybrankami, wybrankach,

wybrance,

wybranką,

wybrankę,

wybranki,

wybranko, wybrankom,

…..

избра́нница izbránnica, избра́нницам izbránnicam, избра́нницами izbránnicami, избра́нницах izbránnicax,

…..

*bedrьnьcь, *bedrьnikъ*bedrьnica

…..

*bedrьca,

*bedrьcę̇, *bedrьcema, *bedrьcemъ,

*bedrьče,

*bedrьci, *bedrьcixъ, *bedrьcьmь,

*bedrьcu,

…..

*bedrьnika,

*bedrьnicě, *bedrьnicěxъ,

*bedrьniče,

*bedrьnici,

*bedrьnikoma, *bedrьniko, *bedrьniko,

*bedrьniku, *bedrьnikъ, *bedrьnikъ,

…..

biedrzeńca, biedrzeńcami, biedrzeńcach,

…..

Wtórne ubezdźwięcznienie Proto-Slavic *bolьnica >Romanian bolniță!!!

bolniță

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

больни́ца bolʹca, больни́цам bolʹcam, больни́цами bolʹcami, больни́цах bolʹcax

…..

A teraz dane szczegółowe…

…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-n%D1%8Cc%D1%8C&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-nьcь.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-nik%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-nikъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-nikъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-nikъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-nik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/-nikъ

Proto-Slavic

Etymology

Compound masculine suffix formed by the past participle ending *-nъ +‎ *-ikъ. Forms appended to a- or ě-stems are obsolete. They are often resolved by duplicating *-nъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ikъ: e.g. Bulgarian помазаник (pomazanik)избраник (izbranik) : Russian помазанник  (pomazannik)избранник (izbrannik).


The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g.  Polish  pomazaniecwybraniec.


Suffix

*-nikъ m

 1. From the deverbial noun stem of imperfect verbs, forms agents or objects related to the specified verb
  From athematic or simple thematic verbs:

  *dati (to give) → *podanikъ (subject)
  *jьzbьrati (to select, to chose out of) → *jьzbьranikъ (chosen one)
  *poznati (to get familiar with) → *poznajьnikъ (acquaintance)
  From je-theme verbs:

  *učati (to study) → *učenikъ (student)
  *mǫčati (to struggle, to try hard) → *mǫčenikъ (martyr)
  *mazati (to smear, to anoint) → *pomazanikъ (anointed) (mixed ā-/je-declension)
  From ā- and jā-theme verbs:

  *tupati (to beat, to thump) → *tupanikъ (beat, stroke, scuffle) (South Slavic)
  *sъmysľаti (to think along with) → *sъmyšľаnikъ (associate, collaborator) (South Slavic)
  From ě- and ě/i-theme verbs:

  *družěti (to be in friendly relation) → *družаnikъ (comrade, fellow man) (rare)
  *bělěti (to whiten) → *bělěnikъ (white palce) (rare)
  From ī-theme verbs:

  *negoditi (not to get along) → *negodьnikъ (scammer, crook)
  *bez (without) + *roditi (to give birth) → *bezrodьnikъ (stateless person)
  From v-theme verbs:

  *sluti (to express, to utter, to call oneself) → *slovьje (utterance) → *slovьnikъ (wordlist) (archaic ev-declension)
  *čarovati (to charm, to amaze) → *čarovьnikъ (charmer) (denominal ova-declension)
Usage notes
 • The suffix is (normally) not used with perfective verbs, e.g. those in *-nǫti.
 • The derived deverbial nouns refer to agents or concepts who have undergone the verb. For agents, who perform the verb, the suffixes *-teľь*-ačь*-ařь, or other similar are used. For example, compare *sъpodvižеnikъ (associate, one who moves along with you) (obsolete) : *dvigateľь (engine, one who sets in motion) ← *dvigati (to move, to lift).
Declension
Related terms
Derived terms

UWAGA!

Ofitzjalnie brakuje końcówek, jak *-nicě*-nicěxъ*-niče*-nici*-nika*-nikoma, *-niko*-niko*-niku*-nikъ!!!

The form *-nikъ seems to be prevalent mainly in East and South Slavic. West Slavic uses instead *-nьcь  (from *-nъ +‎ *-ьcь), e.g.  Polish  pomazaniecwybraniec.

Powyższe twierdzenie jest nieprawdziwe, patrz np. Pomazanka / Po+MaZa+NKa, Wybranka / Wy+BRa+NKa, Wybranek / Wy+BRa+NeK,itp!!!

*mazati (to smear, to anoint) → *pomazanikъ (anointed) (mixed ā-/je-declension)

Do słów Mazać / MaZa+C’, Pomazać / Po+MaZa+C’, itp., powrócę jeszcze w oddzielnym wpisie.


…..

A teraz przykłady słów, w których także widać dokładnie te same oboczne sprzeczności, jakie przedstawiłem powyżej…

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

помазанник

Russian

Pronunciation
 • IPA(key)[pɐˈmazənʲ(ː)ɪk]
Noun

пома́занник  (pomázannikm anim (genitive пома́занникаnominative plural пома́занникиgenitive plural пома́занников)

 1. anointed (a person who has been anointed, especially for religious reasons)
 2. anointed sovereign
Declension

UWAGA!

пома́занника pomázannika, пома́занникам pomázannikam, пома́занниками pomázannikami, пома́занниках pomázannikax,

пома́занники pomázanniki,

пома́занником pomázannikom, пома́занников pomázannikov,


…..

Pomazaniec / Po+MaZa+NieC

https://pl.wiktionary.org/wiki/pomazaniec

pomazaniec (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(1.1) książk. ktoś wybrany na królanamaszczony na urząd
(1.2) przen. wybraniec
odmiana:
(1.1–2)

przykłady:
(1.1) Pokutamówił stary biskupz powrozem na szyibosoze świecą w rękuu drzwi kościelnych stać lata całekościołowi oddać wszystko co maa precz iść z krajubo pomazany krwią ojcowskąpomazańcem Bożym być nie może.[1]
wyrazy pokrewne:
rzecz. pomazanka żpomazanie n
czas. pomazać dk.pomazywać ndk.
przym. pomazańczy
etymologia:
pol. pomazać + -aniec
tłumaczenia:
źródła:
 1.  Józef Ignacy Kraszewski, Boleszczyce

UWAGA!

Dlaczego istnieje postać Pomazanka / Po+MaZa+NKa,.. zamiast Pomazanica / Po+MaZa+NiCa?!!

https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=pomazanka&action=edit&redlink=1#pl

Tworzenie pomazanka


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/pomazaniec#Polish

pomazaniec

Polish

Etymology

From pomazany +‎ -iec.

Pronunciation
 • IPA(key)/pɔ.maˈza.ɲɛt͡s/
Noun

pomazaniec m pers

 1. anointed
Declension
Further reading
 • pomazaniec in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • pomazaniec in Polish dictionaries at PWN

UWAGA!

pomazańca, pomazańcami, pomazańcach,

pomazańcem, pomazańcze,

pomazańcom, pomazańcowi,

pomazańcu, pomazańców,

Ofitzjalne etymologie i końcówki są inne, w zależności od języka, patrz: pol. pomazać + -aniec =/= From pomazany +‎ -iec!!!


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA

избранник (język rosyjski)

transliteracja:
izbrannik
wymowa:
?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męski

(1.1) wybraniec
(1.2) wybranek
(1.3) deputowanyelekt
(1.4) ulubieniec
synonimy:
(1.2) возлюбленный
wyrazy pokrewne:
rzecz. избранницаизбранецизбранщик
etymologia:
ros. избрать

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

избранник

Russian

Pronunciation
 • IPA(key)[ɪzˈbranʲːɪk]
Noun

избра́нник  (izbránnikm anim (genitive избра́нникаnominative plural избра́нникиgenitive plural избра́нниковfeminine избра́нница)

 1. the chosen one; (the) elect
  избра́нник судьбы́ ― izbránnik sudʹbý ― munion of fortune
  наро́дный избра́нник ― naródnyj izbránnik ― elected representative of the people
 2. (one’s) darlingsweetheart
Declension

UWAGA!

избра́нника izbránnika, избра́нникам izbránnikam, избра́нниками izbránnikami, избра́нниках izbránnikax,

избра́нники izbránniki,

избра́нником izbránnikom, избра́нников izbránnikov,

избра́ннику izbránniku


…..

Wybraniec / Wy+BRa+NieC

https://en.wiktionary.org/wiki/wybraniec#Polish

wybraniec

Polish

Etymology

From wybrany +‎ -iec.

Pronunciation
 • IPA(key)/vɨˈbra.ɲɛt͡s/
Noun

wybraniec m pers (feminine wybranka)

 1. the one (particularly special person)
Declension
Further reading

UWAGA!

wybrańca, wybrańcami, wybrańcach,

wybrańcom, wybrańcowi,

wybrańcu, wybrańców,


…..

Wybranek / Wy+BRa+NeK

https://pl.wiktionary.org/wiki/wybranek#pl

wybranek (język polski)

znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy

(1.1) daw. ukochany mężczyzna / chłopak
kolokacje:
(1.1) wybranek serca
wyrazy pokrewne:
rzecz. wybranie nwybieranie nwybór m

forma żeńska wybranka ż
czas. wybierać ndk.wybrać dk.
tłumaczenia:

…..

Wybranka / Wy+BRa+NKa

https://pl.wiktionary.org/wiki/wybranka#pl

wybranka (język polski)

wymowa:
IPA[vɨˈbrãnka]AS[vybrãnka], zjawiska fonetyczne: nazal.• -nk- 
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) ukochana kobieta
odmiana:
(1.1)

wyrazy pokrewne:
rzecz. wybieracz mos/mrzwybranek
tłumaczenia:

UWAGA!

wybranka, wybrankami, wybrankach,

wybrance,

wybranką,

wybrankę,

wybranki,

wybranko, wybrankom,


…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#ru

избранница (język rosyjski)

transliteracja:
izbrannica
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) wybranka
wyrazy pokrewne:
rzecz. избранник m

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

избранница

Russian

Etymology

избра́н(ник) (izbrán(nik)) +‎ -ница (-nica)

Pronunciation
 • IPA(key)[ɪzˈbranʲːɪt͡sə]
Noun

избра́нница  (izbránnicaf anim (genitive избра́нницыnominative plural избра́нницыgenitive plural избра́нницmasculine избра́нник)

 1. chosen onechoice (referring to a female)
 2. (poetic) darlingsweetheartbetrothed (referring to a female)
Declension
Related terms

UWAGA!

избра́н(ник) (izbrán(nik)) +‎ -ница (-nica)

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

избра́нница izbránnica, избра́нницам izbránnicam, избра́нницами izbránnicami, избра́нницах izbránnicax,

избра́нницу izbránnicu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cn%D1%8Cc%D1%8C

Reconstruction:Proto-Slavic/bedrьnьcь

Proto-Slavic

Alternative forms
Etymology

Ablautend to *bosti (to prickin reference to the pungent or tonic properties of the plant) +‎ *-rъ +‎ *-ьnъ +‎ *-ьcь, in the alternative form +‎ *-nikъ. Less likely with the same suffixes from *bedro (thigh) due to some medicinal use for the legs or childbirth. On another point, perhaps just a distortion, reinterpretation of Medieval Latin pipernellapibinellabipinella, a word with many variants such as ended up Old High German bibinellaGerman Bibernelle for the same genus, the derivation of which is uncertain, but uses to mean the exact same pimpernel.

Noun

*bedrьnьcь m

 1. Pimpinella, especially Pimpinella saxifraga (burnet saxifrage)
Declension
Descendants
References
 • Anikin, A. Je. (2009) , “бедрене́ц”, in Russkij etimologičeskij slovarʹ [Russian Etymological Dictionary] (in Russian), volume 3, Moscow: Rukopisnyje pamjatniki Drevnej Rusi, page 32
 • Trubačóv, Oleg, editor (1974) , “*bedrьnikъ”, in Etimologičeskij slovarʹ slavjanskix jazykov [Etymological dictionary of Slavic languages] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, page 176
 • Vasmer, Max (1964–1973) , “бедрене́ц”, in Etimologičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), translated from German and supplemented by Oleg Trubačóv, Moscow: Progress, where *bъdrьnьcь from *bъdrъ (awake) which, irreconcilable with the attestations, has been but met with disbelief.

UWAGA!

*bedrьca,

*bedrьcę̇, *bedrьcema, *bedrьcemъ,

*bedrьče,

*bedrьci, *bedrьcixъ, *bedrьcьmь,

*bedrьcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cnik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/bedrьnikъ

Proto-Slavic

Noun

*bedrьnikъ m

 1. Alternative form of *bedrьcь
Declension

UWAGA!

*bedrьnika,

*bedrьnicě, *bedrьnicěxъ,

*bedrьniče,

*bedrьnici,

*bedrьnikoma, *bedrьniko, *bedrьniko,

*bedrьniku, *bedrьnikъ, *bedrьnikъ,


….

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/bedr%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/bedrьnica.

…..

Biedrzeniec / BieDR”e+NieC

https://en.wiktionary.org/wiki/biedrzeniec#Old_Polish

biedrzeniec

Polish

Polish Wikipedia has an article on: biedrzeniec
Etymology

From Proto-Slavic *bedrьcь.

Pronunciation
 • IPA(key)/bʲɛdˈʐɛ.ɲɛt͡s/
Noun

biedrzeniec m inan

 1. Any plant of the genus Pimpinella.
Declension
Further reading
 • biedrzeniec in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • biedrzeniec in Polish dictionaries at PWN

UWAGA!

biedrzeńca, biedrzeńcami, biedrzeńcach,

biedrzeńcom, biedrzeńcowi,

biedrzeńców,

biedrzeńcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/bolni%C8%9B%C4%83#Proto-Slavic

bolniță

Romanian

Etymology

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

Noun

bolniță f (plural bolnițe)

 1. (dated) hospital
  Synonym: spital
Declension

UWAGA!

From Proto-Slavic *bolьnica, from *bolь (pain) +‎ *-nikъ +‎ *-a. Compare Russian больница (bolʹnica).

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

Wtórne ubezdźwięcznienie Proto-Slavic *bolьnica >Romanian bolniță!!!


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/bol%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/bolьnica.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#Russian

больница

Russian

Etymology

боль (bolʹ) +‎ -ница (-nica)

Pronunciation
 • IPA(key)[bɐlʲˈnʲit͡sə]
Noun

больни́ца  (bolʹnícaf inan (genitive больни́цыnominative plural больни́цыgenitive plural больни́цrelated adjective больни́чный)

 1. hospital
  ложи́ться в больни́цу ― ložítʹsja v bolʹnícu ― to go to hospital (to be hospitalised)
Declension
Synonyms
Related terms
Descendants

UWAGA!

больни́ца bolʹca, больни́цам bolʹcam, больни́цами bolʹcami, больни́цах bolʹcax,

больни́цу bolʹcu,


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#Russian

-ница

Russian

Etymology

From -ник (-nik) +‎ а (a).

Pronunciation
 • -ницаIPA(key)[nʲɪt͡sə]
 • -ни́цаIPA(key)[ˈnʲit͡sə]
Suffix

-ница or -ни́ца  (-nica or -nícaf anim or f inan

 1. female equivalent of ник (-nik)
Declension
Derived terms

Serbo-Croatian

Etymology

From -ник +‎ а.

Suffix

-ница (Latin spelling -nica)

 1. female equivalent of -ник

UWAGA!

From -ник (-nik) +‎ а (a).

Jak i dlaczego i po co?!! Co to niby ma być?!!

-ница-ни́ца, -nica-níca, -ницам-ни́цам, -nicam-nícam, -ницах-ни́цах, -nicax-nícax


…..

https://en.wiktionary.org/wiki/-%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Russian

-ник

Russian
Etymology

From Proto-Slavic *-ьnikъ, itself originally by nominalization of adjectives in *-ьnъ with the suffix *-ikъ (whence -ик (-ik)). The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).

Suffix

-ник or -ни́к  (-nik or -ník)

 1. Suffix appended to nominal stems to create a masculine noun, usually denoting a professional, performer, adherent, place, object, tool or a feature.
  лы́жа (lýžaski) + ‎-ник (-nik) → ‎лы́жник (lýžnikskier)
  путь (putʹwaypathroad) + ‎-ник (-nik) → ‎пу́тник (pútniktraveler)
  бюдже́т (bjudžétbudget) + ‎-ник (-nik) → ‎бюдже́тник (bjudžétnikgovernment employee) (colloquial)
  кни́га (knígabook) + ‎-ник (-nik) → ‎кни́жник (knížnikbooksellerbook loverscribe) (colloquial)
  двор (dvoryardcourtyard) + ‎-ник (-nik) → ‎дво́рник (dvórnikjanitorstreet cleaner)
  бума́га (bumágapaperdocument) + ‎-ник (-nik) → ‎бума́жник (bumážnikwalletpapermaker)
  пар (parsteam) + ‎-ник (-nik) → ‎па́рник (párnikpot used for steaming)
  учёба (učóbastudieslearning) + ‎-ник (-nik) → ‎уче́бник (učébniktextbookmanual)
Usage notes

The suffix has the same properties as -ный (-nyj):

Additional properties:

Note in particular that nouns in -ка (-ka)-ко (-ko) have corresponding derived nouns in unstressed -очник or -ечник.

Declension
Derived terms
Related terms

Serbo-Croatian

Etymology

From Proto-Slavic *-(ь)nikъ, itself originally by nominalization of adjectives in *-ьnъ with the suffix *-ikъ (whence -ик). The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare with dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).

Suffix

-ник (Latin spelling -nik)

 1. Suffix appended to nominal stems to create a masculine noun, usually denoting a profession, performer, place, object, tool or a feature.
Derived terms
Related terms

UWAGA!

-ника-ника́, -nika-niká, -никам-ника́м, -nikam-nikám, -никами-ника́ми, -nikami, -nikámi, -никах-ника́х, -nikax, 

-nikáx, -ники-ники́, -niki, -nikí

Related terms

Co raz spowodowało, a innym razem nie spowodowało rzekomej palatalizacji?, patrz:

сапо́г (sapógshoe) → сапо́жник (sapóžnikcobbler)

скворе́ц (skvorécstarling) → скворе́чник (skvoréšnik, skvoréčnikbirdhousenestbox)

ла́герь (gerʹcamp) → ла́герник (gernikprisoner (in a labor camp or concentration camp))

Tymi poniższymi ofitzjalnymi kwiatkami z bałtyckiej Łąki / L”a”Ki, a także słowami jak Łuczywo / L”o’C”+yWo, Łuk / L”o’K, Pałąk / Pa+L”a”K, itp., zajmę się w odzielnej serii wpisów, jak to zapowiedziałem na samym początku tego wpisu…

The suffix originates from the Proto-Balto-Slavic period; compare dialectal Lithuanian lauk-inykas (peasant, farmer) (from laũkas  (field)) and Old Prussian lauk-inikis (vassal).


…..

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cnica&action=edit&redlink=1

Wiktionary does not yet have a reconstruction page for Proto-Slavic/-ьnica.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Slavic_words_suffixed_with_*-%D1%8Cnik%D1%8A

Category:Proto-Slavic words suffixed with *-ьnikъ

Proto-Slavic words ending with the suffix *-ьnikъ.

Pages in category „Proto-Slavic words suffixed with *-ьnikъ

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/-%D1%8Cnik%D1%8A

Reconstruction:Proto-Slavic/-ьnikъ

Proto-Slavic

Etymology

Compound masculine suffix from *-ьnъ +‎ *-ikъ. Parallel to *-ьnica f for derivatives in feminine gender.

Suffix

*-ьnikъ m

 1. From base concept nouns, forms agent nouns who execute or embark in the referred concept
  *pǫtь (path) → *pǫtьnikъ (traveler, passenger)
  *kry (blood) → *krъvьnikъ (hangman, avenger)
  *mętežь (scuffle, mutiny) → *mętežьnikъ (rioter)
  *orbota (work) → *orbotьnikъ (worker)
  *směхъ (laughter) → *směšьnikъ (funnyman, clown)
  *zakonъ (law) → *zakonьnikъ (law-maker, lawyer, canon)
 2. From base object nouns, forms derivative object nouns
  *dьrvo (tree) → *dьrvьnikъ (block, log)
  *peťь (oven, cook) → *peťьnikъ (furnace)
  *sъborъ (aggregate, sum) → *sъborьnikъ (collection, anthology)
 3. From concept nouns in *-ostь, forms carrier nouns of the specified concept
  *xubostь (handsomeness) → *xubostьnikъ (handsome man)
  *pakostь (mischief, vicissitude) → *pakostьnikъ (varmint, trickster)
 4. From prepositions, forms subject nouns exhibiting the specified proposition
  *protivъ (against) → *protivьnikъ (opponent)
  *nadъ (over, upon) → *nadьnikъ (bonus)
  Pre-Slavic *porzdъ (over there, forwards with skipping one) → *porzdьnikъ (holiday)
Declension
Related terms
Derived terms
References
 • Duridinov et al. (1991) „-ьникъ” in Граматика на старобългарския език (in Bulgarian), Bulgarian Academy of Sciences, page 183
 • I. Erofeyeva (2010): „Личные дериваты с суффиксом -(ьн)икъ в ментально-культурном пространстве языка Русских летописей” (in Russian), Kazan State University

UWAGA!

Ofitzjalnie brakuje końcówek jak: *-ьnicě, *-ьnicěxъ, *-ьniče*-ьnici*-ьnika*-ьnikoma, *-ьniko, *-ьniko*-ьniku, *-ьnikъ!!!


…..

Ponownie obiecuję, że do jednocześnie istniejących obocznych słów jak Pomazać / Po+MaZ+aC’ i Pomagać / Po+MaG+aC’ jeszcze powrócę…

cdn…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.