300 Definicje powstawania języków PIE i Post-PIE wg SKRiBHa

Jak widać na załączonym powyżej obrazku, wg nowoczesnej, prusko-nazistowskiej nauki, tzw. ojczyzn tzw. Proto-Indo-Europejczyków było wiele! 😉 Żeby było ciekawiej, to wcale nie wszystkie one są tu zaznaczone, o nie! Porównaj np: https://tied.verbix.com/project/chron/chron.html

A żeby było jeszcze śmiszniej, no to przypominam i o hindutva i ich indyjskiej ojczyźnie tzw. PIE, jak i o Fielko-ruskich Słowianach z Antarktyki, itp…

…..

W tym wpisie, który jest ciągiem dalszym wpisów 299, 298, 297, jak i bardzo wielu wcześniejszych, zebrałem w jedną pigułkę wszystko to, co wiem w temacie tym, itp.

Pierwotnie upowszechniłem te dane w wersji angielskiej tu:

https://eurogenes.blogspot.com/2021/06/the-pie-homeland-controversy-june-2021.html?showComment=1629812861271#c1763298311345031019

i w wersji polskiej tu:

297 Podsumowanie mojej wiedzy o Słowiańszczyźnie, chorych scytyjsko-sarmacko-tureckich fantazjach i ofitzjalnych przeciw-słowiańskich kłamstwach 01

Oto poniżej poprawiona jednocześnie dwujęzyczna wersja z odnośnikami na dodatkowe dane i ich źródła …

W skrócie, jeśli tzw. PIE ma związek z:

 • metalami, górnictwem, kołem, wozem, itp., i pierwszymi grobami w postaci górek / kurhanów, itp., – no to rację mógłby mieć Diakonov i ojczyzną tzw. PIE byłyby Bałkany, (tyle że nie środkowe, jak zaznaczone na mapce powyżej, ale północne) (co nie wyjaśnia, ani nie przesądza niczego o tzw. PIE w GAC, czy wcześniej w Vinca, czy tym bardziej jeszcze wcześniej w tzw. EEF z Anatolii, itp),
 • koniem, pasterstwem, a wcześniej z łowiectwem i zbieractwem i z EHG, WHG, ANE, itp, – no to ojczyzną tzw. PIE byłyby tereny północnej Eurazji, na zachód od jeziora Bajkał, patrz Mal’ta-Buret / Mal’ta Boy, Sungir, Kostenki / Kostyonki, Afontova Gora, itp.,
 • rolnictwem i tzw. EEF z Anatolii, – no to logicznie ojczyzną tzw. PIE byłaby Anatolia i tzw. Żyzny Półksiężyc, przynajmniej ich jakaś część…

UWAGA! Do dziś dnia, nikt w sumie nie wie jak to było.

Ja stawiam na PIE, jako zmieszanie się języków Po-ANE, jak EHG, WHG z językiem lub tylko słownictwem EEF na północnych Bałkanach (Vinca), a następnie w południowo-wschodnich Karpatach (Cucuteni-Trypillia) i powstanie tam przemysłu wydobycia (górnictwo) i obróbki metali (kowalstwo i hutnictwo), a także pierwszych grobów w kształcie górek / kurhanów (Varna, Suvorovo).

Tzw. PIE mógł być jednakże językiem Euroazjatyckich Północnych Łowców-Zbieraczy, czyli EHG i WHG.., który zmieszał się, a właściwie zapożyczył od EEF słownictwo dotyczące rolnictwa, garncarstwa, itp., i wymyślił słownictwo dla przemysłu wydobycia (górnictwo) i obróbki metali (kowalstwo i hutnictwo), a także pierwszych grobów w kształcie górek / kurhanów (Varna, Suvorovo), na podstawie pierwotniejszego słownictwa z zakresu przyrody, jak pogoda, zwierzęta, rośliny, teren, kamienie, itp.

A co do wiarygodności twierdzeń współczesnej prusko-nazistowskiej nauki, w nawiązaniu do mojego podsumowania wszystkiego we wpisie 301, odsyłam tu:

https://eurogenes.blogspot.com/2021/11/when-it-seems-like-whole-world-has-gone.html

…..

Zróbmy w końcu coś konstruktywnego i podsumujmy ten wątek.
Finally, let’s do something constructive and summarise this thread.

Ponownie proponuję ustalić protokół rozbieżności.
Again I propose to establish a discrepancy protocol.

Czy możesz opisać swoją wersję pochodzenia (miejsce, czas itp.) języków IE?
Can you describe your version of the origin (place, time, etc,) of the IE languages?

Poniżej znajdziesz moją wersję powstania PIE i Anatolian, S/Hellenic, Armenian, Celto-Italiic, Germanic, Indian (Vedic Sanskrit), Iranian (Avestan), Baltic, Slavic, Tocharian.
Below you will find my version of the formation of the PIE and Anatolian (Hittite), S/Hellenic, Armenian, Celto-Italic, Germanic, Indian (Vedic Sanskrit), Iranian (Avestan), Baltic, Slavic, Tocharian.

UWAGA! Nie twierdzę, że nie ma tam logicznych sprzeczności, szczególnie dotyczących EEMH, ANE, WHG, EHG, WSH, SHG, CHG, EEF, jako odpowiedzialnych za formowanie się języków.
Note! I am not saying that there are no logical contradictions there, especially regarding the EEMH, ANE, WHG, EHG, WSH, SHG, CHG, EEF as responsible for a formation of the languages.

Możliwości pochodzenia PIE są następujące:
The possibilities of the PIE’s origin are as follows:

 1. EEMH,
 2. ANE > EHG> WHG > SHG,
 3. CHG > WSH,
 4. EEF.

Wygląda, że ANE jest wszędzie, patrz:
It looks like ANE is everywhere, see:

WHG = ??%EEMH + ??%EHG/75%ANE

EHG (Haak 2015) = 75%ANE + 25%WHG (??%EEMH + ??%EHG/75%ANE)
EHG (Wang 2018) = 9%ANE + 91%NoWHG???

SHG = ??%WHG + ??%EHG
WSH = ??%EHG + ??%CHG
EEF = ??%WHG-??? + ??%CHG-???
CHG = ??%WHG (??%EEMH + ??%EHG/36% ANE) + 64%Dzudzuana???

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_European_modern_humans#Genetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_North_Eurasian
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer
https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Hunter-Gatherer
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Steppe_Herders
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_hunter-gatherer
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_European_Farmers
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/423079v1

…..

PIE

Moja obecna wersja powstania PIE jest logicznie związana z pojawieniem się pierwszych kurhanów w Varna / Suvorovo, patrz:
My current version of formation of the PIE is logically related to the appearance of the first burial mounds / barrows / kurgans / Go’R+Ka / hill in Varna / Suvorovo, see:

https://www.academia.edu/30815005/Conflict_or_Coexistence_Steppe_and_Agricultural_Societies_in_the_Early_Copper_Age_of_the_Northwest_Black_Sea_Area
Conflict or Coexistence: Steppe and Agricultural Societies in the Early Copper Age of the Northwest Black Sea Area
Blagoje Govedarica

Wg tego założenia PIE byłby to język pierwszych budowniczych kurhanów z Varna / Suvorovo,.. a wcześniej Górników i Hutników / Kowali z Bałkanów z Vinca, Rudna Glava, czy Ai Bunar, itp.
According to this assumption, PIE would have been a language of the first builders of the hill barrows / kurgans from Varna / Suvorovo,… and even earlier a language of Miners / Górników, Metallurgists / Hutników and Blacksmiths / Kowali from the Balkans from Vinca, Rudna Glava, or Ai Bunar, etc.

The Oldest Copper Metallurgy in the Balkans


https://en.wikipedia.org/wiki/Rudna_Glava
https://en.wikipedia.org/wiki/Vin%C4%8Da_culture

Logicznie PIE byłby to język WHG Europejskich Leśnych Łowców I2, czyli tzw. Stara Europa, a nie EHG, WSH Hodowcy R1b, R1a ze stepu / laso-stepu, czy CHG / EEF Rolnicy G2, H, T, J, C1a2, E1b1.
Logically PIE would have been the original language of the WHG European Forest Hunters I2 i.e. Old Europeans, not the EHG, WSH Herders R1b, R1a from the steppe / forest-steppe, or the CHG / EEF Farmers G2, H, T, J, C1a2, E1b1.

Rdzenie PIE byłyby jednocześnie oboczne (‘satem’ i ‘centum/kentum’), a sam PIE byłby językiem syntetycznym / fleksyjnym.
The PIE stems/roots would have been simultaneously alternated (‘satem’ and ‘centum/kentum’) and PIE itself would have been a synthetic / inflectional language.

PIE mógł być jednak mieszanką języków i słownictwa:
However, PIE could have been a mixture of languages and vocabulary of:

 • WHG Proto-PIE Łowców / Górników / Hutników / Kowali, czyli Stara Europa ze wschodnich Bałkanów, np. vehicle / Wóz / Wo’Z, wheel / Koło / KoL”o, Kółko / Ko’L”+Ko, gold / Złoty / ZL”oTy>(Z)+aLTay,
  WHG Proto-PIE Hunters / Miners / Metallurgists / Blacksmiths, i.e. Old Europeans from the Eastern Balkans, e.g. vehicle / wóz / Wo’Z, wheel / koło / KoL”o, Kółko / Ko’L”+Ko, gold / złoty / ZL”oTy > (Z)+aLTay,
 • ze słownictwem Rolników EEF, np. ???,
  with the vocabulary of EEF Farmers, e.g. ???,
 • Hodowców EHG, WSH, np. horse / equus / Kuc / Ko’C, Kłusak / K+L”o’S+aK, Klacz / K+LaC”.
  EHG, WSH Herders, e.g. horse / equus / Kuc / Ko’C, Kłusak / K+L”oS+aK, Klacz / K+LaC”.
 • Ta mieszanka mogła zapoczątkować kultury Varna i Suvorovo.
  This mixture could have formed Varna and Suvorovo cultures.

https://en.wikipedia.org/wiki/Varna_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Gumelni%C8%9Ba%E2%80%93Karanovo_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Suvorovo_culture

Post-PIE

Następnie wraz z technologią wydobycia, wytopu i obróbki żółtych / złotych i brązowych metali jak złoto / złoty / ZL”oTy > Z+Altay, miedź / MieDz’ i brąz / BRa”Z,, ta elita technologiczna przekazałaby swój język dalej na step, w tym i do kultur Sredny Stog, CWC i Yamna, czy późnej Cucuteni–Trypillia.
Then, along with the technology of mining, smelting and processing yellow / gold and brown metals such as gold / złoty / ZL”oTy > Z+Altay, copper / Miedź / MieDz’ and bronze / Brąz / BRa”Z, this technological elite would have transferred its language to the steppe / forest-steppe, including Sredny Stog, CWC, Yamna and late Cucuteni– Trypillia cultures.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cucuteni%E2%80%93Trypillia_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Sredny_Stog_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Cernavod%C4%83_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Novodanilovka_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamnaya_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Corded_Ware_culture

Mapka poniżej opisuje stan Post-Yamna, zawiera ona jednak kilka błędów, patrz CWC, Fatyanovo, Abrashevo, Sintashta, Andronovo powstałe z Yamna, itp.
The map below describes the Post-Yamna state, but it has some errors, see CWC, Fatyanovo, Balanovo, Abashevo, Sintashta, Andronovo allegedly arising from Yamna, etc.

Tradycja budowy kurhanów może wskazywać na tzw. dialect continuum od Varna, Suvorowo, Sredny Stog, Yamna, CWC, Fatyanovo, Abrashevo, Sintashta do Andronovo.
The tradition of barrows / mounds / kurgans building may indicate the so-called dialect continuum from Varna, Suvorowo, Sredny Stog, Yamna, CWC, Fatyanovo, Balanovo, Abashevo, Sintashta to Andronovo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialect_continuum
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Indo-European_languages

UWAGA! Brak jest wymienionego NIE substratu w Proto-Slavic i Proto-Baltic!
Note! There is no NIE substrate listed in Proto-Slavic and Proto-Baltic!

Anatolian (Hittite)

EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Hurrian NIE podkład językowy / substrat?
EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Hurrian NIE substrate?

Hetycki jest już wtórnie ubezdźwięczniony wobec języka CWC (+H / rzekome tzw. larygnały). Dźwięki hetyckie zapisywane jako h/+H, to wtórne NIE ubezdźwięcznienie powstałe z Hurrian substrate.
Anatolian (Hittite) already was secondarily distorted and devoiced in comparison to CWC language (+H / alleged so-called laryngeals). Hittite sounds written as h/+H was a description of a secondary devoicing generated by Hattic or Hurrian NIE substrates.

https://en.wikipedia.org/wiki/Laryngeal_theory

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cernavod%C4%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Usatovo_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Anatolian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Hittite
https://en.wikipedia.org/wiki/Hittite_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hattic_language

https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurro-Urartian_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitanni
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_superstrate_in_Mitanni

S/Hellenic

EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Post-BMAC? + Minoan / Anatolian NIE podkłady językowe / substraty?
EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Post-BMAC? + Minoan / Anatolian NIE substrates?

S/Hellenic dialekty były już wtórnie ubezdźwięcznione wobec języka CWC (-W, S>H>?, +H, B/P>PH).
S/Hellenic dialects already were secondarily distorted and devoiced in comparison to CWC language (-W, S>H>?, +H, B/P>PH).

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Greek_substrate

Armenian

EEF + WHG + CHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-BMAC? Proto-Kartvelian lub/i Urartian NIE podkłady językowe / substraty?
EEF + WHG + CHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-BMAC? Proto-Kartvelian or/and Urartian NIE substrates?

Armienian jest wtórnie bardzo zniekształcony / ubezdźwięczniony wobec języka CWC, patrz:
The Armienian language was secondarily very distorted and devoiced in comparison to CWC language (P>H, G>J, D>T, T>D, S>H, -W/P/?).

https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Armenian_language#Phonological_development_of_Proto-Armenian
https://en.wikipedia.org/wiki/Urartian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Graeco-Armenian
https://en.wikipedia.org/wiki/Graeco-Aryan

Celto-Italian

EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-CWC + Post-Bell Beakers, NIE jakby vasconic / kartvelian podłoża językowe / substraty? + (jakby semicki adstrat ???)?
EEF + WHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-CWC + Post-Bell Beakers, NIE Vasconic / Kartvelian like substrates? + (Semitic like adstrate ???)?

Celto-Italian są wtórnie bardzo zniekształcone / ubezdźwięcznione wobec języka CWC (P>KW/L”, D>F, itp.)
Celto-Italian languages were secondarily very distorted and devoiced in comparison to CWC language, (P>KW/L”, D>F, itp.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Italo-Celtic
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_European_hydronymy
https://en.wikipedia.org/wiki/Goidelic_substrate_hypothesis

Germanic

EEF + WHG + SHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-CWC + Post-Bell Beakers + GAC/TRB?, NIE jakby „vasconic” / kartwelskie? podłoże językowe / substrat + (jakby semicki adstrat ???) = „lingua franca” z „rzymskiego pogranicza północno-wschodniego”?
EEF + WHG + SHG + EHG, WSH / Post-Yamna + Post-CWC + Post-Bell Beakers + GAC/TRB?, NIE Vasconic / kartvelian like substrate? + (Semitic like adstrate ???) = ‘lingua franca’ of ‘north-eastern Roman borderland’?

Germanic były wtórnie bardzo zniekształcone / ubezdźwięcznione wobec języka CWC (D>T, T>D, S>H, K>K/G, G>K, B>P, B/P>F)
Germanic languages/dialects were secondarily very distorted and devoiced in comparison to CWC language, (D>T, T>D, S>H, K>H/G, G>K, B>P, B/P>F).

https://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_substrate_hypothesis

Indian (Vedic Sanskrit)

EEF? + WHG? + EHG, WSH / Post-Yamna? + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Post-BMAC? + NIE Harappan podłoże językowe / substrat.
EEF? + WHG? + EHG, WSH / Post-Yamna? + Post-Sredny Stog + Post-CWC + Post-BMAC? + NIE Harappan substrate.

Słowiańska, a nie indo-irańska etymologia dla Z+Altay dowodzi, że Proto-Indo-Iranian nie mógł wykształcić się wcześniej w Fatianovo, Abrashevo, Balanovo, Sintashta, ale dopiero w późniejszej fazie Andronovo lub dopiero w BMAC, patrz:
Slavic, not Indo-Iranian etymology for Z+Altay proves that the Proto-Indo-Iranian could not have developed earlier in Fatianovo, Balanovo, Abashevo, Sintashta, but only later in Andronovo or only in BMAC, see:

‘It has nothing to do with the Iranian languages, see L>R, Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰr̥Hanyam (“gold”), Proto-Indo-Aryan *źʰárHiṣ, from Proto-Indo-Iranian *ȷ́ʰárHiš, from Proto-Indo-European *ǵʰelh₃- (“to shine”), cognate with Avestan (zairi) Sanskrit हिरण्य (hiraṇya), Avestan (zarańiia, “gold”), etc.’

https://en.wikipedia.org/wiki/Substratum_in_Vedic_Sanskrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Harappan_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Dravidian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Elamo-Dravidian_languages

Vedic Sanskrit był wtórnie ubezdźwięczniony wobec języka CWC (L>R, +H, itp.).
The Vedic Sanskrit was secondarily distorted and devoiced in comparison to CWC language (L>R, +H, etc.).

UWAGA! Porównaj jednoczesne polskie / słowiańskie oboczności satem i centum/kentum, które opublikuję w następnych komentarzach.
Note! Compare Polish / Slavic simultaneous ‘satem’ and ‘centum/kentum’ alternations, which I am going to publish soon in the following posts.

Iranian (Avestan)

EEF? + WHG? + EHG, WSH / Post-Yamna? + Post-Sredny Stog + Post-CWC + NIE Post-BMAC/Yaz + Elamite podłoża językowe / substraty?
EEF? + WHG? + EHG, WSH / Post-Yamna? + Post-Sredny Stog + Post-CWC + NIE Post-BMAC/Yaz + Elamite substrates?

Avestan logiczną odwrotnością Vedic Sanskrit, patrz np. deva, itp. Jest on jeszcze bardziej zniekształcony i ubezdźwięczniony niż Vedic Sanskrit, czyli musiał powstać dużo później, gdzieś poniżej BMAC / Yaz lub już na Wyżynie Irańskiej, jako kolejne zniekształcenie już częściowo zniekształconej postaci Vedic Sanskrit (L>R, S>H, +H, +F, P/B>F, G/Z>J, itp.).
Iranian (Avestan) is a logical reverse of Vedic Sanskrit, see e.g. deva, etc. It is even more distorted and devoiced than Vedic Sanskrit, i.e. it must have been formed much later, somewhere below BMAC / Yaz or already in the Iranian Plateau, as another distortion of the already partially distorted form of Vedic Sanskrit (L> R, S>H, +H, +F, P/B>F, G/Z>J, etc.).


historical, geographical and cultural background Avestan within Indo Iranian, cultures and archaeolo


Similarities Between Sanskrit and Persian

UWAGA! Możliwe podłoża językowe NIE BMAC/Yaz lub/i elamickie w języku Proto-Irańskim.
NOTE! Possible NIE BMAC/Yaz or/and Elamite substrates in Proto-Iranian.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bactria%E2%80%93Margiana_Archaeological_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaz_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Elamite_language

https://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Ossetian_language

Baltic

EEF? + WHG + EHG, WSH / Post-CWC + Ugro-Finnic N1c / NIE Post-Seima Turbino adstrat???
EEF? + WHG + EHG, WSH / Post-CWC + Ugro-Finnic N1c / NIE Post-Seima Turbino adstrate???

Brak większości słowiańskich końcówek i NIE podkładu językowego / substratu w j. bałtyckich!?
The majority of Slavic sufixes and NIE substrate do not exist in Baltic languages!?

Slavic

EEF? + WHG? + EHG, WSH, Post-Suvorovo, Post-Sredny Stog, Post-CWC + GAC/TRB?
EEF? + WHG? + EHG, WSH, Post-Suvorovo, Post-Sredny Stog, Post-CWC + GAC/TRB?

Brak NIE substrate w Proto-Slavic, czy j. polskim!!!
There is not NIE substrate in Proto-Slavic or Polish!?

UWAGA! Brak rzekomych irańskich / scyto-sarmacko-alańsko-osetyjskich genetyczych i językowych zapożyczeń w Proto-Slavic, czy j. polskim!!!
NOTE! There are not any alleged Iranian / Scythian-Sarmatian-Alanian-Ossetian genetic and linguistic borrowings in Proto-Slavic or Polish!!!

Tocharian

EEF? + WHG? + EHG, WSH?, Post-Yamna / Afanasievo? + Post-CWC? + NIE miejscowe Asiatic podkłady językowe / substraty / adstraty?
EEF? + WHG? + EHG, WSH?, Post-Yamna / Afanasievo? + Post-CWC? + NIE local Asiatic substrates / adstrates?

UWAGA! Sporadycznie zachowane postacie dźwięczne!
NOTE! Sporadically preserved ‘satem’ forms!

https://en.wikipedia.org/wiki/Tocharian_languages

Pytania:
Questions:

1.
Co z NIE Basques 100% Post-Yamna + Post-Bell Beakers + ???
What about NIE Basques 100% Post-Yamna + Post-Bell Beakers + ???

2.
Co z Aria R1b Yamna z kurganu z Kutuluk?
What about Aria R1b Yamna from Kutuluk kurgan?

3.
Co z wtórnymi ubezdźwięcznieniami, np +H, S>H, B/P>PH/F, -W, D/T>T/D, itp.?
What about secondary devoicings, e.g. +H, S>H, B>P, B/P>PH/F, -W, D>T, T>D, K>H/G, G>K, etc.?

Dane do porównania:
Data to compare:

https://www.academia.edu/30815005/Conflict_or_Coexistence_Steppe_and_Agricultural_Societies_in_the_Early_Copper_Age_of_the_Northwest_Black_Sea_Area
Conflict or Coexistence: Steppe and Agricultural Societies in the Early Copper Age of the Northwest Black Sea Area
Blagoje Govedarica
file:///C:/Users/Me/Downloads/p81_91_MJuV_Govedarica.pdf

The Oldest Copper Metallurgy in the Balkans


https://en.wikipedia.org/wiki/Rudna_Glava
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4504/1/M.V.Videiko15-38.pdf
http://www.cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/3arii/1/Pandrea.htm
http://www.academia.edu/28245374/The_Copper_Age_Settlement_of_Kartal_in_Orlovka_Southwest_Ukraine_
https://www.researchgate.net/publication/272650992_Late_Neolithic_cultural_elements_from_the_Danube_and_Carpathian_regions_of_Precucuteni_-_Trypillia_A_culture

The history of the simplistic ‘haplogroup R1a — Indo-European’ association

R1b-rich earliest Corded Ware, a Yamnaya-related vector of Indo-European languages

https://webspace.ship.edu/cgboer/krellthesis.html

Krell’s PIE Homeland Thesis

Kathrin Susanne Krell, a graduate student at U. of Ottawa, wrote a master’s thesis in 1994, entitled Modern Indo-European Homeland Hypotheses: A critical examination of linguistic arguments. In it, she examines the lists of words used by Gimbutas and others in formulating the Kurgan hypothesis, which is to say the idea that the original speakers of Proto-Indo-European lived a pastoral life on the steppes north of the Black Sea, and imposed their language on the people of Europe as well as India and the Middle East primarily by means of invasion. They presumably had domesticated the horse, which provided them with a military power that few could resist. Krell suggested that, when Gimbutas and others had selected reconstructed words in PIE to support their theory, they ignored other words that contradicted or limited their theory.

In support of the Kurgan steppe hypothesis, there are words for horse, cow, pig, goat, and sheep, as well as words for piglet, lamb, and cattle; words for riding, milking, wool, and possibly for breaking a horse; and words for wheel, hub, axle, and transport by vehicle. All these would support the idea of a pastoral society.

But there are also words for grain, barley, kernel, broad beans, axes, milling, grinding, sowing, reaping, gathering, plowing, and fields for plowing, which suggest an agricultural society.

In addition, missing from Gimbutas’ analysis are the words for ducks, geese, cranes, salmon, and eels, which are not your typical steppes creatures, words for ships and rowing, likewise not as likely for a pastoral culture, and words for ore, gold, and silver, even though Gimbutas insists that the Kurgan people only knew copper.

The Anatolian hypothesis fits a little better in some ways, But the big problem for the Anatolian hypothesis is that it is dated as beginning around 7000 bc, rather than 4000 bc, which is the earliest likely date for both the domestication of the horse and the invention of the wheeled chariot.

Krell concludes that, while there is certainly some support in the vocabulary for the Kurgan theory, Diakonov’s Balkan Theory (1985) fits far better.

Word list (PIE words simplified):

*horse – ekwo-
*cow – gwou-
*cattle – peku
*pig, swine – su-
*young pig, piglet – porko-
*sheep/ewe – owi-
*lamb – agwhno-
*goat – aigi-
*dog – kwon-
*boar – epero-
*deer/elk – elen-
*wolf – ulkwos
*fox – ulp-
*hare – kas-
*bear – rkto-
*beaver – bhibhru

*duck – anətis
*goose – ghans-
*crane – gerənos
*salmon – laks-
*eel/snake – angwi-
*eagle/large bird – or-
*bee – bhei-

*oak – deru-
*acorn – gwel-
*birch – bherəg-
*beech – bhago-
*elm – elm-
*apple – abelo-
*spelt/grass/wheat – puro-
*millet – meli

*ash tree – osno-
*barley 1 – gherzd-
*barley 2 – bhare-
*legume/broad bean – bhabha-
*flax – lino-
*maple tree – akero-

*to break a horse – domə-
*to ride – reidh-
*to milk – melg-
*wool – wlna
*to protect, feed – pa-

*field for cultivation – agro-
*grain – yewo-
*kernel – grno-
*hand mill – gwerna
*to sow, seed – se-
*to mow, to reap – me-
*to gather, to pluck – kerp-
*to grind 1 – mel-
*to grind 2 – ghrendh-
*to plow – ar-
*ax – aksi-

*wheel – kwekwlo-
*to go or transport in a vehicle – wegh-
*wheel hub, navel – nobh-
*yoke – yugom
*axle – aks-

*copper – ayes-
*ore – oro-
*gold – ghel-
*silver – arg-

*ship – nau-
*oar, to row – erə-
*mast – mazdos

© C. George Boeree 2013

http://webspace.ship.edu/cgboer/indoeuropean.html
Dr. C. George Boeree. The Evolution of the Indo-European Languages

Indo European Phonology

https://en.wikipedia.org/wiki/Tocharian_languages#Comparison_to_other_Indo-European_languages

Tocharian_languages#Comparison_to_other_Indo-European_languages

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_European_modern_humans#Genetics

(…) Early European modern humans (EEMH) or Cro-Magnons were the first early modern humans (Homo sapiens) to settle in Europe, continuously occupying the continent possibly from as early as 48,000 years ago. They interacted and interbred with the indigenous Neanderthals (H. neanderthalensis), who went extinct 40 to 35 thousand years ago; and from 37,000 years ago onwards, all EEMH descended from a single founder population which contributes ancestry to present-day Europeans. EEMH produced Upper Palaeolithi cultures, the first major one being the Aurignacian, which was succeeded by the Gravettian by 30,000 years ago. The Gravettian split into the Epi-Gravettian in the east and Solutrean in the west, due to major climate degradation during the Last Glacial Maximum (LGM), peaking 21,000 years ago. As Europe warmed, the Solutrean evolved into the Magdalenian by 20,000 years ago, and these peoples recolonised Europe. The Magdalenian and Epi-Gravettian gave way to Mesolithic cultures as big game animals were dying out and the Last Glacial Period drew to a close.
(…)
Haplogroups identified in EEMH are the patrilineal (from father to son) Y-DNA haplogroups IJ, C1, and K2a; and matrilineal (from mother to child) mt-DNA haplogroup N, R, and U. Y-haplogroup IJ descended from Southwest Asia. Haplogroup I emerged about 35 to 30 thousand years ago, either in Europe or West Asia. Mt-haplogroup U5 arose in Europe just prior to the LGM, between 35 and 25 thousand years ago. The 14,000 year old Villabruna 1 skeleton from Ripari Villabruna, Italy, is the oldest identified bearer of Y-haplogroup R1b (R1b1a-L754* (xL389,V88)) found in Europe, likely brought in from Near Eastern introgression. The Azilian „Bichon man” skeleton from the Swiss Jura was found to be associated with the WHG lineage. He was a bearer of Y-DNA haplogroup I2a and mtDNA haplogroup U5b1h. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_North_Eurasian

(…) Genomic studies also indicate that ANE was introduced to Western Europe by way of the Yamnaya culture, long after the Paleolithic. The ANE genetic component is making up the majority of the Yamnaya people. It is also reported in modern-day Europeans (25%–50%, directly from the Yamnaya), but not of Europeans predating the Bronze Age. Additional ANE ancestry is found in European populations through paleolithic interactions with Eastern Hunter-Gatherers, which resulted in populations such as Scandinavian Hunter-Gatherers.

Groups partially derived from the Ancient North Eurasians

Eastern European Hunter-Gatherer (EHG) is a lineage derived predominantly (75%) from ANE. It is represented by two individuals from Karelia, one of Y-haplogroup R1a-M417, dated c. 8.4 kya, the other of Y-haplogroup J, dated c. 7.2 kya; and one individual from Samara, of Y-haplogroup R1b-P297, dated c. 7.6 kya. This lineage is closely related to the ANE sample from Afontova Gora, dated c. 18 kya. After the end of the Last Glacial Maximum, the Western Hunter-Gatherers (WHG) and EHG lineages merged in Eastern Europe, accounting for early presence of ANE-derived ancestry in Mesolithic Europe. Evidence suggests that as Ancient North Eurasians migrated West from Eastern Siberia, they absorbed Western Hunter-Gatherers and other West Eurasian populations as well.

Caucasian Hunter-Gatherer (CHG) is represented by the Satsurblia individual dated ~13 kya (from the Satsurblia cave in Georgia), and carried 36% ANE-derived admixture. While the rest of their ancestry is derived from the Dzudzuana cave individual dated ~26 kya, which lacked ANE-admixture, Dzudzuana affinity in the Caucasus decreased with the arrival of ANE at ~13 kya Satsurblia.

Scandinavian Hunter-Gatherer (SHG) is represented by several individuals buried at Motala, Sweden ca. 6000 BC. They were descended from Western Hunter-Gatherers who initially settled Scandinavia from the south, and later populations of EHG who entered Scandinavia from the north through the coast of Norway.

Iran Neolithic (Iran_N) individuals dated ~8.5 kya carried 50% ANE-derived admixture and 50% Dzudzuana-related admixture, marking them as different from other Near-Eastern and Anatolian Neolithics who didn’t have ANE admixture. Iran Neolithics were later replaced by Iran Chalcolithics, who were a mixture of Iran Neolithic and Near Eastern Levant Neolithic.

Ancient Beringian/Ancestral Native American are specific archaeogenetic lineages, based on the genome of an infant found at the Upward Sun River site (dubbed USR1), dated to 11,500 years ago. The AB lineage diverged from the Ancestral Native American (ANA) lineage about 20,000 years ago.

West Siberian Hunter-Gatherer (WSG) are a specific archaeogenetic lineage, first reported in a genetic study published in Science in September 2019. WSGs were found to be of about 30% EHG ancestry, 50% ANE ancestry, and 20% East Asian ancestry.

Western Steppe Herders (WSH) is the name given to a distinct ancestral component that represents descent closely related to the Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe.[a] This ancestry is often referred to as Yamnaya ancestry or Steppe ancestry. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hunter-Gatherer

(…) Lazaridis et al. (2014) identified Western Hunter-Gatherers (WHG) as a distinct ancestral component. They were found to have contributed ancestry to all modern Europeans, including Early European Farmers (EEF), who were however mostly of Anatolian descent. They suggested that WHGs separated from eastern Eurasians around 40,000 BC, and from Ancient North Eurasians (ANE) around 22,000 BC.
(…)
Lazaridis et al. (2015) found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in Switzerland. EHGs in turn derived 75% of their ancestry from ANEs. Scandinavian Hunter-Gatherers (SHGs) were found to be a mix of EHGs and WHGs. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer

(…) In archaeogenetics, the term Eastern Hunter-Gatherer, East European Hunter-Gatherer, or Eastern European Hunter-Gatherer, is the name given to a distinct ancestral component that represents descent from Mesolithic hunter-gatherers of Eastern Europe. The term is abbreviated as EHG. During the Mesolithic, the EHGs inhabited an area stretching from the Baltic Sea to the Urals and downwards to the Pontic-Caspian steppe.[1]

According to a study by Haak et al. (2015), EHGs have about 75% Ancient North Eurasian (ANE) and 25% WHG descent, and to have contributed significantly to the ancestry of the WHGs and SHGs (a mixture of WHG and EHG). Wang et al. (2018) models EHGs as 9% ANE and 91% descended from a group more closely related to but distinct from WHGs.[4] During the Neolithic and early Eneolithic, EHGs on the Pontic-Caspian steppe formed the Yamnaya culture, after some admixture with Caucasus hunter-gatherers (CHGs).[5] The genetic cluster formed from this admixture is known as Western Steppe Herder (WSH). (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Hunter-Gatherer

(…) Genetic studies suggest that the SHGs were a mix of Western Hunter-Gatherers (WHGs) initially populating Scandinavia from the south during the Holocene, and Eastern Hunter-Gatherers (EHGs), who later entered Scandinavia from the north along the Norwegian coast. During the Neolithic, they admixed further with Early European Farmers (EEFs) and Western Steppe Herders (WSHs). (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Steppe_Herders

(…) In archaeogenetics, the term Western Steppe Herders (WSH), or Western Steppe Pastoralists, is the name given to a distinct ancestral component that represents descent closely related to the Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe.[a] This ancestry is often referred to as Yamnaya Ancestry, Yamnaya-Related Ancestry, Steppe Ancestry or Steppe-Related Ancestry. WSHs are considered descended from Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) who admixed with Caucasus Hunter-Gatherers (CHGs) during the Neolithic. The Y-DNA of the WSHs was mostly types of R1a-M417 and R1b-M269. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_hunter-gatherer

(…) The CHG lineage descended from a population that split off the base Western Eurasian lineage very early, around 45,000 years ago, that descended separately to Ust’-Ishim man, Oase1 and European hunter-gatherers; and separated from the „Early Anatolian Farmers” (EAF) lineage later, at 25,000 years ago, during the Last Glacial Maximum. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_European_Farmers

(…) Ancestors of EEFs are believed to have split off from Western Hunter-Gatherers (WHGs) around 43,000 BC, and to have split from Caucasian Hunter-Gatherers (CHGs) around 23,000 BC. They appear to have migrated from Anatolia to the Balkans in large numbers during the 7th millennium BC, where they almost completely replaced the WHGs. The Y-DNA of EEFs was typically types of haplogroup G2a, and to a lesser extent H, T, J, C1a2 and E1b1, while their mtDNA was diverse. (…)

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/423079v1

(…) Surprisingly, the Dzudzuana population was more closely related to early agriculturalists from western Anatolia ∼8 thousand years ago than to the hunter-gatherers of the Caucasus from the same region of western Georgia of ∼13-10 thousand years ago. Most of the Dzudzuana population’s ancestry was deeply related to the post-glacial western European hunter-gatherers of the ‘Villabruna cluster’, but it also had ancestry from a lineage that had separated from the great majority of non-African populations before they separated from each other, proving that such ‘Basal Eurasians’ were present in West Eurasia twice as early as previously recorded. (…)

189 uwag do wpisu “300 Definicje powstawania języków PIE i Post-PIE wg SKRiBHa

 1. Na grafie Robka https://zapodaj.net/dfd2abddc4467.png.html
  EHG to tylko 9% ANE.
  A 91% czegoś wspólnego z WHG.
  Tak jakby epigrawetians oddzielili się od reszty i poszli na wschód.

  A twoje wklejki o EHG

  „Eastern European Hunter-Gatherer (EHG) is a lineage derived predominantly (75%) from ANE. „

  Dla mnie to duża różnica 9% a 75%.
  Nie uważasz?

  Polubienie

  • Czytałaś co napisałem o tym drzewku? To tytułem komentarza…

   Ja przynajmniej napisałem co mogłem i jak najdokładniej i najprościej mogłem, co wiem. Robert, mimo że wielokrotnie prosiłem, żeby opisał to, co twierdzi w punktach… Mię wielokrotnie był i olał…

   Tak to wygląda, jak wygląda. Wszystko jest na talerzu, więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy… 🙂

   Polubione przez 1 osoba

   • To nie tylko graf Robka, w twoich wklejkach jest to samo, patrz:
    „Wang et al. (2018) models EHGs as 9% ANE and 91% descended from a group more closely related to but distinct from WHGs”

    Jeśliby uwierzyć Wangowi to jak WHG jest najlepszym kandydatem.

    Bo i EEF z Anatolii miało 54%WHG i 46% basal czyli Levant.

    I Dzudzuana to w większości WHG.

    Więc chociaż obecnie Europejczycy mają większość autosomów EEF i EHG. A mniej CHG i WHG, to i tak wszystkie te komponenty są oparte na WHG. Różnią się ANE i Lewantem.

    Z drugiej strony
    „Lazaridis et al. (2015) found that WHGs were a mix of Eastern Hunter-Gatherers (EHGs) and the Upper Paleolithic people (Cro-Magnon) of the Grotte du Bichon in Switzerland”.

    Pisaliśmy o tym kiedyś.
    Mieszanka Cro magnon i Malta.

    Polubienie

    • Przeczytaj może to, co napisałem o EHG:

     EHG (Haak 2015) = 75%ANE + 25%WHG (??%EEMH + ??%EHG/75%ANE)
     EHG (Wang 2018) = 9%ANE + 91%NoWHG???

     https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer

     (…) In archaeogenetics, the term Eastern Hunter-Gatherer, East European Hunter-Gatherer, or Eastern European Hunter-Gatherer, is the name given to a distinct ancestral component that represents descent from Mesolithic hunter-gatherers of Eastern Europe. The term is abbreviated as EHG. During the Mesolithic, the EHGs inhabited an area stretching from the Baltic Sea to the Urals and downwards to the Pontic-Caspian steppe.[1]

     According to a study by Haak et al. (2015), EHGs have about 75% Ancient North Eurasian (ANE) and 25% WHG descent, and to have contributed significantly to the ancestry of the WHGs and SHGs (a mixture of WHG and EHG). Wang et al. (2018) models EHGs as 9% ANE and 91% descended from a group more closely related to but distinct from WHGs.[4] During the Neolithic and early Eneolithic, EHGs on the Pontic-Caspian steppe formed the Yamnaya culture, after some admixture with Caucasus hunter-gatherers (CHGs).[5] The genetic cluster formed from this admixture is known as Western Steppe Herder (WSH). (…)

     Polubienie

 2. SKRiBHa said…
  @Davidski said…
  @SKRiBHa
  The fact that you’re citing Carlos Quiles’ incoherent babble shows that you’re very confused.

  Dear Davidski

  I have already explained it to you here before, but I am doing it again.

  Firstly. I understand that you (like me) are rightly prejudiced against Carlos’ s claims about CWC as UF.

  It is just that in his last post from August, he cancelled this idea and stopped writing at all! It is about time you realised this…

  Secondly. It is sad that you do not distinguish between providing links for comparison and quoting data from them, see the so-called PIE homeland and R1b in CWC …

  Is that really me who is ‘very confused’ here?

  By the way, I do appreciate that you looked at what I put together in my post! Do you have any substantive comments on what I have stated there?

  Best regards
  SKRiBHa

  November 13, 2021 at 3:49 AM

  Davidski said…
  @SKRiBHa
  The fact that Quiles wasn’t just wrong, but actually argued against the data, should tell you that he’s not an objective or reliable source.
  And yet you still cite him. That tells me a lot about you.
  What it tells me is that you’re completely lost. And indeed, my opinion is that your work is largely incoherent and pointless.
  November 13, 2021 at 1:03 PM

  Polubienie

  • A od tego siem zaczęło:

   EastPole said…
   @old europe
   “PIE from europe and with WHG in it is the greatest nightmare possible for a lot of people.very lot of people. hence the iran theory is pushed so strongly.”

   Why is PIE from Europe a nightmare for a lot of people?
   It is the only reasonable explanation. Other theories resemble Atlantis or Thule theory.
   Could somebody link recent papers showing that PIE from Iran theory is the academic consensus.
   November 10, 2021 at 1:58 AM

   Davidski said…
   @EastPole
   The consensus is that an Iranian-related and possibly even Iranian population moved up into the steppe and gave rise to Yamnaya.
   There are plenty of recent papers and books backing this scenario, so there’s no need to link them here.
   Also, some academics believe that because of this the PIE homeland may have been in Iran, but these generally aren’t linguists.
   Indeed, the consensus among linguists is still that the PIE homeland was on the steppe, never mind the wacky theories about Yamnaya’s Iranian origins.
   November 10, 2021 at 2:37 AM

   SKRiBHa said…
   @EastPole
   (…) Why is PIE from Europe a nightmare for a lot of people? (…)

   It is obvious, isn’t it?

   Oddly enough, ‚modern science’ and its supposedly ‚accurate’ research methods, such as PCR, somehow can not determine where haplogroups of the so-called White Mummies from Tarim Basin, came from, etc.

   Somehow there was no R1b in Andronovo, but this does not prevent some from claiming that White Mummies from Tarim Basin and their R1b come from there…

   It is the same with CWC, Yamna, etc.
   November 10, 2021 at 7:45 AM

   EastPole said…
   @Vara
   “The fact that the reconstructed PIE religion doesn’t even match with anything found on the steppes. Literally the core IE myth is that of a mountain king/god fighting a dragon. Also, a common a IE formula is the poet considering himself a builder of verses or wordsmith(see Mallory). Where are these great metallurgists that inspired the smith god/hero? The Khvalynsk stone age fishermen?”

   Metallurgy came from the Balkans. But in case of Slavs, Indo-Iranians and Hellenes religion probably came from Poland/Western Ukraine and was influenced by Tripolye/TRB/GAC.
   Tripolye/TRB/GAC –> CWC –> Sintashta –> Andronovo –> India/Iran
   Tripoley/TRB/GAC –>CWC –> Nitra –> Fuzesabony –> Greece

   Slavic folk stories about poets as divine wheelwrights and smiths are very ancient and probably original, because they can be directly related to the solar cult and we can explain many elements in Indo-Iranian and Greek stories.

   To me PIE origin is not clear. There are three possibility for its origin:

   1.Forest-steppe Sredny-Stog
   2.Tripolye/TRB/GAC
   3. Mix of Forest-steppe and Tripolye/TRB/GAC i.e. CWC

   Other stories are like Atlantis i.e. nothing is known and people speculate.

   November 12, 2021 at 3:05 AM

   Andrzejewski said…
   @EastPole “ To me PIE origin is not clear. There are three possibility for its origin:

   1.Forest-steppe Sredny-Stog
   2.Tripolye/TRB/GAC”

   No. Tripolye/GAC/TRB are completely distinct from any Steppe pop. A 2018 study proved that.
   November 12, 2021 at 10:21 AM

   SKRiBHa said…
   @EastPole, @Andrzejewski
   Here you have my last revised version (English and Polish) of the formation of PIE and Post-PIE:

   300 Definicje powstawania języków PIE i Post-PIE wg SKRiBHa


   November 12, 2021 at 3:53 PM

   Davidski said…
   @SKRiBHa
   The fact that you’re citing Carlos Quiles’ incoherent babble shows that you’re very confused.
   November 12, 2021 at 8:06 PM

   Polubienie

  • @Davidski
   (…) The fact that Quiles wasn’t just wrong, but actually argued against the data, should tell you that he’s not an objective or reliable source. (…)

   Have I allegedly stated otherwise? Where?

   (…) And yet you still cite him. That tells me a lot about you. (…)

   Each of us can be said to be ‚wrong’. The fact is that he had the balls to admit his serious mistake, see CWC =/= UF.

   Would you be able to do the same, see for example CWC R1a =/= Yamna R1b?

   I repeat, I only provided a link to the data for comparison about the „homelands of PIE” and about his climbdown to this serious mistake.

   Unlike you, I distinguish between a link for comparison of the data and a quotation of the data. I am surprised you do not understand the difference, it is strange but it is not important and I leave it like that.

   (…) What it tells me is that you’re completely lost. And indeed, my opinion is that your work is largely incoherent and pointless. (…)

   Can you give one specific example where I made a mistake or will you remain in such a general slide on this topic?

   I will be very obliged to you for the first one, although judging by how you have behaved for a long time, I expect the latter.

   Maybe you can explain this discrepancy about EHG formation:

   EHG (Haak 2015) = 75%ANE + 25%WHG (??%EEMH + ??%EHG/75%ANE)
   EHG (Wang 2018) = 9%ANE + 91%NoWHG???

   https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Hunter-Gatherer

   (…) In archaeogenetics, the term Eastern Hunter-Gatherer, East European Hunter-Gatherer, or Eastern European Hunter-Gatherer, is the name given to a distinct ancestral component that represents descent from Mesolithic hunter-gatherers of Eastern Europe. The term is abbreviated as EHG. During the Mesolithic, the EHGs inhabited an area stretching from the Baltic Sea to the Urals and downwards to the Pontic-Caspian steppe.[1]

   According to a study by Haak et al. (2015), EHGs have about 75% Ancient North Eurasian (ANE) and 25% WHG descent, and to have contributed significantly to the ancestry of the WHGs and SHGs (a mixture of WHG and EHG). Wang et al. (2018) models EHGs as 9% ANE and 91% descended from a group more closely related to but distinct from WHGs.[4] During the Neolithic and early Eneolithic, EHGs on the Pontic-Caspian steppe formed the Yamnaya culture, after some admixture with Caucasus hunter-gatherers (CHGs).[5] The genetic cluster formed from this admixture is known as Western Steppe Herder (WSH). (…)
   November 13, 2021 at 2:00 PM

   Polubienie

   • Davidski znów niestety nie odpowiedział na moje pytanie. Mam za to odpowiedź od kogoś innego. Zobaczymy do czego to nas doprowadzi…

    old europe said…
    @SKRiBHA yes the more updated version of the populations involved in the formation of EHG recognizes that EHG are mostly ( that is pretty much all) made up of the Common West Eurasian genetic cluster that is very similar to the Villabruna cluster. This is line with both ANE and WHG stemming from the same source popualtion.
    November 14, 2021 at 2:33 AM

    …..

    Odpowiedziałem tak:

    @old europe
    yes the more updated version of the populations involved in the formation of EHG recognizes that EHG are mostly ( that is pretty much all) made up of the Common West Eurasian genetic cluster that is very similar to the Villabruna cluster. This is line with both ANE and WHG stemming from the same source popualtion.

    Many thanks for your kind reply. Can you explain it somehow in more detail as what you wrote is quite general?

    1.
    What was that ‚Common West Eurasian genetic cluster that is very similar to the Villabruna cluster’?

    2.
    What was that ‘the same source popualtion’ – the Gravettians?

    3.
    Do you know what ‚a group more closely related to but distinct from WHGs’ was? See:

    EHG (Haak 2015) = 75%ANE + 25%WHG (??%EEMH + ??%EHG/75%ANE)
    EHG (Wang 2018) = 9%ANE + 91%NoWHG???

    November 14, 2021 at 5:52 AM

    Polubienie

 3. Tak czy srak WHG, EHG i ANE były bliskie genetycznie.
  Wszak pochodzą od wspólnego przodka Eurasian.
  To na Robka grafie widać.

  ANE się pierwsze odłączyło.

  A Eurasian podzielił się na WHG, coś co z ANE dało EHG i tego z Dzudzuany co z Levantem dało IranN/KaukazHG.

  „UWAGA! Do dziś dnia, nikt w sumie nie wie jak to było.”
  Zgoda.
  Więc Jamna jako mieszanka populacji mogła mieć język mieszany. Albo z północy albo z południa. Z południa czyli Iranu. Dlatego dziwi oburzenie Davidskiego, że język Jamna może stamtąd pochodzić. Co nie?

  „Ja stawiam na PIE, jako zmieszanie się języków Po-ANE, jak EHG, WHG z językiem lub tylko słownictwem EEF na północnych Bałkanach (Vinca), a następnie w południowo-wschodnich Karpatach (Cucuteni-Trypillia) i powstanie tam przemysłu wydobycia (górnictwo) i obróbki metali (kowalstwo i hutnictwo), a także pierwszych grobów w kształcie górek / kurhanów (Varna, Suvorovo). „

  Zgoda. EEF może się okazać głównym znacznikiem tego co nazywamy IE.
  Ale dopiero zachodnia Jamna załapała parę % EEF. Im wcześniejsza tym bez EEF.

  Grecy i Włosi mają najwięcej EEF. Wnioskuje, że te języki zachowały najwięcej z języka EEF własciwych.
  70% EEF na wschodzie morza Kaspijskiego musiało przynieść coś z praItalohelenic.
  Może dlatego jezyki II grupuje się z armenian i greek.
  A migracja Z93 nałożyła na ów praItalohelenic para baltoslavic. W wyniku czego powstały II.
  Pomijam inne lokalne języki.

  Polubienie

  • Jest tylko jedno ale… Gdzie jest podkład językowy w j. polskim? Co mamy od Łowców, a co mamy od Rolników? Zwróciłaś uwagę, że nie mam pomysłu na słownictwo EEF?

   To co mamy w j. polskim związanego z rolnictwem, wygląda na typowe IE, a nie na coś semickawatego…

   (…) Więc Jamna jako mieszanka populacji mogła mieć język mieszany. Albo z północy albo z południa. Z południa czyli Iranu. Dlatego dziwi oburzenie Davidskiego, że język Jamna może stamtąd pochodzić. Co nie? (…)

   Davidski jest od bardzo, bardzo dawna zainwestowany w Yamna. Przeżył pewno szok, kiedy okazało się, że Yamna jakoś jednak nie dała CWC, a sama może pochodzić od SS, czy coś podobnego, a nie z Khvalynsk, itp. i nie umie się z tego do dziś otrząsnąć. Mam szacunek dla Carlosa, który tak brutalnie zniszczył wszystko, co robił. Nie bawił się w pierdolenia, ale uczciwie napisał, że pieprzył głupoty.

   Jakoś po Davidskim nie spodziewam się, żeby umiał się przyznać do czegoś podobnego. Yamna, nie klei się, patrz pierwsze kurhany w Varna, Suvorovo, itp. O Skałkazie i Maykop można zapomnieć. Co teraz? Ano nic. Wszyscy nadal dalej będą pieprzyli to samo. Nie zmieni się nic.

   Zwróciłaś uwagę, że miałem pomysł na PIE< jak Anthony, czyli EHG? Po dyskusjach z Robertem, postanowiłem przyjrzeć się Bałkanom i I2, a potem kurhanom. Jeśli kurhany to PIE< no to o czym tu jest mowa? Dlaczego nikt nie bierze tego tropu na poważnie? Robert zagrzebał się w wzajemnie wykluczających się spekulacjach, patrz jednoczesność IE i u I2 na Bałkanach i w GAC, i u Proto-Bałtów R1a, co to ich dwa razy rzekomo slawizowało I2. Zmęczył Mię swoimi unikami, co do tego, itp. i sobie to odpuściłem, bo wiem, że on nigdy nie poskłada tego co myśli w punktach. Dawno by już to zrobił, gdyby chciał coś udowodnić.

   Może ja mylę się, ale ja przynajmniej napisałem swoje.

   Zwróciłaś uwagę, jak Davidski reaguje na cokolwiek, co jest nie po jego myśli, podczas gdy tak samo jak Robert nie umie / nie chce napisać nic swojego? Jedyne co robi, to obraża innych i unika odpowiedzi na „niewłaściwe” pytania. Strasznie się czasem ślizga, choć wg Mię ma rację, co do Reicha, i kolegów. Tu nie chodzi o dane i prawdę, ale o politykę. „Białe i europejskie geny są be” wg wszystko wiedzących lepiej pustynnych bajkopisarzy i ich potomków – nofoczesnych postępowych naukaftzóf…

   Nie zdziwię się, kiedy Reich, Harward i inni postępowcy ogłoszą, że tak naprawdę to haplogrupy męskie i żeńskie nie istnieją… Wszystko to jedna wielka magma i plazma, jak opis domieszek… Nic przecież nie może być ani patryjalchalne, ani logiczne, no nie? 🙂

   A i niema ani sami ani samców wśród ludzi. Inne ssaki nie istnieją, a poza tym trzeba chronić przyrodę, itp. Doszliśmy już do krawędzi logiki i dawno zrobiliśmy wielki krok do przodu… Jak w sowieckiej Rosji, za Łysenki…

   Polubienie

   • „Gdzie jest podkład językowy w j. polskim? Co mamy od Łowców, a co mamy od Rolników?”

    Zacznę od tego, że jest za duża rozbieżność leksyki.
    W każdym języku mnóstwo synonimów.
    Każda fala osiedlencza cos mogła zostawić.

    Maks 40% wspólnego słownictwa znaleziono między różnymi rodzinami IE. Przewaznie ok 30%. Czasem i mniej.
    A czy są badania wspólnej leksyki z językami nieIE?
    Chyba nie.

    A takie mamy z UFami Ale to nie zostało wyjaśnione.
    Przypominam słowo ulv – wilk w norweskim czy dunskim. I słowo ulvoa – wyć po finsku. Üvöltés – węgierskie wycie. Żebyś nie myślał o pożyczkach w finskich od Germanów.
    Susi – wilk finski (šusi su’ž) i bałtycki pies – šuo suns. To finskie słowo wyprowadzają From Proto-Finnic *suci. A according to Koivulehto, from earlier *śunći i łączą z Proto-Indo-European *ḱwn̥tós. (Nie wiem czy to ma sens)

    Suka w węgierskim to kurva, tak jak w albanskim.

    Farkas w węgierskim (dosłownie mający ogon lub mający penisa) oznacza wilka, a norse varg to też wilk. I jakoś zrekonstruowali varga na Proto-Germanic *wargaz . Widzą w tym słowie nawet wroga, ale ja bym to łączyła raczej z warczeniem.
    Tak czy srak farkas i wargas to wilk.

    Mający penisa – to interesująca etymologia wilka.
    Zobacz „Latin pēnis (“tail, penis”), from Proto-Indo-European *pes- (“penis”)”
    Jak myslisz czy słowianski (czeski, słoweński itd.) pes też pochodzi od PIE *pes- (“penis”)?

    Kutasa mają w II.
    O psie w hindi napisano „Inherited from Sauraseni Prakrit 𑀓𑀼𑀢𑁆𑀢 (kutta, “dog”), from Ashokan Prakrit 𑀓𑀼𑀢𑁆𑀢 (kutta) which is possibly from Proto-Indo-Aryan *kúttas, from Proto-Indo-Iranian *kúttas (compare Proto-Iranian *kútah)”
    I w wegierskim podobnie bo kutya – pies.

    Odbiegłam członkami od tematu. Sorry.
    Ale zobacz jeszcze sobaka i turkish köpek.
    Kentumizacja sobaki, satemizacja kopka.

    Uzbek: koʻppak i IA spaka.
    Oczywiście jest tego dużo.
    I z UF przeszłam na tureckawate.

    Po co to piszę?
    Bo cholera wie czy istniało coś co można by nazwać PIE.
    Czy przypadkiem każda rodzina nie miała swojej własnej historii.
    Dlaczego saamski “dziki” brzmi tak samo jak “dziki” w czymstam w Afryce?
    Poza tym ważna jest też gramatyka. I zasób dźwięków (głosek).

    Gramatyka to raczej wymysł rolników. Ale niektóre zasady jak k > cz, np mokry i moczyć były w językach Amerindian. Więc ANE też wchodzi w grę.

    Polski nie podkładu, bo nikt go nie szukał.

    Polubienie

    • (…) Gramatyka to raczej wymysł rolników. Ale niektóre zasady jak k > cz, np mokry i moczyć były w językach Amerindian. Więc ANE też wchodzi w grę. (…) Polski nie podkładu, bo nikt go nie szukał. (…)

     A skąd to wiesz?

     Polubienie

    • Jakoś nie spodobały ci się słowa które w pocie czoła przedstawiłam.

     Ani wniosek, że skoro Europa była EEF i wschód Kaspijski był EEF to znaczy że te tereny zamieszkiwała taka sama (podobna) ludność, która mówiła takim samym (podobnym) jezykiem jeszcze przed przybyciem do Azji „Indoeuropejczyków”.

     Pytanie do ciebie. Jaki to mógł być język?

     Polubienie

        • Raczej nie wiele, ale skoro ma teraz pochodzić z południowo-zachodniego stepu, np. z SS, no to coś tam po Pierwszych Rolnikach mogło się zaplątać… A co jak to tez będzie pomyłka PCR?

         Przy okazji pamiętasz Ganj Dareh? R2 z Iranu nie dotarło na północ dalej niż do południowej Anatolii. Oni poszli na południowy wschód do Pięciorzecza i stworzyli kulturę Harappa… To tak o Iranie, Reichu i Figlerowiczu…

         Polubienie

 4. “Zwróciłaś uwagę, że nie mam pomysłu na słownictwo EEF?

  To co mamy w j. polskim związanego z rolnictwem, wygląda na typowe IE, a nie na coś semickawatego… “

  Pole ziemia uprawna.

  Proto-Hellenic: *agrós

  Proto-Italic: *agros

  Proto-Indo-Iranian: Háȷ́ras
  Avestan: *𐬀𐬰𐬭𐬀‎ (
  azra)
  Persian: آسر‎ (āsor, “field”)

  Old Armenian արտ (art)

  Proto-Semitic *ʔarṣ́- (“earth”) – (arḏ̣) (arz) ( erd) (éreṣ) (ʾarṣu).
  No nie wiem czy arz i azra to takie różne.
  Asor i arsu, albo erd i earth?

  Ugór – ziemia nieuprawiana
  Akkadian 𒀀𒃼 (ugārum) and Ugaritic 𐎜𐎂𐎗 (ủgr) field, arable land, irrigation district

  “Mam szacunek dla Carlosa, który tak brutalnie zniszczył wszystko, co robił. Nie bawił się w pierdolenia, ale uczciwie napisał, że pieprzył głupoty. “

  Tak.
  Jak pisał że CWC było UF to ujadałam na niego.
  Jak znaleźli w Czeskim CWC R1b u106 to Carlos zmienił zdanie.
  A ja zastanawiam się czy nie miał racji.
  Może to nie do konca UF ale coś krewnego.

  “kurhany w Varna “
  I pierwszy tak duży komponent CHG/Iran N spoczywający weń.

  Polubienie

  • Blogger SKRiBHa said…
   @East Pole, @Andrzejewski, @Ambron, @Arza


   Homo sapiens w Europie – historia zapisana w DNA
   253 views Streamed live on Nov 9, 2021
   Muzeum Ewolucji

   Prof. Marek Figlerowicz od 10 minuty opisuje współczesną naukę i rzeczywistość przez nią tworzoną. To wszystko na temat, co wielu jest nie w smak.

   Nie piszę tego po angielsku, bo i tak nikt tu nie odpowiada na żadne moje pytanie, więc nie będę się wysilał dla tych, którzy i tak rozumieją nic… 🙂

   November 17, 2021 at 11:00 AM

   Polubienie

  • 57:10 Porównano częstotliwość występowania mutacji SNTP i okazuje się, że 5,000 – 4,000 lat temu w Europie pojawili się ludzie ze stepu , gdzie musieli żyć już 20,000 lat temu, ponieważ oni także dali początek ludziom w Amerykach.

   01:00:00 Od 20,000 żyli sobie na stepach, jako pasterze bydła, ale 5,000 nastąpiła „jakaś wielka rewolucja”, dzięki której powstała kultura Yamna / Yamnaya.

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_grob%C3%B3w_jamowych_(IV/III_tys._p.n.e.)
   https://en.wikipedia.org/wiki/Yamnaya_culture


   01:00:20 I to Yamna / Yamnaya jest (rzekomo) odpowiedzialna za powstanie języków IE… (Niby poszli też do Ameryki!)

   UWAGA!
   01:01:05 Yamna / Yamnaya pod względem genetycznym byli podobni do ludzi, którzy żyli w Armenii i Iranie, ale wyszli stamtąd i mniej więcej 5,000 odkryli koło i udomowili konia. To spowodowało powstanie takich „step cowboys”, i dało im nieograniczone możliwości, np. w wożeniu paszy i wody.

   01:01:10 Yamna / Yamnaya nie tylko zaczęli zdobywać Indie, ale poszli także do Europy, gdzie objawili się jako CWC!

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ceramiki_sznurowej
   https://en.wikipedia.org/wiki/Corded_Ware_culture

   Oni zastąpili 70% ludności Europy Środkowej i zachodniej, ale 90% ludności na Wyspach Brytyjskich. Na półwyspie Iberyjskim wymienili jedynie 30% ludności. Powstanie patriarchatu.

   Podsumowanie: Wszyscy jesteśmy podobni. Nie ma ras, ponieważ „rasa” to 25% różnic w genomie, a nie 3%…

   …..

   „Wykład w przededniu różnych marszy”… i o miliardach wariantów SARS-COV-2,.. ale… „Nie każda definicja jest prawdziwa”…

   Polubienie

   • Powiedział jeszcze coś takiego, że północni Europejczycy są w połowie jak południowi Europejczycy a w połowie jak Amerykanie.
    Czy nie?

    Polubienie

    • 56:45 Powiedział o tym, że rzekomo „ktoś, przypadkowo, bezintencyjnie tak sobie obliczał różnice w częstotliwości powstawania „niektórych mutacji wśród różnych populacji”, czyli zmienności genetycznej, czyli SNP. Potem odniósł to do ANE, WHG, EEF, itp, o ile go dobrze zrozumiałem…

     Polubienie

      • Nie. Zakładasz, że ktoś nie robi czegoś w złym celu,.. a niestety tu trwa walka na śmierć i życie i oni mataczą jak tylko mogą, żeby nie napisać logicznie i prosto prawdy…

       Polubienie

     • Jednak jestem.
      Bo nie rozumiem.
      Jeżeli północ Europy mutowała pośrednio między południowcami a amerindian, to jesteśmy wypadkową tych dwóch populacji.
      Dlaczego nie nawiązał do jakiś populacji z Syberii?
      Rzekomo antyczni Syberyjczycy migrowali do Ameryki a tysiace lat później (jako Jamna z Iranu) do Europy pn.
      Więc powinniśmy być wypadkową Syberian i czegoś tam.
      Co to sa SNP?

      Polubienie

      • „powstawania „niektórych mutacji wśród różnych populacji” , czyli zmienności genetycznej”
       Czy mozesz mi to wyjasnić?

       „According to Hallast et al. 2020, haplogroup P and its two sub-clades, R and Q, spread with East-Eurasian hunter gatherers and migrated from Southeast Asia to both Oceania and Europe respectively during several migrations and expansions from Eastern Eurasia.”

       Czy dlatego język Oceanczyków ma wspólne słowa z English?

       ghost – from Old English gāst , from Proto-West Germanic *gaist.

       Proto-Polynesian *qaitu – ghost , from Proto-Oceanic *qanitu.

       Polubienie

       • (…) „powstawania „niektórych mutacji wśród różnych populacji” , czyli zmienności genetycznej”
        Czy mozesz mi to wyjasnić? (…)

        A kto jest posiadaczem wszystkich lub większości firm genetycznych? A czego i kogo ci posiadacze mogli szukać? Czyż nie szukali przypadkiem rzekomych potomków pewnego pustynnego pomysłu… i.. tak im jakoś wszystko samo wyszło…

        Figlerowicza sumienie pewno trochę ruszyło, jak opowiadał o narracji, ale tak naprawdę, to jemu chodzio ciepełko grantów, a granty są internacjonalistyczeskie… On to postępowa męska kobieta już jest. Powie wszystko, za co mu zapłacą. Co do porównywania tych powyższych słów, no to nie drążę tego.

        Polubienie

      • SNP – pojedyncza zmiana kodu:

       GATTACA
       AATTACA

       Wychodzi na to, że R1b z Villabruna to tzw. Epigravettianin, czyli potomek tzw. Gravettians C, CT, I, ale jednocześnie Po-ANE po Malta R, co pochodzą od tych Gravettians… Ot chodzili sobie od Portugalii nad Bajkał i strugali TE SAME kamienie.

       Czyżby wszyscy Gravettians mówili jednym językiem i w Portugalii i nad Bajkałem?

       Polubienie

   • ambron said…
    Skribha, dyskutowaliśmy o tym kilka dni temu na moim forum. Wprawdzie Figlerowicz się krygował, że nie będzie odpowiadał na pytania o wyniki Symfonii, to jednak sypnął się w dwóch miejscach:

    1) przy slajdzie pokazującym napływ stepowców do Polski, Figlerowicz mówi, że to po nich odziedziczyli Polacy miłość do koni;

    2) w odpowiedzi na ostatnie pytanie Figlerowicz mówi, że w okresie rzymskim i ludność ze wschodniej Polski, i ta spod Poznania, wykazywała zakres zmienności genetycznej całej Europy.

    Pierwsza wypowiedź sugerowałaby, iż Figlerowicz ma przekonanie, że Polacy są autochtonami swej ziemi od czasów CWC. Natomiast z drugiej wypowiedzi, nawet jeżeli Figlerowicz ten zakres przerysował, możemy wywnioskować, że będą tam m.in. genomy słowiańskie.

    November 18, 2021 at 7:18 AM

    Polubienie

    • @ambron
     Figlerowicz poza stwierdzeniem oczywistej oczywistości o manipulacji narracji historycznej i naukowej, stwierdził kilka bardzo dziwnych rzeczy, np. 01:01:05 Yamna / Yamnaya = Armenia i Iran, itp.

     Opisałem dokładniej to, co powiedział u siebie tu:

     300 Definicje powstawania języków PIE i Post-PIE wg SKRiBHa

     i w następnym komentarzu.

     Figlerowicz dużo i długo pływa po wierzchu (jak i z Piastami), ale to co powiedział na koniec, w dyskusji, no to już jest typowa nowomowa, patrz: Wszyscy jesteśmy podobni. Nie ma ras, ponieważ „rasa” to 25% różnic w genomie, a nie 3%…

     To samo twierdzi Reich, Harvard, Max Planck Institute, itd. Figlerowicz na jakiejś podstawie stwierdza, że „rasa” to zmienność genetyczna na poziomie 25%. Ciekawe, że:

     „Międzynarodowy zespół naukowców dokonał sekwencjonowania kodu genetycznego szympansa, naszego najbliższego żyjącego kuzyna, oraz porównał go z genomem człowieka. Porównanie wskazuje, że sekwencja DNA obu gatunków jest w 99 procentach identyczna”…

     Logicznie wynika z tego, że szympans i człowiek to jedna rasa… 🙂

     Davidski ma gdzieś Figlerowicza i to co on twierdzi, ale to jest wyraźny znak, skąd wieje wiatr i woda płynie… Wygląda na to, że Davidski chce jakoś swoimi „uroczymi” komentarzami sam zatrzymać to internacjonalistyczne ormiańsko-irańskie tsunami. Życzę mu powodzenia, ale jakoś tego nie widzę…

     Nie wiem, czy do Davidskiego to już dotarło, że stoi on obecnie przed punktem zwrotnym, jak kiedyś Dienekes i Carlos. Przewiduję, że wkrótce będzie musiał złożyć samokrytykę i odszczekać swoje logiczne twierdzenia, patrz Yamnaya =/= Armienia / Iran. Już jego koledzy po fachu mu to wyjaśnią lepiej niż ktokolwiek…

     No chyba, że będzie miał wielkie jaja i jakoś kiedyś udowodni, że wszyscy inni j.w. mylą się…

     Ja stawiam, że sądząc po jego dotychczasowym zachowaniu, w najlepszym wypadku czeka go niestety los tych dwóch, czyli ostracyzm i zapomnienie… No chyba, że wkrótce złoży tu samokrytykę i pokocha krętactwa, Armenię i Iran… hehehe

     …..

     Davidski, wyjaśniam, że nie życzę Ci tego chłopie. Życzę Ci zwycięstwa, ale wlazłeś między sierpy, młoty i kowadła i masz wyraźnie gdzieś tych, którzy myślą podobnie jak Ty i stoją po Twojej stronie… Tak, czy srak, będzie „zabawnie”…

     Polubienie

     • Myślę, że Davidski i tak nie puści tego komentarza, jak to robił już wcześniej. Jest pewno zbyt pikantny wg niego ocen. Zamiast za to, pewno zwyczajnie zbanuje Mię, jak to robił już z innymi i tyle będzie mojego szamotania się tam.

      Ambron, to chyba S.A…

      Polubienie

      • Jednak puścił póki co November 19, 2021 at 7:06 AM.

       EastPole said…
       @SKRiBHa
       Figlerowicz doesn’t have a clue what he is talking about. It is a waste of time listening to him. Here Volker Heyd says clearly that the origin of CWC is not from Yamnaya:


       November 19, 2021 at 12:26 PM

       Blogger Davidski said…
       I can’t watch that right now. What does Heyd say exactly?
       November 19, 2021 at 1:16 PM

       Polubienie

       • @EastPole

        (…) Figlerowicz doesn’t have a clue what he is talking about. It is a waste of time listening to him. (…)

        Figlerowicz ‘swims and dims’, but he knows well where the wind of change is blowing from and likes to warm up in the warmth of international grants.

        Now at least you know why reading the DNA of the Piasts has been going on and on since 2017, and will continue for a very long time. In the end, it will turn out that Piast was the son of Barbarossa, or perhaps, a descendant of Bulan or another converted Turk… hehehe.

        (…) Here Volker Heyd says clearly that the origin of CWC is not from Yamnaya (…)

        Thanks for the data.

        Polubienie

     • ambron said…
      Skribha, nie oceniam prelekcji Figlerowicza w aż tak szerokim kontekście. Interesuje mnie głównie Polska przełomu antyku i średniowiecza. Oczywiście wiemy, że chodzi o odpowiedź na stare pytanie – czy Polacy są autochtonami polskiej ziemi, czy przybyli tu we wczesnym średniowieczu z Podnieprza? I chociaż mamy już badania archegenetyczne (antropometryczne i molekularne), wskazujące jednoznacznie na ciągłość biologiczną polskiej populacji pomiędzy okresem rzymskim a średniowieczem (Piontek, Dąbrowski, Juras, Lewandowska, Witas, Stolarek, Lorkiewicz), to jednak nadal czekamy na badanie zespołu Figlerowicza, które ma niejako postawić kropkę nad i.

      A na tę chwilę wszystkie wypowiedzi Figlerowicza, również ta wcześniejsza o miejscowej ludności, która jest w przewadze i która się zasadniczo nie zmienia, świadczą o tym, że również w badaniach zespołu Figlerowicza pojawi się ciągłość biologiczna populacji polskiej.

      Tak więc Polacy są autochtonami swojej ziemi przynajmniej od czasu CWC, a nie średniowiecznymi przybyszami z Podnieprza, którzy się rozmnożyli na pustce osadniczej, powstałej po rzekomej wyprowadzce wszystkich wcześniejszych mieszkańców ziem polskich. I to jest w tym wszystkim najważniejsze!
      November 20, 2021 at 12:13 AM

      Polubienie

      • @ambron
       Skribha, nie oceniam prelekcji Figlerowicza w aż tak szerokim kontekście. (…)

       Zauważyłem to. Puściłem tu ten film, ze względu na oczywiste pomyłki i typowe niedopowiedzenia, uproszczenia i manipulacje Figlerowicza, np. co do tzw. domieszek autosomalnych i związanych z tym zagadnień, patrz np. rzekome pochodzenia Yamna / Yamnaya od CHG, rzekomo z Armenii / Iranu, itp.

       Davidski, EastPole i niektórzy inni punktują to od dawna, ale jak widać logiczne argumenty nie docierają to do zbyt wielu, co niestety jest typowe. Masy ślepo podąża za tym, co wymyślają „naukowe autorytety”. Tyle że nikt z nich jakoś nie pamięta, że 7500 lat temu np. tzw. Morza Czarnego nie było, a było za to dużo mniejsze jezioro Czarne, patrz „Black Sea deluge hypothesis”, itp. i CHG mogło sobie buszować koło tego jeziora, a nie w delcie Wołgi, jak to wymyślił ostatnio Anthony…

       Mam nadzieję, że Davidski jednak napisze swoją wersję jak to z Yamna / Yamnaya i CHG było i zakończy te fantazje ormiańsko-irańskie. Nie można już tego bredzenia ani czytać, ani słuchać.

       (…) Interesuje mnie głównie Polska przełomu antyku i średniowiecza. Oczywiście wiemy, że chodzi o odpowiedź na stare pytanie – czy Polacy są autochtonami polskiej ziemi, czy przybyli tu we wczesnym średniowieczu z Podnieprza? (…)

       Jeśli ktoś jeszcze powyższego do tej pory nie był w stanie zrozumieć, no cóż, czarny złamany krzyż mu na drogę… Taplanie się w „logice” allo-allo jest zadaniem odpowiednim dla mendrcóf z UJ itp,.. i przedszkolaków. 🙂

       Wybacz, ale udowadnianie, że nie jest się wielbłądem i w kółko wywarzanie dawno szeroko otwartych drzwi jest nudne od bardzo dawna i nie interesuje mnie to zupełnie.

       Polubienie


       • Dlaczego nasze uniwersytety są na końcu rankingów?
        774,071 views Jan 10, 2019
        Nauka. To Lubię

        Nasze uniwersytety są w ogonie światowych rankingów. Co w nich nie działa? Na czym polega nasz problem? Temat jest wielowątkowy, ale w tym video dzielę się swoimi opiniami na ten temat.

        blackjohnny0
        Kończyłem polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim w 2011. Część wykładowców miała spore problemy z logiką i rozumieniem własnych definicji.

        Wanda Stasiak
        logika – jak wszystko w tym swiecie- zaczyna przejawiac swoja nienajlepsza kondycje intelektualna….

        Jędrzej Dudzicz
        Zgadzam się w 100% z filmem. Sam będąc studentem na politechnice, chcąc zacząć prowadzić badania i rozwijać projekty zostałem sprowadzony do poziomu nie wychylania się z szeregu.

        Polubienie


       • Pętla utraty intelektu #224
        65,872 viewsNov 12, 2021
        jaroslawgibas.com

        Mini-wykład o pętli utraty intelektu #224

        Katarzyna Kowalska
        Dziękuję za fantastyczny materiał. Dotarło do mnie dzięki badaniom naukowców dlaczego nam wszystkim coraz mniej się chce – permanentny stres i niepewność jutra. I jedyne co możemy zrobić to każdy musi zacząć swoją walkę z ‚lenistwem intelektualnym” samodzielnie, żadne odgórne zalecenia i slogany nic nie pomogą: typu uczcie się, skierowane do uczniów, czy studentów. Tylko, że nie każdy wysłucha Pana wykładu i i nie pozna tego mechanizmu.

        Polubienie

      • ambron said…
       Skribha, mnie z kolei nie zajmuje aż tak bardzo poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o kolebkę indoeuropejską. Bo czy ona leżała w Azji Środkowej, w stepach pontyjsko-kaspijskich czy w strefie leśno-stepowej, to są to na tyle odległe dzieje, że nie mają wpływu na poczucie tożsamości współczesnej
       Europy.

       Zdecydowanie mają natomiast taki wpływ teorie kossinnowsko-godłowskie, szeroko i agresywnie promowane w czasach swojej świetności przez ich twórców i popleczników. Oczywiście każdy, kto ma rozeznanie w aktualnym stanie badań z dyscyplin pomocniczych historii, takich jak językoznawstwo, archeologia, palinologia, antropologia fizyczna i genetyka, ten dobrze wie, że Polacy są autochtonami polskiej ziemi a nie średniowiecznymi migrantami z Podnieprza.

       Jak jednak widzimy po dyskusjach chociażby właśnie u Dawida czy na AG, w zbiorowej świadomości dnieprzańskie fantazje allochtonistów zdążyły się mocno utrwalić i silnie ugruntować. Tak więc wielu ludzi jest wciąż przekonanych, że Polacy przybyli do Polski w średniowieczu z Podnieprza i zasiedlili tutejszą pustkę osadniczą, powstałą na skutek emigracji wcześniejszej ludności.

       Kiedy więc tylko mam okazję, staram się prostować te głęboko zakorzenione poglądy, prezentując aktualny stan badań multidyscyplinarnych. I jak widzę, odnosi to skutek! Dlatego tak właśnie postrzegam sens prowadzenia dyskusji wokół tych zagadnień, czyli jako element edukacyjny.

       November 21, 2021 at 12:48 AM

       Polubienie

       • @ambron
        (…) Skribha, mnie z kolei nie zajmuje aż tak bardzo poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o kolebkę indoeuropejską. Bo czy ona leżała w Azji Środkowej, w stepach pontyjsko-kaspijskich czy w strefie leśno-stepowej, to są to na tyle odległe dzieje, że nie mają wpływu na poczucie tożsamości współczesnej Europy. (…)

        Dla mnie też nie ma to znaczenia, a szczególnie jeśli chodzi o powiązanie PIE i „tożsamości współczesnej Europy”. Problematyczne jest jednak dla mnie to, jak to i inne wynikające z tego zagadnienia są „badane”, patrz przekręcanie faktów zgodnie z tą, czy tamtą „właściwą narracją”.

        Bomhard w 2019 napisał swoją teorię o rzekomym podkładzie językowym kartwelskim / CHG w PIE, tyle, że CHG to Post-ANE, a ANE to Post-Gravettians, nie zapominając o oddzielnych Epigravettians, jak R1b z Villabruna, czyli Europa > Bajkał > Skałakaz > Europa > Góral > Załtaj > Zimalaje, itp.

        Nikt nie wie, kto od kogo co zapożyczał i nie potrafi tego udowodnić, ale i tak naukowcy wymyślają się niestworzone historyjki, patrz np. tzw. glottochronologia i datowanie języków, itp. Problemem jest powszechna wiara w nielogiczne brednie i brak chęci do porównywania faktów.

        (…) Zdecydowanie mają natomiast taki wpływ teorie kossinnowsko-godłowskie, szeroko i agresywnie promowane w czasach swojej świetności przez ich twórców i popleczników. (…)
        Jak jednak widzimy po dyskusjach chociażby właśnie u Dawida czy na AG, w zbiorowej świadomości dnieprzańskie fantazje allochtonistów zdążyły się mocno utrwalić i silnie ugruntować. (…)

        Wyznawcy powyższego, których nie będę z litości wymieniał, nie są zdolni do samodzielnego myślenia, więc nie można ich przekonać logicznymi dowodami i faktami. Nie mają wiedzy i argumentów. Umieją tylko wskazać na filmiki o Słowianach jeżdżących na dinozaurach.

        Jedno słowo zamyka całą dyskusję – CWC, a szczególnie Fatianovo (wschodnie CWC). O czym tu więcej gadać?

        (…) Kiedy więc tylko mam okazję, staram się prostować te głęboko zakorzenione poglądy, prezentując aktualny stan badań multidyscyplinarnych. I jak widzę, odnosi to skutek! Dlatego tak właśnie postrzegam sens prowadzenia dyskusji wokół tych zagadnień, czyli jako element edukacyjny. (…)

        Mam zupełnie inne spostrzeżenia. Beton pozostaje betonem, ponieważ ma w tym interes. Dowodów na to jest co niemiara, patrz powyżej i we wcześniejszych wpisach tu. Nikt z allo-allo nie zgodzi się na odrzucenia 19 wiecznych dogmatów, ponieważ zostaliby z ręką w przepełnionej pickelhaubie.

        Sławku, życzę Ci jednak powodzenia, w zwalczaniu powyższego. Na koniec mam dla Ciebie i dla innych taką zagadkę:

        Co było pierwsze dźwięczne S, czy wtórnie ubezdźwięcznione H, patrz ἕν, εἷς, ἕξ ἑπτά, ὀκτώ, ἑκατόν..? 🙂

        Polubienie

    • Blogger SKRiBHa said…
     @Dranoel Do I recognise you well? Is it not you who recently posted here a charming video about Slavs riding dinosaurs as an ‘argument’ against my evidence? If that is you, then you were supposed to ignore me… 🙂 LOL
     November 26, 2021 at 6:52 AM

     Polubienie

     • EastPole said…
      New talks by Anthony, Mallory etc:

      I have not listened to all of it because they seem to repeat old stories, and I am no longer interested in Western European or American theories. They have very limited knowledge about Eastern Europeans. I agree that we should combine genetics, archeology, linguistics and comparative mythology to get a better theory of PIE, but we should focus more on Eastern Europeans not Western Europeans or Anatolians. I am getting fantastic results just comparing Slavic, Vedic and Orphic mythologies. And it fits with genetics, archeology and linguistics quite well. I am waiting for Nitra paper for final proof.
      November 24, 2021 at 5:08 AM

      EastPole said…
      Here at 1:21:06 Anthony starts talking about CWC. According to him steppe people went to Poland but didn’t take steppe horses, and didn’t take steppe dogs. They took local horsed and local dogs adjusted to North European environment:

      According to Volker Heyd Yamnaya is not responsible for the transmission of steppe ancestry outside steppe. CWC is responsible and CWC is not descended from Yamnaya but comes from the forest steppe.

      Some R1a CWC tribes from Poland then moved East, and formed Sintashta-Petrovka culture; some moved South to Carpathian Basin and formed Otomani-Füzesabony culture. Trzciniec-Komarów culture was formed by those who stayed in Poland. I think following Sintashta-Petrovka, Trzciniec-Komarów, Otomani-Füzesabony culture and later were closely related. When Sintashta got DOM2 steppe horses they were spread to Poland and Hungary, and from there to Greece and Scandinavia:

      https://www.academia.edu/50042820/Chariots_and_Horses_in_the_Carpathian_Lands_During_the_Bronze_Age

      So this explains links between Slavic, Vedic and Orphic religions. And this root CWC religion from which Slavic, Vedic and Orphic religions originated was PIE religion. I don’t think we have any solid evidence for other PIE religions and I don’t think we know what the Yamnaya religion was.
      November 24, 2021 at 12:39 PM

      Blogger SKRiBHa said…
      @EastPole
      (…) I have not listened to all of it because they seem to repeat old stories, and I am no longer interested in Western European or American theories. They have very limited knowledge about Eastern Europeans. (…)

      100%. Anthony, Kristiansen, Reich and others have been only confirming the sad fact that modern progressive science has mocked logic since its foundation, see:


      Public Schools, the Fixation of Belief, and Social Control

      They will never admit they have been wrong. They will just keep smiling sheepishly…
      November 27, 2021 at 5:40 AM

      Polubienie

     • EastPole said…
      @MH_82
      „PIE emerged in east Central Europe , among European hunter gatherers in close contact with European farmers”

      Exactly. This is what I am thinking. The question is how much of PIE language and culture came from HG and how much from farmers.
      In Slavic religion and language, which are as close to PIE as you can get, because Slavs never left PIE homeland, there is an interesting duality, gods are androgynous, male and female (the same in Orphic and traces of it in Vedic), there are many words with different roots which mean the same etc.
      November 28, 2021 at 12:23 AM

      Blogger MH_82 said…
      @ Andrze

      ” PIE arose among Eastern European PASTORALISTS. WSH.””

      Those pastoralists were originally hunter-gatherers which lived in ‚hither eastern Europe’, Ukr HG, EHG types with 30-50% levels of WHG. In geopolitical & historiographical contexts, the region is often considered to be within east central Europe. Those HG had been moving about since the Ice Age, hunting animals & gathering flint for their tools. So they knew the region very well, moving from as far as northern Italy to Russia and/or vicerversa, although as the Holocene progressed, they had started becoming more regionalised and sedentary.

      From 6000 BC, new waves of HG moved toward the steppe/forest-steppe, although the preceding Mesolithic population remained in place. These included WHG-rich-er groups to the west, CHG from the south and WSHG from the East. These all contributed to a ”pre-Neolithicization” of the steppe. Whilst the latter two brought new ideas about flint tools and pottery, the WHG brought ideas, goods and domestic animals from north Balkan/ Carpathian farmers. Over the centuries, the initial exposure made some steppe HGs groups to evolve from episodically gaining cattle or goats as gifts for ceremonies and feasts, into something which they came to own, herd and exploit. This obviously imparted profound changes within these societies, as their social fabric fundamentally changed. This process was so beneficial to broader region that Meshoko groups started coming over the Caucasus mountains to gain access to the exchange networks. However, after 4500 bce some catastrophe caused a collapse of Varna. This re-oriented steppe dynamics, and one result appears to have been a genetic homogenization of steppe groups and a significant rise in EHG/ CHG from a GW perspective.

      Most people are aware of the lineages which expanded after 4000 bc from the steppe – I-L699, R1a-M417, R1b-M269, but perhaps not all are aware that their earliest haunts were probably in the region between Poland & Ukraine. Im neither Polish nor Ukrainian, but this is where there evidence is pointing
      November 28, 2021 at 2:37 AM

      Polubienie

     • EastPole said…
      @Genos Historia
      „You seem to be an Eastern European who hates America and thinks anytime an American has an opinion on anything they are being chauvinistic and don’t respect other perspectives.

      In other words, you’re ‚racist’ towards Americans.”

      America is a racist country, no doubt about it. You have inherited Germanic racism towards Slavic people. It is not only Germanic Americans who are racists, Black Americans are racists, Jewish Americans are racists, Indian Americans are racists. American culture is racist.

      I can give you many examples. I have seen many discussions about Hitler among Black Americans. They will tell you Hitler killed 3 mln Jews, 100000 Gypsies, 10000 homosexuals. They will never tell you that Germans killed 23 mln Slavic people, that WWII was against Slavic people, that Germans wanted our land, Poland, Ukraine, for Lebensraum, and wanted to exterminate Slavic people. Black Americans will not tell you that, because they don’t know it? They are not thought about it? Or maybe they are happy that Hitler killed 23 mln Slavs whom they consider white people. The same with Jewish people. Very ugly, racist “Polish jokes” or lies can be said in public by Jews, and nothing happens, everybody is happy.
      November 28, 2021 at 6:34 PM

      ambron said…
      The PIE theory as a WHG language has a clear mark in genetics. The most archaic Indo-European languages are the Balto-Slavic dialects. And the most characteristic genetic marker of the Balto-Slavs is a specific component of the WHG.
      November 29, 2021 at 12:09 AM

      Polubienie

  • Chodzi o to, co napisałem w podsumowaniu, czyli „zero ras”…

   A skąd Yamna, jako potomek ANE, a wcześniej Epigravettians i Gravetians, jako rozproszeni Łowcy Północy mieli języki? Myślisz, że im się bardzo słownictwo Żyłosi zmieniało przez 20,000 lat?

   Polubienie

  • Zwróć uwagę, że nikt nie gada już o haplo, ale o SNP, STR, itp jako wyznaczniku zmian w językach… hehehe

   Ciekawe jak im kamienie gadały, skoro je tak samo strugali. Allo-allo rozumieją mowę skorup Proto-Giermańskich. Ciekawe kiedy zrozumiejo mowę krzemiennych odłupków…

   Polubienie

 5. „Yamna / Yamnaya = Armenia i Iran,”

  Ale czy to prawda?
  Jak ty interpretujesz Yamna? mieszankę EHG ( dotychczasowy step) z CHG/IranN (przybysze z Iranu/BigArmenii )

  Czy ta mieszanka była miejscowa czy migrancka? Czy mówili miejscowym językiem czy migrantów?

  Co mówiła Gimbutas? Może uważała że tu powstał PIE jako miks językowy?

  Polubienie

  • Dzięki!

   https://www.nature.com/articles/s41586-021-04018-9

   The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes
   Pablo Librado, Naveed Khan, […]Ludovic Orlando
   Nature volume 598, pages 634–640 (2021)

   Abstract
   Domestication of horses fundamentally transformed long-range mobility and warfare1. However, modern domesticated breeds do not descend from the earliest domestic horse lineage associated with archaeological evidence of bridling, milking and corralling2,3,4 at Botai, Central Asia around 3500 BC3. Other longstanding candidate regions for horse domestication, such as Iberia5 and Anatolia6, have also recently been challenged. Thus, the genetic, geographic and temporal origins of modern domestic horses have remained unknown. Here we pinpoint the Western Eurasian steppes, especially the lower Volga-Don region, as the homeland of modern domestic horses. Furthermore, we map the population changes accompanying domestication from 273 ancient horse genomes. This reveals that modern domestic horses ultimately replaced almost all other local populations as they expanded rapidly across Eurasia from about 2000 BC, synchronously with equestrian material culture, including Sintashta spoke-wheeled chariots. We find that equestrianism involved strong selection for critical locomotor and behavioural adaptations at the GSDMC and ZFPM1 genes. Our results reject the commonly held association7 between horseback riding and the massive expansion of Yamnaya steppe pastoralists into Europe around 3000 BC8,9 driving the spread of Indo-European languages10. This contrasts with the scenario in Asia where Indo-Iranian languages, chariots and horses spread together, following the early second millennium BC Sintashta culture11,12.

   Polubienie

 6. Co myślisz o słowie „eduba” – szkoła?
  To jest Sumerian ale pytam ze względu na eduka, edukacje.

  W sumeryjskim to oznacza miejsce z tablicami.
  Więc łacina mogła to sobie przejąć i z edubato zrobić edukato.

  Gidubak – to coś jak wydłubek, ryjek czy ryjec. Coś czym żłobiono rowki na tablicach.

  Może Kadłubek by wiedział jak to się po polsku nazywa.

  W każdym razie sama duba oznacza tablicę.

  Co myślisz o tym że duke (eduk) jest z innego języka niz king(ksiąg)?

  Mam wrażenie że z edukacji przejęlismy tylko „uk” jak uczeń.

  Polubienie

   • Gdybym napisała że dubak występował w słowianskich manuskryptach, jako narzedzie do pisania, to od czego byś to wyprowadzał?
    Ja od tego samego rdzenia co dubanie w dubce.

    Ale już duba czy dubka jako tablica może być nie tylko czymś w czym się dłubie czy wycina rowki ale może być też dubka od materiału z którego pochodzi czyli w tym wypadku drewna dębowego. Deska dębowa, dębinka. Jeśli zapomniałes o dubie- dębie.

    I nie szukam związku słowianskich z sumerem.
    Szukam dla łaciny, czy albanskiego. W angielskim jest summer – lato.
    A Sumer – to południe.

    W przeciwieństwie do Subartu (Akkadian Šubartum/Subartum). Które oznacza północ. Co zresztą widać w podobienstwie Subartum i Subarctum.

    Zastanowiło mnie natomiast skąd Ugaryci zaczerpnęli pomysł opuszczania samogłosek. Asyryjskie Šubarri w języku Ugarit to Šbr.

    Albo to przypadek albo Ugaryci gdzieś zwąchali Czechów i/albo Słowaków.
    Bo nie ma drugiego takiego języka obywającego się bez samogłosek jak ich.
    Czy pamietasz to czeskie zdanie które kiedyś wkleiłam? Nie miało ani jednej samogłoski.
    Zapewne jednak Srb/Srbi nie ma nic ale to nic wspólnego z ugaryckim Šbr.

    Polubione przez 1 osoba

    • Taka zbitka głosek jest np. w słowie 4. W Tocharian języku – śtwar.
     Kiedyś szukałam i pamiętam, że tylko Słowacy mają podobnie. Co prawda nie tyle štyri, co štvrtok. Štvr i śtwar.

     Polubione przez 1 osoba

    • To kolejna postać z grupy „ciążyć”, „tężeć”, w polskim zachowana w niewielu słowach, z których bardziej znane to „duży”, „dążyć”, nie używana już „dęga” (pręga, listwa, sztaba, blizna) zastąpiona w jednym znaczeniu „tęczą”. W domniemanym PIE oznaczająca głównie pchanie/ciągnięcie/prowadzenie, stąd edukacja (ex ductio) to dosłownie wyprowadzenie.

     Polubione przez 1 osoba

     • To ciekawe, ale na rdzeniach to S się zna znakomicie.
      Dukt i dążyć pasują.

      Ja raczej takie bardziej identyczne podobienstwa zauważam.
      Jak to powyżej, sumeryjska duba i rosyjski dub.

      I kiedyś tu też przedstawiałam (z Old European culture) sumeryjski grzebień, grabie – zubi i rosyjskie zuby – zęby.
      Niby inne znaczenie ale kto widział bezzębny grzebien.

      Więc cholera wie czy sumeryjska tabliczka do pisania – duba nie była z dubu.
      W koncu jest propozycja że litera – bukwa ma etymologię z buku.
      A co ma drzewo do litery?

      Ponieważ kiedyś tam nie udało mi się zetymologizować nauki w sposób zadowalający, to teraz zaproponuję etymologię angielską.

      Dąb – oak – Middle English ook
      na (on) + uka (ook) = Nauka

      Jeszcze jest szkoła – scuola, escola w połacinie.
      I dąb – Latin: aesculus, Portuguese: ésculo.
      https://en.wiktionary.org/wiki/aesculus

      No i co?

      Polubione przez 1 osoba

      • Niestety nie znam żadnej pewnej etymologii dębu, jedyne co wiadomo to, że nie była to nazwa własna gatunku, a utworzona od funkcji czy czynności zastępcza nazwa opisowa. Dąbrowa to pierwotnie były zarośla niekoniecznie dębowe. Najbardziej prawdopodobna jest ta https://en.wiktionary.org/wiki/timber

       Ciekawe są bałtyckie formy ąžuolas, ozols wskazujące, że nazwa dębu mogła brzmieć coś jak ągoł.

       Jakiś czas temu jeden z piszących w sieci powiązał uczenie z oczami i mnie to przekonuje.

       Polubione przez 1 osoba

       • (…) Ciekawe są bałtyckie formy ąžuolas, ozols wskazujące, że nazwa dębu mogła brzmieć coś jak ągoł. (…)

        A Mię to pachnie obocznie gołym żołędziem schnącym z żalu na gałęzi…

        https://en.wiktionary.org/wiki/%C4%85%C5%BEuolas

        From dialectal áižuols, from *aiǵ-ōl, from Proto-Indo-European *h₂eyǵ- (“oak”). The standard form and all other variants are secondary.[1]

        Przy okazji dębu i źródłosłowu dla słowa Timber:

        https://en.wiktionary.org/wiki/timber

        From Middle English tymber, from Old English timber, from Proto-Germanic *timrą, from Proto-Indo-European *dem- (“build, house”) (see Proto-Indo-European *dṓm). Cognates include Dutch timmer, Old High German zimbar (German Zimmer), Norwegian tømmer, Old Norse timbr, Gothic 𐍄𐌹𐌼𐍂𐌾𐌰𐌽 (timrjan, “to build”), Latin domus and Ancient Greek δόμος (dómos).

        https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

        From Proto-Indo-European *dṓm. Cognates include Latin domus, Sanskrit दम (dáma), Russian дом (dom), and Old Armenian տուն (tun).

        Ponownie twierdzę, że postać Dom / DoM, Dym / DyM jest starsza niż DaMa, patrz CWC i tzw. prawo Brugmana…

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%E1%B9%93m

        Reconstruction:Proto-Indo-European/dṓm

        Proto-Indo-European
        Etymology
        From *dem- (“to build”).

        Noun
        *dṓm f[1]

        home
        house

        Declension
        Athematic, acrostatic
        singular dual plural
        nominative *dṓm *dómh₁(e) *dómes
        vocative *dóm *dómh₁(e) *dómes
        accusative *dṓm *dómh₁(e) *dómm̥s
        genitive *déms *? *démoHom
        ablative *déms *? *démmos
        dative *démey *? *démmos
        locative *dém, *démi *? *démsu
        instrumental *démh₁ *? *démbʰi

        Derived terms
        *déms pótis
        *dom-u-s (with thematisation)
        Proto-Balto-Slavic: *damús (see there for further descendants)
        *dom-o-s (with thematisation)
        Proto-Hellenic: *dómos
        Ancient Greek: δόμος (dómos)
        Proto-Indo-Iranian: *dámas
        Proto-Indo-Aryan: *dámas
        Sanskrit: दम (dáma)
        Proto-Italic: *domos
        Latin: domus (see there for further descendants)
        *dōm-o-s (vṛddhi-derivative)
        Proto-Celtic: *dāmos
        Proto-Brythonic: *dọβ̃ (see there for further descendants)
        ⇒ Proto-Celtic: *dāmā
        Old Irish: dám (see there for further descendants)

        Descendants
        Armenian:
        Old Armenian: տուն (tun)
        Old Armenian: տանուտէր (tanutēr)
        Proto-Hellenic: *dṓn
        Ancient Greek: δῶ (dô)
        Proto-Indo-Iranian: *dám
        Proto-Indo-Aryan: *dám
        Sanskrit: दम् (dám)
        Proto-Iranian: *dám
        Avestan: 𐬛𐬄𐬨‎ (dąm)
        Northern Kurdish: bindav (“basement”) (derived from bin ground, foundation + dav)

        References
        ^ Ringe, Donald (2006) From Proto-Indo-European to Proto-Germanic (A Linguistic History of English; 1)‎[1], Oxford: Oxford University Press, →ISBN

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/dam%C3%BAs

        Reconstruction:Proto-Balto-Slavic/damús

        Proto-Balto-Slavic
        Etymology
        From Proto-Indo-European *dom-u-s, from Proto-Indo-European *dṓm (“home; house”).

        Noun
        *damús m[1][2]

        house

        Inflection
        Declension of damús (u-stem, mobile accent)
        Singular Dual Plural
        Nominative damús *dámūˀ *dámawes
        Accusative *dámun *dámūˀ *dámū(ˀ)ns
        Genitive *damáus *damawáu *damawṓn
        Locative *damḗuˀ *damawáu *damúšu
        Dative *damáwei *damúmā(ˀ) *damúmas
        Instrumental *dámūˀ (early forms) *damúmāˀ *damúmīˀs
        Vocative *damáu *dámūˀ *dámawes

        Descendants
        Lithuanian: apì-dėmė (landplot between two homesteads)
        Old Prussian: dimstis
        Proto-Slavic: *dȍmъ (see there for further descendants)

        References
        ^ Derksen, Rick (2008), “dȏmъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 113: “BSl. domus”
        ^ Nikolajev, S. L. (2012), “Vostočnoslavjanskije refleksy akcentnoj paradigmy d i indojevropejskije sootvetstvija slavjanskim akcentnym tipam suščestvitelʹnyx mužskovo roda s o- i u-osnovami”, in Karpato-balkanskij dialektnyj landšaft: Jazyk i kulʹtura‎[1] (in Russian), volume 2, Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, page 93: “dȏmъ”

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/dom%D1%8A

        Reconstruction:Proto-Slavic/domъ

        Proto-Slavic
        Etymology
        From Proto-Balto-Slavic *damús (“house”).

        Noun
        *dȍmъ m[1][2]

        house, home

        Declension
        Declension of dȍmъ (u-stem, accent paradigm c)
        Singular Dual Plural
        Nominative *dȍmъ *dȍmy *dȍmove
        Accusative *dȍmъ *dȍmy *dȍmy
        Genitive *dȍmu *domovù *domòvъ
        Locative *domú *domovù *dȍmъxъ
        Dative *dȍmovi *domъmà *dȍmъmъ
        Instrumental *dȍmъmь *domъmà *domъmì
        Vocative *domu *dȍmy *dȍmove

        Related terms
        *domovъ (“domestic”)
        *domovitъ (“pertaining to a household”)
        *podomъkъ

        Descendants
        East Slavic:
        Old East Slavic: домъ (domŭ)
        Belarusian: дом (dom)
        Russian: дом (dom)
        Rusyn: дом (dom)
        Ukrainian: дім (dim)
        South Slavic:
        Old Church Slavonic:
        Cyrillic: домъ (domŭ)
        Glagolitic: ⰴⱁⰿⱏ (domŭ)
        Bulgarian: дом (dom)
        Macedonian: дом (dom)
        Serbo-Croatian:
        Cyrillic: до̑м
        Latin: dȏm
        Slovene: dọ̑m (tonal orthography)
        West Slavic:
        Old Czech: dóm
        Czech: dům
        Kashubian: dóm
        Polabian: düm
        Polish: dom, dóm (dialectal)
        Silesian: dům
        Slovak: dom
        Sorbian:
        Lower Sorbian: dom
        Upper Sorbian: dom

        References
        ^ Derksen, Rick (2008), “dȏmъ”, in Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 113: “m. u (c) ‘house’”
        ^ Olander, Thomas (2001), “domъ domu”, in Common Slavic accentological word list, Copenhagen: Editiones Olander: “c (SA 84, 177; PR 137; RPT 84, 86)”

        Polubienie

        • https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/dem-

         Reconstruction:Proto-Indo-European/dem-

         Proto-Indo-European
         Root
         *dem-[1]

         to build (up)
         to arrange, to put together

         Derived terms
         Terms derived from the Proto-Indo-European root *dem-
         *dém(h₁)-e-ti (thematic root present)
         Proto-Germanic: *temaną (“to fit, suit”)[2]
         Hellenic:[3][4]
         Ancient Greek: δέμω (démō)
         Mycenaean Greek: 𐀆𐀕𐀃𐀳 (de-me-o-te)
         *dṓm (“house”)
         *dom-éh₂ (“construction”)
         Ancient Greek: δομή (domḗ)
         Greek: δομή (domí)
         *dém-ti-s ~ *dm̥-téy-s[5]
         Proto-Germanic: *tumþiz (“agreement”) (see there for further descendants)
         *dem-ro-[6]
         Proto-Germanic: *timrą (“building, timber”) (see there for further descendants)
         *dm̥-n-yós
         Proto-Celtic: *damnyos (“material, substance”) (see there for further descendants)
         (possibly) *dm̥-pedis[7][8]
         Proto-Germanic: *tumftiz (“foundation (of a building)”) (unless the same as *tumþiz above)
         *dḿ̥-pedom[9][10] (see *ped-)
         Proto-Hellenic: *də́pedon
         Ancient Greek: δάπεδον (dápedon, “floor”)
         Greek: δάπεδο (dápedo)
         Unsorted formations:
         Proto-Hellenic: [Term?]
         Ancient Greek: δέμας (démas)
         Proto-Hellenic: [Term?]
         Ancient Greek: δῶμα (dôma, “house; room, hall”)
         →? Albanian: dhomë (“room, chamber”)
         Hieroglyphic Luwian: [script needed] (ta+mi-ha)[3]

         References
         ^ De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7)‎[1], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
         ^ Kroonen, Guus (2013), “teman-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 513
         Beekes, Robert S. P. (2010), “δέμω”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 314–315
         ^ Beekes, Robert S.P. (1969) The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek. The Hague–Paris: Mouton, page 291
         ^ Kroonen, Guus (2013), “tumþi-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 526
         ^ Kroonen, Guus (2013), “timbra-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, page 517
         ^ Kroonen, Guus (2013), “tumfeti-”, in Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 525–526
         ^ Orel, Vladimir (2003), “*tum-f(e)tiz”, in A Handbook of Germanic Etymology, Leiden: Brill, →ISBN, page 412
         ^ Mallory, J. P.; Adams, D. Q., editors (1997) Encyclopedia of Indo-European culture, London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, page 206
         ^ Beekes, Robert S. P. (2010), “δάπεδον”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 302–303

         Polubienie

       • Napisałeś, że duży, dążyć, dęga są z jednego rdzenia. Jeśli dobrzi zrozumiałam.
        ąžuolas może ma coś z dążyć.
        Duży w lesie.
        Trochę naciągam ale ąż i dąż i wąż mają taką samą fonetykę.

        „Jakiś czas temu jeden z piszących w sieci powiązał uczenie z oczami i mnie to przekonuje.”
        A co napisał?
        Ja bym wiązała najpierw z „łucz”, jak łuczyna, łuczywo. Ów łucz oznaczał światło.

        W słowniku polszczyzny XVI wieku jest:
        łuczyć – a) Zmierzać dążyć do czegoś, chcieć coś osiągnąć (9)
        • b) Osiągnąć coś, dojść do czegoś myślą, poznać coś (11)
        Oświata inaczej.

        Polubione przez 1 osoba

        • Mamy jeszcze słowo dębić – obecnie w znaczeniu pozyskiwać, stawiać.
         Ja widzę dwa odrębne słowa: dąb, którego odpowiednikiem jest ang. timber
         oraz nie istniejącą już w polskim nazwę, której odpowiednikiem byłby ang. oak.
         Ta nazwa jak zauważył Skryba, mogła by być powiązana z żołędziem ąGŁ/ŻoŁ.

         Polubione przez 1 osoba

        • „A co napisał?”
         coś w stylu, że słyszy się uszami (słuch = z uszu), a óczy – oczami (nauka = na oczy)
         „ąžuolas może ma coś z dążyć”
         wątpię, ale kto wie…
         ja tylko zauważyłem, że edukacja to wydążanie

         Polubione przez 1 osoba

        • „łuczyć – a) Zmierzać dążyć do czegoś, chcieć coś osiągnąć”, to jest znaczenie w przenośni.
         Łuczyć znaczy trafiać, patrz ros. połuczit, dostać. Nie wiem czy ma coś wspólnego z łuczywem.

         Polubione przez 1 osoba

       • https://pl.wiktionary.org/wiki/d%C4%85b

        https://en.wiktionary.org/wiki/d%C4%85b

        From Proto-Slavic *dǫbъ, from Proto-Indo-European *dʰónu.

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%C7%ABb%D1%8A

        Reconstruction:Proto-Slavic/dǫbъ

        Based on comparison between the adjective form *dǫbrъ and Proto-Germanic *timrą (“timber”), Lithuanian dum̃blas (“swamp”), it appears that the etymon descends from a Caland’s root (probably Proto-Indo-European *dem- (“to build”)). The exact etymology, however, is uncertain. The etymon is attested both as an o-stem and as a u-stem, but per Vasmer, the original more likely was u-stem.

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/d%C7%ABbrava

        Reconstruction:Proto-Slavic/dǫbrava

        Most likely containing *dǫ̑bъ (“oak”) via a *-rъ adjective *dǫbrъ. For the semantic development from “oak” to “forest”, compare Ottoman Turkish میشه‎ (meşe) which developed just in the reverse direction from “forest” to “oak” in about half a millennium, however the suffix is uncertain and the derivation of the word for the oak too.

        …..

        Dąb dobrze dobrem pachnie…

        https://pl.wiktionary.org/wiki/dobry

        prasł. *dobrъ (dokładny odpowiednik łac. faber → rzemieślnik), być może z praindoeur. *dʰabʰ-ro-s → dobrany, odpowiedni, stosowny, od pierwiastka praindoeur. *dʰabʰ- → dopasowywać[4]

        https://en.wiktionary.org/wiki/dobry#Polish

        From Proto-Slavic *dobrъ

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/dobr%D1%8A

        Reconstruction:Proto-Slavic/dobrъ

        From Proto-Balto-Slavic *dabras, from Proto-Indo-European *dʰh₂ebʰ-ro-s, from *dʰh₂ebʰ- (“to fashion, fit”). Morphologically formed as *dòbъ +‎ *-rъ.
        Cognate with Latin faber, Proto-Germanic *dapraz.

        https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/dob%D1%8A

        Reconstruction:Proto-Slavic/dobъ

        From Proto-Balto-Slavic *dabas, from Proto-Indo-European *dʰh₂ebʰ-o-s, from *dʰh₂ebʰ- (“to model, to fashion”). Cognate with Latvian daba (“nature”), Lithuanian dabà (“habit, characteristic”).

        …..

        I co, pozamiatane, co? 🙂

        Polubienie

        • Dąb Portuguese: ésculo
         Żołądź Bask- ezkurra

         Dąb litewski – ąžuolas
         Żołądź japonski – donguri

         Pamiętaj że l =r.
         I g zamienia się w ż.

         Podoba mi się “d” na początku żołędzia u Japonczyków.
         Dużylas, dążylas albo darzlas jak darzbór.
         Dar z boru. Dąbro.

         Polubione przez 1 osoba

 7. SKRiBHa said…
  @All

  As I understand the problem, there are two mutually exclusive opinions regarding Y/Mt/a DNA analised from samples taken from ancient and present human populations:

  1. IRAN > ARMIENIA > CAUCASUS >EASTERN EUROPEAN STEPPE
   This option is advocated by official modern progressive science represented by e.g .: ‚David Reich, Nick Patterson, Iosif Lazaridis, David Anthony, Wolfgang Haak, Johannes Krause and colleagues’.
  2. EASTERN EUROPEAN STEPPE > CAUCASUS > ARMIENIA > IRAN
   This option is supported by Davidski and data …

  Is it possible to collate and compare here the evidence supporting both these options, such as the name and DNA of the sample and the paper where it was described and analysed?

  December 4, 2021 at 3:51 AM

  Polubienie

  • Przeciez jedni i drudzy maja racje. Nic się nie wyklucza.
   Tak wynika z genetyki.

   Jedyne czego genetyka nie może powiedzieć to język jakim mówiono.
   Hahaha.

   Polubienie

   • Nie możesz zaprzeczyć migracji na step jakiś ludzi z południa, którzy przyniesli nadmiar CHG/IranN.
    Wynika to z próbek starszych ze stepu które były EHG.
    Znajdowana wczesniej domieszka CHG/IranN była np. w Khwalinsku malutka i bardzo malutka a trzecia próbka nie miała jej wcale.
    W Jamna domieszka CHG/IranN ok 50%.
    Więc jak wyjaśnisz to 50% CHG/IranN na stepie jak nie migracją z południa?

    Polubienie

     • Ale o co chodzi?
      Jeśli CHG = Iran N = Ganj Dareh = Indus/Harappa to pasuje to wymienionym wyżej panom do teorii iranskiej.
      A wejście IranN/CHG na step i następnie do Europy centralnej widzą jako late PIE.

      Polubienie

      • Moim zdaniem taka teoria mogła powstać, bo ma poparcie w genetyce.
       Nie dodałam Varny z jej metalurgią i bardzo bogatej w CHG/IranN.

       Teoria stepowa może być właściwa. Chociaż dla mnie jest niespójna.
       Pomijam propagandowe obrazki z blond jeźdźcami podbijającymi Europę ze stepu, podczas gdy ich bladość to coś jak u Czeczenów i żaden koń stepowy nie pojawił się w Europie. Ale faktem jest że geny ludzi jak Yamna dotarły do Europy.
       Tylko że najwięcej komponentu stepowego mają populacje nieIE.

       Dlatego napisałam, że genetyka niestety nie wyjaśnia kwestii lingwistycznych.

       Bo nie potrafi odpowiedzieć jakim językiem mówili w Jamna. A jakim w IranN.
       A jakim EHG ze stepu czy lasostepu.

       Polubienie

       • Nie czytałaś tego co jest zawarte w tym wpisie o Ganj Dereh, nieprawdaż? Tu przypomnienie niektórych prac, które tam zamieściłem:

        https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4977546/

        The genetics of an early Neolithic pastoralist from the Zagros, Iran
        M. Gallego-Llorente,a,1 S. Connell,2 E. R. Jones,1 D. C. Merrett,3 Y. Jeon,4,5 A. Eriksson,1,6 V. Siska,1 C. Gamba,2,7 C. Meiklejohn,8 R. Beyer,9 S. Jeon,4,5 Y. S. Cho,4,5 M. Hofreiter,10 J. Bhak,4 A. Manica,b,1,* and R. Pinhasic,2,*

        Sci Rep. 2016; 6: 31326.
        Published online 2016 Aug 9. doi: 10.1038/srep31326
        PMCID: PMC4977546
        PMID: 27502179

        Abstract

        The agricultural transition profoundly changed human societies. We sequenced and analysed the first genome (1.39x) of an early Neolithic woman from Ganj Dareh, in the Zagros Mountains of Iran, a site with early evidence for an economy based on goat herding, ca. 10,000 BP. We show that Western Iran was inhabited by a population genetically most similar to hunter-gatherers from the Caucasus, but distinct from the Neolithic Anatolian people who later brought food production into Europe. The inhabitants of Ganj Dareh made little direct genetic contribution to modern European populations, suggesting those of the Central Zagros were somewhat isolated from other populations of the Fertile Crescent. Runs of homozygosity are of a similar length to those from Neolithic farmers, and shorter than those of Caucasus and Western Hunter-Gatherers, suggesting that the inhabitants of Ganj Dareh did not undergo the large population bottleneck suffered by their northern neighbours. While some degree of cultural diffusion between Anatolia, Western Iran and other neighbouring regions is possible, the genetic dissimilarity between early Anatolian farmers and the inhabitants of Ganj Dareh supports a model in which Neolithic societies in these areas were distinct.

        Tłumaczenie na szybko tego, co najważniejsze, patrz:

        (…) wczesna neolityczka z Ganj Dareh, w górach Zagros w Iranie, miejsce z wczesnymi dowodami na gospodarkę opartą na wypasie kóz, ok. 10 000 BP. Pokazujemy, że zachodni Iran był zamieszkiwany przez ludność najbardziej zbliżoną genetycznie do łowców-zbieraczy z Kaukazu, ale różną od neolitycznych ludzi Anatolii, którzy później sprowadzili produkcję żywności do Europy. Mieszkańcy Ganj Dareh mieli niewielki bezpośredni wkład genetyczny w nowoczesne populacje europejskie, sugerując, że te z Central Zagros były nieco odizolowane od innych populacji Żyznego Półksiężyca. (…) Chociaż możliwy jest pewien stopień rozpowszechnienia kulturowego między Anatolią, Zachodnim Iranem i innymi sąsiadującymi regionami, genetyczna odmienność między wczesnymi anatolijskimi rolnikami a mieszkańcami Ganj Dareh wspiera model, w którym społeczeństwa neolityczne na tych obszarach były odrębne. (…)

        …..

        (…) Tu jest coś niecoś do przypomnienia o tym Skałkazie, patrz:

        https://skrbh.wordpress.com/2019/05/17/186-pra-poczatki-pra-slowianszczyzny-przyczynek-do-dyskusji-i-ustalenie-wstepnego-protokolu-rozbieznosci/#comment-12808

        https://indo-european.eu/2018/05/the-caucasus-a-genetic-and-cultural-barrier-yamna-dominated-by-r1b-m269-yamna-settlers-in-hungary-cluster-with-yamna/

        http://eurogenes.blogspot.com/search?q=Caucasus

        https://www.biorxiv.org/content/10.1101/322347v1

        The genetic prehistory of the Greater Caucasus

        Chuan-Chao Wang, Sabine Reinhold, Alexey Kalmykov, Antje Wissgott, Guido Brandt, Choongwon Jeong, Olivia Cheronet, Matthew Ferry, Eadaoin Harney, Denise Keating, Swapan Mallick, Nadin Rohland, Kristin Stewardson, Anatoly R. Kantorovich, Vladimir E. Maslov, Vladimira G. Petrenko, Vladimir R. Erlikh, Biaslan Ch. Atabiev, Rabadan G. Magomedov, Philipp L. Kohl, Kurt W. Alt, Sandra L. Pichler, Claudia Gerling, Harald Meller, Benik Vardanyan, Larisa Yeganyan, Alexey D. Rezepkin, Dirk Mariaschk, Natalia Berezina, Julia Gresky, Katharina Fuchs, Corina Knipper, Stephan Schiffels, Elena Balanovska, Oleg Balanovsky, Iain Mathieson, Thomas Higham, Yakov B. Berezin, Alexandra Buzhilova, Viktor Trifonov, Ron Pinhasi, Andrej B. Belinskiy, David Reich, Svend Hansen, Johannes Krause, Wolfgang Haak

        doi: https://doi.org/10.1101/322347

        Abstract

        Archaeogenetic studies have described the formation of Eurasian ‘steppe ancestry’ as a mixture of Eastern and Caucasus hunter-gatherers. However, it remains unclear when and where this ancestry arose and whether it was related to a horizon of cultural innovations in the 4th millennium BCE that subsequently facilitated the advance of pastoral societies likely linked to the dispersal of Indo-European languages. To address this, we generated genome-wide SNP data from 45 prehistoric individuals along a 3000-year temporal transect in the North Caucasus. We observe a genetic separation between the groups of the Caucasus and those of the adjacent steppe. The Caucasus groups are genetically similar to contemporaneous populations south of it, suggesting that – unlike today – the Caucasus acted as a bridge rather than an insurmountable barrier to human movement. The steppe groups from Yamnaya and subsequent pastoralist cultures show evidence for previously undetected farmer-related ancestry from different contact zones, while Steppe Maykop individuals harbour additional Upper Palaeolithic Siberian and Native American related ancestry.

        Tłumaczenie na szybko, patrz:

        Badania archeogenetyczne opisały powstawanie eurazjatyckiego „pochodzenia stepowego” jako mieszaniny łowców-zbieraczy na Wschodzie i Kaukazie. Jednak pozostaje niejasne, kiedy i gdzie powstało to pochodzenie i czy było ono związane z horyzontem innowacji kulturowych w IV tysiącleciu pne, które później ułatwiło rozwój społeczeństw pasterskich, prawdopodobnie związanych z rozproszeniem języków indoeuropejskich. Aby rozwiązać ten problem, wygenerowaliśmy dane SNP dla całego genomu z 45 prehistorycznych osobników na 3000-letnim transekcie czasowym na Kaukazie Północnym.

        Obserwujemy genetyczną separację między grupami Kaukazu i sąsiadujących stepów. Grupy Kaukazu są genetycznie podobne do współczesnych populacji na południe od niego, co sugeruje, że – w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów – Kaukaz działał raczej jako most niż bariera nie do pokonania dla ruchu ludzkiego. Grupy stepowe z Yamnaya i kolejne kultury pastoralistyczne wykazują dowody na wcześniej niewykryte pochodzenie związane z rolnikami z różnych stref kontaktowych, podczas gdy osobniki Step Maykop ukrywają dodatkowe pochodzenie związane z górnym paleolitem z Syberii i rdzennych Amerykanów.

        Polubienie

        • „Chociaż możliwy jest pewien stopień rozpowszechnienia kulturowego między Anatolią, Zachodnim Iranem i innymi sąsiadującymi regionami, genetyczna odmienność między wczesnymi anatolijskimi rolnikami a mieszkańcami Ganj Dareh wspiera model, w którym społeczeństwa neolityczne na tych obszarach były odrębne.”
         Ale ja to wszystko wiem.
         Dopiero Minojczycy byli EEF + CHG/IranN

         Czego nie rozumiem to tego że nie potrafisz przyznać że geny CHG/IranN pojawiły się na stepie w kulturze Jamna, w ilości (50% wobec lokalsów) sugerującej mass migration przez most kaukaski.

         Wyraź się jasno o co ci chodzi?

         Polubienie

        • Most skałkazki?! Jaja sobie robisz? Widzisz kolorki kropek na mapce i umiesz czytać to co podkreśliłem ze zrozumieniem? Raczej ni… 😦

         Patrz:

         (…) Obserwujemy genetyczną separację między grupami Kaukazu i sąsiadujących stepów.

         Grupy Kaukazu są genetycznie podobne do współczesnych populacji na południe od niego, co sugeruje, że – w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów – Kaukaz działał raczej jako most niż bariera nie do pokonania dla ruchu ludzkiego. (…)

         …..

         Most skałkazki działał na południe od Skałkazu (srakowate kropki), ale nie na stepie (kropki niebieskie)!!!

         Polubienie

  • Blogger SKRiBHa said…
   As I can see, no one is interested in any data exchange and proving anything related to the topic of this post, so I will post here two works that contradict each other:

   1.
   The genetics of an early Neolithic pastoralist from the Zagros, Iran
   M. Gallego-Llorente

   (…) We show that Western Iran was inhabited by a population genetically most similar to hunter-gatherers from the Caucasus, but distinct from the Neolithic Anatolian people who later brought food production into Europe. The inhabitants of Ganj Dareh made little direct genetic contribution to modern European populations, suggesting those of the Central Zagros were somewhat isolated from other populations of the Fertile Crescent. (…) While some degree of cultural diffusion between Anatolia, Western Iran and other neighbouring regions is possible, the genetic dissimilarity between early Anatolian farmers and the inhabitants of Ganj Dareh supports a model in which Neolithic societies in these areas were distinct. (…)

   2.
   The genetic structure of the world’s first farmers
   Iosif Lazaridis, Nick Patterson, David Reich

   (…) farmers related to those from Iran spread northward into the Eurasian steppe (…)

   I described it in 2019 here:

   187 Ganj Dareh, wątpliwy prapoczątek hodowli, rolnictwa i Pra-Słowiańszczyzny

   December 7, 2021 at 10:50 AM

   Polubienie

 8. Poza tym ja nie napisałam że uważam CHG/IranN za PIE.
  Tylko to że ten komponent w jakimś momencie historycznym był ekspansywny.
  I (chcesz czy nie) znalazł się na stepie.

  I 2 poza tym, teoria anatolijska nie wpadła póki co do kosza. Nadal ma swoich zwolenników.
  Nawet nasz Robek stoi w niej jedną nogą przypisując GAC język słowianski. Czyli jego zdaniem byliśmy Słowianami zanim jakieś stepy tu zawitały.
  No nie na 100% Anatolian, bo domieszka WHG coś tam wniosła zapewne.

  Polubienie

  • (…) Poza tym ja nie napisałam że uważam CHG/IranN za PIE. (…)

   A gdzie ja twierdzę powyższe?

   (…) Nawet nasz Robek stoi w niej jedną nogą przypisując GAC język słowianski. Czyli jego zdaniem byliśmy Słowianami zanim jakieś stepy tu zawitały. No nie na 100% Anatolian, bo domieszka WHG coś tam wniosła zapewne. (…)

   No cóż… Myślę, że Robert pogubił się w tym, co twierdzi, tak jak Carlos i dlatego jak inni nie napisze nigdy nic dokładnie w punktach… Wyszłoby wtedy jak na dłoni, gdzie sobie zmyśla co mu pasuje, patrz np. rzekome wadliwe pierwsze zesłowianienie (piszę to tak celowo) przez I2 jakichś tam Pra-Bałtów, itp.

   Polubienie

 9. S, ale podkreśliłeś ze zrozumieniem pół zdania.

  Most zacytowany jest z 2 części.
  „co sugeruje, że – w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów – Kaukaz działał raczej jako most niż bariera nie do pokonania dla ruchu ludzkiego”

  Fragment z tej pracy

  „The insight that the Caucasus mountains served not only as a corridor for the spread of CHG/Neolithic Iranian ancestry but also for later gene-flow from the south also has a bearing on the postulated homelands of Proto-Indo-European (PIE) languages and documented gene-flows that could have carried a consecutive spread of both across West Eurasia17, 64. Perceiving the Caucasus as an occasional bridge rather than a strict border during the Eneolithic and Bronze Age opens up the possibility of a homeland of PIE south of the Caucasus, which itself provides a parsimonious explanation for an early branching off of Anatolian languages. „

  Jak widzisz most z południa na północ i bariera w odwrotnym kierunku.

  Ha

  Polubienie

  • Jesteś daltonistą? Jeśli nie, no to załamujesz Mię, wiesz? Wiesz co to jest północny Skałkaz i jego granica?

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz_(region)

   (…) Północna granica tak rozumianego Kaukazu nie jest jednoznacznie ustalona. W geografii sowieckiej przyjmowano, że jest nią geograficzna granica Kaukazu – Obniżenie Kumsko-Manyckie. To jednak włącza w obręb Kaukazu równinne regiony zamieszkałe obecnie prawie wyłącznie przez ludność słowiańską, w szczególności Kubań, początkowo niemające pod względem kulturowym nic wspólnego z górami Kaukazu ale z biegiem czasu przejęto od ludności rdzennie kaukaskiej tradycyjne męskie ubranie oraz niektóre elementy kaukaskiej kultury muzycznej. Na pewno jednak do Kaukazu należą położone na północ od głównego grzbietu Kaukazu autonomiczne republiki górali kaukaskich. (…)

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Kumsko-Manyckie

   (…) Jedna z granic między Europą a Azją przebiega wzdłuż depresji Kuma-Manych. (…)

   …..

   (…) S, ale podkreśliłeś ze zrozumieniem pół zdania. (…)

   Proszzzz… Przeczytaj to w o l n i e j . . .

   (…) Obserwujemy genetyczną separację między grupami Kaukazu i sąsiadujących stepów.

   Grupy Kaukazu są genetycznie podobne do współczesnych populacji na południe od niego, co sugeruje, że – w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów – Kaukaz działał raczej jako most niż bariera nie do pokonania dla ruchu ludzkiego. (…)

   Polubienie

    • Ja starałam się wyjaśnić mój tok myślenia.

     Samara HG to starsza próbka niż Jamna Samara,tak?
     Samara HG jest EHG, tak?
     Samara Jamna jest EHG i CHG/IranN, tak?
     Więc wniosek że w międzyczasie była migracja genów CHG/IranN, tak?

     Polubienie

      • A co jak Po-ANE chodziło sobie do Lewantu od północy Skałkazu i od zachodu szerokimi brzegami jeziora Czarnego, tak jak Żyłosie? Po co mieli chodzić przez pustynie i góry od wschodu, pat z Załtaj, Zagros, itp? Na co by tam polowali, co by jedli, lód, skały i piasek?

       Zwróć uwagę, że R2 przyszło jakoś do Ganj Dareh z pewno z północy… Ok, ale na Skałkaz już nie dotarło, tylko poszło na południowy wschód do Pendżabu…

       https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R2

       Polubienie

    • Davidski said…
     @Open Genomes David Anthony recently claimed in a book that CHG migrated specifically from Iran into the steppe to eventually give rise to Khvalynsk and Yamnaya. There was a map in that book showing CHG all over Iran. Haha.
     December 5, 2021 at 11:08 PM

     Polubienie


 10. Śladem Celtów
  25,307 viewsDec 5, 2021
  PrzygodowaTV

  INSTAGRAM /PRZYGODOWATV
  FACEBOOK /PRZYGODOWATV

  Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka:

  Bartnik A., „Celtyckie pochówki dzików: z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich” Wieki Stare i Nowe”, T. 1 s. 10-23, 2009

  Bochnak T., Dzięgielewski K., „Od Wyciąża do Podłęża, czyli stan badań nad osadnictwem celtyckim w rejonie podkrakowskim w siedemdziesięciolecie archeologii nowochuckiej ” Materiały archeologiczne Nowej Huty, T. XXVI, 2020

  Bohr M., „Materiały do badań nad kulturą lateńską na Dolnym Śląsku ” Śląskie sprawozdania archeologiczne, T. 56, s. 79-99, 2014

  Rudnicki M., „Skarb złotych monet celtyckich z Gorzowa nad Przemszą” Wiadomości Numizmatyczne, R. LVII, z. 1-2, 2013

  Rudnicki M., „Starożytności pełczyskie. Zaskakujące wyniki badań archeologicznych w Pełczyskach, gm. Złota” Miejsca szczególne w archeologii zachodniomałopolskich wyżyn lessowych (materiały z konferencji), Działoszyce, S. 25-49, 2005

  Woźniak Z., „Problem istnienia celtyckiego Nemetonu na Ślęży” Przegląd Archeologiczny Vol. 52, s. 131-181, 2004

  Ilustracje wykorzystane w filmie pochodzą z powyższej literatury.

  Muzyka z której korzystałam w tym odcinku pochodzi ze strony: epidemicsound.com

  Do zobaczenia w kolejnym odcinku 🙂

  Polubienie


  • What is the Magnificent Royal Kurgan? | Ancient Architects
   32,928 viewsNov 27, 2021
   Ancient Architects

   When researching ancient history you often stumble upon images that really get your attention, and the Royal Kurgan of eastern Crimea is a truly breathtaking example of burial mound from the 4th century BC.

   It’s located in present-day Kerch, which developed out of the ancient Greek town of Panticapaeum, part of the Bosporan Kingdom, which was founded by the Milesians; Miletus being the ancient Greek city of western Anatolia.

   There are close to 200 burial mounds in and around Kerch and the Royal Kurgan is located around 5 km northeast of the town centre, a beautiful piece of history as well as a major tourist attraction for the town.

   Royal Kurgan is 20 metres high and the perimeter of the base is 250 metres. Watch this video to learn more about this incredible ancient structure and why the Royal Kurgan is a magnificent ancient wonder.

   All images are taken from Google Images and the below sources for educational purposes only. Please subscribe to Ancient Architects, Like the video and please leave a comment below.

   …..

   Koleś twierdzi, że pierwsze kurhany powstały około 6000 lat temu na Skałkazie… Co Mię zadziwia, że nikt, ale to zupełnie nikt nie jest w stanie odnieść się do twierdzeń Blagoje Govedarica, o tym, że pierwsze kurhany powstały na wschód od Łuku Karpat w kulturach Varna i Suvorovo…

   https://www.academia.edu/30815005/Conflict_or_Coexistence_Steppe_and_Agricultural_Societies_in_the_Early_Copper_Age_of_the_Northwest_Black_Sea_Area
   Conflict or Coexistence: Steppe and Agricultural Societies in the Early Copper Age of the Northwest Black Sea Area
   Blagoje Govedarica

   Polubienie

 11. S, czy obroża, obrożny ma coś wspólnego z Ambrose, Ambrož, Ambroży?
  Jak myślisz?
  Bo rzekomy nieśmiertelny pochodzić ma od greckiego brotos. /βroˈtos/ → /vroˈtos/ z Proto-Hellenic *mrətós.
  „Equivalent to ἀ- (a-, “not”) +‎ βροτός (brotós, “mortal”).“

  Czy to nie mogło być ἀβροτός, od obracania? No wiesz, ἀβροτ + ός.
  Tak jak i obroża.

  Polubienie

   • Pracy nie czytałam.

    Ale widać że Goyeta wyparł WHG z Włoch poza Hiszpanią.
    No w każdym razie z Francji.
    Ciekawy gość we Francji z domieszką EHG. Jeszcze nie wiem co to za próbka.
    Smuci mnie, że w Polsce 0 EHG.
    Ta polska próbka to chyba Krutynia. Na Mazurach.
    I te 3 elementy co u Polaka z mezolitu są w północnej Hiszpanii i na wyspach Brytyjskich, ale nie wiem nad jaką rzeką. Strzelam w Cruthin.
    Ogólnie to podobni byliśmy do Serbów. Z Iron Gates.
    Nadal mamy podobny język.
    Może to proto Słowianie?

    Nie wiem co sądzić o EHG. Najbardziej wschodni łowcy to Norwegowie i Ukraińcy koło Krymu.
    Trasa z Norwegii przez Gotlandie na Krym to czasy mezolitu, a nie Waregów czy Gotów.

    Polubione przez 1 osoba

    • (…) Nie wiem co sądzić o EHG. Najbardziej wschodni łowcy to Norwegowie i Ukraińcy koło Krymu. Trasa z Norwegii przez Gotlandie na Krym to czasy mezolitu, a nie Waregów czy Gotów. (…)

     To dlatego sprawdzam teorię pierwszych kurhanów, jako PIE i nie myślę i domieszkach. Masz opinię o pierwszych kurhanach, jako powiązanych z PIE?

     Polubienie

      • W pewnym sensie tá mapa mezolitycznych powiązań jest aktualna.
       Iron gates to pra Słowianie.
       Italskie od Puli przez Francję do WB.
       Najwięcej Goyet w okolicach Basków.
       EHG nie wygląda na Bałta. Może wschodni Słowianie to PraSłowianie z Irongates + ANE.

       Co do y -dna to tylko w Leonie jest wyższa frekwencja R1a w porównaniu z resztą Hiszpanii. I na mapie tá północna Hiszpania wyróżniała się od reszty już w mezolicie.

       Polubione przez 1 osoba

       • Mogę się mylić. I zieloni to nie Słowianie.
        Szkoda że nie ma anatolian HG. Stawiam, że byliby pół zieloni.

        Te dwie hiszpanskie próbki z zielonym elementem miały niebieskie oczy.

        Polubienie

        • Mię rozchodzi się o dane, które przedstawił Blagoje Govedarica…

         Powtórzę:

         Co Mię zadziwia, że nikt, ale to zupełnie nikt nie jest w stanie odnieść się do twierdzeń Blagoje Govedarica, o tym, że pierwsze kurhany powstały na wschód od Łuku Karpat w kulturach Varna i Suvorovo…

         https://www.academia.edu/30815005/Conflict_or_Coexistence_Steppe_and_Agricultural_Societies_in_the_Early_Copper_Age_of_the_Northwest_Black_Sea_Area
         Conflict or Coexistence: Steppe and Agricultural Societies in the Early Copper Age of the Northwest Black Sea Area
         Blagoje Govedarica

         Polubienie

        • Varna to są Bałkany.
         Myślę, że prasłowianski mógł być w IronGates.

         Kiedy powstały kurhany w Indiach?

         Govedarica ma ciekawe nazwisko. Goudaric brzmi jak kuzyn Viderica. Bardzo gocko.
         W zasadzie jeśli tzw. Goths to byli piastuni kuz, świń, krów, to profesja jak każda inna, jak kowale.
         I słowianska i turecka i germanska.

         Polubienie

        • Nic nie podważę bo nie znam się na archeologii.
         I mam w dupie kurhany.
         Skąd wiesz, że kurhany to IE?
         Może Kartwel, ANE, Ufy, turkish albo co.
         Varna to mix z CHG.

         Zdenerwowałeś mnie bo się czepiasz.
         Nie wiesz nawet że Varna to Bałkany.

         I przez ciebie zbiłam wazon.
         Super wazon w smieciach.
         Jestem wściekła.

         Sam sobie podważaj co chcesz.

         Polubienie

        • (…) Skąd wiesz, że kurhany to IE? (…)

         Ta założyłem.

         (…) Zdenerwowałeś mnie bo się czepiasz. Nie wiesz nawet że Varna to Bałkany. (…)

         ??? Ja siem czepiam i nie wiem j.w? Przykro mi z powodu Twych wazonu i pokaleczenia. Szczerze. Teraz masz i archeologię i genetykę w domu, a właściwie w koszu… Zdrowia.

         Polubienie

        • Bo ja jestem wrażliwa.

         I jak nie odpowiada się na pytanie kiedy Suvorovo zaczeło budować kurhany w Indiach to szlag mnie trafia.

         Polubienie

    • „Smuci mnie, że w Polsce 0 EHG.”
     A powinno weselić, gdyż to są Słowianie albo Prasłowianie jak ktoś woli, jeszcze bez domieszki bałtyjskiej, dlatego mają O EHG czyli 0 R1a jak się domyślam.
     Spójrz na Skandynawię, oni już mają EHG, to będzie migracja R1a L664, popatrz jak on dziwnie odstaje od reszty, wydziela się 6500 lat temu i nie ma kontaktu z pozostałymi, ma też niezakłóconą ciągłość współczesnych kładów od dzisiaj do 4500 lat wstecz, zwraca uwagę, że ten skraj Europy został później po raz drugi zasiedlony R1a Z284, która wygląda na młodszą migrację neolityczną.

     Spójrz na próbkę litewską, ona ma pomijalnie mało EHG, to też zgadza się z dotychczasowymi wynikami, że R1a weszło na Litwę w neolicie, niosąc te kłady, które żyją tam do dzisiaj.

     EHG ma swoje centrum w okolicy Permu, a ludy permskie zostały zeslawizowane całkiem niedawno, w XIX wieku, więc za źródło słowiańskości EHG nie może być używany.

     Próbka z Polski, patrząc gdzie ona jest wskazana, wygląda na znajdującą się miedzy Warszawą, Łodzią a Bydgoszczą. po lewej stronie Wisły.

     Polubione przez 1 osoba

     • (…) A powinno weselić, gdyż to są Słowianie albo Prasłowianie jak ktoś woli, jeszcze bez domieszki bałtyjskiej, dlatego mają O EHG czyli 0 R1a jak się domyślam. (…)

      Na Szczodre Gody puszczę 3 wpisy porządkujące pewne ważne sprawy, a po nich podsumuję wszystko, jak to obiecałem. Potem zamierzam znów wrócić do opisywania rdzeni. Od razu zaznaczę, że będę porównywał przede wszystkim postacie bałtyckie i germańskie, jako wtórne wobec postaci słowiańskich, nawet nie Pra-Słowiańskich. Wielu postaci bałtyckich zwyczajnie nie ma, więc czasem nie będzie wiele do porównania… Skupię się na D=/=T i Z”/Z/S/Dz=/=K/G/H/(c)H, ale też wykażę -W, w tzw. grece i L>R w j. indo-irańskich, itp.

      Nie zmieniam zdania, co do udowodnionej już na wielu przykładach wtórności j. bałtyckich, wobec j. zachodnio-słowiańskich, szczególnie j. polskiego. Zgadzam się, że to R1a Z93 wtórnie wytworzyło przekształcenia wynikające z tzw. prawo Brugmana, aczkolwiek Wiodący do Miodu, wskazuje że nic nie było takie proste, jakby mogło się wydawać…

      https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/nied%C5%BAwied%C5%BA
      https://pl.wiktionary.org/wiki/nied%C5%BAwied%C5%BA
      https://en.wiktionary.org/wiki/nied%C5%BAwied%C5%BA
      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/medv%C4%9Bd%D1%8C

      https://en.wiktionary.org/wiki/lokys
      https://en.wiktionary.org/wiki/l%C4%81cis#Latvian

      https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7
      https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h%E2%82%82%C5%95%CC%A5t%E1%B8%B1os

      Tłuc i Tłoczyć te oficjalne fyfody trza nam, Tląc i Tarzając się ze śmiechu!

      Polubienie

      • „Nie zmieniam zdania, co do udowodnionej już na wielu przykładach wtórności j. bałtyckich, wobec j. zachodnio-słowiańskich, szczególnie j. polskiego. ”

       Dobrze przemyśl sprawę, bo wychodzi, że pierwotny podział Słowian, był północ-południe, tak jak w tej pracy, od Litwy, Polski do Serbii, na wschód od Buga mamy ich (już jako Bałtów) jako WHG zmieszanych blisko po połowie z EHG i być może to jest właśnie już ten przypadek (10-14 tys lat temu), który dał słowiańskie wtórności i zniekształcenia w bałtyjskim.

       Sprawa póżniej wywróciła się do góry nogami, gdyż Serbia mogła przestać być słowiańska, po czym ponownie już w V wieku, stała się nią na powrót, ale przyszedł już język słowiański w zupełnie innej wersji niż ten sprzed 12000 lat.

       Natomiast Polska, schowana za Karpatami, utrzymała swój status słowiański pomimo napływu bałtyjskiego R1a ze wschodu 4500 lat temu, rozrosła się w k,łużyckiej do formy języka zachodniosłowiańskiego, po czym, w epoce żelaza albo wcześniej migrowała na wschód, (Wiatycze, Radymicze, Drewlanie) na tereny bałtyjskie.Język bałtyjski to język EHG, ale to EHG zmieszało się z WHG.
       Język słowiański to język WHG (tego z okolic Serbii, bo mamy różnorodne WHG jak piszą w tej pracy

       W międzyczasie źródło bałtyjskości, czyli Perm, zmieszało się z napływającymi ugrofinami i utraciło swój język, ale pozostał na całym obszarze, Moskwa, Białoruś, Ukraina, gdyż ugrofinowie migrowali drogą północną, ku Finlandii i Estoni oraz Karelii.

       Obecnie Karelia jak i Perm mówią po wschodniosłowiańsku, w wyniku wiadomo jakich zdarzeń historycznych w carskiej Rosji.

       Wyjątek stanowi Litwa, która jak widać w tej pracy, 10 tys lat temu była dokładnie taka jak Polska, ale nie było tam GAC, więc nie przetrwała słowiańskość, jednakże w późniejszym okresie, w odróżnieniu od Permu, oparła się ugrofinizacji.

       Polubienie

       • (…) Dobrze przemyśl sprawę, bo wychodzi, że pierwotny podział Słowian, był północ-południe, tak jak w tej pracy, od Litwy, Polski do Serbii, na wschód od Buga mamy ich (już jako Bałtów) jako WHG zmieszanych blisko po połowie z EHG i być może to jest właśnie już ten przypadek (10-14 tys lat temu), który dał słowiańskie wtórności i zniekształcenia w bałtyjskim. (…)

        Skoro twierdzisz inaczej, przedstaw w końcu na to jakieś dowody, najlepiej w punktach i w jakiejś logicznej kolejności…

        Nadmieniam, że ja w swoim dowodzeniu opieram się na pierwszych kurhanach i rdzeniach, a nie na jakichś nieokreślonych pojęciach, jak np. tzw. domieszki i ich nazwy,.. których np. umiejscowienie jest dla Mię wtórne. Geny nie przenoszą języka, robi to kultura i tradycja.

        Przy okazji… „słowiańskie wtórności i zniekształcenia w bałtyjskim”… Oj chyba ktoś tu ciągle nie rozumie, co udowadniam tu od dawna, patrz też powyżej… „udowodnionej już na wielu przykładach wtórności j. bałtyckich, wobec j. zachodnio-słowiańskich, szczególnie j. polskiego.” 😦

        Polubienie

  • Piszą, że San Teodoro był I2a2, tak jak wszystkie dotychczas GACki, współcześnie jest popularna w populacji serbskiej ale odnoszą to do I2 jako całości, twierdząc, że powstała tam podczas ostatniego zlodowacenia.
   To by się mniej więcej zgadzało, gdyż polskie GACki autosomalnie lądują gdzieś wśród Sardyczńczyków, przyjmijmy ogólnie na południu Europy.

   Łączy się z fenotypem słowiańskim:

   Siedzi bliżej południa w czasie zlodowacenia więc mają czarne włosy i ciemne oczy:


   http://humanphenotypes.net/PreSlavic.html

   Natomiast EHG, czyli R1a, siedziało w okolicy Permu, patrzę na mapę, a to jest szerokość geograficzna dla Finlandii, więc nie dziwne, że fenotyp ten to blondynka o jasnych oczach,

   Polubione przez 1 osoba

 12. I żeby nie było, że nie oszczegałem przed podstępnym allo-allo S.A. i innych jemu podobnych, patrz:

  ambron said…
  Matt, Arza, but we have to take the correction for the fact that the Slavs cultivated the cremation rite at that time. Thus, skeletal burials come only from acculturated individuals.
  December 23, 2021 at 12:54 AM

  Davidski said…
  Am I the only one not surprised that Polish-like people already existed during the Iron Age or even Bronze Age?

  You know, like if you mix a Proto-Slav with a Celt you might get something Polish-like in the modern sense.

  The challenge here is actually proving that a Polish-like population already existed back then and today’s Poles are an uninterrupted continuation of this phenomenon.

  Of course, anyone who knows basic Polish history and population genetics knows that this need not be the case.

  Moreover, if anyone wants to prove that the Slavic homeland was in Poland, then the sporadic appearance of people of apparently mixed Slavic and Celtic origin in Hungary isn’t exactly a smoking gun for that. Obviously, you’d need such samples to be from Poland.
  December 23, 2021 at 1:19 AM

  ambron said…
  David, nevertheless genetic and linguistic data allow to exclude the origin of the Slavs from Pripyat.
  December 23, 2021 at 1:33 AM

  …..

  Jeśli ktoś inny tego nie zrobi, no to zapytam naszego podstępnego przyjaciela, jak to z tymi danymi jest… Zobaczymy co napisze, ale sądząc po tym, co napisał nie zmienił się ani nic… 😦

  Polubienie

  • ambron said…
   Matt, do we have any genetic evidence that the Slavs come from Pripyat – a place indicated by some archaeologists, who also do not have archological evidence for it?

   However, we already have a whole lot of pre-medieval Slavic genomes from Central Europe, including several from Poland, with a large share of Balto-Slavic drift.
   December 23, 2021 at 7:24 AM

   Matt said…
   @ambron, as far as I know there isn’t anything genetically speaking to directly support the „Common Era expansion from Pripyat” idea. Indirectly, I also don’t think it’s the most promising place genetically speaking, given that the people to the north are likely to be Baltic or Uralic, while to the south are generally Scytho-Sarmatian. If the genotype lacks the Central / North Eurasian influences then it makes more sense I guess to assume more westerly origin than lack of geneflow. If a group looks like they are between the genetic groupings we find in the Baltic and Carpathians, thats probably most likely geographically? But nothing is totally implausible direct genetic data is needed for everywhere from Poland to Belarus from the 1000 BCE to 800 CE, if inhumations can be found.
   December 24, 2021 at 1:31 AM

   Polubienie


 13. Bronze Age Chariot Warriors | The Sintashta Culture
  62,844 viewsNov 21, 2021
  Dan Davis Author

  The people of the Sintashta culture were Bronze Age chariot warriors of the Northern steppes. A people who changed the world. Highly patriarchal and warlike, they were also bronze workers who built huge fortified settlements like Arkaim east of the Ural mountains. They invented the chariot and bred the best horses the world had ever seen. But where did they come from? And what happened to them? This is the story of the Sintashta culture.

  van Rensburgs Gesicht
  I like good maps, for that alone I like your videos. A special video on the chronological spread of the early IE cultures and their ore mining in the various mountains of Eurasia would be fascinating. It seems to have been a great motivator and technological advantage for them. A link between these maps and the invention of the blacksmith’s profession and his secret magic knowledge would be exciting. I have the main name for the mythical figure of the blacksmith in Proto-IE in my files as KAVE*:

  to pers. kaweh, kai kawous; Kurd. kawa; Latvian. dangaus calves; lit. kalvis; pruzz. cawx; Celt. gova-nonn, goib-niu; germ. wie-land (supposedly from wela = fight, nand = bold, daring); aengl. we-land ; pol. kowal; skr. kavi = „he who possesses the secret knowledge of magic”

  Polubienie


  • The First Horse Riders | Horse Domestication on the Eurasian Steppe
   491,488 viewsJul 6, 2021
   Dan Davis Author

   Who were the first horse riders in history? We know about horse domestication but knowing who were the first horsemen is more difficult.

   The idea of the Yamnaya Bronze Age horse warrior riding down a fleeing Neolithic farmer is a powerful image but is it true?

   Were the people of the Botai culture the first horsemen? Was it those of the Sredny Stog or perhaps the Khvalynsk culture? Or was it even the people of Bronze Age Mesopotamia?

   Well, there is a view that the first horse warriors did not emerge until the Iron Age. In this video we will explore both sides of the argument using the most up to date evidence available.

   Watch the follow up video based on new 2021 horse domestication studies here: https://youtu.be/dYw8NnQ1tpk

   Polubienie


  • The Origins of Mounted Warfare | Ancient History Documentary
   101,371 viewsNov 10, 2021
   Dan Davis Author

   Horses were domesticated on the Eurasian steppe thousands of years ago and were first used for their milk, meat, and hides.

   And at some point, people began riding them. But when were they first used in warfare? Where was mounted combat first practiced and who were the first people to perfect it?

   In this video we’re looking at the late Neolithic Yamnaya and Corded Ware cultures, the Bronze Age Sintashta and Andronovo cultures, and the Iron Age Assyrians, Scythians, Saka, and Cimmerians.

   This is the story of the first horse warriors.

   Polubienie


 14. Magnificent Mountain Kings | The Maykop Culture
  98,600 viewsMay 26, 2021
  Dan Davis Author

  The Maykop (or Maikop) Culture was a Bronze Age people of the Caucasus mountains who traded with the ancient civilization of Uruk Mesopotamia and the Yamnaya steppe herders. When the famous Maykop Chieftain’s kurgan was excavated in 1897 it was almost 11m high and more than 100m in diameter. Inside were astonishing treasures of gold, silver, arsenical bronze, and precious stones from distant lands.

  This ancient king of the northern mountains was wealthy beyond belief. His tunic had 68 golden lions and 19 golden bulls applied to its surface. He wore necklaces with 60 beads of turquoise, 1,272 beads of carnelian, and 122 golden beads. Under his skull was a diadem with five golden rosettes of five petals each on a band of gold pierced at the ends.

  How did this remote kingdom acquire such wealth? What did they eat, what weapons and tools did they use, and what language did they speak?

  Who were the mysterious people Soviet archeologists called the Steppe Maykop (or Steppe Maikop)?

  And how did the Maykop culture influence the Yamnaya culture to their north?

  Polubienie

 15. https://eurogenes.blogspot.com/2021/12/when-did-celtic-languages-arrive-in.html

  Thursday, December 23, 2021

  When did Celtic languages arrive in Britain?

  A new paper at Nature by Patterson et al. argues that Celtic languages spread into Britain during the Bronze Age rather than the Iron Age [LINK]. This argument is based on the observation that there was a large-scale shift in deep ancestry proportions in Britain during the Bronze Age.

  In particular, the ratio of Early European Farmer (EEF) ancestry increased significantly in what is now England during the Late Bronze Age (LBA). On the other hand, the English Iron Age was a much more stable period in this context.

  I don’t have any strong opinions about the spread of Celtic languages into Britain, and Patterson et al. might well be correct, but their argument is potentially flawed because:

  – significant population shifts need not result in any noticeable changes in ancient ancestry proportions

  – ancient ancestry proportions can shift without significant migrations from afar due to cryptic population substructures

  – large-scale population shifts need not result in langage shifts, especially if they’re gradual

  – small-scale population shifts can result in language shifts, especially if they’re sudden.

  Indeed, when I plot some of the key ancient samples from the paper in my ultra fine scale Principal Component Analyses (PCA) of Northern and Western Europe, it appears that it’s only the Early Iron Age (EIA) population from England that overlaps significantly with a roughly contemporaneous group from nearby Celtic-speaking continental Europe. The relevant PCA data are available here and here, respectively.
  (…)

  Polubienie

  • Ric Hern said…
   @ Andrzejewski You speak as if Bell Beaker people only existed in England. Just a reminder that Bell Beaker people were found as far East as Hungary and Poland. We know that they were found in the Unetice Culture and from areas where the Tumulus Culture originated, basically from the Elbe all the way to Spain and Ireland. So who can tell if they did not influence the Languages which originated in that massive area ? So if not directly from Bell Beaker Culture it could be from Cultures which grew out of them or people related to them….
   December 26, 2021 at 8:11 AM

   Ryan said…
   I’d just point out that because Celtic languages don’t follow a tree structure, there was probably at least 2 waves of Celtic into Britain/Ireland. What I mean by that is that the p/q Celtic distinction and the Insular/Continental Celtic dichotomies don’t line up with each other.
   January 1, 2022 at 11:04 PM

   Davidski said…
   It’s possible that there were a couple of different Celtic expansions into Britain.

   But the modern and ancient DNA that we already have can accommodate one or more expansions with the Celtic genetic signature basically being like Gallic warrior I27379.

   That’s because there’s that pulse of continental Celtic-like admixture into Early Iron Age England, and then also substructure within modern Ireland with some people (and thus probably populations) clearly of this type of origin.

   If so, this means that Bronze Age Britons and Irish didn’t speak Celtic, but it’s very likely that British Beakers didn’t speak Celtic either, so extending this problem to the Bronze Age isn’t a big deal IMHO.
   January 2, 2022 at 3:09 AM

   LivoniaG said…
   Wastrel said… „Bell Beakers probably arrived in Britain around 2,500BC, and the culture lasted here until around 1,800BC. Proto-Celtic, on the other hand, was spoken around 800BC, an entire millennium later. It’s not possible for Proto-Celtic to have been spoken SO much earlier… which means the Bell Beakers could not have been speaking Celtic (i.e. a language descended from Proto-Celtic).”

   Just checking the idea here. Ok if Proto-Celtic is descended from some earlier IE language, what language was that? Pre-Proto-Celtic? Is it possible that Bell Beaker types spoke Pre-Pre-Proto-Celtic?

   Unless the language went straight from PIE to Proto-Celtic, there must have been some intermediate language that would become Celtic. Is it possible that Bell Beakers spoke that intermediate language in Britain?

   Especially given that there is really not much evidence of any other IE or non-IE language in Britsh toponyms
   January 2, 2022 at 8:11 PM

   Polubienie

   • SKRiBHa said…
    I made a compilation of archaeological cultures related to Proto-Celtic and Proto-Germanic:

    Proto-Celtic = WGH + EHG

    La Tène culture (450 – 1 BCE)
    Hallstatt culture (1200 – 500 BC)
    The Urnfield culture (1300 – 750 BCE)
    Tumulus culture (1600 – 1200 BCE)
    Unetice culture (2300 – 1680 BCE)
    Bell Beaker culture (2800 – 1800 BCE)
    Corded Ware culture (2900 – 2350 BCE)
    Yamnaya culture (3300 – 2600 BCE)

    Proto-Germanic = WGH + EHG = SHG

    The Jastorf culture (750 – 1 BCE)
    The Nordic Bronze Age / Northern Bronze Age / Scandinavian Bronze Age (1750 – 500 BCE)
    The Battle Axe culture / Boat Axe culture (2800 – 2300 BCE)
    Corded Ware culture (2900 – 2350 BCE)
    The Pitted Ware culture (3500 – 2300 BCE)
    Funnelbeaker culture (4300 – 2800 BCE)
    The Ertebølle culture (5300 – 3950 BCE)
    The Kongemose culture (6000 – 5200 BCE)
    Maglemosian (9000 – 6000 BCE)
    Swiderian culture (11,000 – 8200 BCE)
    The Ahrensburg / Ahrensburgian culture (12,900 – 11,700 BP)
    The Magdalenian culture (17,000 – 12,000 BP)

    Before I write my conclusions from this data, first I ask: Is this data correct?
    January 4, 2022 at 9:50 AM

    Dranoel said…
    (…)
    @ SKRiBHa It probably won’t be that simple. The „core” or home region of some of these cultures may match, but people’s movements / migrations / influences etc. do not. For example, in the case of Germanic cultures you do not mention Unietice / Tumulus, and we can find a lot of works that show the connections and influences of these cultures with Northern Europe, or at least its southern part. It is known that Central Europe from the Bronze Age was the impetus for other regions
    (…)
    January 4, 2022 at 3:10 PM

    SKRiBHa said…
    @Dranoel

    Thank you for writing what you wrote.

    (…) It probably won’t be that simple. The „core” or home region of some of these cultures may match, but people’s movements / migrations / influences etc. do not. (…)

    Touche! Logically it had to be as you wrote, see a formation of Proto-(Italo)-Celtic but especially a formation of Proto-Germanic. 🙂

    It is nice that you no longer connect broken clay pots with individual peoples, languages and genes! I can see progress! Who knows, maybe eventually you too will start to see everywhere something more than just Proto-Germans or Turbo-Slavs riding dinosaurs. 🙂

    (…) For example, in the case of Germanic cultures you do not mention Unietice / Tumulus, and we can find a lot of works that show the connections and influences of these cultures with Northern Europe, or at least its southern part. It is known that Central Europe from the Bronze Age was the impetus for other regions (…)

    From the data I have looked at, there is no indication that Unetice and Tumulus cultures were directly responsible for the formation of Proto-Germanic. These cultures have been associated with the formation of Proto-Celtic.

    If they were allegedly related to the formation of Proto-Germanic, as you say, then this is logically evidence of an even greater creolization of Proto-Germanic compared to Proto-(Italo)-Celtic and PIE. This is indicated by distortions, see the so-called Germanic sound shifts, etc.

    Proto-Germanic has been derived directly from Jastorf culture, i.e. from Scandinavia, and not from Unetice and Tumulus culture, i.e. from Central Europe.

    ‘The Jastorf culture evolved out of the Nordic Bronze Age, through influence from the Hallstatt culture farther south.’

    You have to decide on something. Well, unless you are saying that Proto-Germanic was formed more or less simultaneously in southern Scandinavia and south of the Sudetes in Prague… 🙂

    January 6, 2022 at 3:07 AM

    Polubienie

   • weure said…
    @SKRiBHa 1600 BC is not 600 BC. And any idea were Hallstatt had it’s core?

    So nonsens: Tumulus influence (around 1600 BC) and the development of Germanic imo around Schleswig (Jastorf 600 BC>) don’t bite each other.
    January 6, 2022 at 12:42 PM

    Dranoel said…
    @ SKRiBHa
    Due to the lack of will and the lack of time, I will allow myself not to respond to these „minor irritations”.

    There is such a huge time difference between the cultures of Unetice and Tumulus and Jastorf that we cannot talk about them in a parallel way.

    In this forum, and even in this thread, it has been mentioned many times that we cannot assume that the whole culture was „mono-ethnic”. Some people from the unetice culture may have given rise to a proto-Celtic. But those who migrated influenced other cultures and left their genes there.

    Read a bit about Pommelte, then learn about the culture of the Elp and Sögel-Wohlde-Circle. Later, check out the Jastorf Cultural Sites. Connect the dots and start analyzing 🙂

    We know BB was present in Jutland. Probably these people assimilated and co-created other cultures in this place. We have Unetice in Central Germany, we have Pommelte. We have Tumulus influences and related cultures in Northern Germany and the Netherlands.

    In your opinion BB – Unetice – Tumulus are the „mother” cultures of the Celts. So the Netherlands, North Germany, Jutland are pre-Celtic areas? 🙂 OF COURSE NOT. But you can see the influence of people and cultures that gave rise to other groups elsewhere in Europe, such as the Celtic ones.

    @Woere has already written a lot about all of this. Ask him, ask for links to forums, where he explained everything with specific examples based on scientific materials.
    January 6, 2022 at 12:44 PM

    …..

    SKRiBHa said…
    @weure

    Thank you very much for what you wrote!

    (…) 1600 BC is not 600 BC. (…)

    Really? I thought it was just the opposite, i.e. 600 BCE is not 1600 BCE! Thank you for clarifying this!

    (…) And any idea were Hallstatt had it’s core? (…)

    Hmm, if you do not know it, (which I admit is odd) then instead of asking, maybe you’d better read something about it yourself, or take a look at a map, e.g. at this one:

    (…) So nonsens: Tumulus influence (around 1600 BC) and the development of Germanic imo around Schleswig (Jastorf 600 BC>) don’t bite each other. (…)

    It is rather logical that any influence would be difficult the other way around, see Jastorf (600 BCE) > Tumulus (1600 BCE).

    Now seriously. From what you wrote, I understand that you agree that:

    a. Proto-Celtic formed in Hallstatt culture (1200 – 500 BCE),
    b. Proto-Germenic formed in Jastorf culture (750 – 1 BCE).
    c. Proto-Germanic was formed by a mixing of the influences, traditions and languages of earlier peoples and cultures of Scandinavia, such as:

    Nordic Bronze Age / Northern Bronze Age / Scandinavian Bronze Age (1750 – 500 BCE), Battle Axe culture / Boat Axe culture (2800 – 2300 BCE),

    with peoples and cultures of Central Europe, such as:

    Hallstatt culture (1200 – 500 BCE), Urnfield culture (1300 – 750 BCE), Tumulus culture (1600 – 1200 BCE), Unetice culture (2300 – 1680 BCE), Bell Beaker culture (2800 – 1800 BCE).

    d. All of the aforementioned cultures and peoples were descended from Corded Ware culture (2900 – 2350 BCE) which itself logically had to be 100% Post-PIE…

    Thank you so much for help! All the best. 🙂
    January 7, 2022 at 2:16 PM

    SKRiBHa said…
    @Dranoel

    Again, I have to thank you very much for what you wrote! I admit that you surprise me positively, but I do not understand you a bit. First, you made a complete simpleton of yourself and urge everyone to ignore me, and then you start writing to me again and again, and now you have been helping me, probably unconsciously. You will probably regret it soon, but for now, it is nice, so keep going!

    (…) Due to the lack of will and the lack of time, I will allow myself not to respond to these „minor irritations”. (…)

    Do not be so shy! Feel free to do it. I do not know if you will be able to beat this cute Turbo-Slav riding dinosaur movie, but try your best. I bet you can do better. Try to do something even smarter!

    (…) In this forum, and even in this thread, it has been mentioned many times that we cannot assume that the whole culture was „mono-ethnic”. Some people from the unetice culture may have given rise to a proto-Celtic. But those who migrated influenced other cultures and left their genes there. (…)

    As I see it, with pain but, nevertheless, you admit that KoSSinna and all this „Siedlungsarchäologie” are a pile of Prussian crap. Bravo! Respect!

    (…) In your opinion BB – Unetice – Tumulus are the „mother” cultures of the Celts. (…)

    Where am I saying something like that? You manipulate absurdly again. I just put together the official data, i.e. cultures and their dating. It is not me, but other representatives of Prussian science like you, have linked Proto-Celtic to Hallstatt culture (1200 – 500 BCE), etc., and Proto-Germanic to Jastorf culture (750 – 1 BCE).

    (…) @Woere has already written a lot about all of this. (…)

    I have already replied ‚weure’. I hope you are digesting what I wrote there and do not choke on it because it would be a real pity…
    January 7, 2022 at 2:17 PM

    Polubienie

    • Dranoel said…
     Davidski

     If I understand correctly, Woere agrees with you that U106 left the Czech Republic in early Cwc. But why his version with the fact that later z156 followed a similar path is not correct? Has anyone made any analyzes to contradict this?

     @skribha

     haha: D like a man has hopes, but no – you are unreformable;) rudeness, vulgarity and knowledge from wikipedia – the worst combination. So you still have to ignore you. You irritate some, and entertain others. You are the clown of this blog 🙂 such a harmless monkey. That’s your charm.

     And those texts must have touched you a lot, since they keep you awake. Apparently there was a lot of truth in them 🙂 I am going to make breakfast and I wish you a nice day. Stay in your shit hut and wait for the return of the big lechia 🙂 turbo-slavs will save you!
     January 7, 2022 at 11:04 PM

     Davidski said…
     @Romulus It’s been obvious for a long time that Bell Beakers are derived from a western EEF-rich Corded Ware population. This was obvious even before it became clear that many Corded Ware populations were rich in L51. So I’m not sure why we’re even having this idiotic discussion now.
     January 7, 2022 at 11:13 PM

     Davidski said…
     @Dranoel I don’t focus too much on singleton samples or even specific lineages. I look at the big picture. The big picture shows that U106 moved west from the steppe with early Corded Ware, and it became established across much of Northwestern Europe during the Late Neolithic.

     So I’m not going to consider a Unetice singleton belonging to Z156 as the game changer, especially since there’s no evidence or logic behind any Unetice expansion into Northwestern Europe, and, in fact, there’s very convincing isotopic data showing the presence of Scandinavian migrants in Unetice.
     January 7, 2022 at 11:21 PM

     Davidski said…
     Early Corded Ware moved west via northwestern Ukraine. That’s why it’s different from Yamnaya in terms of both Y-haplogroups and autosomal ancestry.
     January 8, 2022 at 2:15 AM

     Davidski said…
     Corded Ware people used stone battle axes and they had 10-15% ancestry from Ukrainian foragers. They all came from the same place. The structure started happening after they settled across Northern and Central Europe.
     January 8, 2022 at 3:21 AM

     Davidski said…
     The earliest Corded Ware samples from the Baltic and Czechia (a mix of R1a and R1b) cluster together relative to Yamnaya. Even Ukrainian Yamnaya is somewhat more southeastern compared to them. New Yamnaya samples won’t change things much. Fatyanovo had flat graves, but Corded Ware in Germany and Poland, also rich in R1a, had kurgans.
     January 8, 2022 at 4:38 AM

     Copper Axe said…
     @Davidski You would know this better than I would, but isnt it the case that the Corded Ware sites in the Polish lowlands dont have burial mounds, which do show up southeast near the Carpathians? As far as I know those samples were R1b rather than R1a.

     It isnt just Fatyanovo but the entire Baltic Corded Ware, the Battle Axe culture, Corded Ware of Belarus and the middle Dnieper variant of Ukraine were pretty much all mainly or exclusively doing flat burials.

     Regarding the Corded Ware in Germany, you clearly had different groups with different traditions. I havent been able to come across archaeological descriptions of the sites the German Corded Ware samples were from, but I know that in some German Corded Ware groups flat burials were standard. Burial mounds are more of a single grave thing in Germany.

     Obviously its not as simple as „r1b=kurgan” and „r1a=flat grave” and I hope this isnt interpreted as R1b and R1a Corded Ware groups being unrelated, but it is an interesting pattern and I do wonder how this relates to the period when the Corded Ware and Yamnaya’s common ancestor lived.
     January 8, 2022 at 6:06 AM

     Davidski said…
     @Copper Axe There’s R1a in both the northern and southeast Polish Corded Ware.
     January 8, 2022 at 2:05 PM

     Davidski said…
     @Samuel Yes, the earliest Corded Ware people came from the same population, irrespective of their Y-DNA, and they were different from the Yamnaya people that we know. It’s still possible that they came from a very specific Yamnaya sub-type that hasn’t been sampled yet, but if so, I think the definition of Yamnaya needs to change, and only the classic, Z2103-rich should be called Yamnaya.
     January 8, 2022 at 2:18 PM

     Polubienie

  • Wastrel said…
   Just to pin down the Celtic question a little more… The problem is, not only is Celtic clearly late, but we can directly connect the exact sudden spread of Celtic languages – from Iberian Galicia to Anatolian Galatia and everywhere in between! – with archaeological, in the latter stages historical, and to at least some degree also genetic expansions at exactly the right time… out of central Europe. That is, the Hallstatt Culture. In fact, not only is Hallstatt in exactly the right place at exactly the right time, but their surviving art looks exactly like you’d expect early Celtic art to look. There can be arguments as to when in Hallstatt history to date Proto-Celtic exactly, and whether all culturally Hallstatt areas were already Celtic speaking, or some may have been sibling groups to the Celts, or just culturally-dominated neighbous, but fundamentally it’s pretty much impossible NOT to assume that the Celtic expansions, and Proto-Celtic, are very strongly related to the Hallstatt phenomenon.

   So if you want people living thousands of years earlier in Britain to be „pre-proto-Celtic” (the ancestors of the Celts), you need to assume that people migrated out of Britain, to Central Europe and what would eventually become Hallstatt. The problem THERE is that there seems to be no archaeological or genetic reason to assume this.

   Instead, there seems to be a very straightforward local development: Bell Beaker > Unetice > Tumulus > Urnfield > Hallstatt. There’s no point at which it looks like suddenly a load of British people took over the continent.

   It’s not impossible, of course. We do know that there were contacts with Britain, certainly. Unetice had some trade with Wessex. And apparently there’s a couple of guys murdered at Stonehenge, the older of whom was from Germany somewhere, and the younger of whom was from Britain, but migrated to Germany, and then after some time migrated back to Britain. They were buried with metal goods, and this might suggest political ties (visiting diplomats, exiled nobles) or economic and cultural ones (migrant metalworkers). But generally the direction of everything, for thousands of years, seems to be of continental influence on Britain, not vice versa.

   And there’s just no reason to think that the British BBs were the ancestors of the Celts. Other than nationalism – the desire to paint the celts as a native British development who went and violently conquered the world, rather than just another bunch of French invaders – there’s absolutely no reason to pick Britain, of all places, as the ancestors of central european Celts, of all people.
   January 8, 2022 at 4:27 PM

   Davidski said…
   @Wastrel I don’t think anyone is claiming that Celts came from Britain. It seems to me the suggestion is that all or most Bell Beakers spoke pre or proto-Celtic. Then, I suppose, they began speaking Celtic while they were still in contact with each other, and then eventually they were speaking different types of Celtic as they drifted apart. But I don’t see much sense in making the British Bell Beakers or the British Bronze Age peoples Celtic speaking.

   I think that when we have all of the relevant data, and the dust settles, it’ll become clear that the Celts arrived in Britain during the Iron Age, and that the spread of Celtic languages was a complex process that didn’t always go hand in hand with significant population shifts.
   January 8, 2022 at 4:36 PM

   Polubienie

  • Davidski said…
   @Copper Axe By the way, we don’t even know yet if northern Polish lowlands Corded Ware was mainly R1a, because at this stage the samples there are mainly I2. One of the samples from southeast Poland belongs to R1a, but this wasn’t listed in the paper for some odd reason. However, southeast Poland is one of the early Corded Ware hubs, or the Corded Ware X horizon, and it’s likely that all of the R1a-rich Corded Ware populations passed through there at some stage.

   Middle Dnieper culture had both flat burials and kurgan burials, but, in any case, we don’t know anything about the genetics of these people.

   Fatyanovo had mostly flat burials, but Abashevo had kurgans, and both of these groups were rich in R1a-Z93.

   There might be a correlation between latitude and flat burials, because it seems that the more northerly the Corded Ware group, the less likely it was to build kurgans, but this might have something to do with the climate or environment.
   January 8, 2022 at 4:47 PM

   Rob said…
   The Kuyavia CWC is pretty interesting . It’s GAC related I2a2a1b2; not the Yamnaya related I2a2a1b1
   January 8, 2022 at 5:28 PM

   Arza said…
   Re: Polish CWC
   There are 3 R1a samples from the Polish SE CWC.

   pcw250 R1a1a1 2500-2200 BCE Poland_Southeast_CordedWare.SG
   pcw420 R1a1a 2500-2200 BCE Poland_Southeast_CordedWare.SG
   pcw430 R1a1a1 2500-2200 BCE Poland_Southeast_CordedWare.SG

   Re: Middle Dnieper

   https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd6535

   „The strongest connections for Fatyanovo Culture in archaeological material can be seen with the Middle Dnieper Culture (23, 48) spread in present-day Belarus and Ukraine (49, 50).”

   IMHO it’s hard to see the Middle Dnieper Culture as anything other than „Proto-Fatyanovo” so their genetics should be similar-to-identical.
   January 8, 2022 at 5:47 PM

   Copper Axe said…
   I think Middle Dnieper only has mounds in the sense of re-burials rather than a proper burial tradition. And I also think its a bit of a mishmash archaeologically. Abashevo got their kurgan burial traditiom from their southern neighbours.

   But anyways, I have a question again regarding the impact of Uralic Siberian ancestry in eastern europe only appearing in the LBA/iron age (russian iron age I guess), is there anything you can tell more about it? Can be in private if necessary. Or just an elaboration in the trend of 1200 bc samples dont have it 800 bc do? I’m asking because Altvred on Anthrogenica shared some results in regards to admixture dating which falls along the same line. Cheers.
   January 8, 2022 at 6:02 PM

   Copper Axe said…
   But what Rob mentioned could make sense, if flat graves simply just developed later (although they are contemporary in Dutch single grave) and then spread through the Corded Ware horizon it could just simply be that the early birds out in the west missed out on that development and continued their mound burial tradition.
   January 8, 2022 at 6:05 PM

   Arza said…
   Re: Kuyavia CWC
   Besides I2a2a1b2 they also have an elevated HG ancestry of a certain type:

   January 8, 2022 at 6:13 PM

   Davidski said…
   @Copper Axe It seems to me that flat graves were a trend that caught on in the north/northeast, rather than being directly linked to any paternal lines and thus Y-haplogroups. This is probably most evident in Poland, where the Y-haplogroups were mixed, and R1a is basically found all over the country, including the all important southeast. I can’t comment about the Uralic situation, because I need to look at all of the latest data before committing to any views.
   January 8, 2022 at 7:22 PM

   ambron said…
   Arza, I suspect that I2a2a1b2 may be the original lineage of this HG clan that brought the Balto-Slavic drift to the European genome.
   January 9, 2022 at 1:12 AM

   EastPole said…
   @ambron “Arza, I suspect that I2a2a1b2 may be the original lineage of this HG clan that brought the Balto-Slavic drift to the European genome.”

   Interesting: why Balto-Slavic drift was spreading among R1a CWC tribes and not R1b tribes?

   Possible answer: That HG clan that brought the Balto-Slavic drift to the European genome got slavicized early and the rest of R1a CWC tribes was Slavic/Balto-Slavic from the beginning. So there was no linguistic and cultural barrier. Any other explanations?
   January 9, 2022 at 3:14 AM

   Davidski said…
   There’s no real Balto-Slavic drift before the late Corded Ware period. It’s a recent phenomenon, not something that has been around since the Mesolithic.
   January 9, 2022 at 4:06 AM

   ambron said…
   EastPole, it could have been so, but I don’t have a clear opinion on this yet. David, we have probably said everything that can be said about the Balto-Slavic drift. I think the samples from Nitra will shed more light on this issue.
   January 10, 2022 at 12:56 AM

   Polubienie

  • SKRiBHa said…
   @Dranoel

   (…) All of the aforementioned cultures and peoples were descended from Corded Ware culture (2900 – 2350 BCE) which itself logically had to be 100% Post-PIE. (…)

   I wrote it earlier to ‚weure’, on the occasion of compilation of data on Proto-Celtic, which formed most likely in Hallstatt culture (1200 – 500 BCE) and Proto-Germanic, which formed in Jastorf culture (750 – 1 BCE).

   Corded Ware culture had to be 100% Post-PIE and the so-called satem, or actually alternated at the same time. This is evidenced by linguistic data from:

   • Indo-Iranian languages, which derive indirectly from Corded Ware culture, and developed somewhere (for example, I claim that Proto-Iranian formed only in BMAC / Yaz) on the way east of the Carpathian Arc, through San drainage basin, Fatianovo, Sintashta, to the Iranian Plateau and Punjab,
   • Slavic languages, which derive directly from Corded Ware culture, as the peoples who speak these languages have remained in the area where Corded Ware culture originated and existed.

   Logically all cultures that derive from Corded Ware culture like La Tène (450 – 1 BCE), Hallstatt (1200 – 500 BC), Urnfield (1300 – 750 BCE), Tumulus (1600 – 1200 BCE), Unetice (2300 – 1680 BCE), Bell Beaker (2800 – 1800 BCE) and Jastorf (750 – 1 BCE), Nordic Bronze Age / Northern Bronze Age / Scandinavian Bronze Age (1750 – 500 BCE), Battle Ax / Boat Ax (2800 – 2300 BCE), had to be IE / Post-PIE to some extent.

   The question of what if not NIE substrate caused secondary devoicing audible / visible in Post-Proto-Celtic and Proto-Germanic languages, which itself is a mixture of Pre-Proto-Germanic from Nordic Bronze Age / Northern Bronze Age / Scandinavian Bronze Age (1750 – 500 BCE ) and Proto-Celtic from Hallstatt culture (1200 – 500 BC)?

   In the next post I will show how these secondary devoicings as the so-called rough breathing S>H formed, based on the name Hallstatt.
   January 10, 2022 at 3:41 PM

   SKRiBHa said…
   @Dranoel

   Hallstatt is known for its production of salt, dating back to prehistoric times, and gave its name to the Hallstatt culture, the archaeological culture linked to Proto-Celtic and early Celtic people of the Early Iron Age in Europe, c. 800–450 BC.

   The name means „place of salt.” The second element is from Statt; the first element, rather than being from Salz, was likely borrowed through Celtic, such as Welsh halen or Breton holen; see Proto-Celtic *salanos.

   …..

   Reconstruction:Proto-Celtic/salanos

   Derived from Proto-Indo-European *séh₂ls (“salt”).

   Related terms
   *sālos

   Descendants
   Proto-Brythonic: *haluɨn
   Middle Breton: halon
   Breton: halen
   Old Cornish: haloin
   Middle Cornish: halan, halen
   Middle Welsh: halwyn, halaen, halen
   Welsh: halen

   Old Irish: salann
   Irish: salann
   Manx: sollan
   Scottish Gaelic: salann

   …..

   Reconstruction:Proto-Indo-European/séh₂ls

   Proto-Slavic: *solь, *soldъ (“malt”), *soldъkъ (“sweet”)
   → Proto-Iranian: *solH (“salt”)
   Zazaki: sol (“salt”)
   Northern Kurdish: solin (“salt”), sû (“saltless”)

   Proto-Germanic: *saltą

   Proto-Hellenic: *hāls
   Ancient Greek: ἅλς (háls)

   Sanskrit: सर (sará)
   Persian: هلتاک‎ (haltâk, “salty yoghurt”), هلث‎ (halþ~halt, “salty, salty food”)

   Tocharian A: sāle
   Tocharian B: salyiye

   Proto-Finnic: *soola

   I will repeat the question: What if it was not a NIE substrate, which secondary devoiced all these selected words?
   January 10, 2022 at 3:42 PM

   SKRiBHa said…
   @Dranoel

   My sincerest appreciation for what you are doing and how you are helping me! Again I have no other option as to deeply thank you for what you wrote! You are irreplaceable in what you do here, so please keep going! Shine like a crazy diamond and do not fade away!

   (…) haha: D like a man has hopes, but no – you are unreformable;) rudeness, vulgarity and knowledge from wikipedia – the worst combination. (…)

   Well, unlike you, I do not discriminate against data or people. It is not true what you write because many times I have provided data from various sources. The fact is that not only the data from wikipedia, but also the logic of your own comments is unbearable for you. So why should I make more effort if you fight yourself best? See below.

   (…) So you still have to ignore you. (…)

   You got upset too much and you probably meant that: ‚So I still have to ignore you.’, didn’t you?

   If so, why do you come back to the shootout with your bare hands again? I have already written that you should have simply ignored me, as you have called on everyone before.

   (…) You irritate some, and entertain others. You are the clown of this blog 🙂 such a harmless monkey. That’s your charm. (…)

   You are pitifully pathetic. I do what I want with you with no effort, only by simple logic.

   You broke unexpectedly quickly but you did not have to reply to me this time, either. You could just have remained silent and pretended to be smart. However, probably for some internal compulsion you keep replying to my posts and once again in your comments you dispelled all doubts as to what you really are.

   (…) And those texts must have touched you a lot, since they keep you awake. Apparently there was a lot of truth in them 🙂 I am going to make breakfast and I wish you a nice day. Stay in your shit hut and wait for the return of the big lechia 🙂 turbo-slavs will save you! (…)

   Oh yeah, your sophisticated words make me bleed from all my orifices, so I can not sleep at night. But seriously, perhaps you had better loosen your pickelhaube? It is obvious that it is kneading your mind and completely obstructing your field of vision. Be careful because you may hurt yourself even more drastically, in your own kitchen, with deadly sharp milk or the ‘blurry shadow of the fog’… 🙂
   January 10, 2022 at 3:43 PM

   Polubienie

   • Andrzejewski said…
    @Skeibha Is “NIE” = non-IE, or is it “Northern IE”?

    If you do believe in an EEF substrate, would it be GAC?

    Do you think that the modern English language has words from GAC?

    (Words like “dog” or “boy” have no cognates in either West Germanic, Norse of Romance languages).

    BTW, CWC was not “post-PIE” but was PIE itself; Yamnaya might be ancestral to maybe Anatolian (doubtful), Phrygian, Armenian, Helladic and Albanian, but even these ones were unsubstantiated and uncorroborated.
    January 10, 2022 at 8:42 PM

    Wee e said…
    @SKRibHA
    Some cases in Gaelic (and probably Irish) the S in salann (salt) (and other words beginning with S) does sound as an H.

    In Scottish Gaelic orthography that sound change is indicated by inserting an H.
    And of course, Irish and Gaelic like to make changes at the beginning, middle &/or end of words.

    Salt = salann. My salt = mo shalainn. The S is silent.

    eye = súil Eye salve/ointment sàbh-shùil (S is silent. Sounds like hav-hu:l)

    Seumas = (James, sounds like Shaymas) in the vocative is Sheumais (sounds like Haymish)

    If Hallstatt means “place of salt”, perhaps it is the case (genitive, or locative if they had that there then) that explains why it has no S.

    Maybe the S>H fossilised only in some words that once began with an S in the nominative. Like feminine gender or uncountable nouns or something.

    Perhaps they do similar things with cases in Classical Greek, I don’t know. In the days when Classical Greek was commonly taught eg for anyone studying medicine, Gaelic speakers remarked on the affinities of Gaelic with that language. And were said by scholars in other parts of Europe (mostly France) to be good at Greek. Its perceived affinities with Celtic languages was one of the things that confirmed for people like the juvenile (and short lived) linguist Alexander Murray that both were part of one large language family.
    January 10, 2022 at 10:48 PM

    Polubienie

    • SKRiBHa said…

     @Andrzejewski

     Thanks for what you wrote.

     (…) Is “NIE” = non-IE, or is it “Northern IE”? (…)

     NIE = Non-IE

     (…) If you do believe in an EEF substrate, would it be GAC? (…)

     This is not about what I believe, but about what can be actually or logically proven on the basis of real, not somehow ‚reconstructed’ data. It also matters if something is / was more or less likely. EEF in GAC is ‘very likely’, but nowhere has anyone proven that genetic admixtures are synonymous to e.g. language substrate, etc.

     Languages are carried by people and their cultures and traditions, not by genes or broken pots lying in the ground.

     Those who know me better, such as ‚ambron’, know that for a long time I have been focusing mainly on analysing generally available data and it is from there that I draw my conclusions. I do not avoid speculation, see, for example, what I am testing now, i.e. ‚Robert’s’ idea that the ‚Old European’ I2 WHG from the Balkans was the real PIE, and R1a EHG, R1b WHG / EHG could have only been secondary ‚euroindopeised’ to some extent.

     ‘Robert’, unfortunately, has never dared to describe his theory in points, maybe because I found logical problems in what he has claimed many times, see problems with Baltic language, etc.

     If the EEF was to leave any linguistic footprint in the PIE, it would leave it in the agricultural vocabulary.

     The problem is the fact that in, for example, Polish / West Slavic, no one has detected any substrate so far. (Compare the substrates in Germanic, Greek, Avestan, Sanskrit, etc., but the same logically applies to Proto-Celtic, etc.). Sometime around 2013, Jaska wrote in the no longer existing ‚forumbiodiversity’ about the alleged work of a Finnish linguist who allegedly found some language substrate in Proto-Slavic. Unfortunately, I have never been able to find this paper.

     Logic dictates that the language of the EEF, and especially the agricultural vocabulary, should have been later adopted by the PIE (if the PIE really came from the steppe).

     If PIE was related to the so-called EEF / E, G, I2, etc., then its vocabulary in PIE was ‚always’ there, and only vocabulary related to horses, etc. later found its way to Post-PIE together with the so-called Western Steppe Herders (WSH).

     I do not know how it was, but if kurgans can be any clue on PIE formation, then we should look for PIE where the first kurgans were built, i.e. in Varna and Suvorovo, i.e. east of the Balkan and Carpathian mountains.

     As for the differences between the Post-PIE languages, I am interested in the differences between the primary NIE languages of I1 WHG + EHG = SHG from Scandinavia, I2 WHG / EHG from the Balkans and steppe, R1a EHG from forest-steppe, R1b WHG / EHG from the Balkans and WSH from the steppe, E and G EEF from Anatolia. After all, they all could not have been PIE … 🙂

     I hope that maybe we will carry out some speculations here, how it could have been with the formation of PIE, depending on where and with whom and what this PIE may be originally related to…

     (…) Do you think that the modern English language has words from GAC? (Words like “dog” or “boy” have no cognates in either West Germanic, Norse of Romance languages). (…)

     I do not know. Maybe these words were left after NIE I1 Pre-Proto-Germanic SHG from Scandinavia?

     I do know that English has a lot of words identical to Polish / Slavic, but most of them in a secondary devoiced form, see e.g. SieR+S’C’ > HaiR, or alternated Nie+S’C’, ZNie+S’C’ / GNie+S’C’ > KNeaD, GNiaZDo > NeST, etc.

     (…) BTW, CWC was not “post-PIE” but was PIE itself; Yamnaya might be ancestral to maybe Anatolian (doubtful), Phrygian, Armenian, Helladic and Albanian, but even these ones were unsubstantiated and uncorroborated. (…)

     If this was the case, then PIE was, as I wrote above, the so-called satem, or rather alternated. I assume CWC was only Post-PIE.
     January 13, 2022 at 7:09 AM

     …..

     SKRiBHa said…

     @Wee e
     Note that: I have given examples of secondary devoicing S>H also in Indo-Iranian languages, which, like Celtic languages, are differently secondary distorted, see Sanskrit: सर (sará) Persian: هلتاک (haltâk, „salty yoghurt”), هلث (halþ ~ halt, „salty, salty food”). This points to different language subdtrates.

     Proto-Hellenic language Proto-Hellenic: *hāls Ancient Greek: ἅλς (háls) is uniformly distorted and devoiced, just like Avestan.
     January 13, 2022 at 7:10 AM

     Polubienie

 16. https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/population-genetics-is-state-of-mind.html

  Tuesday, January 11, 2022

  Population genetics is a state of mind

  Years of blogging about population genetics has seriously eroded my faith in the peer review process.

  During the past decade I’ve witnessed an inordinate amount of crap published in basically all of the major science journals. Often the work is misguided in some way, sometimes even quite strange, and occasionally outright wrong.

  Back in 2014, a team of scientists from the UK published a paper in Science emphatically titled A Genetic Atlas of Human Admixture History. These people were Garrett Hellenthal, George B. J. Busby, Gavin Band, James F. Wilson, Cristian Capelli, Daniel Falush, and Simon Myers. See here.

  The thing that really sticks out for me in this paper is Figure 3, which shows the present-day Polish population as largely a mixture between Northern European- and Turkish-related ancestries. Incredibly, the Turkish-related ratio appears to be about 25% and dated to 438 CE.

  This is not just inexplicable, but utterly wrong. It’s a result that is impossible to reproduce with any standard population genetics methods.

  In fact, in terms of deep ancient ancestry, present-day Poles are very similar to present-day Scandinavians, and even to Viking Age, Iron Age and Bronze Age Scandinavians. This is easy to demonstrate, for instance, with f4-statistics, in part based on samples from the Hellenthal et al. paper.

  Chimp Yamnaya_Samara Swedish_modern Polish_modern -0.000311 -1.574
  Chimp Yamnaya_Samara Ollsjo_Bronze_Age Polish_modern -0.000044 -0.152
  Chimp Yamnaya_Samara Sealand_Iron_Age Polish_modern -0.000072 -0.293
  Chimp Yamnaya_Samara Sealand_Viking_Age Polish_modern 0.000078 0.525
  Chimp Yamnaya_Samara Gotland_Viking_Age Polish_modern -0.000141 -1.322

  Chimp Barcin_N Swedish_modern Polish_modern -0.000318 -1.662
  Chimp Barcin_N Ollsjo_Bronze_Age Polish_modern 0.000216 0.798
  Chimp Barcin_N Sealand_Iron_Age Polish_modern -0.000023 -0.104
  Chimp Barcin_N Sealand_Viking_Age Polish_modern -0.000186 -1.310
  Chimp Barcin_N Gotland_Viking_Age Polish_modern 0.000083 0.788

  Chimp Karelia_HG Swedish_modern Polish_modern -0.000134 -0.540
  Chimp Karelia_HG Ollsjo_Bronze_Age Polish_modern 0.000056 0.162
  Chimp Karelia_HG Sealand_Iron_Age Polish_modern 0.000047 0.153
  Chimp Karelia_HG Sealand_Viking_Age Polish_modern 0.000424 2.241
  Chimp Karelia_HG Gotland_Viking_Age Polish_modern 0.000134 0.959

  Simply put, if Poles have ~25% ancestry from a Turkish-related source, then so do Swedes, Norwegians and basically all other Northern Europeans going back hundreds and even thousands of years. This is obviously not the case, and it’s also not what Hellenthal et al. claimed anyway.

  A year later, a team of scientists that again included Garrett Hellenthal, George B. J. Busby, James F. Wilson, Cristian Capelli and Simon Myers, published another, similar paper in Current Biology. And guess what? This paper also claimed that present-day Poles had Turkish-related ancestry, but this time dating to a somewhat later period. See Busby et al. 2015 Figure 4.C here.

  I’ve got most of the samples from that paper, so I can analyze them myself, and I think I know what the problem is. Basically, the Turks are mixed. So what appears to have happened is that Busby et al. got things backwards.

  Below are three plots from a Principal Component Analysis (PCA) largely based on data from Busby et al., featuring samples from England, Germany, Norway, Poland and Turkey. The first plot is based on dimensions 1 and 2, the second plot on dimensions 1 and 3, and the third plot on dimensions 1 and 4. The relevant data file is available here.

  Note that the Europeans are more or less symmetrically related to the Turks, which means none of these European populations has significantly more Turkish-related ancestry than the others. Indeed, it’s the Turks who show more variation in the first (horizontal) dimension, suggesting that they might have variable levels of European ancestry.

  I chose the aforementioned papers to make my point here because they made quite an impression on me. In other words, they really pissed me off.

  For the sake of completeness, I’m now going to try and get in touch with the authors and ask them how on earth they managed to make these Poles Turkish-related, and also why they never corrected their mistake.

  See also…

  Don’t believe everything you read in peer reviewed papers

  Posted by Davidski at 12:43:00 AM

  Labels: admixture, ancestry, ancient DNA, Cristian Capelli, Daniel Falush, Garrett Hellenthal, Gavin Band, George Busby, horseshit, James Wilson, Poland, Poles, Polish, Simon Myers

  Polubienie

  • EastPole said…
   There are plenty of „scientific” publications signed by serious „scientists” showing that Poland is genetically a special place:

   https://postlmg.cc/rRt2f5fd

   Western scientists and the public are brainwashed and there are no Polish scientists because they were exterminated during World War II by Germans and what was left was finished by communists.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligenzaktion

   So any shit any racial hate propaganda can be easily distributed and sold to the public in the west. It is visible in the USA and Western Europe.
   January 12, 2022 at 3:44 AM

   Romulus said…
   I suspect they misinterpreted Sarmatian/Scythian ancestry which Poles and other Slavs should theoretically have given their geographic proximity.

   With respect to wokeism, I consider myself pretty woke. You guys should be more open minded and embrace it. When my wife and I first started dating she said she was half German but DNA testing showed she was 25% Polish and Eastern European. At first I was resistant to the idea of making mixed race children with her (I am 200% British) but I have come to terms with it. It’s not her fault and she is a good person despite it.
   January 12, 2022 at 8:23 PM

   SKRiBHa said…
   @Romulus
   (…) I suspect they misinterpreted Sarmatian/Scythian ancestry which Poles and other Slavs should theoretically have given their geographic proximity. (…)

   No, they did it on purpose because they are just as prejudiced against facts and knowledge as you are, see this filth what you wrote below.

   (…)With respect to wokeism, I consider myself pretty woke. You guys should be more open minded and embrace it. (…)

   You should apologize for what you dared to write below! You have no shame! You are just typical woke racist scumbag!

   (…)When my wife and I first started dating she said she was half German but DNA testing showed she was 25% Polish and Eastern European. At first I was resistant to the idea of making mixed race children with her (I am 200% British) but I have come to terms with it. It’s not her fault and she is a good person despite it.(…)

   You are 200% British, you say? I am guessing that you are originally from Albania, my 200% British prince, aren’t you? Any normal English, Welsh or Scottish chap would love to punch you in your moronic face for calling him British!
   January 14, 2022 at 5:27 AM

   Polubienie

   • Dear Davidski

    As I can see, you again decided not to publish my comment, which itself was a well balanced response to the shameful ‚Romulus’ claims, see:

    (…)With respect to wokeism, I consider myself pretty woke. You guys should be more open minded and embrace it. When my wife and I first started dating she said she was half German but DNA testing showed she was 25% Polish and Eastern European. At first I was resistant to the idea of making mixed race children with her (I am 200% British) but I have come to terms with it. It’s not her fault and she is a good person despite it.(…)

    This is probably the worst comment I have ever read here. You probably will not answer me again, but I have to ask you:

    You do not fondle with your responses and you often use rough language against those who write here. How is it that you tolerate such derogatory rasist filth and not allow comments on it? Don’t you think this is nothing but double standards?
    January 15, 2022 at 5:09 AM

    Polubienie

    • Także i ten komentarz został ocenzurowany przez Davidski…. 😦

     W wolnym czasie podsumuję wszystko, jak obiecałem, ponieważ mam już wszystkie potrzebne mi dane, żeby to zrobić.

     Polubienie

     • A oto moje ostatnie próby wyciągnięcia od Davidski jakichś wiarygodnych informacji, co do wiarygodności oznaczenia próbek kopalnego DNA. Wygląda niestety na to, że rzekome twarde dane genetyki są tak samo naukowe jak wróżenie z fusów…

      https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/mistaken-identity.html

      https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/para-turbo-balto-slavic.html

      Davidski said…
      No one knows what subclades these were because the tests were done with PCR. Those Tarim R1a samples need to be tested again. They might even come out R1b with proper testing.
      January 21, 2022 at 10:15 PM

      SKRiBHa said…
      @Davidski
      (…) No one knows what subclades these were because the tests were done with PCR. Those Tarim R1a samples need to be tested again. They might even come out R1b with proper testing. (…)

      How do you know that these Tarim Basin samples were badly tested again, see e.g. Vasilievka, Locomotiv, etc? What if other samples were also wrongly tested? How do we know what was properly tested / researched and what was not?

      According to what you say, similar errors are more and more common. This is not a good sign of a reliability of genetic testing, is it?
      January 22, 2022 at 2:46 AM

      Davidski said…
      It’s not that complicated. Anything done with next generation sequencing technology, like shotgun or capture, and with a coverage of around 1 and with a C14 dating is pretty solid stuff.

      Old PCR results, like those R1a Tarim Basin mummies, need to be retested with NGS technology.
      January 22, 2022 at 3:02 AM

      SKRiBHa said…
      @Davidski
      (…) Anything done with next generation sequencing technology, like shotgun or capture, and with a coverage of around 1 and with a C14 dating is pretty solid stuff. (…)

      Do you have any idea what proportion of the samples have already been retested and the results have been confirmed to be correct and reliable?
      January 23, 2022 at 4:07 AM

      SKRiBHa said…
      @EastPole, Arza

      How do we know that these and other samples were reliably tested?

      I asked Davidski about it, but he did not answer me, see:

      Do you have any idea what proportion of the samples have already been retested and the results have been confirmed to be correct and reliable?
      January 23, 2022 at 4:07 AM
      https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/mistaken-identity.html?showComment=1642939658386#c1358422007383767397

      Since nothing is absolutely certain about these or other similar genetic data / samples, logically, this whole discussion and others like this one are rather pointless… 😦
      January 27, 2022 at 8:48 AM

      Davidski said…
      @SKRiBHa
      Do you have any idea what proportion of the samples have already been retested and the results have been confirmed to be correct and reliable?

      Is there any reason why you can’t check this yourself. Are you in some way mentally retarded?
      January 27, 2022 at 11:25 AM

      SKRiBHa said…
      @Davidski
      O! Thank you for your comprehensive and polite reply. You could have just written that you did not know… Do not need to be so tense. Cheers!
      January 27, 2022 at 11:55 AM

      Davidski said…
      @SKRiBHa
      I do know, but considering that you’ve been interested in this for years, I’m totally baffled why you need my help.
      January 27, 2022 at 12:05 PM

      SKRiBHa said…
      @Davidski
      I do know, but considering that you’ve been interested in this for years, I’m totally baffled why you need my help.

      You’re kidding me, aren’t you?

      What is weird about that? I am asking for an opinion of a world-famous expert in genetics, who is (according to yourself) the only infallible source of knowledge in that field. When it comes to ancient genetics, you are an authority to me something like the Delphic oracle, the Pope and the TSUE joined together.

      Many times has it been found that important samples were ‘mislabeled’, so I want to find out what is credible and what is not.

      I am professionally interested in linguistics, especially in the Polish language.

      As far as I know, genes do not transmit languages. People, traditions and cultures do.

      This is because I do not deal with genetics, nor analyse any samples myself, etc. All I do is to logically organise the available language, genetic and other data. I look for reliable data, ask the wiser (like you) and compare like meerkat. Simpuls!

      …..

      I am totally baffled why you knowing the answer, do not want to give it quickly, but you waste your time on such nagging. Could you just stop it, provide this data and some source for it, or will you continue to tease me like a cute girl? What is wrong with you? Does this question about reliable data affect you somehow?

      How many percent or how many ancient DNA samples have already been retested so far, so that their results are ‚pretty solid stuff’ – 1, 5, 10, 15..?
      January 28, 2022 at 5:30 AM

      Davidski said…
      @SKRiBHa

      Your question is pointless, so I refuse to spend any more time on it.

      Anyone who has any sort of serious interest in ancient DNA knows that some samples are more reliable than others, and naturally this is taken into account by most of us in discussions about these samples.

      So, for instance, things like the type of sequencing, depth of coverage and marker overlap with reference datasets are noted and their implications weighed up.

      It doesn’t take much effort to look up the specifications of ancient DNA samples in papers and at the David Reich Lab website, and check whether they’ve been resequenced recently, but I won’t be doing that for you.
      January 28, 2022 at 5:56 AM

      SKRiBHa said…
      @All

      Since our all-knowing and infallible but capricious host does not want to provide any answer to my simple and very important question, about a reliability of ancient genetic data sampling, so I ask all of you the same:

      Do any of you have any knowledge how many percent or how many ancient DNA samples have already been retested so far, so that their results are ‚pretty solid stuff’ – 1, 5, 10, 15..?
      January 28, 2022 at 9:04 AM

      Polubienie

 17. Widzę nowy wpis na eurogenes https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/para-turbo-balto-slavic.html podejmujący temat Bałtosłowian, ale z pobieżnego przeczytania wynika, że nadal opowiada bajki, że Bałtosłowianie pochodzą od jednej grupy, że na początku nie stanowili dwóch całkiem odrębnych etnosów, stąd fundamentalny błąd: kto nie ma dryfu bałtyjskiego (nazywa go bałtosłowiańskim) ten nie jest Słowianinem.

  Co ten komentujący Polak wypisuje?
  https://eurogenes.blogspot.com/2022/01/para-turbo-balto-slavic.html?showComment=1643031177231#c55741095994570922

  Nie było dryfu baltosłowiańskiego we Fatyanowo (przypomnę bogatego w R1a Z93) więc osoby nie posiadającego go w Polsce nie mogły być mówcami słowiańskimi?
  To jest cała ich głupota, nie rozumieją, że był to dryf bałtyjski, więc nie ma go w aryjskim R1a Z93 oraz wśród GACkowych, słowiańskich kulturach.
  Jego pojawienie się w Polsce oznacza napływ ludów bałtyjskich, wymieszanie się (mogło trwać parę stuleci) z lokalnymi słowiańskimi i ich slawizację, stąd pozornie wygląda na baltosłowiański.

  Polubienie

 18. Robku, bałtyckość tego dryfu to hipoteza, bo nie mamy źródeł na język BA Łotwa.
  Północna Łotwa była jeszcze w średniowieczu krainą UF Liwów.
  Kto był przed nimi?
  I jak się stało, że dryfujący Bałtowie na Ruś różniastą stali się Słowianami?
  I jak się stało, że dryfujący Bałtowie na Łużyce, do Polski, Czech czy Słowenii stali się Słowianami?
  Wszędzie GACe?
  No i dlaczego brakuje Bałtów w starożytnych źródłach?
  Z Suevami graniczyli Estowie. Brak Bałtów.

  Ten dryf mógł być słowianski. Wszak rozniósł język słowianski.

  Ten dryf mógł być bałtosłowianski. Czyli przodek dla Bałtów i Słowian.

  I na koniec mógł być czymkolwiek związanym z WHG. Bo o ile dobrze jarzę to 100% Afanasievo czy Jamna genów bałtyckiego CWC stało się domieszane w brązie 50% WHG.

  Polubione przez 1 osoba

  • [Północna Łotwa była jeszcze w średniowieczu krainą UF Liwów.
   Kto był przed nimi?]]

   Na wiki mają gotowy scenariusz:
   Bezpośredni przodkowie obecnych Liwów żyli prawdopodobnie na wschodnich wybrzeżach Morza Bałtyckiego, nad Zatoką Ryską nie wcześniej niż 4000 lat p.n.e. Pierwsze plemiona bałtyjskie, posługujące się językami indoeuropejskimi dotarły tutaj ok. 200 roku p.n.e., na wieki przed tym, jak Słowianie wyparli je na tereny nadmorskie z obszarów dzisiejszej Białorusi.

   Widziałbym inną kolejność, ale to w sumie bez znaczenia, genetycznie dzisiaj są mieszanką bałtyjskiego R1a oraz ugrofińskiego N1, kto był pierwszy, a kto drugi, nieważne dla sprawy.

   „Słowianie wyparli je na tereny nadmorskie z obszarów dzisiejszej Białorusi.” – moim zdaniem zostali na Białorusi zeslawizowani, a tereny nadmorskie pozostały takimi jakimi były, nie było fizycznej migracji.

   [I jak się stało, że dryfujący Bałtowie na Ruś różniastą stali się Słowianami?]
   Moim zdaniem pierwotnie Ruś oznaczało etnos bałtyjski a nie słowiański, tak więc oni nie dryfowali, tylko byli Rusią.
   Nazwa ta została ukradziona, tak jak Zmudzini ukradli nazwę Litwa, Niemcy ukradli Germanów, jak również obecni Ukraińcy ukradli polską nazwę jednej z dzielnic gdzieś wokół Kijowa,.
   Także Moskwiczanie ukradli nazwę Ruś, wszak oni siebie tak nie nazywali..

   Polubione przez 1 osoba

  • [I jak się stało, że dryfujący Bałtowie na Łużyce, do Polski, Czech czy Słowenii stali się Słowianami?
   Wszędzie GACe?]

   Tak, przeczytaj jak dokładnie rozwijała się http://www.praslowianie.pl/praslowianie-slowianska-europa-kultura-amfor-kulistych-prapolska.html

   Jak weszła na bałtyjską Ruś „Około roku 2900 p.n.e. KAK rozprzestrzeniając się na wschód przez tzw. Bramę Przemyską, w górę rzeki San aż do źródeł rzek Prut i Seret obejmuje obszar północno-wschodnich Karpat, tj. obszar zajmowany w dużej mierze przez Kulturę Trypolską (Cucuteni-Tripolie). Zajmuje jednocześnie tereny Wołynia i Podola.”

   1000 lat temu Nestor widział tam plemiona lechickie, rozróznione od plemion ruskich.

   Polubione przez 1 osoba

 19. Toponimia na terenach Bałtów budzi wątpliwości.
  Są tam nazwy niebałtyckie, które kwalifikuje się do staroeuropejskich. Autochtonistom bałtyckim to nie przeszkadza, a odwrotnie, ma to świadczyć o odwiecznym pobycie Bałtów.

  Sama pisałam do ciebie o Dźwinie.
  I o tym, ze nazwa bałtycka nie weszła ani do UF, ani do Germanskich ani słowianskich.
  Więc skąd się wzięła?
  Na pewno nie z bałtyckich.
  A od kogo?
  To musieli być ci sami którzy u nas zostawili Dziwnów, prawda?

  Daugava jest długa, więc może Bałtowie przyszli nad Bałtyk ze wschodniej części.

  Inna sprawa czy jak chce kortlandt protobałtycki wyłonił sie w Corded Ware?
  I jak by zareagował na masową migrację WHG?

  Niektórzy WHGsom przypisują podkład w językach Saamów.

  Polubione przez 1 osoba

  • [Toponimia na terenach Bałtów budzi wątpliwości.
   Są tam nazwy niebałtyckie, które kwalifikuje się do staroeuropejskich.]

   Niech tak będzie, zatem skąd wiesz, czy nie jest ona po-GACkową, skoro oni pojawiają się tam 4800 lat temu?
   Nie mogli sami ponazywać sobie terenu?

   Jakże ciekawie piszą na wiki:
   Postulowane staroeuropejskie nazwy rzeczne występują w rejonie Bałtyku, południowej Skandynawii, Europie Centralnej, Francji, na Wyspach Brytyjskich, i na półwyspach Iberyjskim i Apenińskim. Jest to skorelowane z rozkładem „zachodnioeuropejskich dialektów” indoeuropejskich: celtyckich, italskich, germańskich, bałtyckich, ilirskich, zachodniosłowiańskich. Charakterystycznie wyłączone wydają się rejony Bałkanów i Grecji oraz wschodnie rejony zasiedlenia Słowian.

   Należy brać poprawkę, że to jest niemiecka interpretacja języka staroeuropejskiego, stąd będą tam numery jak z niesłowiańską, staroeuropejską etymologią rzeki Wisła, ale gdy się ją najprościej po polsku rozłoży, okazuje się, że tajemnicza nazwa staroeuropejska to nazwa zrozumiała dla polskiego mówcy.

   Nie rozumiem dlaczego GACkom odmawiasz możliwości nazywania sobie rzek, jezior, wzgórz itd itd

   Polubione przez 1 osoba

 20. „Na wiki mają gotowy scenariusz:
  Bezpośredni przodkowie obecnych Liwów żyli prawdopodobnie na wschodnich wybrzeżach Morza Bałtyckiego, nad Zatoką Ryską nie wcześniej niż 4000 lat p.n.e. Pierwsze plemiona bałtyjskie, posługujące się językami indoeuropejskimi dotarły tutaj ok. 200 roku p.n.e., na wieki przed tym, jak Słowianie wyparli je na tereny nadmorskie z obszarów dzisiejszej Białorusi. ”

  Skąd to?
  Takie coś robi zamieszanie.
  Autochtoniści bałtyccy chcą widzieć Bałtów od zawsze. I wszystkie bałtyckie badania mają to motto.
  A tu Bałtowie dopiero 200 pne na Białorusi?
  A nad Bałtykiem jeszcze później?
  W czasie europejskiej pustki osadniczej plemiona polno leśne z głębi lądu migrowały na wybrzeże.
  Tak się działo w Skandynawii, więc zapewne i na południowym /wschodnim Bałtyku też.
  Ale wiesz Robku, że gdyby było tak jak w cytacie to żaden BA Łotysz nie miałby nic językowo wspólnego z dzisiejszym?

  Polubione przez 1 osoba

 21. Estonczycy i łotysze od dawna szukają etymologii dla swoich nazw.

  Poniżej Latvian Gaũja – UF Koiva.
  Według Wolfganga Schmida (1998) to starożytny europejski hydronim, którego znaczenie pozostaje niejasne.

  https://www.google.com/maps/vt/data=mnvIMpoOvu99yTQwWScdDRZcRsiACeX62Uogsc-UvMQSjnVqWSPskwSZ-FRQKZTs4l4Qv_vJn4oWYPbw-t0-J-uWEGtwSWFcRV-fWsVXVslnc3447mrwyCwdsYCwKseEq1t_odphWoDTzbB8WXkXFlHyUYEeUWkeAEdjn6vXGhfvq_OworEdn-bZYoNuMPjrYYNEa9WEeM1yrKu8tbt_mTOJsD9SXuQ4Go86lAgpRbDCmu8

  Gdyby to polski był tym starożytnym językiem to Estończykom proponuję Kołuja.
  Od kołować.
  A Łotyszom proponuję Zawija. Od zawijać.

  Polubione przez 1 osoba

  • [Poniżej Latvian Gaũja – UF Koiva.]

   Patrząc na mapę ta rzeka wykonuje koło, okrąg albo inaczej tworzy głowę, więc może od głowy jest jej nazwa Gauja (Gawia, Goiwa,) coś jak Głowa, Głownia ale i Główna, wówczas staroeuropejski wyjaśniałby się polskim w dwóch wersjach, rzeka tworząca Głowę albo rzeka Główna, najważniejsza jest krótsza od Dżwiny o połowę, ale w odróżnieniu od niej, w całości znajduje się na Łotwie.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.