60 Sławomir Ambroziak. Germański kniaź na lechickim tronie

pień (1.1) Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy Mam przyjemność upowszechnić kolejną bardzo ważną, bardzo ciekawą, (tym razem raczej pracę, a nie tylko artykuł) Sławomira Ambroziaka, poświęconą wywiedzeniu źródłosłowów i znaczeń różnych słów zbudowanych na rdzeniu KN / K’N i jak on twierdzi pochodzących od słowa kień / K’N’ / KieN’. Pierwotnie tekst ten ukazał się tu: http://slawomirambroziak.pl/dawno-dawno-temu/germanski-kniaz-na-lechickim-tronie/ Zwracam szczególną uwagę […]

Oceń ten wpis:

249 διάῤῥοια, diárrhoia, diarrhoea, διά, *duwō, *dwóh₁, *dwís, *dъva, *srew-, utrata tzw. s-mobile, czyli podwójna Sraka po grecku

  Nie mogłem znaleźć odpowiedniego mema ze Sroką, czy Krukiem, więc użyłem tego strasznego gołębia… Jest to ciąg dalszy wpisów 247, 246, 245, 244, itd., poświęconych zeskrobywaniu pokrętnych krętactw ofitzjalnego jęsykosnaftzfa. Tym razem powracam do tzw. rough breathing, czyli do utraty dźwięku zapisywanego jako H w tzw. j. starogreckim. Przypominam, że ten kluczowy dla ofitzjalnego jęsykosnaftzfa, ale […]

Oceń ten wpis:

246 Sraka, Sraczka, Sraćka, Sračka, Hnačka, Sráč, Sracz, Srak, Sraki, Sraczkowaty, Sranie, Srać, Srát, *sьràti, *sḱer-, *ḱer- i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i słów i wtórność postaci bałtyckich

piesek leszek sraka ptaka ….. Co było pierwsze Srokata / SRoKa+Ta Sroka / SRoKa, czy Sraczkowata / SRaC”+Ko+Wa+Ta Sraka / SRaKa,.. a może coś zupełnie innego? Oto ciąg dalszy wpisów 245 i 244, w których udowodniłem istnienie: przeciw-słowiańskich uprzedzeń i manipulacji ofitzjalnego jęsykosnaftzfa, niespójności i nielogiczności twierdzeń, związanych min. z rzekomym dźwiękiem tzw. PIE, odtfoszonym […]

Oceń ten wpis:

219 Piątka, Piątek, Piąty, Pięć, Pięcioro i inne dowody na nielogiczność tzw. palatalizacji słowiańskich i pierwotną oboczności Pra-Słowiańskich rdzeni

pięć (1.1) sów ….. Niniejszym niniejszy wpis poświęcam pierwotnej Pra-Słowiańskiej oboczności rdzeni, dźwięcznego PC i bezdźwięcznego PT. Znajdziecie w nim i wtórnie ubezdźwięcznione fafluki fielko-germańskie, jak i kolejne dowody obnażające ofitzjalne kłamstwa na temat tzw. palatalizacji słowiańskich, a szczególnie tej trzeciej i ostatniej tzw. palatalizacji lechickiej / zachodnio-słowiańskiej, która miała rzekomo nastąpić jakoś około tzw. 13w. We […]

Oceń ten wpis:

216 Piąć, Pion, Pnącze, Pień, Kmien, Kuna, Piana, Wspinać i inne dowody na pierwotną oboczność Pra-Słowiańskich rdzeni i wtórność ubezdźwięcznień

bluszcz pnie się (1.2) po pniu ….. A teraz powrót do „korzeni”, a właściwie do nieskończonych pni… Pisałem już o tym, ale nie skończyłem, patrz: https://skrbh.wordpress.com/2019/10/13/205-peys-piasta-piescic-pizda-piesc-piec-piedz-pieta-petac-i-inne-dowody-na-pierwotna-obocznosc-pra-slowianskich-rdzeni-02/ Teraz niby coś innego, ale jednak dalej to samo. Różnica to przejście jednego znaczenia w inne, a właściwie rozszerzenie pierwotnego znaczenia, patrz Pęd / Pe”/eN+D > Pnącze / PNa”/oN+C”e, czy Pień / PieN’. […]

Oceń ten wpis: