62 Terytorium i stolice Imperium Lechitów na przestrzeni wieków, czyli dlaczego zostałem „super-prypeciarzem” i wierzę w logikę, dane i… Mezine

Terytorium i stolice Imperium Lechitów na przestrzeni wieków Historia Starożytnej Polski Lechia Opublikowany 3 kwi 2017 Janusz Bieszk opracował na podstawie ponad 50 kronik i materiałów źródłowych, polskich i zagranicznych, oraz 36 starych map cudzoziemskich, po raz pierwszy, poczet słowiańskich królów lechickich w okresie od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e. Dokonał także opisu […]

Oceń ten wpis:

189 Pra-Dzieje Pra-Słowiańszczyzny – Protokół Rozbieżności z Rudaweb i Histslov wg SKRiBH

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here (…) According to one story, German intelligence found the phrase on captured American equipment. This led Adolf Hitler to believe that Kilroy could be the name or codename of a high-level Allied spy. At the time of the Potsdam Conference in 1945, it was rumored that Stalin found „Kilroy was here” written in the VIP bathroom, prompting him to ask […]

Oceń ten wpis:

137 Recenzja książki Dragomiry Płońskiej „Co każdy Słowianin wiedzieć powinien”

Oto odnośnik do miejsca, gdzie można zakupić tę książkę: https://ksiegarnia-armoryka.pl/Co_kazdy_Slowianin_wiedziec_powinien_Zeszyt_I_Dragomira_Plonska.html Od Autora Jest to pierwszy Zeszyt, który ma zapoczątkować cykl zeszytów o tematyce słowiańskiej. Ten cykl zeszytów ma być niejako suplementem do książki opisującej historię Słowian, która zostanie opublikowana w odrębnym tomie. W Zeszytach chcę skrótowo poruszać i wyjaśniać niektóre pozycje, hasła oraz problemy z dziejów […]

Oceń ten wpis:

136 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 07

Języki i dialekty Europy Środkowo-Wschodniej „O słowach Szczęście / S”C”e”S’+Cie, Chrzęst / (c)HR”e”ST, Krzątać / KR”a”T+aC’ muszę napisać oddzielny wpis.” I słowo stało się Ciałem / CiaL”+eM, czyli… K’aL+eM 🙂 Przypatrzcie się sami tym słowom i temu, co wynika z dźwięków, z których są one zbudowane. UWAGA! Twierdzę, że wynika z nich min. to, że dźwięk […]

Oceń ten wpis:

106 Moje dodatkowe uwagi do artykułu „SARMACI, GERMANIE I SŁOWIANIE” autorstwa Adriana Leszczyńskiego

Europejskie kontinuum językowe ….. Oto moja druga, albo w sumie kolejna część odpowiedzi na artykuł pana Adriana Leszczyńskiego, patrz: https://skrbh.wordpress.com/2018/02/08/105-sarmaci-germanie-i-slowianie-moja-odpowiedz-na-tekst-adriana-leszczynskiego/ https://skrbh.wordpress.com/2018/02/02/104-adrian-leszczynski-sarmaci-germanie-i-slowianie/ Ponieważ, autor ani nie odpowiedział na pytania innych czytelników, ani nie wypowiedział się i nie podważył żadnych z moich twierdzeń, wobec tego uznaję, że moje uwagi za niepodważone i udowodnione. Ponieważ dochodzą do mnie […]

Oceń ten wpis: