Z/S+L”oW+NiKi

1
https://pl.scribd.com/read/313318548/Angielsko-polski-s%C5%82ownik-odpowiednikow-etymologicznych#
Angielsko-polski słownik odpowiedników etymologicznych by: R. V. Ilnicki

2

Click to access olander-wordlist.pdf

Common Slavic accentological word list by Thomas Olander

3

Click to access 02_zanikle.pdf

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

4

Click to access MA%C5%81Y%20S%C5%81OWNIK%20GWAR%20POLSKICH%20(OCR).pdf

MAŁY SŁOWNIK GWAR POLSKICH (OCR).pdf – RCIN
Kucharzyk, Renata ; Niezabitowska, Anna ; Reichan, Jerzy ; Tokarz, Maria ; Wójcicka, Wiktoria ; Wronicz, Jadwiga (Red.)

https://rcin.org.pl/ijp/dlibra/publication/edition/64154?from=rss&id=64154

5
https://etymologicznamenazeria.wordpress.com/
MENAŻERIA ETYMOLOGICZNA czyli skąd się biorą nazwy zwierząt

6
https://www.academia.edu/37735717/S%C5%82ownik_g%C3%B3rali_polskich_na_Bukowinie
SŁOWNIK GÓRALI POLSKICH NA BUKOWINIE
ZBIGNIEW GREŃ, HELENA KRASOWSKA

7

Indo-European Languages – Word Comparisons
105,215 views•Jul 5, 2020
Brief Histories

8

SŁOWNIK ETYMOLOGICZNYJĘZYKA POLSKIEGO
WIESŁAW BORYS

9
https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_S%C5%82ownik_ilustrowany_j%C4%99zyka_polskiego/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/całość

10