39 Odpowiedź „łowcom ruskich trolli”, czyli dlaczego twierdzenie o 10.000 latach bytności R1a na Bałkanach,.. to jak dotąd niczym nie potwierdzona… tylko czysta fantazja 03

Mapka pierwotnie załączona przez „Białczyński” przy okazji wpisu upowszechniającego ruski film, rzekomo będący dowodem na „południową drogę R1a”, czyli wg autora tego „dowodu” z Centralnej Azji lub Himalajów, przez Pięciorzecze / Pendżab, Wyżynę Irańską, Międzyrzecze / Mezopotamię, Żyzny Półksiężyc, Anatolię, Bałkany, step nadczarnomorski… z powrotem  do Centralnej Azji, Himalajów, Pięciorzecza / Pendżabu,.. itp…)

WIELKIE KRĘCENIE SIĘ W KÓŁKO,.. czyli kolejne „wiarygodne i niepodważalne dowody” na „południową drogę R1a”…

Oto trzecia część wpisu, w którym zapoznaję się z „wiarygodnością dowodów”, które rzekomo potwierdzają pomysł, o rzekomej bytności ludzi z haplogrupą R1a na Bałkanach 14,000 (rudaweb.pl) lub 11,000o (Orlicki) lub 10.000 (Białczyński) lat temu, co pierwszy raz poddałem pod wątpliwość tu, patrz:

https://skrbh.wordpress.com/2017/03/18/33-nowe-zrodla-genetyczne-czyli-czy-to-smierc-teorii-o-10000-lat-bytnosci-r1a-w-anatolii-na-balkanach-puszcie-i-pochodzeniu-szlachty-polskiej-od-sarmatow-itp/

Wyjaśniłem już moje stanowisko, co do „wiarygodności dowodów”, rzekomo wspierających ten pomysł, jakie upowszechnili Orlickirudaweb.pl. Teraz przyjrzę się się „dowodom i dowodzeniu”, jakie na poparcie tego pomysłu upowszechnił Białczyński.

W następnym wpisie podsumuję te „poważne, wiarygodne i niepodważalne dowody”, znów zadam kilka nieodpowiednich pytań, jak i upowszechnię to, co zaproponowałem min. Dragomirze, jako mój pomysł na sposób pozwalający na bezstronne ocenienie tego kto i co tak naprawdę twierdzi i co i jak udowadnia…

Potem zajmę się sprawdzeniem wiarygodności naukowców, jak np. Anatole Klysov, itd, ich twierdzeń, na których jakieś niewymienione prace powołują się i rudaweb.pl i Białczyński i na podstawie czego wyciągają swoje wnioski, itd, by w kolejnym wpisie, opierając się na najnowszych źródłach genetycznych źródłach, przedstawić dowody na MOŻLIWĄ „północną drogę R1a”, jako łowców mamutów i już Pra-Słowian jednocześnie, a nie bliskowschodnich pierwszych rolników, jak twierdzą „nie twierdząc” wyżej wymienieni.

Powtórzę jeszcze raz, tak żeby KAŻDY, NAWET CI WOLNO MYŚLĄCY MOGLI TO W KOŃCU ZROZUMIEĆ I ZAPAMIĘTAĆ:

Być może ludzie z haplogrupą R1a dotarli do Europy dwoma drogami, (czego nigdy nie wykluczałem, ani nie wykluczam nadal),.. z tym, że na „północną drogę R1a” można podać wiele bezpośrednich i pośrednich dowodów, a na jej „południową drogę” tych dowodów tak naprawdę jak na razie nie ma,.. a jedynie co jest to TYLKO I  WYŁĄCZNIE MGLISTE DOMNIEMANIA OPARTE NA NIEJASNYCH PRZYPUSZCZENIACH…

A co, czyżby było inaczej?!! 🙂

Najpierw dla porządku ponownie przypomnę i zacytuję „złote myśli”, jakie napisał Orlicki na temat mojego dowodzenia. Ponownie proszę to porównać z tym, co upowszechniam ja, i co jako „dowody” upowszechnił on, jak i pozostali:

W artykule nie ma żadnych dowodów na nieistnienie R1a (starszej od keltyckiej) na Bałkanach. Artykuł przytacza wiele źródeł, nie podając cytatów z nich, jakie mogłyby stanowić bazę takiego wnioskowania. Błędy autora są duże. (…) Podawanie licznych źródeł jest nic nie warte, gdy nie owocuje postawieniem wniosków trafnych. Ich trafność potwierdzą fakty naukowe, nie wnioski autora.

Ponieważ „łowcy ruskich trolli” jako ich JEDYNE DOWODY upowszechnili TYLKO RUSKIE FILMY, no to dokładnie tak samo, jak to zrobiłem już poprzednio… przyjrzę się teraz ostatnim dwóm „dowodom” upowszechnionym przez Białczyński

…..

http://bialczynski.pl/2017/03/26/prosty-rosyjski-wyklad-na-temat-kultury-polaczonej-z-genetyka-ludow-r1a-11minut/

Białczyński sam na wstępie ostrzega, że „materiał dowodowy”, który upowszechnił jest hm… raczej bardziej z tych „wiarygodny inaczej”, patrz:

„Oczywiście, jak we wszystkich nie sygnowanych przez jakąkolwiek uczelnię akademicką materiałach z Rosji i w tym materiale, są przekłamania propagandowe. Do tego materiał ten jest archiwalny, ale puszczam go mimo to, ponieważ łopatologicznie wiąże koniec z końcem, prościej już chyba nie można.  „

Ciekawe stwierdzenie, bo wg mnie z tych słów wynika min., że WSZYSTKIE MATERIAŁY Z ROSJI PODPISANE PRZEZ JAKĄŚ UCZELNIĘ AKADEMICKĄ, NIE MAJĄ PRZEKŁAMAŃ PROPAGANDOWYCH,… jak np. „dowód”, który upowszechnił Orlicki, który już omówiłem dwa wpisy wcześniej… 🙂

Ruski film, czyli „dowód” nr 1:

Происхождение восточных славян (Генетика 2)

Maksym Chirkov Published on Nov 27, 2014

От каких древних народов произошли славяне и с кем они родственники. Происхождение и генофонд восточных славян. Геномы славян, русских, россиян, украинцев, белорусов. Генетика и генеалогия. Гаплогруппы, арии, аутосомы, гены. R1a (R1a1a), N1c, I2, I1, R1b…

Основные источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%…
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%…
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht…
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht…
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht…
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht…
http://www.google.de/imgres?imgurl=ht…
http://www.xpomo.com/ruskolan/rasa/ph…
и др.

0:10 UWAGA!!! Autor tego filmu wskazuje (i chwała mu za to! 🙂 ) na to, że tzw. Ingliści, jak Trechlebow i reszta, to niebezpieczna sekta, co okazało się niestety prawdą!

0:40 Podobieństwo genetyczne człowieka do człowieka, to 99,9%, do szympansa, to 98.7%, do psa to 95%, do banana 50%…

0:55 75 tysięcy lat temu nastąpiła olbrzymia katastrofa (wybuch wulkanu) i większość różnych ras ludzkich wyginęła, a także większość ludzi tak że szacuje się, że pozostało przy życiu około tylko 2000 osób.

1:45 UWAGA!!! Pokazana jest bardzo ładna mapka całego globu (przedstawiająca stan na niewiadomy rok), gdzie widać, co następuje (wybrałem istotne dla mnie):

Cieśnina Beringa, Doggerland, Sundaland, itp są widoczne, więc wygląda na to, że pokazany jest stan rzeczy w trakcie trwania epoki lodowcowej, ale… także i przed nią i po niej …

Ameryka Północna – obszar tzw. języków algonkińskich obejmuje ludność z haplogrupa Q,.. a może także i R1b… być może przybyłych od strony Atlantyku, patrz tzw. Solutreans

Azja – Syberia, okolice j. Bajkał. Brak widocznej haplogrupy R1, patrz tzw. Chłopiec z Mal’ta,.. za to na zachód od niego widoczny jest matecznik haplogrupy N1c, która rozdzieliła się na wschodnią (Syberian Turkic) i zachodnią Samojedic N1b, i dalej na zachód N1c Finnic.

Haplogrupa R1a istnieje na zachód od „matecznika N1c, w miejscu kultury archeologicznej Afanasievo, ale nie styka się z nim, bo oddziela je haplogrupa Q, ta sama która wywędrowała do Ameryki Północnej. R1a jest jeszcze widoczna poniżej już wzmiankowanego obszaru zajmowanego przez R1a, a także dalej na południe obejmując teren Pięciorzecza. W środku tego terenu widoczne są też i inne haplogrupy, jak P, Q i R.

Na półwyspie Indyjskim, w jego środkowej części widoczna jest haplogrupa H, a na Cejlonie i okolicach R2, a także R1a na Malediwach. Na zachód na terenie Wyżyny Irańskiej występuje haplogrupa L, a jeszcze dalej na zachód haplogrupa J2. Na północ  w rejonie tzw. BMAC, jak i Guralu, występuje haplogrupa R1b, rozdzielona przez haplogrupę C3c,.. której obszar występowania pokrywa się z obszarem kultury Andronovo.

Na obszarze Skałkazu na jego północy występują jak dzisiaj haplogrupy G (Osetyńcy i Gruzini), R1b i J1/2, a na jego południu ponownie R1b,.. i jej występowanie pokrywa się z kulturą archeologiczną zwaną Kura-Araxes. Cały teraz Anatolii zajmuje haplogrupa J2, a tylko jej północnych i zachodnich obrzeżach widoczny jest cienki pasek haplogrupy E1B,..

Europa – Cały teren dzisiejszej Grecji, Albanii, Macedonii, zajęty jest przez haplogrupe E1B, powyżej tereny środkowych Bałkanów obejmuje haplogrupa I2a, a pokrywa się to z terenami dzisiejszych Chorwacji, Czarnogóry, Serbii, Bułgarii, Rumunii. Na północ widać wielki obszar zajęty przez haplogrupę R1a, który rozciąga się od Słowenii, na północ do wybrzeża Morza Bałtyckiego, a na wschód przez stepy nadczarnomorskie, do wspomnianego już R1b na Guralu i po jego granicy dalej na północ prawie do Morza Białego, aczkolwiek pozostawiając wąski przybrzeżny pas terenu zajętego przez ludy o haplogrupie N1c.

Prawie cała Europa zachodnia to haplogrupa R1b, od północnej części półwyspu Apenińskiego, do terenów dzisiejszego Beneluxu, Jutlandii i większości Skandynawii, gdzie widać obecność haplogrupy I1.

Afryka – R1b jej środkowej części, pokrywającej się z dzisiejszym Kamerunem, poza tym przeważa haplogrupa E1b, choć są tam obecne także haplogrupy A2, A3, B2, E1a, E2.

2:15 Nowa mapka, gdzie w środkowej  Rosji, w okolicach Nowosybirska widoczna jest już haplogrupa R, z którego to miejsca na zachód ciągnie się w granicy obecnego laso-stepu droga haplogrupy R1a, z tym że mniej więcej z okolic Moskwy odchodzi jej południowa odnoga, która dociera na stepy nadczarnomorskie!!! (UWAGA!!! Czyż to nie potwierdza „północnej drogi R1a, o której piszę?!! 🙂 ). Haplogrupa N obchodzi R1a szerokim łukiem od północy, a haplogrupa R1b… dostaje się do zachodniej Europy, jako przedłużenie „północnej drogi R1a”!!! Na Bałkany przez Anatolię dociera haplogrupa E3b…

2:34 Pokazany jest obraz, gdzie z trzech wyglądających na wschodnich Słowian jeźdźców każdy ma inną haplogrupę, pierwszy R1a, środkowy N, a trzeci… E1b… ?!!

3:00 UWAGA!!! Pokazani są północni Słowianie, jako mieszanka ugro-fińsko-słowiańska… (patrz 4:40!!!)

3:40 Widoczne są cztery wykresy. Pierwszy z nich zostaje powiększony i pokazuje, że odpowiednio najwięcej domieszki oznaczonej jako North-East-European (zaznaczonej na zielono) mają, w kolejności: Białorusini, Rusini, Polacy, Ukraińcy, Łużyczanie, Słowacy, Czesi, Słoweńcy, Chorwaci, Bośniacy, Serbowie, Czarnogórcy, Macedończycy, Bułgarzy.

Ukraińcy mają dodatkowo więcej zachodnio azjatyckiej domieszki, niż Białorusini, Rusini, Polacy, Łużyczanie, Słowacy, Czesi, a w pozostałych wymienionych narodach występuje jeszcze jej więcej, a także i domieszki śródziemnomorskiej i innych.

4:40 UWAGA!!! Twierdzi się teraz jednak, że Rusini nie są zeslawizowanymi Finami (porównaj 3:00!!!), a na Krymie… nie ma Tatarów!!! (hahaha 🙂 LOL)

5:30 UWAGA!!! Podobieństwa między narodami: Słowianie są podobni… do siebie, podobnie Finowie, Szwedzi, Germanie, Włosi, Turcy, Grecy… (hahaha 🙂 LOL)

4:45 UWAGA!!! Widoczna jest GRANICA między północnymi Rusinami i Południowymi i biegnie ona… na GRANICY KARELII!!! Południowi Rusini dochodzą do Skałkazu. Bałtowie są bardzo podobni do południowych Słowian… (hahaha 🙂 LOL)

7:25 Indo-Europejczycy, nazywani także Ariami R1a powstali w rejonie Tybetu i Centralnej Azji 18,000 lat temu, no ale oni jeszcze Ariami nie byli. Przeszli przez Hindustan, Iran, Mezopotamię, Anatolię, i 9,000 lat temu dotarli na Bałkany. To oni przynieśli ze sobą języki indo-europejskie. (UWAGA!!! Wszystkie języki indo-europejskie!!! Autor wygląda że o tzw. PIE nie słyszał!!!) (hahaha 🙂 LOL)

Kiedyś tam wyruszyli z Bałkanów na północ i 4600 lat temu dotarli na tereny Niziny Wschodnioeuropejskiej i tam na północ od Skałkazu wytworzyła się haplogrupa R1a1a i powstali Ariowie!!! (hahaha 🙂 LOL)

Następnie  w tym samym czasie Ariowie podzielili się tam na 4 grupy. Pierwsza grupa została tam na „ruskiej równinie”,.. i potem przemieściła się na zachód… Druga przeszła przez Skałkaz i dotarła na Bliski Wschód (północ Anatolii). Trzecia przez step dotarła oddzielnie do Indii i Iranu. Czwarta dotarła na Niski Gural i dalej Załtaj… czyli zrobili wielkie koło!

8:29 UWAGA!!! Nie należy mylić Słowian z Ariami, którzy żyją na południu Azji!!! (porównaj 7:25!!!) (hahaha 🙂 LOL)

9:11 We Wschodnich Słowianach właściwie nie na genów pochodzących od Mongołów i Tatarów.

9:45 UWAGA!!! Istnieją haplogrupy mtDNA. W Europie przeważają mtDNA H2 i H6(hahaha 🙂 LOL)

…..

To tyle co wg mnie wynika z tego filmu, POZA TYM, ŻE PORÓWNUJĄC MAPKI JAKIE SA W NIM ZAWARTE, DOCHODZĘ DO JEDNEGO WNIOSKU, ŻE WSZYSTKO JEST TO WZAJEMNIE SPRZECZNE I SAMO WYKLUCZAJĄCE SIĘ!!! 🙂


UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Jedynym „dowodem” wspierającym tezę tego filmu, o południowej drodze R1a,..  jest ręcznie narysowana „krzywa czerwona kreska”, jak mniemam autorstwa autora tego filmu, która odzwierciadla to co opisałem o 7:25!!!

🙂 🙂 🙂 LOL!!! 🙂 🙂 🙂 LOL!!! 🙂 🙂 🙂 LOL!!! 🙂 🙂 🙂


…..

„Dowód” nr 2, „nakręcony” przez Vladimir Naumov i Artem Lukichev, za pieniądze Rosyjskiego Ministerstwa Kultury, a następnie upowszechniony tu:

http://bialczynski.pl/2017/03/30/artem-lukichev-history-of-r1a-and-r1b-from-the-bashkir-epos-ural/

History of R1a and R1b from the Bashkir epos „Ural” (Artem Lukichev)

Published on Nov 13, 2014

R1b „Lunar the cult of the moon” – the main material, the female principle. R1a „The cult of the sun” – the main spiritual, the masculine principle. Therefore, it is for example the west spawned such phenomena in the world as racism, fascism. At R1a it was not. Many spiritual teachers were R1a – Buddha, Zoroaster, and others. R1b went the way of the material, techno-development. A R1a took the path of spiritual development. As is now the world’s most important equipment and supplies – the world was conquered by R1b. But. One of the sons R1b – also chose a spiritual path – his name Hakmar. Hakmar also choose solar cult, although his father was R1b (Shulgan).

Ex oriente lux – „Light comes from the East” … and transforms the world.

Cited in Palmer, op.cit., p. 86; among the Yakut, northernmost of the Turkic peoples, bright, creative spirits reside in the east, and dark, harmful spirits in the west (ER, XV:493–494).

Artem Lukichev ©

Kamilya Bahyt4 months ago
ha ha ha. Never trust to russians, cause they always turn history upside down. In real life they burnt alive whole villages of Bashkort people at the beginning of 20 century. Why don’t they show real history of Bashkort people?!

Z Zzz1 month ago
Kamilya Bahyt. Jews.

Matthew Young11 months ago
this is very well done, but you realize bashkirs have one of the highest r1b rates in the world? they would not associate themselves with the beast, it would be the opposite.

memo kemo3 months ago
but the anglo saxon are the beast nowadays.

UWAGA!!! Proszę zwrócić uwagę na liczne przekłamania i rasistowski podtekst, jaki wynika z tego filmu, np. że nosiciele haplogrupy R1b są „źli”,.. a ci z R1 „dobrzy”… 😦

1:15 16,500 lat temu gdzieś na Syberii… Trzy postacie, „ojciec” przedstawiony jako R1, i dwóch synów, opisanych jako R1a i R1b.

2:15 R1b skojarzony jest ze „złym” zachodem w postaci Księżyca.

2:40 Pokazany jest gasnący płomień i opisany jako „wschód”, czyli Słońce.

2:45 Poranek. Trzej mężczyźni wyruszają z jurty (na polowanie), a „zły” Księżyc przygląda im się, (wcześniej podglądał ich przez otwór w dachu jurty). Na stepie widać kilkudziesięciu innych mężczyzn z włóczniami z długimi ostrzami… Wszyscy razem gdzieś idą…

(UWAGA!!! Długie ostrza włóczni nie wyglądają na kamienne… Czyżby R1 wytapiał już np. brąz 16,5000 lat temu?!!)

3:18 Południowy Gural 9,000 lat temu. (UWAGA!!! Przypomnę, że wg pierwszego „dowodu”, patrz krzywa czerwona kreska, ludność z haplogrupą R1a była już na Bałkanach!!! 🙂 🙂 🙂 LOL 🙂 🙂 🙂 ) Widoczne jest zwierzę, coś jak Ancylotherium, Chalicotherium, Paraceratherium lub Moropus.

(UWAGA!!! Wszystkie wyginęły wiele milionów lat temu,.. a nawet żyły na innych kontynentach!!!)

4:27 Ludzi polują na to zwierze, na oko większe ze dwa razy od słonia, a R1 je zabija sposobem dokładnie  takim, jak pokazanym tu. Inni mężczyźni stoją w pobliżu z włóczniami o długich ostrzach. R1 ma na plecach dwa noże z podobnymi długimi ostrzami, które wyglądają na żelazne (przy wyciąganiu wydaja charakterystyczny piskliwo-trzeszczący dźwięk), którymi to ostrzami odcina głowę tego zwierzęcia wielkości około połowy wysokości R1, po czym odchodzi. Pozostali ludzie za pomocą tych włóczni z długimi ostrzami, rąbią jak halabardami ciało tego wielkiego zwierzęcia…

4:54 R1 wypija krew wylewającą się z tego odciętego łba i przekazuje te długie na oko na 700mm metalowe noże R1b i R1a…

5:35 Południowa Wołga 8,000 lat temu. (UWAGA!!! Przypomnę, że wg pierwszego „dowodu”, patrz krzywa czerwona kreska, ludność z haplogrupą R1a była już na Bałkanach!!! 🙂 🙂 🙂 LOL 🙂 🙂 🙂 ) R1a+M512 (Ural) i R1b+P297 (Shulgan) siedzą nad wodą i ze sobą rozmawiają. Widoczne są te same długie ostrza noży, za pomocą których R1b+P297 z łatwością odcina duży kawał czegoś czerwonego.

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b

R-P297* (R1b1a1a*; previously R1b1a*). Appears to be extinct.

R1b1a1a (R-P297)

The SNP marker P297 was recognised in 2008 as ancestral to the significant subclades M73 and M269, combining them into one cluster.[7] This had been given the phylogenetic name R1b1a1a (and, previously, R1b1a).

A majority of Eurasian R1b falls within this subclade, representing a very large modern population. Although P297 itself has not yet been much tested for, the same population has been relatively well studied in terms of other markers. Therefore, the branching within this clade can be explained in relatively high detail below. The skeleton of a male from a Chalcolithic Yamna burial in the Middle-Volga-Samara area, dated to around 3305–2925 BC, was found to possibly contain R1b1a* being P297 positive but L51 negative.[32]

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

UWAGA!!! Nie mogłem znaleźć nic o R1a+M512, ale znalazłem mapkę, pokazującą różne miejsca, gdzie powstała haplogrupa R1a, jak i różne drogi, którymi rzekomo przemieszczała się… Zwracam uwagę, na to, gdzie w swojej pracy z 2014r powstanie tej haplogrupy umiejscowił Underhill, na którego powołują się i rudaweb.pl i Białczyński!!! Jakoś dziwnie nie ma tu Centralnej Azji i Himalajów… no ale to tylko kolejne kolorowe kreski…

5:45 Nie ruszając się z miejsca obaj przenoszą się do Zachodniego Babilonu (gdziekolwiek to było…) 8,000 lat temu. (UWAGA!!! Przypomnę, że wg pierwszego „dowodu”, patrz krzywa czerwona kreska, ludność z haplogrupą R1a była już na Bałkanach!!! 🙂 🙂 🙂 LOL 🙂 🙂 🙂 ) Biała kobieta stoi przed nimi i rozbiera się, zamienia się w coś jakby dużego kota… R1b widząc to zmienia się i „zwierzęceje”, zaczyna poruszać się na czterech kończynach, jak małpa, wyrasta mu ogon i 6,500 temu, nie ruszając się znów z miejsca przenosi się znów do Zachodniego Babilonu… (UWAGA!!! Przypomnę, że wg pierwszego „dowodu”, patrz krzywa czerwona kreska, ludność z haplogrupą R1a była już na Bałkanach!!! 🙂 🙂 🙂 LOL 🙂 🙂 🙂 ) R1a chwyta włócznię i zaczyna ich ścigać. Widoczne dwie pozostawione włócznie z odlewanymi ostrzami.

6:25 Biały kot dociera w to samo miejsce na Syberii, do tej do jurty, skąd R1, R1a i R1b wyruszyli na polowanie 8,500 lat wcześniej. Następnie przemienia się ponownie w kobietę i w jej środku zatruwa lub upija jakimś czerwonym napojem R1b. R1a widzi to wszystko, bo i on także pojawił się w tym miejscu…

7:25 Biała kobieta zamienia się w głowę ducha i wnika w R1b leżącego na ziemi. Znów nie ruszając się z jurty znajdują się już gdzieś w południowo-wschodniej Azji 6000 lat temu. (UWAGA!!! Przypomnę, że wg pierwszego „dowodu”, patrz krzywa czerwona kreska, ludność z haplogrupą R1a była już na Bałkanach!!! 🙂 🙂 🙂 LOL 🙂 🙂 🙂 ) R1b zamienia się w olbrzyma i walczy z R1a pierwszy raz. Do jurty wchodzi R1, który posiada miecz… ale R1b zamieniony ponownie w coś jak człowieko-małpę, zabija go. R1b wyrastają skrzydła, ogon, staje się olbrzymim olbrzymem i odfruwa…

8:10 R1a pozostaje na miejscu, także pije ten napój, wyrastają mu na chwilę czerwone skrzydła (jak kiedyś R1), pali jurtę z R1 w środku i odchodzi. Idzie, idzie prze pustynie i góry, gdzie latają ptaki przypominające flamingi i leży bardzo wielka żywa ryba… (przedstawienie tradycji pustynnej?)

11:25 Druga walka z R1a z R1b w Europie środkowej 4800 – 4500 lat temu. R1b nadal posiada skrzydła, ogon, jest olbrzymem. R1a wbija mu w serce swą włócznię, ale R1b i tak wbija R1a i jego włócznię w ziemię, po po czym odlatuje.

12:17 Zawężenie różnorodności R1a (tzw. bottleneck). R1a wciśnięty w ziemię przemienia się w R1a+M417 (R1a1a1) spada do jaskini, tam pije wodę ze strumienia i zamienia się w R1a+Z645 https://yhrd.org/tools/branch/R1a-Z645

Koniec części 1.

…..

I to by było na tyle… tych „dowodów”… bo w sieci nie znalazłem kolejnych części tego wiekopomnego dzieła…

Jest pewno cała masa różnych dowodów, które potwierdzałyby 9,000 lat południowej drogi Indo-Europejczyków z Centralnej Azji i Himalajów, przez Hindustan, Iran, Mezopotamię, Anatolię, na Bałkany, gdzie rzekomo dotarli 9,000 lat temu, itd, nieprawdaż?

…NO TO DLACZEGO DO JASNEJ CHOLERY NIKT ZE ZWOLENNIKÓW TEGO POMYSŁU NIC INNEGO NIE UMIE POKAZAĆ, (JAK TE TRZY RUSKIE FILMY) ANI WIARYGODNIE UDOWODNIĆ CZEGOŚ, NA PODSTAWIE JAKICHŚ ZNALEZISK, CZY BADAŃ?!! NO GDZIE ONE SĄ?!!

CZY TO JEST JUŻ WSZYSTKO, CO ORLICKI, BIAŁCZYŃSKI I RUDAWEB.PL MAJĄ DO UPOWSZECHNIENIA, JAKO ICH „DOWODY” POTWIERDZAJĄCE „POŁUDNIOWĄ DROGĘ R1a?!!

A CO NIBY DO TEJ PORY POKAZALI, CO NIBY TO UDOWODNIŁO, HM?!!

ZNAJDZIE SIĘ JAKIŚ DZIELNY BOHATER, CO ODPOWIE NA TE PYTANIA?!!

RZUCAM WAM WSZYSTKIM RĘKAWICĘ I 3 DNI CZEKAM CIERPLIWIE NA ODPOWIEDŹ… A POTEM „ŁOWCOM RUSKICH TROLLI”, I INNYM WYZNAWCĄ I ZWOLENNIKOM „POŁUDNIOWEJ DROGI R1A” DAM JESZCZE JEDNĄ, TRZECIĄ I OSTATNIĄ SZANSĘ WYJŚCIA Z TEGO Z TWARZĄ…

7 uwag do wpisu “39 Odpowiedź „łowcom ruskich trolli”, czyli dlaczego twierdzenie o 10.000 latach bytności R1a na Bałkanach,.. to jak dotąd niczym nie potwierdzona… tylko czysta fantazja 03

 1. To zwierze z drugiego filmu, to było raczej to:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Paraceratherium

  Paraceratherium – wymarły rodzaj bezrogiego nosorożca, a właściwie przedstawiciel rodziny Hyracodontidae z podrodziny Indricotheriinae; jeden z największych ssaków lądowych w historii. Żył od wczesnej do późnej epoki oligoceńskiej (34–23 miliony lat temu). Jego szczątki znaleziono w Eurazji od Chin do terenów byłej Jugosławii. (…)

  To przynajmniej żyło w Eurazji… choć dość dawno temu… Tak, czy srak, ten film jest prawdziwie prawdziwym dowodem, na „południową drogę R1a”…

  Białczyński zawsze mówi i pisze prawdę, a ja zawsze kłamię jak na podstępnego kagiebistę przystało… 🙂

  Polubienie

 2. G2a nie ma nad Wisłą, zresztą to raczej nie byli „pierwsi rolnicy” tylko „pierwsi europejscy rolnicy”, bo tylko J2, o ile dobrze rozumiem było obecne w żyznym półksiężycu, a I2a to już „tubylczy wtórnie zrolniczony” ludek…

  http://www.pnas.org/content/113/25/6886.full

  Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans
  Zuzana Hofmanováa,1, Susanne Kreutzera,1, Garrett Hellenthalb, Christian Sella, Yoan Diekmannb, David Díez-del-Molinob, Lucy van Dorpb, Saioa Lópezb, Athanasios Kousathanasc,d, Vivian Linkc,d, Karola Kirsanowa, Lara M. Cassidye, Rui Martinianoe, Melanie Strobela, Amelie Scheua,e, Kostas Kotsakisf, Paul Halsteadg, Sevi Triantaphyllouf, Nina Kyparissi-Apostolikah, Dushka Urem-Kotsoui, Christina Ziotaj, Fotini Adaktylouk, Shyamalika Gopalanl, Dean M. Bobol, Laura Winkelbacha, Jens Blöchera, Martina Unterländera, Christoph Leuenbergerm, Çiler Çilingiroğlun, Barbara Horejso, Fokke Gerritsenp, Stephen J. Shennanq, Daniel G. Bradleye, Mathias Curratr, Krishna R. Veeramahl, Daniel Wegmannc,d, Mark G. Thomasb, Christina Papageorgopoulous,2, and Joachim Burgera,2

  Abstract
  Farming and sedentism first appeared in southwestern Asia during the early Holocene and later spread to neighboring regions, including Europe, along multiple dispersal routes. Conspicuous uncertainties remain about the relative roles of migration, cultural diffusion, and admixture with local foragers in the early Neolithization of Europe. Here we present paleogenomic data for five Neolithic individuals from northern Greece and northwestern Turkey spanning the time and region of the earliest spread of farming into Europe. We use a novel approach to recalibrate raw reads and call genotypes from ancient DNA and observe striking genetic similarity both among Aegean early farmers and with those from across Europe. Our study demonstrates a direct genetic link between Mediterranean and Central European early farmers and those of Greece and Anatolia, extending the European Neolithic migratory chain all the way back to southwestern Asia.

  Significance
  One of the most enduring and widely debated questions in prehistoric archaeology concerns the origins of Europe’s earliest farmers: Were they the descendants of local hunter-gatherers, or did they migrate from southwestern Asia, where farming began? We recover genome-wide DNA sequences from early farmers on both the European and Asian sides of the Aegean to reveal an unbroken chain of ancestry leading from central and southwestern Europe back to Greece and northwestern Anatolia. Our study provides the coup de grâce to the notion that farming spread into and across Europe via the dissemination of ideas but without, or with only a limited, migration of people.

  http://www.pnas.org/content/113/25/6886.figures-only

  It is well established that farming was introduced to Europe from Anatolia, but the extent to which its spread was mediated by demic expansion of Anatolian farmers, or by the transmission of farming technologies and lifeways to indigenous hunter-gatherers without a major concomitant migration of people, has been the subject of considerable debate. Paleogenetic studies (14) of late hunter-gatherers (HG) and early farmers indicate a dominant role for migration in the transition to farming in central and northern Europe, with evidence of only limited hunter-gatherer admixture into early Neolithic populations, but increasing toward the late Neolithic. However, the exact origin of central and western Europe’s early farmers in the Balkans, Greece, or Anatolia remains an open question.

  Recent radiocarbon dating indicates that by 6,600–6,500 calibrated (cal) BCE sedentary farming communities were established in northwestern Anatolia at sites such as Barcın, Menteşe, and Aktopraklık C and in coastal western Anatolia at sites such as Çukuriçi and Ulucak, but did not expand north or west of the Aegean for another several hundred years (5). All these sites show material culture affinities with the central and southwestern Anatolian Neolithic (6).

  Early Greek Neolithic sites, such as the Franchthi Cave in the Peloponnese, Knossos in Crete, and Mauropigi, Paliambela, and Revenia in northern Greece date to a similar period (79). The distribution of obsidian from the Cycladic islands, as well as similarities in material culture, suggest extensive interactions since the Mesolithic and a coeval Neolithic on both sides of the Aegean (8). Although it has been argued that in situ Aegean Mesolithic hunter-gatherers played a major role in the “Neolithization” of Greece (7), the presence of domesticated forms of plants and animals indicates nonlocal Neolithic dispersals into the area.

  We present five ancient genomes from both, the European and Asian sides of the northern Aegean (Fig. 1); despite their origin from nontemperate regions, three of them were sequenced to relatively high coverage (∼2–7×), enabling diploid calls using a novel SNP calling method that accurately accounts for postmortem damage (SI Appendix, SI5. Genotype Calling for Ancient DNA). Two of the higher-coverage genomes are from Barcın, south of the Marmara Sea in Turkey, one of the earliest Neolithic sites in northwestern Anatolia (individuals Bar8 and Bar31). On the European side of the Aegean, one genome is from the early Neolithic site of Revenia (Rev5), and the remaining two are from the late and final Neolithic sites of Paliambela (Pal7) and Kleitos (Klei10), dating to ∼2,000 y later (Table 1). Estimates of mitochondrial contamination were low (0.006–1.772% for shotgun data) (Table 1; SI Appendix, SI4. Analysis of Uniparental Markers and X Chromosome Contamination Estimates.). We found unprecedented deamination rates of up to 56% in petrous bone samples, indicating a prehistoric origin for our sequence data from nontemperate environments (SI Appendix, Table S5).

  (…)

  Uniparental Genetic Systems

  The mtDNA haplogroups of all five Neolithic individuals are typical of those found in central European Neolithic farmers and modern Europeans, but not in European Mesolithic hunter-gatherers (1). Likewise, the Y-chromosomes of the two male individuals belong to haplogroup G2a2, which has been observed in European Neolithic farmers (3, 10); in Ötzi, the Tyrolean Iceman (11); and in modern western and southwestern Eurasian populations, but not in any pre-Neolithic European hunter-gatherers (12). The mitochondrial haplogroups of two additional less well-preserved Greek Mesolithic individuals (Theo1, Theo5; SI Appendix, Table S6) belong to lineages observed in Neolithic farmers from across Europe; consistent with Aegean Neolithic populations, unlike central European Neolithic populations, being the direct descendants of the preceding Mesolithic peoples who inhabited broadly the same region. However, we caution against over-interpretation of the Aegean Mesolithic mtDNA data; additional genome-level data will be required to identify the Mesolithic source population(s) of the early Aegean farmers. (…)

  https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101109172344.htm
  DNA reveals origins of first European farmers
  Haak W, Balanovsky O, Sanchez JJ, Koshel S, Zaporozhchenko V, et al. Ancient DNA from European Early Neolithic Farmers Reveals Their Near Eastern Affinities. PLoS Biology, 2010; DOI: 10.1371/journal.pbio.1000536
  Date: November 10, 2010
  Source: University of Adelaide
  Summary: A team of international researchers has resolved the longstanding issue of the origins of the people who introduced farming to Europe some 8,000 years ago. A detailed genetic study of one of the first farming communities in Europe, from central Germany, reveals marked similarities with populations living in the Ancient Near East (modern-day Turkey, Iraq and other countries) rather than those from Europe.

  Genetic matrilineal distances between 55 modern Western Eurasian populations and Neolithic Linear Pottery Culture (LBK) samples. Mapped genetic distances are illustrated between 55 modern Western Eurasian populations and the total of 42 Neolithic LBK samples (A) or the single graveyard of Derenburg (B). Black dots denote the location of modern-day populations used in the analysis. The coloring indicates the degree of similarity of the modern local population(s) with the Neolithic sample set: short distances (greatest similarity) are marked by dark green and long distances (greatest dissimilarity) by orange, with fainter colors in between the extremes.

  Click to access 20150339.full.pdf

  Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers reveals insights into their social organization
  Anna Szecsenyi-Nagy, Guido Brandt, Wolfgang Haak
  Proc. R. Soc. B 282: 20150339.
  http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.0339
  Received: 12 February 2015
  Accepted: 25 February 2015

  (…)
  In this study, we present 84 mtDNA and 9 Y chromosomal DNA data from Mesolithic (6200–6000 BC) and Neolithic specimens of the STA and LBKT from western Hungary and Croatia. Spanning a time transect of the Hungarian Neolithic in Transdanubia over approximately 900years (ca 5800– 4900 BC) allowed us to gain detailed insight into the spread of farming from the Near East.
  (…)
  The haplotype of the Mesolithic skeleton from the Croatian Island Korcˇula could be assigned to mtDNA haplogroup U5b2a5 (electronic supplementary material, dataset S3). Sub-haplogroup U5b has been shown to be common in hunter–gatherer communities across Europe [28–30,32,33, 47,48]. Contrary to the low mtDNA diversity observed in Central/North European hunter–gatherers [28–30], we identify a higher variability in early farming communities of the Carpathian Basin including haplogroups N1a, T1, T2, J, K, H, HV, V,W, X, U2, U3, U4 and U5a (electronic supplementary material, table S1). Previous studies described haplogroups N1a, T2, J, K, HV, V, W and X as being characteristic for the Central European LBK and suggested these as the mitochondrial ‘Neolithic package’ that had reached Central Europe in the sixth millennium BC [38,39]. Interestingly, most of these eight haplogroups
  show comparable frequencies between the STA, LBKT and LBK, and represent the majority of mtDNAvariation in each culture (STA ¼ 86.36%, LBKT ¼ 61.54%, LBK ¼ 79.63%) with similar haplotype diversity (STA ¼ 0.97674, LBKT ¼ 0.95277, LBK ¼ 0.95483). By contrast, hunter–gatherer haplogroups are rare in the STA and both LBK groups (electronic supplementary material, table S1). Haplogroup H was not included in the Neolithic package, because it has also been found in pre-agricultural context in Iberia [48]. However, the low resolution of HVS-I does not allow to distinguish between H lineages of Neolithic or preNeolithic origins in Transdanubia and would require whole mitochondrial genome analyses.
  (…)
  (b) Y chromosomal DNA
  We analysed 33 Y-haplogroup defining SNPs located on the non-recombining part of the Y chromosome (NRY), using multiplex [38] and singleplex PCR. We successfully generated unambiguous NRY SNP profiles for nine male individuals (STA ¼ 7, LBKT ¼ 2; electronic supplementary material, datasets S3 and S5). Three STA individuals belong to the NRY haplogroup F* (M89) and two specimens can be assigned to the haplogroup G2a2b (S126), and one each to G2a (P15) and I2a1 (P37.2). The two investigated LBKT samples carry haplogroups G2a2b (S126) and I1 (M253). Furthermore, incomplete SNP profiles of eight specimens potentially belong to the same haplogroups—STA: three G2a2b (S126), two G2a (P15) and one I (M170); LBKT: one G2a2b (S126) and one F* (M89).
  (…)

  …..

  No i znów brak jest R1a… Ciekawe co na to „łowcy ruskich trolli” i inni wyznawcy południowej drogi R1a..?!! 🙂

  Polubienie

 3. O!!! Za to, to jest ważny wpis!!!

  http://eurogenes.blogspot.co.uk/2017/05/european-blond-hair-may-have-originated.html

  Wednesday, May 17, 2017

  European blond hair may have originated on the North Eurasian Mammoth steppe

  The quote below is from the recent Mathieson et al. 2017 preprint on the population history of Southeastern Europe and surrounds. Surprisingly, this titbit hasn’t received much attention yet considering the fascination that many people have with blond hair and blonds.

  The derived allele of the KITLG SNP rs12821256 that is associated with – and likely causal for – blond hair in Europeans [4,5] is present in one hunter-gatherer from each of Samara, Motala and Ukraine (I0124, I0014 and I1763), as well as several later individuals with Steppe ancestry. Since the allele is found in populations with EHG but not WHG ancestry, it suggests that its origin is in the Ancient North Eurasian (ANE) population. Consistent with this, we observe that earliest known individual with the derived allele is the [Siberian] ANE individual Afontova Gora 3 which is directly dated to 16130-15749 cal BCE (14710±60 BP, MAMS-27186: a previously unpublished date that we newly report here).

  Here’s a really nice shot of one of the last remnants of the Mammoth steppe on the border of Mongolia and the Republic of Tuva (courtesy of Александр Лещёнок at Wikipedia). All it needs is a few mammoths grazing on the horizon and it’s like we’re back in 15,000 BCE.

  I’d say a strong case can be made that modern-day European populations with the highest frequencies of blond hair also show the highest levels of ANE ancestry in Europe (for instance, Baltic Finns, Scandinavians and Balts). You can check the ANE levels in hundreds of modern-day and ancient individuals in my Basal-rich K7 spreadsheet here. The K7 is not a perfect measure of ANE admixture, but I’d say it’s accurate enough, especially in relative terms.

  On a related note, the Swedish web portal svt.se has an article on the latest ancient DNA research on the peopling of Scandinavia, focusing on the migrations of Western European Hunter-Gatherers (WHG) and Eastern European Hunter-Gatherers (EHG) into the region during the Mesolithic.

  De var de första svenskarna

  Basically, the article broadly supports the findings of Mathieson et al. 2017, pointing out that WHG were likely blue eyed, dark haired and dark skinned, while EHG probably had variable eye coloring, but lighter hair and skin than WHG. I suppose what this implies is that the blue eyed blond phenotype most common today amongst Northern Europeans, like the Polish Danish tennis player below (picture courtesy of Wikipedia), is a relatively recent, perhaps post-Mesolithic, phenomenon.

  What I don’t get is why the Early Bronze Age Yamnaya people of the Pontic-Caspian Steppe were apparently so dark haired despite their extreme level of ANE ancestry and relatively close genetic relationship to modern-day Northern Europeans? On the other hand, the Middle Bronze Age Andronovo people of the Kazakh Steppe and South Siberia, who were largely derived from Yamnaya or a closely related group from the Pontic-Caspian Steppe, were probably often blue eyed and blond haired (see here). It’s unlikely that natural selection alone could have lightened up the steppe people in such a relatively short time. Or is it?

  See also…

  Late PIE ground zero now obvious; location of PIE homeland still uncertain, but…

  Posted by Davidski at 7:54:00 PM 102 comments

  …..

  I to przyda się:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Afontova_Gora

  Afontova Gora is a Late Upper Paleolithic Siberian complex of archaeological sites located on the left bank of the Yenisei River near the city of Krasnoyarsk, Russia. Afontova Gora has cultural and genetic links to the people from Mal’ta-Buret’. The complex was first excavated in 1884 by I. T. Savenkov.[1]

  Afontova Gora is a multi-layered complex of 5 or more camp sites.[1] The sites shows evidence of mammoth hunting and was likely the result of an eastward expansion of mammoth hunters.2

  Polubienie

  • John Smith said…
   Interesting and btw Afonatova had Q1a1 y-dna and this is a fact https://genetiker.wordpress.com/2013/11/24/analyses-of-the-afontova-gora-genome/. His population might have had Q,R2, and R1
   May 17, 2017 at 9:43 PM

   …..

   Trochę od czapy zaczęli tu gadać o Bałkanach, ale sami zobaczcie, co East Pole napisał:

   EastPole said…
   Regarding new paper covering Balkans and Italy:

   Roman god of love, Cupid, is derived from the same Indo-European root as the name of Slavic Kupala. But Kupala (or kupalo) has Slavic etymology : „bather” (from kupat(i) ‚to bathe’.

   Rigvedic Apām Napat “Child of the Waters,” is identified with Agni, Agni with Eros, Eros with Cupid.

   Agni, Eros, Cupid are related to Slavic words and seem to indicate Slavic religious influences in India, Greece and Italy.

   According to the myth Waters/Water Maidens/Muses were nurturing Kupalo/Cupid/Agni/Eros somewhere in Poland aruound 3000 BC . before R1a-Z645 expansion:

   Good article showing links between Agni and Eros:

   https://www.academia.edu/8963421/Non-Iranian_origin_of_the_Eastern-Slavonic_god_X%C5%ADrs%C5%AD_Xors_Published_

   May 17, 2017 at 11:50 PM
   Blogger EastPole said…
   Forgot to explain why I think it was in Poland. I used to think it was Western Ukraine but after new genetic data on Globular Amphora and Tripillia I am convinced that Poland was the homeland of that LPIE religion.
   May 18, 2017 at 12:00 AM

   Grey said…
   EastPole said…
   „Roman god of love, Cupid, is derived from the same Indo-European root as the name of Slavic Kupala. But Kupala (or kupalo) has Slavic etymology : „bather” (from kupat(i) ‚to bathe’. Rigvedic Apām Napat “Child of the Waters,” is identified with Agni, Agni with Eros, Eros with Cupid.”

   also Venus/Aphrodite said to be born from sea foam
   May 18, 2017 at 7:55 AM

   Arch Hades said…
   Makes me ask more questions than answers them.

   A. How blonde were the Neolithic Anatolian farmers? Just as blonde if not blonder than the much more ANE packed Yamnaya people, right? That’s the only way to make sense of it because Andronovo and Sintashta have Neolithic farmer ancestry and they are a lot lighter than Yamnaya..and less ANE as well btw.

   B. If blondism arose in ANEs then why don’t Native Americans have blondism?
   May 18, 2017 at 8:49 AM

   Polubienie

 4. A tu taka ciekawostka… Ciekawe jak wyznawcy południowej drogi R1a przełkną to:

  https://www.researchgate.net/publication/51220788_Croatian_genetic_heritage_Y-chromosome_story

  Croatian genetic heritage: Y-chromosome story

  Article · June 2011 with 89 Reads
  DOI: 10.3325/cmj.2011.52.225 · Source: PubMed
  Dragan Primorac at Pennsylvania State University, Peter A Underhill Stanford University

  Abstract
  The aim of this article is to offer a concise interpretation of the scientific data about the topic of Croatian genetic heritage that was obtained over the past 10 years. We made a short overview of previously published articles by our and other groups, based mostly on Y-chromosome results. The data demonstrate that Croatian human population, as almost any other European population, represents remarkable genetic mixture. More than 3/4 of the contemporary Croatian men are most probably the offspring of Old Europeans who came here before and after the Last Glacial Maximum. The rest of the population is the offspring of the people who were arriving in this part of Europe through the southeastern route in the last 10,000 years, mostly during the neolithization process. We believe that the latest discoveries made with the techniques for whole-genome typing using the array technology, will help us understand the structure of Croatian population in more detail, as well as the aspects of its demographic history.

  Croatian genetic heritage: Y-chromosome story (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/51220788_Croatian_genetic_heritage_Y-chromosome_story [accessed Dec 19 2017].

  Polubienie

 5. Pingback: 155 Moje podsumowanie ostatnich 5 lat „ario-słowiańskiego” wariactwa, czyli Ukraina,.. a raczej UPAdlina praojczyzną ludzkości | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.