171 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 05

strażacy gaszą (1.1) ogień

…..

W tej części sprawdzę drugą etymologiczeską fyfiednię tego giermańskiego Site / SiTe. Także i w tym wpisie pokażę nielogiczności twierdzeń i fyfotzeń ofitzjalnego jęsykosnaftzfa. Sami oceńcie, jak one są wiarygodne…

Przypomnę także o ciągle istniejących obocznościach, zarówno dźwięcznych tzw. satem, jak i ubezdźwięcznionych, czyli tzw. kentum, patrz:

Zgasić / Z+GaS+iC’ i Gasić / GaS+iC’, Zasnąć / Za+SN+a”C’ i Gasnąć / Ga+SN+a”C’,

które wg ofitzjalnych mendrcóf nie ma rzekomo żadnej ofitzjalnej etymologii… No tak, no bo Sen / SeN i Śnić / S’+NiC’ niby nie istnieją ofitzjalnie…

Nic to, bo i tak napiszę o nich niebawem… I tu spaliłem byłem dowcip…

Ponownie wskazuję także na kolejne dowody, wskazujące na brak tzw. palatalizacji słowiańskich, patrz:

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_first_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

Inne tytuły tego wpisu:

171 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 14

171 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 35

Dla przypomnienia, trochę zmagań logicznych inaczej z poprzedniego wpisu, do których powrócę w kolejnej części, gdzie wywiodę w końcu właściwe źródłosłowy dla tego Site / SiTe

…..

https://www.etymonline.com/word/site

site (n.)
„place or position occupied by something,” especially with reference to environment, late 14c., from Anglo-French site, Old French site „place, site; position,” and directly from Latin situs „a place, position, situation, location, station; idleness, sloth, inactivity; forgetfulness; the effects of neglect,” from past participle of sinere „let, leave alone, permit,” from PIE *si-tu-, from root *tkei- „to settle, dwell, be home.”

site (v.)

„to give a location to, place,” 1590s, from site (n.). Related: Sited; siting.

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/site

site

English

Pronunciation

Etymology 1


Probably from Old Norse (compare Norwegian syt).


Noun

site (plural sites)

  1. (obsolete) Sorrowgrief.

Etymology 2


From Middle English, from Anglo-Norman site, from Latin situs (position, place, site), from sinere (to put, lay, set down, usually let, suffer, permit).


(…) Czytaj dalej

Reklamy

170 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 04

ładne (1.1) dziewczyny

Zanim zacznę wywodzenie źródłosłowu dla Pra-Słowiańskiego słowa Słód / Z/S+L”o’D, Słodzić / Z/S+L”oDz+iC’i dokończę wywodzenie pierwszego źródłosłowu dla giermańskiego słowa Site / SiTe, zwrócę uwagę na słowa jak Głód / G+L”o’D, Głodzić / G+L”oDz+iC’, Gładzić / G+L”aDz+iC’, Zagłada / Za+G+L”aDa, czy np. Kłoda / K+L”oDa, itp.

Czy jest ktoś spróbuje wytłumaczyć dlaczego te słowa wtórnie nie udźwięczniły się, czyli nie spalatalizowały w średniowieczu, jak to jest ofitzjalnie twierdzone, hm?

A i żeby nie było, to mam kilka podstępnych pytań w zanadrzu i nie zawaham się ich użyć, patrz:

C”y o’+RoD+Na DzieW+Ka JeST L„aD+Na? C”y Ro’D JeST L”aD+eM i La”D+eM,.. a MoR”/Z”e WoDa”? Z/S+L”o’D JeST Z RoDo’, Bo JeST Z L”aDo’,.. Bo JeST Z WoDy?

Jeśli ktoś czegoś tu nie rozumi, proszę zerknąć na zapis wymowy poniższych słów, zapisany na pomarańczowo, patrz np: wymowa: IPA[ɡwut]AS[gu̯ut]…

Inne tytuły tego wpisu:

170 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 13

170 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 34

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3d

Głód – fizjologiczne odczucie stanu organizmów wyższych związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych (takich jak np. białkatłuszczecukrywitaminy czy sole mineralne). Jest także popędem przyczyniającym się do zachowań skierowanych na pobieranie pokarmu i jego zdobywanie[1]. Przeciwieństwem uczucia głodu jest uczucie sytości. (…)  Czytaj dalej

169 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 03


Słód jęczmienny

…..

Głodni / G+L”oD+Ni prawdziwej wiedzy, czy jesteście już Syci / SyCi lub Syte / SyTe lub wolicie ciągle łykać ofitzjalne parówki?

Na początek trudne pytanie:

Jak to jest możliwe, że w j. słowiańskim ciągle istnieją słowa jak Słód / Z/S+L”o’D i Głód / G+L”o’D, hm? Dlaczego ten ostatni jakoś nie udźwięcznił się wtórnie, czyli nie spalatalizował się w średniowieczu, patrz ofitzjalne tłumaczenia, hm?

Tak to już jest z tym moim pisaniem, że zbierając do niego materiały, często znajduję coś, czego nie się nie spodziewałem. Tak się uczę. Jak znajduję coś ciekawego, no to drążę to i zbaczam z kursu na jakieś mielizny. Nie jestem zboczeńcem, (no pewno wg ofitzjalnych nazioli jestem i to jak najbardziej), więc zbaczam tylko na ofitzjalne mielizny i malizny. W tym i w następnym wpisie będzie ich w bród, a zwłaszcza tych ofitzjalnie wtórnie ubezdźwięcznionych.

Poniżej upowszechniam jedne najbardziej od czapy ofitzjalne tłumaczenia i fyfotzenia, jakie kiedykolwiek znalazłem. Niby ciągle mowa jest tu o źródłosłowie słowa giermańskiego SeiTe,.. ale czy na pewno, skoro znaczenia słów wg ofitzjalnych fyfodów, nie mają w sumie żadnego znaczenia?

Zupełnie nie wiem, jak ofitzjalni jęsykosnaftzy sobie fyfieli to wszystko, co zebrałem poniżej. To już nie jest tylko ich tradycyjne przeciw-słowiańskie uprzedzenie. To coś więcej…

To wzorcowy pokaz zupełnego braku wiedzy, logiki i przepiękny przykład odwracania znaczeń i pojęć, patrz Słony / Z/S+L”oNy Słód / Z/S+L”oD, itp.

W tej części sprawdzę, co ofitzjalni fyfiedli z poniższej etymologiczeskiej fyfiedni, patrz:

Probably from Old Norse (compare Norwegian syt).

W kolejnej części sprawdzę tę drugą, patrz:

From Middle English, from Anglo-Norman site, from Latin situs (position, place, site), from sinere (to put, lay, set down, usually let, suffer, permit).

Siądźcie / Sia”Dz’+Cie winc na swoich Zadach / ZaD+a(c)H i sami podumajcie,.. o co tu chodzi, a właściwie co Siedzi / SieDzi… w ofitzjalnych czerepkach, poza smrodem rozkładającej się zagrzybionej padliny. Jeśli jestem w błędzie, poprawcie Mię.

W kolejnych częściach przejdę w końcu do Sedna / SeD+Na lub Z/S+DNa, prostego jak budowa Cepa / CePa, albo jeszcze prostszego…

Inne tytuły tego wpisu:

169 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 12

169 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 33

Na początek trochę ofitzjalnych tłumaczeń, a potem jazda po nich,.. ale pod górkę… Czytaj dalej

168 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 02


grządka (1.2) sałaty

…..

Allo-allo, mimo że fielko-giermańska Żądza was Zżera nieszczera, to i tak tylko Grzęźniecie głębiej i głębiej w tej waszej ubezdźwięcznionej niewiedzy.

W tym wpisie przedstawię drugą część wywiedzeń znaczeń i źródłosłowów dla giermańskiego słowa Seite / SeiTe., które zacząłem porównywać tu:

https://skrbh.wordpress.com/2019/02/02/167-seite-czyli-sciana-czyli-dzieza-czyli-zad-czyli-siad-itd-czyli-dowody-na-wtorne-ubezdzwiecznienia-w-tzw-greckich-hedra-i-katedra-01/

Tu także piję do braku wiarygodności i logiki ofitzjalnych fyfotzeń i odtfoszeń lub całkowitego ofitzjalnego braku ich źródłosłowów, a szczególnie tych Pra-Słowiańskich. Te ostatnie jednak istnieją i jest ich w bród. I jakoś znów „dziwnym” trafem dokładnie tłumaczą znaczenia tego giermańskiego Seite / SeiTe, itp, itd.

Tradycyjnie już piję także do oczywistego braku wtórnych udźwięcznień, czyli tzw. satemizacji, powstałych jakoś gdzieś w średniowieczu i zwanych ofitzjalnie tzw. palatalizacjami słowiańskimi, patrz;

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Proto-Slavic#Progressive_palatalization

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_first_palatalization

Inne tytuły tego wpisu:

168 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 11

168 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 32

Z+GoDz+iCie siem chiba se mnom, że cusik tu śtraśliwie podśmierduje, co nie? A co siem mata nie zgodzoć, skoro wy przeciw-logiczne i przeciw-słowiańśkie nieme szfabskie szfargoty, ni mata nic do GoD+aNia… hehehe

A i na koniec znalazłem jeszcze i to:

Widać co było pierwsze? Widać działanie tzw. prawa Brugmanna, gdzie dźwięki tzw. PIE zapisywane znakami o/e wtórnie zniekształcają się w „indo-irański” dźwięk zapisywany znakiem a, hm? Patrz:

obrzęd (język polski) > rosyjski: (1.1) обряд > białoruski: (1.1) абрадm

Czytaj dalej

167 Seite, czyli Ściana, czyli Dzieża, czyli Zad, czyli Siad, itd,.. czyli dowody na wtórne ubezdźwięcznienia w tzw. greckich Hedra i Katedra 01

krowie zady (1.1)

…..

W tym wpisie przedstawię pierwszą część wywiedzeń znaczeń i źródłosłowów dla giermańskiego słowa Seite / SeiTe. Słowo to pojawiło się przy okazji wywodzenia słowa Ściana / S’CiaNa, patrz poniżej.

Tekst ten wynika i nawiązuje bezpośrednio do tego artykułu, patrz:

https://skrbh.wordpress.com/2019/01/08/160-zrodloslowy-pra-slowianskiego-slowa-szczodry-scodry-jako-dowody-na-wielokrotne-wtorne-ubezdzwiecznienie-patrz-proto-slavic-scedr%D1%8A-itp-05/

Oto dla przypomnienia jeden cytat z niego, patrz:

A teraz pokarzę Wam, jak ofitzjalnie przerobić drewnianą Ściętą / S’+Cie”Ta” / S’+Cie”/eN+Ta”/aN Ścianę / S’+CiaNe”S’+CiaNe”/eN… i Zamienić / Za+MieN+iC’ ją kamienny Kamień / Ka+MieN’,.. a potem i na Siano / SiaNo, i na Cień / CieN’, czyli w sumie i na Sen / SeN,.. i na Zad / ZaD, itp, itd,.. ale to pewnie już w następnym odcinku…

W skrócie piję do braku wiarygodności i logiki ofitzjalnych fyfotzeń i odtfoszeń lub całkowitego ofitzjalnego braku ich źródłosłowów, a szczególnie tych Pra-Słowiańskich.

Te ostatnie, a jest ich w bród, jednak istnieją i jakoś znów „dziwnym” trafem dokładnie tłumaczą znaczenia tego, co wynika z tego giermańskiego Seite / SeiTe, itp, itd.

Zwracam uwagę na ofitzjalne odtfoszenia, tym razem zgodne z tzw. prawem Vernera, czy innego Raska / Grimma. Niedawno pokazywałem odwrotne logicznie przykłady ofitzjalnego odtfaszania… Ot ofitzjalne odtfaszanie raz jest takie, a raz siakie,.. jak fielko-giermańcom pasuje do ich ubezdźwięcznionych jęsykofych pomysłów…

Inne tytuły tego wpisu:

167 Źródłosłowy Pra-Słowiańskiego słowa Szczodry / S”C”oDRy, jako dowody na wielokrotne wtórne ubezdźwięcznienie, patrz: Proto-Slavic *ščedrъ, itp. 10

167 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 31

Dla przypomnienia:

https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%9Bciana

ściana (język polski)

(…)

…..

A i jeszcze to:

Nieme, ślepe, ubezdźwięcznione, nielogiczne i zniewolone nowogramatyczno-kossinowsko-nazistowskie tchórzliwe miernoty!

Tak, to do was fielko-giermańskie allo-allo wszelakie pisząc Gadam / GaD+aM Zagadkami / Za+GaD+Ka+Mi!

Przestańcie przeciw-logicznie bredzić i przeciw-słowiańsko Judzić / Jo’Dz’+iC’, bo jedynie ośmieszacie  i się i tę faszą całą ofitzjalną naukę!

Czy chceta, czy nie kceta, My Słowianie i tak przywrócimy w końcu Nasz Pradawny wysokoenergetyczny, ale także i obocznie ubezdźwięczniony dźwiękowy Porządek / Po+/R”/Z”a”D+eK.

Siadać / SiaD+aC’ winc na Zady / ZaDy i trzymać wasze wraże języki w Gębach / Ge”Ba(c)H, za Zębami / Ze”B+aMi!!! 🙂

Czytaj dalej