68 Vo+MiT, Wy+MioT, MioT i SoMa/HaoMa i Z/S+MieL/(c)H+MieL, MieL,… LeC’/T’, LeJ,.. czyli Pra-Słowiańskie rdzenie i tzw. rough breathing Wy+R”yG+o”Ja” i MieLa” zdechłego i śmierdzącego trupa ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

Chmiel (Oj, chmielu) – Najstarsza Polska piosenka – wyk. DAGADANA

Jawor Polny
Published on Sep 20, 2014

Bardzo stara pieśń w nowszej aranżacji. Very old song in a modern arrangement. Utwór grany przez zespół DAGADANA ze specjalnym udziałem Jana Malisza z Kapeli Maliszów.

https://itunes.apple.com/pl/album/dlaczego-nie/id645484213

„Oj, chmielu, chmielu” to najstarsza ze znanych obrzędowych pieśni weselnych, śpiewana przy oczepinach panny młodej. Utwór pochodzi prawdopodobnie z czasów pogańskich, przed przyjęciem przez Polskę chrztu w 966 r. (źródło: Wikipedia) „Chmiel” jest uznawany za najstarszą znaną polską piosenkę.

„Oh, hops” is the oldest known Polish bridal song. It was probably composed before Baptism of Poland, 966.

Oryginalny tekst (w nagraniu jest trochę inna wersja):
Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele,
Nie będzie bez cię żadne wesele,
Ref: Oj, chmielu, oj, niebożę,
To na dół, to ku górze,
Chmielu niebożę!
lub w wersji:
Oj, chmielu, oj niebożę,
niech ci Pan Bóg dopomoże,
chmielu niebożę.

Ażebyś ty, chmielu, na te tyczki nie lazł,
A nie robiłbyś ty z panienek niewiast.
Ref: Oj, chmielu, oj, niebożę…

Chmiel Oj, chmielu – Kapela Maliszów (Polska/Poland) – Globaltica 2016

Kapela OldNova – Oj Chmielu – Finał roku im. Oskara Kolberga Filharmonia Pomorska Bydgoszcz 2014


UWAGA!
Wpis ten powstał jako rozwinięcie wątku z http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php?t=48734, gdzie także zacząłem upowszechniać wiedzę o słowiańskim językoznawstwie…

Wpis ten nawiązuje także do innych tekstów, a szczególnie do tych powiązanych z artykułem Sławomira Ambroziaka, patrz:

https://skrbh.wordpress.com/2017/08/15/60-slawomir-ambroziak-germanski-kniaz-na-lechickim-tronie/

…..

Przechodzę od razu do rzeczy, bo jeśli chodzi o rżnięcie w pół trupa oficjalnego jęsykosnaftzfa, to nie lubię za długiej gry wstępnej. Sami rozumiecie… smród (S/Z+MRD), nieczystości, zarazki,  zniekształcenia, uproszczenia, ubezdźwięcznienia, kentumizacja, odtworzenia, a raczej odtfoszenia i takie tam… PHo”J! ;-(

O tzw. rough breathing pisałem już nie raz, patrz: https://skribh.wordpress.com/?s=rough+breathing&submit=Szukaj, więc teraz przejdę dalej, bo zakładam, że wszyscy już wiedzą i rozumieją jakie następstwa niesie ze sobą to pojęcie… Te osoby, które nie znają i nie wiedzą i nie rozumieją tego, proszę o zapoznanie się z tym w trybie natychmiastowym.

Może wiecie już jak wg obowiązującej ofitzjalnej wykładni językowej wywodzony jest źródłosłów słowa Wy+MioT. Przypomnę, że ofitzjalni jęsykosnaftzy i inni allo-allo mendrcy za nimi wywodzą to słowo rzekomo prawidłowo odtworzonego rdzenia rzekomego tzw. PIE, czyli języka Pra-Indo-Europejskiego / Proto-Indo-European, czyli  w tym przypadku i w zależności od odtfórcy *weme- lub *wemh₁-, patrz:

http://www.etymonline.com/index.php?term=vomit

vomit (n.)late 14c., „act of expelling contents of the stomach through the mouth,” from Anglo-French vomit, Old French vomite, from Latin vomitus, from vomitare„to vomit often,” frequentative of vomere „to puke, spew forth, discharge,” from PIE root *weme- „to spit, vomit” (source also of Greek emein „to vomit,”  emetikos  „provoking sickness;” Sanskrit vamati „he vomits;” Avestan vam- „to spit;” Lithuanian vemiù „to vomit,” Old Norse væma „seasickness”). In reference to the matter so ejected, it is attested from late 14c.

vomit (v.)early 15c., from Latin vomitus, past participle of vomitare (see vomit (n.)). Related:  Vomitedvomiting.

https://en.wiktionary.org/wiki/vomit

(…) Etymology

From Middle English vomiten, from Latin vomitāre, present active infinitive of vomitō (vomit repeatedly), frequentative form of vomō (be sick, vomit), from Proto-Indo-European *wemh₁- (to spew, vomit). Cognate with Old Norse váma (nausea, malaise)Old English wemman (to defile). More at wem. (…)

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/wemh%E2%82%81-

Reconstruction:Proto-Indo-European/wemh₁-

This Proto-Indo-European entry contains reconstructed words and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative   evidence.   

Proto-Indo-European Root

*wemh₁- (imperfective)[1]

 1. to spew, to vomit

Derived terms

 • *wemh₁- (root present)
  • Indo-Iranian:
  • Italic: *wemō
   • Latin: vomō (see there for further descendants)
 • *wemh₁-ye- (ye-present)
 • *wemh₁-tos or *womh₁-tos
  • Italic:
   • Latin: vomitus (see there for further descendants)
 • *womh₁-nos?
 • Unsorted formations:

References

 1. ^De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7), Leiden, Boston: Brill

UWAGA!
Nie zamierzam tu dokładniej zajmować się ofitzjalnymi mondrościami jęsykofymi, jakie od razu rzucają się w oczy przy porównywaniu nawet tylko powyższych danych, bo poświęcę temu oddzielny wpis.

Napiszę teraz tylko tyle, że i całe to odtfoszenie tego rdzenia tzw. PIE, jako *weme- lub *wemh₁-,..  to gówno prawda, no ale to już raczej każdy rozsądnie myślący już wie i rozumie…

W języku słowiańskim ciągle jest obecny i wytrwale używany na co dzień rdzeń, z którego ofitzjalni allo-allo mondrale po 150 latach wytężonej pracy poronili te dwa potforne potforki powyżej. I to dlatego nie będę się ani MoTaL” ani MioT+aL” i Wy+R”yG+aM to i Wy+MioTe” MioT+L”a”

Jeśli ktoś jeszcze nie rozumie, to napiszę muuu jak krowie na miedzy, że Wy+ to jest przedrostek, a rdzeniem jest MT, patrz np. rzeczowniki MioT, MioT+aC”, itp, i czasownik MioT+aC’/T’, itd, patrz:

Ani ofitzjalni jęsykosnaftzy, ani inni allo-allo mendrcy ani kłamliwa wikipedia oczywiście nie znajo i nie łączą tego ze słowem Wy+MioTy… No cóż…

Zostawmy to teraz, ale zapamiętajmy, że…

…skoro ofitzjalni jęsykosnaftsy mogli tak bardzo pomylić się raz,.. to oznacza, że mogą mylić się częściej i gęściej… I dokładnie tak robili i nadal robiom…

…..

Przejdę teraz do wywodzenia źródłosłowu wedyjskiego / sanskryckiego słowa SoMa lub jego awestyjsiego / staroirańskiego odpowiednika, czyli postaci HaoMa i udowodnię, że jest ono tożsame z pra-słowiańskim słowem (c)H+MieL, które wg mnie mogło dawno temu brzmieć jak Z/S+MieL, czyli Z+MieL+oNa

https://en.wikipedia.org/wiki/Soma_(drink)

Soma (Sanskritsoma) or haoma (Avestan) was a Vedic ritual drink[1] of importance among the early Indians. It is mentioned in the Rigveda, particularly in the Soma Mandala. In the Avestan literature, haoma has the entire Yasht 20 and Yasna 9–11 dedicated to it.

It is described as being prepared by extracting the juice from a plant, the identity of which is now unknown and debated among scholars. In both Hinduism and Zoroastrianism, the name of the drink and the plant are the same.[citation needed]

There has been much speculation concerning what is most likely to have been the identity of the original plant. However, traditional accounts with unbroken continuity in Southern India, from Ayurveda and Siddha medicine practitioners and Somayajna ritualists undoubtedly use „Somalata” (Sarcostemma acidum). Non Indian researchers proposed candidates include Amanita muscariaPsilocybe cubensisPeganum harmala and Ephedra sinica.[citation needed

Etymology

Soma is a Vedic Sanskrit word that literally means „distill, extract, sprinkle”, often connected in the context of rituals.[2]

Soma, and its cognate the Avestan haoma, are thought to be derived from Proto-Indo-Iranian *sauma-. The name of the Scythian tribe Hauma-varga is related to the word, and probably connected with the ritual. The word is derived from an Indo-Iranian root *sav- (Sanskrit sav-/su) „to press”, i.e. *sau-ma- is the drink prepared by pressing the stalks of a plant.[3] According to Mayrhofer, the root is Proto-Indo-European (*sew(h)-)[4] (…)

Po pierwsze i najważniejsze:

(…) The word is derived from an Indo-Iranian root *sav-  (Sanskrit sav-/su) „to press”, i.e. *sau-ma- is the drink prepared by pressing the stalks of a plant. (…)

Po drugie zwracam uwagę,  na zajście tzw. rough breathing, czyli wg logiki SoMa -> HoMa -> HaoMa.

A oto, co możemy dowiedzieć się o SoMie z polskojęzycznej wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Soma_(botanika)

Soma – roślina, opisywana w Wedach. Jej sok był głównym składnikiem wedyjskiego napoju rytualnego nazywanego również soma. Napój miał obdarzać pijącego siłą. Soma jest identyfikowana przez współczesnych  parsów z haomą o cierpkim smaku. Jest to jednak nieprawdopodobne, ponieważ haoma nie zawiera żadnych właściwości psychoaktywnych. Do napoju soma używano sok rośliny, który mieszano z mlekiem. Istnieją przypuszczenia, że soma to konopie indyjskie. Otrzymywany z nich narkotyk, haszysz, powoduje objawy, zbliżone do tych, które zostały opisane w Wedach: halucynacje oraz złudzenia posiadania przez pijącego dużych rozmiarów i siły. Starożytni Hindusi wierzyli, że wzrastanie somy zależy od faz księżyca, toteż z upływem czasu zaczęli go nazywać Soma[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Soma_(nap%C3%B3j)

Soma (napój)

Ten artykuł dotyczy napoju rytualnego w hinduizmie. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Soma – napój rytualny, opisywany w Wedach, sporządzany z soku rośliny o nazwie soma. Działał oszałamiająco oraz wzmagał wewnętrzny żar. Dawał moc dokonywania wielkich przedsięwzięć poprzez zwiększenie możliwości  manasu[1], jednego ze składników psychiki ludzkiej w ujęciu religii wedyjskiej. Słońce postrzegano jako zbiornik pełen somy[2].

Proces sporządzania

Napój sporządzano uroczyście podczas rytuału składania ofiary. Używano do niego soku soma, wyciskanego za pomocą dwóch kamieni. Sok cedzono, następnie mieszano np. z mlekiem, miodem.

Działanie napoju

Soma wywoływał halucynację i uczucie wielkości, co przypomina objawy po spożywaniu haszyszu, dlatego istnieją przypuszczenia, że do sporządzenia somu używano konopi indyjskich[potrzebny przypis], z których współcześni Indusi wytwarzają napój bhang.

Zaratusztrianizm

Napój rytualny znali również perscy zoroastrianie. Nazywali go haoma, jednak wytwarzali go z roślin pozbawionych właściwości halucynogennych[3].

Przypisy

 1. Skocz do góry Androgyn uniwersalny. W: Maryla Falk: Mit psychologiczny w starożytnych IndiachIreneusz Kania (przeł.), Marek Mejor (red.nauk.). Wyd. 1. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2011, s. 24. ISBN 97883-242-0978-1.
 2. Skocz do góry Joanna Jurewicz: Wędrówka za przestrzenią. Wybrane hymny Rygwedy. Wyd. 1. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013, s. 19. ISBN 978-83-7151-001-4.
 3. Skocz do góry Arthur L. Basham: Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Zygmun Kubiak (tł.). Warszawa: PIW, 1973, s. 289.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_indyjskie

Konopie indyjskie (Cannabis indica Lam.) – gatunek rośliny z rodziny konopiowatych (Cannabaceae Endl.).  (…)


Cannabis indica


Porównanie wzrostów gatunków konopi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmiel

Chmiel (Humulus L.) – rodzaj roślin pnących z rodziny konopiowatych. Należą do niego w zależności od ujęcia 3[3][4] lub 5[5] gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej. W Polsce rośnie dziko i uprawiany jest chmiel zwyczajny. (…)


Kwiatostany żeńskie, czyli tzw. „szyszki” chmielu zwyczajnego

UWAGA!
KoNoPie i (c)HMieL pochodzą z jednej rodziny botanicznej, czyli konopiowate!!!

https://pl.wiktionary.org/wiki/chmiel#pl

chmiel (język polski)

chmiel (1.2)

chmiel (1.2)

wymowa:
IPA[xmʲjɛl]AS[χmʹi ̯el], zjawiska fonetyczne: zmięk.• i → j wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) bot. Humulus L.[1]rodzaj roślin pnących z rodziny konopiowatychzob. też chmiel w Wikipedii
(1.2) bot. pot. roślina z rodzaju (1.1)

rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy

(2.1) reg. krak. piwo
(2.2) tradycyjna pieśń weselna śpiewana przy oczepinachzob. też chmiel w Wikipedii
odmiana:
(1.1)

(2.1–2)

przykłady:
(1.2) W Czechach o 20% spadła uprawa chmielu.
kolokacje:
(1.1) chmiel żatecki
hiperonimy:
(1.1) rodzaj
(1.2) roślina
(2.1) napój
(2.2) pieśń
holonimy:
(1.1) konopiowate
meronimy:
(1.1) chmiel zwyczajnychmiel japoński
wyrazy pokrewne:
rzecz. chmielarnia fchmielarz mchmielarstwo nchmielina fchmielnik mchmielobranie nChmielowice nmosChmielnik mChmielnicki mChmielno nChmielaki nmosChmiel mchmielowy mChmielina fChmielita fChmielinek mChmieliska fChmieliński mChmielisko nChmielinko n

zdrobn. chmielik m
czas. chmielić ndk.chmielować ndk.podchmielić dk.
przym. chmielowy
związki frazeologiczne:
kręcić się jak chmiel po tyczce[2]
etymologia:
(1.1–2) prasł. *xъmelь
uwagi:
zob. też chmiel (ujednoznacznienie) w Wikipedii
tłumaczenia:
(2.1) zobacz listę tłumaczeń w haśle: piwo
źródła:
 1. Skocz do góry Hasło Humulus w: Wikispecies – otwarty, wolny katalog gatunków, Wikimedia.
 2. Skocz do góry Jan Miodek, Póki żyta – póki byta, w: Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987.

…..

No dobra, czyli niby co z tego wynika? Ano wynika to, że zarówno SoMa, HaoMa, jak i (c)H+MieL mogą być jednym i tym samym, czyli rośliną z której poprzez MieL+eNie, Wy+CiS+KaNie, G+NieC+eNie, itp, otrzymuje się napój… i to jeszcze psychoaktywny, czyli taki, który daje w banię! 🙂

Przypominam, że czynności i słowa jak CiSKaC’/T’, R”o”C/T+aC’/T’, MioT+aC’/T’ a także i MLeC’/T’MieL+iC’/T’… mają związek z Ka+MieN+ieM lub Ka+MieN+iaMi

A teraz dlaczego (c)H+MieL mógł być wcześniej wymawiany jako Z/S+MieL… ano bo ubezdźwięcznienie jest faktem, bo tzw. rough breathing jest faktem, bo w języku wedyjskim / sanskrycie występują mniej zniekształcone postacie słów, niż to ma miejsce w j. awestyjskim / staroirańskim, gdzie ubezdźwięcznienie dźwięków zapisywanych znakiem S->H jest faktem, podobnie jak to ma miejsce w tzw. j. greckim…

Na sam koniec oto źródłosłów dla M+LeC’/T’, Mie+LiC’/T’… Tak, tak… M+LeC’/T’ i MieL+iC’/T’ też mają swój źródłosłów… Tym źródłosłowem słowem jest LeC’/T’, LaC’, LeJ, LeJ+eK itp, bo jak coś Z+Mie+Li się, Ze+MLe, to LeCi i LeJe się z tego czegoś o+LeJ, jak o+LiWa na ten przykład…

No i przy tej okazji macie tu źródłosłów dla „nieznanego” źródłosłowu dla tzw. greckiego oliwa…

http://www.etymonline.com/index.php?term=olive

olive (n.)c. 1200, „olive tree,” from Old French olive „olive, olive tree” (13c.) or directly from Latin oliva „olive, olive tree,” from Greek elaia „olive tree, olive,” probably from the same Aegean language (perhaps Cretan) as Armenian ewi „oil.” Applied to the fruit or berry of the tree in English from late 14c. As a color from 17c. Olive branch as a token of peace is from early 13c.

https://en.wiktionary.org/wiki/olive

(…) Etymology

From Old French olive (olive, olive tree), from Latin olīva (olive), from Ancient Greek ἐλαία (elaía), from Proto-Indo-European *loiwom (compare Old Church Slavonic лои (loitallow)Old Armenian եւղ (ewłoil)).[1](…)

No tu to Mię wiki zaskoczyła na plus, bo podała słowiański odpowiednik greckiego słowa!!! 🙂

No i co, wystarczy tylko poskrobać słowiańskie rdzenie, żeby znaleźć coś nowego, czego człowiek nie spodziewa się (jak ja tego LaC’/T’) i przy tej okazji od niechcenia zawalić cały ten spiżowy pomnik ofitzjalnego jęsykosnafstfa, tak naprawdę nie zrobiony ze spiżu, a zlepiony z kłamstwa, ignorancji, przeciw-słowiańskich uprzedzeń… i innego podobnego parszywego gówna…

W następnym odcinku, wywiodę do końca źródłosłowy dla M+LeC’/T’, Mie+LiC’/T’, a także dla tego nieszczęsnego Wy+MioT+oWaC’/T’ i MioT, MioT+aC’/T’… bo nie można czymś CiS+Na”C’/T’, jeśli tego czegoś nie Ma się, TR”y+Ma, TR”e… w dłoni…

A jak mogło dojść do zniekształcenia Z/S+MieL w SoMa?

Czyżby to było od Z/S+(L”)oMa, a ta od Z+L”aM+aC’/T’?

A może tak…

Z+MieL

S+MieL

So+MieL

So+Mie(L)

So+Mie

So+Ma…

Ho+Ma

Hao+Ma…

…..

A przy okazji… to R”o”C/T+aC’/T’, jest od Ro”Ca, czyli od Re”Ka, Re”Ce… Dawno nie chciało mi się nic pisać o językoznawstwie, więc to jest dobry znak, nie sądzicie? 🙂

14 uwag do wpisu “68 Vo+MiT, Wy+MioT, MioT i SoMa/HaoMa i Z/S+MieL/(c)H+MieL, MieL,… LeC’/T’, LeJ,.. czyli Pra-Słowiańskie rdzenie i tzw. rough breathing Wy+R”yG+o”Ja” i MieLa” zdechłego i śmierdzącego trupa ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 01

 1. M+LeC’/T’, LeC/TieC’/T’, LeZ’C’/T’, LaZL”, LeGL”, LiZaC’/T’, Lo”Na”C’, LeC”+yC’/T’, LiC”+yC’/T’, L”a”C”+yC’/T’, L”aTaC’/T’, LaTaC’/T’

  Polubienie

 2. Komentarz z forum bioD.

  „Silne odchylenie ideologiczne” jest chyba oczywiste, dla każdego kto przeczyta choćby tytuły Twoich (przyjmuję konwencję) ostatnich komentarzy. Niewiele w nich kwestii językowych, które mnie w tym wątku interesują, dużo natomiast tematów politycznych przedstawianych w emocjonalnym stylu:
  Ta emocjonalność niestety może – w oczach niektórych – rzucać cień na wiarygodność rozważań językowych.

  Ja kiedyś też coś podobnego napisałem. Mniej emocji, więcej profesjonalizmu. Słuszne wywody przykrywasz, płachtą niekompetencji.Np powyższy tekst. Zamiast pisać wszystko jedną wielkością czcionki, zmieniasz ją jak w kalejdoskopie. Wrzucasz teksty angielskie, bez przetłumaczenia. A powinieneś szanować język polski, dając tłumaczenie z języków obcych, a źródło dać do oryginału.
  Potem zamiast skupić się na wywodzie źródła słów, to wrzucasz zdjęcia które nie wiele mają wspólnego, a dla samego urozmaicenia, wystarczą aby to były małe obrazy które opływają tekst.

  Ogólnie ja wychodzę z założenia że wiele słów wychodzą z tego samego rdzenia rodziny indoeuropejskiej, stąd podobieństwa w wielu językach.

  Polubienie

  • (…) Ogólnie ja wychodzę z założenia że wiele słów wychodzą z tego samego rdzenia rodziny indoeuropejskiej, stąd podobieństwa w wielu językach.(…)

   Coś za oble, jak bym czytał argumentację Tchórzliwego… Tzw. PIE=PS, czyli Pra-Słowiański. Kto nie zgadza się, niech to obali. A ja tu nie piszę zawodowych prac doktorskich, tylko robię sobie polewkę z doktorów i profesorów…

   Polubienie

   • A ja nie mówię że się nie zgadzam, (nie zgadzam się w części wywodów), ale zwracam Ci też uwagę na formę.

    Ludzie najpierw skupiają się na obrazie, forma w jakiej wywód jest przedstawiony to także obraz całości.
    Przez to sensowne TWOJE argumenty są jak to powiedziałem wcześniej: przykrywane płachtą niekompetencji.

    Polubienie

    • Masz prawo do swojego zdania.

     Wyjaśnisz to, bo to logicznie sprzeczne wzajemnie jest, proszę?

     1. (…) A ja nie mówię że się nie zgadzam, (nie zgadzam się w części wywodów) (…)
     2. (…) Przez to sensowne TWOJE argumenty są (…) przykrywane płachtą niekompetencji.(…)

     Chętnie dowiedziałbym się jakichś szczegółów,.. żeby np. poprawić się na przyszłość…

     Polubienie

     • oprawa graficzna. Pisanie BYCZYMI literami raczej odrzuca od kontynuacji treści
      Wstawienie obrazów równie wielkich, które zasłaniają tekst są zbędne. W żadnym wypadku nie oferują dobrego kontentu.
      Stosowanie w tytule twoich znaczników +/'” itd. To tekst zaśmieca, takie rozszerzenia słów powinny być w artykule:
      np.:
      Vomit, wymiot, miot i soma, chmiel, mielić, lej,.. czyli pra-słowiańskie rdzenie zaprzeczane przez oficjalne językoznawctwo 01
      — tytuł od razu atrakcyjniejszy.
      Potem w pierwszym nagłówku rozszerza się o pełną wypowiedź, ale normalną wielkości czcionką, tylko co najwyżej pogrubione, albo (w kolorze – innym niż RED, lepiej pasuje taki kolor rgb(255, 140, 94))

      Potem: Cytowanie słów pieśni. Skoro to nie są twoje słowa, to użyj

      <

      blockquote>, albo cytowanie w opcjach edytora.

      Później… coś piszesz, a następnie wrzucasz COŚ z angielskiej strony:
      – super, ale skoro z jednej strony dbasz o język polski, język słowiański, to szanuj się i TŁUMACZ na język polski co mówi taki słownik.
      3. Wrzucanie treści po angielsku, jeszcze pal licho, ale brak jakichkolwiek komentarzy.
      Skoro nie chcesz komentować, to nie wrzucaj w ogóle, a jedynie co to pozostaw źródło to miejsca gdzie można poczytać coś więcej w temacie.

      Pisanie zgryźliwych słów tj:
      „ofitzjalnymi mondrościami jęsykofymi”
      Wystarczy tylko raz napisać, a każdy czytelnik będzie wiedział jaki masz do nich stosunek. A są to treści które nic nie mówią.

      itd.itd…

      P.S. pokazywanie piwa niby pasujący do tematu o chmielu, to głupota. Chmiel dla piwa to przyprawa, tak jak pieprz dla rosołu. Ilość chmielu wsypuje się bardzo mało. Piwo to napój zbożowy: Pszenica, jęczmień, żyto.

      Polubienie

      • Masz rację, ale…

       Po pierwsze źródła, po drugi rdzenie i ich zapis. W żaden inny sposób nie mogę pokazać, jak należy zapisywać dźwięki, tak żeby wszystko było czytelne / C”yT+eLNe… To nie jest strona o dupie Maryni, ale o dowodzeniu i źródłach.

       Co do wielkoścu tekstu masz rację, bo już go zmniejszyłem, ale… nie bierzesz pod uwagę że to jest darmowy wordpress i ja nie mam tu możliwości zmian np. wielkości czcionki w nagłówkach… a chciałbym wypracować sobie SEO na niektóre rzeczy…

       Ja lubię duże obrazki, a to są tylko odnośniki, więc mi to nie gotuje strony… Poprawię, co będę mógł, ale to nie jest strona dla każdego…

       Co do angielskiego itd, to tu jest wszystko napisane wieki temu, patrz:

       https://skribh.wordpress.com/co-i-dlaczego/o-zrodlach-i-jezykach/

       (…) Wystarczy porównać ilość informacji, jakie są dostępne w wikipedii w językach polskim i angielskim, żeby zrozumieć, że trzeba uczyć się innych języków i korzystać nie tylko z polskich źródeł. Śmieszne? Nie dla mnie i to dlatego podpieram się wszystkimi źródłami, jakie uznam za stosowne. Nie wszystko będzie tu tłumaczone na tzw. język polski. Jeśli komuś to nie pasuje, no to trudno. Proszę uczyć się także języków obcych, bo język wroga/przyjaciela należy znać i lenistwo nie jest wytłumaczeniem! (…)

       Jak ktoś ma problem z j. angielskim, to wiem jak można się go szybko nauczyć, tak żeby móc rozumieć o co tu chodzi… Chętnych proszę o napisanie tu, a ja już po cichu załatwię, co trzeba… 🙂

       Polubienie

 3. Percival Live Ukranenland Torgelow 2016 ” Oj Chmielu ”

  Sondler Felix
  Published on Aug 19, 2016

  Chmiel (Oj, chmielu) – Polska piosenka ludowa – Polish folk song

  Jawor Polny
  Published on Nov 6, 2014

  Oj, chmielu – Polska piosenka ludowa (Polish folk song)

  redlyginara
  Published on Oct 16, 2015

  Ania Wyszkoni – Oj chmielu chmielu

  OFC Anny Wyszkoni
  Published on Sep 18, 2011

  Koncert „Nas w powstaniu nie było” z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego – 17.09.2011 Zabrze
  autor: Anita

  Polskie tradycyjne wesele – „Oj chmielu chmielu” śpiewa Piotr Makowski & Marian Wiącek 2006

  Zbigniew Mądry
  Published on Nov 9, 2015

  Oj chmielu, chmielu/Hops (Polish folk song)

  Mieczysław Baumgart
  Published on Feb 7, 2017

  Polish folk song „Oj chmielu” („Oh, Hop”)

  Love For Folk Music
  Published on Sep 19, 2016

  Performance by Kapela Maliszów: http://kapelamaliszow.com

  „Oj chmielu” is considered the oldest of surviving Polish folk songs, dating back to medieval times. It used to be sung at weddings very often. Video features vintage photographs of Polish folk costumes from various regions.

  …..

  To ostatnie jako kolejny przykład, że nie można łączyć się pustyni ze Słowiańszczyzną…

  Vitold Rek & East West Wind – Oj Chmielu (trad. Polish, arr. Vitold Rek)

  Pavel Klimashevsky
  Published on Jul 24, 2010

  Vitold Rek & East West Wind
  Michal Cohen – vocal (Israel)
  Jaroslaw Bester – accordion (Poland)
  Ramesh Shotham – percussion (Germany/India)
  Vitold Rek – double bass, mandolin, vocal, leader (Germany/Poland)

  Polubienie

 4. Pannonica 5 /2017/ – Kapela Maliszów (PL) 2 – 02.09.2017 Barcice – Poland

  KGMNOKIACARE
  Published on Sep 3, 2017

  Pannonica 5 /2017/ – Kapela Maliszów (PL) 2 – 02.09.2017 Barcice – Poland

  Nowa Tradycja 2014. „Kapela Maliszów” – czysta magia (Dwójka)

  Polskie Radio
  Published on Jul 2, 2014

  Nowa Tradycja 2014: http://www.polskieradio.pl/192/3442/A
  Folk w Dwójce. Występ Kapeli Maliszów, laureata II nagrody konkursu „Nowa Tradycja”

  Budapest Ritmo: Kapela Maliszow (Live at CAFe Budapest Contemporary Arts Festival 2016)

  MüpaBudapest
  Published on Dec 27, 2016

  Kapela Maliszów/Krzysztof Ścierański/ Krzesimir Dębski – Mazurek Kłótliwy – Jarmark Jagielloński

  pantunio
  Published on Aug 13, 2017

  Kapela Maliszów „Mazurek Kłótliwy”. Gościnnie Krzysztof Ścierański i Krzesimir Dębski
  12.07.2017
  Jarmark Jagielloński 2017

  Wiązanka Mazurków – Kapela Maliszów, Dźwięki Północy 2016

  DIMANO TV
  Published on Aug 15, 2016

  film: Dinomag, Damian Cejlowski

  Polubienie

  • Zielona Lipka – Kapela Maliszów, Dźwięki Północy 2016

   DIMANO TV
   Published on Aug 7, 2016

   Kapela Maliszów – polski zespół grający muzykę ludową i folkową. Kapela pochodzi z Męciny Małej w Beskidzie Niskim. Założona została przez Jana Malisza i jego dzieci Zuzannę i Kacpra. Grają muzykę z okolic powiatu gorlickiego oraz całego regionu Karpat w tradycyjnym składzie – na skrzypcach, basach i bębnie, w sposób archaiczny i improwizowany. Nie stronią także od rytmów mazurkowych z nizinnych regionów Polski.

   Zawiśloczek – Kapela Maliszów (Polska/Poland) – Globaltica 2016

   DIMANO TV
   Published on Nov 20, 2016

   Kapela Maliszów:
   Zuzanna Malisz – śpiew, baraban
   Kacper Malisz – skrzypce
   Jan Malisz – basy, akordeon, śpiew

   film: Damian Cejlowski, Patryk Cejlowski, Dinomag

   Kapela Maliszów – Ballada o Sierotce

   Bartosz S
   Published on Oct 24, 2015

   grubyswiniak
   10 months ago
   Brak słów jakie to cudne!!! Tylko pytanie mi się nasuwa- czy wokalistka jest dorosła? Bo się zakochałem i chciałbym poślubić :)

   We Ra
   1 year ago
   nie mogę przestać słuchać CUDO! ;)

   anasi828
   1 year ago
   Może i pięknie śpiewają ale ten tekst „gryzli,gryzli,aż zagryzli” nie za dobrze świadczy o ludziach którzy sierotki nie bronili,a bywa ,że zagryzaja sami najbliżsi i wcale nie trzeba być sierotaąw dosłownym tego słowa znaczeniu.Popatrzcie wokół co się dzieje.Ta pieśń jest aktualna.To nie czasy się zmieniaja lub nie to ludzie.

   Polubienie

 5. Pingback: 137 Recenzja książki Dragomiry Płońskiej „Co każdy Słowianin wiedzieć powinien” | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.