177 Podsumowanie 5 lat działalności SKRiBH i SKRBH, czyli znów kolejna wiosna nadejszła

http://rodzimawiara.org/index.php/wydawnictwo/

…..

Tekst ten jest rozwinięciem tego wpisu: https://skribh.wordpress.com/2019/03/21/875-podsumowanie-5-lat-dzialalnosci-skribh-czyli-znow-kolejna-wiosna-nadejszla/

Przy okazji zakończenia kolejnej Zimy i szczęśliwego nadejścia kolejnej Wiosny, miałem napisać o czymś w sumie podobnym, ale jednak trochę innym. Jeszcze nie wiem, jak ułożę cały ten wpis, ale wiem, że tak, czy srak będę i tak musiał odwołać się do tych wiadomości.

Miałem zacząć od podsumowania, ponieważ ludzie ani czytać, ani myśleć za bardzo nie lubią. Zmieniłem jednak zdanie.

Najlepiej będzie, jak podsumowanie zrobi się na koniec jakoś samo. Pewno właśnie to, co pierwotnie miało być sednem tego wpisu, zostanie tego wpisu gorzkim i złowieszczym podsumowaniem, albo może jednak przerzucę to na jakąś druga część? Nie wiem tego jeszcze.

Tak, czy inaczej słodko nie będzie, bo nie widzę żadnych powodów do radości. Wszechobecna i postępująca cenzura i zamordyzm, ACTA2, duże i małe kłamstwa, to zaklejający wszystko lukier. Zalewa nas on jest wszędzie i tak, więc nie będę jeszcze dosładzał. Chcę mylić się we wszystkim, co napiszę poniżej. Tyle tytułem wstępu.

Bredzenia schizofreników w kółko pomieszane z poplątaniem

Tak akurat złożyło się, że nie tylko ja podsumowałem swoją działalność. Siłą rzeczy porównam więc także i to. Żeby zrobić to jak należy, muszę wcześniej określić różne pojęcia, tak żeby nie zakłamywać otaczającej nas rzeczywistości nawet jeszcze bardziej.

Nieoczekiwanie z pomocą przyszedł mi ten oto film:

tysiąc lat podłości movie

Wiesław Glaner
Published on Feb 21, 2019


Książka TYSIĄC LAT PODŁOŚCI jest propozycją przewartościowania zastanego porządku moralnego współczesnej kultury polskiej.

Stawiam na konfrontację ideową, coraz lepiej definiowanej kultury typowo słowiańskiej, z ciągle powszechnym przekonaniem o chrześcijańskich korzeniach kultury Europy


…ale zwłaszcza komentarze pod nim, patrz:

Alter Med
Czy katolicy są w stanie to zrozumieć? I ile czasu potrzeba, aby to nie zrozumieli, ale przynajmniej chcieli osiągnąć taki stan umysłu, by chcieli tego posłuchać.

CEZARY STAWSKI
Katolicy … TO SŁAWIANIE … w 99% procentachODWRÓCENI poprzez ostatnie 300 lat prania mózgów przez jezuicką edukację … Katolicy Polscy to nasi bracia krwi … szukajmy tego co łączy … a nie tego co dzieli … Zaborca tylko na to czeka abyśmy zaczeli się kłócić … SZUKAJMY WSPÓLNOTY … ponad podziałami … WSZYSCY JESTEŚMY SŁAWIANAMIPO – LĘHITAMI … SŁAWA … pracujmy … nad nowym pokoleniem ktore czeka na wiedzę … NA INFORMACJĘ … na naszą mądrość … ŁĄCZYMY SIĘ … BUDZIMY I POWSTAJEMY Z KOLAN … VEDAMIR

Wrócę do tego jeszcze.

Ten film został upowszechniony także i tu:

https://bialczynski.pl/2019/03/19/wieslaw-glaner-tysiac-lat-podlosci-film

I tam także pojawiły się znaczące stwierdzenia,.. na które przewidziałem, że prędzej, czy później nastąpią. Niestety czekałem na to aż pięć lat.

Powtórzę, bo to może komuś umkło, że PRZEWIDZIAŁEM nawet ponad pięć lat temu to, co zostało tam właśnie napisane. O tym, co stało się będzie wytłumaczone dokładniej dalej.

Najpierw moje wstępne uwagi co do tego filmu, który jest oparty na książce „TYSIĄC LAT PODŁOŚCI”, którą napisał i wydał Wiesław Glaner.

Większość tego, co jest powiedziane w tym filmie jest tym, pod czym mogę podpisać się obiema rękami. Pojawiają się tam pewne stwierdzenia, z którymi zgodzić się jednak nie mogę, bo… są one dużymi uproszczeniami, czyli niczym innym, jak tym wspomnianym w tym filmie tzw. „mechanizmem uproszczenia”. Tyle, że Autor o tym sam wspomniał, więc chwała mu za to!

Zacznę od tytułu. To nie jest TYLKO 1000 lat podłości. Tradycja pustynna i jej zbrodnie trwają już ponad 2500 lat i jedynie przepoczwarzają się, najczęściej już tylko walcząc same ze sobą.

Wyjaśnię to trochę dalej, a teraz przejdę do prostowania niektórych uproszczeń.

01:15 Nie Paweł, ale Saul / Szaweł z Tarsu

On ani nie spadł z nieba, anie nie odkrył tego tzw. „mechanizmu uproszczenia”, który został opracowany przez różnych pustynnych bajkopisarzy, którzy złożyli do kupy tzw. Torę, a co potem rozwinięto w komentarzach do niego tzw. Talmudach.

Można sobie o tym poczytać np. tu:

Jak powstala Biblia

„Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam” jest bardzo starą logiką, ale to prawda, że dopiero tradycja pustynna rozwinęła ją do postaci, jaką znamy do dziś. Aczkolwiek wyżynanie innych / obcych nie było obce już np. R1b, które w epoce brązu przejechało przez „staroeuropejską” Europę na południe od Karpat i Sudetów i umiłowało tych, którzy mieli nieszczęście żyć tam wtedy…

01:50 Początek tzw. dualizmu,..

…to Zaratusztra i stworzenie irańskich odwróconych znaczeń dla Pra-Słowiańskich, a dalej Pra-Aryjskich pojęć, jak Bo’G, czyli irańskie DeWa, kiedy wcześniej DziW / DzieN’, itd.

02:00 Krześcijaństwo, jako ideologia.

Zgoda, ale ona wzięła się z tych dwóch poprzednich propagandowych pustynnych krętactw.

02:30 Dość sztuczny podział na dwie cywilizacje Abra (cywilizacja abrahamowa, a raczej abrahamiczna, czyli koczownicza) i Agra (cywilizacja agralna, czyli rolnicza), czyli na ludy obrzezane i nieobrzezane.


I tu mam w sumie największy problem, bo… znikło tu (ale nie tylko tu) z pola widzenia wg Mię najważniejsze, czyli to, KIM BYLI DUŻO, DUŻO WCZEŚNIEJ wszyscy i koczownicy i rolnicy… A wiecie, Kim byli ci rolnicy wcześniej, przez wiele dziesiątek tysięcy lat, zanim zostali tymi rolnikami? 

BYLI ŁOWCAMI I ZBIERACZAMI


03:00 Obrzezanie w USA na poziomie 70-50%, jako rzekomo pochodne stworzenia państw przez ludy koczownicze.

Wg Mię, to zupełna bzdura, bo czy np. w Persji, czy w miastach państwach helleńskich obrzezywano chłopców, hm?

03:40 Kultura i „wspak kultura”, czyli kultura, która promuje zachowania podłe.

Tak, bo to wynika z tradycji pustynnej, patrz Zaratusztra i jego odwrócony dualizm, stworzony na tej podstawie jerozolimski pustynny plemienny mozaizm, przekształcony potem w pustynny monoteizm z jego różnymi odpryskami.

04:10 Słowacki nie tyle przeciwstawiał się kulturze upadającej, co miotał się, jak inni np. mesjaniści, jak Mickiewicz, itp.

04:50 Pustynna tradycja po podboju Słowiańszczyzny uczyniła sobie z niej magazyn zbożowy.

Zgoda, ale przede wszystkim zrobiła sobie na tych terenach magazyn niewolników słowiańskich, co doprowadziło do „wspak wartości” i pochodnego temu upadkowi kultury słowiańskiej, która jest dużo starsza niż kultura koczownicza, czy rolnicza! Jak pisałem wrócę do tego jeszcze.

05:00 Pojęcie „honoru”, jako „moralny eksponat muzealny”.

Zgoda, patrz to o czym napiszę w dalszej części. Zwracam uwagę, że słowa, jak MoRa+L+NoS’C’, MaRa, MoR”e, MR”o’Z, MR”+eC’, itp zbudowane są na rdzeniu MR, który oznacza śmierć.

Etyka, to nie to samo co moralność, która jest pustynnym przekręceniem znaczenia tego pierwszego słowa. Etyka to Pra-Słowiańskie Działanie / DziaL”+aNie i będzie o tym niedługo oddzielny wpis na SKRBH, patrz:

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A6%CE%B8%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BE#Sanskrit

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0eh%E2%82%81-

Moralność to coś, co może być jakieś, nawet sprzeczne, wielorakie, itp, patrz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87

Moralność – zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe.

Systemy normatywne

Moralność jest jednym ze społecznych systemów normatywnych (systemów norm społecznych, zasad). Zwykle jednocześnie istnieje kilka konkurencyjnych (i po części zgodnych, po części różnych) systemów normatywnych, funkcjonujących w obrębie  kultury, na przykład:

 1. normy postępowania, dopuszczone przez prawo.
 2. normy moralne – normy nakładane przez dany system filozoficzny, religijny[potrzebny przypis].
 3. normy konkretnej społeczności, którym jednostka podporządkowuje się w procesie socjalizacji (tzw. prawo obyczajowe, niepisane)

Moralność a etyka

Pochodzeniem zasad moralnych i ich sensem zajmuje się etyka. Nie są to jednak tożsame pojęcia.

Zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Przykładem zasady moralnej jest np. zakaz „nie zabijaj”. Naruszenie tych zasad powoduje zwykle wewnętrzny konflikt psychiczny, zwany poczuciem winy.

Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi, filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego światopoglądu – przyjętego systemu pojęciowego (w niektórych wypadkach również religijnego). Na ich bazie można tworzyć konkretne nakazy i zakazy moralne. Często zdarza się tak, że różne zasady etyczne prowadzą do tych samych zasad moralnych. (…)

https://pl.wiktionary.org/wiki/moralno%C5%9B%C4%87

etymologia: łac. moralitas

https://en.wiktionary.org/wiki/morality

From Anglo-Norman moralitéMiddle French moralité, from Late Latin moralitas (manner, characteristic, character), from Latin mōrālis (relating to manners or morals), from mos (manner, custom).

https://en.wiktionary.org/wiki/mos#Latin

Root noun interpreted as s-stem noun of uncertain origin. May be from Proto-Indo-European *mō-*mē- (endeavour, will, temper), whence Ancient Greek μαίομαι (maíomaito strive)English mood, or from Proto-Indo-European *meh₁- (to measure). See also modus.

Ofitzjalni zgubili dźwięk zapisywany znakiem R,.. i wyszło im jak zwykle cóś…

Zamiana lub mylenie znaczenia słów jest podstawowym błędem i prowadzi do… No do czego prowadzi, ktoś wi? Prowadzi do tradycji pustynnej, bo jest jej podstawową częścią, patrz: Kali ukraść krowę, – dobrze, Kalemu ukraść krowę – źle

Powtarzam, Zaratusztra, Tora i Talmud, to jedno i to samo, czyli TRADYCJA PUSTYNNA!

Wrócę do tego jeszcze, przy okazji pytań o rzekome tzw. zapożyczenia od-irańskie odnajdywane w j. polskim przez przeciw-słowiańskich krętaczy, jak np. dr Makuch, dr Jamroszko, Tchórzliwy Grzegorz i inni allo-allo, ale także i ci, którzy niby z nimi walcząc, tak naprawdę niestety także wspierają przeciw-słowiańskie kłamstwa… Zapytam się też o inne stepowe wzajemnie się wykluczające słofiańsko-fińsko-turecko-hukwiejakie wymysły, o których też nie zapomniałem…

05:50 Wolno ludziom bez honoru zajmować najwyższe stanowiska społeczne.

Zgoda, ale nie tylko to,.. bo i zwykli ludzie, także nazywający siebie „Słowianami”, a przyłapani na kłamstwie i krętactwie nic sobie z tego nie robią, niestety. Wrócę do tego jeszcze.

06:00 Zagadnienie „monoramy” i sposób jej działania, czyli „moralność chrześcijańska”,..

…a etyka / Działanie Słowiańskie, czyli to kłamstwo i bestialstwo pustynne, które po przez barbarzyński podbój, rzekomo przyniosło rozwój dla „pogańskiej” Europie Wschodniej. (A co z Europą Środkową!!?)

07:20 Pojęcie tzw. monopolu, np. monopolu na prawdomówność, wiedzę, wiarygodność, itp.

Czyli jedna wiara, jedna idea, jeden bóg, jeden naród, jedna prawda, itp… Jedna prawda? Zaraz, zaraz, ale czy tego nie znamy skądś? Wrócę do tego dalej.

07:40 Monopol na edukację.

Tradycja pustynna mogła upowszechnić się TYLKO DLATEGO ŻE SIŁĄ WPROWADZIŁA TAKŻE MONOPOL NA NAUCZANIE, a jedynie słusznie poprawne nauczanie, no to wiadomo co, nieprawdaż?

08:23 Oddzielenie się nauki od pustynnej / krześcijańskiej demonologii.

To wtedy (kiedy?) dzięki temu stała się ona ta nauka ni mniej, ni więcej jak przeklęta i heretycka, czyli powstał dwubiegunowy rozwój kulturowy, patrz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Heterodoksja

Heterodoksja – (gr. ἕτερος i δόξα), nieprawowierność; uznawanie odmiennych poglądów, dogmatów, niezgodnych z obowiązującą w danej religii doktryną wiary.

Zobacz też

Ciągle do dziś pozostał jednak w zastosowaniu w pustynnej tradycji i religii pogląd demonologiczny. On trwa i nie znikł, a jedynie przekształca się, patrz tzw. judaizm, krześcijaństwo, islam, marksizm, liberalizm, itp…

08:43 Monopol tradycji i religii pustynnych na nauczanie nigdy nie został złamany na poziomie moralności.

Pełna zgoda i teraz powinienem w sumie przejść do drugiej części tego wpisu, ale muszę pociągnąć to dalej, bo dotyczy to nauczania, jako wtłaczania fietzy, czyli prania mózgów biednym ludziom (a szczególnie Słowianom) przez odpowiednie szkolenie.

09:40 Edukacja moralna jest ciągle nauczana przez „monoramę religijną”,.. czyli prawda może być tylko jedna…

Czy tego skądś indziej nie znacie?

Ja znam. Jako „ruski troll” nie mogę mieć przecież racji, prawda Folni Słofianie, a może w sumie jakoś już „połączeni” Krześcijańscy Słofianie, albo Słofiańscy Krześcijanie? Rację możecie mieć przecież tylko wy, nieprawdaż?. Reszta to WROGOWIE, a taki jak ja, no to szczególnie wściekły pies gończy jestem tego czy tamtego, że zacytuję tu opolczykpl, nieprawdaż? Ale się porobiło i poodwracało, przez ten czas, co nie? 🙂

10:00 Poglądy religijne nie są różne od światopoglądu, a nawet ten światopogląd inicjują. Człowiek jest tym w co wierzy i jest sumą swojej wiedzy i wiary.

No dobra, a w co tak naprawdę wierzą, więc i myślą Folni Słofianie, skoro wszystko, co nie jest zgodne z ich poglądem na rzeczywistość, jest herezją, akurat w ich wypadku najczęściej moskiewską, hm?

10:30 Odebrano kościołowi monopol wiedzy, ale nie odebrano mu monopolu wiary.


Czy to dotyczy także i Folnych Słofian? Wygląda na to, że dzieje się dokładnie tak samo. Wszyscy mamy wierzyć w nieomylność tego, co Folni Słofianie głoszą, od… ponad 6 lat, ale tak na stówę od wyrzygu Orlickiego o Polakach, jako tzw. gojach i dalej, ale i wcześniej…

Kto na to pozwalał i hodował toto u siebie tępiąc każdego, kto ośmielał się pisać coś, co było niby „nieprawomyślne”, hm?

A czy dziś coś zmieniło się, hm? Jeśli ktoś ośmiela się mieć inne zdanie, no to co? Ano to morda w kubeł i stara śpiewka wiecie o czym, ale czasem jeszcze po cichu… Odpowiedź jest zawsze podobna, bo wg tej logiki za wszystkim, ale to za wszystkim stoi pewien zimny czekista, wiecie pewno kto, co nie? Nie, nie ma innych wytłumaczeń, nie, nie, nie!!! Wszystko inne to herezja i na stos! A co, nie mam racji?

Byłem i nadal jestem winny, bo ośmielam się myśleć inaczej, niż ci, kimkolwiek oni są… Jestem ich wrogiem, bo mam inne zdanie, jestem krnąbrny, czyli nieposłuszny. Na dodatek jestem jeszcze dość nieznośnie upierdliwie dokładny i pamiętam i nie zapominam niejednemu niejedno… 

Jedna prawda, jedna sprawiedliwość, jeden pogląd na rzeczywistość,.. czy to pustynny, czy to słofiański… Tak to różne? Naprawdę?

Czy Folni Słofianie przekształcili się w Folnych Krześcijan, albo Krześcijańskich Słofian, albo Słofiańskich Krześcijan?

Chyba jednak nie,.. no bo oni po 5 latach „łączenia się, a nie dzielenia”, itp, zaczęli jak widać jedni z drugimi bohatersko walczyć… „Nagle” dotarło do nich to, co ja, czy Adam Smoliński, Dragomira i inni widzieliśmy i rozumieliśmy już dawno temu… Aha…

Czy zmieniłem się przez te ostatnie 5 lat? Trochę tak,.. bo w międzyczasie ZROZUMIAŁEM, że Z/S+L”oW+iaNie to byli najpierw L”oW+Cy,.. a nie tylko rolnicy lub jacyś koczownicy ze stepu!!!


A czy coś zmieniło się z myśleniem np. u Folnych Ludzióf? Ano jednak nic się nie zmieniło i nadal pewno większość z nich nadaje na podobnych falach, przypominam z początku:

CEZARY STAWSKI
Katolicy … TO SŁAWIANIE … w 99% procentachODWRÓCENI poprzez ostatnie 300 lat prania mózgów przez jezuicką edukację … Katolicy Polscy to nasi bracia krwi … szukajmy tego co łączy … a nie tego co dzieli … Zaborca tylko na to czeka abyśmy zaczeli się kłócić … SZUKAJMY WSPÓLNOTY … ponad podziałami … WSZYSCY JESTEŚMY SŁAWIANAMIPO – LĘHITAMI … SŁAWA … pracujmy … nad nowym pokoleniem ktore czeka na wiedzę … NA INFORMACJĘ … na naszą mądrość … ŁĄCZYMY SIĘ … BUDZIMY I POWSTAJEMY Z KOLAN … VEDAMIR

Schizo? Pewno, że schizo. Przestrzegałem przed takim łączeniem sprzeczności na siłę dobrze 5 lat temu, ale… to wielu nie pasowało… Byłem wtedy (i do dziś nic się u nich nie zmieniło) zły, bardzo zły. Przypominać szczegółów jednak nie zamierzam, bo nadal wzbiera Mię na mdłości, jak o tym pomyślę.

Ci którzy pamiętają i rozumieją, to wiedzą co mam na myśli. Inni pamiętać nie chcą i nadal nic nie rozumieją, albo jedynie udają, że coś niby zrozumieli i niby zmienili się,.. albo w sumie cokolwiek, bo te ich zmiany, to jedynie ich „mądroś etapu” i odpowiedź na to, co nie tylko dla Mię od dawna było oczywiste, że…

TO SE NIHDY NE UDA, PANI HAWRANKI!

Czy oni wyciągnęli z tego jakieś wnioski? Eee… niestety żadnych. Wyparli to, a ich schizofreniczne ostrzeganie rzeczywistości po prostu trochę się przekształciło.

Stało się tak powtarzam, nie dlatego że coś zrozumieli. Zadziałała jak kto woli fizyka, Matka Natura, albo… Świadomość Nieskończona…

Sami odepchnęli od siebie wszystkich rozsądnie myślących i nie mają już na kim się oprzeć. Pozostali wokół nich tylko tacy sami jak oni, a im samym braknie już sił i pomysłów. Pozostało im tylko pływać, bezradnie kręcąc się w kółko i obsuwać się na sam dół lejka, którzy sami przecież stworzyli.

Nie żal mi nikogo z nich, bo to ich wybór. Mają więc, co sami chcieli. Pewno im tak dobrze. I spoko, Mię to wali, jeśli im tak dobrze. Chyba aż tak dobrze to im jednak nie jest, ale może mylę się i wszystko im tam gra, jak planowali…

Szczerze jednak w to wątpię. Wg Mię może być tylko jeszcze gorzej i myślę, że oni to podskórnie przeczuwają. Zabrnęli jednak już za daleko i nawet jeśli chcieliby, no to już nie mogą i nie umieją się z tego co sami stworzyli wycofać. Wszystko to przecież runęłoby im na głowy, no i jak tu potem żyć panie, jako dumni potomkowie fantastycznych sarmacko-scytyjskich królów, co to rzekomo panowali nad podbitymi przez nich parszywymi słowiańskimi chłopami?

17:55 Schizo tożsamość kulturowa


Nie pochodzimy z żadnego czegoś indo-europejskiego,.. ale z Tradycji Łowców Północy, czy to się komuś podoba, czy nie. Rolnictwo przyszło później, dużo później…

I to właśnie o tym zapomnieliśmy i to właśnie TO NASZE PRA-S+ŁOW+IAŃSKIE DZIEDZICTWO MUSIMY SOBIE PRZYPOMNIEĆ, BO ONO JEST, ISTNIEJE,.. BO MAMY JE ZACHOWANE W RDZENIACH SŁÓW, KTÓRE WYPOWIADAMY!!!


22:00 Jedno kłamstwo… Człowiek godny, to człowiek wiarygodny…

Wystarczy w całości odrzucić pustynne kłamstwo, nie łączyć się z tym czymś, nie szukać Słowiańskiego Krześcijaństwa, czy Krześcijańskiej Słowiańszczyzny, czy innego wysokiego dołu, czy głębokiej góry i… zacząć żyć, nie jak niewolnik, ale jak Słowianin. Ja tak zrobiłem w 2010 i nigdy tego nie żałowałem.


Pamiętajcie tylko o jednym, a dalej samo poleci:

Pra-Słowiańskie Rdzenie, gupki!


Tu drugi film:

asaka1 movie

Wiesław Glaner
Published on Feb 23, 2019

Moja wideowypowiedź o projekcie powołania Akademii Słowiańskiej, jest częścią materiału poglądowego, przygotowanego do prezentacji na stronię www Akademii.

Mam jeszcze kilka uwag, co to spraw powiązanych z działaniami Autora tego filmu, ale napiszę o tym może przy okazji. Tymczasem przejdę do drugiej części tego wpisu, czyli do cytatów…

…..

https://bialczynski.pl/2019/03/19/wieslaw-glaner-tysiac-lat-podlosci-film/

Białczyński 20 marca 2019 o 06:24
Panie Orlicki czy zauważa pan własne rozdwojenie jaźni? Czy widzi pan tę okładkę? Chciałby pan być trochę Słowianinem a trochę Chrześcijaninem, ale to się nijak nie da zrobić. Niech pan sobie przeczyta w Internecie poemat Jana Pawła II – „Wigilia Wielkanocna 1966” część Zranione Drzewo – Pan jest jak i onże Wojtyła Zraniony i próbuje się pan sklecić po tym zranieniu w jakąś hybrydę, wmawia pan sobie jak i on że Drzewo musi być skaleczone żeby rodziło dobre owoce – tymczasem Dobre są tylko owoce nieszczepione – Przyrodzone, Naturalne – bez tego ludzkiego „ulepszania” jak w dzisiejszych koszernych ubojniach i bez tych krucjat którymi Żydzi i Chrześcijanie zatruli Matkę Ziemię.

„Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną ” – zna pan to zdanie skądś?

Czy to jest dewiza religijna Rzymu Starożytnego albo Grecji albo Persji, albo Słowiańszczyzny?

Słyszał pan o jakichś Rzymskich krucjatach na innowierców????

Lepiej będzie jak pan przeczyta siebie tę książkę i weźmie ją głęboko do serca, a przede wszystkim wyciągnie dla siebie wnioski.

Jak na razie pana znak to ten z okładki – a otacza ten pana znak ten drut kolczaty który na niej widnieje.

nberwd348

Czy coś takiego jak na tej okładce może się kręcić wokół Gwiazdy Polarnej?

Niech pan sam sobie odpowie na to retoryczne pytanie.


Ale są też tacy co tkwią jedną noga w tymże kościele a drugą W SKRAJNYM MATERIALIZMIE POSTMARKSISTOWSKIM. EFEKTY TYCH ROZDWOJEŃ JAŹNI WIDAĆ NIESTETY W ŻYCIU PUBLICZNYM I AŻ NADTO W POLITYCE.

To się nazywa właśnie schizotożsamość. Pana komentarz to niestety koronny dowód – zastosowanie praktyczne techniki wypierania faktów + manipulacji.


ORLICKI 20 marca 2019 o 15:04
No cóż Panie Czesławie. Odpowiadam.
Jestem Słowianinem od dawna, bo urodzenia. Czy się to Panu podoba, czy też nie.
Takie mam poglądy, geny, mowę, ducha, historię rodzinną, pociąg serca i ducha.
Uważa Pan, że Wandalowie którzy przeszli na chrześcijański arianizm, nie byli Słowianami? Uważa Pan, że Chrobry który tłukł cesarskich Chrześcijan Rzymu, nie był Słowianinem?
Co ma do tego wszystkiego znak na tej okładce? Tam jest śwastika w kształcie krzyża katolickiego. Akurat za wyznawcę tego odłamu się nie uważam. Bo jestem wolnym Chrześcijaninem, jakich wydawało mi się, że Pan szanuje i ma w swoim stowarzyszeniu słowiańskim.
Ten znak na okładce, symbolizuje jakby przekształcenie powrotne polskiego katolicyzmu w rodzimowierstwo. A zarazem, pokazuje, że swastyka od dawnego krzyża pogańskiego się wywodzi. tak to odczytuję.
A Pan może być trochę Masonem a trochę Słowianinem? Masoni, których Pan tak broni, chwali, nawet tych wysoko w chierachi masońskiej, jaka wiele szkód Polsce uczyniła i czyni dalej, potajemnie knując, ustalając z obcymi lożami interesy globalne, mają swoje ryty duchowo – mistyczne. Tworzą nową religię. Zupełnie odmienne od dawnych Słowian. Ale nie twierdzę, że wielu z masonów polskich nie jest Słowianami. Masoni budują własną obyczajowość, własną kulturę, religię, zupełnie nie słowiańską. Od pewnego czasu obserwuję w Panu narastającą agresję intelektualną. Nie rozumiem tego.
Wolność poglądów, przynależności ducha, sumienia, wiary, jest podstawowym aksjomatem wolnego człowieka. Każdy, kto szanuje wolność drugiego człowieka do tych obszarów, jest mi bratem i prawdziwym Słowianinem. Bo dla mnie Słowianin jest wolny i szanuje wolność innych, gdy ta, nie jest nastawiona na jej ograniczanie, na ich niszczenie. Moje chrześcijaństwo, nie jest!
A ludzie mają rozmaite poglądy. Nierzadko łączą te duchowe, z wielu kultur. Chrześcijaństwo niekiedy również z pogańskimi. Tak, jak Masoni łączą ich wiele. Całe nasze życie, otoczenie, kultura, to ich połączenie.
Pan chce jakąś jedną, pogańską, wyizolować i uczynić naczelną? Tak, jak teraz jest z katolicyzmem? Ustawowo?
Ja wolę, aby ludzie żyli sobie zgodnie wyznając co chcą. Pomieszane, czy silnie wyizolowane – nacjonalne, jak Żydzi. ich sprawa.

Białczyński 20 marca 2019 o 21:18
Ja MASONEM?! Panie Orlicki pan sobie żarty stroi, czy znowu usiłuje zrobić z ludzi wariatów?! To raczej pan ma jakąś antymasońską, antyislamską i antyżydowską odchyłkę, która płynie prosto z tego Zranionego Słowiańskiego Drzewa. Ja panie Rafale, żyję po prostu prawdą, którą widać gołym okiem kiedy się wyjdzie z tego piekiełka chrystusowego, z prawdziwego satanizmu o jakim Wiesław Glaner pisze, z tej schizotożsamości. Oddaję sprawiedliwość tym, którzy pchnęli Polskę do przodu, bo po prostu widzę ich zasługi dla odbudowy NORMALNEJ TOŻSAMOŚCI POLAKÓW.

Nie cieszy pana Konstytucja 3 Maja – druga na świecie demokratyczna? – Mnie cieszy.
Nie cieszy pana że Masoni znieśli wyzysk feudalny polskich chłopów przez kler i możnych?! – Mnie cieszy.
Nie cieszy pana że Masoni doprowadzili do powstania Polski w 1918 roku? – Mnie cieszy.
Nie cieszy pana że Masoni wyzwolili naukę z okowów scholastyki i wprowadzili światopogląd świecki w życiu publicznym? – Mnie cieszy.
Nie cieszy pana że mówimy po polsku dzięki temu że w 1918 odrodzono Polskę – przecież dzisiaj mówiłby pan albo po rosyjsku albo po niemiecku gdyby nie MASONI!

Kim by pan był dzisiaj, gdyby nie było Powstania Warszawskiego i wszystkich innych masońskich powstań Polskich? Opływającym w dostatki pączuszkiem szwargoczącym po niemiecku?

Co pana jeszcze nie cieszy? Że wyznawca Islamu to taki sam dobry człowiek jak pan, że wyznawca judaizmu to też taki sam dobry człowiek, jak pan – chrześcijanin? Tak panie Orlicki to tacy sami jak pan wyznawcy naszości, naszyzmu – „Nie będziesz miał cudzych bogów nade mną”. No a dalej to już tylko wojna, krew, krucjaty, niewolnictwo – żenada. To niestety jest prawda, przykra – bardzo pana przepraszam za tę prawdę prawdziwą.

Czy odbieram panu prawo do bycia chrześcijaninem? Nie odbieram, niech pan będzie. Wskazuję jednak na rozdwojenie jaźni, które jest ewidentne nawet w tak nieskazitelnej, świętej postaci, jak Jan Paweł II. Zakłamanie i schizofreniczne próby wybielania szkody i krzywdy wyrządzonej własnej tożsamości.

To jest uleczalne panie Rafale, ale nie odmawiam panu by pan był Słowiano-Chrześcijaninem, czyli Polakiem Rozdwojonym. Co lepsze nie zamierzam
NAWRACAĆ nikogo Rozdwojonego na Tożsamość Czysto-Słowiańską nieskażoną koczowniczą religią.

Nie potępiam też nikogo kto ma ten kłopot, bo wiem jak ciężko wydobyć się z Piekiełka Morderców Chrystusa i jego Piewców Jednoczesnych. Tam jedni drugich ściągają do klatki na wyprzódki, byle by ktoś nie został Wolnym Człowiekiem. Bez Antyżydów nie ma przecież Prożydów, a jedni i drudzy są potrzebni, by mogło zaistnieć Tysiąc lat Podłości, a po nim kolejny tysiąc i jeszcze jeden. Każdy w tym kotle może z własnej woli dalej siedzieć. mnie nic do tego, ale świat dookoła cierpieć będzie dokąd te monoteizmy nie staną się marginalne i kuriozalne, kiedy tak się stanie odetchniemy z ulgą jako ludzkość.


Trudno, Wielką Zmianę trzeba zacząć od siebie samego. Ale ja mówię co było nie wróci, nie odkręcimy tego. Możemy jednak wrócić na drogę własnej TOŻSAMOŚCI SŁOWIAŃSKIEJ, bez tej schizofrenii.


ORLICKI 20 marca 2019 o 15:30
Niech Pan powie tym ludziom, że są głupcami! Nieetyczni. Bo wierzą w Jezusa.
https://youtu.be/3TL6MGourEU
https://youtu.be/airsyggFwmw
Dlaczego Pan uważa, podobnie jak uważają kapłani katoliccy, że Pan wszystko wie, jak tam jest? Że Jezusa nie ma, że wszystko co napisano w Nowym testamencie to wymysły. Czemu nie zakłada Pan, że może Chrystus istniał na Ziemi wielokrotnie, że działał w różnych kulturach. Że proponując za wiarę w siebie zbawienie z łaski, zwyczajnie wyłania ludzi pragnących Boga jakim On jest – otwartych na takiego Ducha. Czyli Miłości, Pokoju, Dobra. Nic więcej! Przecież to jest zwyczajne rozpoznanie Boga własnym sercem, duchem, etyką, nie widząc go. A więc to jest nie kierowanie się jakimiś ścisłymi wytycznymi, tylko miłością. Podobnie zapewne rozpoznawali Ducha Bożego liczni Poganie, żyjący w swoich wierzeniach, obyczajach. No ale nie Ci, którzy czynili u niektórych ludów ofiary z ludzi. Takie obyczaje, to już reguły religijne.
A Pan przecież odróżnia wiarę (mocne przekonanie/pogląd ale własny) od religii (powtarzanie prawa/ re – lege/doktrynerstwo/narzucone poglądy) i Kościoła (instytucja religijna).
Wydaje mi się, że Autor książki (ale jeszcze jej nie czytałem) przekazuje krytykę podejścia religijnego, głównie katolickiego. Nie wiarę. Nie chrześcijaństwo z wiarą w nauczyciela, dla niektórych proroka, dla innych boga, dla innych tylko syna bożego – Chrystusa. Poganie maja wiele takich, ludzkich personifikacji jednego Boga. A jeśli wielu bogów, to scalonych w jedno w jakimś najwyższym duchu.

marcinwoj 21 marca 2019 o 12:33
Lata lecą a Pan Orlicki zatwardziały ewangelizator swoje. 🙂 Kto się dziś da wpuścić w maliny polemiki o tym czy Jezus to czy tamto czy za wiarę łaskawie zbawi tego czy owego?


Nic Pan nie rozumie z tego co Cz. Białczyński czy W. Glaner piszą i mówią o różnicy między Pana bogiem Cudów a Prawdziwym Bogiem Porządku. Nie rozumie Pan pojęcia „schizokultury” jaką jest oderwane od Przyrody chrześcijaństwo i miota się Pan próbując coś błyskotliwego napisać w komentarzu pod filmem p. Wiesława Glanera. Tak chciałby Pan być trochę tu i trochę tam. Nie da się być trochę w ciąży Panie Rafale.


I te misjonarskie argumenty o Wandalach – chrześcijańskich Słowianach (a nóż ktoś się skusi na taką wizję), ofiarach z ludzi (moja autorska wersja etycznego do bólu pogano-chrześcijaństwa jest najlepsza), Jezusie nauczycielu itp. A jak się robi gorąco to masony, żydy itp.:)

Gdzie jest Adam! 🙂

marcinwoj 22 marca 2019 o 11:58
Wszystko to prawda co Pan napisał i nie Pan jeden ma takie zdanie. 
Niemniej jednak należy podkreślić jedną zasadę. Każda ocena odnosi się wyłącznie do słów, opinii, skutku opinii i ewentualnie interpretacji wpływu tych opinii na różne zjawiska napisanych np. w komentarzach.
Ja nie znam osobiście R.Orlickiego i wszystko co o nim sądzę odnosi się do tego co pisze i jak pisze. Nie jest to ocena człowieka a jego słów i poglądów. A takie złożenie daje prawo nawet do ostrych sądów.
Orlicki pisze sążniste elaboraty na każdy temat a często zwyczajnie nie na temat ale wątpię żeby ktoś to dokładnie czytał. Zwykle nikt z tym przecież nie polemizuje. I to nie tylko na tym blogu ale na innych też. Takie wrzutki bez reakcji.
Czasem gospodarz bloga jak widzi przegięcie z morfemami czy wchodzenie bez żenady z przemycanym misjonarstwem chrześcijańskim albo fobiami masońsko-żydowskimi to reaguje.
Myślę, że R.Orlicki ma dużą wiedzę na różne tematy ale nie dostrzega jednak sedna sprawy ważnego dla środowiska które skupia się min. na tym blogu. I kręci się w kółko. Może tak lubi. Kto to wie.
P.S.
Kiedyś Adam Smoliński czujnie wyłapywał różne takie tam w swoim ostrym i bezpośrednim stylu. Ale ile można 🙂

…..

No właśnie… Powtórzę to:

Kiedyś Adam Smoliński czujnie wyłapywał różne takie tam w swoim ostrym i bezpośrednim stylu. Ale ile można 🙂

Przed końcem 2014 robiłem to i ja, ale zostałem wyklęty, jako najgorszy wróg i ruski troll, co to niszczy Słowiańszczyzną… Potem chyba w 2016 Mię jednak przeproszono, by jednak zaraz potem znów wykląć. Przez kogo..? Ano przez człowieka, który jako wzór cnót stawia sobie takich ludzi, i który „tyle” zrobił dla, patrz:

https://bialczynski.pl/2019/03/20/slowianskie-inspiracje-w-odkrywaniu-wizji-przyszlosci-sympozjum-pod-auspicjami-sggw-2/

Zrzeszenie Słowian i Kharpacki Ośrodek Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowiańskiej „Przybyłówka” w Soli pod Żywcem, ma się doskonale i działa prężnie.

Nie jest to dobra wiadomość dla tych wszystkim, którzy liczyli na jego rychły upadek, ale bardzo dobra dla przyszłości Ruchu Słowiańskiego i Wiary Przyrodzonej w Polsce.

Naprawdę?!! I to niby ma być dobra wiadomość?!! Powtórzę to: Naprawdę?!!

Tyle, czyli ile? Tu jest czarno na białym, jak to wygląda, jeśli chodzi o to, co Zrzeszenie Słowiańskie „zrobiło”… Wystarczy samemu poczytać, ile… i co…

Komu tu struga, lepi lub wyczarowuje i nadal wciska się te fujarki? Ktoś to jeszcze kupuje? Z piasku bicza się nie ukręci, a 13-14 kwietnia za pasem…

…..

Aku rechocze, ale mi wcale nie jest do śmiechu. Mam już tego wszystkiego zwyczajnie dość!

Mam po dziurki od nosa tego kręcenia się w kółko. Tego schizoidalnego lukrowanego pieprzenia:

 • a to o  szlachetnych Panach Sarmatach, czy innych tych, czy tamtych Scytach, jako rzekomych przodkach wszystkich Słowian,
 • a to o rzekomych zapożyczeniach od-irańskich, rzekomo odnajdywanych w j. polskim,
 • a to o rzekomym słowiańskim stepie,
 • a to o Ariach, jako rzekomych przodkach Pra-Słowian,
 • a to o R1a Z93, jako rzekomo słowiańskiej haplogrupie,
 • a to o rzekomym fińsko-turecko-hukwiejakim stepie, co wyklucza ten step słowiański,
 • a to o jeszcze całej masie różnych schizoidalnych bredzeń i beczeń, które nieprzerwanie od ponad pięciu lat są sączone do umysłów niczego w większości nie świadomych ludzi.

Różnych takich powalonych maniaków wszystkich płciów z i ich „słofiańskimi” mondrosiami zupełnie pomijam, bo to taki poziom, jak „Ario-Słowianie„, Turbo-Słowianie, Słowianie z Oriona, czy Andromedy, itp.


Ludzie, najwyższy czas z tym, czy tamtym pustynnym pierdoleniem skończyć, bo to zwyczajnie wstyd!

Pewno tego i tak nie zrozumieliście, co nie,.. ale nadal chceta robić Słofiańskie Uniwersytety, czy inne Fiednice, czy „łączyć” i bawić się w lnianych koszulinach i łapciach z łyka, prawda?

Spójrzmy prawdzie w oczy, od 5 lat dzieje się nic innego, jak nawijanie tego łyka na nieistniejące coś, podczas gdy wszystko umiera… Zróbmy przed śmiercią coś prawdziwie słowiańskiego, a nie tylko taką jedną, wcale nie taką wielką kupkę, co?


A i na koniec, co zrobiłem ja? Ja zrobiłem np. to https://skribh.wordpress.com i to https://skrbh.wordpress.com

Jeśli ktoś nie wie, co tam jest, no to cóż, może trzeba coś poczytać i coś z tego czytania próbować zrozumieć, hm?

Tu macie coś o Panach szlachcie „sarmackiej” i jednocześnie krześcijańsko-katolickiej…

Niewolnicza historia Polski: System Arenda

Andy Wood
Twój wykład wysłuchałem z dużym zainteresowaniem w 90% zgadzam się z tobą. Ja jestem pół pochodzenia chlopskiego i zubożałej szlachty. Mam dwie uwagi że Szlachta nie uważała się za Polaków tylko za Sarmatow. Ja nie myślę że możesz oceniać że 100 % szlachty była zła. Poza tym nie możesz używać standartow 21 wieku w ocenie postepowania ludzi z 16, 17 albo nawet 18 wieku.

…..

No i co „Panowie”, „Ario-Słowianie”, „Sarmaci”, „Scytowie”, „Po-Lahowie”, „Turbo-Słowianie” i „Wolni ludzie”, „Demokraci”… itp. Obrażacie się na to, co napisałem? Pewno tak. Nie wstyd wam? Ano pewno nie…

A teraz podsumowanie do podsumowania, o którym pisałem na początku:

Ludzie obrażeni na rzeczywistość – Heather E Heying

Miesiu
Mężczyźni są wyżsi niż kobiety = FASZYZM !!!
Kobiety rodzą i karmią dzieci = FASZYZM !!!
Słońce świeci z góry = FASZYZM !!!
Deszcz pada w dół = FASZYZM !!!
FASZYZM !!! FASZYZM !!! wszędzie FASZYZM !!!

seba66500
,,W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym.” George Orwell

Okiem Eluśki
Brak słów na total głupotę, zmanipulowanych ludzi. Orwell miał rację. Prawda jako współczesna mowa nienawiści.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/438802-amerykanscy-studenci-oburzeni-biologicznymi-faktami-wideo

Jak Ideologia Niszczy Naukę – Noblista Pozbawiony Tytułów za Poglądy Analiza Komentator Acta 2 Afera

wideoprezentacje
Published on Jan 16, 2019

Wojciech Łazik
Ta ideologia cofa społeczeństwo w rozwoju.

Mateusz Michałowski
Poprawność polityczna to ideologia która powoli zniewala ludzi bardziej niż nazizm czy komunizm

elektriker michal
Co tam rasa , wystarczy jechać do norwegii i przekonać się jak biała rasa zidiociała .

https://kresy.pl/wydarzenia/wybitny-genetyk-pozbawiony-tytulow-po-tym-jak-twierdzil-ze-poziom-inteligencji-ma-zwiazek-z-rasa/

Czy inteligencja jest wazna Seria o IQ odc 1

Problem geniusza Seria o IQ odc 2

Dyskriminacja przeciwko zamadrym Seria o IQ odc 3

16 uwag do wpisu “177 Podsumowanie 5 lat działalności SKRiBH i SKRBH, czyli znów kolejna wiosna nadejszła

 1. Tu coś, co raczej wielu nie spodoba się, a o czym pisałem już nie raz, a mianowicie o stepie, co to wygląda na to, że dawno, dawno temu, w czasach pierwszych kurhanów wygląda na to, że był jakiś raczej NIE, a dokładnie coś jak baskijsko-kartwelski, przynajmniej jeśli chodzi o R1b… Jeśli rzekomo ciałopalenie to pra-słowiański obyczaj, no to co z kurhanami, hm?

  Polubienie

  • https://eurogenes.blogspot.com/2019/03/open-thread-what-are-linguistic.html

   Monday, March 18, 2019

   Open thread: What are the linguistic implications of Olalde et al. 2019?

   I was going to write a huge post on the linguistic implications of the latest batch of ancient DNA from Iberia courtesy of Olalde et al. 2019, and then I thought better of it. Admittedly, I don’t know enough about the languages of prehistoric Iberia to say anything really useful on the topic. So instead here’s an open thread to bounce around a few ideas in the comments.

   Just briefly, this is what Olalde et al. say in the abstract of their paper about the relationship between ancestry from the Pontic-Caspian steppe and languages in Iron Age Iberia:

   We reveal sporadic contacts between Iberia and North Africa by ~2500 BCE and, by ~2000 BCE, the replacement of 40% of Iberia’s ancestry and nearly 100% of its Y-chromosomes by people with Steppe ancestry. We show that, in the Iron Age, Steppe ancestry had spread not only into Indo-European–speaking regions but also into non Indo-European–speaking ones, and we reveal that present-day Basques are best described as a typical Iron Age population without the admixture events that later affected the rest of Iberia.

   However, in the paper it’s revealed that „Indo-European regions” actually refers to a Celtic-speaking part of northern Iberia. And it’s quite possible that Celts moved into this area from outside of Iberia only during the Iron Age. In other words, the speakers of Indo-European languages here may not have been the descendants of any of the people with steppe ancestry who came to Iberia by ~2000 BCE.

   So I’m probably not alone in thinking that the question of the linguistic affinities of these early migrants with steppe ancestry to Iberia (mostly associated with the Bell Beaker culture or BBC) remains open, especially since they evidently had such a profound genetic impact on the later non Indo-European-speaking populations of southern Iberia. Could they have been the speakers of unattested Indo-European languages, as well as Proto-Iberian and Proto-Basque? If not, why not?

   Below is a Principal Component Analysis (PCA) of West Eurasian genetic variation. I highlighted some of the ancient samples from Olalde et al., as well as Basques and other present-day Iberians. The Basques form a tight cluster with most of the Copper, Bronze and Iron Age Iberians, and, unlike the other present-day Iberians, they basically look like an Iberian population from the metal ages. The relevant datasheet is available here.

   This is nothing new and very much in line with the results in Olalde et al., but I wanted to emphasize the point that Basques were not just a group that experienced an extreme founder effect in R1b-P312, which is a Beaker-specific Y-chromosome lineage. Rather, they’re still very similar to Iberian Beakers in terms of overall genetic structure. So where did they get their language?

   See also…

   Late PIE ground zero now obvious; location of PIE homeland still uncertain, but…

   Posted by Davidski at 5:32:00 AM 319 comments:

   Labels: Basques, Celtic, Celtic not from the west, Hallstatt culture, Iberia, Iberian languages, Indo-European, Proto-Basque, R1b-DF37, R1b-L51, R1b-P312, Tartessian, Urnfield culture, Vasconic

   Polubienie

  • zardos said…
   If Basques did acquire their non-IE language from intruders after BB, there should be a signal in their genomes. But so far all say no…
   And such an impact of Central European Beakers in the region while leaving the local languages intact would be a true miracle. It is so unlikely…
   March 18, 2019 at 6:26 AM

   zardos said…
   It doesnt look better in France or anywhere else in Western Europe. We now have proof of non-IE linguistic spread of steppe ancestry. I think thats huge and it has potentially big implications much beyond Iberia.
   March 18, 2019 at 6:31 AM

   Palacista said…
   @André
   Peoples do not „pick up” languages. Languages are properties of populations and language shift doesn’t occur without very powerful reasons. The simplest, but not only, explanation for Basque is that the original language survived the genetic changes indicated by the the Y hgs.
   March 18, 2019 at 6:31 AM

   zardos said…
   Probably the theory of a Caucasian relationship of the Iberian languages should be reconsidered as an option. Its now as likely as Celtic coming from early Western BB, if not more so.
   March 18, 2019 at 6:38 AM

   Aram said…
   Just a rhetoric question. From what side came the Semitic language. From the J siide or from E side?

   The Implications can be very important. Because if 90% of CWC’s autosomes are not sufficient to have a linguistic shift in the North then why a Greek person must believe that his language came from 10-15% of Steppe ancestry? Especially given the fact we have until now only Hg J from Greek context. One from Greece and two from Spain.
   March 18, 2019 at 7:06 AM

   Aram said…
   For those who don’t follow the topic. We have 100% of haplogroup J in Levant BA and 0% of haplogroup E in Levant BA. And 30-40% of autosome shift. While we have 0% of J in Epipaleolithic Neolithic Eneolithic.
   March 18, 2019 at 7:11 AM

   AWood said…
   An interesting way to frame the question is this: What language did the Neolithic/Chalcolithic layer in Iberia speak? If it was „Iberian”, then it has nothing to do with the entrance of R1b, since we know that appears in Bronze and relates to a „Steppe” component. From what I have read, archaeologists suggest that there is no evidence of mass slaughter in Iberia from the Chl > Bronze, so what we might have is a warrior elite arriving with Bronze via southern France around 2500 BC who may have had the breeding advantage.
   March 18, 2019 at 7:14 AM

   zardos said…
   @Wood: „From what I have read, archaeologists suggest that there is no evidence of mass slaughter in Iberia from the Chl > Bronze, so what we might have is a warrior elite arriving with Bronze via southern France around 2500 BC who may have had the breeding advantage”

   No. Thats a diffusionist bedtime Story with no credibility in general and absolutely none in this context.

   First, the archaeologists dont search for evidence of massacres. They usually dig up graves and settlements primarily. Do you realise how difficult it is to localise a battlefield? They dont even know for sure where exactly historical battle took place. Also, we deal with mass movements of people inside of a wider cultural network, not a completely new material horizon. And most important, the genetic shift was much to big and fast for any such social scenarios being remotely possible. It was a genocidal war, an annihilation of the locals. Even a brutal and merciless conquest doesnt have that kind of effect if you do not target the locals deliberately.
   I suggest they were competitors and there was hate between those entities.
   March 18, 2019 at 7:36 AM

   Ned said…
   @zardos said…”If Basques did acquire their non-IE language from intruders after BB, there should be a signal in their genomes. But so far all say no…”

   Not needfully so. People in remote areas do adopt languages spoken by neighbouring peoples in less remote areas. All you have to postulate is that Basque was brought to an area such as Aquitaine or the Ebro Valley by population movement, that the people of the current Basque region adopted it as a ‚higher status language’ and that then the people of the first region (Aquitaine or the Ebro valley) adopted another language for some reason (conquest by Rome or displacement by Celts or whatever) leaving the people in the remote mountainous areas speaking a language that wasn’t their’s originally.

   To take a (fairly) modern example – the people of Skye in North-west Scotland who speak Scots Gaelic, a minority tongue now spoken only in what are now remote areas of NW Scotland. You might have thought they were a remnant of the 4th century migration of Gaels to Scotland – but no. Up to the 16th century they spoke a Norwegian/Icelandic dialect and only adopted Gaelic in the 16th century at which time Gaelic was a High status language which has since been mainly replaced by English.

   This even works at the Hunter Gatherer level – there are Pygmies in central Africa who until very recently were Hunter gatherers but speak Bantu languages adopted from their higher status neighbours.
   March 18, 2019 at 7:45 AM

   zardos said…
   I agree that this is the only alternative which is remotely plausible. Yet you have to agree that even in the cases you mentioned some genflow and dependance can be seen AND even if we completely ignore the lack of proof in that direction, it is in any case much less likely then the scenario of BB ancestors of Basques never speaking IE in the first place. Also, high status language is a rare sight, its more about dependance of a people from others. The Pygmy are a perfect example.
   March 18, 2019 at 8:00 AM

   Desdichado said…
   @zardos „Hungarian is a very peculiar case in a completely different context: They made a state!
   Yet the Ugrians left a mark and the mark was bigger in medieval times.
   Basques on the other hand are the Sole survivor, they are the closest to Iberian BB by far.
   Its later IE which were different.”

   So what? What does „making a state” have to do with anything? The Kurds don’t have a state, and yet they have a different language than their neighbors.

   The point is that it is hardly unique for genetically very similar or even identical populations to speak different languages, or for genetically diverse populations to speak the same language. There are examples with the Finno-Ugric languages, there are examples from Afghanistan and India, there are examples from the British Isles. How much Anglo-Saxon DNA do the Irish have, for instance, yet they speak English. I don’t know what specifically could have caused a steppe-gene bearing proto-Basque population to speak proto-Basque instead of some late NW Indo-European, but I can imagine all kinds of plausible scenarios. The idea of proto-Basque coming from the steppes is the least plausible.
   March 18, 2019 at 8:01 AM

   zardos said…
   The Hungarian language made its imprint on Pannonia with a mass migration of a discernible people. These people were capable of forming rule in which their language was spoken.
   Because of their state and dominance they could keep their language as the dominant one even when the original Ugrian genetic influence became a nuance.

   All the people you mentioned show evidence of an admixture event associated with their language. Kurs are a perfect example.

   The Irish might have more Anglo-Saxon and Norse DNA than you might realise, even if that is not the reason for them speaking English.They were colonised by modern state. Which colonisation do you suggest for Basques? More successful and thoroughly than Celts and Roman, but without leaving a mark on their genpool?
   March 18, 2019 at 8:21 AM

   Diego Arroyo de Lagasca Encinas said…
   This is very simple, why the hell would R1b.P312 stop speaking their language if they had no reason to do so. Also here we are in the field of concrete evidence because there are written testimonies of the Iberian language, and has nothing to do with the Indo-European. I suppose that in the British islands it would be the same, small groups of people who mixed with Indigenous women because, in addition, they may speak the same language. The success of lineage R1b-P312 in terms of population is evident, but it can be attributed to many factors, never to the extermination of the native population. I would like to hear Dr Reich now explaining the abduction and enslavement of Iberian women by the brave horsemen of the steppes, and how, after conquering the territory, killing the men and keeping their women, they decided to stop talking Indo-European
   March 18, 2019 at 8:42 AM

   zardos said…
   @Ric: That doesnt fit for these clearly patrilinear people. You need a context with other dominant male lineages for the language shift to happen. So it must be earlier and in a different place. The only alternative would be a complete cultural, rather religious phenomenon which was so powerful it made them believers who wanted to abandon their old language. Like Iberian missionaries colonising the region. But thats the only and much less likely alternative I can think of right now. But it looks bad for BB being IE on the West.
   March 18, 2019 at 8:51 AM

   epoch said…
   BBC and CWC are IE speaking pastoral populations that settled next to farmers and were highly successful. The spread in Iberia went different, there the BBC men spread into farmer land and replaced male lineages. Those took a local language.

   The spread of BBC seems way to early to be considered pre-proto-Celtic. Maybe BBC R1b represent Kentum languages, R1a CWC represent Satem languages? I have seen it suggested.
   March 18, 2019 at 12:09 PM

   zardos said…
   @epoch: „BBC and CWC are IE speaking pastoral populations that settled next to farmers and were highly successful. The spread in Iberia went different, there the BBC men spread into farmer land and replaced male lineages. Those took a local language.”

   They eliminated nearly 100 percent of the local males and brought a lot of their own wives with them. No way they adopted a local language from the robbed brides. How do you think that will work out? They had to speak another language before moving in, whether they had it on the steppe already, in South Eastern or Central Europe, or latest in Western Europe. I don’t know how, but a language shift in Iberia looks extremely unlikely by now, unless something new and unexpected pops up.
   March 18, 2019 at 12:27 PM

   Polubienie

  • Davidski said…
   @Urki
   As I said, please have a look to any well documented map of the languages spoken in Iberia just before the arrival of the Romans and you will see that at least 75% of the territory was IE speaking.

   Yes, it was mostly Celtic-speaking, but Celts may have arrived in Iberia only during the Iron Age.

   The genetic data in Olalde et al. actually shows an interesting pattern in which steppe admixture first arrives very suddenly, then clearly drops, and then slowly rises again. The late rise might be associated with the arrival of Celts, no?
   March 18, 2019 at 1:42 PM

   zardos said…
   Regardless of the situation before, Celts or at least Celtic newcomers will have come between the Urnfield Culture and La Tene. Urnfield, Hallstatt and La Tene are all Northern-Central European cultural phenomenons. Interestingly the Atlantic Bronze Age has its own network which relates to the Western Bell Beakers expansions on the British Isles, France and Iberia.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Bronze_Age

   As things stand right now, I doubt anything along the Atlantic coast was Celtic before Urnfield/Iron Age and whether it was (partly or fully) IE must be questioned and further analysed.
   March 18, 2019 at 2:09 PM

   Diego Arroyo de Lagasca Encinas said…
   Not 75%, much less

   @Davidski-
   Of course, Urnfield and celts, the problem is that these people practiced cremation and unfortunately the necropolis of the large fortified villages of the Celts only contain ashes and weapons (Hallstatt type). Anyway, there are some children’s burials that can be analyzed.

   Those genetic data from Olalde can only mean-
   1-Celtic languages ​​came in the iron age
   2- P312 did not speak IE or stopped speaking his IE language mixing with the native population and adapting to Iberian societies
   March 18, 2019 at 2:14 PM

   Ryan said…
   I really think there’s three possibilities at this point, in order of declining likelihood.

   1) Beakers were not linguistically unified, and carried a second steppe derived language. This could explain the very tenuous connections between Basques and Kartvelian languages, with maybe a 20 kya CHG common ancestor. If J haplogroups were on the steppe in low frequencies, then their languages could have been on the steppe in low frequencies too, and not necessarily lining up 1:1. A multiethnic steppe confederacy would be more normal than not too based on historic experience.

   2) A Basque-farmer elite imposed itself on an Indo-European speaking populace. Think a reverse Greece situation (ie a relatively small Y chromosome and aDNA impact). I believe E-V68 is the only other haplogroup found at any significant frequency in all Basque provinces, so that would mean the Basque language was probably introduced by Cardial ware farmers, probably travelling up the Ebro Valley.

   3) Beakers were not linguistically unified, and spoke a second, non-steppe language. Given that Beakers don’t form a robust genetic clade, with early Beakers lacking steppe admixture and late Beakers showing ~50% steppe admixture, despite being part of a common archaeological culture, I think the idea that language along with the physical beakers survived first contact with steppe peoples is plausible. What were the linguistic boundaries within Beaker culture then though? And how did R1b become so damned ubiquitous?

   I applaud you for the way you’re handling this issue though David. I’m glad you’re keeping an open mind here.
   March 18, 2019 at 2:21 PM

   Davidski said…
   @Palacista Based on linguistic typology Basque is a EEF language.

   You might be right, I can’t really judge that claim, but in any case, the question is whether it was native to Iberia or brought in from somewhere else with Bell Beakers.

   I’m starting to think that the Indo-European expansions from the steppe quickly became multilingual, and Vasconic and Iberian might actually come from an interaction zone between Corded Ware and Western European farmers outside of Iberia.

   March 18, 2019 at 2:35 PM

   Diego Arroyo de Lagasca Encinas said…

   Spanish Basque Country- R1b (87,0%) I1(0,5%) I2a (5,0%) G2 (1,5%) Q(0,5%) J2(2,5%) J1 (0,5%) E1b (2,50%)

   Spain- R1b (70%)- R1a (2%)-I1 (1%) I2a (5,5%) G2(3%), T (2,5%), J2(8%), J1 (1%) E1b (7%)

   The only male haplogroup that could be considered autochthonous of the Basque Country besides R1b is I2a. typical of Iberian hunter-gatherers

   Spain- Mit hap- H (45,1%) HV0-V (8,2%), J(6,6%), T (8,5%) U (17,5%) K(5,3%) I (1,1%) W (1,4%), X (1,7%)- L (2,4%), U6 (1,1%), others (1,1%)

   Basically the same as in Neolithic
   March 18, 2019 at 2:57 PM

   Davidski said…
   @Dragos said…BB were completely unified. They were a singular clan of L51 males that spread rapidly within couple of generations. They were completely patriarchal and actively excluded other groups from their territory and culture
   They didn’t adopt anyone’s language

   That’s true, but Bell Beakers were long gone by the Iron Age, and genes don’t speak languages, people do.

   Those Iberian and Vasconic speakers in Iron Age Iberia didn’t have a clue that they genetically descended from some sort of Beaker cult group.
   March 18, 2019 at 3:53 PM

   Dragos said…
   @ Davidski
   So do the celts have sagas about the BB ? And if Vasconic – Iberian did not come from BB, where did it come from? Phoenician & Greek colonists ?
   On the other hand; how do you explain away the obvious archaeological and genetic impact of later Bronze Age movements through Western Europe, which just happen to correspond to where Celtic emerges few hundred years later
   March 18, 2019 at 4:09 PM

   Davidski said…
   @Dragos So do the celts have sagas about the BB?

   Don’t know, but the two Hallstatt samples that we have are very similar to BBs, and one even belongs to R1b-P312. So I wouldn’t totally throw away the link between BBC and Proto-Celts.

   And if Vasconic – Iberian did not come from BB, where did it come from?

   I don’t know, but like I said, the fact that Basques are so similar to Iberian and French Beakers does suggest that Vasconic was spoken by some Bell Beakers.

   But if Iberian was too, based on the evidence from Iron Age southern Iberia, then this suggests that they were multi-lingual, and so it opens up the possibility that other BBs were Indo-European speaking.
   March 18, 2019 at 4:25 PM

   Samuel Andrews said…
   Balto-Slavic, Germanic, Indo-Iranian all derived out of the Corded Ware zone. So, it’s valid to think their brother in western Europe: Bell Beaker, also spoke Indo European.

   What, I’m sure of is all Kurgan Bell Beaker spoke the same language when they expanded across western Europe. Maybe that language was a non-Indo European from their farmer mothers. If, it was Indo European that means Basque & Iberian are languages from Iberian farmers.
   March 18, 2019 at 4:55 PM

   JuanRivera said…
   This paper asserts that Villabruna contributed to El Mirón and subsequent Iberian HGs. It seems to be in line with Dzudzuana’s Villabruna-like ancestry. These nMonte models seem to indicate that K14, Sunghir and Vestonice are Villabruna-Ust’ Ishim mixtures:

   Kostenki14: (Villabruna+Ust_Ishim, 10.7726, Villabruna 30.83% Ust_Ishim 69.17%)

   Sunghir: (Kostenki14+Villabruna, 2.8001, Villabruna 5.83% Kostenki14 64.17%) (Kostenki14+Villabruna+Ust_Ishim, 2.4991, Villabruna 8.33% Ust_Ishim 8.33% Kostenki14 83.33%)

   Vestonice16: (Sunghir+Villabruna, 3.3961, Villabruna 10.83% Sunghir 89.17%)

   If these models are correct, then Villabruna’s lineage could be the first West Eurasian lineage recorded.
   March 18, 2019 at 9:40 PM

   Davidski said…
   The Beakers that spread into Britain and Ireland probably did speak Indo-European languages, and these may have been Celtic-related languages, but the idea that they were Celtic doesn’t gel very well with mainstream linguistics.

   And it doesn’t exactly fit with genetic data either, because the Irish are not exactly like the Irish_EBA samples. There was definitely some gene flow into Ireland from Europe after the Bronze Age.

   On the other hand, I have serious doubts that the Beakers who moved into Iberia were by and large Indo-European speakers, rather than Iberian and/or Vasconic speakers. I can accept the occasional case of language switching by populations of aggressive patrilineal male bands, but for this to be the rule across a huge place like Iberia that was essentially conquered by such people is a bit too much.
   The classic R1b-P312-rich Beakers were definitely a clan, but they were also something of an ancient multinational enterprise, and that almost certainly means that they had to be multilingual. If so, they were multilingual before they spread their enterprise into Iberia.

   March 18, 2019 at 9:51 PM

   Polubienie

  • Diego Arroyo de Lagasca Encinas said…

   I will give you another example of evident genetic continuity between the chalcolithic and the iron age in Iberia.

   1- I3485-Castillejo del Bonete-2.200 BC-Chalcolithic- HapY-R1b-CTS2229 Mit Hap-J1c1
   2- I7691-Monte da Cabida-1.950 BC-Atlantic Bronze Culture-Hapl Y-R1b-L51- Mit Hap-J1c1
   3- I3494-Coveta del Frare-1.836 BC-Bronce Age-HapY-R1b-P312- Mit Hap-J1c1/b
   4- I6470/RISE912- Dolmen del Virgazal- 1.651 BC- Bronze/HapY-R1b-P312-Mit Hap-J1c1
   5- I4559-Galls Carboners-1.600 BC-Hap Y-R1b-P311- Mit Hap-J1c1
   6- VAD004-Valdescusa (La Rioja) 1.464 BC-Cogotas Culture- HapY-R1b-L151- Mit-Hap-J1c3
   7- I8570-Túmulo Mortorum-1,400 BC- Valencian Bronze culture-HapY-R1b-L151- Mit Hap-J1c3
   8- I12877-Mas Den Boixos-445 BC-Iberian Culture-Layetania- HapY-R1b-M269-Mit Hap-J1c1
   9- I3326-Puig de la Nau-225 BC Iberian Culture-Indiketes-I3326- HapY-R1b-P297- Mit Hap-J1c

   This is the irrefutable proof of the genetic continuity of the Iberian BBs, all the Bronze cultures of the Iberian Peninsula (Portugal, Mediterranean, North) and at least the Iberians (Indiketes and Layetanos),are direct descendants by both paternal and maternal line. Obviously there are more samples of Tartessians and Celtiberians to see with absolute clarity the genetic composition of the iron age, but the fact that the Iberians are BBs is the proof that the Iberian BBs did NOT speak Indo-European.

   The Iberian language was spoken in a territory from the river Herault (France), to Andalucia. Important remains of writings have been found in Ensérune, between Narbona and Béziers in France. It has five vowels, the same as those of Spanish or Basque:/a,e,i,o,u/

   • Ausetanos,ilergetes, indiketes, layetanos, cossetanos, ilercavones, edetanos,contestanos bastetanos, and oretanos
    March 19, 2019 at 1:09 AM

   Davidski said…
   @Colin Im trying to figure out why you think its more simple for this(these) shift(s) to happen in France rather than Spain.

   Beakers seem to have developed from either Corded Ware (Single Grave) or some other steppe-derived population, but they were obviously influenced heavily during their ethnogenesis by non-steppe groups, most likely from Atlantic Europe, which is probably one of the main reasons why they’re so different from Corded Ware.

   I suppose that this is when they may have picked up their non-Indo-European languages, like Proto-Iberian and Proto-Basque, perhaps in an interaction zone between Single Grave and Old Western European cultures in northern France. After that it seems too late, considering how strong the Beaker ethnic identity seemed to have been.

   Otherwise we’re looking at a scenario in which these very aggressive Beakers, clearly with great purpose, rush into Iberia during the Copper Age, assimilate into a variety of indigenous Iberian cultures, adopt their brides’ languages, and leave no real trace of any Indo-European language, but despite this, thanks to their dominance and prestige all over Iberia, their Y-chromosomes basically reach fixation within a very short time.

   What do you believe is more likely? I’d believe the latter if there was some direct evidence to back it up, but all I’m seeing there are contradictions with the data.
   March 19, 2019 at 1:18 AM

   Diego Arroyo de Lagasca Encinas said…
   Those are 2000 years of history, but obviously other factors influence, because another 2,000 years have passed since the Spaniards spoke Latin and the language has evolved so much that we would not currently be able to understand a Roman. The evolution of IE may have been more radical, since it was not a written language, look at what happened to Latin in 2000 years, despite being a written language. However, although that language of the BBs had evolved or changed much in those 2,000 years, the truth is that it never lost its non-Indo-European character, just as Spanish has not lost its Indo-European character after 2,000 years.

   Probably the language of all the BBs was a language linked to the Neolithic farmers, who were genetically very uniform (hap-G2 and mitochondrial), and could easily be imposed on the hunter-gatherers for their technological superiority. That Pan-European language left clues in toponyms and hydronyms throughout Europe, and given the mobile character of the BB culture it is easy for it to adopt it. During the iron age and thanks to the Celts and Romans the Indo-European languages became hegemonic, until then they were never a majority.

   March 19, 2019 at 1:28 AM

   epoch said…
   @David „See that’s the problem. These theories about the Beakers melting into native Iberian societies and taking on the languages of their local brides do sound plausible, but they’re being entertained at the expense of some hard facts, like the fact that Basques look like the direct descendants of Iberian Beakers, and they’re not a people who would easily give up a language.”

   But one thing is clear: The spread of this ancestry was entirely different from the way it went Ireland or England. It did absorb local females to the point that majority of ancestry was local. But I do get the point.

   But take a look at this Prince and his twenty Wives.
   https://bellbeakerblogger.blogspot.com/2018/05/a-prince-and-his-twenty-wives-garcia.html

   It made me think. If there already was a warrior culture developing in pre-steppe BB Spain and this burial is indicative for warriors (princes, kings, warlords) did have such large harems, think what would happen if one IE speaking invader that takes the place of such a local prince would father children in a harem of 20 brides. His language would have been absolutely a minority but all his children would have 50% steppe admixture.

   „Unless there are at least signs of something IE in Iberia before the Celtic expansions”

   What do we know of pre-Celtic hydronyms and toponyms?
   March 19, 2019 at 1:33 AM

   Davidski said…
   @Aram
   All those non IE samples are DF27+ or something like that. Virtually all Basque R1b is Df27. So the most cautious assumption would be that the shift to Basque (and Iberian?) occured at Df27 level somewhere in France or while crossing Pyreneans.

   OK, so we’re probably not looking here at the movement into Iberia of random Beaker big shots from different parts of the Beaker realm, but more likely at an expansion of a single clan from some place in Western Europe.

   @epoch
   The spread of this ancestry was entirely different from the way it went Ireland or England. It did absorb local females to the point that majority of ancestry was local.

   Some of this happened in France though, considering that Dutch, German and British Beakers aren’t good surrogates for the eastern admix in Iberian Beakers because they have too much steppe ancestry.

   The ~20 concubines thing is possible, but it sounds like a reverse version of the standard elite dominance language shift model. So I’m skeptical.
   March 19, 2019 at 2:10 AM

   zardos said…
   With the facts known by now I doubt any BB spoke an IE language. They are too close to each other. I know we cant be sure, because later Hallstatt and La Tene were also not exclusively Celtic or non-Celtic. But the combination of genes and material culture is a smoking gun for the ethnolinguistic identity of a people.
   Why dont consider a different language being present among the steppe people themselves?

   We have to reconstruct the migration of R1b, and the beginning of BB with steppe ancestry. Before that its all guesswork, but its still more likely the connection with the non-IE started further East. If it happened West of the Carparthians, you need to find another smoking gun with the later Western BB lineages living with other male lineages in a cultural group. The best fit would be with non-IE lineages elite graves and R1b commoners. So far we dont even know how „steppe Beakers” came into existence. There is no proven genealogy.
   But the idea of language transfer with 100 percent male lineage continuity through robbed females is good for laughs, but no serious explanation.
   March 19, 2019 at 2:52 AM

   Davidski said…
   Well, it’s deeply ironic that out of the tens of male samples in this paper the only Iberian Indo-European speaker belongs to I2a1. And, as far as I can tell, there’s not a single R1b-L51 from an attested Indo-European speaking site.

   I never would’ve picked that one. I never would’ve believed it if someone leaked it to me before the paper came out.

   Sampling bias is partly responsible for these somewhat quirky results, but it can’t explain away all of that Beaker ancestry in both ancient and modern non Indo-European Iberians. That correlation is way too obvious.

   But at least the I2a1 guy, and indeed all three Celtiberians do have elevated steppe ancestry, and in fact they’re very similar to the Hallstatt samples that we have available. Relief!

   Also, one thing that people aren’t talking about much is the elevated steppe ancestry in the R1b samples from the Greek colony. They look like recent Celtic migrants from somewhere to the northeast, rather than native Iberians with local Beaker-derived steppe ancestry.
   March 19, 2019 at 4:34 AM

   Desdichado said…
   @zardos „Who knows? I dont. But you dont replace all other male lineages and adopt the robbe females language.

   Maybe you’ve heard of the Normans? I mean, seriously; why do these conquering Viking settlers marry local Frankish women and within a generation or two they’re speaking French instead of the rest of northern France speaking Norse?
   March 19, 2019 at 5:17 AM

   Davidski said…
   @Synome For those interested in how different kinship patterns can cause strong correlations between uniparental markers and language, check out this recent study: https://www.pnas.org/content/114/49/12910

   Thanks, interesting paper.

   So if this is the way it went down, then no wonder that Indo-European languages weren’t established in Iberia during the Beaker period.

   Hence, ironically, Iberia was Indo-Europeanized at this time in terms of Y-chromosomes, but not language.
   March 19, 2019 at 5:37 AM

   zardos said…
   Normans: The Normans didnt eradicate all Frankish males down to the last peasant, or did they? There was no complete replacement and the context was completely different in medieval Francia. The new elite had a reason to adapt to their subjects, neighbours and finally official ruler. To the church, administration and written high language. Now R1b BB lineages could have been under Iberian BB rule or the like, but to make that a real possibility, you need to find a corresponding archaeological and genetic context. R1b BBC in Spain is more like Germanic in Southern Germany or Slavs in Slovakia rather than Normans.
   March 19, 2019 at 5:38 AM

   Polubienie

  • zardos said…
   Just more brutal, genocidal and with just one male lineage being allowed.
   March 19, 2019 at 5:39 AM

   zardos said…
   For a language shift through contacts, you need an intact community to be in contact with. The R1b lineages didnt spare enough in Britain or Iberia for that to be possible. The article in the NYT is funny with a scientists quote stressing there were no massacres. How can he be so sure? Does he think the Iberian males just stepped back with a smile and watched the newcomers taking their brides and land? Ridiculous.

   Nobody wants to state the obvious first, but rather fall back to completely implausible complex constructs which could be alternative explanations. If they find someone with a dagger in his chest, they might still insist him dying from an heart attack by being so impressed from the high status symbol.

   Basques are the issue. They are nearly 100 percent R1b and resemble Iberian BB the most. That has to mean they introduced the Vasconic language. Which other languages can be attributed to R1b and steppe inluenced BB with the same or higher probability? None.
   March 19, 2019 at 7:35 AM

   AWood said…
   @zardos Basque are not 100% R1b, probably closer to 85% or even as low as 80%. The issue is that the rest of Spain and Portugal have been offset by Middle Eastern and North African ancestry, not additional so-called Indo-European ancestry. If we have a problem with Basque speaking non-IE, then we should also have the issue with the Bronze Age populations being R1b and speaking non-IE. The R1b shift in Basque, happened to the rest of Iberia, it’s just Basque region and Aquitaine were sheltered from the aformentioned MENA ancestry.
   March 19, 2019 at 7:47 AM

   Ned said…
   I’ve just been reading Forni’s 2013 article in which he argues that Basque is an Indo-European language. He shows that a case can be made that it is descended from an I-E language closest to Italo-Celtic.
   https://www.academia.edu/3801960/Evidence_for_Basque_as_an_Indo-European_Language_EXCERPT_
   It’s not the most pursuasive of articles but neither is Koch’s criticism of it and it does show that a case can be made.
   March 19, 2019 at 9:52 AM

   Davidski said…
   @Zardos

   I wouldn’t get too dogmatic about things at this stage. I think this is a realistic model, perhaps more realistic than the genocide of Iberian males…

   • Copper Age Iberian societies steadily import high status males from the Bell Beaker culture, perhaps as part of a political process or even cultural trend
   • the foreign males integrate into the native cultures and adopt the languages of their brides, who are usually derived from local power groups

   • their paternal lineages are very successful because they’re carried by males from wealthy, high status homes, and eventually completely dominate the Y-chromosome gene pool

   Here’s an interesting quote from Olalde et al. 2019…

   These patterns point to a higher contribution of incoming males than females, also supported by a lower proportion of nonlocal ancestry on the X-chromosome (table S14 and fig. S7), a paradigm that can be exemplified by a Bronze Age tomb from Castillejo del Bonete containing a male with Steppe ancestry and a female with ancestry similar to Copper Age Iberians.

   Of course, this is still a somewhat unusual and complicated explanation, considering that we’re dealing here with the Iberian peninsula, rather that, say, a small island in the Pacific Ocean.

   A much simpler, although not necessarily correct, explanation would be that the expansions from the Pontic-Caspian steppe, or at least Bell Beaker populations, were multi-lingual, and Iberia was by and large colonized by Proto-Iberian and Proto-Basque speakers during the Copper Age.
   March 19, 2019 at 2:31 PM

   Urki said…
   @Zardos. Yes and then those same Normans conquered England, gave up French and shifted to English
   March 19, 2019 at 3:45 PM

   Davidski said…
   @Urki I honestly can’t see too many parallels between the migration of Bell Beakers into Iberia and the Norman invasions of France and England. The Bell Beakers moved into Iberia in relatively large numbers and had a massive impact on the genetics of the region. The Normans didn’t do that in France or England.
   March 19, 2019 at 3:51 PM

   Polubienie

  • zardos said…
   Between Kurgan culture on the steppe and BB with steppe ancestry is a lot of space metaphorically and literally. Because of the Kurgan -> CWC its still viable. But CWC (proper) is the main thing for the IE prehistory. As for R1b in Western Europe in general, a lot seems possible by now. Except an Iberian origin of the BB lineages.
   March 20, 2019 at 6:14 AM

   JuanRivera said…
   K14’s (and Sunghir’s) population seems to be a mixture of some unknown west eurasian population (which diverged early from the rest of west eurasian populations), Ust’-Ishim-Oase1 and probably trace amounts of BE (using Mota as proxy may not be the best idea). The population from which nearly all (if not all) of ANS/ANE’s PEHG ancestry arose is a relative of K14’s population, with maybe some extra Ust’-Ishim.
   March 20, 2019 at 7:54 PM

   Kristiina said…
   What I argue soon is somewhat speculative, but probably of interest to many. The distribution of the root kar ‘stone’, ’rock’, including the Basque word ‚harri’, could easily be linked with CHG, while the Proto-Slavic form *gora (mountain), Lithuanian gùras (ledge) and the Uralic forms kúrək (Mari) and gureź (Udmurt) (mountain) to CHG part in EHG.

   If we presume that roots spoken by Basal-rich populations should be found in particular among the Afro-Asiatic speaking language groups, it is of interest to look for roots meaning ‘stone’ in Afro-Asiatic languages. This is the result:
   Romanized Arabic ħájar
   Romanized Hebrew ʾeven
   Romanized Syriac kefā, ʾavnā, šoʿā
   Romanized Akkadian abnu
   Romanized Ge’ez ʾəbn
   Maltese ġebla, ħaġra
   Romanized Coptic p-ōne
   Tarifiyt Berber az’r’u
   Hausa dúutsèe
   Oromo (Wallagga) d’agaa
   Somali dhagax, shiid

   Only the Arabic and Maltese forms bear some resemblance to the form ‘kar’. On the basis of this small analysis, I would link the Basque word harri ‘stone’ with CHG and not with Basal/EEF.
   March 21, 2019 at 8:36 AM

   olga said…
   Some hypothesis about the replacement of male haplogroups in Spain.
   1.-There was no replacement because they were natives, but there are not enough samples to prove it.
   2.They were replaced by mass killing of men. There is no archeological proof of this circunstance.
   3.- They were replaced by reducing them to a sort of slavery to the bottom of society, driving women to take partners among the most succesful foreigners.
   4.- Men sterilizing diseases like Mumps could have been brought from East, diminishing the rate of reproduction of native men.
   5 The foreigners had a similar authosomal genoma than the native iberians, but with some more steppe and the Haplogroups R1b related.
   6.- The foreigners spoke a sort of vasconic pidgin that enriched the iberian vasconic language with new words.

   7.-The iberian vasconic language is the product of different layers of paleolithic natives, neolithic coming from the Aegan Sea hopping through the mediterranean islands, or crossing the Balkan and Italic península and the Atlantic Megalithic Culture and was spoken in the Iron Age south of the Garonne, diminishing because of the roman acculturation and the settling of visigoths in their lands turning the owners to serfdom. This last situation could have force people to run and cross the Pyrenees looking for shelter in the Saltus Vasconum or Basque Mountains, the actual Spanish Basque Provinces. This land was poor enough to keep the romans at the distance, keeping the language and the old ways.
   8.-The following words or roots to form new words are found in many places.
   Urarte: Between rivers Ur= water arte=between Ur and Uruk were located between two rivers and the región was called Urartu, Mesopotamia in Greek.
   Go/ga materialized in Gora: High, altitude goia, gana ara all referred to the top of the mountains. We find that Word from the Caucasus to the Balkans. Montenegro=Czarna Gora
   Be= down, at the feet Gabe, Garve , Algarve
   Iri /ili/uri are references to urban places. Ilion= Troya Ur, Uruk cities in Mesopotamia
   Berri =new Illiberris= New village
   Sardinia refers to a bank of fish
   Ibai, iber refers to a river, or the Banks of a river. Caucasus, Aegan Balkans, Italy ,Spain. Iber, Tiber
   Zaldi = horse zeldo=cart in Hittita coming from de Luwian according to Parpola
   Ill= death Moon= Illargi= Light of the deaths related with english ill?
   Argi= light the root of Argentum?
   Urumea (river in Euskadi) Urmia (lake in Azerbaijan
   Itz refers to water. Itsaso= sea
   Otz = cold The root in many hydronimes and places actually non basques in Spain. Oja, oca

   Bihotz= heart Bios=life
   Seme=son
   The direction goes to the East, but not to the North of the Black Sea, rather to the South.I am an amateur of the subjet, so the spanish guys may correct me.
   March 27, 2019 at 9:46 PM

   Polubienie

 2. Tu mam coś niecoś dla schizofreników, widzących i wierzących w różne rzeczy, zwłaszcza w to, że za całe zło na świecie odpowiada Rosja. Wiem, że nie ogarniecie się, ale to nie jest mój problem.

  Disgraced US Media HUMILIATED After NO COLLUSION Found

  The Mueller Report Ends. Pundits Go Berserk. No Indictments, No Collusion

  Don Lemon vs The Russian Menace

  CNN Coping HARD Over Mueller Report, Hilarious

  Nobody Cared About the Mueller Investigation

  YURI THE PROPHET: The Story of the Modern Left | The Final Redpill

  Disney Ditches Captain Marvel

  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ameryka/raport-muellera-trump-nie-byl-w-zmowie-z-rosja/

  Polubienie

  • A tu coś z zupełni innej beczki:

   https://wpolityce.pl/media/439516-dzienniki-z-bialymi-okladkami-i-apel-o-poparcie-dyrektywy

   Dzienniki z białymi okładkami i apel do europosłów: „Dyrektywa o prawach autorskich wzmocni niezależność prasy”

   opublikowano: 4 godziny temu · aktualizacja: 2 godziny temu


   autor: Pixabay; GW wPolityce.pl

   W poniedziałek dzienniki, w tym m.in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i „Puls Biznesu”, ukazały się z pustymi pierwszymi stronami. Wydawcy w ten sposób zaapelowali do polskich europarlamentarzystów o poparcie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

   W tym tygodniu odbędzie się głosowanie się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu nad propozycją nowych przepisów dotyczących praw autorskich. Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Nowe przepisy wzbudzają sporo emocji w niektórych państwach UE, także w Polsce, gdzie określane były nawet mianem ACTA2. Najwięcej kontrowersji budzą artykuły 11. i 13. dyrektywy. Art. 13. wprowadza obowiązek monitorowania treści pod kątem praw autorskich, natomiast art. 11. dotyczy tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasowych.

   Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa w internecie. Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg nie poparły wypracowanego porozumienia w Radzie UE w tej sprawie.

   „Białe, niezadrukowane strony najważniejszych polskich gazet nie ukazują się codziennie. To absolutny wyjątek, dowód, że chcemy zwrócić uwagę na sprawę szczególnej dla nas wagi. Dziś apelujemy do polskich europarlamentarzystów o solidarne poparcie w głosowaniu Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”

   — napisali wydawcy.

   Zaapelowali o to, by „poprzeć rozwiązania, które pomogą wprowadzić – również w naszym kraju – nowe, sprawiedliwsze zasady korzystania przez gigantów internetowych z tworzonych przez polskich pisarzy, filmowców muzyków i dziennikarzy treści”.

   W ich ocenie „dzisiejsze rozwiązania brutalnie uderzają w polską kulturę”.

   „Twórcy nie otrzymują dostatecznej kompensaty za rozpowszechnianie ich dzieł w internecie. Często żyją w prawdziwym niedostatku albo odchodzą z zawodu. Tracą nie tylko oni, ale przede wszystkim ich odbiorcy”

   — podkreślili sygnatariusze akcji.

   Zdaniem wydawców głosowana w Parlamencie Europejskim Dyrektywa „da szansę na zmianę tych zasad”.

   „Wesprze twórców, ale nie zuboży internautów. Nie odbierze prawa do linków, nie zakaże memów ani nie przyniesie nowych obowiązków dla niekomercyjnych portali. Pomoże za to chronić własność intelektualną i nałoży na gigantów internetowych obowiązek uczciwej zapłaty polskim twórcom”

   — napisali.

   „Apelujemy do polskich eurodeputowanych o wsparcie polskiej kultury. Tym, którzy nas wesprą, podziękujemy. Tych, którzy pozwolą dalej nas okradać, zapamiętamy”

   — podkreślili.

   Sygnatariuszami apelu są m.in. redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, prezes IWP Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Grupy Polska Press Paweł Fąfara, redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” Krzysztof Jedlak, redaktor naczelna „Faktu” Katarzyna Kozłowska, I zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Super Expressu” Grzegorz Zasępa.

   W ubiegłym tygodniu wiceminister kultury Paweł Lewandowski powiedział, że według polskiego rządu „dyrektywa w obecnym kształcie nie powinna zostać uchwalona przez PE”.

   kpc/PAP

   gerd
   Bardzo dobra inicjatywa (białe strony) – idealne na papier toaletowy.

   Polubienie

   • EU’s Article 11 „Link Tax” is an Epic Fail for the Mainstream Media

    They DEMAND Censorship, They DEMAND Information Be ILLEGAL. 1984 Is Here

    https://wpolityce.pl/forum/polityka/128-dyskusje-pod-publikacjami-dzialu-polityka/tematy/1395284-absurdalne-wywody-zakowskiego-w-wyborczej-pis-to-rosyjska-partia-realizuje-interesy-kremla-w-europie-dlatego-chronia-falente-komentarze-publikacji

    ryszard58
    p żakowski stosuje oklepaną metodę wciskania kitu naiwnym tj łapać złodzieja to nie ja?czy pod latarnią najciemniej? dowody dziennikarzu od urodzenia a metody stosujesz żałosne!kawa na ławę i po krzku

    ajb
    A tow. Żakowski, jako przedstawiciel lewusów i jego bełkot „pożytecznego ydyjoty”, coby nie powiedzieć agenta wpływu z towarzyszami z Łubianki nie ma nic wspólnego?

    antyPiS
    Antoni robi wszystko w interesie kremla. PiS to pozyteczni idoci kremla , Ich dzialania wzmacniaja Putina. Zreszta chyba Adrian i Karczewski maja wspolny jezyk z Lukaszenka

    bgna
    chory z urojenia Żakowski coraz bardziej brnie w absurdalność,żałosny pismak

    ???
    Czy zgłosił Pan swoje rewelacje do Prokuratury? Czy jest Pan czyimś agentem? Jeśli tak, to czyim?

    https://wpolityce.pl/polityka/439686-dera-rzad-pis-opowiada-sie-za-wolnoscia-w-internecie

    https://wpolityce.pl/polityka/439738-zdecydowany-glos-pis-po-glosowaniu-w-pe-jestesmy-przeciw

    https://wpolityce.pl/swiat/439727-parlament-europejski-przyjal-acta-2

    Pytanko
    Co UE musi jeszcze zrobić aby Polacy przejrzeli na oczy i zechcieli wyjść z tego komsomołu ?

    https://wpolityce.pl/polityka/439761-lewandowski-uspokaja-ws-acta2-nieprecyzyjne-przepisy

    https://wpolityce.pl/polityka/439768-wisniewska-sprawa-acta-2-pokazuje-ze-nie-mozna-ufac-po

    https://wpolityce.pl/polityka/439747-po-w-euforii-po-acta-2-zwiefka-skonczy-sie-klamanie

    https://wpolityce.pl/polityka/439756-europoslowie-po-poparli-acta-2-wbrew-deklaracjom-partii

    https://wpolityce.pl/polityka/439827-wiemy-kto-glosowal-za-acta2

    https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/europa-zachodnia/parlament-europejski-przyjal-acta-2/

    https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/439788-holdys-tryumfalnie-nowe-prawo-autorskie-wygralo

    https://wpolityce.pl/media/439877-wolnosc-slowa-zagrozona-nie-dla-faktu-i-gw

    Polubienie

    • The EU Just Destroyed The Internet #Article11 #Article13

     Computing Forever
     Published on Mar 26, 2019

     Mitja Tukio
     EU’s gonna take this video down cause you used the EU flag in the thumbnail

     Alek Sheafer
     [This comment has been removed due to copyright]

     LK HartlyLion
     „So This Is How Democracy Dies… With Thunderous Applause.”

     Article 13 Cometh (#SaveYourInternet)

     Sargon of Akkad
     Published on Mar 26, 2019

     Thank you Axel Voss, very cool!

     LamentedGuide
     They went too far. The way I see it, the EU is an illegitimate state now.

     Gaz 00
     This an obvious attempt to control the flow of information, under the guise of copyright.

     Seven Proxies
     Destroy the EU. Burn all it’s works, and leave no stone upon stone of their edifices.

     Jaxium
     Well… It was nice knowing Europe existed before the Iron curtain went down.

     Morningstar
     Europe is now the Gulag Archipelago, start doing something, don’t be quiet submissive little sheep like the Russians were during their mass arrests, arrests for nothing.

     Będzie Powtórka Głosowania nad Acta 2? Część Europosłów POMYLIŁA SIĘ – Analiza Komentator Unia UE

     wideoprezentacje
     Published on Mar 26, 2019

     Łukasz Weglinski
     WON ZDRAJCY KŁAMCY ZŁODZIEJE MARNOTRAWIACY!!! WON ku!!!

     Arlihkonej
     Polacy łączymy siły !!! Stop Cenzurze Internetu!!!

     Silsic
     ważne że platfusy głosowały! PAMIĘTAJCIE NIGDY NIE GŁOSUJCIE NA PO!

     Polubienie

   • leon
    A gdzie wolnosc słowa ?????????????

    tom
    jacek m. powiedzial prawde, ateista-komunista org. zamachu a nie prawicowiec-chrzescijanin, false flag nie wyszlo a mialo byc tak pieknie, lewactwo to totalitaryzm, smierc i faszyzm

    https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/440152-bodnar-reaguje-klopoty-miedlara-po-kontrowersyjnym-nagraniu

    Kłopoty Międlara po kontrowersyjnym nagraniu. YouTube usunął kanał, a Bodnar składa zawiadomienie

    opublikowano: 42 minuty temu · aktualizacja: godzinę temu


    RPO Adam Bodnar, Jacek Międlar / autor: Fratria; YouTube wPolityce.pl

    Administracja serwisu YouTube zamknęła kanał byłego księdza Jacka Międlara. Wszystko przez kontrowersyjny film o zamachowcu z Nowej Zelandii. W sprawie reaguje policja, a także… Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

    CZYTAJ RÓWNIEŻ: Międlar usłyszy zarzuty za film o zamachowcu z Nowej Zelandii? Sprawą zajęli się policjanci z Wrocławia

    CZYTAJ TAKŻE: Tragiczny bilans ataku na meczety w Nowej Zelandii. Do 50 wzrosła liczba zabitych

    Niedawno serwis YouTube zablokował transmisję prowadzoną przez Jacka Międlara na jego kanale. Były ksiądz mówił o zamachowcu z Nowej Zelandii.

    Zaledwie dwadzieścia minut trwała transmisja na żywo, podczas której tłumaczyłem widzom kim naprawdę jest zamachowiec z Nowej Zelandii. Wyjaśniłem, że 28-letni Brenton Tarrant to ateistyczny syjonista wyrosły na ideologii komunistycznej (co zaznacza w swoim manifeście). Po tym YT zablokowała transmisję. Administracja portalu, a wraz z nim zdegenerowane lewactwo, które zniesławianiem mojej osoby ściąga na siebie konsekwencje prawne, stwierdziło że… pochwalam zamach na losowo wybranych muzułmanach. Tymczasem tłumaczyłem kim jest zamachowiec oraz zaznaczyłem, że tak jak on nie postąpiłby żaden chrześcijanin

    — tłumaczy na swojej stronie Międlar.

    Kanał, który budowałem prawie cztery lata, został skasowany w jedną godzinę i nigdy nie zostanie przywrócony. Stałem się pierwszą ofiarą #ACTA2. To znak, by wynieść się z platform internetowych, które depczą po wolności słowa

    — pisał na blogu.

    Sprawę wypowiedzi Międlara zainteresowała się nie tylko wrocławska policja, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa. Zdaniem Adama Bodnara mogło dojść do naruszenia Kodeksu karnego poprzez nawoływanie do nienawiści i pochwalanie zamachu oraz użycia przemocy wobec grupy ludzi.

    Sprawca ataku w Christchurch w Nowej Zelandii zostawił manifest, odwołujący się do rasistowskich i supremacjonistycznych teorii. Miał go też odczytać Jacek Międlar na nagraniu na Youtube

    — czytamy w komunikacie na stronie RPO.

    Co na to Międlar?

    Jak ten lewak Bodnar zaczął szczuć to wiem, że irracjonalny atak na mnie wynika z trzech rzeczy: 1. Wykazałem, że zamachowiec wyrósł na tej samej glebie co RPO i banda. 2. Trwa kampania w. 3. Powiedziałem prawdę. PS. Mam w poważaniu ewentualne zarzuty. Stoję po stronie prawdy

    -– stwierdził.

    W obronie Międlara stanął m.in. wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

    kpc/wroclaw.wyborcza.pl/jacekmiedlar.pl/Twitter

    wPolin.pl@wPolin.pl
    Motywy tego zamachowca to wiedza zakazana? Za to Niemcy masowo kupują Mein-Kampf… To Międlar powinien pozwać Google o milion dolarów odszkodowania za usunięcie kanału i cenzurę prawicowych treści.

    Paweł Obrycki @pawelob
    Międlar powiedział prawdę. W czym problem ?

    Prawda pierwszą ofiarą wojny
    Zaczyna się prześladowanie prawdziwej prawicy przez łżeprawicę i tolerowane przez nią przybudówki.

    kokos
    Żydy plują na Polskie i Polaków a Pan Jacek nie może mówić prawdy o faszystach i lewakach.

    olo
    odwalcie się od Międlara, PISowskie pajace !

    Łysy
    Albo mamy wolność słowa albo jej nie mamy! Nie zawsze mi po drodze z Jackiem Międlarem jednak chętnie go słucham i słuchać będę!

    obserwere
    Niedługo sekowanych w internecie będą tysiące i wyjdą na ulice miast jak było z ACTA1 Wolny internet to prawo wolnego człowieka Czas na ogólny bojkot lewackich portali facebook-a itp

    Polubienie

  • https://wpolityce.pl/polityka/440532-saryusz-wolski-glosy-na-konfederacje-sluza-interesom-moskwy

   Saryusz-Wolski krytykuje Korwin-Mikkego: Głosy na Konfederację to głosy służące, niezależnie od intencji, interesom Moskwy

   opublikowano: 6 godzin temu · aktualizacja: 6 godzin temu


   autor: Fratria/Twitter wPolityce.pl

   Głosy na Konfederację w wyborach do Parlamentu Europejskiego – to głosy obiektywnie służące, niezależnie od intencji, interesom Moskwy

   — napisał na Twitterze europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

   Kandydat PiS w zbliżających się wyborach do PE skomentował w ten sposób informację o występie Janusza Korwin-Mikkego w rosyjskiej telewizji Rossija24.

   Polityk Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy powiedział, że kijowski Majdan był organizowany przez zachodnie służby, a do akcji zaangażowane były całe państwa, w tym Polska.

   gah

   Daiana
   Tylko KONFEDERACJA może powstrzymać przejęcie Polski przez Żydów poprzez 447 just,i na Boga oby nie było za pozno. Polacy ktorzy wiedza co to godnosc i miłość do ojczyzny zaglosuja na KONFEDERACJE

   leming
   Ojejku wszystko służy Moskwie.To może pan przestanie jeżdzić samochodem bo to też służy Moskwie 🙂 Nie, Saryusz-Wolski, głosowanie na Konfederację służy Polsce

   robhood
   Jedna z podstawowych metod niszczenia powaznych przeciwnikow – wmowienie spoleczenstwu, ze ludzie Ci sluza obcym, wrogom ojczyzny. Podczas, gdy sami sa lokajami poteznych zewnetrznych sil.

   Łapaj złodzieja
   A jakie państwo popierało 126 posłów PiS, którzy uchwalili w 2014 r. nowelizację ustawy kombatanckiej, w wyniku której Polska ma obowiązek wypłacać emerytury po 100 euro 50 tysiącom Izraelczyków?

   Gość
   Głosuję na Konfederację, PiS mnie oszukał raz, drugiej szansy nie dam. Będąc w opozycji chronić chcieli życie od poczęcia, a jak doszli do władzy nagle ogarnęła ich niemoc. Krew 4000 na wasze ręce.

   Zamoyski
   Skoro PO sluzy Berlinowi, PiS – Izrealowi, Konfederacja – Moskwie, to do pioruna, kto sluzy Polsce??? Biedron? Buahhahahah… Panie J S-W prosze nas nie obrazac, prosze powiedziec, cz JKM, klamal??

   Jw
   Przecież to prawda, że przewrót w Kijowie zorganizowały państwa zachodu. Straszcie sobie dalej Rosją. Tylko czy ruski but jest faktycznie gorszy dla nas od buta amerykańskiego i unijnego?

   MĄDRY PRZED I PO
   Do zwolenników Korwina i jego nowej „kanapy”: Nie przeszkadza Wam, że Braun jest żydem?

   Polubienie

 3. Rząd PIS Dotuje Rolnictwo na Ukrainie, Które Niszczy Polskich Rolników Analiza Komentator Agro Unia

  wideoprezentacje
  Published on Mar 22, 2019

  Berserker
  A to SKURWYSYNY! 😤 Żeby Finansować obcy kapitał żeby zniszczyć swoi Kapitał jest to ZDRADA STANU!

  fwfdwsef sdfsdfs
  PIS to partia zarządzana z Izraela więc już mnie nic nie zdziwi w tym pseudo kraju

  Bibons Gumi
  To nie jest szaleństwo 😵. To jest działanie z premedytacją. P. S Zobaczcie jak jest przedstawiany Polski rolnik w tv, bo moim zdaniem jako pazerny nienasyconych krzykacz który jest zawsze pokrzywdzony. Czyli omija się powody a pokazuje się tylko, że blokują drogi i protestują. Czt to jest fer?. Zdecydowanie nie 🙅!!!

  Mariusz Ryś
  Krzysztof lubie Cię ale proszę .Nie mów Polski rząd , bo dla mnie jest to tylko polsko języczny .

  Salad77
  Produkty w sklepach powinny być bezwzględnie oznaczone krajem pochodzenia!!

  Rząd PIS Zdecyduje Kto Może Prowadzić Firmę w Polsce i Zarabiać Pieniądze – Analiza Komentator

  wideoprezentacje
  Published on Mar 29, 2019

  MrPolskaPSXFan
  To tak jak za komuny było , jak ktoś mi mówi że PIS jest prawicowy to uwazam go za debila

  prawda was wyzwoli
  PiS ma mistrza świata w gnebieniu narodu, a ci durnie wciąż ich kochają.😂😂😂😂😂😂

  Alexander Moniuszko
  Po co wysiedlać tubylców? Lepiej niech sami opuszczą Polskę i będzie miejsce dla Żydów i ich Izrael 2.0.

  Slay
  Kolejny popierdolony pomysł PISiorów w ramach „wspierania przedsiębiorców”.

  Mariusz Gut
  Dziś w radiu jakiś Żyd ( za późno włączyłem wiec nie słuchałem jak się przedstawił) omawiał jak to ciężko żyje się w tym kraju antysemitów z tym głodowym dofinansowaniem na 500.000.000 rocznie. Żal mi się go zrobiło i wspomogłem odciążeniem sieci wyłączając radio. Zaoszczędzę na prądzie to Morawiecki będzie miał z czego mnie opodatkowywać. Bądź co bądź, pół miliarda do pół miliarda i zbierze się kokosza na 447§. Drodzy politycy, gdy już potraktują mi Eskimosi rodzinę jak ludy Kanaan to proszę o możliwość nie umieszczania nam krokomierzy w odbytach byśmy nie zbankrutowali wychodząc na spacer.

  Jaroslaw Czujko
  😂🤣🤣 dalej nic nie robcie to niedlugo bedziecie robic za miske ryzu🤣😂🤣😂 szkoda mi was lenie. Ps francuzi maja jaja

  Michał Kalkowski
  Nie macie Państwo wrażenia, że właśnie o to im chodzi aby Polacy Polskę opuszczali? Przecież to trzeba być idiotą albo mieć w tym cel aby wprowadzać tak absurdalne prawo.

  Polubienie

 4. 10 Tajemniczych odkryć w POLSCE

  TOP10Wszystkiego

  Published on Mar 24, 2019
  Witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawiamy wam „10 Niezwykłych archeologicznych odkryć w Polsce”.

  Rafal Dobrowolski
  A gdzie waza z Bronocic. Najstarszy wizerunek koła na świecie.

  Gęś _PL
  Proponuje do następnego odcinaka: Najstarszy bumerang na świecie -Nowa Biała

  Szymon Król
  1.Ostrowite koło chojnic znalezisko z przed 7tys lat, o osadzach nie wspomne. 2. kamienne kręgi w Odrach które w dzień przesilenia letniego są w 1 lnii ze słońcem o wschodzie

  Krzysztof A.
  Założyli je goci czyli wschodnio-germański lud… – what?!

  Herbata PL MNE
  XVI wiek to już nie średniowiecze a nowożytność. Średniowiecze (472-1492) i nowożytność (1493-1914)

  Polubienie

 5. Pingback: 186 Pra-Początki Pra-Słowiańszczyzny – przyczynek do dyskusji i ustalenie wstępnego protokołu rozbieżności | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.